Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktør i Psykisk Førstehjælp"

Transkript

1 Instruktør i Psykisk Førstehjælp

2 Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk sygdom. Som instruktør vil du bidrage til, at flere danskere får øgede handlemuligheder, når de møder et menneske med psykisk sygdom eller psykisk krise, og at berøringsangsten for psykisk sygdom mindskes. Samtidig er du med til at sikre, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt. Uddannelsen henvender sig til dig, der har viden om og interesse for psykisk sygdom og håndtering af psykiske kriser, og som gerne vil være med til at udbrede kendskabet til Psykisk Førstehjælp. Efter gennemført instruktøruddannelse og vejledning får du et certifikat, som dokumenterer, at du er certificeret instruktør i Psykisk Førstehjælp. Certifikatet giver dig tilladelse til at afholde kurser som led i dit arbejde, eller som privat udbyder. Psykiatrifonden ansætter ikke instruktører, men tilbyder løbende støtte og annoncerer dine kurser på Psykiatrifondens hjemmeside (Læs mere under Psykiatrifondens funktion ). Som instruktør indgår du en samarbejds- og licensaftale med Psykiatrifonden. For at sikre kvaliteten af Psykisk Førstehjælp-kurserne stiller vi en række krav til dig, der vil være instruktør: Værdier Som instruktør har du ikke berøringsangst over for psykisk sygdom. Du er åben og nuanceret i din formidling af, at mennesker er forskellige også når man er ramt af psykisk sygdom. Du anvender eksternaliserende sprogbrug om psykisk sygdom i din formidling. Et menneske ramt af psykisk sygdom er andet og mere end sygdommen. Formidler med engagement og energi Kursisterne på kurset skal kunne mærke, at du brænder for vigtigheden af Psykisk Førstehjælp. Man må ikke være i tvivl om, at du synes konceptet og materialet er godt, og at sagen er vigtig. Klart sprog, god kontakt og engagerende undervisning Det er vigtigt, at du kan formidle komplekst stof på en enkel måde, som er tilgængelig for alle. Det er også vigtigt, at du som underviser har en god kontakt med kursisterne, og hele tiden afstemmer undervisningen med energien i rummet. En høj grad af oplæsning er uhensigtsmæssig både for kontakten med kursisterne og energien i rummet. Fleksibilitet Det er vigtigt, at du som instruktør er i stand til at tilpasse dig efter, hvad der opstår i rummet. Herunder også tilpasse øvelser og indhold således, at kursisterne får størst muligt udbytte. Case- og øvelsesorienteret Det er vigtigt for formidlingen, at du varierer din undervisning. For variationen i undervisningen er øvelser og cases vigtige. Vi lægger vægt på, at instruktøren er i stand til at planlægge og udføre cases og øvelser, og vurdere, at de er hensigtsmæssige for kursisternes læring. 2

3 Erfaring Det er vigtigt, at du har undervisningserfaring, da dette øger fleksibiliteten i undervisningen og skaber mere overskud i undervisningssituationen. Du skal som instruktør trække på en generel palet af voksenpædagogiske kneb, der får undervisningen til at flyde bedre. Læringsvillig og feedbackorienteret Det er vigtigt, at du som instruktør er feedbackorienteret og læringsvillig. Vi har en feedbackstruktur, der muliggør en udvikling hos vores instruktører. Dette gælder både formidlingskompetence og vidensniveau. Viden om og erfaring med psykisk sygdom og behandlingssystemet For at kunne formidle med autoritet og indsigt skal du have en bred og grundig viden om kursets fire hovedtemaer. Du skal have viden om psykisk sygdom, som du kan bruge i undervisningsøjemed og have forståelse for, hvad psykisk sygdom har af omkostninger for det enkelte menneske og de pårørende. Du skal endvidere have grundlæggende viden om behandling af psykisk sygdom og det psykiatriske behandlingssystem. Psykisk Førstehjælps guidelines og evidens På instruktøruddannelsen får du kendskab til Psykisk Førstehjælps guidelines og de evidensprincipper, som programmet følger. Instruktørfunktionen og vilkår Som færdiguddannet instruktør får du licens til at afholde Psykisk Førstehjælpskurser, og det er et krav, at du afholder mindst to kurser årligt. For at opretholde licensen skal du deltage i opkvalificerende kurser, som vi tilbyder i Psykiatrifonden, og vi forventer, at du er aktiv i vores Psykisk Førstehjælpsinstruktør-community. Vi forventer også ordentlighed og lødighed af vores instruktører. Vi ønsker, at du er orienteret mod den gode sag i projektet, og at du er indstillet på vidensdeling. Du skal have lyst til at deltage i det fælles træk for at udbrede Psykisk Førstehjælpskurser i Danmark. 3

4 Optagelseskriterier for at blive instruktør For at blive instruktør i Psykisk Førstehjælp har Psykiatrifonden opsat følgende kriterier, som vi vurderer din ansøgning ud fra: Du har gennemført et Psykisk Førstehjælpskursus og har læst Psykisk Førstehjælpmanualen inden uddannelsesstart Du har en åben, produktiv og ikke-stigmatiserende tilgang til mennesker, som er ramt af psykisk sygdom Du er entusiastisk og motiveret for at stå for kurser i Psykisk Førstehjælp Du besidder grundlæggende viden om behandling af psykisk sygdom Du har erfaring med formidling og voksenundervisning Du er parat til at undervise i et fast program Du har kendskab til psykisk sygdom Du har en plan for, hvordan du vil udbyde dine kurser enten som instruktør tilknyttet din organisation/arbejdsplads eller som privat udbyder. Hvis du eksempelvis skal udbyde kurset via din arbejdsplads, skal du sikre, at der er ledelsesmæssig opbakning til, at du fremadrettet kan afholde kurser Du er indstillet på at være en del af en projekt, hvis overordnede mål er at udbrede kendskabet til Psykisk Førstehjælp til den danske befolkning Du er fri af egen psykisk sygdom og personlige kriser, og er afklaret med pårørendes psykisk sygdom eller kriser Procedure for ansøgning til instruktøruddannelse Hvis du ønsker at bliver instruktør i Psykisk Førstehjælp, og du mener, at du opfylder ovenstående kriterier skal du sende en ansøgning via Psykiatrifondens hjemmeside, hvor du udfylder ansøgningen elektronisk: Psykiatrifonden vil vurdere din ansøgning ud fra vores fastlagte kriterier for instruktører i Psykisk Førstehjælp. Vi vurderer ansøgninger hver 14. dag, og du vil høre fra os så snart din ansøgning er behandlet. Hvis vi godkender din ansøgning, vil du blive skrevet på listen til næste uddannelsesforløb. Hvis vi har spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, kontakter vi dig. Det er ikke et krav, at du har deltaget i et Psykisk Førstehjælpskursus inden du ansøger, men i fald din ansøgning bliver godkendt skal du deltage i et kursus før uddannelsesstart. 4

5 Beskrivelse af uddannelsen Uddannelsens formål er at klæde dig bedst muligt på til at kunne afholde Psykisk Førstehjælpskurser. Instruktøruddannelsen består af fire dage fordelt på to moduler med en til to ugers mellemrum, samt en vejledning i forbindelse med dit første Psykisk Førstehjælpskursus. Det første modul omhandler selve virket som instruktør i Psykisk Førstehjælp. På andet modul arbejdes med præsentationsopgaver, hvor du som instruktør skal fremlægge en del af kursusmaterialet for de øvrige deltagere. Præsentationsopgaver har to formål. Dels at være en træningssituation for dig som kommende instruktør, hvor du får respons og inspiration til din undervisning, og dels, at vi får mulighed for at vurdere dine kompetencer som instruktør i Psykisk Førstehjælp. Præsentationsopgaven udleveres på første modul, og der må derfor forventes hjemmearbejde og forberedelse til andet modul. Din deltagelse på kurset vurderes på baggrund af aktiv deltagelse, fremmøde og udførelsen af præsentationsopgaven. Din indsats vurderes som bestået/ikke bestået. Vurderingskriterierne for præsentationsopgaven tager afsæt i vores beskrivelse af den gode instruktør., Disse bliver præsenteret og konkretiseret på dag to på første modul, hvor opgaven bliver udleveret. Det får du, når du tager uddannelsen Viden om undervisning af voksne i Psykisk Førstehjælp Mulighed for at udvikle på undervisningskompetencer inden for Psykisk Førstehjælp Håndtering af svære situationer, personlige historier og tidsstyring i undervisningen Erfaring med brug af øvelser og cases Viden om udbredelse og salg af Psykisk Førstehjælpskurser Mere viden om Psykisk Førstehjælp og de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med afholdelse af Psykisk Førstehjælpskurser. Introduktion til brug af hjemmeside og PowerPoint Netværk med de andre instruktører Rammer og program Instruktøruddannelsen afholdes som udgangspunkt i Psykiatrifonden, Hejrevej 43, 2400 København NV. Der er maksimalt 10 deltagere på en instruktøruddannelse. 5

6 Overordnet program for instruktøruddannelsen Dag 1 (1. modul) Intro Personlig fortælling Udlevering af instruktørmaterialer Frokost At undervise i Psykisk Førstehjælp Dag 2 (1. modul) Håndtering af vanskelige situationer i undervisningen Centrale pointer i Psykisk Førstehjælp Frokost Brug af hjemmeside og PowerPoints Formalia og proces Udbredelse af Psykisk Førstehjælpskurser Udlevering og information om præsentationsopgaver Dag 3 (2. modul) Intro til præsentationsopgaver Præsentationsoplæg Dag 4 (3. modul) Præsentationsopgaver Netværk Evaluering af uddannelsen Information om vejledning Undervisningen tager udgangspunkt i vores instruktørmappe, som du får udleveret ved uddannelsesstart. Efter kurset opfordrer vi til, at du afholder et pilotkursus for venner kolleger eller lignende, så man bliver fortrolig med materialet. Ved pilotkurset, eller næstkommende kursus, vil en masterinstruktør overvære dele af din undervisning og give dig feedback og vejledning. Din endelige certificering er først godkendt herefter. Pris for instruktøruddannelse Psykiatrifonden afholder løbende instruktøruddannelser og datoer for disse tilpasses dels efter ansøgerantal og antal af aktive instruktører. Prisen per person på instruktøruddannelsen er kr. ex. moms Prisen inkluderer: Undervisningsmaterialer, Psykisk Førstehjælp-manual, vejledning ved første kursus og certificering, licens frem til næstkommende marts samt forplejning under uddannelsen. Vigtigt: Prisen inkluderer ikke overnatning. 6

7 Beløbet for uddannelsen tilbagebetales ikke, hvis man ikke opnår sin certificering. Instruktøruddannelse i en virksomhed Hvis din virksomhed ønsker at afholde en instruktøruddannelse for udvalgte medarbejdere i eget regi, aftales en særskilt pris med Psykiatrifonden. Samarbejds- og licensaftale med Psykiatrifonden Som led i uddannelsen som instruktør i Psykisk Førstehjælp indgår du en samarbejdsaftale med Psykiatrifonden, som skal underskrives ved endelig certificering ved vejledningen til dit pilotkursus. Som instruktør er du blandt andet forpligtet til at betale en årlig licens på 3000 kr. ex. moms. Licensen er med til at dække de udgifter Psykiatrifonden har i forbindelse med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte og kontakt m.v. En licens vil give dig adgang til opdaterede undervisningsmaterialer om Psykisk Førstehjælp, fri markedsføring på Psykiatrifondens hjemmeside samt adgang til Psykiatrifondens administrationssite, hvor du skal oprette og administrere dine kurser. Samarbejdsaftalen, som underskrives ved endelig certificering, forpligter dig på følgende: At undervise i og anvende Psykiatrifondens Psykisk Førstehjælp-manual og tilhørende undervisningsmateriale. Materialet må ikke udleveres til andre og er kun til brug ved afholdelse af Psykisk Førstehjælp-kurser. At købe en manual fra Psykiatrifonden til hver kursist på Psykisk Førstehjælpskurset. Psykisk Førstehjælp-manualen eller udvalgte sider fra manualen må ikke kopieres. At udføre kurset i det udarbejdede format og som beskrevet i instruktørmappen. Ikke at anvende Psykisk Førstehjælp-logoet eller materiale relateret til Psykisk Førstehjælpskurset (øvelser, manual, PowerPoints mm.) i andre sammenhænge end ved Psykisk Førstehjælpskurset. At afholde mindst to kurser om året, gældende fra dagen for certificering, for at kunne beholde certificeringen, hvad enten der er tale om privat udbudte kurser eller kurser udbudt på arbejdspladsen. At oprette åbne såvel som lukkede kurser på Psykisk Førstehjælp sitet på Psykiatrifondens hjemmeside At sikre, at du via denne hjemmeside sender evalueringsskemaet til de beståede kursister. Et udfyldt evalueringsskema vil automatisk generere et certifikat til kursisten. Dette er afgørende for Psykiatrifondens kvalitetssikring af kurset. At acceptere at undervisningen kan overværes af Psykiatrifondens masterinstruktører eller projektleder efter aftale. 7

8 At det er muligt for Psykiatrifonden at fratage instruktørens certifikat såfremt instruktøren ikke lever op til de kvalitetskrav, som Psykiatrifonden sætter. Fx ved gentagne dårlig feedback ved evalueringen af afholdte kurser eller manglende licensbetaling. At stå listet som instruktør på Psykisk Førstehjælps hjemmeside. At holde kontaktoplysninger opdaterede ved at informere Psykiatrifonden herom. At betale et licensbeløb på for tiden 3000 kr. ex moms hvert år i marts måned gældende fra Licensen dækker Psykiatrifondens udgifter i forbindelse med markedsføring, itsupport, administration af hjemmeside, fortløbende støtte, opdatering af materiale mv. I tilfælde af en stigning af licensbeløbet varsles dette skriftligt tre måneder før ikrafttræden. At deltage i et opfriskningskursus hvert andet år i Psykiatrifonden. Her må der påregnes et mindre beløb. At bruge titlen som Instruktør samt Psykisk Førstehjælp-logo på en måde, der ikke skader organisationen eller programmet. At meddele Psykiatrifonden, hvis du ikke længere ønsker at være instruktør. At være indforstået med, at Psykiatrifonden har ret til at opsige samarbejdet og afmelde instruktører, der ikke overholder væsentlige dele af den samarbejdsaftalen, med øjeblikkelig varsel. At være indforstået med at opsigelse af samarbejdet fra begge parters side skal ske skriftligt. At licensbeløbet tilbagebetales forholdsmæssigt ved opsigelse af samarbejdet fra enten din eller Psykiatrifondens side. At købe Psykisk Førstehjælp-manualer fra Psykiatrifonden til hver af dine kursister (pris 200 kr. ex. moms). At kunne tilbyde egnede lokaler og teknisk udstyr til kurset. At prissætte dine kurser og stå for fakturering. Psykiatrifondens funktion i projekt Psykisk Førstehjælp Psykiatrifonden funktion i forbindelse med Psykisk Førstehjælp er: At udbyde instruktøruddannelser i Psykisk Førstehjælp At udbyde et mindre antal Psykisk Førstehjælpskurser om året At varetager løbende opdatering af undervisningsmaterialet At udvikle kurserne til fagspecifikke grupper At vedligeholde kontrakten med MHFA i Australien 8

9 At sikre, at vi har instruktører af høj kvalitet At servicere instruktører i udsendelse af manualer At oplære instruktørerne i brug af hjemmesiden At afholde faglige udviklingsdage hvert andet år At afholde et årligt instruktørnetværksmøde At udvikle, opdatere og vedligeholde hjemmeside og APP At markedsføre kurser via Psykiatrifondens nyhedsbrev og hjemmeside At sætte Psykisk Førstehjælp på den politiske dagsorden At udbrede Psykisk Førstehjælp til større arbejdspladser og erhvervsgrupper At sikre at Psykisk Førstehjælp kommer ud til landspressen med nye historier Vi håber, at du har lyst til at udbrede budskabet om Psykisk Førstehjælp, og vi glæder os til at modtage din ansøgning. 9

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere