I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation? Eksempel på en præsentation...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation..."

Transkript

1 Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal... 4 Diassortering... 5 Diasshow Den første præsentation... 6 Start af PowerPoint... 6 Gem præsentationen... 7 Det første dias... 8 Tilføj tekst til en pladsholder... 8 Indsæt nyt dias... 9 Arbejde i/med dispositionen Taster i dispositionen Ændring af diaslayout Indsæt et clipartbillede Flyt med billedet Justering af billedets størrelse Et tomt dias Indsæt en tekstboks Formater tekst og tekstboks på egen hånd Sletning af en tekstboks Indsæt et billede fra fil Formatering af billede på egen hånd Sidehoved og sidefod Et Diasshow Diasovergange Diasovergang med tid Brugerdefineret animation Vis diasshow Diassortering Noter Tilføj noter Vis noter Manualbasen PowerPoint 2003 Side 1 af 27

2 Udskriv noter Designskabelon Diasmaster Rediger diasmaster Uddelingskopier Manualbasen PowerPoint 2003 Side 2 af 27

3 Hvad er en præsentation? Den form for præsentationer, som PowerPoint er god til, er det, man kalder den lineære præsentation. Den kan bruges som støtte til en taler. Der kan laves overheads, og der kan udskrives uddelingskopier med plads til notater. Sider i PowerPoint kaldes dias. På siderne arbejder man med objekter. Objekterne er titelbokse, tekstbokse, billeder, diagrammer, organisationsdiagrammer osv. Eksempel på en præsentation Visninger I PowerPoint arbejder man i forskellige visninger. Vælg Vis: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 3 af 27

4 Normal Man vil oftest arbejde i Normal, når man opbygger en præsentation: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 4 af 27

5 Diassortering Diassortering er god, når man vil have et overblik over sine dias og vil flytte rundt på dem. Diasshow. I diasshow får man et fuldskærmsbillede af sine dias. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 5 af 27

6 Den første præsentation Vi vil prøve at lave en simpel præsentation på et par sider. Start af PowerPoint Når du åbner præsentationsprogrammet PowerPoint, vises: Til højre i skærmbilledet vises en nopgaverude. Under overskriften Åbn er de senest åbnede filer listede (her Kursus og V3data17), mens man nederst i kassen ser funktionen Opret en ny præsentation. Knappen Mere giver den adgang, som i andre programmer kaldes Gennemse altså en adgang til at finde frem til en eksisterende fil, som ikke er listet under senest åbnede filer. Du kan vælge at begynde din præsentation med det titeldias, der allerede er åbnet, men i det følgende vælges Opret en ny præsentation, idet vi herved kommer omkring flere valgmuligheder. Efter at Opret en ny præsentation er valgt ser PowerPoint-vinduet nu således ud: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 6 af 27

7 Vælg Tom præsentation, hvis der skal oprettes en ny præsentation, uden særlig hjælp fra PowerPoint I højre side vises nu en række diaslayout, som du kan vælge imellem. Gem præsentationen Vælg Filer Gem som for at gemme præsentationen første gang Find den mappe, hvori præsentationen skal gemmes Skriv navnet på præsentationen Klik på Gem. Tip! Næste gang præsentationen skal gemmes: Tryk Ctrl+s eller klik på ikonen Gem. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 7 af 27

8 Det første dias På skærmens midte findes arbejdsområdet, hvorpå de enkelte dias opbygges. Denne del er opbygget i tre dele. Til højre har du opgaveruden (kan lukkes ved klik på krydset), i midten fremstilles præsentationen, og til venstre vises dine dias i miniatureformat (eller som en disposition over opbygningen af hele præsentationen hvis fanen vælges). Tilføj tekst til en pladsholder Ovenfor valgte vi et autolayout. Når autolayout bruges, er teksten placeret i pladsholdere. Hvis ikke du tilføjer tekst i pladsholderne, er pladsholderne ikke synlige ved udskrift, eller når diasshowet vises. Pladsholder Klik inde i titelpladsholderen og giv præsentationen en titel. Bemærk, at teksten også bliver vist i dispositionen, hvis Dispositionsvisning er valgt Manualbasen PowerPoint 2003 Side 8 af 27

9 Indsæt nyt dias Vi skal nu have indsat et nyt Dias, som bliver side 2 i præsentationen: Vælg Indsæt Nyt dias: Vælg et autolayout i vinduet, der åbnes Opstilling med punktegn er valgt som standard. Det er også den, vi vil bruge, så klik OK. Denne gang vil vi ikke indsætte teksten direkte i pladsholderen. Vi vil i stedet bruge dispositionen til venstre. Vælg fanen Manualbasen PowerPoint 2003 Side 9 af 27

10 Arbejde i/med dispositionen Efter at have indsat det nye dias og valgt dispositionsvisning, vil markøren være klar til indskrivning af tekst i dispositionen. Giv side 2 en titel, fx Tasterne. Bemærk, at teksten nu vises i pladsholderen: Taster i dispositionen Entertasten: Opretter et nyt dias eller et punkt Tab-tasten: Rykker et niveau ind Shift+Tab-tasten: Rykker et niveau ud Backspace-/Del-tasten: sletter et dias eller et niveau Manualbasen PowerPoint 2003 Side 10 af 27

11 Ændring af diaslayout Som standard er alle nye dias baseret på Titel med punktopstilling. Vi skal have valgt et andet diaslayout til side 3. Er opgaveruden åben markeres det dias, hvor layoutet ønskes ændret og et nyt layout vælges i opgaveruden. Alternativt Sørg for at stå på/markere dias nr. 3, så det er aktivt Vælg Formater Diaslayout: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 11 af 27

12 Du får nu mulighed for at vælge et af de andre diaslayout: Klik på diaslayoutet med Titel, tekst og clipartbillede Manualbasen PowerPoint 2003 Side 12 af 27

13 Indsæt et clipartbillede Dobbeltklik inde i billedfeltet Du har nu et hav af valgmuligheder: For at begrænse mængden kan du indtaste søgeord søg fx efter frø Marker billedet du vil indsætte og klik på OK, hvorefter udklippet automatisk placeres i pladsholderen på diasset. Ønsker du at indsætte et andet udklip, skal du blot markere billedet og trykke på Del-tasten for derefter at gentage ovenstående procedure. Flyt med billedet Klik med musen på billedet, så billedet er aktivt Placer musemarkøren inde på billedet (markøren består nu af fire pile), klik og træk til den ønskede placering og slip musen. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 13 af 27

14 Justering af billedets størrelse Billedets størrelse justeres på følgende måde: Klik med musen på billedet, så billedet er aktivt Placer musemarkøren på et af de otte håndtag, hvorefter musen ændrer form til en dobbeltpil Klik og træk i håndtaget. Slip museknappen. Tip! Når der trækkes i et af de fire hjørner, bibeholdes billedets proportioner. Tip! Ved at trække i den grønne cirkel kan du let rotere billedet Et tomt dias Vi vil til sidst lave et tomt dias. På dette bruges altså ikke pladsholdere. I stedet vil vi indsætte vores egen tekstboks og et billede fra en fil. Vælg Indsæt Nyt dias Vælg diaslayout Tomt dias Indsæt en tekstboks Indsæt en tekstboks på følgende måde: Vælg Indsæt Tekstboks: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 14 af 27

15 Når musen føres ind på diasområdet ændres markøren til en skrivemarkør. Klik og træk en boks med musen. Der placeres nu en tekstboks på diasset: Boksen er forsynet med otte håndtag (plus en grøn). Skriv teksten i boksen: Klik med musen uden for tekstboksen, når teksten er skrevet. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 15 af 27

16 Formater tekst og tekstboks på egen hånd Formatér teksten, skift skrifttype og -størrelse Centrér teksten i tekstboksen Flyt boksen til et nyt sted på siden Ændr tekstboksens størrelse. Tip! Som ved clipart kan du let rotere tekstboksen ved at trække i den grønne cirkel Sletning af en tekstboks Klik på tekstboksen for at gøre den aktiv Klik på rammen Tryk på Del-tasten. Nu slettes hele tekstboksen. Indsæt et billede fra fil Hvis du skal indsætte billeder fra et digitalt kamera, er det en god idé at billedbehandle dem først. Hent billederne ind i et billedbehandlingsprogram (se tastevejledninger til billedbehandling). Få billederne ned i størrelse og gem dem i et format, der komprimerer billeddata (fx JPG-format). Vælg Indsæt Billede Fra fil: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 16 af 27

17 Find den mappe, hvori billedet er placeret, vha. feltet ud for Søg i Vælg filen ved at klikke på dens navn Klik på Indsæt. Billedet placeres nu på diasset. Formatering af billede på egen hånd Flyt billedet til et nyt sted på siden Ændr billedets størrelse. Sidehoved og sidefod Man kan selvfølgelig også få sidehoved og sidefod på præsentationen. Vælg Vis Sidehoved og sidefod Sæt flueben ud for Diasnummer Klik på Anvend på alle: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 17 af 27

18 Et Diasshow Vi er nu ved at være klar til at afprøve vores præsentation som et diasshow. Vælg Vis Diasshow Venstreklik for at skifte dias. Du kan også bruge tasterne Page Up eller Page Down til at navigere hhv. tilbage og frem Ved højreklik under showet fremkommer en menu, hvori du også kan navigere Tryk på Esc-tasten for at afslutte diasshowet. Diasovergange Vælg Vis Diassortering Klik på Manualbasen PowerPoint 2003 Side 18 af 27

19 I højre side ses nu: Marker de dias du ønsker at sætte en overgang på. Vælg en overgang og sæt evt. hastighed og lyd. Ønskes samme overgang på alle dias, vælges Anvend på alle dias. Diasovergang med tid Fjern fluebenet ved Ved klik med musen Sæt flueben ved Automatisk efter og sæt en tid Klik evt. på Anvend på alle: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 19 af 27

20 Brugerdefineret animation Du kan vælge at få objekter (billeder eller tekstbokse) på et dias med en animation: Vælg Diasshow Brugerdefineret animation Klik på Tilføj effekt herved får du mulighed for at vælge om effekten skal ske ved Indgang, som fremhævning, som afslutning eller være en bevægelse. For hver af disse valgmuligheder kan du vælge en række forskellige effekter. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 20 af 27

21 Der kan lægges mange effekter på hvert dias ligesom hvert diasobjekt kan gennemløbe flere effekter. Rækkefølgen kan ændres vha. Omarrangerknapperne Vis diasshow Når du er færdig, er du klar til at se dit Diasshow. Vælg Vis Diasshow (eller tryk på F5-tasten) for at se animationsshowet. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 21 af 27

22 Diassortering I Diassorteringsvisning kan man ændre i rækkefølgen af dias: Vælg Vis Diassortering Klik på det dias, der skal flyttes. Diasset bliver forsynet med en bred ramme. Klik og træk mens musen flyttes. Undervejs kan man se den nye placering af diasset som en lodret streg imellem de øvrige dias Slip museknappen og det aktive dias bliver placeret i den nye position: Vælg Vis Normal for at vende tilbage til arbejdsområdet. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 22 af 27

23 Noter Noter kan tilføjes til hvert dias. Noterne kan efterfølgende vises på skærmen i vinduet Talerens noter eller skrives ud. Tilføj noter Klik i noteruden nederst på siden, hvor der står Klik for at tilføje noter, for at tilføje noter til det aktuelle dias Du kan også vælge Vis Noter for at se dias og noter i to lige store felter på én side Vælg Vis Normal for at vende tilbage til udarbejdelse af dias i den normale visning af dias: Vis noter Under diasshowet kan talerens noter vises i et lille vindue på skærmen: Vælg Vælg Vis Diasshow (eller tryk på F5-tasten) for at starte diasshowet Højreklik og vælg Talerens noter. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 23 af 27

24 Udskriv noter Vælg Filer Udskriv Vælg Noter i rulnedmenuen Udskriftsområde: Hvert dias skrives ud på én side sammen med tilhørende noter Designskabelon I PowerPoint er der en række foruddefinerede design, man kan sætte på præsentationen. Vælg Formater Diasdesign Manualbasen PowerPoint 2003 Side 24 af 27

25 Vælg et design. Hvis du klikker på et design vil det automatisk blive baggrund på alle dias. Ved at klikke på rulnedmenuen i forbindelse med designvalget får du flg. muligheder: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 25 af 27

26 Diasmaster En diasmaster, er det dias, der er skabelonen for alle dine dias, på nær titeldiasset. Diasmasteren kan fx indeholde forskellige objekter, der skal benyttes på dine dias. Dette kan være: Et baggrundsbillede En baggrundsfarve En knap, der skifter til næste/forrige side i præsentationen Osv. Masterpladsholderne styrer placering og formatering af titel, tekst og punktopstillinger, der bruges på diassene. Vi vil nu prøve at foretage ændringer heri og se det slå igennem på alle diassene. Rediger diasmaster Klik menupunktet Vis Master Diasmaster Foretag de ønskede ændringer i tekstboksene Indsæt fx et billede: Indsæt Billede Multimedieklip Klik på Luk i det lille vindue, der har lagt sig oven på diasmasteren. Uddelingskopier Tilhørere/elever/kursister/studerende er ofte interesserede i at få en udskrift af foredragets dias: Vælg Filer Udskriv Vælg Uddelingskopier i rulnedmenuen Udskriftområde Vælg i feltet Uddelingskopier antal dias pr. side, og om rækkefælgen skal være vandret eller lodret: Manualbasen PowerPoint 2003 Side 26 af 27

27 Tip! Tjek, at diasshowet ikke indeholder materialer, fx grafik, der er beskyttet af loven om ophavsret. Manualbasen PowerPoint 2003 Side 27 af 27

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere