Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten"

Transkript

1 OD2/A_da_ Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger i Danmark efter EU-retten, hvis den danske statsborger anvender eller har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed, og han/hun ønsker at vende tilbage til Danmark. Ved ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten forstår vi ophold i Danmark på grund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samliv med en dansk statsborger. I vejledningen nedenfor bruger vi ordet ægtefælle som fælles betegnelse for ægtefælle, registreret partner og fast samlever. Betegnelsen EU-land anvendes som samlebetegnelse for EU/EØS-lande og Schweiz. Hvis den danske statsborger IKKE har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EU-land, skal I indgive ansøgning om familiesammenføring til Udlændingestyrelsen. Hvis den person, der allerede bor i Danmark IKKE er dansk statsborger, skal I bruge ansøgningsskema OD1, som indgives til Statsforvaltningen. Hvad indeholder ansøgningen (OD2/A)? Denne ansøgning indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark med en dansk statsborger efter EU-retten Skema 2 - Oplysningsskema til den danske statsborger, der har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed Hvordan bruger I skemaerne? For at søge om ægtefællesammenføring i Danmark efter EU-retten anvendes skema 1 og skema 2. Skema 1 anvendes af den udenlandske ægtefælle (ansøger). Han/hun bedes gøre følgende: 1. Udfylde skema 1 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation 3. Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller til Statsforvaltningen/politiet Skema 2 anvendes af den ægtefælle, der er dansk statsborger. Han/hun bedes gøre følgende: 1. Udfylde skema 2 2. Vedlægge eventuelle dokumenter, der understøtter, at den danske statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EU-land 3. Indgive skema 2 til Statsforvaltningen. Hvis begge ægtefæller allerede opholder sig i Danmark, vil vi bede om at begge skemaer indgives samtidigt Præcist hvordan I bruger skema 1 og skema 2, fremgår af vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagerst i de to skemaer finder I en tjekliste, som I kan benytte til at kontrollere, at I hver især har udfyldt skemaerne korrekt og vedlagt den relevante dokumentation. Hvornår skal ansøgningen senest indgives? Ansøgningen skal senest indgives samtidig med den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark eller i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden. Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis begge skemaer er udfyldt korrekt og hvis I fra start vedlægger alt det, der kan belyse og understøtte, at der har været et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. I kan læse mere herom i skemaerne. I modsat fald vil vi evt. anmode om yderligere oplysninger til brug for sagens behandling. Bagerst i skema 2 finder I en liste med eksempler på dokumenter, der kan belyse og understøtte, at den danske statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa - Tlf.: Telefontider: mandag-onsdag ; torsdag og fredag Åbningstider for personlig henvendelse: mandag-onsdag ; torsdag og fredag

2 I har mulighed for samtidig at søge om familiesammenføring efter udlændingeloven Hvis I er i tvivl om, hvorvidt betingelserne for ægtefællesammenføring i Danmark efter EU-retten er opfyldt, kan I tillige søge om ægtefællesammenføring efter udlændingelovens bestemmelser. Hvis I vil søge om ægtefællesammenføring efter udlændingelovens bestemmelser skal dette ske hos Udlændingestyrelsen. Hvis der søges om ægtefællesammenføring i Danmark efter EU-reglerne med en EU-statsborger, der ikke er dansk statsborger, skal I bruge skema OD1 Ansøgning om EU-opholdsdokument. Adgang til arbejdsmarkedet mens din ansøgning behandles Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, har alene ret til at arbejde under ansøgningens behandling, såfremt betingelserne for opholdsret efter EU-retten er opfyldt. I visse tilfælde kan der blive tale om strafansvar for ulovligt arbejde efter udlændingelovens 59, stk. 2, hvis sagsbehandlingen viser, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få ophold i Danmark efter EU-retten. Familiemedlemmer, der er EU-statsborgere, har en selvstændig ret til at arbejde i Danmark under sagens behandling. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring efter EU-retten på Afdelingernes adresser I har mulighed for at indgive ansøgningen personligt i seks af Statsforvaltningens afdelinger. Al post skal dog sendes til hovedkontoret i Aabenraa. Afdelingerne har følgende adresser: Statsforvaltningen Afdeling København Ellebjergvej København SV Statsforvaltningen Afdeling Odense Mogensensvej 24 C, Odense C Statsforvaltningen Afdeling Rønne Østre Ringvej Rønne Statsforvaltningen Afdeling Aabenraa Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Afdeling Aalborg Aalborghus Slot Slotspladsen Aalborg Statsforvaltningen Afdeling Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Side 2 af 23

3 Forbeholdt myndighederne Husk også at udfylde den sidste side i skema 1 Modtaget dato Modtaget af Myndighed (stempel) Udl. nr. / Person ID OD2/A_da_ SKEMA 1 (OD2/A) Udfyldes af den ægtefælle, der ikke er dansk statsborger Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark med en dansk statsborger efter EUretten - ansøgning om ophold på baggrund af ægteskab, fast samliv eller registreret partnerskab med en dansk statsborger, der har anvendt EU-reglerne om fri bevægelighed Sådan gør du Du bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). Følg anvisningerne i skemaet. 2. Vedlægge den nødvendige dokumentation. 3. Indgive ansøgningen (skema 1) til en dansk repræsentation i det land, hvor du bor. Hvis din ansøgning indgives i Danmark, skal skema 1 indgives til Statsforvaltningen eller til det lokale politi. Hvilke dokumenter skal vedlægges skema 1? Kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside). Pasfoto (2 stk.). Det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag A. Vielses- eller partnerskabsattest (kopi eller original med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Dokumentation for fast samliv. (Skal kun vedlægges, hvis I hverken er gift eller har indgået registreret partnerskab). Dokumentation for dit ophold i et andet EU-land. Skal du have andre dokumenter med, når du indgiver din ansøgning? Ja, du skal have dit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere din identitet. den danske statsborger indgiver skema 2 senest 14 dage efter, at din ansøgning (skema 1) er indgivet. Hvis din ansøgning indgives i Danmark, bør skema 2 indgives samtidig med din ansøgning (skema 1). Adgang til arbejdsmarkedet mens din ansøgning behandles Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere, har alene ret til at arbejde under ansøgningens behandling, såfremt betingelserne for opholdsret efter EU-retten er opfyldt. I visse tilfælde kan der blive tale om strafansvar for ulovligt arbejde efter udlændingelovens 59, stk. 2, hvis sagsbehandlingen viser, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for at få ophold i Danmark efter EU-retten. Familiemedlemmer, der er EU-statsborgere, har en selvstændig ret til at arbejde i Danmark under sagens behandling. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring efter EU-retten på Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt den relevante dokumentation, og Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn(e) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. CPR-nr. Evt. Udl.nr / Person ID Fødested (by) Fødeland Side 3 af 23

4 Navn og CPR-nr. på din ægtefælle/samlever/registrerede partner i Danmark, som er dansk statsborger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark har et såkaldt CPR-nr. Din ægtefælle i Danmark kan oplyse dig om sit CPR-nr. Ægtefælles navn (fornavn(e) og efternavn(e) Ægtefælles CPR-nr. 1. Oplysninger om dig (ansøger) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Mand Kvinde Nuværende ægteskabelige stilling Samlevende Gift Ugift Enke (enkemand) Registreret partnerskab Fraskilt Har du børn? Ja Nej Din adresse i det andet EU-land (gade/vej, nr. postnr., by og land) Telefonnr. -adresse Hvis du allerede er i Danmark, bedes du oplyse datoen for din indrejse, adresse og kontaktoplysninger i Danmark. Vigtigt: Skifter du adresse, eller sker der ændringer i dine kontaktoplysninger i Danmark, bedes du oplyse Statsforvaltningen herom. Indrejsedato i Danmark Din adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Postnr. og by Telefonnr. -adresse Bor hos (navn) 2. Oplysninger om dit pas og ophold i andre EU-lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Udstedelsesdato Pas gyldigt til I hvilket land er passet udstedt? Har du opholdt dig i et andet EU-land sammen med din danske ægtefælle? Ja Nej Hvis ja, oplys land(e) og nøjagtig periode(r). Vedlæg dokumentation. Side 4 af 23

5 3. Oplysninger om din ægtefælle/samlever/partner UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Fødselsdato (dag, måned, år) Hvis I er gift eller har indgået registreret partnerskab, bedes du oplyse sted og dato for vielsen/indgåelse af partnerskab Adresse (gade/vej/nr.) Postnr. og by Land Telefonnr. 4. Oplysninger om tidligere ægtefæller UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du været gift før? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse følgende om dine tidligere ægtefæller: 1 Fornavn(e) og efternavn Fødselsdagsdato (dag, måned, år) Nationalitet Dato for indgåelse og ophør af ægteskab Oplysninger om dine børn, herunder børn, der opholder sig i hjemlandet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Fødselsdag (dag, måned, år) Køn Er barnet i Danmark? Søger barnet samtidig om opholdstilladelse? Hvis ja, skal børn under 21 år udfylde skema OD2/B og børn over 21 år skal udfylde skema OD2/C. Dreng Pige Ja Nej Ja Nej Side 5 af 23

6 6. Om ægteskabet/partnerskabet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 6, hvis I er gift eller har indgået registret partnerskab. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 7. Udlændingemyndighederne skal bl.a. undersøge følgende: Om dit ægteskab er gyldigt efter danske regler (fx er et ægteskab i nogle lande modsat i Danmark - gyldigt, selv om begge ægtefæller ikke var til stede ved vielsen) Om ægteskabet er indgået ved tvang Om ægteskabet er indgået proforma, dvs. med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse til ansøgeren Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål for at belyse dette. Vi stiller spørgsmålene i alle sager, og vi stiller kun spørgsmål, der kan være relevante for behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Hvor, hvornår og hvordan mødte du din ægtefælle første gang? Var det jer selv, der besluttede, at I skulle giftes? Ja Nej Hvis nej, hvem besluttede det så? Hvornår blev beslutningen truffet? Hvis I har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse hvor og i hvilke perioder Hvis I ikke har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse, hvordan og hvor ofte du og din ægtefælle har haft kontakt Planlagde I selv jeres bryllup? Ja Nej Hvis nej, hvem planlagde så jeres bryllup? Hvor og hvornår blev I gift? Var I begge tilstede, da I blev gift? Ja Nej Hvilken kontakt har I haft, siden I blev gift med hinanden? Side 6 af 23

7 Hvornår har I sidst set hinanden? På hvilket sprog taler I sammen? 7. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter den danske straffelovs 161, jf. udlændingelovens 40, at alle oplysninger, som jeg har anført i dette spørgeskema, er sande og fuldstændige. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år, at skulle erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat, og at min ret til ophold ophører efter 30, jf. 32 i EU-opholdsbekendtgørelsen. B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning efter forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Min familie De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed, jf. udlændingelovens 45 a og 45 c. Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder vil kunne give visse oplysninger videre til den kommune, som du kommer til at bo i, hvis du får ophold i Danmark, jf. udlændingelovens 44 a. Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis din ret til ophold ophører, eller din ret til ophold bliver gjort tidsubegrænset. Endelig vil den kommune, som du kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om dig i udlændingemyndighedernes registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet: Oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag Oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. Oplysninger om dine tidligere bopælskommuner Andre relevante myndigheder herunder blandt andet politiet, Udlændingestyrelsen og SKAT har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold Efter persondataloven skal Statsforvaltningen oplyse, at de oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om ophold i Danmark, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis du får ophold i Danmark. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark, jf. persondatalovens 6-8. Politiet (sagsoplysning eller Side 7 af 23

8 kontrol), Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Efter udlændingelovens 40 har du pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du har ret til ophold i Danmark. Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, jf. udlændingelovens 60, stk. 1, og du risikerer, at du ikke får ophold. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Statsforvaltningen. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Hvis du har fået en tilladelse, og Statsforvaltningen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 8. Underskrift Jeg søger om ægtefællesammenføring i Danmark med en dansk statsborger efter EU-retten og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 7. Dato og sted Underskrift 9. Erklæring vedr. ægteskab/partnerskab/fast samlivsforhold Det en betingelse for, at du kan få udstedt registreringsbevis/opholdskort på baggrund af, at din ægtefælle har anvendt EU-retten til fri bevægelighed, at du underskriver denne erklæring. Jeg erklærer på tro og love efter den danske straffelovs 161, jf. udlændingelovens 40, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for mig. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger Min ret til ophold kan ophøre Statsforvaltningen kan indhente yderligere oplysninger om og/eller dokumentation for mit ægteskab/registrerede partnerskab/samliv. Dato og sted Underskrift Side 8 af 23

9 Bilag A: Stamkort til opholdskort Udlændinge, som får ret til ophold i Danmark, vil normalt få udstedt et opholdskort. Stamkortet i dette bilag bruges til at udstede opholdskortet. Det er derfor vigtigt, at stamkortet udfyldes i overensstemmelse med nedenstående vejledning. Det udfyldte stamkort skal indgives sammen med ansøgningen - brug venligst stamkortet som forside til ansøgningen. Du (ansøger) bedes gøre følgende: Oplyse dit udlændingenummer/person ID, såfremt du har et sådant. Oplyse dit fulde navn og fødselsdato. Du bedes skrive dit navn med blokbogstaver. Underskrive stamkortet med sort pen. Underskriften skal holdes inden for det markerede felt. Påklistre dit ansigtsfoto i feltet til foto. Vær opmærksom på, at der gælder de samme krav til dette foto, som der gælder til et pasfoto. Se krav til pasfoto på Stamkort til opholdskort Udlændingenummer/Person ID (såfremt et sådant haves) Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Navn Fødselsdato Underskrift Krav til foto: 1. Klip evt. hvide kanter af fotoet. 2. Fotostørrelse 35mm x 45mm. 3. Hovedet mellem 30-36mm fra hagespids til hårtop. 4. Fotoet skal være taget forfra og egnet til indscanning. Bemærk: Underskriften skal skrives med sort pen og holdes inden for det markerede felt. Udfyldes af myndighederne Person ID: Stamkortnr.: Side 9 af 23

10 Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, kan Statsforvaltningen behandle ansøgningen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at du, inden skemaet indgives, sikrer dig, at skemaet er udfyldt korrekt, og at du har vedlagt den relevante dokumentation. Du kan med fordel bruge tjeklisten herunder, inden du indgiver din ansøgning. Tjekliste Inden du indgiver din ansøgning, er det en stor fordel, at du sikrer dig, at du har gjort følgende (sæt gerne kryds): besvaret alle spørgsmålene, underskrevet og dateret ansøgningen, vedlagt kopi af dit pas (alle sider inklusiv forside), vedlagt 2 stk. pasfoto (det ene pasfoto påklistres stamkort til opholdskort i bilag A, skema 1), vedlagt vielsesattest/partnerskabsattest i kopi eller original med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk, vedlagt dokumentation for fast samliv. Skal kun vedlægges, hvis I hverken er gift eller har indgået partnerskab. Denne dokumentation kan fx være lejekontrakt, hvor I begge er anført som lejere, breve modtaget på samme adresse, erklæringer fra udlejere, arbejdsgivere, m.v. vedlagt dokumentation for dit ophold i et andet EU-land, fx kopi af opholdskort, ansøgning om opholdskort, anden myndighedsregistrering (bopæls- eller skatteregistrering mv.) eller visum til det pågældende land, udfyldt og underskrevet stamkort til opholdskort i bilag A, skema 1, underskrevet og dateret erklæringen vedr. ægteskab/partnerskab/fast samlivsforhold, og underskrevet og dateret samlivserklæringen sammen med din ægtefælle (bilag A, skema 2). Skal kun vedlægges den samlede ansøgning, hvis I ikke er gift/registrerede partnere. Husk at medbringe dit originale pas, når du indgiver ansøgningen. Side 10 af 23

11 Pasfoto 3,5 x 4,5 cm Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Kopi af pas, id-kort (kun EU-statsborgere), eller anden rejselegitimation Vielsesattest/partnerskabsattest Dokumentation for fast samliv 2 stk. foto (det ene pasfoto påklistret stamkortet i bilag A) Stamkort til opholdskort (bilag A) Andet Dokumentation for ansøgers ophold i et andet EU-land Tilmeldt CPR (dato) Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Side 11 af 23

12 SKEMA 2 (OD2/A) Udfyldes af den ægtefælle, der er dansk statsborger Oplysningsskema til ansøgers ægtefælle i Danmark, som er dansk statsborger, og som har anvendt retten til fri bevægelighed i et andet EUland OD2/A_da_ Sådan bruges dette skema Du, der er dansk statsborger, og som har anvendt retten til fri bevægelighed efter EU-reglerne, bedes gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 2). Følg anvisningerne i skemaet 2. Vedlægge de dokumenter, der kan understøtte, at du har etableret et reelt og faktisk ophold i det andet EUland 3. Indgive dette skema (skema 2) til Statsforvaltningen. Hvis din ægtefælles ansøgning indgives i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til Statsforvaltningen eller til det lokale politi. I helt særlige tilfælde har en dansk statsborger, som opholder sig i Danmark og som leverer grænseoverskridende tjenesteydelser til andre EU-lande, mulighed for at opnå ægtefællesammenføring efter EUretten. Hvis din ægtefælle ønsker at søge om ophold i Danmark på baggrund af dette, henvises du til bilag C. Hvis I vil have hurtigt svar Statsforvaltningen kan behandle ansøgningen hurtigere, hvis begge skemaer er udfyldt korrekt og hvis I fra start vedlægger alt det, der kan belyse og understøtte, at der har været et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. I kan læse mere herom i skemaerne. I modsat fald vil vi evt. anmode om yderligere oplysninger til brug for sagens behandling. Bagerst i dette skema (skema 2) finder I en liste med eksempler på dokumenter, der kan belyse og understøtte, at du (den danske statsborger) har etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Hvis I vil vide mere I kan få flere oplysninger om reglerne for ægtefællesammenføring efter EU-retten på Hvilke dokumenter skal vedlægges skema 2? Du skal vedlægge følgende: Samlivserklæring (bilag A). Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift/registrerede partnere Erklæring om, at du vil forsørge ansøgeren (bilag B). Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift/registrerede partnere Evt. dokumentation for forsørgelse jf. pkt. 1 Evt. øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af skemaet Oplysninger om dig, der er dansk statsborger og ønsker din ægtefælle/samlever/partner hertil efter EU-retten Efternavn Fornavn(e) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER CPR-nr. Køn Evt. Udl. nr. Telefonnr. Mand -adresse Kvinde Side 12 af 23

13 Oplysninger om din ægtefælle/samlever/partner, der søger om familiesammenføring UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) Fødselsdagsdato (dag, måned, år) Køn Mand Kvinde Fødested (by) Fødeland Nationalitet Evt. CPR-nr. Evt. udl.nr. Har din ægtefælle barn/børn fra tidligere forhold, som også søger om ophold efter EU-retten i Danmark? Ja Nej Hvis ja, bedes barnet udfylde skema 1 i ansøgning OD2/B. 1. Oplysninger om dit ophold i det andet EU-land (skal IKKE udfyldes hvis du er bosiddende i Danmark og leverer tjenesteydelser til andre EU-lande. Der henvises til bilag C) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du, der er dansk statsborger, har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, og du der har benyttet dig af din ret til fri bevægelighed, kan din ægtefælle få familiesammenføring i Danmark efter EU-retten. Reelt og faktisk ophold i et andet EU-land Et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land indebærer, at du reelt er flyttet til et andet EU-land, og faktisk har indrettet din tilværelse derefter, fx ved leje eller køb af bolig, oprettelse af bankkonto, indmeldelse af evt. skolepligtige børn i skole m.v. Fri bevægelighed Du har som udgangspunkt benyttet dig af din ret til fri bevægelighed, hvis du har opholdt dig i et andet EU-land som arbejdstager eller pensioneret arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder eller pensioneret tjenesteyder, udstationeret, studerende eller person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende). Du kan læse nærmere om reglerne for ophold efter EU-retten på Udstedelse af registreringsbevis/opholdskort til din ægtefælle er betinget af, at du underskriver erklæringen nedenfor om, at du har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Der kan desuden i visse sager stilles krav om forsørgelse ved familiesammenføring efter EU-retten. Læs mere herom nedenfor. Hvilket EU-land har du opholdt dig i? I hvilken periode har du opholdt dig i dette EU -land? (angiv nøjagtig periode) Side 13 af 23

14 I hvilken periode har din ægtefælle/partner/samlever opholdt sig sammen med dig i dette EU-land? (angiv nøjagtig periode) Hvilken type bopæl har/havde du i dette EU-land? Ejerbolig Lejebolig Fremlejebolig Andet; hvilken Har du i dette EU-land opholdt dig som: Arbejdstager; hvilken stilling? Antal arbejdstimer pr. uge: Ansættelsesperiode (angiv nøjagtig periode): Du bedes vedlægge dokumentation for beskæftigelsesperioden, fx ansættelseskontrakt, lønsedler, opsigelse, beskæftigelsens omfang (uge/måneds-sedler med angivelse af timetal). Hvis ansættelsesperioden har været af kortere varighed, fx under 10 uger, bedes du endvidere oplyse de omstændigheder, der har ført til ophøret af beskæftigelsen. Selvstændig erhvervsdrivende; virksomhedens navn: Periode: Tjenesteyder; hvilke ydelser? Periode: Udstationeret; for hvilken virksomhed? Periode: Studerende; hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution? Periode: Person med tilstrækkelige midler; hvordan har du forsørget dig selv? Pensioneret arbejdstager; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land? (angiv dato/år) Pensioneret selvstændig erhvervsdrivende; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land? dato/år) (angiv Pensioneret tjenesteyder; hvornår blev du pensioneret i dette EU-land? (angiv dato/år) Du kan læse nærmere om disse grupper på Side 14 af 23

15 Dine og/eller din ægtefælle/partner/samlevers børn, der er omfattet af denne ansøgning: Fornavn(e) Efternavn Nationalitet Køn Fødselsdato Familierelation Forsørges af dig Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Er du vendt tilbage til Danmark? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Hvornår er du vendt tilbage til Danmark? Er din ægtefælle/partner/samlever indrejst i Danmark med dig? Ja Nej Hvis nej, hvorfor ikke? Er dine/din ægtefælle/partner/samlevers børn oplyst i oversigten ovenfor indrejst i Danmark med dig? Ja Nej Hvis nej, hvem og hvorfor ikke? Erklæring vedr. ophold i andet EU-land og ægteskab/partnerskab/fast samlivsforhold Ved min underskrift herunder erklærer jeg på tro og love efter den danske straffelovs 161 og EUopholdsbekendtgørelsens 23/ 26, at jeg har eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land som anført ovenfor. Jeg erklærer desuden på tro og love, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for min ægtefælle/partner/samlever. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger De af ansøgningen omfattede familiemedlemmers opholdsret kan ophøre Statsforvaltningen kan indhente yderligere oplysninger om og/eller dokumentation for mit ophold i det andet EU-land og mit ægteskab/registrerede partnerskab/samliv. Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret denne erklæring. Dato og sted Underskrift Side 15 af 23

16 Forsørgelseskrav I nogle sager kan der stilles krav om forsørgelse ved familiesammenføring efter EU-retten. Det betyder, at du skal godtgøre, at du kan forsørge visse familiemedlemmer under jeres ophold i Danmark således, at de ikke kan antages at falde det offentlige til byrde. Hvorvidt du er omfattet af forsørgelseskravet afhænger af dit opholdsgrundlag i det andet EU-land og hvilke familiemedlemmer, der er tale om: Hvis du er/har været studerende bedes du underskrive erklæringen om forsørgelse nedenfor, som vedrører forsørgelse af dig selv og din ægtefælle/partner/samlever og eventuelle børn under 21 år omfattet af ansøgningen Hvis du er/har været person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) skal du vedlægge dokumentation for forsørgelse af dig selv og alle dine familiemedlemmer, der er omfattet af ansøgningen Forsørgelse kan dokumenteres ved fremsendelse af dokumenter (fx ansættelseskontrakt, bankudskrifter, mv.), der viser, at du har tilstrækkelige indtægter eller midler til forsørgelse af de omfattede personer således, at I/de ikke kan antages at falde det offentlige til byrde. Dette krav vil være opfyldt, hvis du og dit familiemedlem har midler eller indtægter, der svarer til de ydelser, som I ville kunne modtage i starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Fra indkomstregistret kan udlændingemyndighederne indhente oplysninger om, hvorvidt du inden for det seneste år har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Hvis dette er tilfældet kan udlændingemyndighederne indhente oplysninger hos kommunen om størrelsen og karakteren af de ydelser, du har modtaget. Hvis, det skønnes nødvendigt at indhente oplysninger fra indkomstregistret eller kommunen, vil udlændingemyndighederne forinden bede dig om at give samtykke hertil. Erklæring for studerende Ved min underskrift herunder erklærer jeg på tro og love efter den danske straffelovs 161 og EUopholdsbekendtgørelsens 23, stk. 3/ 26, stk. 4, at jeg råder over tilstrækkelige indtægter eller midler til underhold for mig og alle mine familiemedlemmer (herunder min ægtefælle/registrerede partner/samlever og mine eller min ægtefælles/registrerede partners/samlevers børn under 21 år), at vi ikke kan antages at falde det offentlige til byrde. Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret denne erklæring. Dato og sted Underskrift Andre oplysninger, som du mener, har betydning for vurderingen af forsørgelseskravet Side 16 af 23

17 2. Om ægteskabet/partnerskabet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 2, hvis I er gift eller har indgået registret partnerskab. Hvis ikke, skal du gå til pkt. 3 Udlændingemyndighederne skal bl.a. undersøge følgende: Om dit ægteskab er gyldigt efter danske regler (fx er et ægteskab i nogle lande modsat i Danmark - gyldigt, selv om begge ægtefæller ikke var til stede ved vielsen) Om ægteskabet er indgået ved tvang Om ægteskabet er indgået proforma, dvs. med det afgørende formål at opnå opholdstilladelse til ansøgeren Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål for at belyse dette. Vi stiller spørgsmålene i alle sager, og vi stiller kun spørgsmål, der kan være relevante for behandlingen af en sag om ægtefællesammenføring. Hvor, hvornår og hvordan mødte du din ægtefælle første gang? Var det jer selv der besluttede at I skulle giftes? Ja Nej Hvis nej, hvem besluttede det så? Hvornår blev beslutningen truffet? Hvis I har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse hvor og i hvilke perioder Hvis I ikke har boet sammen, inden I blev gift, bedes du oplyse, hvordan og hvor ofte du og din ægtefælle har haft kontakt Planlagde I selv jeres bryllup? Ja Nej Hvis nej, hvem planlagde så jeres bryllup? Hvor og hvornår blev I gift? Var I begge tilstede, da I blev gift? Ja Nej Hvilken kontakt har I haft, siden I blev gift? Hvornår har I sidst set hinanden? På hvilke(t) sprog taler I sammen? Side 17 af 23

18 3. Tidligere ægtefæller UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Har du været gift før? Ja Nej Hvis ja, bedes du oplyse følgende om dine tidligere ægtefæller: 1 Fornavn(e) og efternavn Fødselsdagsdato (dag, måned, år) Nationalitet Dato for indgåelse og ophør af ægteskab (dag, måned, år) Samliv UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal kun udfylde pkt. 4, hvis I ikke er gift/registrerede partnere. Hvis I er gift, skal du gå til pkt. 5. Du og din samlever har mulighed for at få ægtefællesammenføring efter EU-retten, selv om I ikke er gift/registrerede partnere. Der gælder ikke nogen bestemt tidsgrænse for samlivets varighed. Det afgøres efter en konkret vurdering, om et parforhold har haft en sådan fasthed og varighed, at det kan give grundlag for opholdstilladelse. Ved denne vurdering lægges bl.a. vægt på varigheden af parternes bekendtskab og deres eventuelle samliv i udlandet og i Danmark. I almindelighed antages, at 1½-2 års samliv på fælles bopæl vil være tilstrækkeligt til, at der foreligger et fast samliv af længere varighed. Du bedes oplyse, hvor og hvornår du har boet sammen med ansøgeren. Dokumentation for samliv skal vedlægges. Adresse (gade/vej. nr., postnr., by) Periode (fra dato til dato) Andre oplysninger, som du mener, har betydning for vurderingen af jeres samliv Side 18 af 23

19 5. Øvrige erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer hermed på tro og love efter den danske straffelovs 161, jf. den danske udlændingelovs 60, at alle oplysninger, som jeg har anført i dette spørgeskema, er sande og fuldstændige. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer jeg at blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år, at skulle erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat, og at min ægtefælles ret til ophold ophører efter 30, jf. 32 i EU-opholdsbekendtgørelsen. B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger om mig, som de skal bruge for at kunne behandle min ægtefælles ansøgning Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle min ægtefælles ansøgning efter forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27. Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig Min familie Min modtagelse af hjælp efter aktivloven eller integrationsloven De dokumenter, som jeg har vedlagt dette skema, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed C. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i dette skema, kan blive kontrolleret af Statsforvaltningen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når ansøger eventuelt har fået en tilladelse. Hvis ansøger har fået en tilladelse, og Statsforvaltningen finder, at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for opholdstilladelse, kan tilladelsen blive inddraget. Ansøgers sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at ansøger ikke længere opfylder betingelserne for tilladelsen. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 6. Underskrift Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 5. Dato og sted Underskrift Side 19 af 23

20 Bilag A: Samlivserklæring Denne erklæring skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift/registrerede partnere. Der stilles krav om, at I er samlevende på fælles bopæl under ophold i Danmark efter EU-retten. I har pligt til at underrette udlændingemyndighederne, såfremt samlivet ikke længere består. Undertegnede samlevende par erklærer hermed på tro og love efter den danske straffelovs 161 og den danske udlændingelovs 40, at vi lever sammen på fælles bopæl på nedenstående adresse, og at formålet med vores samlivsforholds etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for ansøger. Såfremt denne erklæring er afgivet i strid med sandheden, risikerer vi at blive straffet med bøde eller fængsel i op til 2 år, ligesom vi skal erstatte de udgifter, der i anledning af de urigtige oplysninger er påført den danske stat. Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Dato og sted Underskrift Dato og sted Underskrift Bilag B: Erklæring om, at jeg vil forsørge ansøgeren (Skal kun udfyldes, hvis I ikke er gift/har indgået registreret partnerskab) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du er gift eller registreret partner med den, der søger om familiesammenføring efter EU-retten, har du efter dansk lov en pligt til at forsørge din ægtefælle/partner. Hvis du ikke er gift eller registreret partner med ansøgeren, skal du påtage dig denne pligt. Det er en betingelse for, at ansøgeren kan få opholdstilladelse eller ophold efter EU-retten. Du påtager dig forpligtelsen ved at underskrive denne erklæring. Hvis din samlever får ophold efter EU-retten, sender vi en kopi af erklæringen til den kommune, hvor du bor. Undertegnede (navn) CPR-nr. Adresse Erklærer herved, at jeg påtager mig den fulde forsørgelse for: Navn Fødselsdagsdato Nationalitet Evt. udl.nr. så længe han/hun har tidsbegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsens 13 på baggrund af tilknytningen til mig. Side 20 af 23

21 Jeg er bekendt med, at det er en betingelse for, at min samlever kan få opholdstilladelse, at jeg har underskrevet denne garantierklæring, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 16. Dato og sted Underskrift Bilag C: Oplysninger til brug for ansøgning om ægtefællesammenføring, når den danske statsborger er bosiddende i Danmark og herfra har leveret grænseoverskridende tjenesteydelser til andre EU-lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER I helt særlige tilfælde har en dansk statsborger, som opholder sig i Danmark, og som leverer grænseoverskridende tjenesteydelser til andre EU-lande, mulighed for at opnå familiesammenføring efter EU-retten. Hvis en dansk statsborger, som opholder sig i Danmark og leverer grænseoverskridende tjenesteydelser, ønsker at få udstedt registreringsbevis/opholdskort til sin udenlandske ægtefælle/registrerede partner/faste samlever eller til deres børn under 21 år, skal følgende krav være opfyldt: Den danske statsborgers ægtefælle og børn under 21 år (tredjelandsstatsborgeren) skal være indrejst lovligt til Danmark. Den danske statsborger skal opholde sig i Danmark og herfra levere en grænseoverskridende tjenesteydelse i forhold til et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Den danske statsborger skal have forretningsrejser til de øvrige EU-lande, hvortil der leveres tjenesteydelser. Den danske statsborgers levering af tjenesteydelserne skal udgøre en stor del af den pågældendes erhvervsmæssige aktiviteter, dels i Danmark, dels i andre EU-lande. Formålet med et ægteskabs/registreret partnerskabs indgåelse eller et samlivs etablering må ikke alene være at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for ansøgeren. Hvis parret er gift eller registrerede partnere, skal ægteskabet/det registrerede partnerskab fortsat være gyldigt ved den udenlandske ægtefælles/registrerede partners indrejse i Danmark. Hvis parret er fast samlevende, skal samlivet fortsat bestå under indrejsen i Danmark og under det fortsatte ophold her i landet. Parret skal have etableret et reelt familieliv i Danmark. Hvis din ægtefælle søger om ægtefællesammenføring på baggrund af ovennævnte omstændighederne, skal han/hun udfylde skema 1. Du skal udfylde skema 2 (med undtagelse af punkt 1) samt besvare følgende spørgsmål: På hvilket grundlag er din ægtefælle indrejst i Danmark? Visum Opholdstilladelse Andet, angiv grundlaget: Din virksomheds navn CVR-nr. Hvilken form for grænseoverskridende tjenesteydelse leverer du til andre EU-lande? Hvilket/hvilke EU-lande leverer du tjenesteydelserne til? Hvor stor en del af dine erhvervsmæssige aktiviteter udgør din levering af tjenesteydelser: I Danmark? I det/de andre EU-lande? Andre oplysninger, som du mener, har betydning for vurderingen af din levering af tjenesteydelser: Side 21 af 23

22 Erklæring vedr. ægteskab/partnerskab/fast samlivsforhold Ved min underskrift herunder erklærer jeg på tro og love efter den danske straffelovs 161 og udlændingelovens 40, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for min ægtefælle/partner/samlever. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel indtil 2 år Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger De af ansøgningen omfattede familiemedlemmers opholdsret kan ophøre efter 30, jf. 32 i EUopholdsbekendtgørelsen Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret denne erklæring. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt den nødvendige dokumentation, kan Statsforvaltningen behandle ansøgningen hurtigere. Det er derfor vigtigt, at du, inden skemaet indgives, sikrer dig, at skemaet er udfyldt korrekt, og at du har vedlagt den relevante dokumentation. Du kan med fordel bruge tjeklisten herunder inden, du indgiver dette skema. Tjekliste Inden du indgiver dette skema, er det en stor fordel, at du sikrer dig, at du har gjort følgende (sæt gerne kryds): besvaret alle spørgsmålene, underskrevet og dateret oplysningsskemaet, underskrevet og dateret erklæringen vedr. ophold i et andet EU-land og om ægteskabet/partnerskabet/samlivets etablering under pkt. 1, vedlagt dokumentation for fast samliv. Skal kun vedlægges, hvis I hverken er gift eller har indgået partnerskab, vedlagt dokumentation for forsørgelse eller hvis du er studerende underskrevet og dateret erklæringen vedr. forsørgelse under pkt. 1 (kun hvis du er studerende eller selvforsørgende), vedlagt dokumenter der kan belyse og understøtte dit ophold og opholdsgrundlag i et andet EU-land, se eksempler på dokumenter nedenfor, vedlagt dokumentation for hele beskæftigelsesperioden, fx ansættelseskontrakt, lønsedler, opsigelse, beskæftigelsens omfang (uge/måneds-sedler med angivelse af timetal), underskrevet og dateret samlivserklæringen (bilag A). Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift/registrerede partnere, underskrevet og dateret erklæringen om, at du vil forsørge ansøgeren (bilag B). Skal kun vedlægges, hvis I ikke er gift/har indgået registreret partnerskab, og underskrevet og dateret erklæringen vedr. ægteskabet/partnerskabet/samlivets etablering i bilag C, hvis du opholder dig i Danmark og leverer tjenesteydelser til andre EU-lande. Side 22 af 23

23 Eksempler på dokumenter der kan belyse og understøtte dit ophold i et andet EU-land Din (den danske statsborgers) etablering af et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land: Lejekontrakt, huslejekvitteringer, skøde m.v. vedr. den danske statsborgers bolig i et andet EU-land. Kvitteringer for forbrugsafgifter vedr. den danske statsborgers bolig i et andet EU-land (el, varme, vand, telefoni, internetforbindelse mv.). Kvitteringer for den danske statsborgers forsikringer med dækning i et andet EU-land (indbo, ansvar bil mv.). Bevis for den danske statsborgers registreringer hos myndighederne i et andet EU-land (folkeregistrering, skatteog udlændingemyndighed mv.). Bevis for den danske statsborgers registreringer i andre dele af et andet EU-land (oprettelse af konto i bank, tilmelding af evt. børn til daginstitution/skole, tilmelding til foreninger, undervisning mv.). Kvitteringer for den danske statsborgers økonomiske aktiviteter i et andet EU-land (fx kvitteringer med den danske statsborgers navn eller betalingskortnummer inkl. kopi af begge sider af betalingskortet, kontoudskrifter mv.). Udskrifter vedr. den danske statsborgers evt. mobiltelefon-abonnement, der viser den danske statsborgers telefoniske aktivitet i et andet EU-land i opholdsperioden. Kvitteringer/billetter/kort vedr. transport mellem Danmark og et andet EU-land, hvis den danske statsborger har pendlet mellem de to lande. Opsigelse af den danske statsborgers lejemål, salg eller fremleje af hans /hendes bolig før opholdet i et andet EUland (fx udgifter til transport af flyttegods, opbevaring af ejendele mv.). Eventuelt andre dokumenter, som understøtter, at den danske statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Dit (den danske statsborgers) opholdsgrundlag i et andet EU-land: Den danske statsborgers ansættelseskontrakt og seneste 3 lønsedler eller dokumenter der belyser den danske statsborgers andre indtægter eller midler under opholdet i et andet EU-land. Hvis den udenlandske ægtefælle har forsørget den danske statsborger under opholdet i et andet EU-land, indsendes dokumentation for den udenlandske ægtefælles indtægter eller midler i den pågældende periode. Dokumentation for den danske statsborgers lønindtægter, andre indtægter eller midler efter den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark. Side 23 af 23

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

FO/FA4. Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) /Person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA4_da_100616

Læs mere

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr.

FO/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA6_da_080218

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_121015 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden.

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet. perioden. Ansøgningsskema BF1/US_da_150217 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema, hvis du har

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr. adresse

Sagsbestillings-id* Evt. tidligere efternavn. Navn eller virksomhed. Postnr.  adresse Side 1 / 5 Referencenummer Til internt brug Hvem udfylder del 2 (ansøgers del) af ansøgningen?* selv Arbejdsgiver i Danmark på vegne af ansøger Tredjepart på vegne af ansøger (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID*

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (stempel og navn) Sb-id / case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år FA5_da_010717 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningspakke GE2_da_160616 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland

Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: Kontor: Fællesjournalen Telefonservicecenter: Man-fre kl. 9.00-15.00 E-post: us@us.dk Udfyldelse af spørgeskema, barn i udland Du har søgt om at få lov

Læs mere

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Ansøgningsskema PHD1_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_300617 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn GL/FA2 Ansøgningspakke GL/FA2_da_140814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere