Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014"

Transkript

1 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

2 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget til en velgørende fond. Fra 2005 har vi markedsført os under Fog navnet. Johannes Fog A/S ejes 100 % af Johannes Fogs Fond. Siden virksomheden Fog blev grundlagt, har den været respekteret og kendt for kvalitet, service og etisk forretningsdrift. Vi bestræber os altid på at behandle kunder, medarbejdere, andre interessenter og de lokale samfund med respekt og hensyn. I vores rapportering om samfundsansvar og mangfoldighed vil vi redegøre for vores politikker, handlinger og resultater af vores daglige arbejde og bestræbelser på at leve op til vores forpligtelser til at drive virksomhed på en ansvarlig måde. Redegørelsen er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for Johannes Fog A/S Carsten Ludvig og Ole Kalør Adm. direktør Økonomidirektør 23. marts side 2

3 Indhold Indholdsfortegnelse: Medarbejderforhold - Medarbejderpolitik - Sygdom og fravær - Uddannelse Miljø og arbejdsmiljø - Forurening, støj og sikkerhed - Miljø - Fysisk arbejdsmiljø Velgørende formål Mangfoldighed - Medarbejdere - Direktion og ledelse - Bestyrelsen - Mangfoldighedspolitik 23. marts side 3

4 Medarbejderpolitik I vores medarbejderpolitik er beskrevet de værdier, vi værner om i samarbejdet med vores medarbejdere. Det er værdier, som stiller krav til og forpligter både ledelse og medarbejdere. Vi tror på, at vi gennem samarbejde og dialog kommer længst. Godt arbejdsmiljø: Vi lægger vægt på, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi accepterer ikke chikane, diskrimination eller mobning. Åben kommunikation: Vi kommunikerer åbent om virksomhedens forhold, så hver enkelt medarbejder er velorienteret. Uformel omgangstone: Vi lægger vægt på, at der er en uformel omgangstone i hele virksomheden og lille afstand mellem leder og medarbejder. Gensidig respekt: Vi behandler medarbejdere med respekt og tager medarbejdere med på råd, hvis der f.eks. skal ske ændringer af arbejdsforhold. Åben dør princip: Vi lægger vægt på, at hver enkelt medarbejder altid har adgang til dialog med nærmeste leder, hvis det er påkrævet. 23. marts side 4

5 Medarbejderpolitik Kvalitet, service og etik er en integreret del af vores måde at drive forretning på. En høj etik er vigtig for os i samarbejdet med både kunder, leverandører og medarbejdere. Interessekonflikter: Medarbejdere skal undgå enhver investering, interesse eller forbindelse med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, der kan modstride uafhængighed for medarbejderen i udførelsen af jobbet. Medarbejdere skal handle med kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser på en fuldstændig fair og objektiv måde, og tilsikre at alle transaktioner udføres på markedsvilkår. Medarbejdere har pligt til at være opmærksom på eventuelle interessekonflikter, og til enhver tid tilse at stillingen bestrides helt og alene i virksomhedens interesser. Gaver til og fra forretningsforbindelse: Medarbejdere må ikke give eller modtage gaver eller repræsentation til/fra forretningsforbindelser, der overstiger det normalt accepterede i landet. Gaver eller repræsentation må aldrig være rede penge eller af betydelig værdi. Medarbejdere må aldrig modtage bonus, returkommission, præmier eller lignende fra leverandører. Repræsentation: Medarbejdere, der afholder udgifter på vegne af firmaet, skal gøre det med fornuft og omtanke samt undgå ekstravagante udgifter og overpriser. Medarbejdere må ikke på vegne af firmaet afholde udgifter til eller lade sig beværte med underlødig underholdning. 23. marts side 5

6 Medarbejderpolitik Vores politik for medarbejdere og etik er detaljeret beskrevet i vores personalehåndbog. Håndbogen udleveres til nye medarbejdere i forbindelse med ansættelsen, og den er tilgængelig for eksisterende medarbejdere på virksomhedens intranet. Der er ikke i vores personalehåndbog eller andre steder beskrevet politik for menneskerettigheder. På virksomhedens intranet og opslagstavlerne i de lokale afdelinger holdes alle medarbejdere ligeledes informeret om virksomhedens forhold. Det sker via medarbejderinformationer om alt fra ændringer i personalehåndbogen, referater fra samarbejdsudvalgsmøder og arbejdsmiljøudvalg, information fra bestyrelsesmøder, aktiviteter i virksomheden til organisationsdiagrammer. 23. marts side 6

7 Medarbejderpolitik Vi opfordrer alle medarbejdere til via intranettet at holde sig opdateret om virksomhedens forhold. Hvert år afholdes et informationsmøde med henblik på gennemgang af årsregnskabet og andre relevante emner. Det betyder, at alle medarbejdere har den information, der er nødvendig for arbejdet samt relevant viden om virksomheden og forhold i virksomheden. Alle medarbejdere har således mulighed for altid at være opdateret om virksomhedens medarbejderpolitik. Vi har fokus på en løbende udvikling og forbedring af vores arbejdsmiljø. Der er decentrale arbejdsmiljøgrupper i alle afdelinger for at sikre nærhed i arbejdsmiljøarbejdet. Der arbejdes aktivt med de handlingsplaner, der udarbejdes for hver afdeling på baggrund af arbejdspladsvurderingen (APV) som gennemføres hvert 3. år. Næste APV gennemføres ultimo Derudover har vi et centralt arbejdsmiljøudvalg, som koordinerer arbejdet med arbejdsmiljø på tværs af virksomheden. 23. marts side 7

8 Sygdom og fravær I vores sygefraværspolitik lægger vi vægt på dialog og samarbejde både i forhold til sygemeldte kolleger og de kolleger der bliver berørt, når en kollega er fraværende. Vi ønsker at tage hensyn til og hjælpe sygemeldte kolleger tilbage på arbejdspladsen på en fornuftig måde efter endt sygdomsforløb og her er dialog afgørende. Med langtidssygemeldte medarbejdere gennemføres en sygefraværssamtale inden 4 ugers sygefravær, bl.a. med henblik på at udarbejde en fastholdelsesplan for den sygemeldte medarbejder. Vi måler systematisk vores afdelingsvise sygefravær hver måned: Gennemsnitligt sygefravær 3,23 2,62 Gennemsnitligt sygefravær (uden langtidssyge) 1,96 1,78 Antal sygedage pr. medarbejder 6,9 5,7 Fra 2013 til 2014 ses et fald på 19 %, og uden langtidssyge et fald på 9 %. Vi har i 2014 med succes haft øget fokus på nedbringelse af sygefravær hovedsageligt i de afdelinger, hvor sygefraværet er højere end gennemsnittet. Resultatet er rigtig flot. I 2015 vil vi bevare fokus på nedbringelse af sygefraværet, og hovedsageligt arbejde med de afdelinger hvor sygefraværet ligger over 2 %. 23. marts side 8

9 Uddannelse Virksomheden støtter medarbejderes ønske om at gennemføre relevant uddannelse. Både for at sikre kvalificerede medarbejdere, der kan yde god og professionel rådgivning til vore kunder, men også for at sikre at alle medarbejdere har mulighed for at opkvalificere sig til de ændrede krav, der med tiden kan være til de enkelte stillingskategorier i vores afdelinger. Hvert år gennemføres udviklingssamtaler med alle medarbejdere bl.a. med henblik på at drøfte ønsker og behov for uddannelse, således at alle medarbejdere hele tiden er opdateret og velkvalificeret i forhold til deres arbejde. 23. marts side 9

10 Uddannelse Gennem tæt samarbejde med leverandører, kursusudbydere og skoler sikrer vi et bredt uddannelsestilbud til forskellige typer medarbejdere indenfor både faglig og personlig udvikling. I 2014 er der gennemført mere end 450 uddannelsesdage i virksomheden (i 2013 mere end 350). Det har været deltagelse i ledelses-, salgs- og kommunikationskurser, opkvalificering af chauffører, kurser i førstehjælp, IT opkvalificering samt en lang række andre forskellige interne og eksterne kurser og forløb med henblik på personlig og faglig udvikling og opkvalificering. I 2015 forventer vi fortsat et højt niveau med mange uddannelsesdage. 23. marts side 10

11 Forurening, støj og sikkerhed I Fog ønsker vi at bidrage til en reduktion af forurening og støj. For at begrænse forurening har vi indført en miljøgrænse for CO2 udledning for vores firmabiler. Grænsen justeres hvert år, i takt med at teknologien forbedres. Vi har yderligere begrænset vores udvalg af bilmærker, for at undgå biler, som kører meget kort pr. liter brændstof. Endelig har vi i 2014 forkortet løbetiden på vores bil-leasingkontrakter, så vi hele tiden optimerer og sørger for at vores biler er forholdsvis nye og miljøvenlige. I vores bilpolitik er indført en minimumsstandard på sikkerheden af vores firmabiler, således at alle biler nu som minimum skal være klassificeret som Ncap 4. Som endnu et led i begrænsningen af CO2 udledningen er de fleste af virksomhedens trucks udskiftet med el-trucks. Udskiftningen har medført en begrænsning af CO2 udledningen og en reduktion af støj. Indførelse af el-trucks har været til gavn for både vores medarbejdere og for vores naboer idet vores forretninger flere steder ligger tæt på beboelsesområder. 23. marts side 11

12 Energi, klima og miljø Et af vores største projekter i 2014 har været arbejdet med udviklingen af vores logistik. I samarbejde med eksterne konsulenter har vi kortlagt og analyseret vores logistik- og leveringsmønster. Med udgangspunkt i resultatet af det store analysearbejde er vores logistik blevet omstruktureret og optimeret således, at vi begrænser miljøbelastningen fra vores mange lastbiler. Håndteringen af vores kørsel er centraliseret og ændret således, at vi sikrer, at varer leveres fra nærmeste forretning uanset, hvor købet har fundet sted. 23. marts side 12

13 Energi, klima og miljø Sammen med en af vores kunder deltager vi i et projekt om, hvordan byggeriets parter kan bidrage til at reducere transporter til og fra byggepladser med det formål at reducere CO2-udledningen. Projektet er støttet af Trafikstyrelsens Center for grøn transport, og har deltagelse af Statens Byggeforskningsinstitut, Byggeri og Sundhed mfl. I 2014 er koncernen blevet medlem af FSC, og det er målsætningen, at vi skal FSC certificeres i Koncernen har i 2014 været leverandør til opførelsen af Danmarks første FSCcertificerede hus. 23. marts side 13

14 Fysisk arbejdsmiljø I Fog er det vigtigt, at alle medarbejdere oplever et godt og trygt arbejdsmiljø. Vi har mange medarbejdere, som hver dag udfører fysisk belastende arbejde, og vi arbejder igennem vores arbejdsmiljøorganisation løbende på at sikre så gode forhold for vores medarbejdere som muligt. Systematisk og struktureret arbejde med gennemførelse og opfølgning på APV giver os vigtigt input til arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø. Vi arbejder løbende med indretning af vores arbejdspladser, så tunge og uhåndterlige varer placeres, så de er nemt tilgængelige, og således at det er muligt at bruge hjælpemidler ved tunge løft. 23. marts side 14

15 Velgørende formål Tømmerhandler Johannes Fogs Fond blev stiftet i Formålet med Fonden er at virke til fremme af almennyttige og almene velgørende formål samt til forbedring af miljø og samfundsudvikling. Fonden har i løbet af de sidste 5 år uddelt 14,1 mkr. til velgørende formål de største donationer til: - Frilands- / Nationalmuseet - Hospitaler og hospicer - Kulturelle formål - Johannes Fog Kollegiet Herudover uddeler Fonden løbende midler til børneinstitutioner, pleje- og handicaphjem, sportsklubber, spejderforeninger og hjælpeorganisationer mv. primært i de lokale samfund hvor Fog er repræsenteret med forretninger. Det er Fondens forventning fortsat at bidrage til velgørende formål og samfundet gennem donationer med beløb, der samlet set er afpasset til årenes resultater i Fog. 23. marts side 15

16 Medarbejdere Fog består i dag af 440 kvalificerede medarbejdere, fordelt på hovedsageligt fuldtidsansatte og medarbejdere ansat i flexjob eller med løntilskud. Hertil kommer 124 deltidsansatte medhjælpere. Den yngste medarbejder er 16 år den ældste 78! Gennemsnitsalderen er 40 år. Vores medarbejdere har i gennemsnit været i Fog i mere end 7 år. Tre medarbejdere har været i koncernen i mere end 40 år, 40 medarbejdere i alt i mere end 20 år og de 283 af vores medarbejdere har været hos os i mere end 5 år. Vi lægger stor vægt på at uddanne elever inden for vores område, og har løbende elever i gang med uddannelse. I øjeblikket har vi 19 elever i uddannelsesforløb. Vi er interesseret i at ansætte flere elever, men det er på trods af stor arbejdsløshed blandt de unge desværre svært at rekruttere elever til branchen. Vi ønsker også at støtte mere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og har således 9 medarbejdere ansat i flexjob, løntilskud, jobrotation eller personlig assistance, og vi har løbende borgere i praktik og/eller arbejdsprøvning i forskellige afdelinger i virksomheden. Således har vi blandt andet indgået en aftale med Lyngby Taarbæk Kommune om at de hele tiden har praktikpladser til rådighed hos os. 23. marts side 16

17 Mangfoldighed I den daglige drift og ledelse af virksomheden har vi fokus på, at medarbejdersammensætningen afspejler det danske samfund. Vi lægger vægt på, at vores medarbejderes kvalifikationer passer til det job, der skal udføres, og vi tilstræber mangfoldighed i sammensætning af medarbejderstab, ledelse og bestyrelse angående køn, alder, uddannelsesniveau, oprindelse og arbejdsevne. 23. marts side 17

18 Mangfoldighed Trælastbranchen er traditionelt en branche med mange mandlige ansøgere og ansatte. Den samlede kønsfordeling af medarbejdere i virksomheden ses nedenfor: Mænd Kvinder Medarbejdere 78,4 % 21,6 % Ledelse 86,4 % 13,6 % Bestyrelse 84,3 % 16,7 % Vi ansætter medarbejdere og ledere ud fra kompetencer og kvalifikationer, og vores opstilling af måltal for kvinder i ledelse ændrer ikke på denne praksis. Vi vil i perioden have fokus på at opnå en mere balanceret fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. 23. marts side 18

19 Mangfoldighed - Direktion og ledelse I den daglige ledelse af Johannes Fog er der blandt de 11 direktører på direktions- og afdelingsdirektørniveau i dag ingen kvinder. På næste ledelsesniveau salgschefer, teamchefer og lign. er der 38 ledere heraf 5 kvinder, svarende til 13 %. Kvinderne i denne gruppe af ledere ses hovedsageligt i stabsog administrative funktioner. I den driftsmæssige ledelse - teamledere, forvaltere, salgsledere og lign. - er der 28 ledere heraf 6 kvinder, svarende til 21,4 %. Kvinderne i denne gruppe af ledere findes hovedsageligt i byggecenter/isenkram-afdelinger. Det har været vores målsætning, at øge andelen af kvinder i den driftsmæssige ledelse i Fog. Målet var, at andelen af kvinder i den driftsmæssige ledelse af virksomheden skal svare til den samlede andel af kvindelige medarbejdere i virksomheden og det er til fulde lykkedes idet 21,4 % af den driftsmæssige ledelse nu er kvinder - mod 16 % i 2013, og en samlet andel af kvinder i virksomheden i 2014 på 21,6 %. 23. marts side 19

20 Mangfoldighed - Bestyrelsen Bestyrelsen i Johannes Fog A/S består af i alt 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 1 er kvinde. Det er vores målsætning, at øge andelen af kvindelige medlemmer i bestyrelsen fra 16,7 % til 33 % inden Måltallene for at øge antallet af kvindelige medlemmer i bestyrelsen er betinget af kvalifikationer og de behov for udskiftninger i bestyrelsen, der måtte være i perioden. Der har ikke været ændringer i de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i marts side 20

21 Mangfoldighedspolitik Opstilling af måltal har ikke medført og vil ikke medføre særbehandling af kvindelige ansøgere, men er et udtryk for en ambitiøs målsætning om og politik for at ændre medarbejder- og ledelsessammensætningen i virksomheden. Ændring af sammensætningen i ledelsen af virksomheden vil, med baggrund i medarbejdersammensætningen generelt og ledersammensætningen på de lavere lederniveauer, være et langsigtet arbejde med følgende initiativer: Kvinder opfordres til at søge, når ledige stillinger på alle niveauer slås op Der er specielt fokus på at tiltrække kvindelige elever, sælgere og ekspedienter til virksomheden Der skal altid ved rekruttering tilstræbes en hensigtsmæssig kønsfordeling, dog skal samtlige jobfunktioner besættes med de bedst kvalificerede uanset køn 23. marts side 21

22 Mangfoldighedspolitik Målet om at opnå en større andel af kvinder i koncernens driftsmæssige ledelse er opnået som følge af de igangsatte initiativer og fokusområder. Der vil fremadrettet være fokus på at fastholde og gerne øge denne fordeling. I virksomhedens øverste ledelse direktions og afdelingsdirektør niveau er der i 2014 oprettet 2 nye stillinger og en stilling er blevet genbesat. I arbejdet med at besætte de tre stillinger var der meget stort fokus på og ønske om at finde og ansætte kvindelige kandidater, men det kvindelige ansøgerfelt viste sig desværre for svagt. Der vil fortsat være fokus på at øge andelen af kvinder i næste ledelsesniveau: Det er vores målsætning at øge andelen af kvinder på salgs- og teamchefniveauet i koncernen. I løbet af en 5-årig periode er det målet, at andelen af kvinder på salgs- og teamchefniveauet skal svare til den samlede andel af kvindelige medarbejdere i virksomheden. 23. marts side 22

23 Menneskerettigheder Koncernen har ikke en særskilt politik for respekt for menneskerettigheder. Koncernen finder området vigtigt, men opererer kun i lande, hvor menneskerettigheder reguleres i lovgivningen og koncernen har altid som mål at overholde lovgivningen i de lande, hvor man opererer. 23. marts side 23

24

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar...

Indhold. Indhold... 1. Forord... 2. Indledning... 2. Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2. Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... Indhold Indhold... 1 Forord... 2 Indledning... 2 Den Jyske Sparekasses historie 1872 2014... 2 Den Jyske Sparekasse og samfundsansvar... 2 Samfund og lokalt engagement... 4 Skoler, viden og innovation...

Læs mere

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2

Indhold. Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 CSR-rapport 2013 Corporate Social Responsibility 2013 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 9 Evaluering... 10 Tilfredshed... 12 Kvalitet... 14 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2

Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 CSR-rapport 2012 Corporate Social Responsibility 2012 TIVOLI 2 Indhold Om Tivolis CSR-rapport... 3 Driftsstop... 8 Uddannelse... 10 Evaluering... 12 Tilfredshed... 14 Kvalitet... 16 Fedtreducerede måltider...

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen

Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013. for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen 1 CSR-rapport 2013 Indledning Danske Andelskassers Bank er en børsnoteret dansk bank, der pr. 31. december

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar INDHOLD GENERELT - INTRODUKTION AF OK OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar En del af forretningen: OK støtter sporten 3 Fighter Pokalen - en hyldest til små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere