Nyt bud på en Vision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt bud på en Vision"

Transkript

1 Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere, at den nødvendige masse er tilstede for at kunne leve op til vores mission. Ud af den masse skaber vi grobunden for et miljø og samlingssted, der er attraktivt for både bredde- og elitespillere også uden for Nørresundby-området. Det medfører, at vi i alle årgange har hold på alle niveauer, så vi kan tiltrække og fastholde medlemmer. Når nu vi har så mange medlemmer, så er der netop plads til at spille fodbold på alle niveauer eller mulighed for at dyrke motion og socialt samvær på andre måder. Vi er lykkedes med at koble det sociale og sportslige plan, fordi vi I år 2020 har faciliteter, som indeholder klubhus, græsbaner, kunststofbaner, idrætshal, multibaner, kursus- og overnatningsfaciliteter, motionscenter og løbestier. I tilknytning til anlægget er der en idrætsbørnehave, idrætsdus, ligesom f.eks. en offentlige skøjtebane er en naturlig aktivitet allerhelst på et fælles placeret anlæg, og det har vi tidligere drømt om skulle være Vangen.

2 Vision for børnefodbold i FC Solsiden I år 2015 har FC Solsiden udviklet én fælles børne- og forældrekultur baseret på det bedste af det, vi kender fra vores nuværende samarbejde i klubberne. Vi har fokus på det enkelte menneske, og vi forsøger at tilpasse vores udbud af tilbud til de krav og behov, der er hos det enkelte medlem. Men den enkelte må ikke overskygge klubben.vi har fokus på, at vi skal understøtte forskellige behov, og vi vil udbyde hold på forskellige niveauer. Samtidigt vil vi fastholde, at børnefodbold skal være sjovt, og at det er en læringsfase for alle, hvor alle trænes for at udvikle sig fra det niveau, hver enkelt befinder sig på. Børnefodbold er en skoling frem mod ungdomsfodbold. På vores eksisterende anlæg på Lerumbakken i Nørresundby, vil vi skabe rammerne og grundlaget for et mødested for byens børne- og familieliv. Her skal være et væld af aktivitetsmuligheder, hvorved byens børn har mulighed for at trives.

3 HOLD-planer (udvikling og mål og strategier ) For samtlige årgange/afdelinger udarbejdes der mål og strategier, som indeholder en beskrivelse af følgende overskrifter: Kampform, ønsket antal hold, mål for indplacering af hold, trænerprofiler, træningsemner, træningssekvens, turneringsdeltagelse, FC Solsidens træningsfokus for årgangen samt andre fokusområder for årgangen. HOLD-planerne indeholder også emne- og årgangsoversigt for Aldersrelateret træning og fokusemner. FC Solsidens udviklingsstrategi Udviklingsstrategien viser visuelt og simplificeret trænings- og udviklingsmæssige sammenhæng i FC Solsiden U6-U19.

4 Trænere - mål og strategier Vi skal altid have kompetente trænere, der hjælper til at udføre vores vision samt mål og strategier for den enkelte afdeling. Derfor opstilles følgende krav og forhold til trænerne: Krav om uddannelses- og kompetenceniveau til den enkelte træner i henhold til afdelingens mål og strategier. I samarbejde med børneformanden eller børnekonsulenten udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte træner, hvori det fremgår, hvilke kurser han/hun vil forsøge at gennemfører inden for det kommende år. (Har størst relevans for de afdelingsansvarlige trænere samt trænergruppen i U10-12)

5 Vinteraktiviteter Efter den sidste turneringskamp i efteråret slutter sommersæsonen, og vintersæsonen starter. Alle afdelinger skal opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau i vinterperioden. Der er i princippet frit valg i den enkelte afdeling, men der kunne fx være tale om: Indefodbold/futsal. Futsal bør vælges, hvis det er muligt. Tilmelding af hold foretages af afdelingslederne i samarbejde med trænerne. Antallet af tilmeldte hold bør vurderes realistisk. Træning en til to gange ugentligt i november, december, januar og februar måned (dog undtaget jul og nytår). Træningskampe Træningsturneringer f.eks. i samarbejde med AaB, Hjørring, Frederikshavn, Jetsmark og Fjerritslev (kunststofbaner). Standerhejsning afholdes i starten af marts. Herefter gælder den enkelte årgangs mål og strategier på området.

6 - Organisatorisk - Økonomi i ungdomsafdelingen - Sundhed i ungdomsafdelingen - Spillerpleje - Transport til kampe - Rejser - Træningskultur - Lederkultur - Forældre kultur Børneledelse Ansvar

7 (U5,) U6 og U7 mål og strategier Minimum 50 spillere i hver årgang svarende til ca. ti hold: Ingen indplaceringsmål for holdene. Tilmeldes DBU 3:3 fodbold. Mix hold, drenge og piger, eller kønsopdelte hold. I hver årgang ansættes en årgangsansvarlig træner, der virker som coach for de øvrige trænere i årgangen. Denne skal desuden have det overordnede overblik i årgangen både træningsmæssigt og i forbindelse med modtagelse af nye spillere. Der skal bruges én træner pr. seks spillere. Trænerne skal have forældre- /børneerfaring, og gerne fodboldmæssig erfaring, samt en pædagogisk forståelse for børnefodbold, og hvorfor børnene på denne alder spiller fodbold. Træning tilbydes en time to gange om ugen. Der skal være særligt fokus på: Modtagelse/indslusning af nye spillere. Fodboldmæssig og social udvikling af hver enkelt spiller, frem for resultater.

8 U8 og U9 mål og strategier Minimum 60 spillere i hver årgang svarende til ca. otte hold: Ingen indplaceringsmål for holdene. Tilmeldes DBU 5:5 fodbold. Kønsopdelte hold. I hver årgang ansættes en årgangsansvarlig træner, der virker som coach for de øvrige trænere i årgangen. Denne skal desuden have det overordnede overblik i årgangen både træningsmæssigt og i forbindelse med modtagelse af nye spillere. Der skal bruges én træner pr. otte spillere. Trænerne skal have forældre- /børneerfaring, og gerne fodboldmæssig erfaring, samt en pædagogisk forståelse for børnefodbold, og hvorfor børnene på denne alder spiller fodbold. Der bør indgå trænere med minimum DBUs Børnebasis kurser/aldersrelateret træning 5-8 år. Træning to gange om ugen. Der skal være særligt fokus på: Modtagelse/indslusning af nye spillere. Fodboldmæssig, social og menneskelig udvikling af hver enkelt spiller, frem for resultater. I denne alder ønsker spillerne at blive bedre og lære mere.

9 U10 Drenge mål og strategier Minimum 40 spillere svarende til ca. fire hold. Indplaceringsmål: to hold i A, et hold i B og et hold i C i DBU 7:7 Der skal bruges én træner pr. ni spillere. Af disse trænere skal én træner være afdelingsansvarlig træner og have ansvaret for den overordnede sportslige udvikling. Alle trænerne skal have fodboldmæssig erfaring samt pædagogisk forståelse for børnefodbold gerne forældre. Der bør i årgangen indgå trænere med minimum DBUs Børnebasis kurser/aldersrelateret træning 5-8 år samt Aldersrelateret træning 9-14 år. Træning to gange om ugen samt tilbud om træning i Talent9400. Der skal være særligt fokus på: At det er første gang spillerne skal spille 7:7 fodbold. At spillerne i denne alder ønsker at blive bedre, lære mere og at blive udfordret. Fodboldtekniske færdigheder.

10 U10 Piger mål og strategier Minimum 20 spillere svarende til ca. 3 hold. Indplaceringsmål: et hold i A samt to hold i B i DBU 5:5 Der skal bruges én træner pr. ni spillere. Af disse trænere skal én træner være afdelingsansvarlig træner og have ansvaret for den overordnede sportslige udvikling. Alle trænerne skal have fodboldmæssig erfaring samt pædagogisk forståelse for pige- og børnefodbold gerne forældre. Der bør i årgangen indgå trænere med minimum DBUs Børnebasis kurser/aldersrelateret træning 5-8 år samt Aldersrelateret træning 9-14 år. Træning to gange om ugen. Der skal være særligt fokus på: At spillerne i denne alder ønsker at blive bedre, lære mere og at blive udfordret. Fodboldtekniske færdigheder.

11 U11 og U12 Drenge mål og strategier Minimum 40 spillere i hver årgang svarende til ca. fire hold. Indplaceringsmål: to hold i A, et hold i B og et hold i C i DBU 7:7 Der skal bruges én træner pr. ni spillere. Af disse trænere skal én træner være afdelingsansvarlig træner og have ansvaret for den overordnede sportslige udvikling. Det er hensigten, at den afdelingsansvarlige træner følger samme årgang to år i træk. Alle trænerne skal have fodboldmæssig erfaring samt pædagogisk forståelse for børnefodbold. Der bør i årgangen minimum indgå trænere med DBUs C licens. Resterende trænere bør have deltaget i et eller flere af DBUs Børnebasis kurser/aldersrelateret træning 5-8 år og Aldersrelateret træning 9-14 år. Træning to gange om ugen, dog tre gange træning for A hold i U12. Spillerne i U11 tilbydes træning i Talent9400. U12 spillere udtages til træning i Talent9400. Der skal være særligt fokus på: At spillerne i denne alder ønsker at blive bedre, lære mere og at blive udfordret. Fodboldtekniske færdigheder. En gradvis løbende skoling til ungdomsfodbold og 11:11 fodbold. U12 kan evt. overlappe med U13 afdelingen i sidste halvår.

12 U11 og U12 Piger mål og strategier Minimum 30 spillere i hver årgang svarende til ca. tre hold. Indplaceringsmål: et hold i A, et hold i B og et hold i C i DBU 7:7 Der skal bruges én træner pr. ni spillere. Af disse trænere skal én træner være afdelingsansvarlig træner og have ansvaret for den overordnede sportslige udvikling. Det er hensigten, at den afdelingsansvarlige træner følger samme årgang to år i træk. Alle trænerne skal have fodboldmæssig erfaring samt pædagogisk forståelse for børnefodbold. Der bør i årgangen indgå trænere med minimum DBUs Børnebasis kurser/aldersrelateret træning 5-8 år, Aldersrelateret træning 9-14 år og gerne C licens. Træning to gange om ugen. Der skal være særligt fokus på: At spillerne i denne alder ønsker at blive bedre, lære mere og at blive udfordret. Fodboldtekniske færdigheder. En gradvis løbende skoling til ungdomsfodbold og 9:9.

13 Vision for ungdomsfodbolden i FC Solsiden I år 2015 har FC Solsiden udviklet én fælles ungdomskultur baseret på det bedste af det vi kender fra vores nuværende samarbejde i klubberne. Vi har fokus på det enkelte menneske, hvor vi forsøger at tilpasse vores udbud af tilbud til de krav og behov der er hos det enkelte medlem, men den enkelte må ikke overskygge klubben.vi har fokus på, at vi skal understøtte forskellige behov og vil derfor udbyde hold med såvel et elitært som konkurrencepræget tilsnit, ligesom vi vil have fokus på hold med et mere motionspræget indhold. På vores eksisterende anlæg på Hjørringvej i Nørresundby, vil vi skabe rammerne og grundlaget for et mødested for byens ungdomog familieliv hvor fodbold er udgangspunktet. Her skal skabes miljø der er udviklende for ungdommen og ungdomsfodbold og talentudviklingen under Talent9400.

14 Hold-planer (udvikling og mål og strategier ) For samtlige årgange/afdelinger udarbejdes der mål og strategier, som indeholder en beskrivelse af følgende overskrifter: Kampform, ønsket antal hold, mål for indplacering af hold, trænerprofiler, træningsemner, træningssekvens, turneringsdeltagelse, FC Solsidens træningsfokus for årgangen samt andre fokusområder for årgangen. Hold-planerne indeholder også emne- og årgangsoversigt for træning og fokusemner for Aldersrelateret træning af ungdomshold. FC Solsidens udviklingsstrategi Udviklingsstrategien viser visuelt og simplificeret trænings- og udviklingsmæssige sammenhæng i FC Solsiden U6-U19.

15 Trænerkonsulent For at sikre at mål og strategier overholdes, ansættes en Trænerkonsulent. Denne skal sikre fortsat udvikling af trænere og afdelinger iht. ledelsens beslutninger. Aftaleforhold (implementer det vi allerede har lavet) Jobbeskrivelse er udarbejdet. Talentkoordinator For at sikre at mål og strategier og overholdes i forbindelse med Talent9400, ansættes en Talentkoordinator. Denne skal sikre fortsat udvikling Talent9400 konceptet og spillerne under Talent9400 iht. til ledelsens udstukne retningslinjer og beslutninger. Aftaleforhold (implementer det vi allerede har lavet) Jobbeskrivelse udarbejdes.

16 Trænere - mål og strategier Vi skal altid have kompetente trænere, der hjælper til at udføre vores vision samt mål og strategier for den enkelte afdeling. Derfor opstilles følgende krav og forhold til trænerne: Krav om uddannelses- og kompetenceniveau til den enkelte træner i henhold til afdelingens mål og strategier. I samarbejde med ungdomsformanden eller trænerkonsulenten udarbejdes en udviklingsplan for den enkelte træner, hvori det fremgår, om der er behov for kurser og udvikling, inspirationskurser, opdatering m.v. Trænere kompenseres for årlige omkostninger i henhold til kontrakt med ungdomsformanden og klubben.

17 Kampfordeler kompetence Kampfordeleren har hovedansvaret og har kontakt til inspektøren. Det er nødvendigt af hensyn til omklædning, banefordeling, tøj mv. har kontakt til konsulenterne af hensyn til antallet af hold har kontakt til ungdomsformanden af hensyn til overordnede betragtninger omkring kamptidspunkter Flytning af kampe Det er af stor vigtighed, at træneren gøres opmærksom en evt. kampflytning Uden dennes accept flyttes ingen kampe. Det er kun kampfordeleren, der flytter kampe. Kampkort Alle kampkort afleveres til kampfordeleren. Manglende kampkort kan have økonomiske konsekvenser for klubben kan have indflydelse på ansøgning til kvalificerede rækker Særlige forhold U21 ift. øvrige hold (DBU-turnering) Ekstra Bladet-Cup Når kampplanen forberedes tages hensyn til karneval, konfirmationer mv. Kampfordeleren har kontakten til: DBU og Dommerklub.

18 Vinteraktiviteter Efter den sidste turneringskamp i efteråret slutter sommersæsonen og vintersæsonen starten. Alle afdelinger skal opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau i vinterperioden. Der er i princippet frit slag, men der kunne f.eks. være tale om indefodbold / futsal. Tilmelding af hold foretages af afdelingslederne i samarbejde med trænerne. Antallet af tilmeldte hold bør vurderes realistisk. træning en til to gange ugentligt i november og december måned (dog undtaget jul og nytår). fitness, boksning, brydning mv. træningskampe træningsturnering f.eks. i samarbejde med klubber som har kunststofbaner Standerhejsning afholdes januar/februar. Afdelingen deltager i standerhejsning på aktuelle træningssted. Herefter gælder den enkelte årgangs mål og strategier på området. Der udleveres skriftligt vinterprogram til spillerne i 1. holdstruppen

19 - Organisatorisk - Økonomi i ungdomsafdelingen - Sundhed i ungdomsafdelingen - Spillerpleje - Transport til kampe - Rejser - Træningskultur - Lederkultur - Forældre kultur Ungdomsledelse Ansvar

20 2-4 hold Mesterrækken A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-13 Drenge - mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer. Cheftræneren bør have minimum B-Licens Cheftræner skal have særligt fokus på kamp-, trænings- og klubkultur, tilpasning og integrering fra 7:7 11:11 at 7:7 kan bruges som virkemiddel til fastholdelse af bredden 1.Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er holdledere til alle hold. Der tilbydes træning 3 gange om ugen. FC Solsiden skal fremstå som et naturligt alternativt valg for spillere i det nærmeste opland evt. i samarbejde med moderklubben

21 2-4 hold Mesterrækken A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-14 Drenge - mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer. Gerne A-licens (evt i gang med A-Licens) men minimum B-Licens. Cheftræner skal have særligt fokus på kamp-, trænings- og klubkultur og forsætte det udviklende arbejde der er startet op i U13 drengeafdelingen. Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er holdledere til alle hold Der tilbydes træning 3 gange om ugen. FC Solsiden skal fremstå som et naturligt alternativt valg for spillere i det nærmeste opland evt. i samarbejde med moderklubben

22 2-4 hold Mesterrækken A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-15 Drenge - mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer. U15 træneren bør have A-Licens. Cheftræner skal have særligt fokus på kamp-, trænings- og klubkultur og forsætte det udviklende arbejde fra U13 og U14 afdelingen. Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er holdledere til alle hold Der tilbydes træning 3 gange om ugen FC Solsiden skal fremstå som et naturligt alternativt valg for spillere i det nærmeste opland evt. i samarbejde med moderklubben

23 3-5 hold Mesterrækken A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-17 Drenge - mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer. Cheftræneren bør have A-Licens. Cheftræneren skal sikre en forsat udvikling af spillet og spillerne der er startet op i de foregående år og afdelinger. Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er holdledere til alle hold Der tilbydes træning 3 gange om ugen. Der skal være særligt fokus på fastholdelse af efterskoleelever og studerende

24 2-3 hold Mesterrækken A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-19 Drenge mål og strategier 1.Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer. Cheftræneren bør have A-Licens. Cheftræneren skal sikre en fortsat udvikling af spillet og spillerne der er startet op i de foregående år og afdelinger. Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er holdledere til alle hold Der tilbydes træning 3 gange om ugen. Der skal være særligt fokus på fastholdelse af studerende overgangen / integrering til seniorfodbold udnyttelse af fleksibilitetsreglen primært for holdsspillere

25 2-3 hold Mesterrækken / A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-13 Piger mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer samt viden og uddannelse i forhold til pige/kvinde fodbold. Cheftræner skal have særligt fokus på kamp-, trænings- og klubkultur tilpasning og integrering fra 7:7 9:9 at 7:7 kan bruges som virkemiddel til fastholdelse af bredden Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er kvindelige holdledere til alle hold. Der tilbydes træning 3 gange om ugen. FC Solsiden skal fremstå som et naturligt alternativt valg for spillere i det nærmeste opland evt. i samarbejde med moderklubben

26 2-3 hold Mesterrækken / A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-14 Piger mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer samt viden og uddannelsen i forhold til pige/kvinde fodbold. Cheftræner skal have særligt fokus på kamp-, trænings- og klubkultur en del af året at forberede pigerne på at gå fra 9:9 til 11:11 fodbold. at 7:7 kan bruges som virkemiddel til fastholdelse af bredden Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er kvindelige holdledere til alle hold Der tilbydes træning 3 gange om ugen. FC Solsiden skal fremstå som et naturligt alternativt valg for spillere i det nærmeste opland evt. i samarbejde med moderklubben

27 2-3 hold Mesterrækken / A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-15 Piger mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer samt viden og uddannelse i forhold til pige/kvinde fodbold. Cheftræner skal have særligt fokus på kamp-, trænings- og klubkultur. 1. Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. Det tilstræbes at der er kvindelige holdledere til alle hold Der tilbydes træning 3 gange om ugen. FC Solsiden skal fremstå som et naturligt alternativt valg for spillere i det nærmeste opland evt. i samarbejde med moderklubben

28 1-2 hold Mesterrækken / A-rækken B rækken Evt. 7:7 U-18 Piger mål og strategier Cheftræneren skal kunne tiltrække og fastholde spillere fra FC Solsiden og det nærmeste opland. Cheftræneren skal både have sportslige og især menneskelige kompetencer samt viden og uddannelse i forhold til pige/kvinde fodbold. Øvrige trænere skal kunne bidrage til ovennævnte. 1. Det tilstræbes at der er kvindelige holdledere til alle hold Der tilbydes træning 3 gange om ugen. Der skal være særligt fokus på fastholdelse af studerende overgangen / integrering til seniorfodbold udnyttelse af fleksibilitetsreglen primært for 2. holdsspillere Der skal være særligt fokus på fastholdelse af efterskoleelever og studerende

29 Udviklingsplan for seniorfodbolden under FCS Antal hold: Kvinder: To 11 mands hold og et 7 mands hold 2 Konkurrencehold og 1 motionshold (7) Mænd: mands hold (i dag 10 hold) 2 Elite hold (JS og opad) Konkurrencehold 2-3 og 3-4 motionshold

30 Fysisk placering Træning og kampe foregår på FC Solsidens anlæg på Voerbjergvej.

31 Sportslige ambitioner herre senior Den næsthøjest placerede fodboldklub i Aalborg Kommune. De sportslige ambitioner for herre senior er delt op i 3 Kategorier. Elite: 1. Hold i minimum 2.division 2. Hold i minimum Jyllandsserien Konkurrence 3. Hold i S 1 4. Hold i S 3

32 Sportslige ambitioner herre senior (fortsat) 5 9 Holdenes målsætning: 5. Holdet i S-4 6. Holdet i S-4 7. Selvstyrende i S-5/6 8. Selvstyrende i S-5/6 9. Selvstyrende i S-5/6

33 Sportslige ambitioner kvinder 1. Holdet i DS 2. Holdet i S-1 3. Holdet 7 mands

34 Seniorledelsen Ansvar: - Organisatorisk - Økonomien i seniorafdelingen - Trænerstab konkurrencehold - Sundhed i seniorafdelingen - Trænerstab motionshold - Spillerpleje - Transport til kampe

35 Sammensætningen trænerstaben elite/konkurrencehold Som udgangspunkt 1. træner pr hold. Der kan tilknyttes assistenttræner, men de skal så samtidig udfylde holdleder rollen. Er der ikke assistenttræner, skal 1-2 hold have en holdleder. Der tilknyttes en til to målmandstrænere til seniorafdelingen.

36 Sammensætningen trænerstaben motionshold Der tilknyttes minimum 1 træner/holdansvarlig til hvert motionshold. Ingen målmandstræner, da der er 1-2 i seniorafdelingen. Gerne holdleder, såfremt dette er muligt. 1 spiller kan varetage ansvaret for de materialer der er tilknyttet holdet.

37 Sundhedssektor Der tilknyttes en fysioterapeut og massører til 1-2 holds truppen. Her er det muligt at finde fysioterapeuter som er ved at være færdiguddannet, men som savner praktik. Alternativt kombinere en sponsoraftale med en klinik.

38 Udviklingsplan for oldboys (+32) under FCS Et 11.mands hold i oldboys B (DBU-Jylland) Grand oldboys i Aalborg Freja turneringen SuperGrand i Aalborg Freja turneringen Veteraner i Aalborg Freja turneringen Superveteraner i Aalborg Freja turneringen

39 Fysisk placering Træning og kampe foregår på FC Solsidens anlæg på Hjørringvej.

40 Ambitioner for oldboys (+32) I FC Solsiden mener vi at fodbold kan spilles hele livet, vi vil derfor sikre at vi til enhver til kan tilbyde fodbold til alle uanset alder og fysiks formåen. Oldboys spillerne er klubbens kulturbærer og herfra skal vi også kunne rekruttere trænere, ledere, hjælpere.

41 Oldboysledelsen Ansvar: - Organisatorisk - Økonomien i oldboysafdelingen - Sundhed i oldboysafdelingen - Holdansvarlige i oldboysafdelingen - Spillerpleje - Transport til kampe

42 Socialt Oldboysafdelingen (+32) Oldboysafdelingen arrangerer ikke fodbold aktiviteter, som styrker sammenholdet og venskaber i klubben.

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA Vision: Mission: 1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere. Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget seniormasse.

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere