CFK betragtninger om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CFK betragtninger om:"

Transkript

1 Gå-hjem-møde DIN og CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Brugerinvolvering i implementeringsprocesser v/specialkonsulent Helle Høgh Kvalitet Sundhed, CFK Bestyrelsesmedlem DIN 12. marts 2014 CFK betragtninger om: 1. Politiske visioner og tendenser ifht brugerinvolvering og implementering 2. Begreber og definitioner 3. Brugerinvolvering i implementeringsprocesser vs. Implementering af brugerinddragelse Politiske visioner og tendenser Øget fokus på inddragelse og involvering af borgere, patienter, brugere etc. både i egen behandling og i udviklingen af velfærdsydelser, services, politik Der er vind i sejlene for brugerorganisationer og partnerskabs-modeller internationalt, nationalt, regionalt, kommunalt Øget fokus på anvendelse af evidensbaseret viden indenfor velfærdsområderne mest kvalitet for pengene Der er vind i sejlene for implementation science - feltet og anvendelse af implementeringsframeworks, modeller og teorier Synergi-udfordringer De fleste implementeringsteorier, frameworks og modeller indtænker ikke aktivt en brugerinvolveringsdimension i beskrivelsen af de faktorer, der er væsentlige i en implementeringsproces Implementering har fokus på, hvordan viden (videnskab) kan omsættes i praksis til gavn for samfundet og borgerne dvs. fokus er på viden produceret af professionelle forskere til andre professionelle praktikere og beslutningstagere Evidens tillægges i stigende grad autoritativ betydning i politiske beslutninger om interventioner Brugerinvolvering kan ikke reduceres til én metode eller interventionsform og er svær at basere på evidens der findes ikke en golden standard for brugerinvolvering Brugerinvolvering er primært fokuseret på, hvordan borgere, patienter, brugere, pårørende etc. kan få indflydelse på beslutninger om fx egen behandling men også indflydelse i forhold til velfærdssystemernes service, indretning, organisering etc. Fokus på empowerment, brugerviden er også gyldig viden, demokratisering af beslutningsprocesser, partnerskab ml. borger og organisationer 1

2 Begreber og definitioner Implementering: Implementation science Fokus på at omsætte viden til praksis for at løse problemer: Bygge bro mellem theory practice gap/ knowing doing gap CFK arbejder i kvalitetsudviklingsprojekter med implementering, som den planlagte proces og de aktiviteter, der iværksættes for at omsætte en ny idé, så den skaber kvalitet og bliver en del af gældende praksis i organisationen (Helle Høgh, Gennembrudsprojektet om nedbringelse af tvang i Psykiatrien ) Innovation diffussion Knowledge utilization Knowledge translation Technology transfer Evidece Based Medicine (1992) Implementation Science Fidilitet vs. adaption er polerne indenfor implementeringsforskningen Begreber og definitioner Graden af deltagelse er vigtig Brugerinvolvering Skelnen mellem 1) personlig involvering i beslutninger om eget behandlingsforløb fx som patient i sundhedssystemet 2) Organisatorisk involvering af brugere som repræsentanter i forhold til brugerperspektivet i beslutningsprocesser af betydning for organisering, udvikling og evaluering af fx sundhedsvæsenet = repræsentativ brugerinddragelse (public involvement) Formål: empowerment af borgeren og fokus på rettigheder, demokratisering af beslutningsprocesser, forbedret brugerkvalitet Sherry Arnstein s Latter of Citizen Participation Nye begreber vinder frem: Shared Decision Making (fælles beslutningstagen) Co-creation / Co-production (samskabelse af vidensproduktion) Co-qualification (fælles kvalitetssikring næste skridt?) Opgør med paternalistisk, ekspertorienteret (bio-medicinsk) tilgang til behandling Introducerer dialogisme, coaching, facilitering og socialkonstruktionistiske ideer (Arnstein: 1969) 2

3 Brugerinvolvering og implementering? In theory there is no difference between theory and practice in practice there is! (A. Einstein) Brugerinvolvering i implementeringsprocesser - brugerinvolvering gøres til et bærende organisatorisk princip, men formen vil variere afhængig af genstandsfeltet og dialog om involvering og rekruttering - brugere er medskabere i implementeringsprocessen og undervises sammen med de professionelle, er evt. medundervisere, medevaluatorer eller forskningsassistenter - denne tilgang udfordrer vores etablerede modeller og styringssystemer, men skaber tilfredshed, engagement og arbejdsglæde jf Renés oplæg Implementering af brugerinddragelse - brugerinddragelse anskues som et felt professionelle skal have kompetencer til at realisere og introducere for målgruppen (brugerinddragelseskurser vinder frem) - brugerinddragelse oversættes til praktiske instrumentelle redskaber og teknikker og der monitoreres løbende på tilfredshed (brugerinddragelse et mål frem for et middel?) - denne tilgang harmonerer med vores etablerede kvalitetsmodeller, strukturer og styringssystemer etc. Referencer Arnstein, Sherry (1969): A Ladder of Citizen Participation. JAIP vol 35 no 4 pp (refereret i Colder og Ellins) Coulter, A., Ellins, J. (2006): Patient-focused interventions. A review of the evidence. Picker Institute Europe, The Health Foundation, London ENOPE (European Network on Patient Empowerment): Estabrooks, C et.al (2008): The intellectural structure and substance of the knowledge utilization field: A longitudial author co-citation analysis 1945 to Implementation Science (3:49) Fixen, Dean, Naoom SF, Blase KA, Friedman, RM, Wallice F. (2005): Implementation research: A synthesis of the literature. Tampa, University of South Florida Høgh, H. et.al. (2009): Evlaueringsrapport Pårørende i psykiatrien. Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien. CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Høgh, H (2013): Kursusmateriale regionale implementeringsgrupper i Gennembrudsprojektet om Nedbringelse af tvang i psykiatrien INVOLVE (2013) 3

4 Brugerinvolvering i implementeringsprocesser Jeg vil selv bestemme, det er da klart. Jeg synes, det er rigtig godt at være med i projektet. Det er godt, at vi får lov til at bestemme noget mere. Det er vigtigt fordi så kan vi lære at tage vare på vores eget liv, og det føler jeg er vigtigt. Forenklet model af CFK historik Brugerinvolvering = Bruger og patientoplevet kvalitet + Brugere involveret i kvalitetsforbedringer Implementering = Tilpasse metoder og modeller til lokale forhold i et netværkssamarbejde + Fastholdelse Hvis du kendte vores brugere ville du vide, at de ikke kan være med i dette projekt Brugerinvolvering i implementering Rene Buch Nielsen, CFK Brugerinddragelse og implementering lang vej frem Trods mere end tyve års politisk, forskningsmæssig og klinisk fokus på brugerinddragelsesområdet, er målet langt fra nået. De gode viljer og initiativer er stadigt præget af, at det er uklart, hvad vi taler om, når vi taler om brugerinddragelse? Og hvad der skal til for at komme ud over projektstadiet og implementere initiativer i praksis? Ledelse af brugerinddragelse hvordan kommer vi fra drøm til virkelighed? Invitation til temamøde KORA 23. oktober 2013 Forklaringen kan måske omfatte: at brugerinddragelse er noget der kan læres på kurser/seminarer (uden brugere eller med deltagelse af ekspertbrugere) at brugerne ikke inddrages i formulering af projekters formål og formelle gennemførelse, men inviteres som deltagere (ofte få udvalgte brugere) at brugere kun har mulighed for at svare på det vi spørger dem om (vurderer du, at det er godt at have indflydelse? Ja Nej - Ved ikke?) at det kan være svært at rekruttere brugere, de skal ofte igennem udvælgelsesprocedurer (Nej ikke ham, han er så negativ) at alting alligevel er bestemt på forhånd (post it note demokrati) (det er rigtig fint du er med i dag, vi vil rigtig gerne høre din mening). 1

5 Eller forklaringen kan måske omfatte en form for dobbelthed mellem powerment og empowerment: Al magt til borgerne Det er en grundlæggende værdi i MSO, at borgerne altid bestemmer, og at de gør det i alle situationer. Hertil kommer en ambition om, at borgerne så længe som muligt skal have en tilværelse uafhængigt af kommunen at borgerne målrettet og fokuseret skal uddannes i og have mulighed for at mestre eget liv. Det kræver god ledelse!. Powerment Beslutningsbærende implementering Empoverment + Beslutningsafgivende brugerinvolvering = Participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the poweless (Arnstein 1969) Implementering af 50 % besparelse på Ådalens psykiatriske centers dag og aften cafe Luk og sluk eller Arbejdsgruppe bestående af 8 medarbejdere og 8 brugere fra alle enheder i Ådalen + ledelse 11 arbejdsgruppemøder efteråret 2012 i perioden august november + Åbne hus arrangementer Tre undergrupper: brugerinvolvering, faglighed og kompetencer, Ådalens samlede tilbud 4 anbefalinger til det politiske udvalg (reducerede åbningstider, selvvisitering, gruppeforløb og etablering af uddannelsesforløb for Brugermedarbejdere) tiltrådt februar 2013 Besparelsen på 50 % blev opnået. 2

6 2013 Udarbejde uddannelseskoncept for brugermedarbejderuddannelsen 7 arbejdsgruppemøder med brugere, personale og ledelse Rekruttere interesserede brugere Afklare om BM uddannelsen kan udgøre del af ressourceforløb Feltstudie af antropologistuderende efteråret 2013 for at undersøge, i hvilket omfang udviklingsprocessen har medført ændrede relationer mellem brugere og personale Første hold brugere begynder uddannelsen februar 2014 Grundideen implementere et tværfagligt samarbejde Borger Socialområdet Sundhedsområdet Brugere/personale som aktive partnere Brugere som aktive partnere Indflydelse på egen sundhed skal øge sundhed og trivsel for borgere med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser. Et af de primære tiltag: Fælles udannelsesforløb for borgere og personale (Sundhedsguider) Sundhedsguiderne har taget initiativ til: at etablere egne hold i lokale idrætsforeninger fodboldhold, gymnastikhold, løbe/gå hold, livsstilsforløb, sund cafe, temadage m.v. 3

7 Interview med Daniel Noti, Struer Dagblad 4. december 2013 Den anden af Daniel Notis mærkesager er ordet»brugere«, der næsten altid benyttes i de sammenhænge, hvor der tales om handicappede og udviklingshæmmende. Indflydelse på egen sundhed en dråbe i projekt havet?»jeg hader det ord.»brugere«af hvad? Det giver indtryk af at vi er mis-brugere enten af medicin eller af samfundet. Vi er borgere i samfundet på lige fod med alle andre. Derfor mener jeg, at politikerne skal beslutte, at man skal siger»borger med særlige behov«og ikke»brugere med særlige behov«. Man kunne jo bare starte med at gøre det i Struer,«siger Daniel Noti. Indflydelse på egen sundhed en dråbe i projekt havet? 1. Makkerskab kan medvirke til at etablere et gensidigt forpligtende samarbejde mellem brugere og personale 2. Undervisning kan tilrettelægges, så både brugere og personale får udbytte sundhedsguider fordelt på 5 kommuner ikke kan ændre den generelle sundhedstilstand for målgruppen 4. Kommuner er forskellige i deres organisation og organisatoriske stabilitet Implementering: Etableret samarbejde mellem sundhedsguider og sundhedsafdelingen i Mariagerfjord og Morsø kommune (Kursustilbud for målgruppen) Netværksgruppe i Struer kommune (aktiviteter) Integreret del af de kommende STU forløb i Struer Indgår i arbejdsmiljøorganisationen på Dagsværket i Lemvig 4

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler Ledelse af brugerinddragelse Tre casebaserede eksempler kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

INDDRAGELSE AF UNGE I SUNDHEDSPROJEKTER - opsummering af en DPU-litteraturgennemgang

INDDRAGELSE AF UNGE I SUNDHEDSPROJEKTER - opsummering af en DPU-litteraturgennemgang INDDRAGELSE AF UNGE I SUNDHEDSPROJEKTER - opsummering af en DPU-litteraturgennemgang 2010 Inddragelse af unge i sundhedsprojekter - opsummering af en DPU-litteraturgennemgang Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Bæredygtighed i Implementering

Bæredygtighed i Implementering DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK ÅRSKONFERENCE 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2014 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: 1.800 kr. Tilmelding efter

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patient empowerment i teori og praksis Af Lene Pedersen og Katrine Kirk Patient empowerment vinder frem i sundhedssektoren. Det er

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere