Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét."

Transkript

1 B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen med det specielt konstruerede vægbeslag, på den specielle Stand, på et bord en hylde. Hver gang De rækker hånden frem for at betjene BeoSound Ouverture, åbner glaslågerne sig som ved et trylleslag og lokker Dem ind i musikkens verden Betjeningsvejledning

2 2 Denne betjeningsvejledning beskriver hvordan De betjener musiksystemet BeoSound Ouverture. De funktioner der er beskrevet i denne vejledning, er ledsaget af en række knapper, som, trin for trin, leder Dem gennem betjeningen. BeoSound Ouverture kan anvendes sammen med en række forskellige aktive Bang & Olufsen højttalere, det kan anvendes som musikcenter i et Bang & Olufsen AV-system. Denne vejledning dækker begge situationer. Bemærk: Oplysninger om opstilling og vedligeholdelse, finder De i Opstillingsvejledningen, som også følger med BeoSound Ouverture. Pas godt på Opstillingsvejledningen. De får brug for oplysninger heri om rengøring og vedligeholdelse, og hvis De fremover flytter ændrer på Deres BeoSound Ouverture opstilling.

3 I N D H O L D 3 4 Alle muligheder åbne 6 Betjeningsprincipper 9 Sådan betjener De radioen 15 Sådan betjener De CD-afspilleren 21 Sådan betjener De kassettebåndoptageren 27 Tidsprogrammering 33 Værd at vide 40 Fjernbetjening Betjening af BeoSound Ouverture i et linkrum med Beo4 Bemærk: Ved starten af hvert hovedafsnit er der en detaljeret indholdsfortegnelse.

4 4 A L L E M U L I G H E D E R Å B N E Deres BeoSound Ouverture musiksystem er alsidig, levende og påvirkelig! De kan flytte rundt med hele systemet efter behag, og placere det på et hvilket som helst sted på væggen med det specielt konstruerede vægbeslag, på bordet på den specielle Stand. Så snart De rækker hånden frem for at røre ved betjeningspanelet, glider glaslågerne automatisk til side og afslører musiksystemet, som gemmer sig bagved. Men uanset hvor De placerer Deres BeoSound Ouverture, vil det altid reagere på Deres mindste vink.

5 5

6 6 B E T J E N I N G S P R I N C I P P E R Den øverste del indeholder CDholderen. CD en holdes på plads med et låg, som kan løftes og sænkes ved at trykke på knappen LOAD (øverste knap i højre side). CD er skal altid placeres med tekstsiden udad! Radioen i BeoSound Ouverture er kun synlig når den bruges. Displayet giver da oplysning om radioprogrammer. Midterste del indeholder displayet og knapperne til betjening af systemet. Nederste del er til kassettebånd. Kassetter skal lægges i med båndåbningen nedad! Stik til hovedtelefon.

7 7 De åbne låger giver adgang til betjeningspanelet og displayet Taltaster Med taltasterne kan De vælge radioprogramnumre og vælge bestemte musikstykker på en CD et bånd. Statusdisplay Displayet fortæller hvilken kilde der spiller, og hvilken betjening der er i gang. Lydregulering Med og kan De hæve og sænke lydstyrken. Udførlige betjeningsinstruktioner finder De under de pågældende afsnit i denne vejledning. Sekundære funktioner Knapperne i venstre side på betjeningspanelet giver adgang til alle sekundære funktioner i systemet: Indstilling og navngivning af radiostationer, styring af båndet, programmering af en afspilningsrækkefølge på CD-afspilleren, regulere lyd, programmere Timer funktionen, o.s.v De tre knapper med grøn tekst bruges kun, når De optager på bånd. Primære funktioner Knapperne i højre side giver adgang til alle primære funktioner i systemet: RADIO, CD TAPE: spiller radio, CD bånd. AUX: tænder Bang & Olufsen ekstraudstyr. MUTE: fjerner lyden i højttalerne og bringer den tilbage igen. : slukker BeoSound Ouverture (Stand-by). Med step-knapperne ( ) og spole-knapperne (ss tt), kan De springe gennem radioprogrammer spole gennem musikstykker. Knapperne REPEAT og RANDOM betjener funktionerne gentage og afspilning i tilfældig rækkefølge i CD-afspilleren.

8 8 N O T A T E R

9 S Å D A N B E T J E N E R D E R A D I O E N 9 10 Skifte displayvisninger 11 Spille radioprogrammer 12 Fastindstilling af radiostationer 13 Liste over radioprogrammer Sletning af fastindstillede stationer 14 Finindstilling af radiostationer Mono/stereomodtagelse Bemærk: For at radioen kan opfange de radiostationer, der er til rådighed i Deres område, skal De foretage korrekt FM og AM antennetilslutning til BeoSound Ouverture. De finder yderligere oplysninger om antennetilslutning i opstillingsvejledningen.

10 10 S Å D A N B E T J E N E R D E R A D I O E N Skifte displayvisninger RADIO DIS Tænder radioen Tryk gentagne gange for at skifte mellem radioens displayvisninger Displayet kan give Dem tre forskellige typer information om det radioprogram De lytter til: Displayet viser programnavn* Programnavn* Programnummer Radiofrekvens Displayet viser programnummer For at skifte fra den ene displayvisning til den næste, skal De trykke på knappen DIS gentagne gange, mens radioen spiller. Displayet viser radiofrekvens Den valgte displayvisning for radioen bibeholdes, indtil De vælger en anden med knappen DIS. * Værd at vide om RDS For at De kan navngive Deres radioprogrammer, skal Deres radio være forsynet med RDSfunktionen, der er ekstra tilbehør til BeoSound Ouverture. RDS-funktionen giver Dem mulighed for at give Deres radioprogrammer et kort navn efter eget valg. Hvis De ikke selv har givet et program et navn, vises programmets eget navn istedet, forudsat at navnet udsendes af stationen. På denne måde giver RDS-funktionen Dem mulighed for at huske en station, ikke blot ved dens programnummer, men også ved et eventuelt navn.

11 B E O C E N T E R Spille radioprogrammer De tænder radioen ved blot at trykke på knappen RADIO. Det program De lyttede til sidst, begynder at spille og displayet viser RADIO efterfulgt af et programnummer. Hvis De har givet programnummeret et navn, hvis radiostationen De lytter til, udsender et navn af dens eget, viser displayet navnet istedet*. Hvis De vælger en anden kilde, slukker radioen automatisk. For at slukke hele systemet, trykker De på knappen. Bemærk: For at kunne vælge et radioprogram, som beskrevet her, skal De først stille ind på alle de radiostationer, der er til rådighed i Deres område og fastindstille dem på egne programnumre. Se hvordan på de næste par sider. Tænder radioen For at springe gennem radioprogrammerne Eller indtast nummeret for det radioprogram De ønsker (1-30) Hæver lydstyrken RADIO 0 til 9 For at skifte til et andet program, kan De enten bruge step-knapperne, De kan indtaste nummeret for det program De ønsker, ved hjælp af taltasterne. Sænker lydstyrken Fjerner øjeblikkelig lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage MUTE Slukker systemet (Stand-by) * Bemærk: For at kunne navngive programmer, skal Deres radio være forsynet med RDS-funktion, som beskrevet på side 10.

12 12 > Sådan betjener De radioen Fastindstilling af radiostationer RADIO TUNE tt Tænder radioen For at få adgang til indstillingsfunktionen Skifter fra FM til AM, omvendt For at godkende FM AM For at søge efter en radiostation opad nedad på frekvensbåndet For at godkende den station De har fundet For at skifte det viste programnummer (1-30), hvis De ønsker det For at fastindstille radiostationen på det viste programnummer Hvis De ønsker at navngive* programmet: Viser karaktererne én efter én Flytter til næste karakterfelt, fremad tilbage For at kunne bruge radioen, som beskrevet på foregående side, skal De først stille ind på Deres foretrukne radiostationer og fastindstille dem på egne programnumre. De kan fastindstille op til 30 forskellige radiostationer, og hvis Deres radio er forsynet med RDS-funktion, kan De også give hvert program et kort navn, efter eget valg. Knappen TUNE giver adgang til at fastindstille radiostationer. Når De har trykket TUNE, foregår fastindstillingen af en radiostation, som en samtale med displayet på BeoSound Ouverture: Displayet beder Dem om at gøre noget. Tryk for at få vist andre valgmuligheder. Når De trykker, godkender De den oplysning, der netop vises i displayet. Indstillingsproceduren fører Dem gennem 5 stadier 1. Først skal De vælge det frekvensbånd De ønsker at indstille på FM AM. 2. Derefter kan De lade radioen søge efter en station ved at trykke. Søgningen stopper ved den første station, der giver et acceptabelt signal. Hvis det ikke er den station, De ønsker, skal De blot trykke igen for at fortsætte søgningen. 3. Når De har fundet en station, skal De fastindstille den på et programnummer. Displayet tilbyder Dem automatisk et ledigt programnummer, men De kan vælge et andet, hvis De ønsker det. Hvis nummeret i displayet blinker, betyder det, at den station De har fundet, allerede er fastindstillet én gang og på dette programnummer. 4. Derefter kan De, hvis De ønsker det, give det nye radioprogram et kort navn (8 karakterer) efter eget valg*, De kan springe navngivningsfunktionen over, ved at trykke i dette tilfælde kommer i stedet for det navn frem, der udsendes af radiostationen (hvis den har et navn), når De spiller radioprogrammet*. 5. Til sidst skal De fastindstille det nye radioprogram, sammen med alle de oplysninger De har indtastet om programmet. ss Fortsæt på denne måde med at skrive navnet Fastindstiller det nye radioprogram * Bemærk: Denne funktion er kun til rådighed, hvis Deres radio er forsynet med RDS-funktion. Der er yderligere oplysninger herom på side 10. Bemærk: Hvis en station trænger til finindstilling, hvis De ønsker at skifte lydtype (mono/stereo) på et radioprogram, finder De oplysninger herom på side 14.

13 13 Noter Deres fastindstillede radiostationer her Sletning af fastindstillede radioprogrammer Hvis De ønsker at slette (annullere) en af Deres fastindstillede radioprogrammer, kan De gøre dette ved hjælp af knappen SETUP. Til højre på denne side, kan De se hvordan Skift til det radioprogram, De ønsker at slette, for eksempel program nummer 5 For at få adgang til indstillingsfunktionen Tryk to gange, indtil displayet viser CLEAR? RADIO 5 SETUP 6 7 Når programnummeret er slettet, viser displayet CLEARED. For at bekræfte at De ønsker at slette (annullere) radioprogrammet

14 14 > Sådan betjener De radioen Finindstilling af radiostationer RADIO 5 TUNE TUNE Skift til det radioprogram De ønsker at finindstille, for eksempel program nummer 5 For at få adgang til indstillingsfunktionen Tryk igen for at få adgang til finindstillingsfunktionen Finindstiller mod en højere lavere frekvens For at fastindstille finindstillingen Hvis lyden fra en radiostation ikke kommer klart igennem, kan det skyldes at stationen bør finindstilles. Finindstillingsfunktionen giver Dem mulighed for at søge langsomt gennem frekvenserne, flytte en station lidt væk fra sin frekvens, på grund af støj i modtagelsen. For at gøre dette, følger De blot instruktionerne til venstre herfor og De skal lytte omhyggeligt, når De går i gang Mono/stereomodtagelse RADIO 5 Skift til det programnummer De ønsker, for eksempel program nummer 5 Hvis De har stillet ind på en FM-station, der sender i stereo, fastindstilles dette signal, sammen med radioprogrammet. TUNE TUNE For at få adgang til indstillingsfunktionen Tryk to gange for at få vist den aktuelle indstilling (mono/stereo) For at skifte fra mono til stereo omvendt For at fastindstille den nye indstilling på programnummeret Systemet skifter automatisk til monolyd, hvis stereosignalet ikke er kraftig nok til at give en acceptabel lyd. De kan imidlertid tilsidesætte denne automatiske funktion og vælge mono stereo manuelt. Til venstre på denne side, kan De se hvordan Den aktuelle indstilling vises i displayet stereo mono.

15 S Å D A N B E T J E N E R D E C D - A F S P I L L E R E N CD en lægges i Skifte displayvisninger 17 Afspilning af en CD 18 Afspilning i tilfældig rækkefølge Uafbrudt afspilning 19 Programmere en afspilningsrækkefølge

16 16 S Å D A N B E T J E N E R D E C D - A F S P I L L E R E N CD en lægges i LOAD Hæver sænker holderen, der holder CD en på plads Når De trykker på knappen LOAD, vipper CD-holderen op. De kan nu fjerne den CD, der er i, og lægge en anden i. CD en skal altid lægges i med tekstsiden udad! Bemærk: Hvis De efterlader holderen stående åben, lukkes det automatisk efter 5 minutter. Når De trykker LOAD igen, vipper holderen ned. De kan også trykke på knappen CD for at vippe holderen ned og straks starte afspilning af CD en. Skifte displayvisninger CD DIS Starter afspilning af en CD Tryk gentagne gange for at skifte mellem forskellige displayvisninger Displayet kan give Dem tre forskellige typer information om, hvor De er på CD en: Musiknummer Musiknummer Forløbet spilletid Resterende spilletid Forløbet spilletid for det aktuelle nummer For at skifte fra den ene displayvisning til den anden, skal De trykke gentagne gange på knappen DIS, mens CD en spiller. Resterende spilletid for hele CD en Den valgte displayvisning for CD en bibeholdes, indtil De vælger en anden med knappen DIS.

17 17 Afspilning af en CD Når De trykker på knappen CD for at starte afspilningen, registreres al information på CD en først, f.eks. det totale antal musiknumre. Derefter starter afspilning af CD en fra begyndelsen. Mens CD en spiller, kan De springe gennem musiknumrene, ved at bruge step-knapperne De kan bruge taltasterne til at indtaste nummeret på det musikstykke, De ønsker at høre. Når CD en er spillet færdig, standser CD-afspilleren og venter på en ny ordre. Hvis De vælger en anden kilde, stopper CD-afspilleren automatisk. For at slukke hele systemet, trykker De på Stand-by knappen. Bemærk: Hvis De forlader CD-afspilleren i pause stoppet i mere end 30 minutter, slukker systemet automatisk. Spiller CD en De har lagt i For at spille det næste musiknummer For at spille det aktuelle musiknummer igen Tryk to gange for at spille foregående musiknummer Eller, indtast nummeret på det musikstykke, De ønsker at høre, f.eks. 10 CD 1 0 Ved at trykke tt ss, kan De søge efter en bestemt musikpassage på CD en (fremad tilbage) på samme måde, som når De spoler fremad på et kassettebånd. Hold knappen nede for at søge fremad mod slutningen af CD en Hold knappen nede for at søge tilbage mod starten af CD en tt ss Søgningen fortsætter så længe De holder fingeren på knappen med lav hastighed til at begynde med, og efter 3 sekunder med høj hastighed. Når De fjerner fingeren fra knappen, fortsætter afspilningen. Hvis CD en var i pause, da De startede søgningen, går den i pause igen. Med knapperne PAUSE og, kan De til hver en tid standse (pause) CD en og fortsætte afspilning. For at standse (pause) afspilningen For at fortsætte afspilningen Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken Fjerner øjeblikkelig lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage Slukker systemet PAUSE MUTE

18 18 > Sådan betjener De CD-afspilleren Afspilning i tilfældig rækkefølge RANDOM RANDOM Tryk mens CD en spiller, for at få den aktuelle indstilling frem i displayet Tryk igen for at koble Random Play funktionen (afspilning i tilfældig rækkefølge) til fra Bemærk: Funktionen forbliver koblet til, indtil De trykker på RANDOM, indtil De slukker systemet. Funktionen Random Play, afspilning i tilfældig rækkefølge, giver Dem mulighed for at afspille musiknumrene på en CD i tilfældig rækkefølge. For at gøre dette, skal De trykke på knappen RANDOM. Når De trykker RANDOM, kommer den aktuelle indstilling frem i displayet. For at skifte fra den ene indstilling til den anden, trykker De blot RANDOM igen. Når alle musiknumrene på CD en er spillet i tilfældig rækkefølge, standser CD-afspilleren og venter på en ny ordre. Random Play funktionen er koblet til Random Play funktionen er koblet fra Bemærk: Når De afspiller musiknumre i tilfældig rækkefølge, kan displayet ikke indstilles til at vise resterende spilletid. Uafbrudt afspilning REPEAT REPEAT Tryk mens CD en spiller, for at få den aktuelle indstilling frem i displayet Tryk igen for at koble gentagefunktionen til fra Gentagefunktionen giver Dem mulighed for at spille den samme CD, uafbrudt i op til 12 timer. Knappen REPEAT giver adgang til denne funktion. Repeat-funktionen er koblet til Bemærk: Gentagefunktionen forbliver koblet til i 12 timer, indtil De skifter den med knappen REPEAT, indtil De slukker systemet. Når De trykker REPEAT, kommer den aktuelle indstilling frem i displayet. For at skifte fra den ene indstilling til den anden, trykker De blot REPEAT igen. Efter 12 timers uafbrudt afspilning, slukker systemet automatisk. Repeat-funktionen er koblet fra

19 19 Programmere en afspilningsrækkefølge De kan programmere CD-afspilleren til, enten at spille bestemte musiknumre på den CD De har lagt i, at udelade visse musiknumre. For at gøre dette, skal De starte afspilningen af CD en. Hvis De ikke ønsker afspilningen skal fortsætte, mens De programmerer afspilningsrækkefølgen, trykker De PAUSE. Starter afspilning af CD en For at standse (pause) CD-afspilleren Start med at programmere afspilningsrækkefølgen For at vælge et musiknummer Indtast det musiknummer De ønsker, f.eks. 10 CD PAUSE SELECT 1 0 Med knappen SELECT, vælges de musiknumre, De ønsker at tage med i rækkefølgen og med knappen REJECT, udelades de musiknumre, De ikke ønsker at have med. Displayet vil lede Dem gennem programmeringen. Tryk ( CD) for at starte afspilning af den programmerede afspilningsrækkefølge i numerisk rækkefølge. CD-afspilleren gemmer afspilningsrækkefølgen, indtil De tager CD en ud. Men De kan også selv slette (annullere) rækkefølgen, ved at holde knappen REJECT trykket ned i to sekunder (mens CD en spiller). Hver gang De trykker SELECT REJECT, beder displayet Dem om at indtaste et musiknummer. Displayet viser SELECTED (valgt) REJECTED (udeladt), som tegn på at CD-afspilleren gemmer musiknummeret. Tryk SELECT REJECT igen, for at indtaste det næste musiknummer, De ønsker at vælge ( udelade) i Deres afspilningsrækkefølge. For at udelade et musiknummer Indtast det musiknummer, De ønsker at udelade, f.eks. 11 Fortsæt på denne måde med at vælge udelade musiknumre Starter afspilning af den programmerede rækkefølge Sletter en programmeret afspilningsrækkefølge (holdes nede i to sekunder) REJECT 1 1 CD REJECT Bemærk: Ved hjælp af step-knapperne, kan De springe gennem musiknumrene i rækkefølgen, som De ønsker.

20 20 N O T A T E R

21 S Å D A N B E T J E N E R D E K A S S E T T E B Å N D O P T A G E R E N Båndet lægges i Skifte displayvisninger 23 Afspilning af et bånd 24 Optagelse på bånd 25 Optage bestemte musiknumre fra en CD 26 Sådan bruger De Dolby NR støjreduktion Slette automatisk båndvending

22 22 S Å D A N B E T J E N E R D E K A S S E T T E B Å N D O P T A G E R E N Båndet lægges i Båndkassetten skal lægges i med båndåbningen nedad og med side A udad. Sæt øverste del af båndkassetten i først, og skub til nederste halvdel af båndkassetten, indtil den er korrekt anbragt i kassetteholderen. Når De tager båndet ud, skal De tage fat på siden af båndkassetten lidt under midten og let, men fast, trække kassetten udad. Bemærk: Kassettebåndoptageren indstiller sig automatisk til den type bånd De anvender: jern, krom metal. Skifte displayvisninger TAPE DIS Starter afspilning af båndet Tryk gentagne gange for at skifte mellem kassettebåndoptagerens displayvisninger Displayet kan give Dem to forskellige typer information om, hvor De er på et bånd: Musiknummer Tællerposition Musiknummer For at skifte fra den ene displayvisning til den anden, skal De trykke på knappen DIS, mens båndet spiller. Tællerposition Den valgte displayvisning for kassettebåndoptageren bibeholdes, indtil De vælger en anden med knappen DIS. Det er kun, hvis De beder om et bestemt musiknummer, at kassettebåndoptageren begynder at registrere musiknumre: Båndet spoles tilbage til begyndelsen og fremad, indtil kassettebåndoptageren finder det nummer, De beder om. Bemærk: Kassettebåndoptageren kan kun finde de enkelte musiknumre på båndet, hvis de er adskilt af en pause på mindst 3 sekunder. Bemærk: Når båndet lægges i, ved kassettebåndoptageren ikke, hvor mange musiknumre det indeholder, hvilket nummer der netop spiller og der er derfor ikke nogen angivelse af musiknummer i displayet. Når båndet er spillet igennem første gang, ved kassettebåndoptageren nøjagtig, hvor mange musiknumre det indeholder. Når De herefter beder om et bestemt musiknummer, begynder den straks at spole båndet, indtil den finder det musiknummer, De har bedt om. Bemærk: På samme måde vil tælleren altid starte ved 0000, når De lægger et bånd i, også selv om det er løbet halvt igennem. Hvis De ønsker at kende den rigtige tællerposition, skal De spole båndet tilbage til begyndelsen, før De starter afspilning optagelse.

23 23 Afspilning af et bånd Knappen TAPE starter kassettebåndoptageren. Hvis De trykker TAPE og 1, spoles båndet tilbage til begyndelsen og afspilningen starter med det første musiknummer på båndet. Båndoptageren vender automatisk båndet, når første side løber ud, og fortsætter afspilning i løbet af et sekund. Hvis De vil vende båndet for at spille den anden side, skal De blot trykke TURN. Mens båndoptageren spiller, kan De springe gennem musiknumrene på båndet, ved hjælp af step-knapperne, De kan indtaste det nøjagtige nummer for det musikstykke, De ønsker at høre, ved hjælp af taltasterne. Når De afspiller bånd, bruges knapperne PAUSE og til at standse (pause) båndoptageren og til at fortsætte afspilningen, når som helst De ønsker det. Når båndet er spillet igennem, vil båndoptageren standse og vente på en ny ordre. Hvis De vælger en anden kilde, slukker kassettebåndoptageren automatisk. For at slukke hele systemet, skal De trykke på Stand-by knappen. Bemærk: Hvis kassettebåndoptageren efterlades i pause i mere end 30 minutter, slukker den automatisk. Starter afspilning af det bånd, De har lagt i Tryk 1 for at starte afspilningen fra begyndelsen af båndet Vender båndet og starter afspilning af den anden side For at spille det næste musiknummer For at spille det aktuelle musiknummer igen Tryk to gange for at afspille foregående musiknummer Eller, indtast det nøjagtige nummer for det musikstykke, De ønsker at høre, f.eks. 10 Spoler båndet tilbage Spoler båndet fremad TAPE TURN 1 0 ss tt De kan også spole båndet tilbage fremad til en bestemt position. For at gøre dette, skal De trykke ss tt. Når båndet er på det ønskede sted, kan De trykke PAUSE for at standse (pause) båndoptageren, trykke for at fortsætte afspilningen. For at standse (pause) kassettebåndoptageren For at fortsætte afspilning Hæver lydstyrken PAUSE Sænker lydstyrken Fjerner øjeblikkelig lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage MUTE Slukker systemet

24 24 > Sådan betjener De kassettebåndoptageren Optagelse på bånd RADIO RECORD RECORD PAUSE RECORD RADIO Tænd den kilde De ønsker at optage, for eksempel radio For at gøre kassettebåndoptageren klar til optagelse Tryk igen for at starte optagelsen For at standse (pause) optagelsen Der indsættes nu en pause på 4 sekunder på båndet For at fortsætte optagelsen For at stoppe optagelsen og f. eks. for at vende tilbage til at betjene radioen De knapper, De skal bruge for at optage på bånd, er de tre knapper med grøn tekst: RECORD, PAUSE og RETURN. Når BeoSound Ouverture spiller, kan De øjeblikkelig starte optagelse på et bånd i kassettebåndoptageren, blot ved at trykke to gange på knappen RECORD. Det første tryk på RECORD gør kassettebåndoptageren klar til optagelse. Systemet er klar til optagelse, når displayet skiftevis viser RECORD og den kilde De lytter til. Hvis De trykker på knappen RETURN under en optagelse, når De har standset en optagelse (pause), spoler kassettebåndoptageren båndet tilbage til det sted, hvor Deres optagelse startede det vil sige tilbage til det sted, hvor De trykkede RECORD sidst. De kan så afspille det, De lige har optaget (tryk TAPE), De kan fortryde Deres optagelse, ved blot at trykke RECORD igen, for at optage noget andet. RETURN På et hvilket som helst tidspunkt, før De stopper kassettebåndoptageren, kan De Trykke for at komme tilbage til det sted, hvor optagelsen startede Det næste tryk på RECORD starter optagelsen. De kan standse optagelsen når som helst ved at trykke på den grønne knap PAUSE. Kassettebåndoptageren indsætter automatisk en pause på 4 sekunder på båndet. Tryk RECORD igen for at fortsætte optagelsen, tryk på en anden kildeknap, for eksempel RADIO, for helt at stoppe optagelsen og slukke kassettebåndoptageren. Værd at vide Før De starter med at optage, skal De huske at indstille Dolby NR funktionen og den automatiske båndvendingsfunktion, som De foretrækker det. Se side 26. Optageniveauet reguleres automatisk, hvilket sikrer, at Deres bånd ikke overstyres. For at kassettebåndoptageren kan registrere musiknumrene på båndet under afspilning, er det vigtigt, at der indsættes en pause på 4 sekunder mellem optagelserne. Når den kilde, De optager stopper (f.eks. CDafspilleren), standser kassettebåndoptageren også, helt automatisk. Bemærk: I nogle lande er det forbudt at overspille præindspillet materiale. Hvis båndet løber ud, går kassettebåndoptageren ud af optagefunktionen og den kilde De optager stopper samtidig. Hvis systemet ikke modtager en ny instruktion, slukker det automatisk efter 30 minutter.

25 25 Optage bestemte musiknumre fra en CD Systemet giver Dem også mulighed for at starte optagelse fra et bestemt musiknummer på en CD. Hvis De trykker RECORD mens CDafspilleren spiller, standser den (pause). De kan indtaste nummeret på det musikstykke, De ønsker at optagelsen skal starte fra. Når De trykker RECORD igen, starter kassettebåndoptageren optagelsen og CD-afspilleren begynder at spille det musiknummer, De har valgt. Ved slutningen af musiknummeret, senere, hvis De vil, kan De trykke på den grønne knap PAUSE, for at standse (pause) optagelsen. Tryk, for eksempel CD, for at slukke kassettebåndoptageren og vende tilbage til at lytte til CD en. Bemærk: På foregående side finder De yderligere oplysninger om optagelse på bånd. Starter afspilning af CD en For at gøre kassettebåndoptageren klar til optagelse CD-afspilleren standser (pause) Indtast nummeret på det musikstykke De ønsker, for eksempel nummer 10 Tryk igen for at starte optagelse af det musiknummer, De har valgt Ved slutningen af musiknummeret ( senere) For at standse (pause) optagelsen CD RECORD 1 0 RECORD PAUSE De kan nu indtaste et nyt nummer og trykke RECORD for at fortsætte optagelsen, De kan trykke CD for helt at stoppe optagelsen

26 26 > Sådan betjener De kassettebåndoptagere Sådan bruger De Dolby NR* støjreduktion NR NR Tryk, mens båndet spiller, for at se den aktuelle indstilling Tryk igen for at skifte Dolby NR funktionen fra ON (koblet til), til OFF (koblet fra), omvendt Dolby NR indstilles automatisk på ON (koblet til) under optagelse. BeoSound Ouverture er forsynet med Dolby B NR støjreduktionssystem. Fra fabrikken er funktionen koblet til. Hvis De ønsker at ændre denne indstilling, kan De gøre dette ved at trykke på knappen NR. Derefter viser displayet den aktuelle indstilling. Tryk NR igen for at skifte fra ON (koblet til), til OFF (koblet fra), omvendt. Dolby NR er koblet til Dolby NR er koblet fra Bemærk: Dolby NR systemet reducerer baggrundsstøjen på Deres bånd. Hvis et bånd er optaget med Dolby NR systemet koblet til, skal det også afspilles med Dolby NR koblet til. *Trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation Noise reduction system manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. Slette automatisk båndvending AUT REV AUT REV Tryk, mens båndet spiller, for at se den aktuelle indstilling Tryk igen for at skifte den automatiske båndvendingsfunktion fra ON (koblet til), til OFF (koblet fra), omvendt Kassettebåndoptageren spiller altid hele båndet igennem (side A og side B) før den stopper. Det vil sige, at De ikke behøver at vende båndet manuelt. De kan naturligvis slette den automatiske båndvending, hvis De ønsker det, således at det kun er den aktuelle side af båndet der afspilles ( optages på). Automatisk båndvending koblet til Automatisk båndvending koblet fra For at gøre dette, skal De trykke på knappen AUT REV. Displayet viser den aktuelle indstilling. Tryk AUT REV igen for at skifte fra ON (koblet til), til OFF (koblet fra), omvendt.

27 T I D S P R O G R A M M E R I N G Timer programmering 30 Timer funktionen! 31 Kontrollere slette tidsprogrammeringer 32 Indstilling af uret

28 28 T I D S P R O G R A M M E R I N G Timer programmering PROGRAM tt For at få adgang til programmering af Timer funktionen Tryk gentagne gange for at få vist den type Timer funktion De ønsker at programmere (Timer Record, Timer Play Timer Standby) For at vælge den viste type Timer Displayet viser NEW? For at bekræfte, at De ønsker at programmere en ny Timer Derefter starter De programmeringen For at få vist andre valgmuligheder ( tal) i displayet For at acceptere det, der er fremme i displayet og gå videre Sådan programmeres en WEEKLY (bestemte ugedage) Timer For at få ugedagen(e) De ønsker, frem i displayet: M T W T F S S For at komme fra den ene dag til den næste For at acceptere de viste ugedage Når De har indtastet alle relevante oplysninger For at gemme Deres programmering De kan programmere systemet til automatisk at starte optagelse, afspilning slukke uden at De behøver at være til stede og styre processen: Funktionen Timer Record (tidsprogrammeret optagelse) giver Dem mulighed for at programmere systemet til at starte og stoppe optagelse af et radioprogram. Funktionen Timer Play (tidsprogrammeret afspilning) kan f. eks. bruges til, at vække Dem om morgenen med musik fra Deres foretrukne radioprogram, CD kassettebånd. Funktionen Timer Stand-by (tidsprogrammeret slukning) giver Dem mulighed for at programmere systemet til at slukke automatisk for eksempel om morgenen, når De er taget på arbejde. BeoSound Overture kan gemme op til 11 sådanne tidsprogrammeringer ad gangen. Når De har trykket på knappen PROGRAM for at få startet, foregår selve programmeringen, som om De har en samtale med displayet Bemærk: Når De har foretaget en Timer programmering, skal De kontrollere at det grønne Timer skilt i displayet er koblet til! Se venligst på side 30. Værd at vide Hvis De laver en fejl, ændrer mening, mens De programmerer, trykker De blot på knappen PROGRAM igen, og starter forfra. Hvis De trykker på knappen ss, mens De programmerer, kommer De et trin tilbage i programmeringsforløbet. I en Timer Stand-by programmering, bliver De ikke bedt om at indtaste kilde starttidspunkt. Alt hvad systemet behøver at vide er, hvilket tidspunkt De ønsker det skal stoppe afspilningen og hvor ofte (How Often). Systemet har et indbygget 24-timers ur. Det betyder at displayet viser, f.eks for et kvarter over ti om aftenen. For at Deres Timer programmeringer kan udføres korrekt, skal uret indstilles til korrekt klokkeslæt se hvordan på side 32. Hvis De ønsker lydstyrkeniveauet højere lavere for Deres Timer optagelser, finder De yderligere oplysninger herom på side 34. How often? Systemet skal programmeres til at udføre Timer programmeringen, enten én gang, på en bestemt dag (ONCE), på bestemte ugedage fremover (WEEKLY). Hvis De vælger ONCE (én gang), kommer skiltet DATE frem i displayet og beder Dem om at vælge en dato indenfor den næste måned (1-31). Tryk og for at gøre dette. Hvis De vælger WEEKLY (bestemte ugedage), kommer der 7 prikker frem i displayet og beder Dem indtaste ugedag(e) på hvilken De ønsker systemet skal udføre Timer programmeringen: M T W T F S S. Bogstaverne refererer til de syv ugedage, startende med M for mandag. Tryk for at vælge en dag og tryk tt for at komme til den næste dag, De ønsker at vælge. Til sidst trykker De for at acceptere dagene i displayet.

29 Først skal De vælge den type Timer De ønsker at programmere: Timer Record, Når De vælger NEW?, fortæller De systemet, at De ønsker at foretage en ny Timer programmering. Start programmeringen Kald skiltet for den kilde De ønsker frem i displayet, for eksempel radio. Tryk. Timer Play, Kald det programnummer De ønsker frem i displayet. Tryk. Timer Stand-by. Kald det tidspunkt frem i displayet, De ønsker Deres Timer programmering skal starte. Tryk. Kald det tidspunkt frem i displayet, De ønsker Deres Timer programmering skal stoppe. Tryk. Bemærk venligst For at kunne gøre brug af kilderne TV, SAT (satellit-tv) og V.TAPE (videobåndoptager), som kommer frem i displayet, skal BeoSound Ouverture være sluttet til et Bang & Olufsen videosystem. Kald skiltene frem for, hvor ofte De ønsker Deres Timer programmering udført: ONCE (én gang, på en bestemt dato), WEEKLY (på bestemte ugedage fremover). Tryk. Når BeoSound Ouverture bruges i visse typer Bang & Olufsen integrerede AV-systemer (se side 39), er Timer Play funktionen ikke til rådighed. Timer Play skal i dette tilfælde programmeres via Deres fjernsyn*. Kald datoen frem (i en ONCE programmering) indtast ugedagene (i en WEEKLY programmering). Tryk. *Bemærk: Hvis De foretager en Timer Play programmering via Deres fjernsyn og ønsker at høre radio gennem fjernsynets højttalere, er De alligevel nødt til at tænde for Timer Play funktionen på BeoSound Ouverture for at få adgang til radioen. Hvordan De tænder for Timer Play funktionen på Ouverture er beskrevet på side 30. Til sidst trykker De for at gemme den nye Timer programmering.

30 30 > Tidsprogrammering Timer funktionen SETUP For at få adgang til indstillingsfunktionen Tryk indtil skiltet TIMER? kommer frem i displayet For at få den aktuelle Timer indstilling frem i displayet For at skifte fra ON (koblet til), til OFF (koblet fra), omvendt For at fastindstille den viste Timer indstilling De Timer programmeringer, De har lagt ind i BeoSound Ouverture, kan alle udføres med uden højttalerne koblet til. For at koble højttalerne til, så De kan høre Deres Timer Play programmeringer, skal De koble funktionen Timer sound (timer-lyd) til! Der kommer nu et lille grønt lys frem i displayet (ved siden af Stand-by lyset). Til venstre på denne side, kan De se, hvordan De kobler timer-lyd funktionen til fra Det grønne lys viser at timer-lyd funktionen er koblet til. Bemærk: Hvis De glemmer at koble timer-lyd funktionen til, udføres Deres Timer programmeringer alligevel på det angivne tidspunkt, men uden lyd i højttalerne. Bemærk: Hvis De bruger BeoSound Ouverture i et fuldt integreret Bang & Olufsen AV-system, skal funktionen timer-lyd stilles til on/off via fjernsynet. I dette tilfælde tændes det lille grønne lys ikke i displayet på BeoSound Ouverture.

31 31 Kontrollere slette tidsprogrammeringer De kan kalde en Timer programmering frem i displayet, enten for at kontrollere indholdet, for helt at slette programmeringen. For at gøre dette, trykker De på knappen PROGRAM. Når De har trykket PROGRAM, skal De først beslutte, hvilken type Timer programmering det er, De ønsker at se: RECORD, ST.BY. (Stand-by). Derefter kalder De skiltet CHECK? frem og trykker. Der dannes nu en oversigt over alle Timer programmeringer indenfor den valgte gruppe. For at blade gennem oversigten, trykker De blot gentagne gange. De kan også kontrollere indholdet i en Timer programmering ved at trykke gentagne gange. Ved slutningen af hver Timer programmering, kommer skiltet MORE? frem i displayet. Dette betyder Ønsker De at kontrollere den næste Timer programmering? Tryk, hvis De vil se den næste, tryk tt for at få skiltet CLEAR? frem i stedet. Mens skiltet CLEAR? er fremme i displayet, kan De trykke for at slette (annullere) den Timer programmering, De netop har kontrolleret. Bemærk: Hvis De ønsker at slette en Timer programmering, uden at kontrollere dets indhold først, skal De kalde Timer programmeringen frem og trykke tt for at komme direkte til skiltet MORE?. Tryk tt for at få skiltet CLEAR frem For at få adgang til funktionen Timer programmering Tryk gentagne gange for at få skiltet for den type Timer programmering frem, De ønsker at kontrollere (Record / Play / Stand-by) Vælg den viste gruppe Timer programmeringer Skiltet NEW? kommer frem i displayet Tryk indtil skiltet CHECK? kommer frem i displayet For at kontrollere Deres Timer programmeringer i den gruppe Tryk gentagne gange for at få Timer programmeringerne, én efter én, frem i displayet Tryk flere gange, hvis De ønsker nærmere at kontrollere en bestemt Timer programmering PROGRAM Når skiltet MORE? er fremme i displayet For at se den næste Timer programmering For at få skiltet CLEAR? frem i stedet Sletter (annullerer) den aktuelle Timer programmering Displayet viser CLEARED (slettet) tt

32 32 > Tidsprogrammering Indstilling af uret SETUP For at få adgang til indstillingsfunktionen Hvis skiltet CLOCK ikke allerede vises i displayet trykker De indtil skiltet CLOCK? kommer frem For at kalde det indbyggede ur frem Klokkeslættet vises i displayet For at ændre klokkeslættet, om nødvendigt For at acceptere det viste klokkeslæt Dato og måned kommer frem i displayet For at ændre datoen og måneden, om nødvendigt For at acceptere datoen Årstallet kommer frem i displayet For at ændre årstallet, om nødvendigt Hvis De ønsker at benytte Timer funktionen, skal De først sikre Dem, at det indbyggede 24-timers ur i BeoSound Ouverture, er indstillet til korrekt klokkeslæt, dato og årstal. Displayet giver Dem mulighed for at kontrollere, om uret er indstillet korrekt. Hvis ikke, kan De gå igang med at ændre indstillingen. Til at kontrollere ( indstille) uret, skal De bruge knappen SETUP. Alle de indstillinger De foretager, fastindstilles i BeoSound Ouverture, når De afslutter processen med at trykke STORE. Se hvordan De gør, til venstre på denne side Bemærk: Hvis De begår en fejl, skifter mening, mens De indstiller uret, skal De blot trykke SETUP igen og starte forfra. Bemærk: Hvis De bruger BeoSound Ouverture i et fuldt integreret Bang & Olufsen AV-system (se side 39), skal uret indstilles via fjernsynet. Displayet viser klokkeslættet, datoen og årstallet Bemærk: Displayet viser 14:45 for et kvarter i tre om eftermiddagen og viser JAN for januar FEB for februar MAR for marts APR for april MAY for maj JUN for juni JUL for juli AUG for august SEP for september OCT for oktober NOV for november DEC for december For at acceptere årstallet Nu kommer skiltet STORE? frem i displayet For at fastindstille Deres indstilling af uret

33 V Æ R D A T V I D E Lydregulering 36 Sådan spiller De eksterne kilder 37 Musik i hele huset 38 Fra lyd til billede omvendt

34 34 V Æ R D A T V I D E Lydregulering SETUP ss tt Vælg en kilde For at få adgang til indstillingsfunktionen Skiltet SOUND? kommer frem i dispalyet For at få adgang til lydreguleringsfunktionen Tryk gentagne gange, indtil det ønskede lydskilt kommer frem Reguler lyden, efter Deres ønske Regulerer balancen mod venstre Regulerer balancen mod højre Hæver sænker lydniveauerne, kobler loudness funktionen til fra Tryk gentagne gange, indtil skiltet STORE? kommer frem i displayet For at fastindstille alle aktuelle lydniveauer Knappen SETUP giver adgang til at regulere lyden, der kommer fra højttalerne tilsluttet BeoSound Ouverture. Knappen giver også adgang til at fastindstille reguleringerne som en permanent indstilling, hvis De ønsker det. De skal blot vælge en kilde og kalde skiltet SOUND? frem i displayet og trykke. De kan nu regulere lydniveauet og basog diskantniveauet, så det passer til Deres smag. De kan ændre balancen mellem venstre og højre højttaler, således at De kan dirigere lyden fra højttalerne, mod den plads, De holder af at sidde og lytte til musikken. De kan også koble loudness funktionen til fra, som De ønsker det. Hver gang De trykker, kommer et nyt skilt frem i displayet, der angiver, hvad der kan reguleres, og viser samtidig den aktuelle indstilling. De skal bruge step-knapperne og, ss og tt for at regulere. De kan, når som helst, trykke RESET for at få lydniveauerne tilbage til oprindelig indstilling. For at fastindstille de regulerede lydniveauer, som en permanent indstilling i systemet, skal De blot trykke, indtil skiltet STORE? kommer frem i displayet. Tryk herefter en sidste gang, for at fastindstille de nye lydniveauer. Hvis De ikke har fastindstillet lydreguleringerne RESET Tryk, når som helst, for at få lydniveauerne tilbage til oprindelig indstilling

35 35 Displayet viser den aktuelle lydstyrke. Lydstyrken kan reguleres med to trin ad gangen, fra 00 til 72. Værd at vide Når BeoSound Ouverture forlader fabrikken, er alle disse lydniveauer indstillet på neutrale værdier, hvilket passer til langt de fleste situationer. Alle aktuelle lydniveauer fastindstilles samtidigt. Displayet viser den aktuelle indstilling for balance. Balancen kan reguleres 7 trin til hver side. Displayet viser aktuel basniveau her neutral. Bassen kan reguleres fra -5 til +5. Displayet viser aktuel diskantniveau her neutral. Diskanten kan reguleres fra -5 til +5. Displayet viser den aktuelle indstilling for loudness ON, for funktionen koblet til, og OFF for funktionen koblet fra. Hvis De foretager lydreguleringer, uden at afslutte med at acceptere STORE?, forsvinder skiltene til lydregulering og systemet vender tilbage til normal afspilning. Men, hvis De slukker systemet, vender lydreguleringerne tilbage til oprindelig indstilling. For at regulere lydstyrken, behøver De ikke først at trykke SETUP De trykker blot på knapperne, tryk MUTE for helt at fjerne lyden fra højttalerne. Loudness funktionen bruges til at kompensere det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser, når man lytter ved lav lydstyrke. Den forstærker de lave og høje frekvenser, således at musikken bliver mere dynamisk. Hvis BeoSound Ouverture bruges i et fuldt integreret Bang & Olufsen AV-system (se side 39), skal lydreguleringerne foretages, som beskrevet i vejledningen til videosystemet. Displayet spørger Dem, om De ønsker at fastindstille de aktuelle lydniveauer. Tryk for at fastindstille.

36 36 > Værd at vide Sådan spiller De eksterne kilder AUX Tænder funktionen til eksterne kilder og tænder det ekstra Bang & Olufsen produkt For at springe gennem musikken på en plade, springe gennem musiknumrene på et bånd en CD Knappen AUX giver mulighed for, at starte afspilning af eksterne Bang & Olufsen kilder*, som De har sluttet til BeoSound Ouverture. De hører lyden fra den eksterne kilde, gennem højttalerne i BeoSound Ouverture. Bemærk: Det eksterne udstyr skal sluttes til stikdåsen mærket AUX bag på BeoSound Ouverture. De finder yderligere oplysninger herom i opstillingsvejledningen, som også følger med BeoSound Ouverture. * Bemærk: Det er kun Bang & Olufsen produkter med datalink, der kan bruges, som beskrevet på denne side. tt ss PAUSE Spoler et bånd fremad, søger fremad på en CD Spoler et bånd tilbage, søger tilbage på en CD For at standse (pause) afspilning For at fortsætte afspilning Når kilden spiller, kan De betjene nogle af de daglige afspillefunktioner via knapperne på BeoSound Ouverture. De funktioner der er tilgængelige, er vist til venstre på denne side Hvis De vælger en af kilderne i BeoSound Ouverture i stedet for, stopper AUX-funktionen automatisk. Det er kun Bang & Olufsen pladespillere, forsynet med en RIAA forforstærker, der kan bruges sammen med BeoSound Ouverture. Bemærk: Hvis De slutter ikke Bang & Olufsen udstyr til stikdåsen AUX, åbner De for signalerne ind til BeoSound Ouverture, når De trykker AUX. Ikke Bang & Olufsen produkter kan ikke betjenes via BeoSound Ouverture, men skal betjenes som sædvanlig direkte på produktet. MUTE Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken Fjerner øjeblikkelig lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage Eller De kan trykke på Stand-by knappen, for at slukke både den eksterne kilde og BeoSound Ouverture samtidig. Slukker Bemærk: Deres Bang & Olufsen forhandler kan give Dem oplysninger om, hvilke Bang & Olufsen produkter, der kan anvendes sammen med BeoSound Ouverture.

37 37 Musik i hele huset Et BeoLink system fra Bang & Olufsen, giver Dem mulighed for at tage systemet med Dem. De kan komme i kontakt med BeoSound Ouverture fra et hvilket som helst rum i huset, hvor De har installeret BeoLink udstyr. De kan spille et hvilket som helst program musikkilde på BeoSound Ouverture, og lytte til det i rummet med Deres ekstra højttalere ekstra fjernsyn. For at BeoLink systemet kan fungere, skal De have installeret en BeoLink forbindelse fra BeoSound Ouverture ( fra Deres AV-system) i hovedrummet, til det rum, hvor De ønsker lyd og billeder lyd alene. Der er forskellige muligheder til rådighed. Deres Bang & Olufsen forhandler giver gerne yderligere oplysninger herom. Grundfunktionerne i BeoSound Ouverture kan endog betjenes via Deres BeoLink produkter nøjagtig på samme måde, som betjente De systemet direkte, ved hjælp af en fjernbetjeningsenhed. Hvordan BeoLink produkterne betjenes, finder De i betjeningsvejledningen, der følger med det enkelte produkt.

38 38 > Værd at vide Fra lyd til billede omvendt LIST GO TV V TAPE SAT LIST GO RADIO CD A TAPE AV fjernbetjening Tryk LIST indtil stikordet AV* bliver vist i displayet på Beo4 Tryk for at aktivere musik/video funktionen Tryk for at afspille fjernsynets lyd gennem Ouverture højttalerne Tryk for at afspille lyden fra et videobånd gennem Ouverture højttalerne Tryk for at afspille et satellit TV/radio program gennem Ouverture højttalerne Hvis De ønsker at have billeder på fjernsynsskærmen, mens De lytter til lyden gennem Ouverture højttalerne, skal De blot trykke f.eks.: TV, LIST indtil AV* bliver vist i displayet, og på TV Tryk LIST indtil stikordet AV* bliver vist i displayet på Beo4 Tryk for at aktivere musik/video funktionen Tryk for at afspille radioen gennem fjernsynshøjttalerne Tryk for at afspille lyden fra en CD gennem fjernsynshøjttalerne Tryk for at afspille lyden fra et kassettebånd gennem fjernsynshøjttalerne For igen at få fuld kontrol over en kilde skal De først trykke på den pågældende kildeknap, f.eks. TV RADIO De kan bruge BeoSound Ouverture i forbindelse med et Bang & Olufsen videosystem*, og således lytte til en hvilken som helst kilde i begge systemers højttalere. De kan, for eksempel, høre en musikvideo gennem BeoSound Ouverture højttalerne, lytte med på TVavisen. Eller De kan bruge systemet den modsatte vej og lytte til radioen, en CD et kassettebånd gennem fjernsynets højttalere. For at betjene disse musik/video funktioner må De bruge AV* LIST-knappen på Beo4 fjernbetjeningen. Alt hvad et integreret musik/video system kræver for at fungere er, at Deres Bang & Olufsen videosystem og BeoSound Ouverture er forbundet med hinanden med et specielt datalink-kabel. Det specielle datalink-kabel fåes hos Deres Bang & Olufsen forhandler, der også gerne er til rådighed med yderligere oplysninger om musik/video integration. Musik/video optagelser Den videolyd De hører i BeoSound Ouverture højttalerne, kan optages på kassettebånd. For at gøre dette, følger De blot den normale fremgangsmåde for optagelse. På samme måde, kan den lyd De hører i fjernsynets højttalere, optages på videobåndoptageren se hvordan i betjeningsvejledningen til videosystemet. Hvis De kun hører lyd i fjernsynets højttalere (det vil sige, hvis der ikke er billeder på skærmen), optager De lyd alene. Hvis lyden følges af billeder, kan De optage billederne sammen med lyden fra BeoSound Ouverture (= samsending). Bemærk: En speciel låse-funktion sikrer, at De ikke kan skifte til et andet program, mens en sådan optagelse foregår. *Bemærk: For at få AV vist i displayet på Beo4 skal denne funktion først tilføjes i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. * Bemærk: Ikke alle Bang & Olufsen videosystemer har musik/video integration sammen med BeoSound Ouverture. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

39 39 Når musikcentret i BeoSound Ouverture bruges i et fuldt integreret Bang & Olufsen AV-system, overtager videosystemet nogle af de funktioner der er nævnt i denne vejledning, for eksempel de funktioner der vedrører knappen SETUP på BeoSound Ouverture. I et AV-system er højttalerne (to fire) tilsluttet videosystemet. I et AV-system, skal alle fjernbetjeninger (musik og video) rettes direkte mod videosystemet. BeoSound Ouverture uden højttalere AV-system Musikcentret i BeoSound Ouverture, kan også bruges i et Bang & Olufsen AV-system med Dolby Surround. I et AV-system har De direkte adgang til alle musik- og videokilder og de kan alle høres via samme sæt højttalere. For at spille en kilde i et AV-system, skal De blot trykke på en enkelt knap enten direkte på systemet (musik video), på fjernbetjeningsenheden. Fjernbetjeningen Beo4 integrerer fjernbetjeningen af alle kilder i AVsystemet. Fjernbetjeningen Beo4 og AV-systemer I et fuldt integreret Bang & Olufsen AV-system, giver knappen AV på Beo4 fjernbetjeningen, adgang til nogle få ekstra funktioner: Samsending af radio/tv transmissioner For at se et TV program mens De lytter til lyden, der samtidig sendes fra et radioprogram, skal De trykke på TV, LIST indtil AV* bliver vist i displayet, og RADIO på Beo4 fjernbetjeningen. (Samsendte radio/tv transmissioner kan optages på videobåndoptageren.) Optagelse på den modsatte båndoptager I et AV system kan lyden fra Deres videokilder (TV, Satellit videobånd) optages på båndet i BeoSound Ouverture. For at gøre dette skal De trykke f.eks. TV, LIST indtil AV* bliver vist i displayet, og RECORD, RECORD på Beo4 fjernbetjeningen. *Bemærk: For at få AV vist i displayet på Beo4 skal denne funktion først tilføjes i Beo4. Se venligst afsnittet Ekstra funktioner i Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere vejledning. Bemærk: Betjeningen beskrevet på side 38, svarer ikke til et fuldt integreret AV-system, som beskrevet på denne side. * Bemærk: Det er kun visse Bang & Olufsen videosystemer, der er udstyret til at styre et fuldt integreret AV-system, betjent med Beo4 fjernbetjeningen. Kontakt venligst Deres Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

40 40 F J E R N B E T J E N I N G Sådan bruges Beo4 RADIO CD Tænder radioen Starter CD-afspilleren BeoSound Ouverture er primært konstrueret til nærbetjening, men det kan også fjernbetjenes. A TAPE LIST GO tt ss Starter kassettebåndoptageren For at få skiltet TURN* frem i displayet For at vende båndet For at springe gennem radioprogrammer, musikstykker på et bånd en CD Eller, indtast det nøjagtige nummer ved hjælp af taltasterne Spoler et bånd fremad Spoler et bånd tilbage Søger fremad gennem en CD Søger tilbage gennem en CD Beo4 fjernbetjeningen kan betjene alle primære funktioner i BeoSound Ouverture, så som at tænde, vælge andre radioprogrammer, vælge bestemte musiknumre på en CD et bånd, regulere lydstyrke og slukke. Men det er ikke det hele. Med Beo4 fjernbetjeningen, har De også mulighed for at tænde de specielle afspillefunktioner, Random (tilfældig rækkefølge) og Repeat (gentage) i CDafspilleren Bemærk: I betjeningsvejledningen til Beo4, finder De yderligere oplysninger om betjeningsprincipperne i Beo4. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU STOP Standser afspilning, når som helst GO Fortsætter afspilning Hæver lydstyrken GO Sænker lydstyrken Tryk og samtidig, for helt at fjerne lyden fra højttalerne. Tryk igen for at få lyden tilbage LIST EXIT Slukker STOP Beo4 fjernbetjeningen er ikke standard udstyr i BeoSound Ouverture. Beo4 kan fåes som ekstra udstyr hos Deres Bang & Olufsen forhandler.

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 9 3 0 0 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Skærmmenuer, 42 Oversigt over skærmmenuer. HDR 2 Vejledning Indhold 3 Præsentation af harddiskoptageren og Beo4, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51

Indhold. Menuer, 44 Oversigt over skærmmenuer. Indeks, 51 HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

HDR 1. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO HDR 1 Vejledning Indhold 3 Præsentation af HDR 1, 4 Find ud af, hvordan du betjener harddiskoptageren med Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på fjernsynsskærmen. Daglig brug, 9 Få alt at vide

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD209CX

Betjeningstillæg C-HD209CX Betjeningstillæg C-HD209CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O

Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O Tillægsmanual til B&O kompatibel HT0100B&O 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt,

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio eller A.MEM, via nærbetjeningspanelet

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer.

Indhold. Tilpasning af Beo4, 23 Find ud af, hvordan du tilføjer og fjerner Beo4 funktioner. Menuer, 25 Oversigt over skærmmenuer. Indhold 2 Tilslutning af ekstraudstyr, 3 Find ud af, hvordan du tilslutter en set-top boks, dekoder, BeoCord V 8000 videobåndoptager eller DVD 1 til fjernsynet, og hvordan du registrerer ekstraudstyr.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere