Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010"

Transkript

1 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010

2 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Det er nutidens afgørende spørgsmål. I mere end et halvt århundrede har Danmark været et af verdens mest velstående lande. Det har efterladt indtryk af, at vi kan forvente stigende privat velstand med øget købekraft år efter år, samt en god offentlig service med børnepasning, ældrepleje og sundhedsvæsen i verdensklasse. Men alt dette kan dog kun lade sig gøre, hvis vi skaber attraktive private arbejdspladser. I årene frem til krisen havde Danmark lavere velstandsmæssig vækst end andre sammenlignelige lande og fremadrettet vil vi være et af de lande, hvis velstand vokser mindst. Samtidig har vi på bagkant af krisen store underskud på de offentlige finanser. På den baggrund har Vækstforum netop fremlagt 10 konkrete udfordringer, der skal løses, for at skabe ny fremgang i Danmark. Og de skal løses. Nærværende vækstudredning illustrerer med udgangspunkt i Danmarks aktuelle udfordringer, hvilke veje vi skal betræde for at skabe ny fremgang og udvikling. Det drejer sig om at skabe et fundament med sund økonomi, at have dygtige medarbejdere, at kunne tiltrække investeringer og udvikle viden. Og så om at gribe de muligheder, som verden byder. Vækstudredningen er suppleret med et inspirationskatalog med 100 konkrete og gennemførbare politiske forslag, der baner vejen for et Danmark i ny vækst. Danmark skal være et land i konstant udvikling, hvor vi gennem nytænkning, vilje og kreativitet skaber ny vækst og nye arbejdspladser. Og erhvervslivet skal være større, hvis velfærden ikke må blive mindre. September 2010 DI Organisation for Erhvervslivet

4 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 2 INDhold Veje til ny vækst og attraktive arbejdspladser Indledning 5 DI s vækstmodel 5 Uden vækst ingen velstandsløft 7 Den gode cirkel 7 Mere eller smartere? 8 Virksomhedernes fokus 13 UdfordringeN Indledning 19 Krisen 19 Før krisen 21 Efter krisen 28 Sund økonomi som fundamentet for vækst Indledning 35 Sunde offentlige finanser 35 Den offentlige sektor finansieres af den private 37 Lindring af krisen ikke ensbetydende med vækst 38 Lavere offentlige udgifter gennem OPS 41 Behov for økonomisk konsolidering i hele EU 46 Stor og kompetent arbejdsstyrke Indledning 49 Arbejdsmarkedspolitiske veje til vækst 49 Skattepolitiske veje til vækst 60 Uddannelsespolitiske veje til vækst 62 Investeringer Indledning 77 Investeringer og vækst 77 En konkurrencedygtig selskabsskat 78 Digitale investeringer 82 Investeringer i infrastruktur 83 Planlovens rammer for investeringer 86 Klima-, energi- og miljøinvesteringer 87

5 SIDE 3 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE Viden og innovation Indledning 91 Den innovationspolitiske vej til vækst 91 Det offentlige innovationssystem 98 Forskning og udvikling 99 Patentrettigheder 102 Innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne Indledning 105 Produktivitetsvækst driver samfundsudviklingen 105 Ledelse påvirker produktiviteten 108 Innovation og produktivitet : Hvad gør virksomhederne? 110 Inddragelse af ekstern viden påvirker produktiviteten 111 Administrative bindinger for vækst 113 Styrket iværksætteri 114 Globale udfordringer og muligheder Indledning 117 Slidt konkurrenceevne og høje omkostninger 117 Fremtidens vækstmarkeder 121 Danske muligheder i globale udfordringer 126 Klimapolitiske udfordringer 127 Energipolitiske udfordringer 129 Miljøpolitiske udfordringer 131 Fødevarepolitiske udfordringer 133 Velfærdspolitiske muligheder 134

6 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 4 5 INDLEDNING 5 DI'S VÆKSTMODEL 7 UDEN VÆKST INGEN VELSTANDSLØFT 7 DEN GODE CIRKEL 8 MERE ELLER SMARTERE? 13 VIRKSOMHEDERNES FOKUS

7 SIDE 5 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE Veje til ny vækst og attraktive arbejdspladser Indledning I Danmark lever vi over evne. Alene i 2009, 2010 og 2011 har vi et samlet offentligt underskud på over 200 mia. kr. svarende til næsten kr. pr. husstand. Denne gældsætning kan naturligvis ikke fortsætte. Ikke desto mindre viser Finansministeriets seneste fremskrivning, at med undtagelse af 2015, så vil Danmark have underskud på de offentlige finanser de næste 70 år. For mange kan dette synes uvirkeligt, da Danmark i årene frem til krisen havde meget store overskud på de offentlige finanser især skabt gennem en række midlertidige indtægter fra bl.a. Nordsøen. Samtidig var ledigheden meget lav og løn-, aktie- og boligprisstigningerne meget høje. Derfor fik vi et indtryk af, at vi ville ende med at eje hele verden. Men vores økonomi var grundlæggende ikke sund. Konkurrenceevnen blev år for år kraftigt forværret. Vores produktivitetsstigninger stod ikke mål med lønstigningerne. Trods højkonjunktur var den økonomiske vækst beskeden, både når der sammenlignes med tidligere højkonjunkturer og med væksten i andre lande. Arbejdskraftmanglen var fatal og voksende og kostede tabte ordrer for tocifrede milliardbeløb. Uddannelsesniveauet voksede mindre end i andre lande. Og de offentlige udgifter var og er ude af kontrol med massive budget overskridelser i kommunerne, uden at hverken borgere eller de offentligt ansatte synes at have oplevet et serviceløft. Forhåbentlig har krisen fået os til at vågne op. I hvert fald har krisen skærpet mange af de udfordringer, vi havde allerede inden krisen. Den internationale priskonkurrence er blevet skærpet, og der er nu mange lande i verden, der kan levere højkvalitetsprodukter som os. Det kræver derfor en ganske betydelig indsats, hvis Danmark igen skal blive et land i vækst og udvikling. Kravet er kort og godt, at vi som virksomheder, borgere og samfund skal gøre os i stand til at kunne levere fremtidens produkter til markeder, der stadigt hastigere efterspørger nyt og bedre og til en lavere pris. Og vi har ingen anden udvej. Hvis ikke erhvervslivet bliver større, bliver velfærden mindre. Eller sagt direkte: Hvis ikke den private sektor skal betale for den offentlige sektor hvem skal så? Danmark har derfor et grundlæggende valg mellem udvikling og vækst på den ene side eller afvikling på den anden side. Afviklingen kan ske af sig selv det kan udviklingen og vækst ikke. Men Danmark kan, hvis Danmark vil. I det følgende præsenterer vi DI s vækstmodel og anviser mulige veje til ny vækst og udvikling. Målet er klart: Danmark som udviklingsland. DI s vækstmodel Et samfunds velstandsniveau defineres af dets evne til at producere. Populært sagt, skal velstanden skabes før den kan fordeles. Landets samlede produktion og dermed velstand bestemmes af den samlede arbejdskraft, den tilstedeværende kapital samt den viden og de forskningsresultater, som samfundet har kendskab til. En optimal udnyttelse af disse tre typer ressourcer giver den højest mulige produktion og velstand. Kapitel 2 viser, at Danmark frem til krisen, under krisen og også fremover vil have en langt lavere vækst end sammenlignelige lande. Det skyldes dels, at Danmark ikke har nok af de nødvendige ressourcer, dels at udnyttelsen af ressourcerne ikke er god nok.

8 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 6 Ny vækst i Danmark forudsætter derfor, at vi får gennemført reformer, der øger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, tiltrækker investeringer og styrker den erhvervsrettede forskning. Derudover skal vi styrke vores konkurrencekraft ved at få mere ud af ressourcerne gennem en produktiv og innovativ anvendelse. Målet for denne publikation er at vise vejene til dette. DI s Vækstmodel Økonomisk vækst Globale udfordringer og muligheder Innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne Stor og kompetent arbejdsstyrke Investeringer Viden og innovation Sunde og stabile økonomiske rammer Kapitel 3 viser derfor, hvorfor sunde og stabile økonomiske rammer er det nødvendige fundament for, at Danmark også i fremtiden har noget at leve af. De tre ressourcer Uden tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kvalifikationer, kan der ikke produceres konkurrencedygtigt. Derfor er det afgørende med et effektivt uddannelsessystem fra folkeskole til forskeruddannelse, og det er afgørende med en arbejdsstyrke, der ikke skrumper. Kapitel 4 viser, hvordan udbuddet af kvalificeret arbejdskraft er en nødvendig ressource for fremtidens vækst. En anden vigtig ressource er gennemførelsen af investeringer såvel private som offentlige. Uden midler til investeringer internt i virksomhederne til den nyeste teknologi og det nyeste udstyr, kan der ikke produceres konkurrencedygtigt og uden en velfungerende offentlig infrastruktur, vil mange typer virksomhed ligeledes heller ikke kunne eksistere succesfuldt. Det er temaet for kapitel 5. For et højomkostningsland er det vigtigt at have adgang og overblik over den nyeste teknologi og kunnen og samtidig ligge i front med hensyn til fortsat udvikling. Det gælder med andre ord om at have det størst mulige udbud af viden til rådighed og være bedst til innovation. Det er temaet for kapitel 6. DI s vækstmodel tager udgangspunkt i de grundlæggende økonomiske ressourcer og den optimale anvendelse af disse. Fundamentet Fundamentet for succesfuldt at kunne drive virksomhed er, at der er sunde og stabile økonomiske rammebetingelser. Usikkerhed om regler og om det økonomiske klima gør det svært for virksomhederne at planlægge, gør det svært at foretage de rette investeringer og gør det vanskeligt at tiltrække samarbejdspartnere og finansiering. Anvendelsen af ressourcerne Udbuddet af ressourcer i økonomien er afgørende for, på hvilket niveau, der kan produceres og skabes velstand. Ligeså afgørende er det dog, at de tilstedeværende ressourcer udnyttes bedst muligt. Den danske produktivitetsudvikling har siden midten af 1990 erne ligget i den internationale bund. Ligeledes er Danmarks innovationsvækst den ringeste i Europa. Fortsat velstandsudbygning er derfor afhængig af, at vi fremadrettet bliver mere produktive gennem udvikling af produkter og processer med høj værditilvækst, og det kræver, at vi som samfund bliver langt stærkere til at være nytænkende og innovative. Innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne er derfor temaet for kapitel 7.

9 SIDE 7 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE De asiatiske økonomier har også gennem krisen vist høje vækstrater, og fremtiden byder på store afsætningsmuligheder i disse lande for danske virksomheder. Men omvendt har mange nye økonomier en særdeles konkurrencedygtig produktion også af mere komplicerede produkter, og det vil lægge et stadigt højere pres på danske virksomheder. Men også på de nære områder kan Danmark få mere ud af eksportmulighederne. Dertil kommer en række globale udfordringer indenfor bl.a. velfærd, miljø og klima, hvor Danmark ved at udnytte sine styrkepositioner kan vinde ny eksportfremgang. Kapitel 8 diskuterer, om rammevilkårerne i Danmark er tilstrækkeligt understøttende til, at danske virksomheder for alvor kan byde ind med løsninger på de globale udfordringer. Uden vækst ingen velstandsløft I den danske økonomiske debat er der ofte et betydeligt fokus på, hvordan goderne fordeles og hvad velstanden skal anvendes til. Der er derimod ikke så meget fokus på, hvordan velstanden skabes og hvor meget velstand, der samlet set er til rådighed. Der er et behov for at fokusere mere på, hvordan vi kan få skabt mere vækst og velstand. Indirekte er der et betydeligt fokus på vækst, idet de fleste lønmodtagere har klare forventninger om stigende reallønninger. Det er dog kun muligt at have stigende reallønninger, hvis der er vækst i produktiviteten og i samfundet generelt. På kort sigt varierer reallønnen ikke meget, men på blot lidt længere sigt er der en ret nøje sammenhæng mellem reallønnen og de samlede indkomster i samfundet. Uden vækst i økonomien bliver der ingen stigninger i den gennemsnitlige realløn, hvorfor der ikke bliver muligheder for at øge hverken det private eller det offentlige forbrug. Den gode cirkel Der er en tæt gensidig afhængighed mellem den private og offentlige sektor, som kan illustreres med den gode cirkel. Den gode cirkel er, når erhvervslivet skaber attraktive arbejdspladser og dermed privat velstand. Denne velstand danner grundlaget for at finansiere den offentlige sektor, som til gengæld uddanner kvalificerede medarbejdere, tiltrækker kvalificerede udlændinge, udbygger infrastrukturen til analog og digital transport og øger erhvervsfrekvensen gennem børnepasning, ældrepleje, jobcentre, sundhedsvæsen mv. Værditilvækst og realløn Bruttoværditilvækst i faste priser Indeks, 2000= Realløn Bruttoværditilvækst 80 Kilde : Danmarks Statistik

10 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 8 Velstand Indtægtsgrundlag Arbejde mere og bedre i global verden Privat erhvervsliv Offentlig sektor Sund økonomi med OPS og holdbare finanser Kvalificeret arbejdskraft Uddannelse, forskning, infrastruktur mv. Børnepasning, sygepleje mv. Alle politiske forslag skal kunne vejes på den gode cirkel. Hvis et forslag bidrager positivt, gør det cirklen større. Det private vil vokse, så velstanden og skattegrundlaget øges. Hvis et forslag bidrager negativt, bliver det private mindre, og til sidst kan størrelsesforholdet blive så skævt, at den gode cirkel bliver en ond spiral, som selvforstærkende trækker landet ned ved gældsætning. Vores fælles opgave er at styrke den gode cirkel. Hvis det skulle lykkes Danmark at hæve den gennemsnitlige vækstrate frem til 2025 fra OECD s vurdering på en pct. op til tre pct. i gennemsnit, vil det betyde over kr. mere til privat forbrug for en gennemsnitlig dansk husstand og det vel at mærke om året og efter skat. Samtidig vil der kunne være over 100 mia. kr. mere til offentlig service til sygehuse, folkeskole, børnepasning og ældrepleje. Mere eller smartere? Helt overordnet er der tre veje til vækst : Vi kan få flere i beskæftigelse, vi kan få de beskæftigede til at arbejde noget mere og vi kan arbejde mere produktivt. Vækstregnskab Årlig gennemsnitlig vækst fra BNP 1,8 heraf indirekte skatter 0,1 Bruttoværditilvækst 1,7 heraf beskæftigelse 0,7 heraf timer pr. beskæftiget 0,0 heraf produktivitet 1,0 Note : Perioden er valgt fordi 2009 er et meget atypisk år med et betydeligt tilbageslag. Det anses derfor mest retvisende også at medtage et år i den anden ende med en betydelig fremgang, hvilket der var tale om i Det største vækstbidrag har vi altid fået via stigende produktivitet og innovation. Derudover har vi i perioden siden 1993 haft held med at nedbringe især ledigheden og antallet af personer på efterløn. Dette har bidraget positivt til væksten. Antal arbejdstimer per beskæftiget var nærmest uændret fra 1993 til 2009, så arbejdstimerne bidrog ikke til væksten. Fremadrettet er der ikke udsigt til, at beskæftigelsen vil være stigende. Ledigheden har ikke tilnærmelsesvist samme omfang som i 1993 og fremadrettet bliver der færre danskere i de arbejdsaktive

11 SIDE 9 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE aldersgrupper. Uden betydelige reformer er der dermed ikke udsigt til stigende beskæftigelse, hvorfor produktivitetsstigningerne bliver helt afgørende for væksten og udviklingen i reallønnen. Når tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft anføres som en begrænsning for væksten, så tales der om væksten i den danske økonomi. Arbejdskraftsbegrænsningen gør sig ikke på samme måde gældende for en internationalt orienteret virksomhed. Hvis der mangler kvalificeret arbejdskraft i Danmark, kan virksomheden blot lægge (dele af) produktionen i andre lande, hvor det er nemmere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er således kun egentlige hjemmemarkedsvirksomheder (hvor produktionen ikke kan foregå et andet sted), der bliver ramt af den hårde form for begrænsning på grund af mangel på arbejdskraft i Danmark. For virksomheder med produktion flere forskellige steder i verden kan mangel på dansk arbejdskraft næppe blive et større problem for virksomheden. Men det kan det i høj grad for Danmark. Der foreligger ikke systematiske mål for produktiviteten for offentlige tjenesteydelser, idet der ikke findes et mål for, hvor meget service, der produceres i offentlig regi. Vi ved kun hvor mange ressourcer, der anvendes på at producere offentlige serviceydelser. Når der alligevel optræder tal for væksten i produktiviteten i det offentlige, kan dette alene henføres til stigende uddannelsesniveau og køb af ydelser hos private. Produktivitetsvækst Årlig vækst i BVT pr. præsteret time, kædede værdier Landbrug og fiskeri 1,8 Råstofudvinding 3,4 Fremstillingsvirksomhed 2,5 Energi- og vandforsyning 0,2 Bygge- og anlægsvirksomhed -0,4 Engros- og agenturhandel undt. m. biler 1,8 Detailhandel, hotel- og restauration mv. 0,0 Vækst i produktivitet afgørende Væksten i produktiviteten varierer betydeligt mellem forskellige erhverv. Sammenlignes med andre lande har der dog generelt været tale om en skuffende udvikling i produktiviteten, hvilket er baggrunden for, at væksten i velstandsniveauet har haltet langt efter udviklingen i de fleste andre lande. Udviklingen i produktiviteten har i særlig grad været skuffende inden for byggeriet, forretningsservice 1, detailhandel og diverse tjenesteydelser. Samlet set er produktiviteten inden for disse områder direkte faldet i de seneste 16 år. Udviklingen står i skarp kontrast til udviklingen i USA, hvor især handel og erhvervsservice har vist pæn fremgang i produktiviteten de seneste årtier. Transportvirksomhed, post og telekommunikation 2,9 Finansieringsvirksomhed mv. 1,4 Forretningsservice mv. -1,1 Offentlige tjenesteydelser 0,5 Diverse tjenesteydelser -0,9 Hele økonomien 1,0 Private erhverv 1,1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger 1 Der kan være særlige problemer med at opgøre udviklingen i produktiviteten inden for forretningsservice.

12 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 10 Uddannelse og produktivitet Også de beskæftigedes uddannelsesbaggrund er afgørende for produktiviteten. Jo bedre uddannede de beskæftigede er, jo højere vil produktiviteten normalt være. Uddannelsesniveauet er generelt stigende for alle erhverv med undtagelse af detailhandel, der anvender stadig flere ufaglærte, hvilket kan være med til at forklare den svage udvikling i produktiviteten for detailhandel. Der er en klar sammenhæng mellem produktivitetsniveauet og uddannelsesbaggrunden for de beskæftigede. Sammenhængen mellem vækst i produktiviteten og vækst i uddannelsesniveauet er dog umiddelbart lidt vanskelig at fastslå ved at se på udviklingen i de forskellige brancher. Dette skyldes især, at forretningsservice og diverse tjenesteydelser har et højt og kraftigt stigende uddannelsesniveau for de beskæftigede. Men produktiviteten er trods dette faldende for forretningsservice og diverse tjenesteydelser. Hvis man estimerer bidraget fra uddannelse på et mere detaljeret niveau, kan det dog vises, at et øget uddannelsesniveau har løftet produktiviteten med omkring 0,2 pct. om året i de sidste omkring 20 år. I de kommende år vil de årgange, der trækker sig ud af arbejdsstyrken, være langt bedre uddannet end de tidligere pensionistårgange. Dette vil føre til, at bedre uddannelse i fremtiden vil bidrage mindre til væksten end hidtil, medmindre det lykkes at hæve de unges uddannelsesniveau væsentligt. Automatisering gennem investeringer En stor del af fremgangen i produktiviteten drives af, at en række arbejdsprocesser automatiseres. Væksten er dermed helt afhængig af, at der er et godt investeringsklima, hvor virksomhederne har god tilskyndelse til at investere i fysisk kapital. Der er imidlertid meget store forskelle på, hvor meget kapital, der anvendes i forskellige sektorer, ligesom der er stor variation i udviklingen for kapitalanvendelsen. Detailhandel, forretningsservice og diverse tjenesteydelser udmærker sig ved at bruge stadig mindre kapital per beskæftiget, hvilket også kan være med til at forklare den faldende produktivitet. Generelt er produktivitetsstigningerne størst på områder, hvor der anvendes meget og et stigende omfang af kapital per beskæftiget. Uddannelsesniveau for de beskæftigede Andele af alle beskæftigede og gns. årlig ændring, Faglært og kort videregående Længere videregående Niveau Ændring Niveau Ændring Landbrug og fiskeri 43,4 1,04 5,3 0,14 Råstofudvinding 48,9 0,63 19,1 0,22 Fremstillingsvirksomhed 50,0 0,35 12,1 0,32 Energi- og vandforsyning 55,1 0,24 29,0 0,68 Bygge- og anlægsvirksomhed 62,4 0,19 4,6 0,01 Engros- og agenturhandel undt. m. biler 53,8 0,11 10,8 0,18 Detailhandel, hotel- og restaurationsvirks. mv. 37,4-0,31 3,0 0,06 Transportvirksomhed, post og telekommunikation 41,9 0,29 8,6 0,15 Finansieringsvirksomhed mv. 55,5-0,14 16,2 0,45 Forretningsservice mv. 36,2 0,01 30,2 0,40 Offentlige tjenesteydelser 46,7-0,01 30,5 0,74 Diverse tjenesteydelser 31,2 0,22 41,2 0,41 Kilde : Danmarks Statistik

13 SIDE 11 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE Kapitalapparatet per beskæftiget Niveau 2009 og årlig ændring fra Mio. kr. Gennemsnitlig årlig ændring (pct.) Landbrug og fiskeri 3,1 2,30 Råstofudvinding 25,8 3,31 Fremstillingsvirksomhed 1,0 2,82 Energi- og vandforsyning 14,1 1,38 Bygge- og anlægsvirksomhed 0,3 1,21 Engros- og agenturhandel undt. m. biler 0,6 0,69 Detailhandel, hotel- og restaurationsvirks. mv. 0,4-0,76 Transportvirksomhed, post og telekommunikation 3,0 3,28 Finansieringsvirksomhed mv. 19,2 0,21 Forretningsservice mv. 0,3-0,48 Offentlige tjenesteydelser 0,4-0,96 Diverse tjenesteydelser 3,4-0,79 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger Viden og vækst Produktiviteten kan øges ved at øge vidensindholdet i produkterne og produktionsprocesserne. Forskning og udvikling er således klart med til at drive væksten i produktiviteten. Det er vanskeligt at bedømme betydningen af forskning og udvikling ved at se på, hvilke brancher, der har mest forskning og udvikling. Her er det især vigtigt at være opmærksom på, at erhvervsservice udfører forskning og udvikling som Produktivitet fordelt på virksomhedernes forsknings-, udviklingsog innovationsaktivitet Gennemsnitlig værditilvækst per medarbejder kr Kilde : CFA særkørsel på data fra forsknings- og udviklingsstatistikkerne , innovationsstatistikkerne 2000, 2004 og 2006 og regnskabsstatistikkerne fra Danmarks Statistik. 0 FoU Aktive Innovation, ej FoU Ej Innovative

14 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 12 en serviceopgave, hvor forskningsresultaterne imidlertid ikke anvendes af erhvervsservice, men af bestilleren. Udgifter til forskning og udvikling Mia. kr Vi er gode, men hvor længe? Innovations performance Innovationsvækst Schweiz Rumænien Sverige Bulgarien Finland Cypern Industri 15,4 Bygge og anlæg 0,1 Handel 2,4 Transport 0,2 Hotel, restauration 0,1 Information og kommunikation 5,1 Finansiering og forskning 2,4 Erhvervsservice 8,6 Øvrige brancher 0,7 Kilde : Danmarks Statistik Alle undersøgelser peger dog klart i retning af, at forskning og udvikling er med til at øge produktiviteten i virksomhederne, og der er tegn på betydelige afkast af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Innovation og ledelse En stor del af væksten i produktiviteten kan ikke umiddelbart henføres til forhold, som kan kvantificeres på samme måde som kapital, de beskæftigedes kvalifikationer eller udgifter til forskning og udvikling. Men en række øvrige faktorer som eksempelvis effektiv arbejdstilrettelæggelse og løbende innovation er helt afgørende for udviklingen i produktiviteten. Innovation er således afgørende for virksomhedens evne til at forny sig selv og følge med eller endnu bedre : Sætte dagordenen for efterspørgslen på det globale marked. Tyskland Storbritannien Danmark Østrig Luxembourg Belgien Irland Frankrig Holland Estland Island Cypern EU27 Slovenien Tjekkiet Portugal Norge Spanien Grækenland Italien Malta Slovakiet Ungarn Polen Litauen Rumænien Kroatien Letland Malta Estland Tyrkiet Grækenland Portugal Letland Tjekkiet Slovenien Slovakiet Schweiz Litauen Polen Island Tyskland Finland Ungarn Kroatien EU27 Belgien Irland Østrig Spanien Luxembourg Holland Italien Frankrig Norge Sverige Enhver virksomhed, der over tid ikke fornyer sig selv og de produkter eller ydelser, den sælger, vil tabe konkurrencekraft og dermed omsætning og indtjening. Der findes ikke mange eksempler på konkurrenceudsatte virksomheder, der har overlevet ved at sælge de samme produkter på den samme måde over længere tid. Bulgarien Tyrkiet Storbritannien Danmark Kilde : European Innovation Scoreboard EU-kommisionen 2010.

15 SIDE 13 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE Danmark taber desværre tempo på innovationsområdet. Vi står stille, mens de fleste af vores konkurrenter bliver bedre. Derfor er der både behov for, at flere danske virksomheder får fokus på at innovere, men også at Danmark får en ny innovationspolitisk forståelse og tilgang, der skaber bedre rammer for virksomhedernes innovation. Seneste European Innovation Scoreboard viser, at vi er gode til innovation, men at det går ned ad bakke. Vi skal op i et noget højere innovationsgear, hvis vi fremadrettet skal skabe vækst og sikre velstand. Nødvendigt fokus på eksport Når samfundets velstand stiger, anvendes en væsentlig del af den øgede velstand til at købe importvarer. Hvis vedvarende betalingsbalanceproblemer skal undgås, er det derfor nødvendigt, at eksporten øges i samme takt som importen. Et holdbart opsving kræver således sunde eksporterhverv. Erfaringsmæssigt stiger importen ca. dobbelt så hurtigt som fremgangen i produktionen og i indkomsterne. Eksporten skal derfor stige omkring dobbelt så meget som BNP, hvis balancen i forhold til udlandet skal opretholdes. Eksporten bidrager dog også væsentligt til væksten. Produktivitetsstigningerne er typisk væsentligt større i eksporterhvervene end i hjemmemarkedserhvervene. Virksomhedernes fokus Danske virksomheder har som virksomheder overalt i verden trimmet omkostningerne ganske voldsomt gennem krisen. Men fokus har ikke alene været på omkostningstrimning, men i høj grad også på en meget aktiv indsats for at erobre det tabte tilbage. Uanset om man er kommet hurtigt eller sent ud af krisen, så svarer virksomhederne i DI s Virksomhedspanel, at de er meget aktive medio 2010 med hensyn til at opsøge nye markeder, introducere nye produkter og til i det hele taget at optimere produktsammensætningen. Samtidig er der meget stor aktivitet med hensyn til at indgå nye samarbejder. Når det gælder de rigtigt omkostningstunge aktiviteter som investeringer i ny teknologi og opstart eller flytning af aktiviteter, så er strategierne mere Eksportandele og vækst i produktivitet Pct. Eksportandel 2005 Gennemsnitlig årlig ændring Råstofudvinding 81,6 4,0 Fremstilling 70,4 2,2 Landbrug mv. 67,5 1,1 Transport, post og telekommunikation 66,4 2,5 Engros- og agenturhandel undt. biler 58,7 2,3 Forretningsservice 42,5-1,3 Energi og vandforsyning 32,8 1,5 Bygge og anlæg 19,3-0,9 Finansieringsvirksomhed mv. 12,9 0,7 Handel, hotel og restaurationsvirks. mv. 11,1-0,5 Anmærkning : Inden for offentlige og private tjenesteydelser er det ikke muligt at lave en meningsfuld opgørelse af produktiviteten Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger

16 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 14 Virksomhedernes planer for at gennemføre strategiske ændringer i det kommende halve år Gå ind på nye markeder Introducere nye produkter på markedet Ændre i produktsammensætning Opstart af nye aktiviteter i Danmark Opstart af nye aktiviteter i udlandet Mindre omfang Øget omfang Outsourcing til udlandet Indgå nye samarbejder Investeringer i ny teknologi Nettotal Forventning om negativ vækst i omsætningen Forventning om positiv vækst i omsætningen Anmærkning : Figuren viser nettotal (øget omfang mindre omfang). Kilde : DI s Virksomhedspanel. Survey blandt 508 medlemsvirksomheder, afsluttet primo april 2010 delte. Virksomheder med fornyet fremgang eller forventninger om snarlig fremgang er i overvejende grad også meget aktive på disse felter, mens virksomheder, der forventer fortsat tilbagegang er tilbageholdende. Sidstnævnte kan der være flere årsager til. Hvis man i virksomheden f.eks. har forventninger om fortsat betydelig overkapacitet i et tidssvarende produktionsanlæg, er det næppe rentabelt med nyinvesteringer. Ligeledes kan en presset økonomi nødvendiggøre, at omkostningstunge aktiviteter droppes eller udskydes. Og endelig kan det være vanskeligt at skaffe den nødvendige finansiering eller medinvestorer til selv meget rentable projekter, hvis der endnu ikke er tegn på ny fremgang. I første del af krisen stod dagsordenen for mange virksomheder på krisestyring med fokus på likviditet, cashflow og omkostningsminimering. Herefter er fokus i stigende grad kommet på styring ud af krisen og at få øget indtjeningen igen. Fire fokusområder for at komme styrket ud af krisen 1. Første trin har for mange virksomheder været et gennemsyn af forretningskonceptet. Præcis hvor er det, at virksomheden har værditilvæksten, og hvordan sikres den fremover? 2. Når forretningskonceptet er klart, foreligger grundlaget for yderligere omkostningstrimning på de områder, hvor der ikke er direkte afkast til de aktiviteter, der giver værditilvæksten. Samtidig er der skabt grundlag for at prioritere netop de investeringer, der kan øge mulighederne for øget værditilvækst fremadrettet. 3. Innovation og evnen til at kunne differentiere sine produkter fra konkurrenternes har været en vigtig del af de økonomiske lærebøger i snart et århundrede og en vigtig del af al godt købmandskab gennem menneskets historie. Men måske er denne evne vigtigere i dag end nogen sinde før for de danske virksomheder. Danmark er et af verdens dyreste produktionslande, hvorfor slutproduktet ofte vil være dyrere end konkurrenternes, med mindre vi er særligt innovative og produktive i fremstillingsprocessen. Et dyrere slutprodukt kræver særlige karakteristika enten i form af objektiv konstaterbar forskel i egenskaberne og/eller i form af oplevet forskel hos slutbrugerne.

17 SIDE 15 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE 4. Skal Danmark være i toppen fremadrettet kræver det derfor et stærkt fokus på innovation og udvikling i virksomhederne. Og særligt evnen til at forny sig hele tiden og i et stadigt hurtigere tempo. Det ved virksomhederne godt. Blandt de innovative virksomheder mener 68 pct., at innovation har stor eller afgørende betydning for virksomhedens overlevelse i fremtiden. Blandt eksportvirksomhederne er andelen endnu større. Yderligere viste DI s innovationsundersøgelse i januar 2010 blandt mindre og mellemstore virksomheder, at der selv i krisen er flere virksomheder, der skruer op for innovationsinvesteringerne, end der er virksomheder, der skruer ned. Samlet set investerer danske virksomheder cirka 50 mia. kr. om året i innovation. Danmark er det land i Europa, hvor andelen af virksomhedsledere, der er villige til at investere mere end fem pct. af omsætningen i innovation er tredje højest 2. Desværre tyder det på, at resultaterne ikke helt kan følge med indsatsen. Danmark er blot nummer 17 i EU, når vi måler på andelen af virksomheder, der har introduceret nye innovationer og vi ligger under gennemsnittet for EU. Værre er det, at også en gruppe af især mindre og mellemstore virksomheder slet ikke er kommet i gang med konkrete innovationsaktiviteter, der kan sikre udvikling og fornyelse af produkter, services og forretningsgange. De risikerer om få år at blive overhalet af engagerede og ambitiøse virksomheder i for eksempel Asien. Hastighed bliver stadig vigtigere, da den internationale konkurrence bliver stadig stærkere. Virksomhedernes innovationsaktivitet Slovenien Finland Schweiz Sverige Tyskland Grækenland Slovakiet Irland Cypern Tjekkiet Norge Litauen Østrig Italien Spanien Frankrig EU27 Danmark Polen Nederlandene Storbritannien Rumænien Portugal Malta Letland Estland Luxembourg Belgien Bulgarien Ungarn Pct. Har innoveret Har ikke innoveret Kilde : Innobarometer 2009, EU-kommissionen Innobarometer EU-kommissionen 2009.

18 DI ANALYSE UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 SIDE 16 Innovationens betydning for vækst i virksomheden Pct. af respondender Ingen betydning Nogen betydning Stor betydning Helst afgørende betydning Ved ikke Kilde : DI s virksomhedspanel 2010 Der er hele tiden flere og flere konkurrenter, der melder sig på banen. Med nye produktvarianter til nye priser. Det giver flere og bedre produkter og øget velstand for borgerne og rummer tillige mange muligheder for danske virksomheder i form af underleverancer. Men det stiller også krav til hele tiden at udvikle og forny sig for at være konkurrencedygtig. Den globale konkurrence stiller således stærke krav til danske virksomheder om at kunne levere nye og bedre produkter i et stadigt højere tempo til en lavere pris. Den mission kan kun lykkes med stærke rammevilkår.

19 SIDE 17 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning 2010 DI ANALYSE

20 19 INDLEDNING 19 KRISEN 21 FØR KRISEN 28 EFTER KRISEN

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst midt- og vestjylland i Udvikling Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 5 vækst i Midt-Vestjylland og i danmark 10 Danmark som udviklingsland 14 Velstand og udvikling 16 midt-vestjylland i udvikling SIDE

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

ØSTJYLLAND I UDVIKLING

ØSTJYLLAND I UDVIKLING ØSTJYLLAND I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 7 vækst i Østjylland og i danmark 12 Danmark som udviklingsland 17 Velstand og udvikling 19 Region midtjylland i udvikling SIDE 1 Øst jylland

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

FYN I UDVIKLING. Udfordringen er vækst

FYN I UDVIKLING. Udfordringen er vækst FYN I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 5 vækst på fyn og i danmark 10 Danmark som udviklingsland 14 Velstand og udvikling 16 syddanmark i udvikling SIDE 1 Fyn i udvikling DI ANALYSE INDLEDNING

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere