Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatning for Europa Den læservenlige udgave"

Transkript

1 Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf Brug den eller download den gratis fra og andre sprog-udgaver: Den læservenlige udgave med 3000 stikord og overblik i margen understregning af alle vigtige ord sammenligning med Nice-traktaten symboler med beslutningsform Fås GRATIS i Folketinget. Ring Kun 140 kr. i solid indbinding. Ring Download den gratis på internettet på eller hvor den findes på flere sprog. Til læseren Der er mange forskellige beslutningsmetoder i EU. I denne læservenlige udgave af EU-Forfatningen hjælper vi dig med kommentarer i margen, understregning af vigtige ord, et alfabetisk stikordsregister og symboler ved mange af artiklerne. For at lette sammenligneligheden mellem eksisterende traktater og forfatningen har vi ligeledes angivet de tilsvarende artikelnumre i de eksisterende traktater og indsat en tabel med sammenstilling af traktaterne. De fleste forfatningsmæssige ord er forklaret i den mangesprogede internetordbog med ord og begreber for EU på Alle kommentarer, symboler og tidligere artikelnumre er skrevet i kursiv for at vise, de ikke er en del af den officielle forfatnings-tekst. Vejledning 1

2 Du kan læse teksten i margen og få et hurtigt indblik i forfatningens vigtigste indhold med letforståelige forklaringer. Du kan også læse alle understregninger i selve forfatningsteksten og på denne måde skimme de vigtigste artikler igennem. Du kan læse den fulde tekst og bruge symbolerne for at få information om beslutningsprocedure i stedet for at bruge længere tid på at søge efter det. I den elektroniske udgave kan du søge på ord fra det alfabetiske stikordsregister, og du kan ligeledes foretage en systematisk søgning på beslutningsformer og begreber. Hvis du søger efter Xer skrevet med fed skrift, vil du kunne se alle ændringer til kvalificeret flertal. Hvis du søger efter 1, 2, eller 3 (***) i fed skrift, vil du kunne se, hvor meget, det folkevalgte Europa-Parlament er involveret i beslutningsprocessen. Hvis du søger efter "ny" vil du kunne se andre større ændringer og nyskabelser. NOTE: For yderligere vejledning, se boksen nedenfor: "Nøgle til symboler". Forfatningens opbygning Alle artikler starter med romertal I, II, III eller IV og efterfølges af et arabisk tal fra 1 til 448. Del I indeholder de generelle regler om Unionens værdier, mål, symboler, grundlæggende rettigheder, institutioner samt beslutningsformer. Del II består af Chartret om grundlæggende rettigheder. En særlig erklæring kan hjælpe med til forståelsen af hver enkelt artikel i Chartret. Del III indeholder de forskellige politikker og de konkrete beslutningsmetoder for alle områder. Her finder man store dele af den oprindelige Rom-Traktat. Del IV består af de afsluttende bestemmelser samt reglerne for fremtidige ændringer af Forfatningen. En særlig Slutakt giver et overblik over alle Protokoller og tilknyttede Erklæringer. Protokollerne er lige så bindende som selve artiklerne i Forfatningen. Erklæringerne er ikke juridisk bindende men kan hjælpe på forståelsen. I den trykte udgave af den Læservenlige Udgave har vi kun trykt de vigtigste protokoller og erklæringer, men de er alle tilgængelige i en online version på EUABC.dk. Det alfabetiske stikordsregister dækker ikke kun selve Forfatningen, men også de tilknyttede protokoller og erklæringer. Kilder og bidragydere Den endelige tekst til "Traktat om en Forfatning for Europa" blev vedtaget af statsoverhovederne fra EU's medlemslande fredag d.18. juni Derefter blev den kigget grundigt igennem og formelt underskrevet i Rom fredag d.29. oktober Denne udgave er gratis (i elektronisk form) til ikke-kommercielt brug. Dokumentet kan downloades fra på adskillige sprog. Du er meget velkommen til at downloade dokumentet til din computer, lægge det på din hjemmeside og sende det til personer, du tror, kunne have interesse i at læse det. 2

3 Dokumentet er baseret på det officielle dokument, der er udarbejdet af Konventet, og som har gennemgået ændringer i tre omgange: Først af Rådets Juridiske Tjeneste, dernæst af statsministre fra medlemslandene, derefter igen af juridiske specialister fra medlemslandene og Rådets Juridiske Tjeneste. Jeg vil gerne takke mange dygtige eksperter og i særdeleshed den nyligt afdøde embedsmand i Kommissionen John Fitzmaurice, EU-Parlamentets ordfører for Forfatningen, Richard Corbett, og den irske akademiker Anthony Coughlan for mange værdifulde rettelser. Jeg vil med glæde modtage forslag til flere rettelser og forbedringer fra alle læsere. Vi har anvendt arbejdsdokumenter fra EU-Kommissionen, Konventet, COSACsekretariatet, det franske Senat og det danske Folketings EU-Oplysningskontor. Jeg ønsker ligeledes at takke Klaus Heeger, Katrine Busch, Jonas Ludvigsen, Karoly Lorant, Line Sophie Munk Olsen, Kevin Ellul-Bonici, Ingvild Olsen, Hans Kloster, Bjarke Lyster, Kresten Dørup, Peter Jonasson, Anne-Mette Hjortebjerg Lund, Iben Søndergaard, Helle Fich Pedersen, Jannie Borup Larsen, Charlotte Gjellerup, Toke Skou Larsen, Sara Lilja Steensig, Thea Pedersen, Hanne Dahl og EU-Parlamentets oversættelsestjeneste for mange tusind timers assistance i udarbejdelsen af denne udgave i forskellige versioner gennem de sidste tre år. 17. juni 2005 Traktat om en FORFATNING FOR EUROPA Udgiver: Jens-Peter Bonde Omslag: Peter Hiort Tryk: Notat Grafisk 3. udgave, 1. oplag juni 2005 ISBN: xxxxxxxxxfinn nr. Denne gratis udgave findes også som rigtig bog i solidt omslag til 140 kr. udgivet af Forlaget Vindrose og forlaget Notat, tel Jens-Peter Bonde Skovbrynet 67, DK-2880 Bagsværd Tlf / / / / / 3

4 Nøgle til symboler Den vigtigste almindelige lovgivningsprocedure har tegnet: X** EU-Parlamentet - Ingen stjerne betyder at EU-Parlamentet ikke er involveret, eller informeret. - * betyder, at EU-Parlamentet skal konsulteres. Dvs. EU-Parlamentet udtaler sig, rådgiver. - ** betyder fælles beslutningstagen. EU-Parlamentet kan stille ændringsforslag og forkaste et forslag med et absolut flertal af dets medlemmer, i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure i Art. III *** betyder, at EU-Parlamentet skal give deres støtte til en tekst, men at EU- Parlamentet ikke kan stille formelle ændringsforslag. Ministerrådet - U betyder, at alle EU-landene skal være enige i Rådet - beslutning enstemmig. - X betyder, at en afstemning sker med kvalificeret flertal. Indtil yderligere udvidelse af EU vil det sige 232 ud af 321 mulige stemmer. Fra 2009 introduceres et nyt system med et såkaldt dobbelt flertal. Herefter skal en beslutning have støtte fra 55 % af medlemsstaterne, mindst 15 lande, der dækker mindst 65 % af EU's samlede befolkning. Et blokerende mindretal skal bestå af mindst 4 lande. - XX betyder et udvidet kvalificeret flertal med mindst 72 % af medlemsstaterne. Det benyttes oftest, når et forslag ikke stammer fra Kommissionen eller den nye EU- Udenrigsminister. Ændringer i forhold til Nice-Traktaten - X betyder, at enstemmighed i Rådet ændres til kvalificeret flertal. - ** betyder, at EU-Parlamentet får medbestemmelse og ikke har nogen indflydelse i dag. - ** betyder, at EU-Parlamentet får medbestemmelsesret, hvor de i dag kun bliver hørt. - *** betyder, at EU-Parlamentet nu skal give deres tilslutning, hvor de ikke bliver konsulteret i dag. - *** betyder, at EU-Parlamentet nu skal give tilslutning, mens de kun bliver hørt i dag. Note: For at gøre det muligt at kunne sammenligne med de eksisterende traktater har vi lavet en tabel med en sammenstilling af disse. I den danske version af den læservenlige udgave af Nice-Traktaten, kan du nemt se forskelle imellem Nice- og Amsterdamtraktaterne. Alle bøger kan frit benyttes eller downloades fra EUABC.dk. Ny hjemmel: U, X eller XX kombineret med *, ** eller *** kan også definere en ny hjemmel. En sådan information kan stå enten i overskriften eller i marginteksten ud for de respektive artikler. "Passerelle" (Gangbro) Hvis forfatningen bliver ratificeret, vil et enstemmigt Europæisk Råd kunne ændre artiklerne i del III, så enstemmighed bliver til kvalificeret flertal, og særlige procedurer ændres til den almindelige lovgivningsprocedure. 4

5 Indholdsfortegnelse PRÆAMBEL 7 DEL I 13 AFSNIT I: DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL 13 AFSNIT II: GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB 16 AFSNIT III: UNIONENS BEFØJELSER 17 AFSNIT IV: UNIONENS INSTITUTIONER OG ORGANER 22 Kapitel I Institutionel ramme 22 Kapitel II: Unionens andre institutioner og dens rådgivende organer 30 AFSNIT V: UDØVELSE AF UNIONENS BEFØJELSER 32 Kapitel I Fælles bestemmelser 32 Kapitel II Særlige bestemmelser 36 Kapitel III Forstærket samarbejde 40 AFSNIT VI: UNIONENS DEMOKRATISKE LIV 41 AFSNIT VII: UNIONENS FINANSER 44 AFSNIT VIII: UNIONEN OG DENS NÆROMRÅDER 46 AFSNIT IX: MEDLEMSKAB AF UNIONEN 46 DEL II DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER 50 PRÆAMBEL 50 AFSNIT I: VÆRDIGHED 51 AFSNIT II: FRIHEDER 52 AFSNIT III: LIGESTILLING 55 AFSNIT IV: SOLIDARITET 57 AFSNIT V: BORGERRETTIGHEDER 59 AFSNIT VI: RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET 61 5

6 AFSNIT VII: ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORTOLKNING OG ANVENDELSE AF CHARTRET 62 DEL III UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSOMRÅDE 65 AFSNIT I: GENERELLE ANVENDELSESBESTEMMELSER 65 AFSNIT II: IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB 66 AFSNIT III: INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER 69 KAPITEL I DET INDRE MARKED 69 AFDELING 1 DET INDRES MARKEDS OPRETTELSE OG FUNKTION 69 AFDELING 2 FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER OG TJENESTEYDELSER 70 Underafdeling 1: Arbejdskraften 70 Underafdeling 2: Fri etableringsret 72 Underafdeling 3: Fri levering af tjenesteydelser 75 AFDELING 3 FRIE VAREBEVÆGELSER 77 Underafdeling 1: Toldunion 77 Underafdeling 2: Toldsamarbejde 78 Underafdeling 3: Forbud mod kvantitative restriktioner 78 AFDELING 4 KAPITAL OG BETALINGER 79 AFDELING 5 KONKURRENCEREGLER 81 Underafdeling 1: Regler for virksomhederne 81 Underafdeling 2: Støtte fra medlemsstaterne 85 AFDELING 6 FISKALE BESTEMMELSER 87 AFDELING 7 FÆLLES BESTEMMELSER 88 KAPITEL II DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK 91 AFDELING 1 DEN ØKONOMISKE POLITIK 92 AFDELING 2 DEN MONETÆRE POLITIK 98 AFDELING 3 INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER 102 6

7 AFDELING 4 SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR MEDLEMSSTATER, DER HAR EUOREN SOM VALUTA 103 AFDELING 5 OVERGANGSBESTEMMELSER 105 KAPITEL III POLITIKKER PÅ ANDRE OMRÅDER 110 AFDELING 1 BESKÆFTIGELSE 110 AFDELING 2 SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN 113 AFDELING 3 ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 119 AFDELING 4 LANDBRUG OG FISKERI 121 AFDELING 5 MILJØ 125 AFDELING 6 FORBRUGERBESKYTTELSE 128 AFDELING 7 TRANSPORT 128 AFDELING 8 TRANSEUROPÆISKE NET 131 AFDELING 9 FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG RUMMET 133 AFDELING 10 ENERGI 137 KAPITEL IV ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 137 AFDELING 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 137 AFDELING 2 POLITIKKERNE FOR GRÆNSEKONTROL, ASYL OG INDVANDRING 139 AFDELING 3 RETLIG SAMARBEJDE I CIVILRETLIGE SAGER 142 AFDELING 4 RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER 144 AFDELING 5 POLITISAMARBEJDE 149 KAPITEL V OMRÅDER, HVOR UNIONEN KAN BESLUTTE AT GENNEMFØRE UNDERSTØTTENDE KOORDINERENDE ELLER SUPPLERENDE TILTAG 150 AFDELING 1 FOLKESUNDHED 150 AFDELING 2 INDUSTRI 152 AFDELING 3 KULTUR 153 AFDELING 4 TURISME 154 AFDELING 5 UDDANNELSE, UNGDOM, SPORT 7

8 OG ERHVERVSUDDANNELSE 155 AFDELING 6 CIVILBESKYTTELSE 157 AFDELING 7 ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE. 158 AFSNIT IV: DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING 158 AFSNIT V: UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 161 KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER 161 KAPITEL II DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 163 AFDELING 1 FÆLLES BESTEMMELSER 163 AFDELING 2 DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK 170 AFDELING 3 FINANSIELLE BESTEMMELSER 173 KAPITEL III DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK 174 KAPITEL IV SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OG HUMANITÆR BISTAND 176 AFDELING 1 UDVIKLINGSSAMARBEJDE 176 AFDELING 2 ØKONOMISK, FINANSIELT OG TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE 177 AFDELING 3 HUMANITÆR BISTAND 178 KAPITEL V RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER 179 KAPITEL VI INTERNATIONALE AFTALER 179 KAPITEL VII UNIONENS FORBINDELSER MED INTERNATIONALE ORGANISATIONER OG TREDJELANDE SAMT UNIONENS DELEGATIONER 183 KAPITEL VIII GENNEMFØRELSE AF SOLIDARITETSBESTEMMELSEN 183 AFSNIT VI: UNIONENS FUNKTIONSMÅDE 184 KAPITEL I BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE 184 AFDELING 1 INSTITUTIONERNE 184 Underafdeling 1: Europa-Parlamentet 184 Underafdeling 2: Det Europæiske Råd 188 Underafdeling 3: Ministerrådet 189 Underafdeling 4: Europa-Kommissionen 190 8

9 Underafdeling 5: Den Europæiske Unions Domstol 192 Underafdeling 6: Den Europæiske Centralbank 202 Underafdeling 7: Revisionsretten 203 AFDELING 2 UNIONENS RÅDGIVENDE ORGANER 206 Underafdeling 1: Regionsudvalget 206 Underafdeling 2: Det Økonomiske og Sociale Udvalg 207 AFDELING 3 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 208 AFDELING 4 FÆLLES BESTEMMELSER FOR UNIONENS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER 209 KAPITEL II FINANSIELLE BESTEMMELSER 214 AFDELING 1 DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME 214 AFDELING 2 UNIONENS ÅRLIGE BUDGET 215 AFDELING 3 GENNEMFØRELSE AF BUDGETTET OG DECHARGE 218 AFDELING 4 FÆLLES BESTEMMELSER 220 AFDELING 5 BEKÆMPELSE AF SVIG 221 KAPITEL III FORSTÆRKET SAMARBEJDE 222 AFSNIT VII: FÆLLES BESTEMMELSER 225 DEL IV ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 230 ALTERNATIV RAPORT 238 Stikordsregister 242 9

10 Fremhævelser og bemærkninger i margin er ikke en del af forfatningen, men kan lette læsningen TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA PRÆAMBEL Underskrifter fra: - Belgien - Cypern - Danmark - England - Estland - Finland - Frankrig - Grækenland - Holland - Irland - Italien - Letland - Litauen - Luxembourg - Malta - Polen - Portugal - Slovakiet - Slovenien - Spanien - Sverige - Tjekkiet - Tyskland - Ungarn - Østrig (Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet underskrev forfatningen som kandidatlande den 29. oktober 2004) Forslag om at indsætte reference eksplicit til Gud ikke inkluderet, men religion inkluderet HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK, HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR IRLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN, HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN, PRÆSIDENTEN FOR MALTA, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGES REGERING, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, SOM HAR LADET SIG INSPIRERE af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstaten. SOM ER SIKRE PÅ, at Europa, der nu er genforenet efter smertelige erfaringer, ønsker at fortsætte ad denne civilisationens, fremskridtets og velstandens vej til gavn for alle sine indbyggere, herunder de svageste og de dårligst stillede, at det fortsat vil være et kontinent, der er åbent over for kultur, viden og sociale fremskridt, og at det ønsker at uddybe det offentlige livs demokratiske og åbne karakter og virke for fred, 10

11 retfærdighed og solidaritet i verden, SOM ER OVERBEVISTE OM, at Europas folk, samtidig med at de bevarer stoltheden over deres identitet og nationale historie, er fast besluttede på at lægge tidligere tiders splittelse bag sig og i stadig tættere forening udforme deres fælles skæbne, SOM ER OVERBEVISTE OM, at et Europa "forenet i mangfoldighed" giver dem de bedste muligheder for med respekt for den enkeltes rettigheder og i bevidsthed om deres ansvar over for kommende generationer og over for verden at videreføre det store forehavende, der gør Europa til et privilegeret område for menneskenes forhåbninger, Juridisk kontinuitet SOM ER FAST BESLUTTEDE PÅ at fortsætte det arbejde, der er udført inden for rammerne af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og traktaten om Den Europæiske union og samtidig sikre fællesskabsrettens kontinuitet, SOM ER medlemmerne af Det Europæiske Konvent TAKNEMMELIGE FOR at have udformet udkastet til denne forfatning på vegne af Europas borgere og stater, Liste over 25 statsoverhoveder, statsministre og udenrigsministre HAR SOM BEFULDMÆGTIGEDE UDPEGET: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE Guy VERHOFSTADT Premierminister Karel DE GUCHT Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK Stanislav GROSS Premierminister Cyril SVOBODA Udenrigsminister HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING Anders Fogh RASMUSSEN Statsminister Per Stig MØLLER Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND Gerhard SCHRÖDER Forbundskansler Joseph FISCHER Forbundsudenrigsminister og stedfortrædende forbundskansler PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND Juhan PARTS Premierminister 11

12 Kristiina OJULAND Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK Kostas KARAMANLIS Premierminister Petros G. MOLYVIATIS Udenrigsminister HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Ministerpræsident Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Udenrigs- og samarbejdsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK Jacques CHIRAC Præsident Jean-Pierre RAFFARIN Premierminister Michel BARNIER Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR IRLAND Bertie AHERN Premierminister (Taoiseach) Dermot AHERN Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK Silvio BERLUSCONI Ministerpræsident Franco FRATTINI Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN Tassos PAPADOPOULOS Præsident Gerorge IACOVOU Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND Vaira VĪĶE FREIBERGA Præsident Indulis EMSIS Premierminister Artis PABRIKS Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN Valdas ADAMKUS Præsident Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS Premierminister Antanas VALIONIS Udenrigsminister HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG 12

13 Jean-Claude JUNCKER Premierminister, Ministre d'etat Jean ASSELBORN Viceminister samt udenrigs- og indvandringsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN Ferenc GYURCSÁNY Premierminister László KOVÁCS Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR MALTA The Hon Lawrence GONZI Premierminister The Hon Michael FRENDO Udenrigsminister HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE Dr. J.P. BALKENENDE Ministerpræsident Dr. B.R. BOT Udenrigsminister FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Forbundskansler Dr. Ursula PLASSNIK Forbundsudenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN Marek BELKA Premierminister Włodzimierz CIMOSZEWICZ Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK Pero Miguel DE SANTANA LOPES Pemierminister António Victor MARTINS MONTEIRO Udenrigsminister og minister for de portugisiske samfund i udlandet PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN Anton ROP Ministerpræsident Ivo VAJGL Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK Mikuláš DZURINDA Premierminister Eduard KUKAN Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND Matti VANHANEN Statsminister Erkki TUOMIOJA Udenrigsminister 13

14 KONGERIGET SVERIGES REGERING Göran PERSSON Statsminister Laila FREIVALDS Udenrigsminister HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND The Rt. Hon Tony BLAIR Premierminister The Rt. Hon Jack STRAW Minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelser: 14

15 DEL I AFSNIT I: DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL Oprettelse af Unionen Oprettet af Europas folk og stater Medlemsstaterne tildeler kompetencer til EU Åben for europæiske stater, der deler værdier Unionens værdier Værdighed, frihed, ligestilling, demokrati, retsstat, menneskerettigheder, mindretalsrettigheder - skal accepteres Unionens mål Fremme fred, værdier og velfærd Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri konkurrence Bæredygtig udvikling, afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, social retfærdighed, fuld Artikel I-1: (ex Artikel 1, 49 TEU) Oprettelse af Unionen 1. Ved denne forfatning, der er inspireret af de europæiske borgeres og staters vilje til at skabe en fælles fremtid, oprettes Den Europæiske Union, som medlemsstaterne tildeler kompetencer for at nå deres fælles mål. Unionen samordner de politikker, medlemsstaterne fører for at nå disse mål, og udøver på fællesskabsgrundlag de kompetencer, medlemsstaterne tildeler den. 2. Unionen er åben for alle europæiske stater, der respekterer dens værdier og forpligter sig til at fremme dem i fællesskab. Artikel I-2: (ex Artikel 6(1) TEU) Unionens værdier Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. Artikel I-3: (ex Artikel 2 TEU, 2 TEF) Unionens mål 1. Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd. 2. Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri og lige konkurrence. 3. Unionen arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for 15

16 beskæftigelse, miljøbeskyttelse, videnskabelige og teknologiske fremskridt, bekæmpe social udstødelse, fremme social retfærdighed, lighed mellem mænd og kvinder, solidaritet mellem generationer, beskytte børn, respektere forskellighed og beskytte Europas kulturarv Fremme Unionens værdier og interesser i resten af verden Ramme for Unionens handlinger Ingen diskrimination Fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital samt etableringsfrihed Ingen diskrimination på grundlag af nationalitet Forbindelser mellem Union og medlemsstater Staternes lighed og deres nationale identiteter og statsstrukturer skal respekteres beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt. Den bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder. Den fremmer økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne. Den respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles. 4. Unionen forsvarer og fremmer i forbindelserne med den øvrige verden sine værdier og interesser. Den bidrager til fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling af jorden, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem, fri og fair handel, udryddelse af fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder, samt nøje overholdelse og udvikling af folkeretten, navnlig overholdelse af principperne i De Forenede Nationers pagt. 5. Unionen forfølger sine mål med passende midler inden for de beføjelser, der er tildelt den i forfatningen. Artikel I-4: (ex Artikel 14(2), 12 TEF) Grundlæggende friheder og ikke-forskelsbehandling 1. Unionen sikrer, at der på dens ommåde er fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital samt etableringsfrihed i overensstemmelse med forfatningen. 2. Enhver forskelsbehandling på grundlag af nationalitet er forbudt inden for forfatningens anvendelsesområde, dog med forbehold af dens særlige bestemmelser. Artikel I-5: (ex Artikel 6(3), 33 TEU, 10 TEF) Forholdet mellem Unionen og medlemsstaterne 1. Unionen respekterer medlemsstaternes lighed over for forfatningen samt deres nationale identitet, som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre. Den respekterer deres centrale statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet, opretholdelse af lov og orden samt beskyttelse af den nationale sikkerhed. 16

17 Loyalitets-princip Medlemsstaterne skal assistere Unionen i gennemførelsen af EU-lov Forpligtelse til at integrere EU-love i den nationale lovgivning Ikke bringe målene i fare EU-rettens forrang EU-love har forrang for nationale love og nationale forfatninger, jf. EF-Domstolen - dette er omdiskuteret i forhold til forfatninger i nogle medlemsstater Juridisk person Unionen kan indgå bindende aftaler med tredjelande på alle politikområder (De tre søjler forsvinder) Unionens symboler - flag - fælles hymne - motto - mønt - Europadag 2. I medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af forfatningen. Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af forfatningen eller af retsakter vedtaget af EUinstitutionerne. Medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare. Artikel I-6: (ny) EU-retten Forfatningen og den ret, der vedtages af Unionens institutioner under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, har forrang frem for medlemsstaternes ret. Artikel I-7: (ny, ex Artikel 281 TEF) Retlig status Unionen har status som juridisk person. Artikel I-8: (ny) Unionens symboler Unionens flag indeholder en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund. Unionens hymne er hentet fra "Ode til Glæden" i Ludwig van Beethovens niende symfoni. Unionens motto er: "Forenet i mangfoldighed". Unionens mønt er euroen. Europa-dagen fejres den 9. maj overalt i Unionen. 17

18 EU- STATSBORGERSKAB AFSNIT II: GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB Grundlæggende rettigheder Chartret om grundlæggende rettigheder inkluderes Ny kompetence: Tiltrædelse af Den Europæiske Konvention om menneskerettigheder med kvalificeret flertal i Rådet (se III-325(6)) Artikel I-9: (ny, ex Artikel 6(2) TEU) Grundlæggende rettigheder 1. Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i chartret om grundlæggende rettigheder, som udgør del II. ***X/XX 2. Unionen tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Tiltrædelse af denne konvention ændrer ikke Unionens beføjelser som fastsat i forfatningen. Ændrer ikke EU-rettens forrang (se I-6, III-375(2)) Grundlæggende rettigheder indgår som generelle principper i EU-ret EU-statsborgerskab Dobbelt statsborgerskab: nationalt og EU, supplement EU-borgeres rettigheder og pligter: - Fri bevægelighed og opholdsret i EU - Stemme og opstille til alle lokal- og EU-valg Beskyttelse fra andre medlemsstaters 3. De grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-retten. Artikel I-10: (ex Artikel TEF) Unionsborgerskab 1. Enhver, der er statsborger i en medlemsstat, har unionsborgerskab. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette. 2. Enhver unionsborger har de rettigheder og er underlagt de pligter, der er indeholdt i forfatningen. Enhver unionsborger a) har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område b) har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i denne stat c) nyder i tredjelande, hvor den medlemsstat, som den pågældende er statsborger i, ikke er repræsenteret, beskyttelse 18

19 ambassader - Skrive på ethvert EUsprog og modtage svar på samme sprog hos enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat d) har ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand samt til Unionens institutioner og rådgivende organer på et af forfatningens sprog og få svar på samme sprog. Disse rettigheder udøves med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i forfatningen og i foranstaltninger vedtaget med henblik på dens gennemførelse. EU-KOMPETENCER AFSNIT III: UNIONENS BEFØJELSER Grundlæggende principper Principper for EU's kompetence: - Kompetencetildeling: EU-love skal have hjemmel i forfatningen, ellers medlemsstatskompetence - Nærhedsprincippet: EU handler kun, hvis mål "bedre kan nås på EUplan" (subsidiaritet på andre sprog) Nærhedsprincippet er i vedhæftet protokol Nationale parlamenter skal sikre overholdelse - Proportionalitetsprincippet: "ikke videre end nødvendigt" Artikel I-11: (ex Artikel 5 TEF, ex Artikel 2 (sidste sætning) TEU) Grundlæggende principper 1. Afgrænsningen af Unionens beføjelser er underlagt princippet om kompetencetildeling. Udøvelsen af Unionens beføjelser er underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 2. I medfør af princippet om kompetencetildeling handler Unionen inden for rammerne af de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den i forfatningen, med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat heri. Beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i forfatningen, forbliver hos medlemsstaterne. 3. I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan. Unionens institutioner anvender nærhedsprincippet i overensstemmelse med protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. De nationale parlamenter sikrer, at dette princip overholdes i overensstemmelse med proceduren i denne protokol. 4. I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke videre end nødvendigt for at nå forfatningens mål. 19

20 Unionens institutioner anvender proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Kompetencekategorier Enekompetencer Kun EU-lovgivning kan give medlemsstaterne ret til at lovgive Delt kompetence Både EU og medlemsstater må lovgive, men EU -love fortrænger national kompetence til at lovgive på de samme områder Medlemsstater koordinerer økonomisk politik Udenrigs- og Sikkerhedspolitik Forsvarspolitik Koordinerende tiltag Medlemsstaterne lovgiver, EU koordinerer og kan vedtage retsakter, der supplerer Ingen harmonisering ved understøttende tiltag Specifikt retsgrundlag for love i del III Enekompetencer - toldunionen - konkurrenceregler for det indre marked - monetær politik Artikel I-12: (ny) Kompetencekategorier 1. Når Unionen i forfatningen tildeles enekompetence på et bestemt område, er det kun Unionen, der kan lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter, og medlemsstaterne har kun beføjelse hertil efter bemyndigelse fra Unionen eller med henblik på at gennemføre EU-retsakter. 2. Når Unionen i forfatningen på et bestemt område tildeles en kompetence, som den deler med medlemsstaterne, kan Unionen og medlemsstaterne lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter på dette område. Medlemsstaterne udøver deres kompetence, i det omfang Unionen ikke har udøvet sin eller er ophørt med at udøve den. 3. Medlemsstaterne samordner deres økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker efter de nærmere bestemmelser i del III, som Unionen har kompetence til at fastsætte. 4. Unionen har kompetence til at definere og gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik. 5. På visse områder og på de betingelser, der er fastlagt i forfatningen, har Unionen beføjelse til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes indsats, uden at denne beføjelse dog træder i stedet for medlemsstaternes beføjelser på disse områder. Juridisk bindende EU-retsakter vedtaget på grundlag af bestemmelserne i del III vedrørende disse områder kan ikke omfatte harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. 6. Omfanget af og de nærmere bestemmelser for Unionens udøvelse af beføjelser fastlægges i de specifikke bestemmelser for de enkelte områder i del III. Artikel I-13: (ny) Områder med enekompetence 1. Unionen har enekompetence på følgende områder: a) toldunionen b) fastlæggelse af de konkurrenceregler, der er nødvendige for det indre markeds funktion 20

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL DEL I DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB UNIONENS INSTITUTIONER OG ORGANER

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL DEL I DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB UNIONENS INSTITUTIONER OG ORGANER INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL DEL I AFSNIT I - DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL AFSNIT II - GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB AFSNIT III - UNIONENS BEFØJELSER AFSNIT IV - KAPITEL I - KAPITEL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL DEL I DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB UNIONENS INSTITUTIONER OG ORGANER

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL DEL I DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB UNIONENS INSTITUTIONER OG ORGANER 851 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 348 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL DEL I AFSNIT I - DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL AFSNIT II - GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 1 TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA

954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 1 TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA 954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 1 TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA 954384_TRAITE_DA_1_50 31-01-2005 09:54 Pagina 2 MEDDELELSE TIL LÆSERNE Denne publikation indeholder teksten til Traktaten

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner 1 VEDTAGELSE AF EU-FORFATNINGEN Medlemslandene skal vedtage forfatningen enstemmigt på en regeringskonference, IGC (det vil sige, at hvert land har garanteret

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0871 C 326 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 55. årgang 26. oktober 2012 Informationsnummer Indhold Side 2012/C 326/01 Konsoliderede udgaver af traktaten om

Læs mere

NOTE Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

NOTE Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. april 2008 (OR. fr) 6655/08 NOTE Vedr.: Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/13 KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/15 PRÆAMBEL HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, HENDES

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.: Udkast til traktat om en forfatning for Europa

Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.: Udkast til traktat om en forfatning for Europa DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 18. juli 2003 (OR. fr) CONV 850/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 820/1/03 REV 1; CONV 847/03, CONV 848/03 Vedr.:

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

SLUTAKT. SN 4629/07 NS/iam 1

SLUTAKT. SN 4629/07 NS/iam 1 SLUTAKT SN 4629/07 NS/iam 1 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, der blev indkaldt i Bruxelles den 23. juli 2007 for efter fælles aftale at udarbejde ændringer til traktaten

Læs mere

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING

DET EUROPÆISKE RÅD RETSGRUNDLAG HISTORIE OPBYGNING DET EUROPÆISKE RÅD Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forfatningstraktaten og ØMUen

Forfatningstraktaten og ØMUen 53 Forfatningstraktaten og ØMUen Tina Winther Frandsen, Internationalt Kontor INDLEDNING Stats- og regeringscheferne fra de 25 EU-lande vedtog på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004 traktaten

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Lissabon-traktaten og Grundloven

Lissabon-traktaten og Grundloven Lissabon-traktaten og Grundloven 15-06-2012 Landsretten har den 15.juni 2012 afsagt dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten. Sagen er ført af en række borgere mod statsministeren og udenrigsministeren.

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.2-10. Fra: Udenrigsministeriet Dato: 27. juni 2007 Emne: Teknisk gennemgang af mandatet

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT

DET EUROPÆISKE KONVENT DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 3. september 2002 (7.10) (OR. en) CONV 234/02 NEW VERSION CONTRIB 82 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Vedr.: Bidrag fra Andrew DUFF,

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Indvandring, asylpolitik mv. i EU

Indvandring, asylpolitik mv. i EU Indvandring, asylpolitik mv. i EU Tema: Om etableringen af rettigheder for EU s borgere samtidig med, at grænserne mellem EU s lande gradvis forsvinder. Oversigt 1. Rettigheder er ifølge teorien 2. Hvor

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 360 endelig 2011/0157 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske

Læs mere