Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL."

Transkript

1 Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer 1 - Varighed 30 minuter Formålet med uddannelsen samt den overordnede opgave som trafikofficials Orienteret om formålet om uddannelsen Orienteret om opgaven som trafikofficials Orienteret om moral og pligtopfyldelse i funktionen Lektionen forestås af en instruktør fra Dansk idrætsforbund og en polititjenestemand et af uddannelsen De enkelte elementer i opgaven som trafikofficials Moral og pligtopfyldelse Lektionen gennemføres som klasseundervisning. Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen Slides, PowerPoint, tavle, video Ideen med lektionen er, at give kursisten en forståelse af formålet med uddannelsen samt om opgaven som trafikofficials, herunder forståelsen for moralen og pligtopfyldelsen som sådanne. Lektions nummer 2 - Varighed 45 minutter

2 Ansvar og kompetence Ved lektionens afslutning skal kursisten dokumentere kendskab til: Tilladelsessystemet, der knytter sig til større civile idrætsarrangementer Beføjelser til trafikregulering Andre trafikanternes forpligtigelser ved trafikregulering Resultatet er tilfredsstillende når kursisten har gennemført lektionen og har bestået en multipli-choice prøve. Lektionen forestås af en polititjenestemand Tilladelse til cykelløb PM tilladelse til trafikregulering Beføjelser til trafikregulering - politiet - forsvarets og beredskabsstyrelsens personel - militære styrkers bevægelser - hjemmeværnets personel, herunder POKMP - militære styrkers bevægelser - civile arrangementer - trafikofficials - civile arrangementer - civile (færdselsuheld mv.) Andre trafikanternes forpligtigelser ved trafikregulering Lektionen gennemføres som klasseundervisning Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten meddrages i undervisningen Kontrol Lektionen afsluttes med en multipli-choice prøve Slides, PowerPoint, tavle Henvisninger - Færdselsloven - Justitsministeriets skrivelser

3 - Forsvarets- og Hjemmeværnets bestemmelser - Beredskabsstyrelsens bestemmelser Ideen med denne lektion er, at give kursisten det fornødne kendskab til de regler, der knytter sig til det at afvikle et større idrætsarrangement som fx politiets tilladelse, beføjelser til trafikregulering, politiets trafikregulering, forsvarets- og Hjemmeværnets trafikregulering, trafikofficials trafikregulering, civiles trafikregulering samt andre trafikanters forpligtigelser overfor sådanne. Lektions nummer 3 - Varighed 45 minutter Adfærd og påklædning (trafikpsykologi) orienteret om andre trafikanters adfærd i trafikken orienteret om betydningen af egene handlinger, adfærd og påklædning orienteret om hvorledes disse uheldige situationer tackles. Lektionen forestås af en ekstern underviser (trafikpsykolog) Der gennemgås [tilgår senere] Lektionen gennemføres som klasseundervisning Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen Video, PowerPoint, Ideen med denne lektion er at give kursisten en forståelse for, hvilken betydning ens egne handlinger, adfærd og påklædning har på omgivelserne og på andre trafikanter. Desuden skal lektionen give kursisten forståelsen af, hvorfor andre trafikanter, der i dagligdagen normalt opfører sig som almindelige fornuftige mennesker, pludselig opfører sig uhensigtsmæssigt og irrationelt når de er trafikanter, samt om

4 hvorledes kursisten kan tackle sådanne situationer. Der vil med fordel kunne udleveres materiale (uddrag af bøger, avisartikler mv.) som kursisten skal have læst inden kurset. Lektions nummer 4 - Varighed 45 minutter Samspil med Hjemmeværnet og politiet (motorcyklister mv.) Orienteret om hvorledes Hjemmeværnet s politikompagnier (HJVPO) er organiseret Orienteret om hvorledes HJVPO tilrettelægger indsatsen under et større idrætsarrangement Orienteret om politiet, herunder færdselspolitiets motorcykler (mc er) tilrettelæggelse af indsatsen og hvorledes mc erne arbejder under et cykelløb Lektionen forestås af en polititjenestemand med kendskab til HJVPO HJVPO organisering HJVPO praktiske tilrettelæggelse af indsatsen under et større idrætsarrangement HJVPO praktiske afvikling af indsatsen under et større idrætsarrangement Politiets praktiske tilrettelæggelse af indsatsen under et større idrætsarrangement Mc ernes praktiske tilrettelæggelse af indsatsen under et større idrætsarrangement Mc ernes praktiske afvikling af et større eller mindre cykelløb Lektionen gennemføres som klasseundervisning. Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen Slides, PowerPoint, tavle, terrænbord Ideen med lektionen er at give kursisten en forståelse af, hvorledes HJVPO og

5 færdselspolitiets mc er tilrettelægger indsatsen under et større idrætsarrangement, herunder hvorledes mc erne arbejder under et cykelløb Lektions nummer 5 - Varighed 135 minutter/3 lektioner Trafikregulering, teori Regelgrundlaget (love, bekendtgørelser, cirkulære mv.) - orienteret om det relevante lovgrundlag - orienteret om andre aktørers roller i trafikreguleringen - orienteret om det at regulere trafik og andre praktiske forhold i forbindelse med trafikregulering - orienteret om egen og andres sikkerhed - orienteret om og kunne anvende relevant radiomateriel fra Hjemmeværnet og politiet Lektionen forestås af en polititjenestemand - færdslen i hverdagen - færdslens tæthed - vejenes beskaffenhed - sikkerhedsmæssig og glidende afvikling af trafikken - færdselsregulerende foranstaltninger - færdselstavler - lyssignaler reguler aldrig i aktivt lyskryds (alt rødt) - stribeafmærkning - politiets fysiske tilstedeværelse - hensigtsmæssig placering på kørebanen - dagslys og mørke - afløsning på posten - tegngivning klare, tydelige og rolige bevægelser (trafikanterne skal kunne nå at følge med) - vis autoritet - udrykningskøretøjer - overblik andre trafikanter - nøgle til styreskabe hos vagthavende - Hjemmeværnets og politiets relevante radiomateriel

6 - Hjemmeværnets og politiets relevante radioprocedure Lektionen gennemføres som klasseundervisning Lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen I lektionen indlægges øvelser Kontrol Instruktøren stiller løbende mundtlige kontrolspørgsmål. Der indlægges kontroløvelser. Trafikreguleringsudstyr, whiteboardtavle, OHP, Hjemmeværnets- og politiets relevante radiomateriel. Henvisninger - færdselslovens 4, 9 og 89 - jm.s bkg. nr. 519 af vejafmærkningsbekendtgørelsen - HJV- HPOF kap 6 - HJV HKVBST HJVK kr. af Evt. nye skrivelser vedr. bemyndigelse til trafikofficials. - Hjemmeværnets og politiets interne bestemmelser vedr. radiomateriel og radioprocedure Ideen med lektionen er, at give kursisten det fornødne teoretiske grundlag for trafikregulering forud for den praktiske trafikreguleringslektion, herunder kunne anvende Hjemmeværnets og politiets relevante radiomateriel. Lektions nummer 6 - Varighed 180 minutter/4 lektioner Trafikregulering praktik Ved lektionens afslutning skal kursisten: have demonstreret færdigheder i praktisk trafikregulering Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten har gennemført trafikreguleringsøvelser et antal gange på hvert øvelsessted og på alle

7 øvelsessteder er vurderet egnet. Lektionen gennemføres af 4-5 polititjenestemænd Der øves: Briefing / debriefing Praktisk trafikregulering Lektionen gennemføres som en praktisk trafikreguleringsøvelse, hvor kursisterne inddeles i grupper af max. 5 kursister. Der udvælges det fornødne antal lysregulerede vejkryds, hvori grupperne øver. Grupperne skifter mellem de enkelte vejkryds. I hver vejkryds er en polititjenestemand, der er ansvarlig for øvelsen. Kontrol Hver kursist skal vurderes af hver af de ansvarlige polititjenestemænd. Kursisten skal vurderes egnet på alle øvelsessteder. Vejkryds, trafikreguleringsudstyr, praktisk beklædning, transportmidler, patruljebiler/motorcykler, mobiltelefoner/politiradioer Ideen med lektioner er, at give kursisten det fornødne grundlag og erfaring i praktisk trafikregulering. Kursisten skal vurderes egnet af 4-5 polititjenestemænd. Lektions nummer 7 - Varighed 45 minutter Når ulykken er sket hvad så? Ved lektionens afslutning skal kursisten dokumentere kendskab til: de regler og procedure, der skal følges ved større eller mindre uheld, som opstår under trafikafviklingen af et idrætsarrangement. Resultatet er tilfredsstillende når kursisten har gennemført lektionen og har bestået en multipli-choice prøve. Det forudsættes, at kursisten har gennemført og bestået et grundkursus i

8 førstehjælp inden for de sidste 3 år forud for gennemførelsen af lektionen Lektionen [kan] forestås af en polititjenestemand straffelovens (undlader at hjælpe) straffelovens / retsplejelovens (vidnepligt) standse ulykken, afspærring, hjælpe psykisk førstehjælp standse- eller fortsætte et evt. cykelløb alarmering underretning HJVPO, politi, DIF, andre indberetning lektionen gennemføres som klasseundervisning lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen Kontrol Lektionen afsluttes med en multipli-choice prøve. Slides, PowerPoint, video Ideen med lektionen er, at give kursisten det fornødne kendskab til, hvorledes uheldssituationer, der opstår i forbindelse med trafikafviklingen af et større idrætsarrangement, skal håndtere. Lektions nummer 8 - Varighed 45 minutter Forsikrings- og erstatningsregler orienteret om de forsikrings- og erstatningsregler, der knytter sig til funktionen som trafikofficials Lektionen forestås af en forsikringsjurist (Dansk Idrætsforbund)

9 relevante forsikrings og erstatningsregler lektionen gennemføres som klasseundervisning lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen >Slides, PowerPoint, tavle, uddelingskopier Ideen med lektionen er at give kursisten en grundlæggende viden om de forsikrings- og erstatningsregler der kan være relevant i forbindelse med funktionen som trafikofficials Der vil med fordel kunne udleveres materiale (uddrag af kommenterede lærerbøger, love og regler mv.) som kursisten skal have læst inden kurset. Lektions nummer 9 - Varighed 45 minutter Lektionens navn Dansk Idrætsforbunds organisation, struktur, interne regler og procedure orienteret om Dansk idrætsforbunds organisation, struktur, interne regler og procedure mv. Lektionen forestås af en medarbejder fra Dansk Idrætsforbund [tilgår senere] lektionen gennemføres som klasseundervisning lektionen gennemføres som samtaleundervisning, hvor kursisten medinddrages i undervisningen Slides, PowerPoint, tavle, video, uddelingskopier

10 Ideen med lektionen er at give kursisten en grundlæggende viden om DIF s organisation, struktur, interne regler og procedure mv.

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager

SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager SØLAGERUDDANNELSEN Introduktionsuddannelse til nye medarbejdere på Sølager Sølagers MED-udvalg besluttede i foråret 2007, at der skulle iværksættes en introduktionsuddannelse for nye medarbejdere. Denne

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog! 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen 2014-2015 Understøttende Undervisning & Valgfag For 6.-10.-klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere