Velkommen til forældrekreds møde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til forældrekreds møde 2014"

Transkript

1 Velkommen til forældrekreds møde 2014 ( 5 skud for en tyver ) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Vedtægten om dette møde: Fra 7 under kapitel V: FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V., FORÆLDREKREDSMØDE OG FORÆLDREREPRÆSENTSKAB:. Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf. stk. 3. Stk. 7. Bestyrelsen og skolens ledelse har møde- og taleret ved forældrekredsmøderne. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt andre personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer. Stk. 8. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder. Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten. Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

2 Den nuværende bestyrelse (de valgte): Jan Kehler, (gen)valgt af forældrekredsen for ; næstformand På valg og genopstiller gerne Nuværende suppleant: Klaus Gormsen Christian H. Scheelhardt, nyvalgt af forældrekredsen for Nuværende suppleant: Jesper Riis Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Den nuværende bestyrelse (de udpegede): Johanne Guldberg, (gen)udpeget af sognepræsten ved Sankt Knud Lavard Kirke for Birgitte Ørsted, (gen)udpeget af den Katolske Kirke for Kim Ørtved, formand, (gen)udpeget af den Katolske Kirke for Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

3 Den udsendte dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent). 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem (Jan Kehler er på valg). 5. Valg af suppleant for to år for det under punkt 4 valgte bestyrelsesmedlem. 6. Eventuelt. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Den udsendte dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent). 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem (Jan Kehler er på valg). 5. Valg af suppleant for to år for det under punkt 4 valgte bestyrelsesmedlem. 6. Eventuelt. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

4 Skolens mange traditioner: Skolen fyldte 60 år i august med et overraskende besøg: Det er ikke så tit der tillades bilkørsel i skolegården!! Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Skolens mange traditioner: Skolen fyldte 60 år i august med et overraskende besøg: Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

5 Skolens mange traditioner: Høstmarkedet i september fejrede også skolens 60 års fødselsdag og samlede ind Caritas arbejde i Zimbabwe. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Skolens mange traditioner: Høstmarkedet i september fejrede også skolens 60 års fødselsdag og samlede ind Caritas arbejde i Zimbabwe. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

6 Skolens mange traditioner: Høstmarkedet i september fejrede også skolens 60 års fødselsdag og skolen kom i Det Grønne Område. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Skolens mange traditioner: Hele skolen på besøg på Louisiana i september (i alt 1400 børn, vores de små synlige med blå tørklæder på) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

7 Skolens mange traditioner: Hele skolen på besøg på Louisiana i september (de små synlige med blå tørklæder på) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Skolens mange traditioner: Hele skolen på besøg på Louisiana i september (Tema: På hat med kunsten, her Nolde og Hatwalk) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

8 Skolens mange traditioner: Skolelederen byder de nye 0. og 1. klasser velkommen Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Skolens mange traditioner: De nye klassers elever får en onkel eller tante fra 6. og 7. klasse Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

9 Skolens mange traditioner: Hjemmesidens Mediatek giver et fint overblik: Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Farvel til Karl Søgaard og hans fantasifulde kreativitet og dekorationer (ikke helt farvel). Fejret ved skoleårets afslutning 30. juni Personaleændringer: Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

10 Personaleændringer: Nyansatte: Marion B. Nielsen: Fysik, Matematik og NaTek Jean Pierre Tuxen: NaTek, Biologi, Idræt og Samfundsfag Frederik Rasmussen: Engelsk, Dansk og Idræt Estrid Ryom udnævnt til leder af SFO efter Karl Søgaard. ( og hun fortsætter i 0. klasse.) Nyt Skema efter jul: Maria Oxenvad går på barselsorlov fra 1. januar 2015, og hendes skema dækkes af de nuværende (deltidsansatte) lærere. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Skolens godt sammentømrede personale (næsten) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

11 Bygningerne: Tag og kælder endnu engang repareret Døre og skabe repareret og udskiftet efter endnu et indbrud Møder med Bispekontoret fortsætter for køb af skole-bygningerne Klassekvotienten øges i nogle klasser til maximum 22 elever: 1. Fordi der er søgning og vi må afvise, især i udskolingen 2. Fordi det styrker vores økonomi og muliggør vores egne ønsker: Financiering af skolens tilbagekøb af egne bygninger, og dermed... Større klasselokaler ved ombytning og ombygning Mere stabilt IT og Internet og andet AV og undervisningsmidler Skolegård og nærliggende omgivelser Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl Bygningerne: Interaktive tavler i de fleste klasser Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl

12 Bygningerne: Tak til de mange aktive forældre for det store engagement ved arbejdslørdagene: Både inde og ude Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Bygningerne: Tak til de mange aktive forældre for det store engagement ved arbejdslørdagene: Store flader Småt pilleri Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

13 Bygningerne: Tak til de mange aktive forældre for det store engagement ved arbejdslørdagene: Små og store i samarbejde og med hjælpemidler Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Bygningerne: Speciel tak for både planlægning af, indkøb til og gennemførsel af de mange opgaver på skolen til blandt mange andre superaktive: Mette Lien Larsen (mor til Ellen 4. og Peter 9.kl.) Anne Hopmann (mor til Lucas i 8. og Daniel 9. kl og til deres mormor) Lehna Arvidsen (Joels mor 2. kl.) Mads Holbek for kampesten (far til Sebastian 1., Alexander i 3. og Isabella 4. kl.) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

14 Og nogle af skolens konkrete planer: Samarbejde med forældreråd og forældre: PR-udvalg til markedsføring af skolen o Folder(e) om skolen til konkete målgrupper o Hjemmesiden o Facebook (og senere Wikipedia og LinkedIn) Banko-udvalg Junior akademiet SPOTon Tak til Mette Lien Larsen og Jan Kehler Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Og nogle af skolens konkrete planer: Har flere mon ikke noget at byde ind med? Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

15 Skolen samarbejdede med videnskabernes Akademi Videnskabsklubben meget stor tak til Petrine Wellendorph (mor til Bertil 3. kl. og Johan 4. kl.) Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Og nogle af skolens konkrete planer: Styre og justere nye rammer for arbejdstid og skoledage Nye (forældre-)møde tider, fordi personalet skal have ekstra efter kl 17 (og endnu mere efter kl 19) Problemer med IT og internet. Vi leder efter gode kontakter til opgradering og vedligehold Bygningskøbet falder nok på plads i det nye år Følge med i skole-reformens konkrete tiltag mange lærere på kursus i år: Fokus på nye Fælles Mål og alt det nye i skolereformen Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

16 Skole-reformen på SKL: Tysk i 5. klasse, med en udvidelse af timetal, men vi tager ikke timen fra 9. klasse SKL har altid haft engelsk fra 1. klasse To egentlige sprogtimer, ikke bare til leg Bevægelsesbånd: lagt ind for at give de ældste elever en længere pause. Blandt andet brugt til walk and talk. Det handler om luft, bevægelse og socialt samvær på en anden måde Vi har fastholdt lektier - med frivillig lektiecafe og det virker, og flere og flere deltager Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Så det med tal og budgetter Årsresultat kr, også underskud i 2014 Vi begynder at investere fra de midler, vi har tjent Forældrekredsmøde 24. november 2015 kl

17 Så det med tal og budgetter Skolen har en meget solid og stabil financiering Forældrekredsmøde 24. november 2015 kl Så det med tal og budgetter Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver ultimo 100 / Kortfristet gæld ultimo Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo 100 / Aktiver ultimo Solid likviditet muliggør store investeringer de næste år Forældrekredsmøde 24. november 2015 kl

18 Så det med tal og budgetter Økonomien afhænger (næsten kun) af elevtal (og stram økonomisk styring!) Forældrekredsmøde 24. november 2015 kl Skolepengene stiger næste skoleår for alle børn Antal børn på skolen Pris pr måned 2014/15 Pris pr måned 2015/16 Stigning i % Samlet årlig betaling næste skoleår 1. barn 1075 kr kr. 3,3 % kr. 2. barn 850 kr. 860 kr. 1,2 % kr. 3. barn 460 kr. 465 kr. 1,1 % kr. Giver med nuværende familie-struktur cirka kr Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

19 Skolepenge sammenligning 2014/2015 Antal børn på skolen Sankt Knud Lavard Billum Lyngby Friskole Lyngby privat Sct. Joseph søstre Ordrup Kildegaard (Fra 7. kl.) Rygaard (11 mnd) Institut Sankt Joseph 1. barn 1075 kr 2. barn 850 kr 3. barn 460 kr 1490 kr 1580 kr 1590 kr 1585 kr 1043 kr 1264 kr 1355 kr 1190 kr 1525 hhv 1675 kr +50 kr 1525 hhv 1675 kr+ 50kr 2000 kr 1495 kr 1900 kr 1122 kr 745 kr 948 kr 1325 kr 795 kr 50% 1800 kr 748 kr Skolepenge fundet på skolernes hjemmesider Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Hjemmesiden er under stadig forbedring Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

20 Selv-evaluering Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Selv-evaluering Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

21 og skolen er startet aktivt på Facebook Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl og skolen er startet aktivt på Facebook Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

22 Den udsendte dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent). 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem (Jan Kehler er på valg). 5. Valg af suppleant for to år for det under punkt 4 valgte bestyrelsesmedlem. 6. Eventuelt. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Den udsendte dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent). 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem (Jan Kehler er på valg og genopstiller). 5. Valg af suppleant for to år for det under punkt 4 valgte bestyrelsesmedlem. 6. Eventuelt. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

23 Vedtægtens regler for valg 5: Stk. 3. Til valg af tilsynsførende, samt forældrerepræsentanter og disses suppleanter, har alene den eller de, der har forældremyndighed til et barn på skolen, stemmeret. Stk. 5. Der kan afgives stemme ved fuldmagt givet til den person, man har fælles forældremyndighed med. Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, jf. stk. 3.. Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det. Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder, jf. stk. 3, afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende. Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Stk.13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted. Stk. 15. Forældrene til børn på skolen vælger et forældrerepræsentantskab, for hvilket der er fastsat et særligt sæt vedtægter. Forældrerepræsentantskabet, som på Sankt Knud Lavard Skole benævnes forældrerådet, har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde skole, elever og forældre imellem. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Den udsendte dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent). 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem (Jan Kehler er på valg). 5. Valg af suppleant for to år for det under punkt 4 valgte bestyrelsesmedlem. 6. Eventuelt. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

24 Den udsendte dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent). 2. Bestyrelsen og ledelsen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige og pædagogiske forhold. 3. Debat om orienteringen i punkt Opstilling af kandidater og valg af bestyrelsesmedlem (Jan Kehler er på valg). 5. Valg af suppleant for to år for det under punkt 4 valgte bestyrelsesmedlem. 6. Eventuelt. Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl Og det var så det Næste bestyrelsesmøde foreslået til 3/ kl. 17 Kursus: Fredag 23/1 og lørdag 24/ Sidste punkt: Eventuelt og tak for i aften Forældrekredsmøde 24. november 2014 kl

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013

Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Referat fra Ryparken Lille Skoles generalforsamling d.10. April 2013 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. Referent: Helle Lho Ordstyrer: Per Boesgaard Tilstede: 26 forældre plus bestyrelse, skolens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015

Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Skoleledernes vurdering af lektiecaféen status januar 2015 Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde 19. januar 2015 Nedenfor følger skoleledernes eksplicitte vurdering af lektiecaféen. Lektiecafé

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere