LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen"

Transkript

1 LAG og LEADER ilanddistriksprogram bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1

2 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal drevet udvikling i landdistrikterne -(CLLD: Community Local Led Development) Hvad er en Lokal Aktionsgruppe (LAG) Hvor kan der laves LAGer i Danmark? Organisering af landdistriktsindsatsen i Danmark Hvad skal en LAG og hvordan? Hvilke konkrete og praktiske opgaver varetager en LAG? Hvilke økonomi følger med etablering af en LAG? Next steps? 2

3 Hvorfor dette møde? MBBL-mobilisering lokalt! Gamle LAGer har gjort det godt Ordningerne estimeredes til at bidrage tilfredsstillende til at skabe nye arbejdspladser og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne. Det var evaluators vurdering, at de projekter, der gennemførtes under ordningerne i høj grad var levedygtige. Den væsentligste forklaring på dette var LEADER-metoden, som var med til at sikre en god forankring af de enkelte projekter i lokalområderne. (Annette Aagaard Thuesen: Merværdi af LEADER ) Bevar know how og ekspertise! Færre midler Større projekter måske større effekter? Hvad kan vi nu gøre -stadig udfordringer! 3

4 Vi er en del af et fælles Europæisk initiativ om landdistriktsudvikling 4

5 Udfordringerne i EU s landdistrikter er: Affolkning, Forringet boligmasse Fraflytning af erhverv, Lavere skattegrundlag, Servicenedgang, Skævvridning i den demografiske sammensætning 5

6 Befolkningsudvikling en udfordring for de danske landdistrikter Byområder i eller tæt på de største byer Hele landet Landdistrikter tæt på de største byer Byområder længere væk fra de største byer 95 Landdistrikter længere væk fra de største byer 90 Småøer

7 Det store billede i forhold til landdistriktsindsatsen: EU-prioritet af lokal drevet udvikling: Fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne. Nationalt program der forfølger målene gennem jobskabelse og bedre levevilkår Mål i lokale udviklingsstrategier (lokale LAG mål) Tværgående mål; -Innovation, -grøn omstilling/miljø - klimatilpasning 7

8 Vil du have indflydelse på udviklingen i dit lokalområde? Vil du involvere dig? Vil du være en del af et større samarbejde og netværk? Brænder du for udvikling? Så kan du godt blive siddende! 8

9 Hvad er en LAG? LAG er en forkortelse for Lokal AktionsGruppe. Det er en ikke-voldelig forening nedsat efter EU-regler og demokratiske principper med det formål at skabe lokal udvikling gennem samarbejde og tilskud til projekter 9

10 Foreningens formål er: at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for , herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet, at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og at tage selvstændige initiativer til projekter og processer. 10

11 Tag hånd om udviklingen: LEADER LEADER er en metode, hvor lokale mennesker involveres i udarbejdelse og gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi, som fokuserer på udvikling af et landdistrikt (en gruppe af kommuner) på tværs af forskellige sektorers normale måde at tænke på. 11

12 Den hellige Treenighed -opsummering! Lokal udvikling og innovation 12

13 26 områderne, hvor der kan laves LAGer LAG-områder beror på 4 principper: 1. Bred geografisk dækning af landdistriktsområder 2. Effektiv organisering, der tilskynder til større projekter 3. Større aktionsgrupper med større økonomisk volumen 4. Styrket samarbejde på tværs af kommunegrænser 13

14 Overordnet organisering af LAG-indsatserne(og FLAG-indsatserne) Politiske og programniveau Centralt Fødevareministeriet Overordnet ansvarlig for Landdistrikts-og Hav- og fiskeriudviklingsprogrammerne Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ansvarlig for LAG-indsats Administrativt Centralt NaturErhvervstyrelsen Kontor for Landdistrikter Netværkscentret Politisk og administrativt Lokalt LAG FLAG LAGLAG FLAG 14

15 Lokal LAG-organisering Vedtægter Maks. 49 % offentlige Generalforsamling Tilstræbe ligelig køns-og aldersfordeling Lokale medlemmer 15 år som medlem af LAGen 18 år til bestyrelsen 15

16 Opgaver for LAGens medlemmer: Vælge en bestyrelse + formand Indgå i dialog med bestyrelsen om udviklingsstrategi samt godkende denne Medvirke til at støtte op om LAGens indsatser, og fremme af LAGens virke. Godkende årsberetning og budget på GF Deltage og/eller bistå ved arrangementer, f.eks. med specifik viden, oplæg etc. 16

17 LAG-bestyrelsen som katalysator for gode ideer og lokal udvikling: Udarbejde og gennemføre en innovativ udviklingsstrategi. Tage initiativ til nye (innovative) projekter og ideer i landdistrikterne. Sprede budskabet om arbejdet og involvere medlemmerne i udviklingsarbejdet. Støtte og vejlede ildsjæle. Deltage i netværksaktiviteter med andre LAGer/MBBL/NEST. Prioritere og indstille projekter til NaturErhverv. Her bør det huskes.. 17

18 LAG-bestyrelsen bruger god forvaltningsskik: Arbejdet i LAGens bestyrelse er omfattet af tavshedspligt Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne i forvaltningsloven Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ligeledes! 18

19 Øvrige bestyrelsesopgaver/foreningsdrift: Vedtægter. Varetage den årlige generalforsamling. Bidrage til tilsyn af støttede projekter. Ansætte en koordinator, der kan varetage en sekretariatsfunktion. Fremlægge regnskab og årsberetning m.v. if. med generalforsamlingen. Selvevaluering.?? 19

20 LAG-bestyrelsen som skaber af borgerinddragelse og borgerdeltagelse : Skabe netværk og samarbejde Skaber rummet for mødestedet Empowerment/ kapacitetsopbygning F.eks.: Færdigheder - Netværksmøder mellem lokale aktører - Workshops om ideudvikling/ innovation -Seminar om / kursus i fundraising - Politiske møder om landdistriktsudvikling - Erhvervs- og iværksætterseminarer - En tur på landet bus-sightseeing for lokalpolitikere 20

21 Indsatsområder i Landdistriktsprogram : Det kendte Etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder Det kendte Etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse Det nye Samarbejdsprojekter + tværgående; innovation, grøn omstilling og klima tilpasning 21

22 Udviklingsstrategien: Grundlaget for og omdrejningspunktet i LAG ens arbejde. Klar linje mellem (EU), Landdistriktsprogram, udviklingsstrategi og lokale projekter. SWOT analyse skal tegne et billede af områdets styrker, svagheder og potentialer. Hvilken involvering og samarbejde vil LAGen initiere og hvordan? Målsætninger og effekter hvordan? 22

23 Indstilling af projekter: LAGenindstiller projekter og Naturerhvervgiver tilsagn! Forvaltning af offentlige penge - derfor klare objektive kriterier ved vurdering af ansøgninger. Gennemsigtighed, åbenhed i beslutninger, referater, prioriteringer af projekter. Bestyrelsen repræsenterer hele LAG-området. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder for LAGen. Tavshedspligt Habilitet Projekter vurderes efter et pointsystem. 23

24 Prioriteringsskema (eksempel): Projekt Levevilkår / Arb.pladser 100% finansiering Forretningsplan Nyhedsværdi / Innovation Værdi if. til udviklingsstrategi Samarbejdspartnere / Synergi med andet Evt. Tema Point før møde Point på møde Isfabrik Arb.pladser 75 % Ja, omfattende Stor/energieffektiv produktion Storog godt match med mål i indsatsområde. 3 stk; -Brugsen -synergi med fødevarenetværk Lokale Fødevarenetværk 8 9,5 Projekt 2 Projekt 3 Udfyldes inden mødet af bestyrelsen Bemærkninger og drøftelser af hvert projekt noteres På baggrund af bemærkninger og drøftelser gives samlet pointtal på mødet Kun projekter med en scores over x prioriteres 24

25 Hvor kommer pengene til projektstøtte fra? Typisk projektfinansiering er maks. 50 % finansiering via LAGen Restfinansiering via andre midler og/eller frivilligt arbejde Andre midler kan være Landdistriktspuljen, FriluftsrådetsTips og Lotto-midler, privat finansiering, kommunale midler etc. Kun én EU-finanseringskilde pr. projekt 25

26 Økonomisk ramme for LAGens arbejde: 14 millioner i 2014 og 94,4 millioner i LAG-kommuner, som deler 65 % af ramme. 35 % fordeles til LAG-kommuner(37 stk.) med negativ befolkningstilvækst Regneeksempel (cirkatal): kr. i grundbeløb pr. kommune + knap kr. pr. kommune hvis befolkningstilbagegang LAGen kan maksimalt bruge 20% af deres ramme på administration Koordinatornetværk med funktionsopdeling: - Administrativ koordinator - Faciliterende koordinator 26

27 Next Steps, overordnet: Der arbejdes med næste programperiode ud fra følgende planlægning: Danmark fremsendte det danske programforslag til Kommissionen i marts 2014 EU vil over en 6 måneders periode behandle de 28 landes anbefalinger Der skal stiftes nye LAGer og laves nye udviklingsstrategier Der er et ønske om, at der bygges videre på den know-how, der er skabt og opbygget i den gamle periode 27

28 Tidsplan -og hvordan kommer vi videre? 28

29 Vejen videre frem: Driftsbekendtgørelse + info møder Stiftende generalforsamling -klargøring/forretningsorden/næstformand osv. Ansøgning om godkendelse af LAG hos MBBL (udv.komité) Udviklingsstrategien kan påbegyndes straks LAGener godkendt (udv.komité/mbbl) Kursus desangående, men skal ikke være i modstrid med kommunale og regionale planer 29

30 Hvor kan bestyrelserne hente hjælp? Bekendtgørelser og vejledninger Yderligere informationsmateriale på -Tilmeld dig NetværksInfoog LAG-forumpå Årsmøder, koordinatormøder, infomøder mv. Erfa-grupper Kurser kontakt Netværkscenteret -Mail: 30

31 Spørgsmål: 31

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Hen mod kommende projektprioriteringsog evalueringsværktøjer for de lokale udviklingsstrategier. Opsamling og anbefalinger

Hen mod kommende projektprioriteringsog evalueringsværktøjer for de lokale udviklingsstrategier. Opsamling og anbefalinger Hen mod kommende projektprioriteringsog evalueringsværktøjer for de lokale udviklingsstrategier Opsamling og anbefalinger Annette Aagaard Thuesen Suzanne Eben Ditlevsen Dorthe Salling Kromann Marts 2014

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik

En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik En Hel Kommune Udvikling og implementering af en fælles landdistriktspolitik Projektbeskrivelse efterår 2006 Referat af opstartsmødet i Skovsgård den 28.oktober 2006 Indhold 1 INDLEDNING...2 2 VISIONER

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER Denne folder formidler resultatet af projektet Et strategisk udviklingsperspektiv for områdeindsatser i Københavns Kommune! 1 OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere