Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering"

Transkript

1

2 Forord. Hosstående kompendium er et værktøj, der er tænkt brugt til flere formål. Det vigtigst er som materiale til undervisningen på maskinmesteruddannelserne på landets maskinmeterskoler og skibsofficerscentre. Det er håbet at vi gennem dette materiale kan være med til yderligere at højne maskinmesteruddannelsen til gavn for såvel de uddannede som for alle de mange forskellige virksomheder, hvor i de finder beskæftigelse. Vibrationsanalyse er efter forfatternes mening et forsømt område, og vi håber, at vi kan være med til at råde bod på dette. Det er også et håb at kompendiet vil kunne finde anvendelse af andre både som læringsværktøj, men også som et opsalgsværk ved kommende opgaver. Her tænkes især på alle de mange praktiske eksempler, der beredvillig er stillet til rådighed fra erfarne vibrationsanalytikere. Det økonomiske grundlag for arbejdet er skabt gennem en bevilling fra Søfartsstyrelsen i et forsøg på at få noget undervisningsmateriale, som kan bruges på de institutioner, som denne styrelsen er ressort for. Søfartsstyrelsen fortjener ros for sin fremsynethed ved at støtte dette projekt. Basis for projektet er mange års kursusvirksomhed på Fredericia Maskinmesterskole indenfor netop dette fagområde samt et samarbejde mellem Århus Maskinmesterskole og Fredericia Maskinmesterskole. Der har været rigtig mange virksomheder, der har bidraget med materiale til dette kompendium, og dette ønsker vi naturligvis at rette en stor tak for. Vi er ikke i tvivl om, at det vil være til gavn for alle parter. Følgende har bidraget med materiale samt inspiration: Brüel & Kjær Vibro - Danmark Vibro Consult Danmark ABB - Danmark DLI Engineering Corporation - USA ISE Srl Industrial Service Engineering - Italien ilaern Vibration Modius - Australien Rockwell Automation England Tampara University Finland Kompendiet vil primært blive udgivet på CD form og ville være tilgængelig både på Fredericia Maskinmesterskoles hjemmeside og Den Danske Vedligeholdsforening. Som tillæg til kompendiet vil der være power point materiale, der understøtter de forskellige afsnit. Materialet kan frit benyttes. Forfatterne håber herigennem, at det kan inspirere til et udviklende forum, hvor mange andre hen ad vejen vil bidrage med nye ideer og eksempler, således at vi på den måde kan få et undervisningsmateriale, der til stadighed udvikles til gavn for alle parter, der er I berøring med dette meget interessante og nyttige fagområde. Med håbet om at materialet vil være til gavn for danske virksomheder og derved være med til at forbedre konkurrenceevnen i Danmark. Lars Hansen og Niels Hammer fra Århus Maskinmesterskole Per Skovgaard, Mogens Stenderup og Svend Åge West fra Fredericia Maskinmesterskole. Side 2 af 157

3 Indholdsfortegnelse: Teknikker og software til at forudsige rette vedligeholdsaktivitet...6 Indledning...6 Gennemførelse af en plan for tilstandsbaseret vedligehold...6 Indhold af målerapport mv...7 Eksempel 1: Sporing af lejeskade i en vekselstrømsmotor ved hjælp af vibrationsanalyse og elektrisk måling (spændingsmåling: aksel til jord)...8 Cost benefit analyse:...10 Eksempel 2: Deformation af en prægerulle på en papirkonverteringsmaskine...11 Konklusion...12 Vibrationer:...13 Hvorfra kommer vibrationer?...13 Vibrationsparametre:...14 Acceleration, hastighed og forskydning...14 Accelerometer Det piezoelektriske accelerometer Accelerometrets opbygning Accelerometertyper...16 Accelerometerets karakteristika Accelerometrets frekvansområde...18 Måleteknik:...19 Valg af målepunkt for accelerometret...19 Montering af accelerometret Miljøpåvirkninger Generelt...22 Temperatur...23 Kabelstøj Andre miljøpåvirkninger...24 Accelerometer kalibrering...26 Andre transducere Grundlæggende teori...28 Grundlæggende vibrationsteori...29 Spids-, gennemsnits- og effektivværdier...32 Almindeligt forekommende maskinfejl Ubalance Ubalance i maskiner med lodret akse...36 Ubalance i maskiner med overhængende leje...37 Årsager til ubalance...37 Graden af Ubalance...37 Opretningsfejl...39 Opretningsfejl...39 Vinkelfejl...39 Parallelfejl...39 Almindelig opretningsfejl...40 Temperaturindvirkning på opretningen...40 Fejlopretningens Vibrationsspektrum...40 Årsager til opretningsfejl...41 Bøjet aksel...42 Symptomer...42 Roterende løsgang...43 Stationær løsgang...45 Rulningslejer...45 Non-synkrone toner...46 Typisk udvikling af lejeslid...47 Løsgang i rullekontaktlejer...52 Skæve rullekontaktlejer...52 Lejeproblemer i maskiner med flere aksler...52 Glidelejeproblemer...53 Typer af glidelejeproblemer...53 Oliehvirvel...53 Side 3 af 157

4 Oliesmæld...53 For stort spillerum i glidelejer...53 Løsgang i glidelejer...54 Slid på tryklejer...54 Resonans...54 Fleksibelt fundament...55 Eksterne vibration...55 Vibrationsproblemer fremkaldt ved elektricitet...55 Induktionsmotorer...55 Rotorproblemer i vekselstrømsmotorer...56 Løse dele i vekselstrømsmotorer...56 Spolestøj i vekselstrømsmotorer...56 Forkert kommutator-børste kontakt i jævnstrømsmotorer...57 Pumpeproblemer...57 Testbetingelser...57 Centrifugalpumper...57 Tandhjulspumper...58 Skruepumper...58 Pumper med hule rotorer...58 Ventilatorproblemer...58 Typer på ventilatorproblemer...58 Koblingsproblemer...59 Problemer med kileremme...59 Remskive skævhed...59 Excentriske eller ubalancerede remskiver...60 Kileremsresonans (Remmene slår)...60 Fleksible konstruktioner...60 Problemer med gearkasser...60 Naturlige vibrationer...60 Beskadigede eller tærede tandhjul...61 Samtanding...61 Forkert tandindgreb...62 Excentriske tandhjul...62 Dårligt oprettede tandhjul...62 Slidte tandhjul...62 Problemer med Planetgear...62 Problemer med Rotationskompressorer...63 Problemer med stempelmaskiner...63 Demodulation...64 Amplitude modulation...64 Hvad er amplitude modulation?...64 Stød...66 Amplitude modulation i maskinvibration...66 Ulinearitet i maskiner...67 Modulation i rulningslejer...67 Konstruktion af en amplitude demodulator...68 Demodulations detaljer...69 Evaluering af demodulerede lejevibrationsspektre Introduktion...70 Demodulerede spektres fremtræden...70 Cases:...73 Eksempler på demodulerede spektre...73 Motordrevet centrifugal pumpe...73 Udendørs transportbåndssystemer...75 Krangearkasse...78 Balancering Indledning Statisk contra moment ubalance...82 Tiloversbleven ubalance Instrumentering Side 4 af 157

5 Vektorløsning plans balancering plans balancering...96 Bestemmelse af tiloversbleven ubalance Eksempler på praktiske vibrationsløsninger Køletårn CT5 koblingssammenbrud på drivakslen (element 1) Fejl i den indre ring af et kugleleje Fejl i den ydre ring af et kugleleje Smørefejl K 9451 Kobling ude af balance Balancering af en køletårnsventilator Balancering på stedet af koblingen på en hurtiggående pumpe Vibrationsanalyse brugt til at afsløre beskadigelse af gear Balancering på stedet af et udkraget ventilatorhjul Pumpediagnose ved vibrationsmålinger (Bredbånd contra spektrum) Sammenbrud af et støtteleje for en drivskive på en motor Lejesammenbrud i den frie ende af motor K Ubalance i det andet trin af centrifugalkompressor K3851A Lejesammenbrud i en vandpumpe for et køletårn Lejefejl på en cirkulationspumpe for en reaktor Lejefejl på en HVAC ventilator til en off-shore gas platform Ubalance i pumpe eller hvad? Eksempel på opretningsfejl og resonans Appendiks: Appendiks 1: Et Minikursus fra VibroConsult Appendiks 2: Testbænk Prøvestande til vibrationsanalyse og balancering Appendiks 3: Øvelsesoplæg En prøvestand som den er opbygget på Fredericia Maskinmesterskole Prøvestanden består af: Appendiks 4: Oplæg til øvelser: Ubalance Opretning Lejefejl Fundamentsfejl Side 5 af 157

6 Teknikker og software til at forudsige rette vedligeholdsaktivitet Indledning Vedligehold har som bekendt en betydelig indflydelse på produktionen, og der er gennem de sidste årtier udviklet forskellige brugbare metoder til at forudsige noget om driftssikkerhed, risici, sammenbrud og mulige tab. Forebyggende vedligehold baseret på forudbestemte intervaller ved f.eks. faste tidsplaner eller forudsigelig vedligeholds med f.eks. baggrund i tilstandsmålinger er begge metoder hvormed man forsøger at modvirke negative indflydelser på produktionen. Om valget skal være forudbestemt eller forudsigelig bør primært bero på hvilke typer af fejl vi har med at gøre i de respektive tilfælde, men da langt den overvejende del er uforudsigelige på tid vil det være naturligt at man ofte må vælge en metode til at forudsige noget om udstyrets tilstand og herved forudsige (beregne/skønne) hvor lang tid der er til forventet funktionsfejl. Principielt kan man bruge følgende metoder til at forudsige noget om et udstyrs tilstand: Tilstandskontrolværktøjer, hvor man anvender særligt måleudstyr til at overvåge et udstyrs tilstand. Teknikker som er baseret på variationer i produktkvalitet. Teknikker til kontrol af procesparametre. Inspektion baseret på menneskelige sanser. Den hyppigst anvendte metode til forudsigelse er ubetinget måling af et udstyrs tilstand med tilhørende beregninger og vurderinger. Det er dog nødvendigt at tilføje at den forudsætter at fejlene udvikler sig over tid hvilket heldigvis er tilfældet i de fleste tilfælde ved mekanisk og elektrisk udstyr. Undtagelserne herfra er især elektronisk udstyr. I disse tilfælde er vi ofte henvist til afhjælpende vedligehold. Gennemførelse af en plan for tilstandsbaseret vedligehold For at kunne fastslå potentielle fejlmuligheder i produktionsudstyret kræver gennemførelsen af en plan for tilstandsbaseret vedligehold en række aktiviteter som bør indeholde følgende trin: Side 6 af 157

7 Plan for gennemførelse af tilstandsbaseret vedligehold Trin Aktivitet trin 1 Analyse for at fastslå kritisk produktionsudstyr trin 2 Analyse af tekniske muligheder, herunder bestemmelse af fejludviklingsforløb trin 3 Bestemmelse af teknikker for tilstandskontrol (vibration, termografi, smøreolieanalyser, mv.) trin 4 Sammenfatning verificering af måleteknikker og -muligheder trin 5 Datablade for måleudstyret trin 6 Installation af måleudstyr og software trin 7 Planlægning og opsætning af måleruter mv. trin 8 Måling trin 9 Analyse af måledata trin 10 Rapportering Først skal det kritiske niveau og de tekniske data fastslås ved at finde frem til det kritiske udstyr og de tekniske muligheder for at gennemføre tilstandskontrol af dette samt belyse de mulige overvågningsteknikkerne. Dernæst er det vigtigt at få fastlagt en plan, som definerer den rigtige målehyppighed og de anvendelige teknikker. For at gøre dette er det nødvendigt at sammenholde den tekniske viden om udstyret med typen af de sammenbrud, som kan forekomme. En anden vigtig aktivitet er beslutningen om installation af måleudstyr og måling i overensstemmelse med en forudbestemt plan. Det er derfor nødvendigt at tildele benævnelser for måleudstyret og målepunkterne og at udarbejde den rigtige måleprocedure for hver enkelt maskine på grundlag af databladet og arbejdsbetingelserne. Analysen af målingerne sker med baggrund i en detaljeret bearbejdning af al den viden, der indhentes ved målingerne. Indhold af målerapport mv. En målerapport indeholder normalt følgende oplysninger: Udstyrets benævnelse Arbejdsforhold Målinger Analyse af målingerne Beskrivelse af eventuelle fejl Årsager Anbefalinger Prioritering For de eventuelle fejl, der opdages ved målingerne, foreslås en handlingsplan, som følges op af en kontrol efter reparation/udskiftning for at bekræfte at problemet er løst. Alle de data, der indhentes ved målingerne samt tilhørende rapporter og efterfølgende vedligeholdsindgreb lagres i en database til senere brug ved trend undersøgelser og anden form for historiske sammenligninger. Side 7 af 157

8 For at optimere det forudsigelige vedligehold forefindes særlig software til brug ved analyse af data og til styring af oplysningerne. Denne software kan almindeligvis også bruges som støtte eller erstatning for databasen for vedligeholdssystemet med udstyrsidentifikation, benævnelse, beskrivelse, kontrolsystem og inspektionsfrekvens. Ved dataanalysen og rapporteringen understøtter softwaren også almindeligvis analyseprocessen og erfaringsprocessen således, at der kan dannes en database for fejltyper. Hver maskine, som er medtaget i planlægningen, kan nedbrydes i underkomponenter, som hver for sig kan analyseres for mulige fejlkilder. Som eksempel er følgende valgt en centrifugalpumpe: Underkomponenter: 1. Jævnstrømsmotor. 2. Transmissionssystem. 3. Pumpe undersystem. Vælger vi for eksempel jævnstrømsmotoren, kan følgende mulige fejl analyseres: a. Slip i lejerne b. Gennemgående løsgang c. Lejefejl d. Indflydelse fra andet udstyr e. Sammenhæng og udbøjning af roterende dele f. Elektriske fejl i rotor og stator g. Elektriske fejl i drevet h. Resonans i. Andre symptomer j. Ubalance i roterende dele k. Strukturelle fejl En vigtig fordel ved at anvende sådan software er standardiseringen af analyseprocessen og formaliseringen af erfaringsgrundlaget. Eksempel 1: Sporing af lejeskade i en vekselstrømsmotor ved hjælp af vibrationsanalyse og elektrisk måling (spændingsmåling: aksel til jord) Følgende eksempel henviser til målinger til vibrationsanalyse i en papirfabrik, hvor en plan for forudsigelig vedligehold netop var indført på basis af vibrationsmålinger. Ved en planlagt vibrationsmåling af det udstyr, som var underlagt tilstandskontrol, opdagede man en forøgelse af vibrationerne fra en 500kW variable frekvensstyret vekselstrømsmotor tilkoblet en blæser i den våde ende af anlægget. Proceduren for vibrationsanalyse omfattede følgende undersystemer: Vekselstrømsmotoren Transmissionssystemet Blæseren Vibrationsanalyse af målingerne fra målepunkterne på blæseren viste, denne var i orden. Spektret for vibrationsmålingerne fra motoren viste ændringer i forhold til referencemålinger og en forøgelse af det totale vibrationsniveauet var helt tydeligt. Se følgende billede. Side 8 af 157

9 Analysen af spektret fra motorens frie ende angav en BPFO frekvens (Ball Pass Frequency Outer race), hvilket tydede på en fejl i lejets ydre ring (akcelerationsværdi: 12g RMS). Herudover viste andre frekvensbilleder og tidsbilleder tegn på lejefejl som følge af elektrisk udladning (Electric Discharge Machining - EDM) Ved EDM forstås en beskadigelse som følge af en elektrisk strøm igennem lejet - kaldes også ofte: mattering, elektrisk grubetæring eller lysbueskade. Både jævn- og vekselstrømme kan forårsage lejebeskadigelse, selv ved lave strømstyrker. Den eneste måde at undgå disse skader er at sikre, at der ikke kan gå strøm igennem lejet. Elektriske målinger blev gennemført for at bekræfte antagelsen - en aksel til jord spændingsanalyse blev foretaget med en føler forbundet til et oscilloskop. Resultatet af disse målinger fremviste en aksel til jord spænding ud over det tilladte, hvilket bekræftede antagelsen fra vibrationsanalysen. Efter disse undersøgelser blev der fremsat følgende anbefalinger: eftersyn af motoren og installation af isolerede lejer eftersyn af frekvens styresystem Tilbagemelding efter reparation er en vigtig del af forudsigelig vedligehold, da det kan fortælle os om vi havde stillet den rigtige diagnose. Billedet herunder viser det demonterede leje, som tydeligt viser beskadigelser som svarer til hvad der blev analyseret på baggrund af målingerne. Side 9 af 157

10 Efter motoroverhalingen med tilhørende installation af isolerede lejer blev der foretaget vibrationsog elektriske målinger, der bekræftede, at problemet var løst. Takket være programmet til vibrationsanalyse var det muligt at opdage et truende sammenbrud (af lejet i motorens frie ende) cirka 6 måneder inden det ville ske og at udlede årsagen hertil (elektrisk bearbejdning af lejet). Cost benefit analyse: Antagelse om totalt sammenbrud: Udskift motor Tab af dækningsbidrag: 15 timer x = dkr Reparationsomkostninger: Reservedele: dkr (ny motor) Arbejdstid: dkr % sandsynlighed: 0,5% Antagelse om delvis sammenbrud: Eftersyn og reparation af motor Tab af dækningsbidrag: 15 timer x = dkr Reparationsomkostninger: Reservedele: dkr Arbejdstid: dkr % sandsynlighed: 99,5% Udført vedligehold: Eftersyn af motor (planlagt) Tab af dækningsbidrag: 0 dkr Omkostning til vedligehold: Reservedele: dkr Arbejdstid: dkr Beregnet fordel: dkr 0,005 x ( ) x ( ) ( ) = dkr Side 10 af 157

11 Eksempel 2: Deformation af en prægerulle på en papirkonverteringsmaskine Ved en planlagt vibrationsmåling på en papirkonverteringsmaskine, som indgik i programmet til forudsigelig vedligehold, viste der sig vibrationsproblemer i prægeafsnittet. En af prægecylindrene (gummicylinderen) vibrerede ved 10,8 mm/s RMS med en dominerende frekvens som var 13 gange prægerullens hastighed med asymmetriske sidebånd og amplitude modulering over tid. Vibrationen var forbundet til maskinens driftshastighed med et max værdi ved én særlig hastighed. Almindelig vibrationsanalyser som FFT (Fast Fourier Transformation) og tidsanalyse samt run down og fase målinger blev foretaget for at støtte analysen af årsagerne til maskinens vibrationsproblemer. Disse målinger gav følgende resultat for de forskellige undersystemer: Gode lejetilstande, ingen løse lejer, godt drevsystem, ingen ubalance, god opretningstilstand og ingen skævheder. Opmærksomheden rettede sig imod en eventuel deformation af cylinderen som årsag til de høje vibrationer som følge af klembelastning. Som en yderlig tilstandsovervågningsteknik udførtes en dynamisk termografimåling for at bekræfte årsagen til vibrationen. Termomålinger blev foretaget på papiret både før og efter trykrulle-afsnittet i maskinen. Målingerne efter prægerullen viste en temperaturvariation i maskinens retning ved en frekvens på 13 gange prægerullens hastighed - sandsynligvis forårsaget af trykvariationer fra en deformation af gummicylinderen. Når papiret præges vil rullens tryk udøve friktion på papiret med en temperaturforøgelse til følge. Hvis trykket varierer, vil temperaturen variere, som vist ved disse målinger. Side 11 af 157

12 For at finde graden af deformation i rullen, blev rullens profil opmålt ved hjælp af kontaktløse vibrationsfølere imellem lejeunderstøtningen og cylinderakslen (proximitymålinger) disse målingerne bekræftede en deformation af gummirullen, som vist på følgende diagram. Rapporten blev udarbejdet på grundlag af ovenstående analyse med en anbefaling om at udskifte gummirullen og fremsende denne til slibning. Tilbagemeldingen efter udskiftningen bekræftede, at vibrationen var formindsket samt, at der var 13 områder på omkredsen af den udskiftede rulle, som måtte slibes ned. Konklusion Et vellykket forudsigeligt vedligeholdsprojekt bør være baseret på tre hovedaktiviteter: Udpegning af potentielle fejlområder, oprettelse af et databasesystem for viden/erfaringer samt indførelse af et formelt system til beregning af cost benefit. De anførte eksempler viser hvordan vibrationsmålinger, termografi og elektriske målinger (aksel til jord spændingsanalyse) kan være nyttige til at forudse og forstå individuelle potentielle fejltilstande, hvorved man kan garantere en højere grad af driftssikkerhed og risikokontrol i forbindelse med produktionsudstyr. Side 12 af 157

13 Vibrationer: Hvorfra kommer vibrationer? I praksis er det vanskeligt at undgå vibrationer. De fremkommer som den dynamiske følgeeffekt af fabrikationstolerancer, friktion mellem maskindele og ubalancekræfter i roterende og frem og tilbagegående maskindele. Svage vibrationer kan anslå resonansfrekvenser i andre strukturdele, og dermed blive forstærket til generende vibrations- og støjkilder. Undertiden udfører mekaniske vibrationer dog et nyttigt arbejde. For eksempel genererer vi vibrationer i transportbaner, betonvibrationer, ultralydsrensebade og trykluftmejsler. Rysteborde benyttes i udstrakt grad til at påføre produkter og komponenter kontrolleret vibrationsenergi, og dermed sikre funktionsdygtighed i vibrerende omgivelser. Et grundlæggende krav for alt arbejde med vibrationer hvad enten det angår konstruktion af maskiner, som udnytter vibrationsenergi, eller det drejer sig om udvikling og vedligeholdelse af støj- og vibrationssvage mekaniske produkter er en nøjagtig beskrivelse af vibrationerne ved måling og analyse. Side 13 af 157

14 Vibrationsparametre: Acceleration, hastighed og forskydning. Når vi har bestemt os for at måle vibrationer skal vi bestemme os for en transducer til at give vibrationsniveauet. Når vi anvender et accelerometer til måling kan omregne imellem forskydningen, hastigheden og accelerationen. Accelerometer. Det piezoelektriske accelerometer. Den transducer, som i dag anvendes stort set overalt ved vibrationsmålinger er det piezoelektriske accelerometer. Det har generelt bedre egenskaber end nogen anden vibrationstransducer. Det har et meget bredt frekvens- og dynamikområde og udviser god linearitet. Det er særdeles robust og pålideligt, og dets karakteristika bevares over lang tid. Herudover genererer det piezoelektriske accelerometer selv signalet det behøver altså ikke nogen strømforsyning. Der er ikke bevægelige dele som slides, og endelig: dets udgangssignal som er proportional med accelerationen, kan integreres til hastigheds- og forskydningssignalet. Kernen i et piezoelektrisk accelerometer er en skive af piezoelektrisk materiale, oftest en kunstigt polariseret ferroelektrisk keramik, som har den særlige piezoelektriske effekt: Når den deformeres mekanisk enten ved træk/tryk eller ved forskydning, genererer den en elektrisk ladning, som er proportional med den påtrykte kraft. Side 14 af 157

15 Accelerometrets opbygning. I et accelerometer er det piezoelektriske element i praksis anbragt sådan, at en seismisk masse påvirker det piezoelektriske element med en kraft, når den samlede enhed vibreres. Denne kraft er proportional med bevægelsens acceleration, idet Kraft = Masse * Acceleration. For frekvenser, som ligger passende under resonansfrekvensen for det samlede masse-fjedersystem, vil massens acceleration være den samme som basispladens acceleration, og udgangssignalets størrelse vil dermed være proportional med den acceleration, transduceren udsættes for. I praksis udnyttes to konstruktionsprincipper: Kompressionstypen, hvor massen udøver en kompressionskraft på det piezoelektriske element og Forskydningstypen, hvor massen udøver en forskydningskraft på det piezoelektriske element. Side 15 af 157

16 Accelerometertyper. Der tilbydes i dag mange forskellige typer accelerometre, så mange, at valget af den rette type umiddelbart kunne synes svært. Imidlertid vil en lille gruppe standard typer dække de fleste behov. De resterende accelerometre har karakteristika, som peger mod specielle anvendelser. Eksempelvis meget små accelerometre, som benyttes til måling af meget høje niveauer eller frekvenser og til måling på lette strukturer accelerometrenes vægt er ½ til 2 gram. Andre specialtyper er optimeret med henblik på anvendelse ved høj temperatur; samtidig måling i tre indbyrdes vinkelrette planer; ekstremt lave vibrationsniveauer; stød og chok; og til permanent overvågning af maskinanlæg. Side 16 af 157

17 Accelerometerets karakteristika. Følsomheden er det vigtigste af accelerometrets data. Det ville være ideelt med et højt udgangssignalniveau, men her er vi nødt til at acceptere et kompromis, fordi stor følsomhed kræver forholdsvis store elementer, som resulterer i en relativt stor og tung transducer. Under normale omstændigheder er følsomheden dog ikke kritisk, idet moderne forforstærkere er udformet under hensyntagen til de lave signalniveauer. Accelerometrets masse bliver en betydningsfuld parameter, når der skal måles på lette strukturer. Tillægsmasse kan ændre vibrationernes niveau og frekvens i målepunktet. Generelt bør accelerometrets masse ikke overstige en tiendedel af den dynamiske masse af det vibrerende element, hvorpå accelerometret er monteret. Når det drejer sig om at måle ekstremt lave eller høje niveauer, bør accelerometrets dynamikområde tages i betragtning. Den nedre grænse, som er vist på figuren bestemmes sjældent af accelerometret selv, men derimod af elektrisk støj fra forbindelseskabler og forstærkerkredsløb. Denne grænse er med standardinstrumenter normalt så lav som 0,01 m/s 2. Den øvre grænse bestemmes af accelerometrets mekaniske styrke. Et typisk standard accelerometer er lineært op til til m/s 2, dvs. langt ind i området mekaniske chok. Accelerometre udviklet specielt til måling af mekaniske chok kan være lineære op til 1000 km/s 2 ( g). Side 17 af 157

18 Accelerometrets frekvansområde. Mekaniske systemer har hovedsagelig vibrationsenergien koncentreret i et forholdsvis snævert frekvensområde mellem 10 Hz og 1000 Hz, men målingerne udstrækkes ofte helt op til f.eks. 10 khz, fordi der kan være betydningsfulde komponenter ved de højere frekvenser. Vi må derfor ved valget af accelerometer sikre, at accelerometrets frekvensområde passer til måleopgaven. Accelerometrets frekvensområde begrænses i praksis nedadtil af to faktorer. Den første er lavfrekvensafskæringen af den tilhørende forforstærker, og denne grænse ligger almindeligvis omkring 0,1 Hz. Den anden er følgevirkningen af temperaturgradienter. Med moderne accelerometre af forskydningstypen er denne effekt dog minimal og tillader umiddelbart målinger til under 1 Hz i almindeligt miljø. Den øvre frekvensgrænse bestemmes af resonansfrekvensen for massefjedersystemet i selve accelerometret. Som en tommelfingerregel kan man sætte den øvre frekvensgrænse til en tredjedel af accelerometrets resonansfrekvens. Derved sikres det, at fejlen ved måling af komponenter ved den øvre frekvensgrænse bliver mindre end + 12%. Med små accelerometre, hvis egenmasse er lav, kan resonansfrekvensen ligge så højt som 180 khz, men for de lidt større og mere følsomme standard accelerometre er resonansfrekvenser på 2 til 30 khz typiske. Side 18 af 157

19 Måleteknik: Valg af målepunkt for accelerometret. Accelerometret skal monteres, så den ønskede måleretning er sammenfaldende med hovedfølsomhedsaksen. Accelerometre er også i nogen grad følsomme over for vibrationer i tværretningen, men denne effekt kan almindeligvis ignoreres, da denne tværfølsomhed typisk er mindre en 4% af hovedaksefølsomheden. Der findes dog accelerometre der kan måle i alle tre retninger med en montering. Denne aktuelle måleopgave vil som regel diktere målepunktets placering. Lad os tage kuglelejehuset på tegningen som eksempel. Her benyttes accelerationsmålinger til at overvåge den løbende tilstand af aksel og leje. Accelerometret bør følgelig placeres så man opnår den bedst mulige transmission af vibrationer fra lejet. Accelerometret A detekterer lejets vibrationssignal, som her dominerer over vibrationer fra andre maskindele, mens accelerometer B detekterer lejevibrationer, som er dæmpet ved transmission gennem samlingen, og blandet med signaler fra andre dele af maskinen. På tilsvarende måde sikrer accelerometer C en mere direkte transmission end accelerometer D. Det næste spørgsmål er nu: I hvilken retning bør man måle vibrationerne for det pågældende maskinelement. Det er vanskeligt at give generelle retningslinier, men for det viste leje vil man kunne få betydningsfuld information med henblik på overvågning ved at måle både i aksial og en af de radiale retninger, som regel den, der kan forventes at have den laveste stivhed. Mekaniske emners reaktion på tvungne vibrationer er et uhyre sammensat fænomen, og det medfører, at man især ved høje frekvenser kan forvente forskellige vibrationsniveauer og frekvensspektre selv ved tæt liggende målepunkter på samme maskin-element. Side 19 af 157

20 Montering af accelerometret. Metoden til montering af accelerometret i målepunktet er en af de væsentligste faktorer for opnåelse af nøjagtige resultater i praktiske vibrationsmålinger. Dårlig montering resulterer i reduktion af det monterede systems resonansfrekvens, og det kan i alvorlig grad indskrænke accelerometrets brugbare frekvensområde. Den ideelle monteringsform opnås med en stålskrue på en plan og glat flade som vist på tegningen. Et tyndt lag fedt på kontaktfladen kan øge monteringsstivheden. Gevindhullet i maskindelen skal være tilstrækkeligt dybt til at forhindre, at stålskruen tvinges i bund i accelerometrets basisplade. Den øverste tegning viser en typisk frekvenskarakteristik for et standard accelerometer monteret med stålskrue på en plan flade. Resonansfrekvensen er her omtrent ligeså høj som de 32 khz, der blev målt ved kalibrering af accelerometret, som bliver udført på en plan og poleret flade. Motorer i dag kan bestilles fra fabrikken med gevindhuller til montering af målepunkter. Der findes flere alternativer på markedet.. Side 20 af 157

21 Ønsker man at have faste målepunkter på en maskine, hvor det ikke er muligt at lave gevindhuller, kan man benytte en klæbestuds. Den sættes fast i målepunktet ved brug af hårdt klæbemiddel, idet bløde klæbemidler kan reducere accelerometrets brugbare frekvensområde betydeligt. Hvor accelerometret skal isoleres elektrisk fra måleobjektet kan man benytte en glimmerskive og en isoleret skrue. Metoden benyttes normalt for at forhindre jord-sløjfer. Denne monteringsmetode giver også et godt resultat resonansfrekvensen for det tidligere nævnte accelerometer reduceres kun til ca. 28 khz. En permanent magnet er en enkel fastgørelsesmetode, hvor målepunktet er en plan magnetisk flade. Metoden reducerer dog resonansfrekvensen for det samme accelerometer til omkring 7 khz og kan følgelig ikke bruges til målinger over 2 khz. Magnetens holdekraft er tilstrækkelig vil vibrationsniveauer op til 1000 til 2000 m/s 2 afhængig af accelerometrets masse. En håndholdt probe med accelerometret monteret på toppen tillader en hurtig måling, men den kan give store målefejl på grund af den ringe stivhed. Reproducerbare resultater kan ikke forventes. Endvidere bør der benyttes et lavpasfilter til at reducere frekvensområdet til under 1000 Hz. Side 21 af 157

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

VIBRO CONSULT PALLE AGGERHOLM. Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse

VIBRO CONSULT PALLE AGGERHOLM. Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Maskintilstand VIBRO CONSULT Tilstandskontrol Havari x 10 x 2,5 Fejl Drifttid Hvad er en frekvens? Sammensat signal Harmoniske signaler 1 sek. t = + + 1

Læs mere

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear.

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. VIBRO CONSULT Palle Aggerholm. Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 E-mail: palle@vibroconsult.dk www.vibroconsult.dk DK 8260 Viby J. Højtryksturbine

Læs mere

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day Missionen for OrtoSense er at måle vibrationer i vindmøller og beregne komponenters oscillationskarakteristik. Hermed bestemme møllens driftstilstand 1 OrtoSense ApS blev stiftet i august 2006 af Frank

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR)

Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 14 Øvelse i kvantemekanik Elektron-spin resonans (ESR) 3.1 Spin og magnetisk moment Spin er en partikel-egenskab med dimension af angulært moment. For en elektron har spinnets projektion på en akse netop

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel info og sikkerhed............

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Vedligehold de ledelsesmæssige facetter

Vedligehold de ledelsesmæssige facetter Vedligehold de ledelsesmæssige facetter Service & Vedligehold Offshore Onsdag den 23. november 2005 Ved Svend Åge West Formand i Den Danske Vedligeholdsforening Medlem af European Federation for National

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

marineservice.com ... move on!

marineservice.com ... move on! marineservice.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Skibsreparationer 2 Skibsreparationer 2 Totalentreprise 3 Motorarbejde / Renovering

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Forord. Forord. Vedligehold er ikke noget som mennesket har opfundet. Det foregår overalt og til alle tider.

Forord. Forord. Vedligehold er ikke noget som mennesket har opfundet. Det foregår overalt og til alle tider. Forord 2 Forord Vedligehold er ikke noget som mennesket har opfundet. Det foregår overalt og til alle tider. Vedligehold er det krav som naturelementer stiller for at være tilfreds. Når der ikke stilles

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 1. Kapacitiv spændingsmåling Af Peter Johansen, www.jomitek.dk Denne artikelserie omhandler emnet DSO, primært for mellemspændingsnettet. Artiklerne

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1

Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1 Differentialligninger med TI Nspire CAS version 3.1 Der er tilføjet en ny graftype til Graf værkstedet kaldet Diff lign. Denne nye graftype er en implementering af differentialligningerne som vi kender

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere