Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering"

Transkript

1

2 Forord. Hosstående kompendium er et værktøj, der er tænkt brugt til flere formål. Det vigtigst er som materiale til undervisningen på maskinmesteruddannelserne på landets maskinmeterskoler og skibsofficerscentre. Det er håbet at vi gennem dette materiale kan være med til yderligere at højne maskinmesteruddannelsen til gavn for såvel de uddannede som for alle de mange forskellige virksomheder, hvor i de finder beskæftigelse. Vibrationsanalyse er efter forfatternes mening et forsømt område, og vi håber, at vi kan være med til at råde bod på dette. Det er også et håb at kompendiet vil kunne finde anvendelse af andre både som læringsværktøj, men også som et opsalgsværk ved kommende opgaver. Her tænkes især på alle de mange praktiske eksempler, der beredvillig er stillet til rådighed fra erfarne vibrationsanalytikere. Det økonomiske grundlag for arbejdet er skabt gennem en bevilling fra Søfartsstyrelsen i et forsøg på at få noget undervisningsmateriale, som kan bruges på de institutioner, som denne styrelsen er ressort for. Søfartsstyrelsen fortjener ros for sin fremsynethed ved at støtte dette projekt. Basis for projektet er mange års kursusvirksomhed på Fredericia Maskinmesterskole indenfor netop dette fagområde samt et samarbejde mellem Århus Maskinmesterskole og Fredericia Maskinmesterskole. Der har været rigtig mange virksomheder, der har bidraget med materiale til dette kompendium, og dette ønsker vi naturligvis at rette en stor tak for. Vi er ikke i tvivl om, at det vil være til gavn for alle parter. Følgende har bidraget med materiale samt inspiration: Brüel & Kjær Vibro - Danmark Vibro Consult Danmark ABB - Danmark DLI Engineering Corporation - USA ISE Srl Industrial Service Engineering - Italien ilaern Vibration Modius - Australien Rockwell Automation England Tampara University Finland Kompendiet vil primært blive udgivet på CD form og ville være tilgængelig både på Fredericia Maskinmesterskoles hjemmeside og Den Danske Vedligeholdsforening. Som tillæg til kompendiet vil der være power point materiale, der understøtter de forskellige afsnit. Materialet kan frit benyttes. Forfatterne håber herigennem, at det kan inspirere til et udviklende forum, hvor mange andre hen ad vejen vil bidrage med nye ideer og eksempler, således at vi på den måde kan få et undervisningsmateriale, der til stadighed udvikles til gavn for alle parter, der er I berøring med dette meget interessante og nyttige fagområde. Med håbet om at materialet vil være til gavn for danske virksomheder og derved være med til at forbedre konkurrenceevnen i Danmark. Lars Hansen og Niels Hammer fra Århus Maskinmesterskole Per Skovgaard, Mogens Stenderup og Svend Åge West fra Fredericia Maskinmesterskole. Side 2 af 157

3 Indholdsfortegnelse: Teknikker og software til at forudsige rette vedligeholdsaktivitet...6 Indledning...6 Gennemførelse af en plan for tilstandsbaseret vedligehold...6 Indhold af målerapport mv...7 Eksempel 1: Sporing af lejeskade i en vekselstrømsmotor ved hjælp af vibrationsanalyse og elektrisk måling (spændingsmåling: aksel til jord)...8 Cost benefit analyse:...10 Eksempel 2: Deformation af en prægerulle på en papirkonverteringsmaskine...11 Konklusion...12 Vibrationer:...13 Hvorfra kommer vibrationer?...13 Vibrationsparametre:...14 Acceleration, hastighed og forskydning...14 Accelerometer Det piezoelektriske accelerometer Accelerometrets opbygning Accelerometertyper...16 Accelerometerets karakteristika Accelerometrets frekvansområde...18 Måleteknik:...19 Valg af målepunkt for accelerometret...19 Montering af accelerometret Miljøpåvirkninger Generelt...22 Temperatur...23 Kabelstøj Andre miljøpåvirkninger...24 Accelerometer kalibrering...26 Andre transducere Grundlæggende teori...28 Grundlæggende vibrationsteori...29 Spids-, gennemsnits- og effektivværdier...32 Almindeligt forekommende maskinfejl Ubalance Ubalance i maskiner med lodret akse...36 Ubalance i maskiner med overhængende leje...37 Årsager til ubalance...37 Graden af Ubalance...37 Opretningsfejl...39 Opretningsfejl...39 Vinkelfejl...39 Parallelfejl...39 Almindelig opretningsfejl...40 Temperaturindvirkning på opretningen...40 Fejlopretningens Vibrationsspektrum...40 Årsager til opretningsfejl...41 Bøjet aksel...42 Symptomer...42 Roterende løsgang...43 Stationær løsgang...45 Rulningslejer...45 Non-synkrone toner...46 Typisk udvikling af lejeslid...47 Løsgang i rullekontaktlejer...52 Skæve rullekontaktlejer...52 Lejeproblemer i maskiner med flere aksler...52 Glidelejeproblemer...53 Typer af glidelejeproblemer...53 Oliehvirvel...53 Side 3 af 157

4 Oliesmæld...53 For stort spillerum i glidelejer...53 Løsgang i glidelejer...54 Slid på tryklejer...54 Resonans...54 Fleksibelt fundament...55 Eksterne vibration...55 Vibrationsproblemer fremkaldt ved elektricitet...55 Induktionsmotorer...55 Rotorproblemer i vekselstrømsmotorer...56 Løse dele i vekselstrømsmotorer...56 Spolestøj i vekselstrømsmotorer...56 Forkert kommutator-børste kontakt i jævnstrømsmotorer...57 Pumpeproblemer...57 Testbetingelser...57 Centrifugalpumper...57 Tandhjulspumper...58 Skruepumper...58 Pumper med hule rotorer...58 Ventilatorproblemer...58 Typer på ventilatorproblemer...58 Koblingsproblemer...59 Problemer med kileremme...59 Remskive skævhed...59 Excentriske eller ubalancerede remskiver...60 Kileremsresonans (Remmene slår)...60 Fleksible konstruktioner...60 Problemer med gearkasser...60 Naturlige vibrationer...60 Beskadigede eller tærede tandhjul...61 Samtanding...61 Forkert tandindgreb...62 Excentriske tandhjul...62 Dårligt oprettede tandhjul...62 Slidte tandhjul...62 Problemer med Planetgear...62 Problemer med Rotationskompressorer...63 Problemer med stempelmaskiner...63 Demodulation...64 Amplitude modulation...64 Hvad er amplitude modulation?...64 Stød...66 Amplitude modulation i maskinvibration...66 Ulinearitet i maskiner...67 Modulation i rulningslejer...67 Konstruktion af en amplitude demodulator...68 Demodulations detaljer...69 Evaluering af demodulerede lejevibrationsspektre Introduktion...70 Demodulerede spektres fremtræden...70 Cases:...73 Eksempler på demodulerede spektre...73 Motordrevet centrifugal pumpe...73 Udendørs transportbåndssystemer...75 Krangearkasse...78 Balancering Indledning Statisk contra moment ubalance...82 Tiloversbleven ubalance Instrumentering Side 4 af 157

5 Vektorløsning plans balancering plans balancering...96 Bestemmelse af tiloversbleven ubalance Eksempler på praktiske vibrationsløsninger Køletårn CT5 koblingssammenbrud på drivakslen (element 1) Fejl i den indre ring af et kugleleje Fejl i den ydre ring af et kugleleje Smørefejl K 9451 Kobling ude af balance Balancering af en køletårnsventilator Balancering på stedet af koblingen på en hurtiggående pumpe Vibrationsanalyse brugt til at afsløre beskadigelse af gear Balancering på stedet af et udkraget ventilatorhjul Pumpediagnose ved vibrationsmålinger (Bredbånd contra spektrum) Sammenbrud af et støtteleje for en drivskive på en motor Lejesammenbrud i den frie ende af motor K Ubalance i det andet trin af centrifugalkompressor K3851A Lejesammenbrud i en vandpumpe for et køletårn Lejefejl på en cirkulationspumpe for en reaktor Lejefejl på en HVAC ventilator til en off-shore gas platform Ubalance i pumpe eller hvad? Eksempel på opretningsfejl og resonans Appendiks: Appendiks 1: Et Minikursus fra VibroConsult Appendiks 2: Testbænk Prøvestande til vibrationsanalyse og balancering Appendiks 3: Øvelsesoplæg En prøvestand som den er opbygget på Fredericia Maskinmesterskole Prøvestanden består af: Appendiks 4: Oplæg til øvelser: Ubalance Opretning Lejefejl Fundamentsfejl Side 5 af 157

6 Teknikker og software til at forudsige rette vedligeholdsaktivitet Indledning Vedligehold har som bekendt en betydelig indflydelse på produktionen, og der er gennem de sidste årtier udviklet forskellige brugbare metoder til at forudsige noget om driftssikkerhed, risici, sammenbrud og mulige tab. Forebyggende vedligehold baseret på forudbestemte intervaller ved f.eks. faste tidsplaner eller forudsigelig vedligeholds med f.eks. baggrund i tilstandsmålinger er begge metoder hvormed man forsøger at modvirke negative indflydelser på produktionen. Om valget skal være forudbestemt eller forudsigelig bør primært bero på hvilke typer af fejl vi har med at gøre i de respektive tilfælde, men da langt den overvejende del er uforudsigelige på tid vil det være naturligt at man ofte må vælge en metode til at forudsige noget om udstyrets tilstand og herved forudsige (beregne/skønne) hvor lang tid der er til forventet funktionsfejl. Principielt kan man bruge følgende metoder til at forudsige noget om et udstyrs tilstand: Tilstandskontrolværktøjer, hvor man anvender særligt måleudstyr til at overvåge et udstyrs tilstand. Teknikker som er baseret på variationer i produktkvalitet. Teknikker til kontrol af procesparametre. Inspektion baseret på menneskelige sanser. Den hyppigst anvendte metode til forudsigelse er ubetinget måling af et udstyrs tilstand med tilhørende beregninger og vurderinger. Det er dog nødvendigt at tilføje at den forudsætter at fejlene udvikler sig over tid hvilket heldigvis er tilfældet i de fleste tilfælde ved mekanisk og elektrisk udstyr. Undtagelserne herfra er især elektronisk udstyr. I disse tilfælde er vi ofte henvist til afhjælpende vedligehold. Gennemførelse af en plan for tilstandsbaseret vedligehold For at kunne fastslå potentielle fejlmuligheder i produktionsudstyret kræver gennemførelsen af en plan for tilstandsbaseret vedligehold en række aktiviteter som bør indeholde følgende trin: Side 6 af 157

7 Plan for gennemførelse af tilstandsbaseret vedligehold Trin Aktivitet trin 1 Analyse for at fastslå kritisk produktionsudstyr trin 2 Analyse af tekniske muligheder, herunder bestemmelse af fejludviklingsforløb trin 3 Bestemmelse af teknikker for tilstandskontrol (vibration, termografi, smøreolieanalyser, mv.) trin 4 Sammenfatning verificering af måleteknikker og -muligheder trin 5 Datablade for måleudstyret trin 6 Installation af måleudstyr og software trin 7 Planlægning og opsætning af måleruter mv. trin 8 Måling trin 9 Analyse af måledata trin 10 Rapportering Først skal det kritiske niveau og de tekniske data fastslås ved at finde frem til det kritiske udstyr og de tekniske muligheder for at gennemføre tilstandskontrol af dette samt belyse de mulige overvågningsteknikkerne. Dernæst er det vigtigt at få fastlagt en plan, som definerer den rigtige målehyppighed og de anvendelige teknikker. For at gøre dette er det nødvendigt at sammenholde den tekniske viden om udstyret med typen af de sammenbrud, som kan forekomme. En anden vigtig aktivitet er beslutningen om installation af måleudstyr og måling i overensstemmelse med en forudbestemt plan. Det er derfor nødvendigt at tildele benævnelser for måleudstyret og målepunkterne og at udarbejde den rigtige måleprocedure for hver enkelt maskine på grundlag af databladet og arbejdsbetingelserne. Analysen af målingerne sker med baggrund i en detaljeret bearbejdning af al den viden, der indhentes ved målingerne. Indhold af målerapport mv. En målerapport indeholder normalt følgende oplysninger: Udstyrets benævnelse Arbejdsforhold Målinger Analyse af målingerne Beskrivelse af eventuelle fejl Årsager Anbefalinger Prioritering For de eventuelle fejl, der opdages ved målingerne, foreslås en handlingsplan, som følges op af en kontrol efter reparation/udskiftning for at bekræfte at problemet er løst. Alle de data, der indhentes ved målingerne samt tilhørende rapporter og efterfølgende vedligeholdsindgreb lagres i en database til senere brug ved trend undersøgelser og anden form for historiske sammenligninger. Side 7 af 157

8 For at optimere det forudsigelige vedligehold forefindes særlig software til brug ved analyse af data og til styring af oplysningerne. Denne software kan almindeligvis også bruges som støtte eller erstatning for databasen for vedligeholdssystemet med udstyrsidentifikation, benævnelse, beskrivelse, kontrolsystem og inspektionsfrekvens. Ved dataanalysen og rapporteringen understøtter softwaren også almindeligvis analyseprocessen og erfaringsprocessen således, at der kan dannes en database for fejltyper. Hver maskine, som er medtaget i planlægningen, kan nedbrydes i underkomponenter, som hver for sig kan analyseres for mulige fejlkilder. Som eksempel er følgende valgt en centrifugalpumpe: Underkomponenter: 1. Jævnstrømsmotor. 2. Transmissionssystem. 3. Pumpe undersystem. Vælger vi for eksempel jævnstrømsmotoren, kan følgende mulige fejl analyseres: a. Slip i lejerne b. Gennemgående løsgang c. Lejefejl d. Indflydelse fra andet udstyr e. Sammenhæng og udbøjning af roterende dele f. Elektriske fejl i rotor og stator g. Elektriske fejl i drevet h. Resonans i. Andre symptomer j. Ubalance i roterende dele k. Strukturelle fejl En vigtig fordel ved at anvende sådan software er standardiseringen af analyseprocessen og formaliseringen af erfaringsgrundlaget. Eksempel 1: Sporing af lejeskade i en vekselstrømsmotor ved hjælp af vibrationsanalyse og elektrisk måling (spændingsmåling: aksel til jord) Følgende eksempel henviser til målinger til vibrationsanalyse i en papirfabrik, hvor en plan for forudsigelig vedligehold netop var indført på basis af vibrationsmålinger. Ved en planlagt vibrationsmåling af det udstyr, som var underlagt tilstandskontrol, opdagede man en forøgelse af vibrationerne fra en 500kW variable frekvensstyret vekselstrømsmotor tilkoblet en blæser i den våde ende af anlægget. Proceduren for vibrationsanalyse omfattede følgende undersystemer: Vekselstrømsmotoren Transmissionssystemet Blæseren Vibrationsanalyse af målingerne fra målepunkterne på blæseren viste, denne var i orden. Spektret for vibrationsmålingerne fra motoren viste ændringer i forhold til referencemålinger og en forøgelse af det totale vibrationsniveauet var helt tydeligt. Se følgende billede. Side 8 af 157

9 Analysen af spektret fra motorens frie ende angav en BPFO frekvens (Ball Pass Frequency Outer race), hvilket tydede på en fejl i lejets ydre ring (akcelerationsværdi: 12g RMS). Herudover viste andre frekvensbilleder og tidsbilleder tegn på lejefejl som følge af elektrisk udladning (Electric Discharge Machining - EDM) Ved EDM forstås en beskadigelse som følge af en elektrisk strøm igennem lejet - kaldes også ofte: mattering, elektrisk grubetæring eller lysbueskade. Både jævn- og vekselstrømme kan forårsage lejebeskadigelse, selv ved lave strømstyrker. Den eneste måde at undgå disse skader er at sikre, at der ikke kan gå strøm igennem lejet. Elektriske målinger blev gennemført for at bekræfte antagelsen - en aksel til jord spændingsanalyse blev foretaget med en føler forbundet til et oscilloskop. Resultatet af disse målinger fremviste en aksel til jord spænding ud over det tilladte, hvilket bekræftede antagelsen fra vibrationsanalysen. Efter disse undersøgelser blev der fremsat følgende anbefalinger: eftersyn af motoren og installation af isolerede lejer eftersyn af frekvens styresystem Tilbagemelding efter reparation er en vigtig del af forudsigelig vedligehold, da det kan fortælle os om vi havde stillet den rigtige diagnose. Billedet herunder viser det demonterede leje, som tydeligt viser beskadigelser som svarer til hvad der blev analyseret på baggrund af målingerne. Side 9 af 157

10 Efter motoroverhalingen med tilhørende installation af isolerede lejer blev der foretaget vibrationsog elektriske målinger, der bekræftede, at problemet var løst. Takket være programmet til vibrationsanalyse var det muligt at opdage et truende sammenbrud (af lejet i motorens frie ende) cirka 6 måneder inden det ville ske og at udlede årsagen hertil (elektrisk bearbejdning af lejet). Cost benefit analyse: Antagelse om totalt sammenbrud: Udskift motor Tab af dækningsbidrag: 15 timer x = dkr Reparationsomkostninger: Reservedele: dkr (ny motor) Arbejdstid: dkr % sandsynlighed: 0,5% Antagelse om delvis sammenbrud: Eftersyn og reparation af motor Tab af dækningsbidrag: 15 timer x = dkr Reparationsomkostninger: Reservedele: dkr Arbejdstid: dkr % sandsynlighed: 99,5% Udført vedligehold: Eftersyn af motor (planlagt) Tab af dækningsbidrag: 0 dkr Omkostning til vedligehold: Reservedele: dkr Arbejdstid: dkr Beregnet fordel: dkr 0,005 x ( ) x ( ) ( ) = dkr Side 10 af 157

11 Eksempel 2: Deformation af en prægerulle på en papirkonverteringsmaskine Ved en planlagt vibrationsmåling på en papirkonverteringsmaskine, som indgik i programmet til forudsigelig vedligehold, viste der sig vibrationsproblemer i prægeafsnittet. En af prægecylindrene (gummicylinderen) vibrerede ved 10,8 mm/s RMS med en dominerende frekvens som var 13 gange prægerullens hastighed med asymmetriske sidebånd og amplitude modulering over tid. Vibrationen var forbundet til maskinens driftshastighed med et max værdi ved én særlig hastighed. Almindelig vibrationsanalyser som FFT (Fast Fourier Transformation) og tidsanalyse samt run down og fase målinger blev foretaget for at støtte analysen af årsagerne til maskinens vibrationsproblemer. Disse målinger gav følgende resultat for de forskellige undersystemer: Gode lejetilstande, ingen løse lejer, godt drevsystem, ingen ubalance, god opretningstilstand og ingen skævheder. Opmærksomheden rettede sig imod en eventuel deformation af cylinderen som årsag til de høje vibrationer som følge af klembelastning. Som en yderlig tilstandsovervågningsteknik udførtes en dynamisk termografimåling for at bekræfte årsagen til vibrationen. Termomålinger blev foretaget på papiret både før og efter trykrulle-afsnittet i maskinen. Målingerne efter prægerullen viste en temperaturvariation i maskinens retning ved en frekvens på 13 gange prægerullens hastighed - sandsynligvis forårsaget af trykvariationer fra en deformation af gummicylinderen. Når papiret præges vil rullens tryk udøve friktion på papiret med en temperaturforøgelse til følge. Hvis trykket varierer, vil temperaturen variere, som vist ved disse målinger. Side 11 af 157

12 For at finde graden af deformation i rullen, blev rullens profil opmålt ved hjælp af kontaktløse vibrationsfølere imellem lejeunderstøtningen og cylinderakslen (proximitymålinger) disse målingerne bekræftede en deformation af gummirullen, som vist på følgende diagram. Rapporten blev udarbejdet på grundlag af ovenstående analyse med en anbefaling om at udskifte gummirullen og fremsende denne til slibning. Tilbagemeldingen efter udskiftningen bekræftede, at vibrationen var formindsket samt, at der var 13 områder på omkredsen af den udskiftede rulle, som måtte slibes ned. Konklusion Et vellykket forudsigeligt vedligeholdsprojekt bør være baseret på tre hovedaktiviteter: Udpegning af potentielle fejlområder, oprettelse af et databasesystem for viden/erfaringer samt indførelse af et formelt system til beregning af cost benefit. De anførte eksempler viser hvordan vibrationsmålinger, termografi og elektriske målinger (aksel til jord spændingsanalyse) kan være nyttige til at forudse og forstå individuelle potentielle fejltilstande, hvorved man kan garantere en højere grad af driftssikkerhed og risikokontrol i forbindelse med produktionsudstyr. Side 12 af 157

13 Vibrationer: Hvorfra kommer vibrationer? I praksis er det vanskeligt at undgå vibrationer. De fremkommer som den dynamiske følgeeffekt af fabrikationstolerancer, friktion mellem maskindele og ubalancekræfter i roterende og frem og tilbagegående maskindele. Svage vibrationer kan anslå resonansfrekvenser i andre strukturdele, og dermed blive forstærket til generende vibrations- og støjkilder. Undertiden udfører mekaniske vibrationer dog et nyttigt arbejde. For eksempel genererer vi vibrationer i transportbaner, betonvibrationer, ultralydsrensebade og trykluftmejsler. Rysteborde benyttes i udstrakt grad til at påføre produkter og komponenter kontrolleret vibrationsenergi, og dermed sikre funktionsdygtighed i vibrerende omgivelser. Et grundlæggende krav for alt arbejde med vibrationer hvad enten det angår konstruktion af maskiner, som udnytter vibrationsenergi, eller det drejer sig om udvikling og vedligeholdelse af støj- og vibrationssvage mekaniske produkter er en nøjagtig beskrivelse af vibrationerne ved måling og analyse. Side 13 af 157

14 Vibrationsparametre: Acceleration, hastighed og forskydning. Når vi har bestemt os for at måle vibrationer skal vi bestemme os for en transducer til at give vibrationsniveauet. Når vi anvender et accelerometer til måling kan omregne imellem forskydningen, hastigheden og accelerationen. Accelerometer. Det piezoelektriske accelerometer. Den transducer, som i dag anvendes stort set overalt ved vibrationsmålinger er det piezoelektriske accelerometer. Det har generelt bedre egenskaber end nogen anden vibrationstransducer. Det har et meget bredt frekvens- og dynamikområde og udviser god linearitet. Det er særdeles robust og pålideligt, og dets karakteristika bevares over lang tid. Herudover genererer det piezoelektriske accelerometer selv signalet det behøver altså ikke nogen strømforsyning. Der er ikke bevægelige dele som slides, og endelig: dets udgangssignal som er proportional med accelerationen, kan integreres til hastigheds- og forskydningssignalet. Kernen i et piezoelektrisk accelerometer er en skive af piezoelektrisk materiale, oftest en kunstigt polariseret ferroelektrisk keramik, som har den særlige piezoelektriske effekt: Når den deformeres mekanisk enten ved træk/tryk eller ved forskydning, genererer den en elektrisk ladning, som er proportional med den påtrykte kraft. Side 14 af 157

15 Accelerometrets opbygning. I et accelerometer er det piezoelektriske element i praksis anbragt sådan, at en seismisk masse påvirker det piezoelektriske element med en kraft, når den samlede enhed vibreres. Denne kraft er proportional med bevægelsens acceleration, idet Kraft = Masse * Acceleration. For frekvenser, som ligger passende under resonansfrekvensen for det samlede masse-fjedersystem, vil massens acceleration være den samme som basispladens acceleration, og udgangssignalets størrelse vil dermed være proportional med den acceleration, transduceren udsættes for. I praksis udnyttes to konstruktionsprincipper: Kompressionstypen, hvor massen udøver en kompressionskraft på det piezoelektriske element og Forskydningstypen, hvor massen udøver en forskydningskraft på det piezoelektriske element. Side 15 af 157

16 Accelerometertyper. Der tilbydes i dag mange forskellige typer accelerometre, så mange, at valget af den rette type umiddelbart kunne synes svært. Imidlertid vil en lille gruppe standard typer dække de fleste behov. De resterende accelerometre har karakteristika, som peger mod specielle anvendelser. Eksempelvis meget små accelerometre, som benyttes til måling af meget høje niveauer eller frekvenser og til måling på lette strukturer accelerometrenes vægt er ½ til 2 gram. Andre specialtyper er optimeret med henblik på anvendelse ved høj temperatur; samtidig måling i tre indbyrdes vinkelrette planer; ekstremt lave vibrationsniveauer; stød og chok; og til permanent overvågning af maskinanlæg. Side 16 af 157

17 Accelerometerets karakteristika. Følsomheden er det vigtigste af accelerometrets data. Det ville være ideelt med et højt udgangssignalniveau, men her er vi nødt til at acceptere et kompromis, fordi stor følsomhed kræver forholdsvis store elementer, som resulterer i en relativt stor og tung transducer. Under normale omstændigheder er følsomheden dog ikke kritisk, idet moderne forforstærkere er udformet under hensyntagen til de lave signalniveauer. Accelerometrets masse bliver en betydningsfuld parameter, når der skal måles på lette strukturer. Tillægsmasse kan ændre vibrationernes niveau og frekvens i målepunktet. Generelt bør accelerometrets masse ikke overstige en tiendedel af den dynamiske masse af det vibrerende element, hvorpå accelerometret er monteret. Når det drejer sig om at måle ekstremt lave eller høje niveauer, bør accelerometrets dynamikområde tages i betragtning. Den nedre grænse, som er vist på figuren bestemmes sjældent af accelerometret selv, men derimod af elektrisk støj fra forbindelseskabler og forstærkerkredsløb. Denne grænse er med standardinstrumenter normalt så lav som 0,01 m/s 2. Den øvre grænse bestemmes af accelerometrets mekaniske styrke. Et typisk standard accelerometer er lineært op til til m/s 2, dvs. langt ind i området mekaniske chok. Accelerometre udviklet specielt til måling af mekaniske chok kan være lineære op til 1000 km/s 2 ( g). Side 17 af 157

18 Accelerometrets frekvansområde. Mekaniske systemer har hovedsagelig vibrationsenergien koncentreret i et forholdsvis snævert frekvensområde mellem 10 Hz og 1000 Hz, men målingerne udstrækkes ofte helt op til f.eks. 10 khz, fordi der kan være betydningsfulde komponenter ved de højere frekvenser. Vi må derfor ved valget af accelerometer sikre, at accelerometrets frekvensområde passer til måleopgaven. Accelerometrets frekvensområde begrænses i praksis nedadtil af to faktorer. Den første er lavfrekvensafskæringen af den tilhørende forforstærker, og denne grænse ligger almindeligvis omkring 0,1 Hz. Den anden er følgevirkningen af temperaturgradienter. Med moderne accelerometre af forskydningstypen er denne effekt dog minimal og tillader umiddelbart målinger til under 1 Hz i almindeligt miljø. Den øvre frekvensgrænse bestemmes af resonansfrekvensen for massefjedersystemet i selve accelerometret. Som en tommelfingerregel kan man sætte den øvre frekvensgrænse til en tredjedel af accelerometrets resonansfrekvens. Derved sikres det, at fejlen ved måling af komponenter ved den øvre frekvensgrænse bliver mindre end + 12%. Med små accelerometre, hvis egenmasse er lav, kan resonansfrekvensen ligge så højt som 180 khz, men for de lidt større og mere følsomme standard accelerometre er resonansfrekvenser på 2 til 30 khz typiske. Side 18 af 157

19 Måleteknik: Valg af målepunkt for accelerometret. Accelerometret skal monteres, så den ønskede måleretning er sammenfaldende med hovedfølsomhedsaksen. Accelerometre er også i nogen grad følsomme over for vibrationer i tværretningen, men denne effekt kan almindeligvis ignoreres, da denne tværfølsomhed typisk er mindre en 4% af hovedaksefølsomheden. Der findes dog accelerometre der kan måle i alle tre retninger med en montering. Denne aktuelle måleopgave vil som regel diktere målepunktets placering. Lad os tage kuglelejehuset på tegningen som eksempel. Her benyttes accelerationsmålinger til at overvåge den løbende tilstand af aksel og leje. Accelerometret bør følgelig placeres så man opnår den bedst mulige transmission af vibrationer fra lejet. Accelerometret A detekterer lejets vibrationssignal, som her dominerer over vibrationer fra andre maskindele, mens accelerometer B detekterer lejevibrationer, som er dæmpet ved transmission gennem samlingen, og blandet med signaler fra andre dele af maskinen. På tilsvarende måde sikrer accelerometer C en mere direkte transmission end accelerometer D. Det næste spørgsmål er nu: I hvilken retning bør man måle vibrationerne for det pågældende maskinelement. Det er vanskeligt at give generelle retningslinier, men for det viste leje vil man kunne få betydningsfuld information med henblik på overvågning ved at måle både i aksial og en af de radiale retninger, som regel den, der kan forventes at have den laveste stivhed. Mekaniske emners reaktion på tvungne vibrationer er et uhyre sammensat fænomen, og det medfører, at man især ved høje frekvenser kan forvente forskellige vibrationsniveauer og frekvensspektre selv ved tæt liggende målepunkter på samme maskin-element. Side 19 af 157

20 Montering af accelerometret. Metoden til montering af accelerometret i målepunktet er en af de væsentligste faktorer for opnåelse af nøjagtige resultater i praktiske vibrationsmålinger. Dårlig montering resulterer i reduktion af det monterede systems resonansfrekvens, og det kan i alvorlig grad indskrænke accelerometrets brugbare frekvensområde. Den ideelle monteringsform opnås med en stålskrue på en plan og glat flade som vist på tegningen. Et tyndt lag fedt på kontaktfladen kan øge monteringsstivheden. Gevindhullet i maskindelen skal være tilstrækkeligt dybt til at forhindre, at stålskruen tvinges i bund i accelerometrets basisplade. Den øverste tegning viser en typisk frekvenskarakteristik for et standard accelerometer monteret med stålskrue på en plan flade. Resonansfrekvensen er her omtrent ligeså høj som de 32 khz, der blev målt ved kalibrering af accelerometret, som bliver udført på en plan og poleret flade. Motorer i dag kan bestilles fra fabrikken med gevindhuller til montering af målepunkter. Der findes flere alternativer på markedet.. Side 20 af 157

21 Ønsker man at have faste målepunkter på en maskine, hvor det ikke er muligt at lave gevindhuller, kan man benytte en klæbestuds. Den sættes fast i målepunktet ved brug af hårdt klæbemiddel, idet bløde klæbemidler kan reducere accelerometrets brugbare frekvensområde betydeligt. Hvor accelerometret skal isoleres elektrisk fra måleobjektet kan man benytte en glimmerskive og en isoleret skrue. Metoden benyttes normalt for at forhindre jord-sløjfer. Denne monteringsmetode giver også et godt resultat resonansfrekvensen for det tidligere nævnte accelerometer reduceres kun til ca. 28 khz. En permanent magnet er en enkel fastgørelsesmetode, hvor målepunktet er en plan magnetisk flade. Metoden reducerer dog resonansfrekvensen for det samme accelerometer til omkring 7 khz og kan følgelig ikke bruges til målinger over 2 khz. Magnetens holdekraft er tilstrækkelig vil vibrationsniveauer op til 1000 til 2000 m/s 2 afhængig af accelerometrets masse. En håndholdt probe med accelerometret monteret på toppen tillader en hurtig måling, men den kan give store målefejl på grund af den ringe stivhed. Reproducerbare resultater kan ikke forventes. Endvidere bør der benyttes et lavpasfilter til at reducere frekvensområdet til under 1000 Hz. Side 21 af 157

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

EFFEKTIV TILSTANDSOVERVÅGNING?

EFFEKTIV TILSTANDSOVERVÅGNING? EFFEKTIV TILSTANDSOVERVÅGNING? Af Palle Aggerholm, Vibro Consult Telefon: 86 14 95 84 E-mail: palle@vibroconsult.dk I dette afsnit sættes fokus på nogle af de faldgruber, man kan komme ud for, og nogle

Læs mere

VIBRO CONSULT PALLE AGGERHOLM. Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse

VIBRO CONSULT PALLE AGGERHOLM. Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Maskintilstand VIBRO CONSULT Tilstandskontrol Havari x 10 x 2,5 Fejl Drifttid Hvad er en frekvens? Sammensat signal Harmoniske signaler 1 sek. t = + + 1

Læs mere

VIBRO CONSULT Palle Aggerholm

VIBRO CONSULT Palle Aggerholm VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 E-mail: palle@vibroconsult.dk www.vibroconsult.dk 1 DK 8260 Viby J. På et større dansk kraftværk er en forbrændingsluftsblæser

Læs mere

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear.

Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. VIBRO CONSULT Palle Aggerholm. Dampturbineanlæg. Udvikling af fejl i planetgear. Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 E-mail: palle@vibroconsult.dk www.vibroconsult.dk DK 8260 Viby J. Højtryksturbine

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day

OrtoSense Wind Power. 24 marts 2010 Green Engineering Technology Day Missionen for OrtoSense er at måle vibrationer i vindmøller og beregne komponenters oscillationskarakteristik. Hermed bestemme møllens driftstilstand 1 OrtoSense ApS blev stiftet i august 2006 af Frank

Læs mere

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m)

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m) Kapitel 10 Beregning af magnetiske felter For at beregne det magnetiske felt fra højspændingsledninger/kabler, skal strømmene i alle ledere (fase-, jord- og eventuelle skærmledere) kendes. Den inducerede

Læs mere

Theory Danish (Denmark)

Theory Danish (Denmark) Q1-1 To mekanikopgaver (10 points) Læs venligst den generelle vejledning i en anden konvolut inden du går i gang. Del A. Den skjulte metalskive (3.5 points) Vi betragter et sammensat legeme bestående af

Læs mere

Studieretningsopgave

Studieretningsopgave Virum Gymnasium Studieretningsopgave Harmoniske svingninger i matematik og fysik Vejledere: Christian Holst Hansen (matematik) og Bodil Dam Heiselberg (fysik) 30-01-2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Vibrationsdæmpere til industrien

Vibrationsdæmpere til industrien Vibrationsdæmpere til industrien Ellegaard Teknik ApS lagerfører et bredt sortiment af viberationsdæmpere 8020 8020 - Buffere - Taljebuffer - Sugefod - Maskinsko - Ringbuffer - Skinner - Krananslagsbuffer

Læs mere

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods.

Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. Manual LV-W200E-250E300E-300E1-500E1-750E1-1000E1 Anvendes f.eks. i fabriks- og lagerbygninger til træk og løft af gods. 1 2 Egenskaber og anvendelse LV-W serien bygger på KDJ grundmodellen produceret

Læs mere

Appendiks 1. I=1/2 kerner. -1/2 (højere energi) E = h ν = k B. 1/2 (lav energi)

Appendiks 1. I=1/2 kerner. -1/2 (højere energi) E = h ν = k B. 1/2 (lav energi) Appendiks NMR-teknikken NMR-teknikken baserer sig på en grundlæggende kvanteegenskab i mange atomkerner, nemlig det såkaldte spin som kun nogle kerner besidder. I eksemplerne her benyttes H og 3 C, som

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glide stykke og nålerør

Glide stykke og nålerør Glide stykke og nålerør Mens vi venter på at lejerne tørre, kan vi passende gå videre med et par småting på pan en. (Den anden chassis halvdel.) Når bilen er samlet, er der erfaring for at pan en rent

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. M4 Dynamik 1. Kræfter i ligevægt Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik. Fx har nøglen til forståelsen af hvad der foregår i det indre af en stjerne været betragtninger

Læs mere

Montage og serviceinstruktion

Montage og serviceinstruktion Montage og serviceinstruktion Husk de normale sikkerhedsregler Før arbejde på transmissionen, skal strømmen afbrydes. Det skal sikres at transmissionen, ikke kan startes under arbejdet. Følg i øvrigt anvisningerne

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk mekanik 2 - ny og gammel ordning Vejledende eksamensopgaver 16. januar 2008 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 1. Generelt Basic Wing BCRWR er en remtrukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet udgangshastighed,

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine SKRUEGENERATOR Sneglepumper som energi turbine Projektforløb opdæmmet flod Etablering af financiering og ejerskab Forundersøgelse Flow data fra myndigheder eller kunde nej Projekt gennemførsel Etableringsmulighed

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 11 sider Skriftlig prøve, lørdag den 12. december, 2015 Kursus navn Fysik 1 Kursus nr. 10916 Varighed: 4 timer Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt "Vægtning":

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

3 Overføringsfunktion

3 Overføringsfunktion 1 3 Overføringsfunktion 3.1 Overføringsfunktion For et system som vist på figur 3.1 er overføringsfunktionen givet ved: Y (s) =H(s) X(s) [;] (3.1) Y (s) X(s) = H(s) [;] (3.2) Y (s) er den Laplacetransformerede

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Introduktion til cosinus, sinus og tangens

Introduktion til cosinus, sinus og tangens Introduktion til cosinus, sinus og tangens Jes Toft Kristensen 24. maj 2010 1 Forord Her er en lille introduktion til cosinus, sinus og tangens. Det var et af de emner jeg selv havde svært ved at forstå,

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer

Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Dæk/vejbanestøj - støjgenererende mekanismer Bent Andersen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut København 2006-11-10, BEA@vd.dk 1 Indledning støj generelt 1. Generelt om støj meget kort 2. Delstøjkilder

Læs mere

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2004

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2004 Fononiske Båndgab Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2004 1 Baggrund Bølgeudbredelse i materialer og medier (som f.eks. luft) er et fænomen, der kendes af alle og som observeres i forskellige former i

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Ren versus ligesvævende stemning

Ren versus ligesvævende stemning Ren versus ligesvævende 1. Toner, frekvenser, overtoner og intervaller En oktav består af 12 halvtoner. Til hver tone er knyttet en frekvens. Kammertonen A4 defineres f.eks. til at have frekvensen 440

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk mekanik 2 - ny og gammel ordning Skriftlig eksamen 25. januar 2008 Tillae hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 9 sider Skriftlig prøve, torsdag den 24. maj, 2007, kl. 9:00-13:00 Kursus navn: Fysik 1 Kursus nr. 10022 Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. "Vægtning":

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005

Fononiske Båndgab. Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2005 Fononiske Båndgab Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Baggrund Bølgeudbredelse i materialer og medier (som f.eks. luft) er et fænomen, der kendes af alle og som observeres i forskellige former i

Læs mere

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger 1 Løsningsfase I dette kapitel vil der blive udarbejdet forskellige løsnings forslag der vil leve op til problem beskrivelsen samt de opstillede kravspecifikationer 1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND

GANGKOMFORT OG RULLEMODSTAND Myndighederne kræver, at gulvene skal have "passende fjedring", men der angives dog ingen metode til måling af fjedringen. Der er metoder til måling af støddæmpning og deformation i gulvbelægninger. Et

Læs mere

APPLICATION SHEET Juli

APPLICATION SHEET Juli Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse 2. Anvendelse - Data 3. Valg af produkt og dimensionering 4. Motovario løsning 1. Beskrivelse Skærmene til cricketbaner er en del af det nødvendige udstyr til cricketspillet.

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Placering af trykmåler til bølgemåling. Wave Dragon, Nissum Bredning

Placering af trykmåler til bølgemåling. Wave Dragon, Nissum Bredning Placering af trykmåler til bølgemåling Wave Dragon, Nissum Bredning z x y Morten Kramer & Jens Peter Kofoed August, 2004 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITY SOHNGAARDSHOLMSVEJ 57 DK-9000

Læs mere

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: EVMG trykpumpe Rovatti MEKV trykpumpe Caprari HVU trykpumpe Bauer Famos traktorpumpe side

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk Mekanik 2 Skriftlig eksamen 23. januar 2009 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner Besvarelsen må

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

1. Vibrationer og bølger

1. Vibrationer og bølger V 1. Vibrationer og bølger Vi ser overalt bevægelser, der gentager sig: Sætter vi en gynge i gang, vil den fortsætte med at svinge på (næsten) samme måde, sætter vi en karrusel i gang vil den fortsætte

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre.

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. ELT2, Passive filter, frekvenskarakteristikker Øvelsesvejledning Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. Øvelsen består af 3 dele: 1. En beregningsdel som du forventes at

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere