Forbedring af distriktsforeningsstrukturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedring af distriktsforeningsstrukturen"

Transkript

1 Forbedring af distriktsforeningsstrukturen Midtvejsmøde 5. november

2 Disposition Udredning om beføjelser til ændring Forventninger til distriktsforeningerne Procedurer for delegerede og kandidater Gruppedrøftelse ved bordene Frokost Værdi og kontingent 2

3 Udredning om beføjelser til ændring Hvem kan beslutte at ændre distriktsforeningsstrukturen? Notat af 9. september 2011 udsendt med invitationen til mødet. 3

4 Notatets konklusion (1) Distriktsforeningernes rettigheder og pligter overfor Landsforeningen fremgår af Landsforeningens vedtægter. Vedtægterne fastsættes af delegeretmødet 400 af 420 delegerede udpeges af distriktsforeningerne 4

5 Notatets konklusion (2) To tredjedele af de delegerede kan: fastsætte distriktsforeningernes rettigheder overfor Landsforeningen pålægge distriktsforeningerne opgaver og pligter overfor Landsforeningen ændre den geografiske struktur 5

6 Forventninger til distriktsforeningerne (1) Menighedsrådenes forventninger til distriktsforeningerne: Adgang til kurser, erfaringsudveksling, netværk, debat Lokal politisk interessevaretagelse Det forudsætter: Klarhed over, hvad distriktsforeningen tilbyder Hvad menighedsrådet får for kontingentet 6

7 Forventninger til distriktsforeningerne (2) Landsforeningens forventninger til distriktsforeningerne: Sikre menighedsrådenes indflydelse på deres egen interesseorganisation og dermed på de landsdækkende beslutninger demokratisk legitimitet Det forudsætter: Tydelige og åbne veje til indflydelse for det enkelte medlem 7

8 To udfordringer for den demokratiske legitimitet 1. Udpegning af delegerede: Der er sket et fald i antal årsmødedeltagere og antal delegerede Udpegningen sker ved meget forskellige procedurer i de enkelte distriktsforeninger 8

9 Udpegning af delegerede Faldende tendens i anvendelse af distriktsforeningernes 400 delegeretpladser: 2005: 98,5 % 2006: 97,8 % 2007: 92,5 % 2008: 92,8 % 2009: 96,3 % 2010: 92,1 % 2011: 92,8 % 9

10 Geografisk fordeling af anvendelsen af delegeretpladser Gennemsnit for 2010 og 2011 Lys grøn: 0-89 % Grøn: % Mørk grøn: 100 %

11 Sådan sker udpegningen af delegerede i dag Store forskelle i udpegningsproceduren i distriktsforeningerne: På generalforsamling Af bestyrelsen Helt eller delvist på skift mellem menighedsrådene Forskellig mulighed for kendskab i menighedsrådene til, hvilke holdninger de er repræsenterede med f.eks. fra formøder. 11

12 To udfordringer for den demokratiske legitimitet 2. Opstilling af kandidater: På visse områder har der kun akkurat været et tilstrækkeligt antal kandidater Der mangler procedurer og støtte til opstilling af kandidater 12

13 Opstilling af kandidater Stiftsvis opstilling Derfor meget forskellige vilkår i de enkelte stifter Risiko for først til mølle Risiko for manglende kendskab i menighedsrådene for muligheden (og behovet) for at stille op Uklar ansvarsfordeling for at der opstilles det nødvendige antal 13

14 Bestyrelsens oplæg Højt og ensartet informationsniveau til menighedsrådene om procedurerne for udpegning af delegerede og opstilling af kandidater Sådan får du indflydelse Gode og ensartede procedurer i hele landet for udpegning af delegerede og opstilling af kandidater 14

15 Bestyrelsens oplæg vedr. udpegning af delegerede (1) 1. Distriktsforeningernes generalforsamlinger holdes indenfor en fastsat periode. 2. Landsforeningen skal hvert år forud for distriktsforeningernes generalforsamlinger informere alle menighedsråd om procedurerne for udpegning af delegerede. 3. Fast landsdækkende frist for at sende forslag til delegerede til distriktsforeningen 4. Mulighed for udpegning på baggrund af skriftligt tilsagn 15

16 Bestyrelsens oplæg vedr. udpegning af delegerede (2) 5. Skriftlig og hemmelig afstemning på distriktsforeningens generalforsamling 6. Der fastsættes en landsdækkende frist for at meddele delegerede og deres suppleanter til Landsforeningen 7. Der fastsættes en landsdækkende frist umiddelbart inden delegeretmødet for at indsætte suppleanter i stedet for de meddelte delegerede 16

17 Bestyrelsens oplæg vedr. udpegning af delegerede (3) 8. Der skal være lige mulighed for alle for at blive delegeret. Der må ikke være bestemmelser, der begrænser muligheden for noget medlem for at blive delegeret. a) En distriktsforening kan dog vedtægtsfastsætte, at der blandt de delegerede skal være to bestyrelsesmedlemmer b) En distriktsforening kan vedtægtsfastsætte, at der skal udpeges mindst én fra hvert provsti 9. Skriftligt varslet og åbent formøde for delegerede og alle distriktsforeningens øvrige medlemmer 17

18 Tidslinje for udpegning af delegerede

19 Bestyrelsens oplæg vedr. opstilling af kandidater 1. Distriktsforeningernes generalforsamlinger holdes indenfor en fastsat periode. 2. Landsforeningen skal forud for hvert bestyrelsesvalg inden distriktsforeningernes generalforsamlinger informere alle menighedsråd om procedurerne for valg til bestyrelsen. 3. Der fastsættes en landsdækkende frist for at sende kandidatforslag til distriktsforeningen 4. Såfremt der ikke opstilles to kandidater i et stift, bortfalder første valgrunde for det pågældende stift. 5. Alle valgbare skal kunne bringes i forslag på lige fod. Der må ikke være bestemmelser, der hindrer dette. 19

20 Tidslinje for opstilling af kandidater

21 Gruppedrøftelse ved bordene 1. Kan I tilslutte jer diagnosen? 2. Kan I tilslutte jer principperne i løsningsforslagene? 3. Hvad vil løsningsforslagene betyde for jeres egen distriktsforening? 21

22 Værdi og kontingent i den samlede organisation Et oplæg til debat 22

23 En samlet organisation? (1) Menighedsrådet oplever: Samtidigt medlemskab af både Landsforening og distriktsforening Én samlet kontingentopkrævning Én pakke 23

24 En samlet organisation? (2) Vedtægtsmæssigt to separate størrelser: Den enkelte distriktsforening afgør, hvilke opgaver, den vil løse. Herunder om den formidler Landsforeningens tilbud (eks. kurser) Landsforeningens vedtægter indeholder ingen konkrete bestemmelser om, hvilke ydelser distriktsforeningen skal levere til menighedsrådene 24

25 En samlet organisation? (3) Distriktsforeningens generalforsamling fastsætter foreningens kontingent Delegeretmødet fastsætter Landsforeningens kontingent, men kender ikke størrelsen på distriktsforeningernes kontingent eller omfanget af deres ydelser. Menighedsrådene har behov for at kunne sammenholde det samlede kontingent med de samlede ydelser. Hvad er der i pakken? 25

26 Hvem fastsætter det samlede kontingent? Én pakke: Medlemskab af og kontingent til Landsforening og distriktsforening Delegeretmødet fastsætter ca. 85 % af det samlede kontingent Gennemsnitligt ca. 15 % af kontingentet besluttes lokalt og de delegerede kender kun de tilsvarende ydelser i egen distriktsforening Andelen varierer lokalt 26

27 Hvor stort er det samlede kontingent? Landsforeningen opkrævede i ,2 mio. kr. i kontingent Undersøgelse: Hvad var jeres kontingentindtægt i 2010 ekskl. kontingent til Landsforeningen? Mail af 6. oktober 2011 med svarfrist 19. oktober. Påmindelse den 21. oktober 34 distriktsforeninger har svaret (72 %) Disse foreninger opkrævede tilsammen 2,15 mio. kr. i kontingent i

28

29 Kurser Delegerede Årsmødedeltagere

30

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere