Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright 2011 Grontmij A/S

2 Indhold Kort introduktion til trafiksikkerhedsinspektion 2 Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion Eksempler på typiske problemer Afrapportering af TSI Implementering af og erfaringer fra TSI på H145 Prioritering Opfølgning Eksempler på autoværnsarbejder TSI i øvrigt Debat Copyright 2011 Grontmij A/S

3 Hvad er en Trafiksikkerhedsinspektion? 3 Metode til systematisk vurdering af sikkerhedsforholdene på vejanlæg Ikke en del af det formelle revisionssystem (TSR og TGR) Prioriteres på linie med øvrige driftsaktiviteter, bl.a. ulykkesbekæmpelse Ved nyanlæg: Gennemgang inden 1 år efter åbning = Trafiksikkerhedsrevision (trin 5) Gennemgang senere end 1 år efter åbning = Trafiksikkerhedsinspektion Copyright 2011 Grontmij A/S

4 Eksempel 4 Copyright 2011 Grontmij A/S

5 Omfang af TSI 5 Vejbestyrelse (driftsorganisation) fastsætter omfang Prioritering? Faste genstande Kørebaneafmærkning og tavler Forhold for lette trafikanter Oversigtsforhold Osv. Vejbestyrelse (driftsorganisation) fastsætter vejstrækninger Kriterier: Antal ulykker Borgerhenvendelse Trafik Uhensigtsmæssig udformning Osv. Copyright 2011 Grontmij A/S

6 Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion 6 Copyright 2011 Grontmij A/S

7 7 Copyright 2011 Grontmij A/S Eksempler på typiske problemer

8 8 Copyright 2011 Grontmij A/S Eksempler på typiske problemer

9 Afrapportering af TSI 9 1. Baggrund, forudsætninger og omfang 2. Registrerede generelle og specifikke problemer 3. Løsningsforslag til problemer 4. Evt. oversigtskort med registrerede problemer Afrapportering skal være enkel, overskuelig og målrettet mod driftsorganisationen Copyright 2011 Grontmij A/S

10 Copyright 2011 Grontmij A/S Afrapportering af TSI 10

11 Copyright 2011 Grontmij A/S Afrapportering af TSI 11

12 Copyright 2011 Grontmij A/S Afrapportering af TSI 12

13 Udførelse af TSI 13 Forhold man skal være særlig opmærksom på -Man skal vide hvad man skal registrere inden man kører ud -Man skal have de rette tegninger og udstyr med -Opgaven kan omfatte håndtering af meget store datamængder -Kursus: Vejen som arbejdsplads -Uddannede trafiksikkerhedsrevisorer -Vejbestyrelsen skal vide hvilke prioritering de vil lave Copyright 2011 Grontmij A/S

14 Implementering af og erfaringer fra TSI på H145 Morten Klintø

15 Lidt om baggrund for projekt Hovedlandevej H145 Holbæk-Sorø Udformning - Ca. 30 km, 2-sporet vej - Mange skift i især tværprofil - Mange kryds og private adgange - Flere mindre byer og delstrækninger med lokale hastighedsbegrænsninger - Flere ulykkesbelastede kryds er saneret Grå strækningsanalyse i Pulje med fokus på strækninger i åbent land - Problemer med ene- og mødeulykker samt krydsulykker - Rumleriller i vejmidte indstillet, ikke gennemført Beslutning om trafiksikkerhedsinspektion i Metode baseret på danske og norske håndbøger

16 Afrapportering af TSI To Excel regneark samt oversigtskort 1:4.000 Selvstændige ark for de ca. 340 identificerede problemer På oversigtsforsiden er problemerne grupperet jf. løsningsforslag til afhjælpning, omfatter primært: Opsætning af autoværn Opsætning af påkørselsdæmpere Sanering af faste genstande i sikkerhedszonen i øvrigt Etablering af ny og udskiftning af eksisterende afmærkning, herunder udskiftning af tavlestandere til brudled Størstedelen af problemerne og løsningsforslagene vedrører en sanering af sikkerhedszonen

17 Prioritering af løsningsforslag i TSI Prisoverslag for den samlede tiltagspakke overskrider projektbudget Vi har valgt primært at fokusere på sanering af sikkerhedszonen Løsninger skal være inden for vejskel og kunne udføres i 2011 Det har været svært at prioritere løsningsforslag alene på baggrund af informationen i registreringsarkene Vi har: Problemets afstand fra kørespor Generelt foto af problem (skråninger og grøfter kan ikke vurderes) En vurdering af sandsynlighed / konsekvens i norsk matrix Men f.eks. ikke dybde af eventuelle skråninger / grøfter Denne viden er vigtig for at kunne prioritere f.eks. autoværn

18 Opfølgning på gennemført TSI Vi har gennemkørt projektstrækningen med baggrund i registreringsarkene To trafiksikkerhedsrevisorer og driftsansvarlig for autoværn Løsningsforslag til sanering af sikkerhedszonen blev prioriteret og afsat på stedet Baseret på afstand til kørespor, eventuel dybde af skråning samt placering i forhold til kurver, udkørsler og forventet hastighed Resulteret i revideret liste med autoværnsarbejder, nu prioriteret 1-3 P.t. etableres autoværn i prioritet 1, forventes færdig i uge 50 Ca. 5 km nyt autoværn i alt, især i yderside af kurver med stejle og dybe skråninger og/eller faste genstande Plus udskiftning af autoværnsbegyndelser inden for sikkerhedszonen på eksisterende autoværn (tilstrækkelig tilbageføring eller påkørselsdæmper)

19 Eksempel på autoværnsarbejder Før situation Efter situation

20 Erfaringer fra gennemført TSI Besigtigelse skal være grundig og konsekvent F.eks. afstande og højdeforskelle tager tid, især pga. højt græs mv. Vedlagte fotos skal vise problemet så tydeligt som muligt Løsningsforslag skal være præcise F.eks. med type af autoværnsbegyndelser og afslutninger Løsningsforslag skal tage hensyn til de lokale forhold F.eks. autoværn ift. tæthed af/oversigt ved adgange Løsningsforslag skal kunne prioriteres F.eks. prioritere løsningsforslag 1-3 baseret på norsk matrix Metode hertil skal videreudvikles, skal sikre ensartethed og muliggøre en afgrænsning af en tiltagspakke jf. projektbudget

21 TSI i øvrigt I efteråret 2011 har vi i Vejcenter Sjælland igangsat følgende planlægningsundersøgelser med tematisk / generel TSI: Gennemgang af motorvejsramper - I alt 27 tilslutningsanlæg med 97 ramper - Inkluderer vurdering af hastighedsprofil, samt besigtigelse af 25 ramper i mørke Screening af horisontalkurver på øvrige hldv. - Screening af alle kurver samt udpegning af og videre bearbejdning for ensartet løsning i problematiske skarpe kurver - Inkluderer udarbejdelse af afmærkningsplaner for problemkurver - Kurver på H145, H151, H133 og delstrækning af H119 er blevet udvalgt Trafiksikkerhedsinspektion på 3 udvalgte hldv. - Generel TSI på H123, H617 og delstrækning af H119 Der er i indgåede aftaler taget hensyn til erfaringer fra TSI på H145 Inkluderer krav til revisorteam, besigtigelse og afrapportering

22 Debat / holdninger til 22 Trafiksikkerhedsinspektion som en del af kommunernes trafiksikkerhedsarbejde Temaer for TSI Inspektionsteams Opfølgning på trafiksikkerhedsinspektion Copyright 2011 Grontmij A/S

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker.

Abstrakt. og formål. Ulykker. Artikler fra Trafikdage. at Aalborg. University) vejsulykker. disse veje. indrettes, så. fører til ulykker. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitett (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Evaluering af trafiksikkerhedsrevision

Evaluering af trafiksikkerhedsrevision Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere