Jesper Lundh Janni Momberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Lundh Janni Momberg"

Transkript

1 Jesper Lundh Janni Momberg 1

2 Formålet med kurset er at styrke praksispersonalets baggrundsviden til gavn for patienterne og klinikken og derved give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde og tilfredshed. 2

3 Indhold Receptfornyelser, herunder generiske ordinationer/substitution Laboratorieundersøgelser- og svar indenfor følgende områder: Hjerte/kar, Type II Diabetes, Astma/KOl, smerter,infektioner, p-piller, ledmuskler og osteoporose. Visitationen af patienterne: Hvem skal ses nu, snart eller senere? 3

4 Hvem er I? Hvorlænge har I været i praksis? 0-5 år, 5-10 år, > 10 år Hvad arbejder I med? Sekretær, sygeplejerske, social- og sundhedsass., andet 4

5 Almen praksis kontakter (2006) = 6,8 per borger 88% har årligt kontakt med egen læge Sikrer fri og lige adgang til læge i Danmark Koordinator for patienten i nærmiljøet Frontlinje og visitator i sundhedsvæsnet (gatekeeper) 5

6 Dagens forløb Generelt omkring receptfornyelser herunder generisk ordination overfor substitution, tilskudsregler kort. Svarafgivelse gennemgang af almindelige blodprøver Svar indenfor specifikke områder (diabetes, hypertension, gynækologi, infektioner, osteoporose) Telefonisk visitation Opgaver 6

7 Receptfornyelser herunder generisk ordination overfor substitution Tilskudsregler FMK 7

8 Receptfornyelser Snak sammen 2 og 2 Hvad gør I med kronikerne der bestiller over telefonen Hvad gør I med kronikerne der bestiller over mail Hvad gør I når en patient er udskrevet fra hospital / afsluttet fra speciallæge ønsker fornyelse af denne medicin. 8

9 Tilskudsmuligheder Generelt tilskud Enkelt tilskud ex. Viagra, bisfosfonater, imodium, mirenaspiral Klausuleret tilskud: medikament der ikke har generelt tilskud men hvor nogen ptt med kronisk tilstand har glæde af lige netop dette præparat og ikke tåler de billigere varianter. (panodil, hjertemagnyl, visse blodtrykspræp. Gabapentin bisfosfonat ) 9

10 Årlig udgift i tilskudspriser Tilskud til medicin til personer over 18 år Tilskud til medicin til personer under 18 år kr. 0% 60% kr. 50% 60% kr. 75% 75% Over 3.130kr. 85% 85% Kronikertilskud: Egenbetaling > kr, svarende til samlet udgift med tilskud på kr CTR (centralt tilskudsregister) 10

11 Tilskudsmuligheder Førhøjet tilskud: tilskud til dyrere præparat i stedet for det generisk billigste ( Sjældent brugt) Kronikertilskud: ved stort forbrug (skema) Terminal tilskud: til døende. 11

12 FMK FMK online Medicin afstemning 12

13 Hvordan har I planlagt urinprøver i jeres praksis snak sammen 2 og 2 Fra hjemmeplejen Fra patienterne 13

14 Infektioner Svar påurinprøver Hvem skal undersøges for UVI: Patienter med symptomer på UVI. Ved tilfældigt fund af bakterier ved stix eller mik. skal der ikke foretages mere. Gravide der har plukveer, bør undersøges for asymptomatisk UVI 14

15 Hvem skal ikke undersøges Katheterbærere kun ved feber/konfusion Ptt der synes urinen lugter! Hvad med unge kvinder med symptomer men blank urin? - tænk Chlamydia. Ældre kvinder med dysuri men blank urin tænk atrofisk vaginit 15

16 Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftvej og lunger Folkesygdom næsten altid rygerrelateret Mange navne: kronisk bronchitis, store lunger, rygerlunger Ikke det samme som astma. 16

17 Rygning er et væsentligt indsatsområde, når det handler om at øge middellevetiden og mindske ulighed i sundhed. I 2013 er 17% af befolkningen dagligdags rygere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder (1) 1) Rygevaneundersøgelsen % af rygerne ønsker at stoppe, ½ ønsker hjælp 35% konfronteret med deres rygning hos el. (2) 2) Regionernes sundhedsprofil

18 I 2013 er 17% af befolkningen dagligdags rygere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder (1) 1) Rygevaneundersøgelsen % af rygerne ønsker at stoppe, ½ ønsker hjælp 35% konfronteret med deres rygning hos el. (2) 2) Regionernes sundhedsprofil

19 Symptomgivende KOL ca KOL ptt i medicinsk behandling ca KOL ptt. der følges i ambulatorium > Akutte indlæggelser pga KOL-eksacerbation ca / år Dødsfald pga KOL ca 10 om dagen 19

20 LFT Omkring 30% af rygerne får KOL I almen praksis skal vi kun lave 4-5 spirometrier for at finde en ny patient med KOL! 20

21 Forskel påkol og astma 21

22 KOL Korrekt diagnose (FEV 1 /FVC % < 70% ( postbronkodilatator værdi ) har patienten KOL? 22

23 Lungefunktionsundersøgelse KOL 23

24 MRC 1.Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget. 2.Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig meget el. går opad en lille bakke 3.Jeg går langsommere end andre på min egen alder og jeg er nødt til at stoppe op for at få vejret, når jeg går frem og tilbage. 4.Jeg stopper op for at få vejret efter ca. 100 m el. efter få min. gang på stedet. 5.Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj på el. af. 24

25 25

26 SABA korttids beta 2 antagonisk LABA LAMA ISC langtids beta 2 antagonisk langtidsvirkende anticolinergika inhalationssteroid PDE4 hæmmer Fosfodiesterase-4-hæmmere 26

27 Gruppe A korttids/ langtids beta 2 langtids antikolinergica Gruppe B langtids beta 2 /langtids antikolinergica Gruppe C langtids beta 2 /langtids antikolinergica inhalationssteroid Gruppe D langtids beta 2 /langtids antikolinergica inhalationssteroid 27

28 Virkning navn Farve mekanisme Korttidsvirk. Beta-2-agonist Langtidsvirk Beta-2-agoni. Inhalationssteroid Bricanyl Ventoline Buventol Formo easyhaler Oxis Serevent Giona Pulmicort Flixotide BLÅ GRØN BLÅ GRØN TURKIS GRØN ORANGE BRUN ORANGE Turbohaler Diskos/spray Easyhaler/pulver Easyhaler Turbohaler Diskos Easyhaler/pulver Turbohaler/spray Diskos Kombination Symbicort Seretide RØD LILLA Turbohaler Diskos/spray Anticholinergika Atrovent Spiriva GRØN GRÅ Kombineret beta2 og anticholinergika Berodual Duovent Combivent GRÅ Spray/væske/kapsel Væske Leukotrienantagonister Singulair Tablet 28

29 Tag Byt ud med Dosis Besparelse/år Pulmicort Oxis Serevent Giona easyhaler Formo easyhaler Formo easyhaler 400 mikrog x 2 9mikrg/12 mikrg 50mikg/12 mikg 1044 kr 1402 kr 1200 kr 29

30 Årskontrol Lungefunktionen Alment ved årskontrollen Hgb, cholesterol, blodsukker, levertal. Antal exabationer MRC status Gruppe A/B/C/D Gru Rtg. Thorax/ EKG måske - lægesvar 30

31 Irma 61 år, røget i 45 år FEV1 er 65 %. Medicin: Seretide, spiriva og bricanyl. MRC er 2 Hun har ikke haft nogen lungeinfektion i år Hun vil genbestille medicin hvad vil i tilråde hende? Hendes FEV1 er 45 %. MRC er 2 Hun har ikke haft nogen lungeinfektion i år Hvilken medicin skal hun tilrådes 31

32 Comorbiditet ved KOL Vigtigt ved KOL pt tænk comorbiditet=følgesygdomme Osteoporose Hjertekarsygdom Depression Kræftsygdomme 32

33 Blodprøve Lav værdi Høj værdi Hgb Basisk fosfatase ALAT S-Natrium Anæmi- tab af blod eller manglende produktion <137 mmol/l <120 mmol/l indlægges Doping KOL Marvsygdomme Galdevejssygdomme, leversygdomme, medicin, knoglesygdomme Leverskade: alkohol, medicin, hepatit, galdesygdom, pancreas >146 mmol/l (væskemangel) S-Kalium <3,5 mmol/l >4,5 mmol/l Crp c-reaktivt protein Infektionstegn, inflammationstegn. TSH (hypofyse-hormon) Forhøjet stofskifte For lavt stofskifte 33

34 Natriumforstyrrelser Hyponatriæmi (lavt natrium) under 137 mmol/l. Under 120 mmol/l akut indlæggelse. Årsager: bivirkning til vanddrivende beh, specielt thiazider (centyl den grønne/gule) bivirkning til SSRI (antidepressive præp.) Symptomer: ved ældre oftest kvalme, appetitløshed, hovedpine, konfusion/delir. Behandling: tilføre salt og spare på væskeindtag. 34

35 Kaliumforstyrrelser Kalium normalt 3,5-4,5 mmol/l. Værdier under 2,5 og over 7,0 indlægges. Obs prøvetagning. Centrifugeres hurtigt efter prøvetagning for at mindske hæmolyse Årsag til hypokaliæmi: diuretika, opkastninger, diare. Årsag til hyperkaliæmi: prøvetagningsfejl, nyresygdom, kaliumbesparende diuretika (spiron), ACE-hæmmere. Kaliumtilskud: naturligt i banan, æblejuice, ellers kaleorid 35

36 Creatinin Måling af nyrefunktionen. egfr = estimat af glomerulær filtrations rate 36

37 Creatinin Mistanke om nyresygdom (forstyrrelser i væske- og elektrolyt-balancen) Forundersøgelsen af patienter der skal behandles med lægemidler, hvis udskillelse er afhængig af nyrefunktionen (pradaxa, digoxin og ACE hæmmer) Opfølgning af patienter med dårlig nyrefunktion omend man skal være opmærksom på, at P-Kreatinin kan stige relativt langsomt hos patienter med en lille muskelmasse og en lav fødeindtagelse (ældre), trods en kraftigt faldende GFR 37

38 38

39 Blodprøve Lav værdi Høj værdi Folat B9 Cobalamin B-12 D-vitamin Manglende optagelse, alkoholisme, tarmsygdomme, graviditet B-12 mangel, mave- og tarmsygdomme. D-vit. Mangel, Se senere Blodsygdomme 39

40 Hjertekarsygdom Iskæmisk hjertesygdom Typisk anvendte præparater Betablokker 3 år efter AMI ACE-hæmmer(corodil,ramipril) Hjertemagnyl Nitroglycerinpræparat (nitrolingual, nitromex) Statin (cholesterolsænkende) Andre (digoxin,marevan,pradaxa, vanddrivende) 40

41 Hjertekarsygdom Typiske blodprøver: Natrium, kalium, creatinin, cholesterol, blodsukker (HbA1c), levertal, INR. Evt BNP (brain-natriuretisk protein) 41

42 Cholesterol-statiner Total-cholesterol tolkning afhænger af patientens totalsituation. Husk eneste alvorlige bivirkning til statin er muskelsmerter med nyresvigt. (creatinkinase) Kontrol af effektmål Kontrol af levertal 3 mdr efter start Evt ved muskelsmerter creatinkinase. 42

43 Statinbivirkninger Sjældne (0,01-0,1%)Kraftesløshed. Kvalme, opkastning, obstipation, abdominalsmerter, flatulens, diarré, forhøjede leverenzymer, hepatitis, icterus, pancreatitis. Anæmi. Myopati, myalgi, muskelkramper, rhabdomyolyse. Hovedpine, svimmelhed, perifer neuropati, paræstesier. Alopeci, hudkløe, hududslæt. Allergiske reaktioner, angioødem. Meget sjældne (under 0,01%)Leverinsufficiens. Søvnløshed, hukommelsesbesvær 43

44 Vurdering risiko 44

45 Den fysisk aktive P-Kolesterol P-HDL-kolesterol P(fPt)-Triglycerid P-LDL-kolesterol 5-7 mmol/l 2,0-3,5 mmol/l < 1 mmol/l 3-4 mmol/l Højt HDL 45

46 Den hyppige patient P-Kolesterol P-HDL-kolesterol P(fPt)-Triglycerid P-LDL-kolesterol 5-7 mmol/l 0,5 1 mmol/l 2-4 mmol/l 4-5 mmol/l Let forhøjet triglycerid og LDL, og lavt HDL 46

47 Hypertension Amlodipin - Bivirkning: hævede ankler ACE-hæmmer. - Ex. Corodil =enalapril, ramipril, -kontrol af creatinin, kalium Centyl m.kcl. -Husk kontrol af kalium Selo-Zok betablokker AT-hæmmer -husk kontrol af creatinin 47

48 Sværhedsgrader af HT kategori systolisk blodtryk diastolisk blodtryk normalt <140 <90 mildt moderat svær >180 >110 48

49 Farmakologisk behandling thiazid β-blokker ACEhæmmer/AT- II antagonist Calcium-antagonist antagonist 4 9

50 Laboratorie Creatinin, natrium og kalium. Specielt ved opstart på ACE/AT2 hæmmer samt ved vanddrivende behandling. Blodsukker specielt ved årskontrol Cholesteroltal Levertal (specielt efter opstart på statin.) 50

51 Fire vigtige ting fra formiddagen Undgå receptfornyelser over telefonen Vær opmærksom på lungeinfektioner ved KOL Kolesterol tal kan aldrig stå alene Husk altid 10% variation på bldprøver 51

52 Type-2 diabetes De vigtigste behandlingsområder: der: Nedsætte kolesterol Behandle blodtryk (ACE/AT2 hæmmer) h Blodsukkerstyring 52

53 Blodsukkerkontrol Metformin =glucophage=orabet Husk bør indtages sammen med måltid - bivirkninger: Nedsat appetit. Kvalme, opkastning, abdominalsmerter, diarré. Smagsforstyrrelser. Vær opmærksom ved ældre med nedsat nyrefunktion og samtidig anden sygdom (feber mm.) Må ikke gives til ptt med s-creatinin over 140. Husk mål B-12 vit med jævne mellemrum 53

54 glimepirid -virkning: øger insulin-udskillelse - bivirkninger: Lavt blodsukker,kvalme diare, mavesmerter - obs nyrefunktion og interaktion Insulin 54

55 HbA1c Under 80 år HbA 1c < 7% sv.til 53 Vægt: 5-10% vægttab ved overvægt eller fedme LDL-kolesterol mindre end 2,5 mmol/l Blodtryk <= 135/85 Over 80 år Fastende blodsukker 6-9 mmol/l Blodsukker i den øvrige del af døgnet 6-12 mmol/l HbA 1c < 9% sv til 75 55

56 HbA1c OBS HbA1c <48 (6,5%) ved nydiagnosticerede og ukompl HbA1c<53 (7,0%) Ukompl. Men vanskelige kontrollerbare ptt med længerevarende sygd. HbA1c<58 (7,5%) ved kompli. Især hjertesyge HbA1c58-75 (7,5%-9,0%) Hos ptt hvor målet er symptomfrihed. 56

57 Årskontrollen HbA1c Creatinin, natrium, kalium Cholesterol TSH B12 (metformin) Levertal Urin for mikroalbumin Hgb. 57

58

59

60 Atrieflimmer 60

61 Undersøgelser ved a-flimmer TSH S-digoxin Creatinin, na/ka EKG BNP måske bruges ved hjertesvigt. Og naturligvis INR 61

62 Vigtigt med a-flimmer patienten 62

63 Vigtigt med a-flimmer patienten Husk andre kroniske sygdomme 63

64 Blodfortyndende behandling Marevan K-vitaminhæmmer. Monitoreres med INR måling. Terapeutisk niveau klapper 2,5-3,5 Hvornår er behandlingen god? (>70% målinger i niv.) Husk interaktioner mangfoldige Modgift? Forskelle til magnyl/clopidogrel 64

65 pradaxa Dosis 150 mg x2 til alle under 80 år med normal nyrefunktion Dosis 110 mg x2 til alle over 80 år eller ved påvirket nyrefunktion Pradaxa koster 734,65 kr for en måned (150 mg, to gange dagligt), mens warfarin kun koster 72,90 kr (7,5 mg, en gang dagligt). Ved behandling med Pradaxa kan dog spares en række kontrolbesøg og målinger hos lægen, der gør, at behandling med warfarin bliver dyrere end tabletprisen alene. 6 5

66 Stentbehandling 66

67 Osteoporose 67

68 Osteoporose Husk årskontrol 68

69 Laboratorie D-vitamin måling? DEXA scanning. Ca-måling? 69

70 Hvem skal have målt d-vit. Ptt med speciel livsførelse (indendørs, tildækkede, her specielt gravide) og familie til ptt med lav d-vit Ptt med osteoporose og specielt inden man sætter dem i anden behandling. Ptt med faldtendens. Ptt med malabsorption, nyresygdom, leversygdom Ptt der får visse sjældent benyttede medikamenter 7 0

71 Risikofaktorer Rygning Inaktivitet Vitamin D og kalkmangel Arv Lav kropsvægt Tidlig menopause Alkohol Behandling med binyrebarkhormon 71

72 Symptomer Ingen symptomer ved osteoporose med mindre Frakturer lavenergifrakturer (ryg, hofte, underarm) Højdereduktion på > 4 cm tegn på sammenfald. 72

73 Dexa scanning Hvem skal måles? Kun hvis det får konsekvenser Kontrol hver andet år Mindst 1 af følgende Risiko for sekundær osteoporose (binyrebarkbehandling som tbl. Eller højdosis inhalation ved KOL) Lavenergifraktur før 50 år 73

74 Postmenopausale kvinder kan måles hvis 2 eller flere af følgende: Tidlig menopause Undervægtig Ryger Arvelig (mor med hoftefraktur) faldtendens 74

75 75

76 Medicinsk behandling Vitamin D og kalk Kalcium mg/dag D-vitamin: IE/dag (tilsvarer mikrogram) Bisfosfonat (alendronat, aclasta (inj), bonviva (inj) Antistofbeh (prolia) inj hver ½ år. Hvor længe skal behandles. Endnu uklart. Meldinger om atypiske lavenergifrakturer hos ptt i længerevarende bisfosfonat beh. 76

77 Bisfosfonater ophør? Overvej ophør efter 5 års behandling Følg patienten med ny DEXA scanning 2 år efter ophør. Patienter med uforklarlige smerter i hofte/lår bør henvises til undersøgelse for mikrofrakturer. Røntgen ikke altid god nok 77

78 Psykiatrien Præparater SSRI, (citalopram, sertralin, venlafaxin, cymbalta) antipsykotica, (seroquel, zyprexa, cissordinol) benzodiazepiner, (alprazolam, diazepam) Lithium (litarax) 78

79 Irf.dk Præparat Pris for en døgndosis Cipralex (escitalopram) Ca 6-11kr. (10-20 mg) citalopram 0,30-0,56 kr. (20-40 mg) sertralin 0,44-0,88 kr. ( mg) Cymbalta (duloxetin) 15-28,41 kr. (60-90 mg) venlafaxin 0,72 1,01 kr. ( mg) Besparelse ved skift fra cipralex til cipramil/sertralin: kr 79

80 Depression Huske årskontrol 80

81 Laboratorieprøver Husk bivirkning i form af vægtstigning og dermed metabolisk syndrom med diabetes, forhøjet BT, hjertekarsygdom. Gælder specielt ved nye antipsykotika (seroquel, zyprexa) Lithium behandling: nyrefunktion, TSH, s-li SSRI hyponatriæmi specielt ældre Ekg (obs doser må ikke være over 40 mg) 81

82 Ledsygdomme 82

83 Laboratorieprøver Sr, crp, leucocyttal S-urat Anti-ccp (antistoffer mod cyklisk citrullinerende peptider) Rheumafaktor ANA 83

84 Behandling NSAID (non-steroid-antiinflammatoriske droger) ibuprofen, naproxen, diclofenac Prednisolon Methotrexat Biologiske droger (specialistbehandling) 84

85 Nyttige internetsider htm 00#MASTER 85

86 telefonvisitation SWOT 86

87 telefonvisitation Indsamling af oplysninger Beslutning visitation Gode råd 87

88 Husk åbne spørgsmål. Gør patienten tilpas/rolig Spørg ind til det præcise problem Find ud af hvad pt selv frygter/mistænker Spørg ind til pts forventninger Hvis ikke pt selv ringer spørg da indtil hvorfor og få evt pt selv i røret. 88

89 Visitation af børn Feber hos børn Gode tegn Interesseret i omgivelserne Drikker og tisser Veltilpas Sund kulør Normal Vejrtrækning Kan sætte panden mod knæet Feber er ikke et tegn på penicillinmangel Dårlige tegn Sløv/apatisk Drikker/tisser ikke Irritabel Gusten og bleg Besværet evt. hurtig vejrtrækning Kan ikke sætte panden mod knæet Alder < 3 mdr 89

90 Røde flag! Mænd (spec ældre) Alder (høj, meget lav) Få kontakter Comorbiditet Andre ringer for pat Hurtig udvikling Bekymring 90

91 Telefonvisitation.dk 91

92 Det akutte øje Smerter? Ubehag? Kontaktlinser? Lysoverfølsomhed Nedsat syn? Traumer/fremmedlegeme Klistrede øjen Kløe Forkølelse, halssmerter viral øjenbetændelse Haft det før (herpes, iritis) Har det toppet? 92

93 Bakteriel konjunktivitis Behandling? Leder + review 2008 i det skandinaviske tidskrift Milde-moderate tilfælde af bakteriel konjunktivitis skal ikke behandles, da: Tilstanden er selvlimiterende Afkortning af varighed ikke stor ved behandling Tilstanden er ufarlig; giver ingen komplikationer Antibiotisk behandling kan bidrage til øget bakteriel resistens Økonomi Samme problemstilling som antiiotika ved otitis media 93

94 Sundhedsstyrelsen Børn med øjenbetændelse må ikke komme i institutionen: - hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd - hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed - hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand. Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge. og må først komme i institution efter 2 dages behandling. Fra vejledningen smitsomme sygdomme hos børn og unge

95 95

96 Vanedannende medicin Benzodiazepiner Sovemidler Flunipam!!! Pronoctan Nitrazepam!!! Halcion Sonata Stilnoct Imovane Angstdæmpende Tafil!!! Serepax bromam!!! Klopoxid!!! Frisium!!! Stesolid!!! Temesta!!! Oxapax Rivotril!!! 96

97 Ordination kan altid vente til næste dag. Lad jer aldrig presse. Afvis venligt, lad ikke patienten i stikken 97

98 Toleransudvikling og reboundeffekt 98

99 10 råd til en god søvn 1. Frygt ikke søvnløsheden 2. Lad dagens problemer hvile om natten 3. Gå først i seng, når du er søvnig 4. Stå op hvis du ikke kan falde i søvn 5. Stå op på samme tidspunkt hver dag 6. Sov ikke om dagen 7. Drik ikke kaffe, the eller andre koffeinholdige drikke kort før sengetid 8. Gå ikke sulten eller overmæt i seng 9. Brug ikke alkohol som sovemedicin 10. Brug ikke sovemedicin regelmæssigt 99

100 Doris ringer: Doris er 70 år. Kendt med atrieflimmer, forhøjet blodtryk. Har tidl. Fået fjernet noget af sin skjoldbruskkirtel. Nu igen fået hurtig puls med hjertebanken. Har igennem de sidste dage haft diare, enkelte opkastninger Medicin: Tbl. Digoxin 62,5mikrg x3 Tbl. Marevan efter skema Tbl. Selo-zok 50 mg x2 Tbl. Eltroxin 100 mikrg Tbl. Furix 40 mg x1 100

101 Hvad vil I spørge hende om? Hvad vil I kigge efter i hendes journal? Hvornår skal hun ses? Hvilke undersøgelser kunne man med fordel lave inden lægen så pt? 101

102 Bente ringer Bente har kendt KOL. Ses hyppigt pga infektioner. Har herudover osteoporose, med sammenfald i ryggen, får ilt derhjemme. Ringer ofte. Nu har hun det dårligt med smerter i ryggen mellem skulderbladene, hoster gullig-grønt opspyt, appetitløs, dårlig vejrtrækning. Kan næsten ikke snakke i telefonen. Virker meget bange, er alene. Inh Bricanyl 1 sug x 2 dgl Inh Atrovent 1 kapsel x 4 dgl Inh. Seretide 50/500 1 sug dgl Inh Spiriva 1 kapsel dgl Inh. Symbicort 9/320 1 sug x 3 dgl. Inh pulmicort 400 mikg 1 sug x 2 dgl Tbl. Prednisolon 5 mg dgl. Tbl. Apozepam 10 mg ved behov Tbl alendronat Tbl. Furix 40 mg x2 Tbl. Kaleorid 750 mg x

103 Hvad vil du spørge Bente om? Hvad vil du råde Bente til? Hvornår skal hun ses? Hvad kan hun fejle? Er der noget du kan gøre inden nogen ser hende? 103

104 Harry Plejehjemsbeboer, 84 år. Er dement og har KAD. Personalet mistænker UVI og vil have akut urinus, da urinen lugter. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvilken type urinundersøgelse? Hvornår skal Harry ses/undersøges? 104

105 Cecilie 17 år Cecilie ringer og ønsker akut tid, da hun har svie ved vandladning. Får ingen medicin. Hvad vil I spørge hende om? Hvad skal man tænke på? Skal Cecilie ses akut? 105

106 Pernille 4 år Pernille har klaget over svie i tissekonen. Hun plejer at være tæt men er kommet våd hjem fra børnehaven et par dage. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvilken undersøgelse skal laves? Hvornår skal Pernille ses? 106

107 Benny 53 år Benny er taxachauffør, bor alene, går sjældent til læge. Har let forhøjet blodtryk, får centyl m Kcl. Har sidst været i lægehuset for 2 år siden. Henvender sig i telefonen hos dig pga smerter i øverste del af maven. Hvad vil du spørge Benny om? Hvornår skal han ses? Hvad kan du gøre/spørge lægen om inden pt skal ind? Hvad kan han fejle 107

108 Mia 4 mdr Mor ringer, Mia er blevet forkølet ligesom resten af familien. Mor er bekymret! Hvad vil du gerne vide? Hvornår skal hun ses? 108

109 Marianne 40 år Marianne ringer kl. 14. Har i lang tid været forkølet, nu ondt i hovedet centreret over hø øje. Plejer at få penicillin pga bihulebetændelse, vil gerne have det sendt til apoteket inden lukketid. Hvad vil du spørge Marianne om? Skal Marianne ses i dag eller hvilken plan? Har du råd/vejledning, hvis hun ikke skal ses i dag? 109

110 Mikkel 9 mdr Mor ringer kl Mikkel er en rask trivelig dreng, der har fået feber op til 40,2. Syg i 2 dage. Let snottet. Hvad vil du gerne vide? Hvornår skal Mikkel ses? 110

111 Preben 65 år Preben har kendt diabetes type 2. Lige stoppet efter at have arbejdet på Toms Chokolade fabrik. Ses jævnligt til kontroller. Har i nat haft smerter i brystkassen, mener selv at han i går har knoklet for meget med brændehugning. Vil gerne have en tid en af dagene. Medicin: Amlodipin, metformin, centyl m Kcl. Ramipril comp. Simvastatin. Viagra, saroten R. Resultater fra sidste kontrol: BT 155/90, vægt 95 kg. HbA1c 8.6, s-na 134, s-kalium 3,1, creatinin 75, tot.chol. 5,7, urin med let proteinuri. 111

112 Hvad vil du spørge Preben om? Hvornår synes du Preben skal ses? Hvilket undersøgelser skal Preben i så fald have lavet? 112

113 Lydia 67 år Lydia er 2 gange tidligere opereret for diskus prolaps i lænden. Ringer nu en formiddag da hun igen har ondt i lænden med smerter ned i begge ben. Det kommer ved gang. Kan nu nærmest ikke komme uden for en dør. Lægen må gøre noget. Hvilke supplerende oplysninger kunne du tænke dig? Hvornår skal Lydia ses? Hvad kan Lydia fejle? 113

114 Lydias medicin Contalgin 10 mg x 2 Norspan plaster 10 mikrg Panodil 1 g x 4 Saroten R 25 mg til natten. Imozop 7,5 mg til natten Amlodipin 10 mg x 1 114

115 Egon 75 år Egon er gammel murermester. Har altid knoklet. Har nu fået smerter i ryggen som så ofte før. Det gør dog mere ondt/anderledes ondt. Smerterne går ned i hø ben og han humper lidt siger han. Hans skal op flere gange pr nat for at tisse. Kan han få noget smertestillende/beroligende så han kan sove? Medicin: Ibuprofen ved behov, Afluzocin 10 mg 115

116 Hvad vil du spørge Egon om? Hvilke råd kan man give Egon? Hvornår skal han ses? Kan han evt med fordel få lavet nogle blodprøver inden? 116

117 Erik 72 år Erik er mangeårig ryger, holdt op for 3 år siden. For 6 mdr siden konstateret lungecancer, nu i kemoterapi. Ringer da han har fået ondt under ribbene. Det har han haft tidligere da han har en gammel skade fra han faldt ned fra tag. Synes smerterne holder ham vågen, hoster. Hvad vil du spørge Erik om? Hvornår skal Erik ses? Hvad kan han fejle? 117

118 Stine 16 år Stine ringer, anvender p- piller af typen Yasminelle. Glad for dem. Har dog læst i avisen at de ikke er så sunde. Vil derfor gerne tale med lægen helst i dag. Hvilken vejledning kan du give Stine? Er det akut? Hvad skal Stine gøre? 118

119 Sara 17 år Sara bruger p-piller af mærket microgyn. Nu har hun midt i en pakke fået pletblødning og lidt ondt i maven i ve side. Vil gerne ses af lægen i dag. Hvad vil du spørge Sara om? Skal hun ses i dag? Hvilken diagnoser vil du tænke på? 119

120 Peter 4 år Peter har kastet op i 4 døgn og igennem 2 dage også vandtynde diareer. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvad kan Peter fejle? Hvilke gode råd kan du give til mor Hvornår skal Peter ses? 120

121 Er du nu træt og forvirret Frygt ej her kommer et lille resume 121

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis

Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis Model til organisering af KOL indsatsen i almen praksis 1. Introduktion 2. Materialeoversigt: 2.1. Læsevejledning 2.2. Dokumentoversigt 2.3. Grafisk oversigt hvem gør hvad 3. Mistanke om KOL: 3.1. Vejledning

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL

EN INTRODUKTION TIL. Værd at vide om sygdommen KOL EN INTRODUKTION TIL Værd at vide om sygdommen KOL 1 EN INTRODUKTION TIL KOL Værd at vide om sygdommen KOL Om UNIK-KOL Projektets hovedformål er at identificere og udvikle/modne teknologier og nye behandlingsmetoder

Læs mere

Når barnet er på vej

Når barnet er på vej Når barnet er på vej RUNDT OM GRAVIDITETEN Artikler og råd til dig i graviditeten Maj 2011 RUNDT OM GRAVIDITETEN Berlingske Infoshop Side 1 De mange spørgsmål Den lykkelige nyhed om at der er en lille

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1

Livet er en gave. din opgave! Livsstilshåndbog LIVET ER EN GAVE DIN OPGAVE! 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Livet er en gave din opgave! Livsstilshåndbog 1 Kolofon: Redaktion: LivsstilsGruppen, Jytte Lindskov Jacobsen & Anna Rask Lynge Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

fv1: Rygestopprocessen

fv1: Rygestopprocessen fv1: Rygestopprocessen Et endeligt rygestop er for de fleste rygere en stor udfordring. Det er de færreste, som klarer et rygestop uden problemer. For de fleste afhængige rygere er et rygestop en proces,

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g LungePatient.dk At leve med en lungesygdom P at i e n t f o re n i n g Det kan være et problem blot at trække vejret At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion.

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog

SUNDHED OG SYGDOM. Dansk/Dansk Ordbog SUNDHED OG SYGDOM Dansk/Dansk Ordbog A Aktindsigt I Danmark har du ret til at få aktindsigt i din patientjournal. Dvs. at du kan få indblik i og kendskab til de dokumenter indenfor sundhedsvæsenet, der

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere