Jesper Lundh Janni Momberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Lundh Janni Momberg"

Transkript

1 Jesper Lundh Janni Momberg 1

2 Formålet med kurset er at styrke praksispersonalets baggrundsviden til gavn for patienterne og klinikken og derved give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde og tilfredshed. 2

3 Indhold Receptfornyelser, herunder generiske ordinationer/substitution Laboratorieundersøgelser- og svar indenfor følgende områder: Hjerte/kar, Type II Diabetes, Astma/KOl, smerter,infektioner, p-piller, ledmuskler og osteoporose. Visitationen af patienterne: Hvem skal ses nu, snart eller senere? 3

4 Hvem er I? Hvorlænge har I været i praksis? 0-5 år, 5-10 år, > 10 år Hvad arbejder I med? Sekretær, sygeplejerske, social- og sundhedsass., andet 4

5 Almen praksis kontakter (2006) = 6,8 per borger 88% har årligt kontakt med egen læge Sikrer fri og lige adgang til læge i Danmark Koordinator for patienten i nærmiljøet Frontlinje og visitator i sundhedsvæsnet (gatekeeper) 5

6 Dagens forløb Generelt omkring receptfornyelser herunder generisk ordination overfor substitution, tilskudsregler kort. Svarafgivelse gennemgang af almindelige blodprøver Svar indenfor specifikke områder (diabetes, hypertension, gynækologi, infektioner, osteoporose) Telefonisk visitation Opgaver 6

7 Receptfornyelser herunder generisk ordination overfor substitution Tilskudsregler FMK 7

8 Receptfornyelser Snak sammen 2 og 2 Hvad gør I med kronikerne der bestiller over telefonen Hvad gør I med kronikerne der bestiller over mail Hvad gør I når en patient er udskrevet fra hospital / afsluttet fra speciallæge ønsker fornyelse af denne medicin. 8

9 Tilskudsmuligheder Generelt tilskud Enkelt tilskud ex. Viagra, bisfosfonater, imodium, mirenaspiral Klausuleret tilskud: medikament der ikke har generelt tilskud men hvor nogen ptt med kronisk tilstand har glæde af lige netop dette præparat og ikke tåler de billigere varianter. (panodil, hjertemagnyl, visse blodtrykspræp. Gabapentin bisfosfonat ) 9

10 Årlig udgift i tilskudspriser Tilskud til medicin til personer over 18 år Tilskud til medicin til personer under 18 år kr. 0% 60% kr. 50% 60% kr. 75% 75% Over 3.130kr. 85% 85% Kronikertilskud: Egenbetaling > kr, svarende til samlet udgift med tilskud på kr CTR (centralt tilskudsregister) 10

11 Tilskudsmuligheder Førhøjet tilskud: tilskud til dyrere præparat i stedet for det generisk billigste ( Sjældent brugt) Kronikertilskud: ved stort forbrug (skema) Terminal tilskud: til døende. 11

12 FMK FMK online Medicin afstemning 12

13 Hvordan har I planlagt urinprøver i jeres praksis snak sammen 2 og 2 Fra hjemmeplejen Fra patienterne 13

14 Infektioner Svar påurinprøver Hvem skal undersøges for UVI: Patienter med symptomer på UVI. Ved tilfældigt fund af bakterier ved stix eller mik. skal der ikke foretages mere. Gravide der har plukveer, bør undersøges for asymptomatisk UVI 14

15 Hvem skal ikke undersøges Katheterbærere kun ved feber/konfusion Ptt der synes urinen lugter! Hvad med unge kvinder med symptomer men blank urin? - tænk Chlamydia. Ældre kvinder med dysuri men blank urin tænk atrofisk vaginit 15

16 Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftvej og lunger Folkesygdom næsten altid rygerrelateret Mange navne: kronisk bronchitis, store lunger, rygerlunger Ikke det samme som astma. 16

17 Rygning er et væsentligt indsatsområde, når det handler om at øge middellevetiden og mindske ulighed i sundhed. I 2013 er 17% af befolkningen dagligdags rygere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder (1) 1) Rygevaneundersøgelsen % af rygerne ønsker at stoppe, ½ ønsker hjælp 35% konfronteret med deres rygning hos el. (2) 2) Regionernes sundhedsprofil

18 I 2013 er 17% af befolkningen dagligdags rygere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder (1) 1) Rygevaneundersøgelsen % af rygerne ønsker at stoppe, ½ ønsker hjælp 35% konfronteret med deres rygning hos el. (2) 2) Regionernes sundhedsprofil

19 Symptomgivende KOL ca KOL ptt i medicinsk behandling ca KOL ptt. der følges i ambulatorium > Akutte indlæggelser pga KOL-eksacerbation ca / år Dødsfald pga KOL ca 10 om dagen 19

20 LFT Omkring 30% af rygerne får KOL I almen praksis skal vi kun lave 4-5 spirometrier for at finde en ny patient med KOL! 20

21 Forskel påkol og astma 21

22 KOL Korrekt diagnose (FEV 1 /FVC % < 70% ( postbronkodilatator værdi ) har patienten KOL? 22

23 Lungefunktionsundersøgelse KOL 23

24 MRC 1.Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget. 2.Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig meget el. går opad en lille bakke 3.Jeg går langsommere end andre på min egen alder og jeg er nødt til at stoppe op for at få vejret, når jeg går frem og tilbage. 4.Jeg stopper op for at få vejret efter ca. 100 m el. efter få min. gang på stedet. 5.Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj på el. af. 24

25 25

26 SABA korttids beta 2 antagonisk LABA LAMA ISC langtids beta 2 antagonisk langtidsvirkende anticolinergika inhalationssteroid PDE4 hæmmer Fosfodiesterase-4-hæmmere 26

27 Gruppe A korttids/ langtids beta 2 langtids antikolinergica Gruppe B langtids beta 2 /langtids antikolinergica Gruppe C langtids beta 2 /langtids antikolinergica inhalationssteroid Gruppe D langtids beta 2 /langtids antikolinergica inhalationssteroid 27

28 Virkning navn Farve mekanisme Korttidsvirk. Beta-2-agonist Langtidsvirk Beta-2-agoni. Inhalationssteroid Bricanyl Ventoline Buventol Formo easyhaler Oxis Serevent Giona Pulmicort Flixotide BLÅ GRØN BLÅ GRØN TURKIS GRØN ORANGE BRUN ORANGE Turbohaler Diskos/spray Easyhaler/pulver Easyhaler Turbohaler Diskos Easyhaler/pulver Turbohaler/spray Diskos Kombination Symbicort Seretide RØD LILLA Turbohaler Diskos/spray Anticholinergika Atrovent Spiriva GRØN GRÅ Kombineret beta2 og anticholinergika Berodual Duovent Combivent GRÅ Spray/væske/kapsel Væske Leukotrienantagonister Singulair Tablet 28

29 Tag Byt ud med Dosis Besparelse/år Pulmicort Oxis Serevent Giona easyhaler Formo easyhaler Formo easyhaler 400 mikrog x 2 9mikrg/12 mikrg 50mikg/12 mikg 1044 kr 1402 kr 1200 kr 29

30 Årskontrol Lungefunktionen Alment ved årskontrollen Hgb, cholesterol, blodsukker, levertal. Antal exabationer MRC status Gruppe A/B/C/D Gru Rtg. Thorax/ EKG måske - lægesvar 30

31 Irma 61 år, røget i 45 år FEV1 er 65 %. Medicin: Seretide, spiriva og bricanyl. MRC er 2 Hun har ikke haft nogen lungeinfektion i år Hun vil genbestille medicin hvad vil i tilråde hende? Hendes FEV1 er 45 %. MRC er 2 Hun har ikke haft nogen lungeinfektion i år Hvilken medicin skal hun tilrådes 31

32 Comorbiditet ved KOL Vigtigt ved KOL pt tænk comorbiditet=følgesygdomme Osteoporose Hjertekarsygdom Depression Kræftsygdomme 32

33 Blodprøve Lav værdi Høj værdi Hgb Basisk fosfatase ALAT S-Natrium Anæmi- tab af blod eller manglende produktion <137 mmol/l <120 mmol/l indlægges Doping KOL Marvsygdomme Galdevejssygdomme, leversygdomme, medicin, knoglesygdomme Leverskade: alkohol, medicin, hepatit, galdesygdom, pancreas >146 mmol/l (væskemangel) S-Kalium <3,5 mmol/l >4,5 mmol/l Crp c-reaktivt protein Infektionstegn, inflammationstegn. TSH (hypofyse-hormon) Forhøjet stofskifte For lavt stofskifte 33

34 Natriumforstyrrelser Hyponatriæmi (lavt natrium) under 137 mmol/l. Under 120 mmol/l akut indlæggelse. Årsager: bivirkning til vanddrivende beh, specielt thiazider (centyl den grønne/gule) bivirkning til SSRI (antidepressive præp.) Symptomer: ved ældre oftest kvalme, appetitløshed, hovedpine, konfusion/delir. Behandling: tilføre salt og spare på væskeindtag. 34

35 Kaliumforstyrrelser Kalium normalt 3,5-4,5 mmol/l. Værdier under 2,5 og over 7,0 indlægges. Obs prøvetagning. Centrifugeres hurtigt efter prøvetagning for at mindske hæmolyse Årsag til hypokaliæmi: diuretika, opkastninger, diare. Årsag til hyperkaliæmi: prøvetagningsfejl, nyresygdom, kaliumbesparende diuretika (spiron), ACE-hæmmere. Kaliumtilskud: naturligt i banan, æblejuice, ellers kaleorid 35

36 Creatinin Måling af nyrefunktionen. egfr = estimat af glomerulær filtrations rate 36

37 Creatinin Mistanke om nyresygdom (forstyrrelser i væske- og elektrolyt-balancen) Forundersøgelsen af patienter der skal behandles med lægemidler, hvis udskillelse er afhængig af nyrefunktionen (pradaxa, digoxin og ACE hæmmer) Opfølgning af patienter med dårlig nyrefunktion omend man skal være opmærksom på, at P-Kreatinin kan stige relativt langsomt hos patienter med en lille muskelmasse og en lav fødeindtagelse (ældre), trods en kraftigt faldende GFR 37

38 38

39 Blodprøve Lav værdi Høj værdi Folat B9 Cobalamin B-12 D-vitamin Manglende optagelse, alkoholisme, tarmsygdomme, graviditet B-12 mangel, mave- og tarmsygdomme. D-vit. Mangel, Se senere Blodsygdomme 39

40 Hjertekarsygdom Iskæmisk hjertesygdom Typisk anvendte præparater Betablokker 3 år efter AMI ACE-hæmmer(corodil,ramipril) Hjertemagnyl Nitroglycerinpræparat (nitrolingual, nitromex) Statin (cholesterolsænkende) Andre (digoxin,marevan,pradaxa, vanddrivende) 40

41 Hjertekarsygdom Typiske blodprøver: Natrium, kalium, creatinin, cholesterol, blodsukker (HbA1c), levertal, INR. Evt BNP (brain-natriuretisk protein) 41

42 Cholesterol-statiner Total-cholesterol tolkning afhænger af patientens totalsituation. Husk eneste alvorlige bivirkning til statin er muskelsmerter med nyresvigt. (creatinkinase) Kontrol af effektmål Kontrol af levertal 3 mdr efter start Evt ved muskelsmerter creatinkinase. 42

43 Statinbivirkninger Sjældne (0,01-0,1%)Kraftesløshed. Kvalme, opkastning, obstipation, abdominalsmerter, flatulens, diarré, forhøjede leverenzymer, hepatitis, icterus, pancreatitis. Anæmi. Myopati, myalgi, muskelkramper, rhabdomyolyse. Hovedpine, svimmelhed, perifer neuropati, paræstesier. Alopeci, hudkløe, hududslæt. Allergiske reaktioner, angioødem. Meget sjældne (under 0,01%)Leverinsufficiens. Søvnløshed, hukommelsesbesvær 43

44 Vurdering risiko 44

45 Den fysisk aktive P-Kolesterol P-HDL-kolesterol P(fPt)-Triglycerid P-LDL-kolesterol 5-7 mmol/l 2,0-3,5 mmol/l < 1 mmol/l 3-4 mmol/l Højt HDL 45

46 Den hyppige patient P-Kolesterol P-HDL-kolesterol P(fPt)-Triglycerid P-LDL-kolesterol 5-7 mmol/l 0,5 1 mmol/l 2-4 mmol/l 4-5 mmol/l Let forhøjet triglycerid og LDL, og lavt HDL 46

47 Hypertension Amlodipin - Bivirkning: hævede ankler ACE-hæmmer. - Ex. Corodil =enalapril, ramipril, -kontrol af creatinin, kalium Centyl m.kcl. -Husk kontrol af kalium Selo-Zok betablokker AT-hæmmer -husk kontrol af creatinin 47

48 Sværhedsgrader af HT kategori systolisk blodtryk diastolisk blodtryk normalt <140 <90 mildt moderat svær >180 >110 48

49 Farmakologisk behandling thiazid β-blokker ACEhæmmer/AT- II antagonist Calcium-antagonist antagonist 4 9

50 Laboratorie Creatinin, natrium og kalium. Specielt ved opstart på ACE/AT2 hæmmer samt ved vanddrivende behandling. Blodsukker specielt ved årskontrol Cholesteroltal Levertal (specielt efter opstart på statin.) 50

51 Fire vigtige ting fra formiddagen Undgå receptfornyelser over telefonen Vær opmærksom på lungeinfektioner ved KOL Kolesterol tal kan aldrig stå alene Husk altid 10% variation på bldprøver 51

52 Type-2 diabetes De vigtigste behandlingsområder: der: Nedsætte kolesterol Behandle blodtryk (ACE/AT2 hæmmer) h Blodsukkerstyring 52

53 Blodsukkerkontrol Metformin =glucophage=orabet Husk bør indtages sammen med måltid - bivirkninger: Nedsat appetit. Kvalme, opkastning, abdominalsmerter, diarré. Smagsforstyrrelser. Vær opmærksom ved ældre med nedsat nyrefunktion og samtidig anden sygdom (feber mm.) Må ikke gives til ptt med s-creatinin over 140. Husk mål B-12 vit med jævne mellemrum 53

54 glimepirid -virkning: øger insulin-udskillelse - bivirkninger: Lavt blodsukker,kvalme diare, mavesmerter - obs nyrefunktion og interaktion Insulin 54

55 HbA1c Under 80 år HbA 1c < 7% sv.til 53 Vægt: 5-10% vægttab ved overvægt eller fedme LDL-kolesterol mindre end 2,5 mmol/l Blodtryk <= 135/85 Over 80 år Fastende blodsukker 6-9 mmol/l Blodsukker i den øvrige del af døgnet 6-12 mmol/l HbA 1c < 9% sv til 75 55

56 HbA1c OBS HbA1c <48 (6,5%) ved nydiagnosticerede og ukompl HbA1c<53 (7,0%) Ukompl. Men vanskelige kontrollerbare ptt med længerevarende sygd. HbA1c<58 (7,5%) ved kompli. Især hjertesyge HbA1c58-75 (7,5%-9,0%) Hos ptt hvor målet er symptomfrihed. 56

57 Årskontrollen HbA1c Creatinin, natrium, kalium Cholesterol TSH B12 (metformin) Levertal Urin for mikroalbumin Hgb. 57

58

59

60 Atrieflimmer 60

61 Undersøgelser ved a-flimmer TSH S-digoxin Creatinin, na/ka EKG BNP måske bruges ved hjertesvigt. Og naturligvis INR 61

62 Vigtigt med a-flimmer patienten 62

63 Vigtigt med a-flimmer patienten Husk andre kroniske sygdomme 63

64 Blodfortyndende behandling Marevan K-vitaminhæmmer. Monitoreres med INR måling. Terapeutisk niveau klapper 2,5-3,5 Hvornår er behandlingen god? (>70% målinger i niv.) Husk interaktioner mangfoldige Modgift? Forskelle til magnyl/clopidogrel 64

65 pradaxa Dosis 150 mg x2 til alle under 80 år med normal nyrefunktion Dosis 110 mg x2 til alle over 80 år eller ved påvirket nyrefunktion Pradaxa koster 734,65 kr for en måned (150 mg, to gange dagligt), mens warfarin kun koster 72,90 kr (7,5 mg, en gang dagligt). Ved behandling med Pradaxa kan dog spares en række kontrolbesøg og målinger hos lægen, der gør, at behandling med warfarin bliver dyrere end tabletprisen alene. 6 5

66 Stentbehandling 66

67 Osteoporose 67

68 Osteoporose Husk årskontrol 68

69 Laboratorie D-vitamin måling? DEXA scanning. Ca-måling? 69

70 Hvem skal have målt d-vit. Ptt med speciel livsførelse (indendørs, tildækkede, her specielt gravide) og familie til ptt med lav d-vit Ptt med osteoporose og specielt inden man sætter dem i anden behandling. Ptt med faldtendens. Ptt med malabsorption, nyresygdom, leversygdom Ptt der får visse sjældent benyttede medikamenter 7 0

71 Risikofaktorer Rygning Inaktivitet Vitamin D og kalkmangel Arv Lav kropsvægt Tidlig menopause Alkohol Behandling med binyrebarkhormon 71

72 Symptomer Ingen symptomer ved osteoporose med mindre Frakturer lavenergifrakturer (ryg, hofte, underarm) Højdereduktion på > 4 cm tegn på sammenfald. 72

73 Dexa scanning Hvem skal måles? Kun hvis det får konsekvenser Kontrol hver andet år Mindst 1 af følgende Risiko for sekundær osteoporose (binyrebarkbehandling som tbl. Eller højdosis inhalation ved KOL) Lavenergifraktur før 50 år 73

74 Postmenopausale kvinder kan måles hvis 2 eller flere af følgende: Tidlig menopause Undervægtig Ryger Arvelig (mor med hoftefraktur) faldtendens 74

75 75

76 Medicinsk behandling Vitamin D og kalk Kalcium mg/dag D-vitamin: IE/dag (tilsvarer mikrogram) Bisfosfonat (alendronat, aclasta (inj), bonviva (inj) Antistofbeh (prolia) inj hver ½ år. Hvor længe skal behandles. Endnu uklart. Meldinger om atypiske lavenergifrakturer hos ptt i længerevarende bisfosfonat beh. 76

77 Bisfosfonater ophør? Overvej ophør efter 5 års behandling Følg patienten med ny DEXA scanning 2 år efter ophør. Patienter med uforklarlige smerter i hofte/lår bør henvises til undersøgelse for mikrofrakturer. Røntgen ikke altid god nok 77

78 Psykiatrien Præparater SSRI, (citalopram, sertralin, venlafaxin, cymbalta) antipsykotica, (seroquel, zyprexa, cissordinol) benzodiazepiner, (alprazolam, diazepam) Lithium (litarax) 78

79 Irf.dk Præparat Pris for en døgndosis Cipralex (escitalopram) Ca 6-11kr. (10-20 mg) citalopram 0,30-0,56 kr. (20-40 mg) sertralin 0,44-0,88 kr. ( mg) Cymbalta (duloxetin) 15-28,41 kr. (60-90 mg) venlafaxin 0,72 1,01 kr. ( mg) Besparelse ved skift fra cipralex til cipramil/sertralin: kr 79

80 Depression Huske årskontrol 80

81 Laboratorieprøver Husk bivirkning i form af vægtstigning og dermed metabolisk syndrom med diabetes, forhøjet BT, hjertekarsygdom. Gælder specielt ved nye antipsykotika (seroquel, zyprexa) Lithium behandling: nyrefunktion, TSH, s-li SSRI hyponatriæmi specielt ældre Ekg (obs doser må ikke være over 40 mg) 81

82 Ledsygdomme 82

83 Laboratorieprøver Sr, crp, leucocyttal S-urat Anti-ccp (antistoffer mod cyklisk citrullinerende peptider) Rheumafaktor ANA 83

84 Behandling NSAID (non-steroid-antiinflammatoriske droger) ibuprofen, naproxen, diclofenac Prednisolon Methotrexat Biologiske droger (specialistbehandling) 84

85 Nyttige internetsider htm 00#MASTER 85

86 telefonvisitation SWOT 86

87 telefonvisitation Indsamling af oplysninger Beslutning visitation Gode råd 87

88 Husk åbne spørgsmål. Gør patienten tilpas/rolig Spørg ind til det præcise problem Find ud af hvad pt selv frygter/mistænker Spørg ind til pts forventninger Hvis ikke pt selv ringer spørg da indtil hvorfor og få evt pt selv i røret. 88

89 Visitation af børn Feber hos børn Gode tegn Interesseret i omgivelserne Drikker og tisser Veltilpas Sund kulør Normal Vejrtrækning Kan sætte panden mod knæet Feber er ikke et tegn på penicillinmangel Dårlige tegn Sløv/apatisk Drikker/tisser ikke Irritabel Gusten og bleg Besværet evt. hurtig vejrtrækning Kan ikke sætte panden mod knæet Alder < 3 mdr 89

90 Røde flag! Mænd (spec ældre) Alder (høj, meget lav) Få kontakter Comorbiditet Andre ringer for pat Hurtig udvikling Bekymring 90

91 Telefonvisitation.dk 91

92 Det akutte øje Smerter? Ubehag? Kontaktlinser? Lysoverfølsomhed Nedsat syn? Traumer/fremmedlegeme Klistrede øjen Kløe Forkølelse, halssmerter viral øjenbetændelse Haft det før (herpes, iritis) Har det toppet? 92

93 Bakteriel konjunktivitis Behandling? Leder + review 2008 i det skandinaviske tidskrift Milde-moderate tilfælde af bakteriel konjunktivitis skal ikke behandles, da: Tilstanden er selvlimiterende Afkortning af varighed ikke stor ved behandling Tilstanden er ufarlig; giver ingen komplikationer Antibiotisk behandling kan bidrage til øget bakteriel resistens Økonomi Samme problemstilling som antiiotika ved otitis media 93

94 Sundhedsstyrelsen Børn med øjenbetændelse må ikke komme i institutionen: - hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd - hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed - hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand. Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge. og må først komme i institution efter 2 dages behandling. Fra vejledningen smitsomme sygdomme hos børn og unge

95 95

96 Vanedannende medicin Benzodiazepiner Sovemidler Flunipam!!! Pronoctan Nitrazepam!!! Halcion Sonata Stilnoct Imovane Angstdæmpende Tafil!!! Serepax bromam!!! Klopoxid!!! Frisium!!! Stesolid!!! Temesta!!! Oxapax Rivotril!!! 96

97 Ordination kan altid vente til næste dag. Lad jer aldrig presse. Afvis venligt, lad ikke patienten i stikken 97

98 Toleransudvikling og reboundeffekt 98

99 10 råd til en god søvn 1. Frygt ikke søvnløsheden 2. Lad dagens problemer hvile om natten 3. Gå først i seng, når du er søvnig 4. Stå op hvis du ikke kan falde i søvn 5. Stå op på samme tidspunkt hver dag 6. Sov ikke om dagen 7. Drik ikke kaffe, the eller andre koffeinholdige drikke kort før sengetid 8. Gå ikke sulten eller overmæt i seng 9. Brug ikke alkohol som sovemedicin 10. Brug ikke sovemedicin regelmæssigt 99

100 Doris ringer: Doris er 70 år. Kendt med atrieflimmer, forhøjet blodtryk. Har tidl. Fået fjernet noget af sin skjoldbruskkirtel. Nu igen fået hurtig puls med hjertebanken. Har igennem de sidste dage haft diare, enkelte opkastninger Medicin: Tbl. Digoxin 62,5mikrg x3 Tbl. Marevan efter skema Tbl. Selo-zok 50 mg x2 Tbl. Eltroxin 100 mikrg Tbl. Furix 40 mg x1 100

101 Hvad vil I spørge hende om? Hvad vil I kigge efter i hendes journal? Hvornår skal hun ses? Hvilke undersøgelser kunne man med fordel lave inden lægen så pt? 101

102 Bente ringer Bente har kendt KOL. Ses hyppigt pga infektioner. Har herudover osteoporose, med sammenfald i ryggen, får ilt derhjemme. Ringer ofte. Nu har hun det dårligt med smerter i ryggen mellem skulderbladene, hoster gullig-grønt opspyt, appetitløs, dårlig vejrtrækning. Kan næsten ikke snakke i telefonen. Virker meget bange, er alene. Inh Bricanyl 1 sug x 2 dgl Inh Atrovent 1 kapsel x 4 dgl Inh. Seretide 50/500 1 sug dgl Inh Spiriva 1 kapsel dgl Inh. Symbicort 9/320 1 sug x 3 dgl. Inh pulmicort 400 mikg 1 sug x 2 dgl Tbl. Prednisolon 5 mg dgl. Tbl. Apozepam 10 mg ved behov Tbl alendronat Tbl. Furix 40 mg x2 Tbl. Kaleorid 750 mg x

103 Hvad vil du spørge Bente om? Hvad vil du råde Bente til? Hvornår skal hun ses? Hvad kan hun fejle? Er der noget du kan gøre inden nogen ser hende? 103

104 Harry Plejehjemsbeboer, 84 år. Er dement og har KAD. Personalet mistænker UVI og vil have akut urinus, da urinen lugter. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvilken type urinundersøgelse? Hvornår skal Harry ses/undersøges? 104

105 Cecilie 17 år Cecilie ringer og ønsker akut tid, da hun har svie ved vandladning. Får ingen medicin. Hvad vil I spørge hende om? Hvad skal man tænke på? Skal Cecilie ses akut? 105

106 Pernille 4 år Pernille har klaget over svie i tissekonen. Hun plejer at være tæt men er kommet våd hjem fra børnehaven et par dage. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvilken undersøgelse skal laves? Hvornår skal Pernille ses? 106

107 Benny 53 år Benny er taxachauffør, bor alene, går sjældent til læge. Har let forhøjet blodtryk, får centyl m Kcl. Har sidst været i lægehuset for 2 år siden. Henvender sig i telefonen hos dig pga smerter i øverste del af maven. Hvad vil du spørge Benny om? Hvornår skal han ses? Hvad kan du gøre/spørge lægen om inden pt skal ind? Hvad kan han fejle 107

108 Mia 4 mdr Mor ringer, Mia er blevet forkølet ligesom resten af familien. Mor er bekymret! Hvad vil du gerne vide? Hvornår skal hun ses? 108

109 Marianne 40 år Marianne ringer kl. 14. Har i lang tid været forkølet, nu ondt i hovedet centreret over hø øje. Plejer at få penicillin pga bihulebetændelse, vil gerne have det sendt til apoteket inden lukketid. Hvad vil du spørge Marianne om? Skal Marianne ses i dag eller hvilken plan? Har du råd/vejledning, hvis hun ikke skal ses i dag? 109

110 Mikkel 9 mdr Mor ringer kl Mikkel er en rask trivelig dreng, der har fået feber op til 40,2. Syg i 2 dage. Let snottet. Hvad vil du gerne vide? Hvornår skal Mikkel ses? 110

111 Preben 65 år Preben har kendt diabetes type 2. Lige stoppet efter at have arbejdet på Toms Chokolade fabrik. Ses jævnligt til kontroller. Har i nat haft smerter i brystkassen, mener selv at han i går har knoklet for meget med brændehugning. Vil gerne have en tid en af dagene. Medicin: Amlodipin, metformin, centyl m Kcl. Ramipril comp. Simvastatin. Viagra, saroten R. Resultater fra sidste kontrol: BT 155/90, vægt 95 kg. HbA1c 8.6, s-na 134, s-kalium 3,1, creatinin 75, tot.chol. 5,7, urin med let proteinuri. 111

112 Hvad vil du spørge Preben om? Hvornår synes du Preben skal ses? Hvilket undersøgelser skal Preben i så fald have lavet? 112

113 Lydia 67 år Lydia er 2 gange tidligere opereret for diskus prolaps i lænden. Ringer nu en formiddag da hun igen har ondt i lænden med smerter ned i begge ben. Det kommer ved gang. Kan nu nærmest ikke komme uden for en dør. Lægen må gøre noget. Hvilke supplerende oplysninger kunne du tænke dig? Hvornår skal Lydia ses? Hvad kan Lydia fejle? 113

114 Lydias medicin Contalgin 10 mg x 2 Norspan plaster 10 mikrg Panodil 1 g x 4 Saroten R 25 mg til natten. Imozop 7,5 mg til natten Amlodipin 10 mg x 1 114

115 Egon 75 år Egon er gammel murermester. Har altid knoklet. Har nu fået smerter i ryggen som så ofte før. Det gør dog mere ondt/anderledes ondt. Smerterne går ned i hø ben og han humper lidt siger han. Hans skal op flere gange pr nat for at tisse. Kan han få noget smertestillende/beroligende så han kan sove? Medicin: Ibuprofen ved behov, Afluzocin 10 mg 115

116 Hvad vil du spørge Egon om? Hvilke råd kan man give Egon? Hvornår skal han ses? Kan han evt med fordel få lavet nogle blodprøver inden? 116

117 Erik 72 år Erik er mangeårig ryger, holdt op for 3 år siden. For 6 mdr siden konstateret lungecancer, nu i kemoterapi. Ringer da han har fået ondt under ribbene. Det har han haft tidligere da han har en gammel skade fra han faldt ned fra tag. Synes smerterne holder ham vågen, hoster. Hvad vil du spørge Erik om? Hvornår skal Erik ses? Hvad kan han fejle? 117

118 Stine 16 år Stine ringer, anvender p- piller af typen Yasminelle. Glad for dem. Har dog læst i avisen at de ikke er så sunde. Vil derfor gerne tale med lægen helst i dag. Hvilken vejledning kan du give Stine? Er det akut? Hvad skal Stine gøre? 118

119 Sara 17 år Sara bruger p-piller af mærket microgyn. Nu har hun midt i en pakke fået pletblødning og lidt ondt i maven i ve side. Vil gerne ses af lægen i dag. Hvad vil du spørge Sara om? Skal hun ses i dag? Hvilken diagnoser vil du tænke på? 119

120 Peter 4 år Peter har kastet op i 4 døgn og igennem 2 dage også vandtynde diareer. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvad kan Peter fejle? Hvilke gode råd kan du give til mor Hvornår skal Peter ses? 120

121 Er du nu træt og forvirret Frygt ej her kommer et lille resume 121

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter

Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Livet med nyresvigt Hæmodialysepatienter Guidet Egen-Beslutning til hæmodialysepatienter 2015. Finderup, Bjerre, Søndergaard, Zoffmann. 1 Forløbsoversigt og ark til Livet med nyresvigt Dit liv med nyresvigt-

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital

Mette Friberg Hitz. speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital OSTEOPOROSE WORK-SHOP KØGE 20.05.2014 Nyt om osteoporose... Mette Friberg Hitz speciallæge i endokrinologi overlæge, ph.d osteoporose enheden hvidovre hospital HVAD ER OSTEOPOROSE HVAD SKER DER I KNOGLERNE,

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Utilsigtede hændelser i sektorovergange Utilsigtede hændelser i sektorovergange Eksempler, april 2010 Eksemplerne er baseret på virkelige hændelser, der her fremlægges som resumeer og i redigeret form. Uagtet, at der er tale om borgere, beboere,

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København En fedtsugning har primært til formål at fjerne fedtdepoter på de områder af kroppen, hvor disse depoter er uønskede. Det drejer sig typisk om topmaven,

Læs mere

Patientvejledning. Børnepolypper

Patientvejledning. Børnepolypper Patientvejledning Børnepolypper Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor også børnepolypper.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov

Laboratoriegrupper til datafangst. en manual. 31. oktober 2012 Bjarke Skov Laboratoriegrupper til datafangst en manual Sådan bruges laboratoriegrupper Vælg laboratoriegruppe (shift F11) i laboratoriefanebladet Vælg den ønskede gruppe Herefter indtastes I felterne. Alle felter

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Patientvejledning. For højt stofskifte

Patientvejledning. For højt stofskifte Patientvejledning For højt stofskifte For højt stofskifte kaldes også hypertyreose, thyreotoksikose eller hyperthyreoidisme. Når kroppen danner for mange stofskiftehormoner, får man ofte for højt stofskifte.

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere