Jesper Lundh Janni Momberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Lundh Janni Momberg"

Transkript

1 Jesper Lundh Janni Momberg 1

2 Formålet med kurset er at styrke praksispersonalets baggrundsviden til gavn for patienterne og klinikken og derved give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde og tilfredshed. 2

3 Indhold Receptfornyelser, herunder generiske ordinationer/substitution Laboratorieundersøgelser- og svar indenfor følgende områder: Hjerte/kar, Type II Diabetes, Astma/KOl, smerter,infektioner, p-piller, ledmuskler og osteoporose. Visitationen af patienterne: Hvem skal ses nu, snart eller senere? 3

4 Hvem er I? Hvorlænge har I været i praksis? 0-5 år, 5-10 år, > 10 år Hvad arbejder I med? Sekretær, sygeplejerske, social- og sundhedsass., andet 4

5 Almen praksis kontakter (2006) = 6,8 per borger 88% har årligt kontakt med egen læge Sikrer fri og lige adgang til læge i Danmark Koordinator for patienten i nærmiljøet Frontlinje og visitator i sundhedsvæsnet (gatekeeper) 5

6 Dagens forløb Generelt omkring receptfornyelser herunder generisk ordination overfor substitution, tilskudsregler kort. Svarafgivelse gennemgang af almindelige blodprøver Svar indenfor specifikke områder (diabetes, hypertension, gynækologi, infektioner, osteoporose) Telefonisk visitation Opgaver 6

7 Receptfornyelser herunder generisk ordination overfor substitution Tilskudsregler FMK 7

8 Receptfornyelser Snak sammen 2 og 2 Hvad gør I med kronikerne der bestiller over telefonen Hvad gør I med kronikerne der bestiller over mail Hvad gør I når en patient er udskrevet fra hospital / afsluttet fra speciallæge ønsker fornyelse af denne medicin. 8

9 Tilskudsmuligheder Generelt tilskud Enkelt tilskud ex. Viagra, bisfosfonater, imodium, mirenaspiral Klausuleret tilskud: medikament der ikke har generelt tilskud men hvor nogen ptt med kronisk tilstand har glæde af lige netop dette præparat og ikke tåler de billigere varianter. (panodil, hjertemagnyl, visse blodtrykspræp. Gabapentin bisfosfonat ) 9

10 Årlig udgift i tilskudspriser Tilskud til medicin til personer over 18 år Tilskud til medicin til personer under 18 år kr. 0% 60% kr. 50% 60% kr. 75% 75% Over 3.130kr. 85% 85% Kronikertilskud: Egenbetaling > kr, svarende til samlet udgift med tilskud på kr CTR (centralt tilskudsregister) 10

11 Tilskudsmuligheder Førhøjet tilskud: tilskud til dyrere præparat i stedet for det generisk billigste ( Sjældent brugt) Kronikertilskud: ved stort forbrug (skema) Terminal tilskud: til døende. 11

12 FMK FMK online Medicin afstemning 12

13 Hvordan har I planlagt urinprøver i jeres praksis snak sammen 2 og 2 Fra hjemmeplejen Fra patienterne 13

14 Infektioner Svar påurinprøver Hvem skal undersøges for UVI: Patienter med symptomer på UVI. Ved tilfældigt fund af bakterier ved stix eller mik. skal der ikke foretages mere. Gravide der har plukveer, bør undersøges for asymptomatisk UVI 14

15 Hvem skal ikke undersøges Katheterbærere kun ved feber/konfusion Ptt der synes urinen lugter! Hvad med unge kvinder med symptomer men blank urin? - tænk Chlamydia. Ældre kvinder med dysuri men blank urin tænk atrofisk vaginit 15

16 Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftvej og lunger Folkesygdom næsten altid rygerrelateret Mange navne: kronisk bronchitis, store lunger, rygerlunger Ikke det samme som astma. 16

17 Rygning er et væsentligt indsatsområde, når det handler om at øge middellevetiden og mindske ulighed i sundhed. I 2013 er 17% af befolkningen dagligdags rygere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder (1) 1) Rygevaneundersøgelsen % af rygerne ønsker at stoppe, ½ ønsker hjælp 35% konfronteret med deres rygning hos el. (2) 2) Regionernes sundhedsprofil

18 I 2013 er 17% af befolkningen dagligdags rygere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder (1) 1) Rygevaneundersøgelsen % af rygerne ønsker at stoppe, ½ ønsker hjælp 35% konfronteret med deres rygning hos el. (2) 2) Regionernes sundhedsprofil

19 Symptomgivende KOL ca KOL ptt i medicinsk behandling ca KOL ptt. der følges i ambulatorium > Akutte indlæggelser pga KOL-eksacerbation ca / år Dødsfald pga KOL ca 10 om dagen 19

20 LFT Omkring 30% af rygerne får KOL I almen praksis skal vi kun lave 4-5 spirometrier for at finde en ny patient med KOL! 20

21 Forskel påkol og astma 21

22 KOL Korrekt diagnose (FEV 1 /FVC % < 70% ( postbronkodilatator værdi ) har patienten KOL? 22

23 Lungefunktionsundersøgelse KOL 23

24 MRC 1.Jeg får kun åndenød, når jeg anstrenger mig meget. 2.Jeg får kun åndenød, når jeg skynder mig meget el. går opad en lille bakke 3.Jeg går langsommere end andre på min egen alder og jeg er nødt til at stoppe op for at få vejret, når jeg går frem og tilbage. 4.Jeg stopper op for at få vejret efter ca. 100 m el. efter få min. gang på stedet. 5.Jeg har for meget åndenød til at forlade mit hjem, eller jeg får åndenød, når jeg tager mit tøj på el. af. 24

25 25

26 SABA korttids beta 2 antagonisk LABA LAMA ISC langtids beta 2 antagonisk langtidsvirkende anticolinergika inhalationssteroid PDE4 hæmmer Fosfodiesterase-4-hæmmere 26

27 Gruppe A korttids/ langtids beta 2 langtids antikolinergica Gruppe B langtids beta 2 /langtids antikolinergica Gruppe C langtids beta 2 /langtids antikolinergica inhalationssteroid Gruppe D langtids beta 2 /langtids antikolinergica inhalationssteroid 27

28 Virkning navn Farve mekanisme Korttidsvirk. Beta-2-agonist Langtidsvirk Beta-2-agoni. Inhalationssteroid Bricanyl Ventoline Buventol Formo easyhaler Oxis Serevent Giona Pulmicort Flixotide BLÅ GRØN BLÅ GRØN TURKIS GRØN ORANGE BRUN ORANGE Turbohaler Diskos/spray Easyhaler/pulver Easyhaler Turbohaler Diskos Easyhaler/pulver Turbohaler/spray Diskos Kombination Symbicort Seretide RØD LILLA Turbohaler Diskos/spray Anticholinergika Atrovent Spiriva GRØN GRÅ Kombineret beta2 og anticholinergika Berodual Duovent Combivent GRÅ Spray/væske/kapsel Væske Leukotrienantagonister Singulair Tablet 28

29 Tag Byt ud med Dosis Besparelse/år Pulmicort Oxis Serevent Giona easyhaler Formo easyhaler Formo easyhaler 400 mikrog x 2 9mikrg/12 mikrg 50mikg/12 mikg 1044 kr 1402 kr 1200 kr 29

30 Årskontrol Lungefunktionen Alment ved årskontrollen Hgb, cholesterol, blodsukker, levertal. Antal exabationer MRC status Gruppe A/B/C/D Gru Rtg. Thorax/ EKG måske - lægesvar 30

31 Irma 61 år, røget i 45 år FEV1 er 65 %. Medicin: Seretide, spiriva og bricanyl. MRC er 2 Hun har ikke haft nogen lungeinfektion i år Hun vil genbestille medicin hvad vil i tilråde hende? Hendes FEV1 er 45 %. MRC er 2 Hun har ikke haft nogen lungeinfektion i år Hvilken medicin skal hun tilrådes 31

32 Comorbiditet ved KOL Vigtigt ved KOL pt tænk comorbiditet=følgesygdomme Osteoporose Hjertekarsygdom Depression Kræftsygdomme 32

33 Blodprøve Lav værdi Høj værdi Hgb Basisk fosfatase ALAT S-Natrium Anæmi- tab af blod eller manglende produktion <137 mmol/l <120 mmol/l indlægges Doping KOL Marvsygdomme Galdevejssygdomme, leversygdomme, medicin, knoglesygdomme Leverskade: alkohol, medicin, hepatit, galdesygdom, pancreas >146 mmol/l (væskemangel) S-Kalium <3,5 mmol/l >4,5 mmol/l Crp c-reaktivt protein Infektionstegn, inflammationstegn. TSH (hypofyse-hormon) Forhøjet stofskifte For lavt stofskifte 33

34 Natriumforstyrrelser Hyponatriæmi (lavt natrium) under 137 mmol/l. Under 120 mmol/l akut indlæggelse. Årsager: bivirkning til vanddrivende beh, specielt thiazider (centyl den grønne/gule) bivirkning til SSRI (antidepressive præp.) Symptomer: ved ældre oftest kvalme, appetitløshed, hovedpine, konfusion/delir. Behandling: tilføre salt og spare på væskeindtag. 34

35 Kaliumforstyrrelser Kalium normalt 3,5-4,5 mmol/l. Værdier under 2,5 og over 7,0 indlægges. Obs prøvetagning. Centrifugeres hurtigt efter prøvetagning for at mindske hæmolyse Årsag til hypokaliæmi: diuretika, opkastninger, diare. Årsag til hyperkaliæmi: prøvetagningsfejl, nyresygdom, kaliumbesparende diuretika (spiron), ACE-hæmmere. Kaliumtilskud: naturligt i banan, æblejuice, ellers kaleorid 35

36 Creatinin Måling af nyrefunktionen. egfr = estimat af glomerulær filtrations rate 36

37 Creatinin Mistanke om nyresygdom (forstyrrelser i væske- og elektrolyt-balancen) Forundersøgelsen af patienter der skal behandles med lægemidler, hvis udskillelse er afhængig af nyrefunktionen (pradaxa, digoxin og ACE hæmmer) Opfølgning af patienter med dårlig nyrefunktion omend man skal være opmærksom på, at P-Kreatinin kan stige relativt langsomt hos patienter med en lille muskelmasse og en lav fødeindtagelse (ældre), trods en kraftigt faldende GFR 37

38 38

39 Blodprøve Lav værdi Høj værdi Folat B9 Cobalamin B-12 D-vitamin Manglende optagelse, alkoholisme, tarmsygdomme, graviditet B-12 mangel, mave- og tarmsygdomme. D-vit. Mangel, Se senere Blodsygdomme 39

40 Hjertekarsygdom Iskæmisk hjertesygdom Typisk anvendte præparater Betablokker 3 år efter AMI ACE-hæmmer(corodil,ramipril) Hjertemagnyl Nitroglycerinpræparat (nitrolingual, nitromex) Statin (cholesterolsænkende) Andre (digoxin,marevan,pradaxa, vanddrivende) 40

41 Hjertekarsygdom Typiske blodprøver: Natrium, kalium, creatinin, cholesterol, blodsukker (HbA1c), levertal, INR. Evt BNP (brain-natriuretisk protein) 41

42 Cholesterol-statiner Total-cholesterol tolkning afhænger af patientens totalsituation. Husk eneste alvorlige bivirkning til statin er muskelsmerter med nyresvigt. (creatinkinase) Kontrol af effektmål Kontrol af levertal 3 mdr efter start Evt ved muskelsmerter creatinkinase. 42

43 Statinbivirkninger Sjældne (0,01-0,1%)Kraftesløshed. Kvalme, opkastning, obstipation, abdominalsmerter, flatulens, diarré, forhøjede leverenzymer, hepatitis, icterus, pancreatitis. Anæmi. Myopati, myalgi, muskelkramper, rhabdomyolyse. Hovedpine, svimmelhed, perifer neuropati, paræstesier. Alopeci, hudkløe, hududslæt. Allergiske reaktioner, angioødem. Meget sjældne (under 0,01%)Leverinsufficiens. Søvnløshed, hukommelsesbesvær 43

44 Vurdering risiko 44

45 Den fysisk aktive P-Kolesterol P-HDL-kolesterol P(fPt)-Triglycerid P-LDL-kolesterol 5-7 mmol/l 2,0-3,5 mmol/l < 1 mmol/l 3-4 mmol/l Højt HDL 45

46 Den hyppige patient P-Kolesterol P-HDL-kolesterol P(fPt)-Triglycerid P-LDL-kolesterol 5-7 mmol/l 0,5 1 mmol/l 2-4 mmol/l 4-5 mmol/l Let forhøjet triglycerid og LDL, og lavt HDL 46

47 Hypertension Amlodipin - Bivirkning: hævede ankler ACE-hæmmer. - Ex. Corodil =enalapril, ramipril, -kontrol af creatinin, kalium Centyl m.kcl. -Husk kontrol af kalium Selo-Zok betablokker AT-hæmmer -husk kontrol af creatinin 47

48 Sværhedsgrader af HT kategori systolisk blodtryk diastolisk blodtryk normalt <140 <90 mildt moderat svær >180 >110 48

49 Farmakologisk behandling thiazid β-blokker ACEhæmmer/AT- II antagonist Calcium-antagonist antagonist 4 9

50 Laboratorie Creatinin, natrium og kalium. Specielt ved opstart på ACE/AT2 hæmmer samt ved vanddrivende behandling. Blodsukker specielt ved årskontrol Cholesteroltal Levertal (specielt efter opstart på statin.) 50

51 Fire vigtige ting fra formiddagen Undgå receptfornyelser over telefonen Vær opmærksom på lungeinfektioner ved KOL Kolesterol tal kan aldrig stå alene Husk altid 10% variation på bldprøver 51

52 Type-2 diabetes De vigtigste behandlingsområder: der: Nedsætte kolesterol Behandle blodtryk (ACE/AT2 hæmmer) h Blodsukkerstyring 52

53 Blodsukkerkontrol Metformin =glucophage=orabet Husk bør indtages sammen med måltid - bivirkninger: Nedsat appetit. Kvalme, opkastning, abdominalsmerter, diarré. Smagsforstyrrelser. Vær opmærksom ved ældre med nedsat nyrefunktion og samtidig anden sygdom (feber mm.) Må ikke gives til ptt med s-creatinin over 140. Husk mål B-12 vit med jævne mellemrum 53

54 glimepirid -virkning: øger insulin-udskillelse - bivirkninger: Lavt blodsukker,kvalme diare, mavesmerter - obs nyrefunktion og interaktion Insulin 54

55 HbA1c Under 80 år HbA 1c < 7% sv.til 53 Vægt: 5-10% vægttab ved overvægt eller fedme LDL-kolesterol mindre end 2,5 mmol/l Blodtryk <= 135/85 Over 80 år Fastende blodsukker 6-9 mmol/l Blodsukker i den øvrige del af døgnet 6-12 mmol/l HbA 1c < 9% sv til 75 55

56 HbA1c OBS HbA1c <48 (6,5%) ved nydiagnosticerede og ukompl HbA1c<53 (7,0%) Ukompl. Men vanskelige kontrollerbare ptt med længerevarende sygd. HbA1c<58 (7,5%) ved kompli. Især hjertesyge HbA1c58-75 (7,5%-9,0%) Hos ptt hvor målet er symptomfrihed. 56

57 Årskontrollen HbA1c Creatinin, natrium, kalium Cholesterol TSH B12 (metformin) Levertal Urin for mikroalbumin Hgb. 57

58

59

60 Atrieflimmer 60

61 Undersøgelser ved a-flimmer TSH S-digoxin Creatinin, na/ka EKG BNP måske bruges ved hjertesvigt. Og naturligvis INR 61

62 Vigtigt med a-flimmer patienten 62

63 Vigtigt med a-flimmer patienten Husk andre kroniske sygdomme 63

64 Blodfortyndende behandling Marevan K-vitaminhæmmer. Monitoreres med INR måling. Terapeutisk niveau klapper 2,5-3,5 Hvornår er behandlingen god? (>70% målinger i niv.) Husk interaktioner mangfoldige Modgift? Forskelle til magnyl/clopidogrel 64

65 pradaxa Dosis 150 mg x2 til alle under 80 år med normal nyrefunktion Dosis 110 mg x2 til alle over 80 år eller ved påvirket nyrefunktion Pradaxa koster 734,65 kr for en måned (150 mg, to gange dagligt), mens warfarin kun koster 72,90 kr (7,5 mg, en gang dagligt). Ved behandling med Pradaxa kan dog spares en række kontrolbesøg og målinger hos lægen, der gør, at behandling med warfarin bliver dyrere end tabletprisen alene. 6 5

66 Stentbehandling 66

67 Osteoporose 67

68 Osteoporose Husk årskontrol 68

69 Laboratorie D-vitamin måling? DEXA scanning. Ca-måling? 69

70 Hvem skal have målt d-vit. Ptt med speciel livsførelse (indendørs, tildækkede, her specielt gravide) og familie til ptt med lav d-vit Ptt med osteoporose og specielt inden man sætter dem i anden behandling. Ptt med faldtendens. Ptt med malabsorption, nyresygdom, leversygdom Ptt der får visse sjældent benyttede medikamenter 7 0

71 Risikofaktorer Rygning Inaktivitet Vitamin D og kalkmangel Arv Lav kropsvægt Tidlig menopause Alkohol Behandling med binyrebarkhormon 71

72 Symptomer Ingen symptomer ved osteoporose med mindre Frakturer lavenergifrakturer (ryg, hofte, underarm) Højdereduktion på > 4 cm tegn på sammenfald. 72

73 Dexa scanning Hvem skal måles? Kun hvis det får konsekvenser Kontrol hver andet år Mindst 1 af følgende Risiko for sekundær osteoporose (binyrebarkbehandling som tbl. Eller højdosis inhalation ved KOL) Lavenergifraktur før 50 år 73

74 Postmenopausale kvinder kan måles hvis 2 eller flere af følgende: Tidlig menopause Undervægtig Ryger Arvelig (mor med hoftefraktur) faldtendens 74

75 75

76 Medicinsk behandling Vitamin D og kalk Kalcium mg/dag D-vitamin: IE/dag (tilsvarer mikrogram) Bisfosfonat (alendronat, aclasta (inj), bonviva (inj) Antistofbeh (prolia) inj hver ½ år. Hvor længe skal behandles. Endnu uklart. Meldinger om atypiske lavenergifrakturer hos ptt i længerevarende bisfosfonat beh. 76

77 Bisfosfonater ophør? Overvej ophør efter 5 års behandling Følg patienten med ny DEXA scanning 2 år efter ophør. Patienter med uforklarlige smerter i hofte/lår bør henvises til undersøgelse for mikrofrakturer. Røntgen ikke altid god nok 77

78 Psykiatrien Præparater SSRI, (citalopram, sertralin, venlafaxin, cymbalta) antipsykotica, (seroquel, zyprexa, cissordinol) benzodiazepiner, (alprazolam, diazepam) Lithium (litarax) 78

79 Irf.dk Præparat Pris for en døgndosis Cipralex (escitalopram) Ca 6-11kr. (10-20 mg) citalopram 0,30-0,56 kr. (20-40 mg) sertralin 0,44-0,88 kr. ( mg) Cymbalta (duloxetin) 15-28,41 kr. (60-90 mg) venlafaxin 0,72 1,01 kr. ( mg) Besparelse ved skift fra cipralex til cipramil/sertralin: kr 79

80 Depression Huske årskontrol 80

81 Laboratorieprøver Husk bivirkning i form af vægtstigning og dermed metabolisk syndrom med diabetes, forhøjet BT, hjertekarsygdom. Gælder specielt ved nye antipsykotika (seroquel, zyprexa) Lithium behandling: nyrefunktion, TSH, s-li SSRI hyponatriæmi specielt ældre Ekg (obs doser må ikke være over 40 mg) 81

82 Ledsygdomme 82

83 Laboratorieprøver Sr, crp, leucocyttal S-urat Anti-ccp (antistoffer mod cyklisk citrullinerende peptider) Rheumafaktor ANA 83

84 Behandling NSAID (non-steroid-antiinflammatoriske droger) ibuprofen, naproxen, diclofenac Prednisolon Methotrexat Biologiske droger (specialistbehandling) 84

85 Nyttige internetsider htm 00#MASTER 85

86 telefonvisitation SWOT 86

87 telefonvisitation Indsamling af oplysninger Beslutning visitation Gode råd 87

88 Husk åbne spørgsmål. Gør patienten tilpas/rolig Spørg ind til det præcise problem Find ud af hvad pt selv frygter/mistænker Spørg ind til pts forventninger Hvis ikke pt selv ringer spørg da indtil hvorfor og få evt pt selv i røret. 88

89 Visitation af børn Feber hos børn Gode tegn Interesseret i omgivelserne Drikker og tisser Veltilpas Sund kulør Normal Vejrtrækning Kan sætte panden mod knæet Feber er ikke et tegn på penicillinmangel Dårlige tegn Sløv/apatisk Drikker/tisser ikke Irritabel Gusten og bleg Besværet evt. hurtig vejrtrækning Kan ikke sætte panden mod knæet Alder < 3 mdr 89

90 Røde flag! Mænd (spec ældre) Alder (høj, meget lav) Få kontakter Comorbiditet Andre ringer for pat Hurtig udvikling Bekymring 90

91 Telefonvisitation.dk 91

92 Det akutte øje Smerter? Ubehag? Kontaktlinser? Lysoverfølsomhed Nedsat syn? Traumer/fremmedlegeme Klistrede øjen Kløe Forkølelse, halssmerter viral øjenbetændelse Haft det før (herpes, iritis) Har det toppet? 92

93 Bakteriel konjunktivitis Behandling? Leder + review 2008 i det skandinaviske tidskrift Milde-moderate tilfælde af bakteriel konjunktivitis skal ikke behandles, da: Tilstanden er selvlimiterende Afkortning af varighed ikke stor ved behandling Tilstanden er ufarlig; giver ingen komplikationer Antibiotisk behandling kan bidrage til øget bakteriel resistens Økonomi Samme problemstilling som antiiotika ved otitis media 93

94 Sundhedsstyrelsen Børn med øjenbetændelse må ikke komme i institutionen: - hvis der er øjenbetændelse med stærkt pusflåd - hvis der er øjenbetændelse og tydelig lysskyhed - hvis der er øjenbetændelse og påvirket almentilstand. Et barn med de nævnte symptomer bør undersøges af læge. og må først komme i institution efter 2 dages behandling. Fra vejledningen smitsomme sygdomme hos børn og unge

95 95

96 Vanedannende medicin Benzodiazepiner Sovemidler Flunipam!!! Pronoctan Nitrazepam!!! Halcion Sonata Stilnoct Imovane Angstdæmpende Tafil!!! Serepax bromam!!! Klopoxid!!! Frisium!!! Stesolid!!! Temesta!!! Oxapax Rivotril!!! 96

97 Ordination kan altid vente til næste dag. Lad jer aldrig presse. Afvis venligt, lad ikke patienten i stikken 97

98 Toleransudvikling og reboundeffekt 98

99 10 råd til en god søvn 1. Frygt ikke søvnløsheden 2. Lad dagens problemer hvile om natten 3. Gå først i seng, når du er søvnig 4. Stå op hvis du ikke kan falde i søvn 5. Stå op på samme tidspunkt hver dag 6. Sov ikke om dagen 7. Drik ikke kaffe, the eller andre koffeinholdige drikke kort før sengetid 8. Gå ikke sulten eller overmæt i seng 9. Brug ikke alkohol som sovemedicin 10. Brug ikke sovemedicin regelmæssigt 99

100 Doris ringer: Doris er 70 år. Kendt med atrieflimmer, forhøjet blodtryk. Har tidl. Fået fjernet noget af sin skjoldbruskkirtel. Nu igen fået hurtig puls med hjertebanken. Har igennem de sidste dage haft diare, enkelte opkastninger Medicin: Tbl. Digoxin 62,5mikrg x3 Tbl. Marevan efter skema Tbl. Selo-zok 50 mg x2 Tbl. Eltroxin 100 mikrg Tbl. Furix 40 mg x1 100

101 Hvad vil I spørge hende om? Hvad vil I kigge efter i hendes journal? Hvornår skal hun ses? Hvilke undersøgelser kunne man med fordel lave inden lægen så pt? 101

102 Bente ringer Bente har kendt KOL. Ses hyppigt pga infektioner. Har herudover osteoporose, med sammenfald i ryggen, får ilt derhjemme. Ringer ofte. Nu har hun det dårligt med smerter i ryggen mellem skulderbladene, hoster gullig-grønt opspyt, appetitløs, dårlig vejrtrækning. Kan næsten ikke snakke i telefonen. Virker meget bange, er alene. Inh Bricanyl 1 sug x 2 dgl Inh Atrovent 1 kapsel x 4 dgl Inh. Seretide 50/500 1 sug dgl Inh Spiriva 1 kapsel dgl Inh. Symbicort 9/320 1 sug x 3 dgl. Inh pulmicort 400 mikg 1 sug x 2 dgl Tbl. Prednisolon 5 mg dgl. Tbl. Apozepam 10 mg ved behov Tbl alendronat Tbl. Furix 40 mg x2 Tbl. Kaleorid 750 mg x

103 Hvad vil du spørge Bente om? Hvad vil du råde Bente til? Hvornår skal hun ses? Hvad kan hun fejle? Er der noget du kan gøre inden nogen ser hende? 103

104 Harry Plejehjemsbeboer, 84 år. Er dement og har KAD. Personalet mistænker UVI og vil have akut urinus, da urinen lugter. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvilken type urinundersøgelse? Hvornår skal Harry ses/undersøges? 104

105 Cecilie 17 år Cecilie ringer og ønsker akut tid, da hun har svie ved vandladning. Får ingen medicin. Hvad vil I spørge hende om? Hvad skal man tænke på? Skal Cecilie ses akut? 105

106 Pernille 4 år Pernille har klaget over svie i tissekonen. Hun plejer at være tæt men er kommet våd hjem fra børnehaven et par dage. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvilken undersøgelse skal laves? Hvornår skal Pernille ses? 106

107 Benny 53 år Benny er taxachauffør, bor alene, går sjældent til læge. Har let forhøjet blodtryk, får centyl m Kcl. Har sidst været i lægehuset for 2 år siden. Henvender sig i telefonen hos dig pga smerter i øverste del af maven. Hvad vil du spørge Benny om? Hvornår skal han ses? Hvad kan du gøre/spørge lægen om inden pt skal ind? Hvad kan han fejle 107

108 Mia 4 mdr Mor ringer, Mia er blevet forkølet ligesom resten af familien. Mor er bekymret! Hvad vil du gerne vide? Hvornår skal hun ses? 108

109 Marianne 40 år Marianne ringer kl. 14. Har i lang tid været forkølet, nu ondt i hovedet centreret over hø øje. Plejer at få penicillin pga bihulebetændelse, vil gerne have det sendt til apoteket inden lukketid. Hvad vil du spørge Marianne om? Skal Marianne ses i dag eller hvilken plan? Har du råd/vejledning, hvis hun ikke skal ses i dag? 109

110 Mikkel 9 mdr Mor ringer kl Mikkel er en rask trivelig dreng, der har fået feber op til 40,2. Syg i 2 dage. Let snottet. Hvad vil du gerne vide? Hvornår skal Mikkel ses? 110

111 Preben 65 år Preben har kendt diabetes type 2. Lige stoppet efter at have arbejdet på Toms Chokolade fabrik. Ses jævnligt til kontroller. Har i nat haft smerter i brystkassen, mener selv at han i går har knoklet for meget med brændehugning. Vil gerne have en tid en af dagene. Medicin: Amlodipin, metformin, centyl m Kcl. Ramipril comp. Simvastatin. Viagra, saroten R. Resultater fra sidste kontrol: BT 155/90, vægt 95 kg. HbA1c 8.6, s-na 134, s-kalium 3,1, creatinin 75, tot.chol. 5,7, urin med let proteinuri. 111

112 Hvad vil du spørge Preben om? Hvornår synes du Preben skal ses? Hvilket undersøgelser skal Preben i så fald have lavet? 112

113 Lydia 67 år Lydia er 2 gange tidligere opereret for diskus prolaps i lænden. Ringer nu en formiddag da hun igen har ondt i lænden med smerter ned i begge ben. Det kommer ved gang. Kan nu nærmest ikke komme uden for en dør. Lægen må gøre noget. Hvilke supplerende oplysninger kunne du tænke dig? Hvornår skal Lydia ses? Hvad kan Lydia fejle? 113

114 Lydias medicin Contalgin 10 mg x 2 Norspan plaster 10 mikrg Panodil 1 g x 4 Saroten R 25 mg til natten. Imozop 7,5 mg til natten Amlodipin 10 mg x 1 114

115 Egon 75 år Egon er gammel murermester. Har altid knoklet. Har nu fået smerter i ryggen som så ofte før. Det gør dog mere ondt/anderledes ondt. Smerterne går ned i hø ben og han humper lidt siger han. Hans skal op flere gange pr nat for at tisse. Kan han få noget smertestillende/beroligende så han kan sove? Medicin: Ibuprofen ved behov, Afluzocin 10 mg 115

116 Hvad vil du spørge Egon om? Hvilke råd kan man give Egon? Hvornår skal han ses? Kan han evt med fordel få lavet nogle blodprøver inden? 116

117 Erik 72 år Erik er mangeårig ryger, holdt op for 3 år siden. For 6 mdr siden konstateret lungecancer, nu i kemoterapi. Ringer da han har fået ondt under ribbene. Det har han haft tidligere da han har en gammel skade fra han faldt ned fra tag. Synes smerterne holder ham vågen, hoster. Hvad vil du spørge Erik om? Hvornår skal Erik ses? Hvad kan han fejle? 117

118 Stine 16 år Stine ringer, anvender p- piller af typen Yasminelle. Glad for dem. Har dog læst i avisen at de ikke er så sunde. Vil derfor gerne tale med lægen helst i dag. Hvilken vejledning kan du give Stine? Er det akut? Hvad skal Stine gøre? 118

119 Sara 17 år Sara bruger p-piller af mærket microgyn. Nu har hun midt i en pakke fået pletblødning og lidt ondt i maven i ve side. Vil gerne ses af lægen i dag. Hvad vil du spørge Sara om? Skal hun ses i dag? Hvilken diagnoser vil du tænke på? 119

120 Peter 4 år Peter har kastet op i 4 døgn og igennem 2 dage også vandtynde diareer. Hvad vil du ellers gerne vide? Hvad kan Peter fejle? Hvilke gode råd kan du give til mor Hvornår skal Peter ses? 120

121 Er du nu træt og forvirret Frygt ej her kommer et lille resume 121

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Gruppe C Hjerte og kredsløb

Gruppe C Hjerte og kredsløb Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Kroniske sygdomme. I almen praksis

Kroniske sygdomme. I almen praksis Kroniske sygdomme I almen praksis Dagens program Kort om kronisk sygdom. Hypertension. Pause. Diabetes. Pause KOL FROKOST!! Kronisk sygdom Gr. Chronikos, vedr. tid Kroniske sygdomme har en eller flere

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi - personalet spiller en vigtig rolle! Heidi Kudsk, farmaceut Agenda o Tørre tal o Farmakologiske fokuspunkter o Rationel farmakoterapi omsat til praksis BRAINSTORM aktiv deltagelse

Læs mere

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis

Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kontrol af svært psykisk syge i almen praksis Kan man tale livsstil og ændre livsstil med en kronisk psykiatrisk patient det tværsektorielle samarbejde? fysisk sygdom, metabolisk syndrom hos psykisk syge

Læs mere

Den ældre medicinske patient

Den ældre medicinske patient Den ældre medicinske patient Syddansk praksisdag Fredag 10.5.2012 Jørgen Peter Ærthøj Koordinerende læge Nord-KAP 3 hurtige spørgsm rgsmål Hvordan tror I det er at komme i klinikken som ældre patient?

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Lægedage. Velkommen til Lægedage

Lægedage. Velkommen til Lægedage Velkommen til Ydelser anvend overenskomsten korrekt v/ Bodil Johnsen Bruno Melgaard Jensen Dagens program 9.00-10.30: Konsultation, Tk, E-K 10.30-11.00: Pause 11.00-12.00 : Årskontrol, Tillægs, P- markering,

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk Indlægsseddel: Information til brugeren Treo 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci

Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci Hospitalsenhed Midt Klinik for Multisygdom og Polyfarmaci Diagnostisk Center Mon ikke du kender en patient der er multisyge eller en med polyfarmaci? Ugeskrift for læger PROBLEMER Stigende forekomst, også

Læs mere

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den frygtede sygdom med hele 50 procent Af Torben Bagge, 28. oktober

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Case 1. Spørgsmål? Samlet undersøgelses og behandlingsplan Behandlingsmål?

Case 1. Spørgsmål? Samlet undersøgelses og behandlingsplan Behandlingsmål? Case 1 55 årig mand. Ikke set i praksis i 8 år. Møder på grund af hyppig og natlig vandladning gennem 1 måneds tid. Er disponeret for adipositas og T2DM (mater). Overvægtig fra ungdommen. Aktuelt ikke

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen Hjerte-kar-sygdom for praksis personale Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen EKG ets elementer http://fadlforlag.dk/wp/wp-content/uploads/klinisk-elektrokardiologi.pdf

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger

Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger Den komplekse, multimedicinerede patient i den kliniske hverdag: Udfordringer og mulige løsninger Institut for Rationel Farmakoterapi 8.2.2017 Eckart Pressel Case Gerda, 96 år-fih, har ligget på gulvet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prednisolon DLF tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg Prednisolon

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prednisolon DLF tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg Prednisolon INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prednisolon DLF tabletter 2,5 mg, 5 mg og 25 mg Prednisolon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Åreknuder i spiserøret

Åreknuder i spiserøret Hillerød Hospital Kirurgisk afdeling Åreknuder i spiserøret Patient og pårørendeinformation Patientinformation Maj 2011 Forfatter: Afdelingslæge Gustav From Kirurgisk Afdeling Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache

Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012. Visitation af Syge børn i praksis v børnelæge Annette Bache Visitation af det syge barn i praksis Fredag d. 11. Maj 2012 Rapport: Danske børn sundhed og sygelighed år 2005 (SUSY 2005) 7000 børn interview forældre (maj 2005-febr 2006) Vigtigste konklusioner: Hver

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv nærvær tryghed - respekt Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed Nørregade 41, 6100 Haderslev Telefon 74 34 28 01 Fax 74 34 27 59 Aktive ældre i eget liv E-mail:

Læs mere

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier

2. Diabetesmøde. Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer. Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne. For lave blodsukkerværdier Livsstilens betydning, risikofaktorer og senkomplikationer Gennemgang og samtale om blodsukkermålingerne For lave blodsukkerværdier For høje blodsukkerværdier Risikofaktorer og type 2 diabetes Medicingennemgang

Læs mere

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit

Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Patientinformation Behandling af Myelomatose med Velcade og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præparatnavne

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Hjertemedicin Hjerteforeningen. Dennis Aslak Olsen Cand. Pharm. Friheden Apotek

Hjertemedicin Hjerteforeningen. Dennis Aslak Olsen Cand. Pharm. Friheden Apotek Hjertemedicin Hjerteforeningen Dennis Aslak Olsen Cand. Pharm. Friheden Apotek Hvem er jeg? Navn: Dennis Aslak Olsen Uddannet farmaceut på Københavns Universitet 2013 Friheden Apotek siden dec. 2013 som

Læs mere

Opgave 1. På hospital, case

Opgave 1. På hospital, case Opgave 1. På hospital, case I arbejder som social- og sundhedsassistenter på medicinsk afdeling A1 på Odense Universitetshospital. Det er et stort hospital med mange specialer. Afdeling A1 er en almenmedicinsk

Læs mere

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger

Studiespørgsmål og oversigt over emneuger Studiespørgsmål og oversigt over emneuger EMNE UGE TOVHOLDER Respiration Dorte G Ernæring og væske Dorte J Mobilisering og lejring Anette Udskillelse Maj-Britt Kredsløb Karin At arbejde med ovenstående

Læs mere

HJERTE-KAR FOR PRAKSISPERSONALE

HJERTE-KAR FOR PRAKSISPERSONALE HJERTE-KAR FOR PRAKSISPERSONALE Formålet med sessionen er, at give mulighed for at drøfte hjertekarbehandlingen med andre klinik-ansatte. Underviseren, der er praktiserende læge, vil forsøge at formidle

Læs mere

Opgave 5. På hospital, vejledning til skuespillere

Opgave 5. På hospital, vejledning til skuespillere Opgave 5. På hospital, vejledning til skuespillere Karsten Berg Baggrund (som beskrevet for eleverne) Karsten Berg er 37 år, skibsingeniør og gift med Lilly, og sammen har de tre børn på fem, syv og otte

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

Atrieflimmer og fysisk træning. Hanne Rasmusen og Leif Skive

Atrieflimmer og fysisk træning. Hanne Rasmusen og Leif Skive Atrieflimmer og fysisk træning Hanne Rasmusen og Leif Skive Sygehistorie 45 årig veltrænet løber. Gennem 1,5 år har han konstateret, at ved en puls på ca. 165 får ubehag og åndenød og pulsuret galopperer

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burana 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Burana uden recept. For at opnå

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Seretide 50 mikrogram/500 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Seretide 50 mikrogram/100 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt 50 mikrogram/250 mikrogram pr. afmålt dosis inhalationspulver i Diskos, afdelt

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

SIG til! ved kvalme og opkastning

SIG til! ved kvalme og opkastning SIG til! ved kvalme og opkastning Forord Denne pjece er udarbejdet af SIG Emesis, en landsdækkende gruppe af sygeplejersker, der beskæftiger med problematikker indenfor kvalme og opkastning. Pjecens indhold

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Regionsmesterskaber SOSU Skills d. 1 Oktober 2015

Regionsmesterskaber SOSU Skills d. 1 Oktober 2015 Vejledning til skuespillere: Tove Jensen, 76 år Baggrundshistorie: Tove og Poul Jensen har været gift siden 1960. De har to børn og fem børnebørn. Datteren bor med sin mand her i byen, og sønnen bor i

Læs mere

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15 Borgerjournal Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 CAVE Dato: Sign. Dato: - - 9.9.15 4.9.15 Diagnose Smerter i ryg og knæ, BMI 38,4. Diabetes type II Sår på højre

Læs mere

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MAKSIMAL MEDICINSK URÆMIBEHANDLING Ikke alle nyresvigtspatienter afslutter livet i dialysebehandling: Nogle patienter vil ikke

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Lokalbedøvelse til brokoperation

Lokalbedøvelse til brokoperation Patientinformation Lokalbedøvelse til brokoperation www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Ambulatoriet 1 2 Lokalbedøvelse ved brokoperation Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Metakolin test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynliggøre, om du har astma. Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om du har astma.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Facts om type 2 diabetes

Facts om type 2 diabetes Facts om type 2 diabetes Diabetes 2 rammer primært voksne. Sygdommen kan være arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Diabetes 2 kan derfor i

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION GRUPPEARBEJDE

PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION GRUPPEARBEJDE GRUPPEARBEJDE 1 Opgave 1 En 52-årig kvinde har været til ½-års kontrol af stofskiftet pga. myksødem. Derefter går hun i fitnesscentret, men er herefter usædvanlig stakåndet og beslutter at få en akut konsultation,

Læs mere