STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i og hvad vil vi så ?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i 2013 - og hvad vil vi så 2014-2017?"

Transkript

1 STATUS LYDENS BY Hvad har vi opnået i og hvad vil vi så ?

2 Et 4-årigt udviklingsprojekt En strategisk satsning med udgangspunkt i kommunens DNA

3 BYRÅDETS BESLUTNINGER Lydens By blev i 2012 valgt som byrådets udviklingsprojekt for kommunen en strategisk satsning med udgangspunkt i kommunens DNA og mhp beskæftigelse, bosætning og branding 2013 er blevet brugt til en planlægnings- og konkretiseringsproces ift. organisation, mål, strategi og indsatsområder Der igangsættes en gennemførelsesfase fra 2014 til første omgang 2017 (Struer Købstadsjubilæum 100 år + Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017) Kommune og medarbejdere stilles til rådighed for virksomheder, vidensmiljøer m.fl. med det mål at skabe adgang til et særligt offentligt-privat miljø, der kan være med til at tiltrække virksomheder, kompetencer og viden til kommunen.

4 ØKONOMI Struer Byråd har i årene afsat 1 mio. kr. årligt til Lydens By: 1. Organisering og setup -evt. ansættelse af projektleder 2. Udvikling og gennemførelse af aktiviteter - medfinansiering 3. Kommunikation og markedsføring Det er meningen at beløbet flerdobles via fundraising og private aktørers bidrag.

5 ORGANISATIONEN PÅ PLADS STYREGRUPPE SEKRETARIAT Projektansvarlig Koordineringsgruppe ADVISORY BOARD ERHVERV Arbejdsgruppe VELFÆRDSINNOVATION KULTUR & TURISME Arbejdsgruppe Fokuseret Erhvervsservice Styregruppe Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter

6 MEDLEMMER ADVISORY BOARD Tue Mantoni Elsebeth Gerner Nielsen Peter Lyngdorf Rasmus Tscherning Rebecca Matthews Henrik Kagenow Erik Krarup Poul Erik Skov Kristensen Michael Goodsite Georg Sørensen STYREGRUPPE Borgmester Direktion Søren Bech Jan Larsen Henning Vestergaard Bent Mikkelsen (Projektansvarlig) KOORDINERINGSSGRUPPE Per Søegaard Peter Petersen Helle Toftgaard Kim Høfler Carsten Hother Jensen Claus Falk Petersen (Projektansvarlig)

7 KICK-OFF konference på Bang & Olufsen 130 deltagere 200 idéer

8 AKTIVITETER I 2013 Kick-off konferencen Lydens By musikevent Audiowalk Struers Stemme Atmos lyd i Apollon The World Opera i businessparken Innovationscamp på Østre Skole Blæserklasse på Bremdal skole Workshop om velfærdsteknologi Aftale med Dansk Lydteknologi MORE-proces Fokuseret Erhvervsservice

9 AFTALESTYRING Politisk proces i fagudvalg gennemført De enkelte aftaleholdere skal arbejde med LYD jf. aftalestyring Ca. 20 aftaleholdere har benyttet sig af mulighed for at involvere Team2 mhp på at tænke innovation ift. den dialogbaseret aftalestyring og de generelle aftalemål Kan LYD eksempelvis være det værktøj, der kan sætte en innovativ dagsorden for udviklingen af service og velfærdsløsninger - og dermed skabe merværdi eller nye veje til ønskede effekt?

10 STRATEGI LYDENS BY Vision: Lyd på væksten. Struer Lydens By City of Sounds har et overordnet formål om at skabe øget beskæftigelse, bosætning og branding. Lydens By bliver en platform som skal sikre øget kvalitet i aktiviteter, oplevelser og i velfærdsydelser. Ved udgangen af 2017 har vi nået disse overordnede mål: Mål Situationen i dag hvor står vi? Arbejdspladser Struer Lydens By City of Sound har skabt 500 nye arbejdspladser Bosætning Struer Lydens By City of Sound har medvirket til at bosætningen er øget med 4% 100 personer i alderen år = stigning i.f.t på 5% af aldersgruppen Oplevelser Struer Lydens By City of Sound har iværksat nye lyd-oplevelser Arbejdspladser: (maj 2013) Arbejdssteder: Nye virksomheder: 108 (2012) Offentlig-privat-samarbejder Jobåbninger (2010) Pendler-mønster Inpendlingsgrad: 34% / (2012) Udpendlingsgrad: 41% / (2012) Bosætning Befolkning: (2013) Prognose: (2017) Befolkning år: (2013) Prognose: år: (2017) Tilflyttere: 854 (2012) Fraflyttere: 1129 (2012) Antal turister = ca (2012) Overnatninger = ca (2012) Turismeomsætning = ca. kr (2012) Events

11 MÅL Skabe et fyrtårn eller et lokomotiv for udvikling og vækst i Struer Kommune Styrke erhvervslivets position inden for teknologi, kreativitet og oplevelsesøkonomi og derved at skabe flere jobs Understøtte udvikling og innovation i relation til lyd og parallelle initiativer og projekter, der har et erhvervsfremmende perspektiv - og går på tværs if. t. fx kultur, uddannelse og turisme Skabe grundlag for at folk har lyst til og mulighed for at arbejde, bosætte sig og besøge Struer Kommune Positiv, tydelig og synlig branding af Struer som en by / kommune der er kendt for aktiviteter, initiativer og kompetencer omkring lyd Medvirke til at medarbejdere, borgere og virksomheder får en selvforståelse / identitet og en sammenhængskraft som får dem til at føle, at de arbejder og bor i et specielt område Tydeliggøre overfor såvel medarbejdere som borgere og virksomheder retningen for kommunens udviklingsinitiativer Sætte fokus på entreprenørskab, kreativitet og innovation i skolesystemet - og understøtte rekrutteringen af morgendagens kompetente medarbejdere, ledere og iværksættere

12 HVORDAN? Arbejdet med Lydens By foregår på 3 områder: Erhverv, Kultur & Turisme og Velfærdsinnovation Hvert område har udarbejdet en delstrategi der skal lede frem mod opfyldelse af vision og mål herunder mest hensigtsmæssige aktiviteter og på sigt hvilkeaktører der involveres 36 INDSATSER SKAL FREM MOD 2017 SKAL GØRE STRUER TIL LYDENS BY

13 ERHVERV Struer er Danmarks bedste sted for virksomheder der arbejder med lyd 1. Fokuseret erhvervsservice 2. Klynge omkring lydteknologi i BusinessPark Struer 3. Worklab kontorpladser til kreative lydfolk stilles til rådighed 4. Opfølgningsworkshop for lokale, regionale og nationale erhvervsaktører 5. Co-creation workshops idégenerering på tværs 6. Aktivere netværk og mentorkorps af aktører og erfarne specialister i området 7. Start egen lyd-virksomhed iværksætterforløb 8. Opbygge faciliteter og bemande prototype- og måleværksteder 9. Offentlig-privat samarbejder mhp innovative løsninger til offentlige velfærdsopgaver 10. Virksomhedstilpassede kurser 11. Etablering af PA Lyd uddannelse og workshop 12. Årlige summits / konferencer indenfor bygningsakustik, medielyd og produktlyd

14 KULTUR & TURISME I Struer kan man opleve en helt speciel lyd 1. Byens lyd i Lydens By den auditive handelsgade (fokus på en levende og attraktiv handelsby) 2. En kreativ klynge mellem kultur, turisme og erhverv 3. Fra 2015 etableres en årlig tilbagevendende lydfestival med internationalt format 4. En årlig lyd-/akustikuge hvor alle dag-, uddannelses- og kulturinstitutioner har LYD som tema (Litteratur- og multimediefestival + Børnekulturuge kobles sammen) 5. Uddeling af lydpris fra 2015 (ifm. pkt. 4) 6. Nationale og internationale LYD-begivenheder foregår i Struer 7. Et årligt tilbagevendende lydmotionsløb Run to the beat 8. Et lyd-eksperimentarium på Struer Museum 9. Lydformidling af særlige steder og oplevelser (fx. havnepark, Oddesund, vandre- og cykelstier, skulptur og kunstinstallationer mv.) 10. Et årligt seminar for kultur- turismeaktører med lyd som tema 11. LYDFABRIKKEN (i 2025 er der etableret et lydunivers på havnen som indeholder lyd, lys, fødevarer, kunsthåndværk, design, iværksætteri, oplevelser, leg og læring) 12. Lydlegepark (á la Madsbyparken, Fredericia / Nicolai, Kolding)

15 VELFÆRDSINNOVATION BØRN, UNGE OG UDDANNELSE LYD fra barn til voksen (fra sundhedspleje til ungdomsuddannelse) 1. Udarbejdelse af læse- og læreplan 2. Afholdelse af innovation camps og Hackerspaces 3. En årlig lyduge hvor alle institutioner har lyd som tema (se pkt. 4) 4. Etablering af demoinstitutioner (levende labs - bedre akustik / fravær af støj i klasselokalerne, skolegården mv.) VELFÆRDSTEKNOLOGI Lyd der skaber bedre og smartere velfærd 1. Lyd som redskab til indlæring, forebyggelse og genoptræning 2. Co-creation workshops med medarbejdere og borgere 3. Offentlig-privat samarbejde - mock-ups, produktudvikling og videndeling BYUDVIKLING, PLANLÆGNING OG BYGNINGER Den fysiske manifestation af Lydens By 1. Lyd i ørehøjde - i det offentlige rum, i bybilledet - og til kreativ og kulturel byfornyelse 2. Brug af intelligente lydløsninger i byrummet (fx snakkende bænke, bøvsende skraldespande) 3. Udpegning af nyd-stilheden-zoner i kommunen samt dæmpning af trafikstøj på særligt udsatte eller sårbare steder 4. Bedre akustik i institutioner og bygninger 5. Overordnet planlægning af byens og kommunens lydforbindelser - havn, bymidte, institutioner, erhverv, detailhandel, kulturelle aktiviteter og oplevelser

16 PÅ TVÆRS AF INDSATSER I krydsfeltet mellem forskning, innovation og forretning og i forhold til aktiviteterne indgås samarbejdsaftaler med videnscentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre relevante aktører. KOMMUNIKATION & BRANDING Struer er om fem år kendt nationalt og internationalt som Lydens By. Derfor udarbejdes en kommunikationsplan og designguide for Lydens By. Aktører udefra inviteres ind i forhold til at identificere, dokumentere og skabe fortællingerne om de stærke sider ved Lydens By - både med henblik på forankring af projektet hos kommunens borgere og i forhold til at blive kendt som Lydens udenfor Rådhuset. Primo 2014 og igen ultimo 2017 måles på kendingsgraden for Struer som Lydens By overfor bestemte målgrupper.

17 Gennemførelsesfase fra Primo 2014: Indsatser under erhverv, bosætning, kultur, turisme, markedsføring kobles sammen under paraplyen Lydens By Der etableres et Lydens By sekretariat med support funktioner tilknyttet Der ansættes en projektleder Sammen med styregruppe og koordineringsgruppe bliver projektleder ansvarlig for yderligere konkretisering af strategi og igangsættelse af aktiviteter herunder: Hvem der ansvarlig for de enkelte indsatser (i samarbejde med hvem) Hvordan lader det sig praktisk og økonomisk realisere Hvornår skal aktiviteten gennemgøres Virker det?

18 FØLG LYDENS BY Få flere informationer om Lydens By på hjemmesiden: eller Følg Lydens By på projektets Facebookside

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 / STRATEGISK FORRETNINGSPLAN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 STRATEGISK FORRETNINGSPLAN DATO: JANUAR 2015 REDIGERING: RINA VALEUR RASMUSSEN, STRATEGI- OG ADMINISTRATIONSCHEF, AARHUS 2017 DESIGN: HELE VEJEN FORSIDEBILLEDE: REGNBUEN

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken

Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken BY- OG KULTURPARK ANNEBERG: Brugerdreven turismeudvikling i det gamle psykiatrihospitalsanlæg Annebergparken 1: Baggrund Nykøbing Sjælland tiltrækker mange turister hvert år, men har fortsæt brug for udvikling

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere