3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B Grønhøj i Ballerup 3B har solgt Kronprinsessegade 14 og skal nu finde et nyt domicil med plads til medarbejderne. Boligkontoret Danmark stod i samme situation. Og hvad var så mere oplagt end at undersøge muligheden for at»flytte sammen«? 3B har længe lidt af pladsmangel. Og i efteråret besluttede vi så at sætte Kronprinsessegade til salg, så vi kunne se os om efter et nyt domicil. Huset er nu solgt, vi har lejet os ind hos de nye ejere og har nu op til tre år til at finde et nye sted. Nøjagtig samme situation står Boligkontoret Danmark i. Derfor har de to bestyrelser besluttet at udnytte fordelene ved at kunne deles om fx kantine, mødefaciliteter og lignende i et fælles hus. Godt samarbejde er målet Hvad er mere oplagt, hvis man skal bo sammen, end også at samarbejde på de områder, hvor det giver mening? De to organisationers bestyrelser har nu underskrevet en samarbejdsaftale, der lægger op til, at de to organisationer samarbejder på en række områder. Det gælder både det politiske led, det administrative led og driften. Samarbejdet vil blandt andet bestå i løbende sparring mellem de to direktioner og de to forretningsudvalg. Men også de to bestyrelser og ledergrupper vil mødes med jævne mellemrum og tage temaer af fælles interesse op. Endelig vil der også blive mulighed for sparring de to organisationer imellem på områder som IT, jura, HR, økonomisk forvaltning, information og markedsføring samt fx udvikling. Men der vil også være penge at spare, hvis de to organisationer køber ind sammen og på den måde får en størrelse, der sikrer nogle gode tilbud fra leverandørerne. Aftalen har fået overskriften Strategisk samarbejde og trådte i kraft den 1. juli Den gælder foreløbig i tre år. Krav til det fælles domicil Kravene til det nye hus er, at det skal ligge i Købehavns Kommune i nærheden af offentlig transport med mulighed for at parkere sin bil i nærheden. Men huset skal også understøtte den måde, man arbejder på i en moderne virksomhed fx på tværs af afdelingerne i projekter. Der skal være gode møderum, mulighed for kursuslokale og så skal der være en ordentlig kantine. Jeg vil gerne understrege, at der på ingen måde er tanker om fusion bag samarbejdsaftalen. Men vi er i organisationsbestyrelsen nået frem til, at vi i et sådan samarbejde i langt højere grad vil kunne leve op til kravene om større ydeevne, konkurrencekraft og professionel service til vores kommende og nuværende beboere og afdelingsbestyrelser. Vi glæder os til at samarbejde med Boligkontoret Danmark. Rigtig god sommer Organisationsbestyrelsen er nu gået på sommerferie efter et indholdsrigt forår. På de følgende sider kan du læse lidt om de sager, vi har drøftet og på vores nye hjemmeside kan du altid finde referaterne fra alle vores møder under fanen Beboerdemokrati. Med de ord ønsker jeg alle en dejlig, solrig og rolig sommer.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, Kommunikationschef i 3B Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse alle referater fra organisationsbestyrelsesmøderne på under fanen Beboerdemokrati. Siden sidste udgave af Kanal 3B har organisationsbestyrelsen holdt tre møder, nemlig den 10. maj samt den 6. og 21. juni. Mødet den 10. maj 2011 Hovedtemaet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. maj var godkendelse af årsregnskabet for Boligforeningen 3B med tilhørende afdelinger, strategi 2015 samt salg af Kronprinsessegade. Årsregnskab Statsautoriseret revisor fra Revisionsinstituttet John Krarup Nielsen gennemgik revisionsprotokolatet og startede med at rose administrationen for håndteringen af aflæggelsen af regnskabet. Efter det fremhævede han nogle enkelte ting ved regnskabet, nemlig at Byggefonden er nedlagt, og midlerne nu indgår i den bundne del af dispositionsfonden. Han fortalte også, at overskud i boligafdelingerne fremover skal overføres til resultatkontoen. Regnskabet viste et overskud på godt 1 mio. kroner. Heraf var driftsoverskuddet godt kroner og nettorenteoverskuddet på godt B s egenkapital udgjorde pr. 31. december 2010 i alt knap 290 mio. kroner. Arbejdskapitalen udgør knap 35 mio. kroner, mens dispositionsfonden udgør knap 230 mio. kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Strategi 2015 en ambitiøs plan Bestyrelsen vedtog en strategiplan, der fastlægger målene frem til år Med udgangspunkt i, at det er en non-profit og brugerstyret organisation, står der i planen, at 3B skal udvikle sig til en mere effektiv organisation med fokus på boligerne og servicen og ikke mindst helhed i alle elementer. Lige fra den centrale del til driften af ejendommene og videre ud til beboerne. For at få de resurser, der er nødvendige for at opnå det, skal 3B være større. 3B skal frem til 2015 primært have fokus på en vækst på boliger øget fokus på synlighed og klare budskaber design af nye arbejdsgange, der går på tværs i organisationen indførelse af sagsbehandlingssystem opgradering af medarbejderkompetencerne øget fokus på tidssvarende boliger og service mere konkrete målsætninger. Sammen med strategiplanen og den deraf følgende handleplan er det besluttet at nedsætte et bestyrelsesudvalg, der skal se nærmere på beboerdemokratiet. Salg af Kronprinsessegade Bestyrelsen godkendte en købsaftale samt en lejekontrakt, hvor 3B kan blive boende frem til september Bestyrelsen havde tidligere sagt ja til ideen med at flytte sammen med Boligkontoret Danmark, og på mødet blev beslutningen formelt godkendt. Samtidig blev et konkret forslag om at erhverve Njalsgade 99 diskuteret. Resultatet blev, at man vil se flere alternativer, inden man træffer den endelige beslutning. Bestyrelsen pr. 30. maj 2011 Formand Villy Sørensen Næstformand Steffen Morild Medlemmer Iris Gausbo Ellen Vedelsby Susan Sagnsby Lars Emanuel Bilal Turan Monia Stoltz Jan Kjello Andersen Martin Baden Anders Brøgger Aksel Nielsen Hans Peter Nielsen Henrik Borre Jimmi Jensen (de to sidste repræsenterer medarbejderne centralt og decentralt) Bestyrelsen vedtog herefter samme beløb i honorar som sidste år. Bestyrelseshonorar 2011 i kr. Formand Næstformand Medlemmer Tillæg til FUmedlem Tillæg til udvalgsformænd »Eksterne«udvalgsmedlemmer pr. møde 300 Mødet den 6. juni 2011 Formålet med organisationsbestyrelsesmødet den 6. juni var primært at konstituere sig og at fastlægge en forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede de enkelte udvalg med formænd og medlemmer (se Forretningsordenen blev konsekvensrettet på de punkter, der havde relation til vedtægtsændringerne fra repræsentantskabsmødet i november 2010 og vedtaget. Mødet den 21. juni 2011 Her blev den formelle samarbejdsaftale med Boligkontoret Danmark drøftet og godkendt. Muligheden for fælles indkøbsfunktion med Boligkontoret Danmark blev også drøftet, og der arbejdes nu på at undersøge, hvor det kan betale sig. Bestyrelsen vedtog herefter en forsikringspolitik, der samtidig kan danne udgangspunkt for eventuelt udbud. BL Danmarks Almene Boliger står bag en stor udstilling i Bella Center i dagene 2. og 3. september Organisationsbestyrelsen besluttede i den for- 2

3 bindelse at invitere alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne med ledsager til at besøge udstillingen. Udgiften til billetterne afholdes over driftsbudgettet. Billetterne sendes med brev til afdelingsbestyrelserne i løbet af sommeren. Bestyrelsen godkendte herefter kursusudvalgets oplæg til kurser 2011/12 for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. I alt er der planlagt 21 kurser, herunder velkomstpakken, der består af velkomstkursus, budgetkusus og kursus i at bruge det lukkede ekstranet X3B. Organisationsbestyrelsen vedtog navnet»grønningen«og bevilgede op til 2 mio. kr. til det fælles område mellem Hørgården I og II og den nye bebyggelse på Amagerfælledvej. Bestyrelsen vedtog samtidig, at den nye afdeling på Amagerfælledvej skal hedde Signalgården. På samme vis vedtog bestyrelsen, at 3B s nye afdeling på Gl. Klausdalsbrovej, hvor der bygges AlmenBolig+boliger, skal hedde Teglværkshaven. Begge navne er funderet i områdernes historie. Fremtidssikringssager Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der afsættes midler fra dispositionsfonden til udlæg til dækning af rådgiverhonorar, forundersøgelser, mødeudgifter med mere i forbindelse med projekter med fremtidssikring. Udgiften dækkes efterfølgende af den kommende byggesag, men hvis sagen ikke bliver til noget, dækkes omkostningerne af dispositionsfonden, så afdelingen ikke belastes. Beløbsrammen for udlæg fastsættes for det enkelte projekt og skal godkendes af bestyrelsen, inden projektet sættes i gang. På mødet blev følgende to projekter godkendt: Lønstrupgård med kr. Vestergårdsvej med kr. Trækningsretssager 3B har en politik om, at der ydes op til kr. pr. lejemål i trækningsret. Det fik følgende afdelinger: Lønstrupgård til modernisering af køkkener og bad kr. Toftegård til modernisering af køkkener kr. Martinsgård til modernisering af køkkener kr. Porthuset til altaner kr. Kaysergården fik ekstraordinært bevilget kr. pr. lejemål i trækningsret på grund af ekstraordinære forhold: Kaysergården til nye vinduer kr. Næste møde Næste møde er den 16. september, hvor der fortsættes med seminar den 17. september. På dagsordenen er emner som kompetenceforhold og Strategi B s medarbejdere satte fokus på sundheden 3B havde lukket den 22. juni Det var der en god grund til: Alle medarbejdere var på besøg hos Aarstiderne på en gård i Humlebæk. Her stod programmet på sund mad, masser af motion, foredrag om sund levevis, sundhedstjek og så naturligvis også afspænding. Alt i alt havde over 100 medarbejdere en spændende og lærerig dag med plads til at netværke på tværs af afdelinger og funktioner. /ahz 3

4 Roligt repræsentantskabsmøde med genvalg til alle Af Anette Hertz, kommunikationschef I alt 107 repræsentanter var mødt op på repræsentantskabsmøde den 30. maj for at tage stilling til beretning, regnskab og valg. Både beretning og regnskab blev godkendt, og alle på valg blev genvalgt. Tættere dialog med afdelingerne Formanden kom i beretningen ind på arbejdet i organisationsbestyrelsen, som har mange debatter, hvilket ofte giver lange møder. Men organisationsbestyrelsen har fokus på netop dialog også med afdelingsbestyrelserne. Det har i løbet af året betydet flere formandsmøder, hvor emner som driftsstruktur, dokumentationspakke og Strategi er blevet drøftet. Om det fortalte formand Villy Sørensen: - Vi har undervejs efter fusionen drøftet forskellige muligheder for mellem de ordinære repræsentantskabsmøder at få en tættere dialog og tilknytning til afdelingerne. Resultatet er, at vi fremover holder formandsmøder, hvor formanden og en anden fra afdelingen kan møde op. På nuværende tidspunkt har vi haft to af slagsen, hvor de helt store emner var driftstrukturen og betaling af lokalinspektørerne beregnet i forhold til enheder. Vi vil fortsætte med disse møder, hvor enten I eller vi rejser nogle debatter eller tager bestemte temaer op til diskusion. Der kan ikke træffes beslutninger på formandsmøderne, men her kan vi få den vigtige og tætte dialog og prøve synspunkter af, sagde Villy Sørensen. Sociale helhedsplaner Formanden berørte herefter kort de boligsociale helhedsplaner, hvor der i boligaftalen er mulighed for at bruge 440 millioner årligt fremt til 2014: - Vi har meget forskellige boligsociale indsatser i de forskellige områder. Men aktiviteten er stor, og visionerne for områderne er de samme vi vil give beboerne mulighed for at leve et trygt hverdagsliv, og vi vil give de unge i områderne en mulighed for at vælge gode og sunde interesser frem for at vælge bander eller kriminalitet, fortalte Villy Sørensen. Han fortsatte med at fortælle, at den helt store udfordring er, hvordan de mange gode aktiviteter forankres i lokalområdet. Han sluttede den del af sin beretning af med et godt råd: - Mit råd til dem, som arbejder med de boligsociale planer er: Tænk forankring ind som element, så projekterne kan fortsætte også efter bevillingerne fra Landsbyggefonden er løbet ud. Nyt domicil Formanden gik herefter videre til beslutningen om at finde et nyt domicil: - Økonomien skal helst være identisk med den, vi har i dag, og det skal være trafiknært. Det skal også være funktionelt i forhold til tidens standard og så skal det være et sted, medarbejderne kan være stolte af at arbejde, understregede Villy Sørensen. Formanden rundede sin del af beretningen af med at fortælle om aftalen med Boligkontoret Danmark om at flytte sammen, som du kan læse mere om på forsiden. Strategi 2015 De to andre fra forretningsudvalget, nemlig næstformand Steffen Morild og Iris Gausbo, fortalte herefter kort om hovedoverskrifterne i Strategi 2015, som organisationsbestyrelsen har vedtaget: 4

5 Det primære mål i Strategi 2015 er at være lydhøre over for beboernes ønsker og krav. Desuden stræber 3B efter at have de bedste boliger yde den bedste service og sikre de bedste rammer for livsudfoldelse. Ambitionen er at være En attraktiv samarbejdspartner En effektiv og konkurrencedygtig virksomhed En attraktiv arbejdsplads. Og hvordan lever man så op til de meget ambitiøse mål? Det havde Steffen Morild og Iris Gausbo også svar på. Det kræver: Vækst på op til boliger Fokus på tidssvarende boliger Fokus på tidssvarende service Imødekomme beboernes centrale ønsker Fokus på medarbejderkompetencer Synlig branding Optimere tværgående arbejdsgange og projektstrukturer System til sagsbehandling Fokus på beboerdemokratiet. Forretningsførelsen Administrerende direktør Bent Frederiksen stod herefter for den administrative beretning. Han sagde blandt andet: har på mange måder været et godt år for 3B. Meget af det, vi har sat i gang de senere år, er kommet i hus. Dermed ikke sagt, at alt er løst. Men 2010 har også som de foregående år været et år præget af stor travlhed. Bent Frederiksen nævnte udvikling af dokumentationspakke til brug for styringsdialog med kommunerne, salg af Kronprinsessegade 14, fortsat arbejde med synlighed og gennemsigtighed, ekstranettet og hjemmesideløsning, der tilgodeser både 3B og afdelingerne samt evaluering af driftsstrukturen. - Uden et godt personale havde vi ikke været i stand til at nå de mål, vi havde sat os for det seneste år. Derfor arbejder vi også hele tiden på at udvikle og opretholde 3B som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, fortalte Bent Frederiksen. Han kom kort ind på det personalepolitiske regnskab, der suppleres dels med trivselsmålinger, dels med de lovpligtige APV-undersøgelser: - Resultatet var generelt positivt, men der er altid plads til forbedring, så vi sikrer fastholdelsen og udviklingen af 3B som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, sluttede Bent Frederiksen. Lille overskud på årsregnskabet Bent Frederiksen gennemgik herefter årsregnskabet i kort form. Årets resultat var et»lille«overskud på godt 1 mio. kroner. De godt kroner stammer fra driften, som dermed er i balance. De kroner udgøres af nettorenteindtægten efter at afdelingerne har fået deres andel af renteoverskuddet. Resultatopgørelsen balancerer med knap 125 mio. kroner. Egenkapitalen udgør knap 290 mio. kroner, men en meget stor andel af pengene er bundet i ejendommene og som udlån til afdelingerne og til projekter. Derfor har 3B»kun«72,4 mio. kr. disponibelt. - Så selv om vi på papiret ser rige ud, har vi vel i virkeligheden kun den fornødne buffer i forhold til mellemregningen med afdelingerne og vores investeringer, mente Bent Frederiksen afslutningsvis. Se dias fra formandens beretning, den administrative beretning og gennemgang af regnskabet 2010 på under fanen Beboerdemokrati/Repræsentantskabet. 5

6 Servicefradrag også til almene beboere Af Anette Hertz, kommunikationschef Folketinget har vedtaget et såkaldt servicefradrag. Det betyder, at man kan trække udgifter til løn for hjælp og vedligeholdelse i sin bolig fra, så man ikke skal betale skat af beløbet. Et enkelt lille forbehold: Følgende er skrevet ud fra oplysninger fra BL og Skats hjemmesider. Tjek selv oplysningerne, før du sætter arbejde i gang. Alle over 18 år har frem til 2013 ret til et fradrag på op til kr. pr. år. Det er resultatet af et forsøg med fradrag for hjælp og lønudgifter til vedligeholdelse, som Folketinget har vedtaget. Består husstanden fx af to voksne og en ung, som fylder 18 år, inden året er omme, har alle tre altså ret til et fradrag på kr. pr. år. Fradraget er et forsøg, som foreløbig gælder fra 1. juni 2011 og frem til 31. december Hvordan får man fradraget For at få servicefradraget, skal du indberette lønudgiften til Skat via en funktion på deres hjemmeside, som er klar i slutningen af Når du indberetter arbejde, udført af en virksomhed, skal du bruge fakturaen, hvor der skal være CVR-nummer, nummer på fakturaen og specifikation af, hvilken del af prisen der går til arbejdsløn. Er det en privatperson, der har udført service for dig, kan du bruge en serviceerklæring, som du finder på Skats hjemmeside. Skat bruger de oplysninger, du indberetter, til at give dig fradrag på din årsopgørelse. På årsopgørelsen bliver udgiften til arbejdsløn ganske enkelt trukket fra det beløb, du skal betale skat af. Særlige krav til almene beboere Som lejer i en almen bolig kan du også få fradrag for dine udgifter, men der er nogle forhold, du skal være særligt opmærksom på. 1. Du skal bo i din bolig, når arbejdet udføres. 2. Du skal selv betale for arbejdet. 3. Du skal have ret til at vedligeholde boligen. Du kan kun få servicefradrag for det vedligeholdelsesarbejde, du får udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer. Altså kun til den individuelle råderet og kun til det, du betaler af egen lomme. Du kan IKKE få fradrag for de udgifter, afdelingen står for og altså heller ikke for arbejder, der er finansieret med afdelingslån. Du kan altså ikke få fradrag for de kollektive råderetsarbejder, ligesom du heller ikke kan få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra din vedligeholdelseskonto eller af boligforeningen. Hvis du har pligt til at sætte lejemålet i stand, når du flytter, kan du få servicefradrag for udgifterne til arbejdsløn. Det gælder også, hvis udgifterne modregnes i dit depositum. Men arbejdet skal udføres, MENS DU STADIG BOR i boligen. Du skal så have en faktura, en specifikation af arbejdslønnen samt en dokumentation for, at udgiften er trukket i dit depositum. På Skats og BL s hjemmesider kan du læse mere om, hvad der kan fradrages, og hvem der må udføre arbejdet. Ny salgslov for almene boliger er vedtaget Af Anette Hertz, kommunikationschef Med støtte fra Liberal Alliance og Radikale har regeringen nu vedtaget en ny salgslov, der fokuserer på de udsatte boligområder. Det er blevet lettere at sælge hele blokke almene boliger i udsatte boligområder. Til gengæld er det blevet sværere for den almindelige lejer at købe sin bolig og beboerne har ikke længere ret til rente- og afdragsfrit lån på 30 % af købssummen. Som udgangspunkt skal der være enighed om salg mellem beboere, kommune og boligorganisation. Salg mod organisationens ønske kan kun ske, hvis mere end to tredjedele af beboerne i en afdeling stemmer for salget. Kan bruge provenuet til helhedsplan Det er samtidig blevet lettere for boligorganisationerne at få en særlig godkendelse af Socialministeriet til at sælge en hel afdeling eller blok i de udsatte boligområder til eksterne købere. Men kun hvis salget er et led i en godkendt helhedsplan for området. Samtidig kan boligorganisationen bruge»overskuddet«fra salget til at betale for helhedsplanen. Med den nye salgslov har regeringen imødekommet en stor del af den kritik, den almene sektor havde af den tidligere forsøgsordning, og regeringen forventer, at der bliver solgt 100 boliger om året med den nye ordning. 6

7 Rejsegilde i helt ny 3B-kommune Høje-Taastrup Af Anette Hertz, kommunikationschef skal jeg bo. Bliver det ikke bare flot?«sådan spurgte en af de kommende beboere i 3B s nye afdeling Møllergården i Høje-Taastrup, da der var rejsegilde den 17. juni Det var en tydeligt tilfreds borgmester for Høje-Taastrup, der holdt tale ved rejsegildet på den første del af 3B s to nye afdelinger i Høje-Taastrup. - Boligerne i Møllergården, som får plads til 10 fra socialpsykiatrien, er helt i top. Arkitekterne har sørget for et fantastisk lysindfald, og her kan vi leve op til de ønsker, vi har for miljøet i vores institutioner: Frisk og ren luft, sunde materialer, sollys, rummelighed, fleksibilitet og kontakt med naturen, sagde borgmester Michael Ziegler blandt andet. Michael Ziegler mente også, at de 10 beboere helt sikkert gerne vil give en hjælpende hånd til de 30 ældre, der kommer til at bo i den anden 3B-afdeling på stedet, nemlig Kongsgården. Borgmesteren sluttede sin tale med at takke 3B, arkitekterne, entreprenøren og ikke mindst håndværkerne, som jo er dem, rejsegilder holdes for. Næste mand på talerstolen var Villy Sørensen, formand for 3B: - Da vi var til 1. spadestik i december 2010, var det bidende koldt. Vi var helt Borgmester Michael Ziegler var glad for, at man i de to nye bebyggelser har fokus på både energi og miljø og lys og rummerlighed. bekymrede for, om spaden overhovedet kunne komme i jorden. Men det kunne den heldigvis. Nu et halvt år senere er halvdelen af bebyggelsen rejst med de to første blokke. Og jeg kan ved selvsyn konstatere, at beboerne får lyse, tidssvarende boliger med god plads. Og i Møllergården vil der også være fællesareal med gode arbejdsforhold for personalet. Vi håber, boligerne og de færdige udearealer med forskellige typer belægning og beplantning vil skabe gode rammer og et godt levemiljø for de kommende beboere, fortalte Villy Sørensen. Villy Sørensen understregede, at det er vigtigt at have et godt samarbejde med kommunen, når man skal lave den slags byggerier. Ud over de byggetekniske ting er det utroligt vigtigt for 3B, at de fremtidige beboere og personale som det er tilfældet i dette byggeri tænkes ind i projektet og 3B glæder sig til at byde alle velkommen. På talerstolen var også direktør Robert Mayer fra Jönsson, arkitekt Niels Friis fra Catalyst Architects samt områdeleder Mette Olsen. Efter de obligatoriske hurra-råb, var der fremvisning af boligerne. Om Møllergården og Kongsgården Møllergården består af 10 særboliger, Kongsgården af 30 ældreboliger. Begge bygges som passivhuse med fladeelementer i træ og præfabrikerede badekabiner. De første 10 beboere flytter ind den 1. september. 1. oktober flytter de næste 10 ind og så fremdeles, indtil alle er flyttet ind den 1. december. Totalentreprenør er Jönsson. Tegnestue er Catalyst Architects. Ingeniører er Grontmij. Landskabsarkitekt er Kragh og Berglund. 7

8 Hjemmeside til boligafdelingerne Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Nu får alle boligafdelinger i 3B mulighed for at få deres egen hjemmeside. 3B s gamle hjemmeside var resultatet af fusionen i 2008, og nu trængte den til at blive frisket op og samle 3B på en bedre og mere dynamisk måde. Afdelingens egen hjemmeside Vi har valgt et system, der gør det nemt og hurtigt at opdatere. I forbindelse med 3B s nye hjemmeside tilbyder vi alle boligafdelinger i 3B en afdelingshjemmeside, som afdelingen selv lægger indhold på og opdaterer. Vi gennemgik fire pilotprojekter med fire forskellige boligafdelinger i 3B, og ud fra deres meninger skabte vi en skabelon, som alle afdelinger nu har mulighed for at gøre brug af. Opstarten af afdelingshjemmesiden foregår på et kursus i 3B, hvor afdelingens webansvarlige lærer at oprette sider, lægge indhold på m.v. Derefter kan afdelingen selv arbejde videre med udformningen af deres hjemmeside. Projektor til afdelingsmødet? Når beretningen skal aflægges, og regnskabet skal gennemgås på afdelingsmødet, er det en god ide at understøtte det talte ord med dias. Men det kræver en bærbar og en projektor. 3B har to»sæt«, som afdelingerne kan låne, men I kan måske også låne af naboafdelingen? Har I brug for projektor og bærbar til jeres afdelingsmøde, så kontakt lokalinspektøren. Kursusudvalget holder for øvrigt også kursus i PowerPoint den 16. august, hvor du kan lave dine egne dias. Kanal 3B Hjemmeside til hvad? På afdelingens egen hjemmeside kan redaktørerne i afdelingen lægge information om boligafdelingen på, fx åbningstider på ejendomskontoret, nødkaldslister og lignende. Beboerne vil kunne debattere med hinanden og afdelingsbestyrelsen. Redaktørerne kan oprette en kalender med afdelingens aktiviteter og meget mere. Derudover vil der på forsiden være et område med servicemeddelelser fra 3B, fx nye regler for råderet, eller at der bliver lukket for vandet i afdelingen. Kom med på kursus Indtil videre arbejder syv afdelinger på deres afdelings hjemmeside. Hvis jeres afdeling har lyst til at oprette jeres egen hjemmeside, så kom med på kursus. Næste kursus er allerede 4. august hos 3B i Kronprinsessegade. Lidt statistik 1. januar til 31. marts 278 fraflytninger svarer til 2,48 % Udsættelsessager pga. restancer: modtog 1. rykker 466 modtog 2. rykker (ophævelse) 57 fik 3. rykker (blev sendt til advokat) 22 blev sat ud af boligen de 9 nåede selv at aflevere nøglen, inden fogeden kom Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er september 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 7. september 2011 Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference november 2011 Repræsentantskabsmøde 23. november 2011 Bestyrelsesmøder 16. september, 13. oktober, 23. november, 15. december 2011 Forretningsudvalg 25. august, 6. september, 4. oktober, 15. november, 6. december 2011 Kurser 4. august: Afdelingens egen hjemmeside. 16. august: PowerPoint-kursus Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag til: Allan Jensen, Egedalsvænge Susanne Andersen, Sekretariatet Bjørn A. Jørgensen, Byg Olga Gouskova, Økonomielev Suzanne Trøjbjerg, HR Ivan Bo Rasmussen, Højstensgård Tobias D. Larsen, Hjortegården Torlejf Johnsen, Egedalsvænge Thomas Tækker, Driftschef Herlev Charafdin Akhlaf, Remisevænget Øst Yvonne Nielsen, Kundeservice Gitte Andersen, barselsvikar Kundeservice Farvel til: Steen Jørgensen, lokalinspektør Herlev Ole Rasmussen, Driftschef Herlev Michael Damm Jensen, Kundeservice Anette Hvidberg Velk, Energi og miljø Ulla Lund, barselsvikar Kundeservice Connie Larsen, Områdekontoret København Carl Carlsen, Folehaven 8

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Oktober 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. maj 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juli 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde af Villy

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2010 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2013

3B s repræsentantskabsmøde 2013 3B s repræsentantskabsmøde 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17 IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen 3B

Vedtægter for Boligforeningen 3B Vedtægter for Boligforeningen 3B Juni 2012 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B. Stk. 2 Boligforeningen 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Boligforeningen

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 24. juni 2009 kl. 18.00

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 24. juni 2009 kl. 18.00 Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 24. juni 2009 kl. 18.00 Til stede var fra start 102 stemmeberettigede ud af 265 mulige. De 102 repræsenterede til sammen 37 afdelinger. Under mødet blev antallet

Læs mere

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Til stede var 95 stemmeberettigede ud af 252 mulige. De 95 repræsenterede til sammen 35 afdelinger. Herudover deltog et antal gæster

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016

VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 VEDTÆGTER FOR 3B MAJ 2016 KAPITEL 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Boligorganisationens navn er Boligforeningen 3B (herefter 3B). 3B har hjemsted i Københavns Kommune. 2 3B er organiseret som en almen boligorganisation

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

En»ny«bestyrelse trækker i arbejdstøjet

En»ny«bestyrelse trækker i arbejdstøjet kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juli 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere En»ny«bestyrelse trækker i arbejdstøjet Af Steffen Morild, formand

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. december 2010 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.)

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 21. juni 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.)

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagslys giver det en mindre elregning?

Dagslys giver det en mindre elregning? kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Dagslys giver det en mindre elregning? Af Per Bro, byggechef

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Inge Nielsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet.

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet. kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Kursen er sat Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Læs mere