3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B Grønhøj i Ballerup 3B har solgt Kronprinsessegade 14 og skal nu finde et nyt domicil med plads til medarbejderne. Boligkontoret Danmark stod i samme situation. Og hvad var så mere oplagt end at undersøge muligheden for at»flytte sammen«? 3B har længe lidt af pladsmangel. Og i efteråret besluttede vi så at sætte Kronprinsessegade til salg, så vi kunne se os om efter et nyt domicil. Huset er nu solgt, vi har lejet os ind hos de nye ejere og har nu op til tre år til at finde et nye sted. Nøjagtig samme situation står Boligkontoret Danmark i. Derfor har de to bestyrelser besluttet at udnytte fordelene ved at kunne deles om fx kantine, mødefaciliteter og lignende i et fælles hus. Godt samarbejde er målet Hvad er mere oplagt, hvis man skal bo sammen, end også at samarbejde på de områder, hvor det giver mening? De to organisationers bestyrelser har nu underskrevet en samarbejdsaftale, der lægger op til, at de to organisationer samarbejder på en række områder. Det gælder både det politiske led, det administrative led og driften. Samarbejdet vil blandt andet bestå i løbende sparring mellem de to direktioner og de to forretningsudvalg. Men også de to bestyrelser og ledergrupper vil mødes med jævne mellemrum og tage temaer af fælles interesse op. Endelig vil der også blive mulighed for sparring de to organisationer imellem på områder som IT, jura, HR, økonomisk forvaltning, information og markedsføring samt fx udvikling. Men der vil også være penge at spare, hvis de to organisationer køber ind sammen og på den måde får en størrelse, der sikrer nogle gode tilbud fra leverandørerne. Aftalen har fået overskriften Strategisk samarbejde og trådte i kraft den 1. juli Den gælder foreløbig i tre år. Krav til det fælles domicil Kravene til det nye hus er, at det skal ligge i Købehavns Kommune i nærheden af offentlig transport med mulighed for at parkere sin bil i nærheden. Men huset skal også understøtte den måde, man arbejder på i en moderne virksomhed fx på tværs af afdelingerne i projekter. Der skal være gode møderum, mulighed for kursuslokale og så skal der være en ordentlig kantine. Jeg vil gerne understrege, at der på ingen måde er tanker om fusion bag samarbejdsaftalen. Men vi er i organisationsbestyrelsen nået frem til, at vi i et sådan samarbejde i langt højere grad vil kunne leve op til kravene om større ydeevne, konkurrencekraft og professionel service til vores kommende og nuværende beboere og afdelingsbestyrelser. Vi glæder os til at samarbejde med Boligkontoret Danmark. Rigtig god sommer Organisationsbestyrelsen er nu gået på sommerferie efter et indholdsrigt forår. På de følgende sider kan du læse lidt om de sager, vi har drøftet og på vores nye hjemmeside kan du altid finde referaterne fra alle vores møder under fanen Beboerdemokrati. Med de ord ønsker jeg alle en dejlig, solrig og rolig sommer.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, Kommunikationschef i 3B Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse alle referater fra organisationsbestyrelsesmøderne på under fanen Beboerdemokrati. Siden sidste udgave af Kanal 3B har organisationsbestyrelsen holdt tre møder, nemlig den 10. maj samt den 6. og 21. juni. Mødet den 10. maj 2011 Hovedtemaet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. maj var godkendelse af årsregnskabet for Boligforeningen 3B med tilhørende afdelinger, strategi 2015 samt salg af Kronprinsessegade. Årsregnskab Statsautoriseret revisor fra Revisionsinstituttet John Krarup Nielsen gennemgik revisionsprotokolatet og startede med at rose administrationen for håndteringen af aflæggelsen af regnskabet. Efter det fremhævede han nogle enkelte ting ved regnskabet, nemlig at Byggefonden er nedlagt, og midlerne nu indgår i den bundne del af dispositionsfonden. Han fortalte også, at overskud i boligafdelingerne fremover skal overføres til resultatkontoen. Regnskabet viste et overskud på godt 1 mio. kroner. Heraf var driftsoverskuddet godt kroner og nettorenteoverskuddet på godt B s egenkapital udgjorde pr. 31. december 2010 i alt knap 290 mio. kroner. Arbejdskapitalen udgør knap 35 mio. kroner, mens dispositionsfonden udgør knap 230 mio. kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Strategi 2015 en ambitiøs plan Bestyrelsen vedtog en strategiplan, der fastlægger målene frem til år Med udgangspunkt i, at det er en non-profit og brugerstyret organisation, står der i planen, at 3B skal udvikle sig til en mere effektiv organisation med fokus på boligerne og servicen og ikke mindst helhed i alle elementer. Lige fra den centrale del til driften af ejendommene og videre ud til beboerne. For at få de resurser, der er nødvendige for at opnå det, skal 3B være større. 3B skal frem til 2015 primært have fokus på en vækst på boliger øget fokus på synlighed og klare budskaber design af nye arbejdsgange, der går på tværs i organisationen indførelse af sagsbehandlingssystem opgradering af medarbejderkompetencerne øget fokus på tidssvarende boliger og service mere konkrete målsætninger. Sammen med strategiplanen og den deraf følgende handleplan er det besluttet at nedsætte et bestyrelsesudvalg, der skal se nærmere på beboerdemokratiet. Salg af Kronprinsessegade Bestyrelsen godkendte en købsaftale samt en lejekontrakt, hvor 3B kan blive boende frem til september Bestyrelsen havde tidligere sagt ja til ideen med at flytte sammen med Boligkontoret Danmark, og på mødet blev beslutningen formelt godkendt. Samtidig blev et konkret forslag om at erhverve Njalsgade 99 diskuteret. Resultatet blev, at man vil se flere alternativer, inden man træffer den endelige beslutning. Bestyrelsen pr. 30. maj 2011 Formand Villy Sørensen Næstformand Steffen Morild Medlemmer Iris Gausbo Ellen Vedelsby Susan Sagnsby Lars Emanuel Bilal Turan Monia Stoltz Jan Kjello Andersen Martin Baden Anders Brøgger Aksel Nielsen Hans Peter Nielsen Henrik Borre Jimmi Jensen (de to sidste repræsenterer medarbejderne centralt og decentralt) Bestyrelsen vedtog herefter samme beløb i honorar som sidste år. Bestyrelseshonorar 2011 i kr. Formand Næstformand Medlemmer Tillæg til FUmedlem Tillæg til udvalgsformænd »Eksterne«udvalgsmedlemmer pr. møde 300 Mødet den 6. juni 2011 Formålet med organisationsbestyrelsesmødet den 6. juni var primært at konstituere sig og at fastlægge en forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede de enkelte udvalg med formænd og medlemmer (se Forretningsordenen blev konsekvensrettet på de punkter, der havde relation til vedtægtsændringerne fra repræsentantskabsmødet i november 2010 og vedtaget. Mødet den 21. juni 2011 Her blev den formelle samarbejdsaftale med Boligkontoret Danmark drøftet og godkendt. Muligheden for fælles indkøbsfunktion med Boligkontoret Danmark blev også drøftet, og der arbejdes nu på at undersøge, hvor det kan betale sig. Bestyrelsen vedtog herefter en forsikringspolitik, der samtidig kan danne udgangspunkt for eventuelt udbud. BL Danmarks Almene Boliger står bag en stor udstilling i Bella Center i dagene 2. og 3. september Organisationsbestyrelsen besluttede i den for- 2

3 bindelse at invitere alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne med ledsager til at besøge udstillingen. Udgiften til billetterne afholdes over driftsbudgettet. Billetterne sendes med brev til afdelingsbestyrelserne i løbet af sommeren. Bestyrelsen godkendte herefter kursusudvalgets oplæg til kurser 2011/12 for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. I alt er der planlagt 21 kurser, herunder velkomstpakken, der består af velkomstkursus, budgetkusus og kursus i at bruge det lukkede ekstranet X3B. Organisationsbestyrelsen vedtog navnet»grønningen«og bevilgede op til 2 mio. kr. til det fælles område mellem Hørgården I og II og den nye bebyggelse på Amagerfælledvej. Bestyrelsen vedtog samtidig, at den nye afdeling på Amagerfælledvej skal hedde Signalgården. På samme vis vedtog bestyrelsen, at 3B s nye afdeling på Gl. Klausdalsbrovej, hvor der bygges AlmenBolig+boliger, skal hedde Teglværkshaven. Begge navne er funderet i områdernes historie. Fremtidssikringssager Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der afsættes midler fra dispositionsfonden til udlæg til dækning af rådgiverhonorar, forundersøgelser, mødeudgifter med mere i forbindelse med projekter med fremtidssikring. Udgiften dækkes efterfølgende af den kommende byggesag, men hvis sagen ikke bliver til noget, dækkes omkostningerne af dispositionsfonden, så afdelingen ikke belastes. Beløbsrammen for udlæg fastsættes for det enkelte projekt og skal godkendes af bestyrelsen, inden projektet sættes i gang. På mødet blev følgende to projekter godkendt: Lønstrupgård med kr. Vestergårdsvej med kr. Trækningsretssager 3B har en politik om, at der ydes op til kr. pr. lejemål i trækningsret. Det fik følgende afdelinger: Lønstrupgård til modernisering af køkkener og bad kr. Toftegård til modernisering af køkkener kr. Martinsgård til modernisering af køkkener kr. Porthuset til altaner kr. Kaysergården fik ekstraordinært bevilget kr. pr. lejemål i trækningsret på grund af ekstraordinære forhold: Kaysergården til nye vinduer kr. Næste møde Næste møde er den 16. september, hvor der fortsættes med seminar den 17. september. På dagsordenen er emner som kompetenceforhold og Strategi B s medarbejdere satte fokus på sundheden 3B havde lukket den 22. juni Det var der en god grund til: Alle medarbejdere var på besøg hos Aarstiderne på en gård i Humlebæk. Her stod programmet på sund mad, masser af motion, foredrag om sund levevis, sundhedstjek og så naturligvis også afspænding. Alt i alt havde over 100 medarbejdere en spændende og lærerig dag med plads til at netværke på tværs af afdelinger og funktioner. /ahz 3

4 Roligt repræsentantskabsmøde med genvalg til alle Af Anette Hertz, kommunikationschef I alt 107 repræsentanter var mødt op på repræsentantskabsmøde den 30. maj for at tage stilling til beretning, regnskab og valg. Både beretning og regnskab blev godkendt, og alle på valg blev genvalgt. Tættere dialog med afdelingerne Formanden kom i beretningen ind på arbejdet i organisationsbestyrelsen, som har mange debatter, hvilket ofte giver lange møder. Men organisationsbestyrelsen har fokus på netop dialog også med afdelingsbestyrelserne. Det har i løbet af året betydet flere formandsmøder, hvor emner som driftsstruktur, dokumentationspakke og Strategi er blevet drøftet. Om det fortalte formand Villy Sørensen: - Vi har undervejs efter fusionen drøftet forskellige muligheder for mellem de ordinære repræsentantskabsmøder at få en tættere dialog og tilknytning til afdelingerne. Resultatet er, at vi fremover holder formandsmøder, hvor formanden og en anden fra afdelingen kan møde op. På nuværende tidspunkt har vi haft to af slagsen, hvor de helt store emner var driftstrukturen og betaling af lokalinspektørerne beregnet i forhold til enheder. Vi vil fortsætte med disse møder, hvor enten I eller vi rejser nogle debatter eller tager bestemte temaer op til diskusion. Der kan ikke træffes beslutninger på formandsmøderne, men her kan vi få den vigtige og tætte dialog og prøve synspunkter af, sagde Villy Sørensen. Sociale helhedsplaner Formanden berørte herefter kort de boligsociale helhedsplaner, hvor der i boligaftalen er mulighed for at bruge 440 millioner årligt fremt til 2014: - Vi har meget forskellige boligsociale indsatser i de forskellige områder. Men aktiviteten er stor, og visionerne for områderne er de samme vi vil give beboerne mulighed for at leve et trygt hverdagsliv, og vi vil give de unge i områderne en mulighed for at vælge gode og sunde interesser frem for at vælge bander eller kriminalitet, fortalte Villy Sørensen. Han fortsatte med at fortælle, at den helt store udfordring er, hvordan de mange gode aktiviteter forankres i lokalområdet. Han sluttede den del af sin beretning af med et godt råd: - Mit råd til dem, som arbejder med de boligsociale planer er: Tænk forankring ind som element, så projekterne kan fortsætte også efter bevillingerne fra Landsbyggefonden er løbet ud. Nyt domicil Formanden gik herefter videre til beslutningen om at finde et nyt domicil: - Økonomien skal helst være identisk med den, vi har i dag, og det skal være trafiknært. Det skal også være funktionelt i forhold til tidens standard og så skal det være et sted, medarbejderne kan være stolte af at arbejde, understregede Villy Sørensen. Formanden rundede sin del af beretningen af med at fortælle om aftalen med Boligkontoret Danmark om at flytte sammen, som du kan læse mere om på forsiden. Strategi 2015 De to andre fra forretningsudvalget, nemlig næstformand Steffen Morild og Iris Gausbo, fortalte herefter kort om hovedoverskrifterne i Strategi 2015, som organisationsbestyrelsen har vedtaget: 4

5 Det primære mål i Strategi 2015 er at være lydhøre over for beboernes ønsker og krav. Desuden stræber 3B efter at have de bedste boliger yde den bedste service og sikre de bedste rammer for livsudfoldelse. Ambitionen er at være En attraktiv samarbejdspartner En effektiv og konkurrencedygtig virksomhed En attraktiv arbejdsplads. Og hvordan lever man så op til de meget ambitiøse mål? Det havde Steffen Morild og Iris Gausbo også svar på. Det kræver: Vækst på op til boliger Fokus på tidssvarende boliger Fokus på tidssvarende service Imødekomme beboernes centrale ønsker Fokus på medarbejderkompetencer Synlig branding Optimere tværgående arbejdsgange og projektstrukturer System til sagsbehandling Fokus på beboerdemokratiet. Forretningsførelsen Administrerende direktør Bent Frederiksen stod herefter for den administrative beretning. Han sagde blandt andet: har på mange måder været et godt år for 3B. Meget af det, vi har sat i gang de senere år, er kommet i hus. Dermed ikke sagt, at alt er løst. Men 2010 har også som de foregående år været et år præget af stor travlhed. Bent Frederiksen nævnte udvikling af dokumentationspakke til brug for styringsdialog med kommunerne, salg af Kronprinsessegade 14, fortsat arbejde med synlighed og gennemsigtighed, ekstranettet og hjemmesideløsning, der tilgodeser både 3B og afdelingerne samt evaluering af driftsstrukturen. - Uden et godt personale havde vi ikke været i stand til at nå de mål, vi havde sat os for det seneste år. Derfor arbejder vi også hele tiden på at udvikle og opretholde 3B som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, fortalte Bent Frederiksen. Han kom kort ind på det personalepolitiske regnskab, der suppleres dels med trivselsmålinger, dels med de lovpligtige APV-undersøgelser: - Resultatet var generelt positivt, men der er altid plads til forbedring, så vi sikrer fastholdelsen og udviklingen af 3B som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, sluttede Bent Frederiksen. Lille overskud på årsregnskabet Bent Frederiksen gennemgik herefter årsregnskabet i kort form. Årets resultat var et»lille«overskud på godt 1 mio. kroner. De godt kroner stammer fra driften, som dermed er i balance. De kroner udgøres af nettorenteindtægten efter at afdelingerne har fået deres andel af renteoverskuddet. Resultatopgørelsen balancerer med knap 125 mio. kroner. Egenkapitalen udgør knap 290 mio. kroner, men en meget stor andel af pengene er bundet i ejendommene og som udlån til afdelingerne og til projekter. Derfor har 3B»kun«72,4 mio. kr. disponibelt. - Så selv om vi på papiret ser rige ud, har vi vel i virkeligheden kun den fornødne buffer i forhold til mellemregningen med afdelingerne og vores investeringer, mente Bent Frederiksen afslutningsvis. Se dias fra formandens beretning, den administrative beretning og gennemgang af regnskabet 2010 på under fanen Beboerdemokrati/Repræsentantskabet. 5

6 Servicefradrag også til almene beboere Af Anette Hertz, kommunikationschef Folketinget har vedtaget et såkaldt servicefradrag. Det betyder, at man kan trække udgifter til løn for hjælp og vedligeholdelse i sin bolig fra, så man ikke skal betale skat af beløbet. Et enkelt lille forbehold: Følgende er skrevet ud fra oplysninger fra BL og Skats hjemmesider. Tjek selv oplysningerne, før du sætter arbejde i gang. Alle over 18 år har frem til 2013 ret til et fradrag på op til kr. pr. år. Det er resultatet af et forsøg med fradrag for hjælp og lønudgifter til vedligeholdelse, som Folketinget har vedtaget. Består husstanden fx af to voksne og en ung, som fylder 18 år, inden året er omme, har alle tre altså ret til et fradrag på kr. pr. år. Fradraget er et forsøg, som foreløbig gælder fra 1. juni 2011 og frem til 31. december Hvordan får man fradraget For at få servicefradraget, skal du indberette lønudgiften til Skat via en funktion på deres hjemmeside, som er klar i slutningen af Når du indberetter arbejde, udført af en virksomhed, skal du bruge fakturaen, hvor der skal være CVR-nummer, nummer på fakturaen og specifikation af, hvilken del af prisen der går til arbejdsløn. Er det en privatperson, der har udført service for dig, kan du bruge en serviceerklæring, som du finder på Skats hjemmeside. Skat bruger de oplysninger, du indberetter, til at give dig fradrag på din årsopgørelse. På årsopgørelsen bliver udgiften til arbejdsløn ganske enkelt trukket fra det beløb, du skal betale skat af. Særlige krav til almene beboere Som lejer i en almen bolig kan du også få fradrag for dine udgifter, men der er nogle forhold, du skal være særligt opmærksom på. 1. Du skal bo i din bolig, når arbejdet udføres. 2. Du skal selv betale for arbejdet. 3. Du skal have ret til at vedligeholde boligen. Du kan kun få servicefradrag for det vedligeholdelsesarbejde, du får udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer. Altså kun til den individuelle råderet og kun til det, du betaler af egen lomme. Du kan IKKE få fradrag for de udgifter, afdelingen står for og altså heller ikke for arbejder, der er finansieret med afdelingslån. Du kan altså ikke få fradrag for de kollektive råderetsarbejder, ligesom du heller ikke kan få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra din vedligeholdelseskonto eller af boligforeningen. Hvis du har pligt til at sætte lejemålet i stand, når du flytter, kan du få servicefradrag for udgifterne til arbejdsløn. Det gælder også, hvis udgifterne modregnes i dit depositum. Men arbejdet skal udføres, MENS DU STADIG BOR i boligen. Du skal så have en faktura, en specifikation af arbejdslønnen samt en dokumentation for, at udgiften er trukket i dit depositum. På Skats og BL s hjemmesider kan du læse mere om, hvad der kan fradrages, og hvem der må udføre arbejdet. Ny salgslov for almene boliger er vedtaget Af Anette Hertz, kommunikationschef Med støtte fra Liberal Alliance og Radikale har regeringen nu vedtaget en ny salgslov, der fokuserer på de udsatte boligområder. Det er blevet lettere at sælge hele blokke almene boliger i udsatte boligområder. Til gengæld er det blevet sværere for den almindelige lejer at købe sin bolig og beboerne har ikke længere ret til rente- og afdragsfrit lån på 30 % af købssummen. Som udgangspunkt skal der være enighed om salg mellem beboere, kommune og boligorganisation. Salg mod organisationens ønske kan kun ske, hvis mere end to tredjedele af beboerne i en afdeling stemmer for salget. Kan bruge provenuet til helhedsplan Det er samtidig blevet lettere for boligorganisationerne at få en særlig godkendelse af Socialministeriet til at sælge en hel afdeling eller blok i de udsatte boligområder til eksterne købere. Men kun hvis salget er et led i en godkendt helhedsplan for området. Samtidig kan boligorganisationen bruge»overskuddet«fra salget til at betale for helhedsplanen. Med den nye salgslov har regeringen imødekommet en stor del af den kritik, den almene sektor havde af den tidligere forsøgsordning, og regeringen forventer, at der bliver solgt 100 boliger om året med den nye ordning. 6

7 Rejsegilde i helt ny 3B-kommune Høje-Taastrup Af Anette Hertz, kommunikationschef skal jeg bo. Bliver det ikke bare flot?«sådan spurgte en af de kommende beboere i 3B s nye afdeling Møllergården i Høje-Taastrup, da der var rejsegilde den 17. juni Det var en tydeligt tilfreds borgmester for Høje-Taastrup, der holdt tale ved rejsegildet på den første del af 3B s to nye afdelinger i Høje-Taastrup. - Boligerne i Møllergården, som får plads til 10 fra socialpsykiatrien, er helt i top. Arkitekterne har sørget for et fantastisk lysindfald, og her kan vi leve op til de ønsker, vi har for miljøet i vores institutioner: Frisk og ren luft, sunde materialer, sollys, rummelighed, fleksibilitet og kontakt med naturen, sagde borgmester Michael Ziegler blandt andet. Michael Ziegler mente også, at de 10 beboere helt sikkert gerne vil give en hjælpende hånd til de 30 ældre, der kommer til at bo i den anden 3B-afdeling på stedet, nemlig Kongsgården. Borgmesteren sluttede sin tale med at takke 3B, arkitekterne, entreprenøren og ikke mindst håndværkerne, som jo er dem, rejsegilder holdes for. Næste mand på talerstolen var Villy Sørensen, formand for 3B: - Da vi var til 1. spadestik i december 2010, var det bidende koldt. Vi var helt Borgmester Michael Ziegler var glad for, at man i de to nye bebyggelser har fokus på både energi og miljø og lys og rummerlighed. bekymrede for, om spaden overhovedet kunne komme i jorden. Men det kunne den heldigvis. Nu et halvt år senere er halvdelen af bebyggelsen rejst med de to første blokke. Og jeg kan ved selvsyn konstatere, at beboerne får lyse, tidssvarende boliger med god plads. Og i Møllergården vil der også være fællesareal med gode arbejdsforhold for personalet. Vi håber, boligerne og de færdige udearealer med forskellige typer belægning og beplantning vil skabe gode rammer og et godt levemiljø for de kommende beboere, fortalte Villy Sørensen. Villy Sørensen understregede, at det er vigtigt at have et godt samarbejde med kommunen, når man skal lave den slags byggerier. Ud over de byggetekniske ting er det utroligt vigtigt for 3B, at de fremtidige beboere og personale som det er tilfældet i dette byggeri tænkes ind i projektet og 3B glæder sig til at byde alle velkommen. På talerstolen var også direktør Robert Mayer fra Jönsson, arkitekt Niels Friis fra Catalyst Architects samt områdeleder Mette Olsen. Efter de obligatoriske hurra-råb, var der fremvisning af boligerne. Om Møllergården og Kongsgården Møllergården består af 10 særboliger, Kongsgården af 30 ældreboliger. Begge bygges som passivhuse med fladeelementer i træ og præfabrikerede badekabiner. De første 10 beboere flytter ind den 1. september. 1. oktober flytter de næste 10 ind og så fremdeles, indtil alle er flyttet ind den 1. december. Totalentreprenør er Jönsson. Tegnestue er Catalyst Architects. Ingeniører er Grontmij. Landskabsarkitekt er Kragh og Berglund. 7

8 Hjemmeside til boligafdelingerne Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Nu får alle boligafdelinger i 3B mulighed for at få deres egen hjemmeside. 3B s gamle hjemmeside var resultatet af fusionen i 2008, og nu trængte den til at blive frisket op og samle 3B på en bedre og mere dynamisk måde. Afdelingens egen hjemmeside Vi har valgt et system, der gør det nemt og hurtigt at opdatere. I forbindelse med 3B s nye hjemmeside tilbyder vi alle boligafdelinger i 3B en afdelingshjemmeside, som afdelingen selv lægger indhold på og opdaterer. Vi gennemgik fire pilotprojekter med fire forskellige boligafdelinger i 3B, og ud fra deres meninger skabte vi en skabelon, som alle afdelinger nu har mulighed for at gøre brug af. Opstarten af afdelingshjemmesiden foregår på et kursus i 3B, hvor afdelingens webansvarlige lærer at oprette sider, lægge indhold på m.v. Derefter kan afdelingen selv arbejde videre med udformningen af deres hjemmeside. Projektor til afdelingsmødet? Når beretningen skal aflægges, og regnskabet skal gennemgås på afdelingsmødet, er det en god ide at understøtte det talte ord med dias. Men det kræver en bærbar og en projektor. 3B har to»sæt«, som afdelingerne kan låne, men I kan måske også låne af naboafdelingen? Har I brug for projektor og bærbar til jeres afdelingsmøde, så kontakt lokalinspektøren. Kursusudvalget holder for øvrigt også kursus i PowerPoint den 16. august, hvor du kan lave dine egne dias. Kanal 3B Hjemmeside til hvad? På afdelingens egen hjemmeside kan redaktørerne i afdelingen lægge information om boligafdelingen på, fx åbningstider på ejendomskontoret, nødkaldslister og lignende. Beboerne vil kunne debattere med hinanden og afdelingsbestyrelsen. Redaktørerne kan oprette en kalender med afdelingens aktiviteter og meget mere. Derudover vil der på forsiden være et område med servicemeddelelser fra 3B, fx nye regler for råderet, eller at der bliver lukket for vandet i afdelingen. Kom med på kursus Indtil videre arbejder syv afdelinger på deres afdelings hjemmeside. Hvis jeres afdeling har lyst til at oprette jeres egen hjemmeside, så kom med på kursus. Næste kursus er allerede 4. august hos 3B i Kronprinsessegade. Lidt statistik 1. januar til 31. marts 278 fraflytninger svarer til 2,48 % Udsættelsessager pga. restancer: modtog 1. rykker 466 modtog 2. rykker (ophævelse) 57 fik 3. rykker (blev sendt til advokat) 22 blev sat ud af boligen de 9 nåede selv at aflevere nøglen, inden fogeden kom Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er september 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 7. september 2011 Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference november 2011 Repræsentantskabsmøde 23. november 2011 Bestyrelsesmøder 16. september, 13. oktober, 23. november, 15. december 2011 Forretningsudvalg 25. august, 6. september, 4. oktober, 15. november, 6. december 2011 Kurser 4. august: Afdelingens egen hjemmeside. 16. august: PowerPoint-kursus Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag til: Allan Jensen, Egedalsvænge Susanne Andersen, Sekretariatet Bjørn A. Jørgensen, Byg Olga Gouskova, Økonomielev Suzanne Trøjbjerg, HR Ivan Bo Rasmussen, Højstensgård Tobias D. Larsen, Hjortegården Torlejf Johnsen, Egedalsvænge Thomas Tækker, Driftschef Herlev Charafdin Akhlaf, Remisevænget Øst Yvonne Nielsen, Kundeservice Gitte Andersen, barselsvikar Kundeservice Farvel til: Steen Jørgensen, lokalinspektør Herlev Ole Rasmussen, Driftschef Herlev Michael Damm Jensen, Kundeservice Anette Hvidberg Velk, Energi og miljø Ulla Lund, barselsvikar Kundeservice Connie Larsen, Områdekontoret København Carl Carlsen, Folehaven 8

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 23. november 2011 kl. 16.30, Hotel Marriott Copenhagen, Lokale Østersøen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz (ref.)

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00, Havneholmen, ML - Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Gæster:

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet.

Kursen er sat. Visionen Vi skal nå frem til, at det føles rart at komme hjem til os selv - hjem til fællesskabet. kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Kursen er sat Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 16. maj kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.). Revisionen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 20. februar 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Lars Emanuel Mødeleder:

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale

Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / oktober 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Tre borgmestre, KAB og 3B underskrev partnerskabsaftale af

Læs mere

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne

Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juni 2009 Nyhedsbrev til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny lov skal forhindre udsættelser af beboerne af Solvejg von Barm, kundechef

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. februar 2011 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14 Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere