3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B Grønhøj i Ballerup 3B har solgt Kronprinsessegade 14 og skal nu finde et nyt domicil med plads til medarbejderne. Boligkontoret Danmark stod i samme situation. Og hvad var så mere oplagt end at undersøge muligheden for at»flytte sammen«? 3B har længe lidt af pladsmangel. Og i efteråret besluttede vi så at sætte Kronprinsessegade til salg, så vi kunne se os om efter et nyt domicil. Huset er nu solgt, vi har lejet os ind hos de nye ejere og har nu op til tre år til at finde et nye sted. Nøjagtig samme situation står Boligkontoret Danmark i. Derfor har de to bestyrelser besluttet at udnytte fordelene ved at kunne deles om fx kantine, mødefaciliteter og lignende i et fælles hus. Godt samarbejde er målet Hvad er mere oplagt, hvis man skal bo sammen, end også at samarbejde på de områder, hvor det giver mening? De to organisationers bestyrelser har nu underskrevet en samarbejdsaftale, der lægger op til, at de to organisationer samarbejder på en række områder. Det gælder både det politiske led, det administrative led og driften. Samarbejdet vil blandt andet bestå i løbende sparring mellem de to direktioner og de to forretningsudvalg. Men også de to bestyrelser og ledergrupper vil mødes med jævne mellemrum og tage temaer af fælles interesse op. Endelig vil der også blive mulighed for sparring de to organisationer imellem på områder som IT, jura, HR, økonomisk forvaltning, information og markedsføring samt fx udvikling. Men der vil også være penge at spare, hvis de to organisationer køber ind sammen og på den måde får en størrelse, der sikrer nogle gode tilbud fra leverandørerne. Aftalen har fået overskriften Strategisk samarbejde og trådte i kraft den 1. juli Den gælder foreløbig i tre år. Krav til det fælles domicil Kravene til det nye hus er, at det skal ligge i Købehavns Kommune i nærheden af offentlig transport med mulighed for at parkere sin bil i nærheden. Men huset skal også understøtte den måde, man arbejder på i en moderne virksomhed fx på tværs af afdelingerne i projekter. Der skal være gode møderum, mulighed for kursuslokale og så skal der være en ordentlig kantine. Jeg vil gerne understrege, at der på ingen måde er tanker om fusion bag samarbejdsaftalen. Men vi er i organisationsbestyrelsen nået frem til, at vi i et sådan samarbejde i langt højere grad vil kunne leve op til kravene om større ydeevne, konkurrencekraft og professionel service til vores kommende og nuværende beboere og afdelingsbestyrelser. Vi glæder os til at samarbejde med Boligkontoret Danmark. Rigtig god sommer Organisationsbestyrelsen er nu gået på sommerferie efter et indholdsrigt forår. På de følgende sider kan du læse lidt om de sager, vi har drøftet og på vores nye hjemmeside kan du altid finde referaterne fra alle vores møder under fanen Beboerdemokrati. Med de ord ønsker jeg alle en dejlig, solrig og rolig sommer.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Af Anette Hertz, Kommunikationschef i 3B Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse alle referater fra organisationsbestyrelsesmøderne på under fanen Beboerdemokrati. Siden sidste udgave af Kanal 3B har organisationsbestyrelsen holdt tre møder, nemlig den 10. maj samt den 6. og 21. juni. Mødet den 10. maj 2011 Hovedtemaet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. maj var godkendelse af årsregnskabet for Boligforeningen 3B med tilhørende afdelinger, strategi 2015 samt salg af Kronprinsessegade. Årsregnskab Statsautoriseret revisor fra Revisionsinstituttet John Krarup Nielsen gennemgik revisionsprotokolatet og startede med at rose administrationen for håndteringen af aflæggelsen af regnskabet. Efter det fremhævede han nogle enkelte ting ved regnskabet, nemlig at Byggefonden er nedlagt, og midlerne nu indgår i den bundne del af dispositionsfonden. Han fortalte også, at overskud i boligafdelingerne fremover skal overføres til resultatkontoen. Regnskabet viste et overskud på godt 1 mio. kroner. Heraf var driftsoverskuddet godt kroner og nettorenteoverskuddet på godt B s egenkapital udgjorde pr. 31. december 2010 i alt knap 290 mio. kroner. Arbejdskapitalen udgør knap 35 mio. kroner, mens dispositionsfonden udgør knap 230 mio. kr. Bestyrelsen godkendte regnskabet. Strategi 2015 en ambitiøs plan Bestyrelsen vedtog en strategiplan, der fastlægger målene frem til år Med udgangspunkt i, at det er en non-profit og brugerstyret organisation, står der i planen, at 3B skal udvikle sig til en mere effektiv organisation med fokus på boligerne og servicen og ikke mindst helhed i alle elementer. Lige fra den centrale del til driften af ejendommene og videre ud til beboerne. For at få de resurser, der er nødvendige for at opnå det, skal 3B være større. 3B skal frem til 2015 primært have fokus på en vækst på boliger øget fokus på synlighed og klare budskaber design af nye arbejdsgange, der går på tværs i organisationen indførelse af sagsbehandlingssystem opgradering af medarbejderkompetencerne øget fokus på tidssvarende boliger og service mere konkrete målsætninger. Sammen med strategiplanen og den deraf følgende handleplan er det besluttet at nedsætte et bestyrelsesudvalg, der skal se nærmere på beboerdemokratiet. Salg af Kronprinsessegade Bestyrelsen godkendte en købsaftale samt en lejekontrakt, hvor 3B kan blive boende frem til september Bestyrelsen havde tidligere sagt ja til ideen med at flytte sammen med Boligkontoret Danmark, og på mødet blev beslutningen formelt godkendt. Samtidig blev et konkret forslag om at erhverve Njalsgade 99 diskuteret. Resultatet blev, at man vil se flere alternativer, inden man træffer den endelige beslutning. Bestyrelsen pr. 30. maj 2011 Formand Villy Sørensen Næstformand Steffen Morild Medlemmer Iris Gausbo Ellen Vedelsby Susan Sagnsby Lars Emanuel Bilal Turan Monia Stoltz Jan Kjello Andersen Martin Baden Anders Brøgger Aksel Nielsen Hans Peter Nielsen Henrik Borre Jimmi Jensen (de to sidste repræsenterer medarbejderne centralt og decentralt) Bestyrelsen vedtog herefter samme beløb i honorar som sidste år. Bestyrelseshonorar 2011 i kr. Formand Næstformand Medlemmer Tillæg til FUmedlem Tillæg til udvalgsformænd »Eksterne«udvalgsmedlemmer pr. møde 300 Mødet den 6. juni 2011 Formålet med organisationsbestyrelsesmødet den 6. juni var primært at konstituere sig og at fastlægge en forretningsorden for bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede de enkelte udvalg med formænd og medlemmer (se Forretningsordenen blev konsekvensrettet på de punkter, der havde relation til vedtægtsændringerne fra repræsentantskabsmødet i november 2010 og vedtaget. Mødet den 21. juni 2011 Her blev den formelle samarbejdsaftale med Boligkontoret Danmark drøftet og godkendt. Muligheden for fælles indkøbsfunktion med Boligkontoret Danmark blev også drøftet, og der arbejdes nu på at undersøge, hvor det kan betale sig. Bestyrelsen vedtog herefter en forsikringspolitik, der samtidig kan danne udgangspunkt for eventuelt udbud. BL Danmarks Almene Boliger står bag en stor udstilling i Bella Center i dagene 2. og 3. september Organisationsbestyrelsen besluttede i den for- 2

3 bindelse at invitere alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne med ledsager til at besøge udstillingen. Udgiften til billetterne afholdes over driftsbudgettet. Billetterne sendes med brev til afdelingsbestyrelserne i løbet af sommeren. Bestyrelsen godkendte herefter kursusudvalgets oplæg til kurser 2011/12 for medlemmer af afdelingsbestyrelserne. I alt er der planlagt 21 kurser, herunder velkomstpakken, der består af velkomstkursus, budgetkusus og kursus i at bruge det lukkede ekstranet X3B. Organisationsbestyrelsen vedtog navnet»grønningen«og bevilgede op til 2 mio. kr. til det fælles område mellem Hørgården I og II og den nye bebyggelse på Amagerfælledvej. Bestyrelsen vedtog samtidig, at den nye afdeling på Amagerfælledvej skal hedde Signalgården. På samme vis vedtog bestyrelsen, at 3B s nye afdeling på Gl. Klausdalsbrovej, hvor der bygges AlmenBolig+boliger, skal hedde Teglværkshaven. Begge navne er funderet i områdernes historie. Fremtidssikringssager Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der afsættes midler fra dispositionsfonden til udlæg til dækning af rådgiverhonorar, forundersøgelser, mødeudgifter med mere i forbindelse med projekter med fremtidssikring. Udgiften dækkes efterfølgende af den kommende byggesag, men hvis sagen ikke bliver til noget, dækkes omkostningerne af dispositionsfonden, så afdelingen ikke belastes. Beløbsrammen for udlæg fastsættes for det enkelte projekt og skal godkendes af bestyrelsen, inden projektet sættes i gang. På mødet blev følgende to projekter godkendt: Lønstrupgård med kr. Vestergårdsvej med kr. Trækningsretssager 3B har en politik om, at der ydes op til kr. pr. lejemål i trækningsret. Det fik følgende afdelinger: Lønstrupgård til modernisering af køkkener og bad kr. Toftegård til modernisering af køkkener kr. Martinsgård til modernisering af køkkener kr. Porthuset til altaner kr. Kaysergården fik ekstraordinært bevilget kr. pr. lejemål i trækningsret på grund af ekstraordinære forhold: Kaysergården til nye vinduer kr. Næste møde Næste møde er den 16. september, hvor der fortsættes med seminar den 17. september. På dagsordenen er emner som kompetenceforhold og Strategi B s medarbejdere satte fokus på sundheden 3B havde lukket den 22. juni Det var der en god grund til: Alle medarbejdere var på besøg hos Aarstiderne på en gård i Humlebæk. Her stod programmet på sund mad, masser af motion, foredrag om sund levevis, sundhedstjek og så naturligvis også afspænding. Alt i alt havde over 100 medarbejdere en spændende og lærerig dag med plads til at netværke på tværs af afdelinger og funktioner. /ahz 3

4 Roligt repræsentantskabsmøde med genvalg til alle Af Anette Hertz, kommunikationschef I alt 107 repræsentanter var mødt op på repræsentantskabsmøde den 30. maj for at tage stilling til beretning, regnskab og valg. Både beretning og regnskab blev godkendt, og alle på valg blev genvalgt. Tættere dialog med afdelingerne Formanden kom i beretningen ind på arbejdet i organisationsbestyrelsen, som har mange debatter, hvilket ofte giver lange møder. Men organisationsbestyrelsen har fokus på netop dialog også med afdelingsbestyrelserne. Det har i løbet af året betydet flere formandsmøder, hvor emner som driftsstruktur, dokumentationspakke og Strategi er blevet drøftet. Om det fortalte formand Villy Sørensen: - Vi har undervejs efter fusionen drøftet forskellige muligheder for mellem de ordinære repræsentantskabsmøder at få en tættere dialog og tilknytning til afdelingerne. Resultatet er, at vi fremover holder formandsmøder, hvor formanden og en anden fra afdelingen kan møde op. På nuværende tidspunkt har vi haft to af slagsen, hvor de helt store emner var driftstrukturen og betaling af lokalinspektørerne beregnet i forhold til enheder. Vi vil fortsætte med disse møder, hvor enten I eller vi rejser nogle debatter eller tager bestemte temaer op til diskusion. Der kan ikke træffes beslutninger på formandsmøderne, men her kan vi få den vigtige og tætte dialog og prøve synspunkter af, sagde Villy Sørensen. Sociale helhedsplaner Formanden berørte herefter kort de boligsociale helhedsplaner, hvor der i boligaftalen er mulighed for at bruge 440 millioner årligt fremt til 2014: - Vi har meget forskellige boligsociale indsatser i de forskellige områder. Men aktiviteten er stor, og visionerne for områderne er de samme vi vil give beboerne mulighed for at leve et trygt hverdagsliv, og vi vil give de unge i områderne en mulighed for at vælge gode og sunde interesser frem for at vælge bander eller kriminalitet, fortalte Villy Sørensen. Han fortsatte med at fortælle, at den helt store udfordring er, hvordan de mange gode aktiviteter forankres i lokalområdet. Han sluttede den del af sin beretning af med et godt råd: - Mit råd til dem, som arbejder med de boligsociale planer er: Tænk forankring ind som element, så projekterne kan fortsætte også efter bevillingerne fra Landsbyggefonden er løbet ud. Nyt domicil Formanden gik herefter videre til beslutningen om at finde et nyt domicil: - Økonomien skal helst være identisk med den, vi har i dag, og det skal være trafiknært. Det skal også være funktionelt i forhold til tidens standard og så skal det være et sted, medarbejderne kan være stolte af at arbejde, understregede Villy Sørensen. Formanden rundede sin del af beretningen af med at fortælle om aftalen med Boligkontoret Danmark om at flytte sammen, som du kan læse mere om på forsiden. Strategi 2015 De to andre fra forretningsudvalget, nemlig næstformand Steffen Morild og Iris Gausbo, fortalte herefter kort om hovedoverskrifterne i Strategi 2015, som organisationsbestyrelsen har vedtaget: 4

5 Det primære mål i Strategi 2015 er at være lydhøre over for beboernes ønsker og krav. Desuden stræber 3B efter at have de bedste boliger yde den bedste service og sikre de bedste rammer for livsudfoldelse. Ambitionen er at være En attraktiv samarbejdspartner En effektiv og konkurrencedygtig virksomhed En attraktiv arbejdsplads. Og hvordan lever man så op til de meget ambitiøse mål? Det havde Steffen Morild og Iris Gausbo også svar på. Det kræver: Vækst på op til boliger Fokus på tidssvarende boliger Fokus på tidssvarende service Imødekomme beboernes centrale ønsker Fokus på medarbejderkompetencer Synlig branding Optimere tværgående arbejdsgange og projektstrukturer System til sagsbehandling Fokus på beboerdemokratiet. Forretningsførelsen Administrerende direktør Bent Frederiksen stod herefter for den administrative beretning. Han sagde blandt andet: har på mange måder været et godt år for 3B. Meget af det, vi har sat i gang de senere år, er kommet i hus. Dermed ikke sagt, at alt er løst. Men 2010 har også som de foregående år været et år præget af stor travlhed. Bent Frederiksen nævnte udvikling af dokumentationspakke til brug for styringsdialog med kommunerne, salg af Kronprinsessegade 14, fortsat arbejde med synlighed og gennemsigtighed, ekstranettet og hjemmesideløsning, der tilgodeser både 3B og afdelingerne samt evaluering af driftsstrukturen. - Uden et godt personale havde vi ikke været i stand til at nå de mål, vi havde sat os for det seneste år. Derfor arbejder vi også hele tiden på at udvikle og opretholde 3B som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, fortalte Bent Frederiksen. Han kom kort ind på det personalepolitiske regnskab, der suppleres dels med trivselsmålinger, dels med de lovpligtige APV-undersøgelser: - Resultatet var generelt positivt, men der er altid plads til forbedring, så vi sikrer fastholdelsen og udviklingen af 3B som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, sluttede Bent Frederiksen. Lille overskud på årsregnskabet Bent Frederiksen gennemgik herefter årsregnskabet i kort form. Årets resultat var et»lille«overskud på godt 1 mio. kroner. De godt kroner stammer fra driften, som dermed er i balance. De kroner udgøres af nettorenteindtægten efter at afdelingerne har fået deres andel af renteoverskuddet. Resultatopgørelsen balancerer med knap 125 mio. kroner. Egenkapitalen udgør knap 290 mio. kroner, men en meget stor andel af pengene er bundet i ejendommene og som udlån til afdelingerne og til projekter. Derfor har 3B»kun«72,4 mio. kr. disponibelt. - Så selv om vi på papiret ser rige ud, har vi vel i virkeligheden kun den fornødne buffer i forhold til mellemregningen med afdelingerne og vores investeringer, mente Bent Frederiksen afslutningsvis. Se dias fra formandens beretning, den administrative beretning og gennemgang af regnskabet 2010 på under fanen Beboerdemokrati/Repræsentantskabet. 5

6 Servicefradrag også til almene beboere Af Anette Hertz, kommunikationschef Folketinget har vedtaget et såkaldt servicefradrag. Det betyder, at man kan trække udgifter til løn for hjælp og vedligeholdelse i sin bolig fra, så man ikke skal betale skat af beløbet. Et enkelt lille forbehold: Følgende er skrevet ud fra oplysninger fra BL og Skats hjemmesider. Tjek selv oplysningerne, før du sætter arbejde i gang. Alle over 18 år har frem til 2013 ret til et fradrag på op til kr. pr. år. Det er resultatet af et forsøg med fradrag for hjælp og lønudgifter til vedligeholdelse, som Folketinget har vedtaget. Består husstanden fx af to voksne og en ung, som fylder 18 år, inden året er omme, har alle tre altså ret til et fradrag på kr. pr. år. Fradraget er et forsøg, som foreløbig gælder fra 1. juni 2011 og frem til 31. december Hvordan får man fradraget For at få servicefradraget, skal du indberette lønudgiften til Skat via en funktion på deres hjemmeside, som er klar i slutningen af Når du indberetter arbejde, udført af en virksomhed, skal du bruge fakturaen, hvor der skal være CVR-nummer, nummer på fakturaen og specifikation af, hvilken del af prisen der går til arbejdsløn. Er det en privatperson, der har udført service for dig, kan du bruge en serviceerklæring, som du finder på Skats hjemmeside. Skat bruger de oplysninger, du indberetter, til at give dig fradrag på din årsopgørelse. På årsopgørelsen bliver udgiften til arbejdsløn ganske enkelt trukket fra det beløb, du skal betale skat af. Særlige krav til almene beboere Som lejer i en almen bolig kan du også få fradrag for dine udgifter, men der er nogle forhold, du skal være særligt opmærksom på. 1. Du skal bo i din bolig, når arbejdet udføres. 2. Du skal selv betale for arbejdet. 3. Du skal have ret til at vedligeholde boligen. Du kan kun få servicefradrag for det vedligeholdelsesarbejde, du får udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer. Altså kun til den individuelle råderet og kun til det, du betaler af egen lomme. Du kan IKKE få fradrag for de udgifter, afdelingen står for og altså heller ikke for arbejder, der er finansieret med afdelingslån. Du kan altså ikke få fradrag for de kollektive råderetsarbejder, ligesom du heller ikke kan få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra din vedligeholdelseskonto eller af boligforeningen. Hvis du har pligt til at sætte lejemålet i stand, når du flytter, kan du få servicefradrag for udgifterne til arbejdsløn. Det gælder også, hvis udgifterne modregnes i dit depositum. Men arbejdet skal udføres, MENS DU STADIG BOR i boligen. Du skal så have en faktura, en specifikation af arbejdslønnen samt en dokumentation for, at udgiften er trukket i dit depositum. På Skats og BL s hjemmesider kan du læse mere om, hvad der kan fradrages, og hvem der må udføre arbejdet. Ny salgslov for almene boliger er vedtaget Af Anette Hertz, kommunikationschef Med støtte fra Liberal Alliance og Radikale har regeringen nu vedtaget en ny salgslov, der fokuserer på de udsatte boligområder. Det er blevet lettere at sælge hele blokke almene boliger i udsatte boligområder. Til gengæld er det blevet sværere for den almindelige lejer at købe sin bolig og beboerne har ikke længere ret til rente- og afdragsfrit lån på 30 % af købssummen. Som udgangspunkt skal der være enighed om salg mellem beboere, kommune og boligorganisation. Salg mod organisationens ønske kan kun ske, hvis mere end to tredjedele af beboerne i en afdeling stemmer for salget. Kan bruge provenuet til helhedsplan Det er samtidig blevet lettere for boligorganisationerne at få en særlig godkendelse af Socialministeriet til at sælge en hel afdeling eller blok i de udsatte boligområder til eksterne købere. Men kun hvis salget er et led i en godkendt helhedsplan for området. Samtidig kan boligorganisationen bruge»overskuddet«fra salget til at betale for helhedsplanen. Med den nye salgslov har regeringen imødekommet en stor del af den kritik, den almene sektor havde af den tidligere forsøgsordning, og regeringen forventer, at der bliver solgt 100 boliger om året med den nye ordning. 6

7 Rejsegilde i helt ny 3B-kommune Høje-Taastrup Af Anette Hertz, kommunikationschef skal jeg bo. Bliver det ikke bare flot?«sådan spurgte en af de kommende beboere i 3B s nye afdeling Møllergården i Høje-Taastrup, da der var rejsegilde den 17. juni Det var en tydeligt tilfreds borgmester for Høje-Taastrup, der holdt tale ved rejsegildet på den første del af 3B s to nye afdelinger i Høje-Taastrup. - Boligerne i Møllergården, som får plads til 10 fra socialpsykiatrien, er helt i top. Arkitekterne har sørget for et fantastisk lysindfald, og her kan vi leve op til de ønsker, vi har for miljøet i vores institutioner: Frisk og ren luft, sunde materialer, sollys, rummelighed, fleksibilitet og kontakt med naturen, sagde borgmester Michael Ziegler blandt andet. Michael Ziegler mente også, at de 10 beboere helt sikkert gerne vil give en hjælpende hånd til de 30 ældre, der kommer til at bo i den anden 3B-afdeling på stedet, nemlig Kongsgården. Borgmesteren sluttede sin tale med at takke 3B, arkitekterne, entreprenøren og ikke mindst håndværkerne, som jo er dem, rejsegilder holdes for. Næste mand på talerstolen var Villy Sørensen, formand for 3B: - Da vi var til 1. spadestik i december 2010, var det bidende koldt. Vi var helt Borgmester Michael Ziegler var glad for, at man i de to nye bebyggelser har fokus på både energi og miljø og lys og rummerlighed. bekymrede for, om spaden overhovedet kunne komme i jorden. Men det kunne den heldigvis. Nu et halvt år senere er halvdelen af bebyggelsen rejst med de to første blokke. Og jeg kan ved selvsyn konstatere, at beboerne får lyse, tidssvarende boliger med god plads. Og i Møllergården vil der også være fællesareal med gode arbejdsforhold for personalet. Vi håber, boligerne og de færdige udearealer med forskellige typer belægning og beplantning vil skabe gode rammer og et godt levemiljø for de kommende beboere, fortalte Villy Sørensen. Villy Sørensen understregede, at det er vigtigt at have et godt samarbejde med kommunen, når man skal lave den slags byggerier. Ud over de byggetekniske ting er det utroligt vigtigt for 3B, at de fremtidige beboere og personale som det er tilfældet i dette byggeri tænkes ind i projektet og 3B glæder sig til at byde alle velkommen. På talerstolen var også direktør Robert Mayer fra Jönsson, arkitekt Niels Friis fra Catalyst Architects samt områdeleder Mette Olsen. Efter de obligatoriske hurra-råb, var der fremvisning af boligerne. Om Møllergården og Kongsgården Møllergården består af 10 særboliger, Kongsgården af 30 ældreboliger. Begge bygges som passivhuse med fladeelementer i træ og præfabrikerede badekabiner. De første 10 beboere flytter ind den 1. september. 1. oktober flytter de næste 10 ind og så fremdeles, indtil alle er flyttet ind den 1. december. Totalentreprenør er Jönsson. Tegnestue er Catalyst Architects. Ingeniører er Grontmij. Landskabsarkitekt er Kragh og Berglund. 7

8 Hjemmeside til boligafdelingerne Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder Nu får alle boligafdelinger i 3B mulighed for at få deres egen hjemmeside. 3B s gamle hjemmeside var resultatet af fusionen i 2008, og nu trængte den til at blive frisket op og samle 3B på en bedre og mere dynamisk måde. Afdelingens egen hjemmeside Vi har valgt et system, der gør det nemt og hurtigt at opdatere. I forbindelse med 3B s nye hjemmeside tilbyder vi alle boligafdelinger i 3B en afdelingshjemmeside, som afdelingen selv lægger indhold på og opdaterer. Vi gennemgik fire pilotprojekter med fire forskellige boligafdelinger i 3B, og ud fra deres meninger skabte vi en skabelon, som alle afdelinger nu har mulighed for at gøre brug af. Opstarten af afdelingshjemmesiden foregår på et kursus i 3B, hvor afdelingens webansvarlige lærer at oprette sider, lægge indhold på m.v. Derefter kan afdelingen selv arbejde videre med udformningen af deres hjemmeside. Projektor til afdelingsmødet? Når beretningen skal aflægges, og regnskabet skal gennemgås på afdelingsmødet, er det en god ide at understøtte det talte ord med dias. Men det kræver en bærbar og en projektor. 3B har to»sæt«, som afdelingerne kan låne, men I kan måske også låne af naboafdelingen? Har I brug for projektor og bærbar til jeres afdelingsmøde, så kontakt lokalinspektøren. Kursusudvalget holder for øvrigt også kursus i PowerPoint den 16. august, hvor du kan lave dine egne dias. Kanal 3B Hjemmeside til hvad? På afdelingens egen hjemmeside kan redaktørerne i afdelingen lægge information om boligafdelingen på, fx åbningstider på ejendomskontoret, nødkaldslister og lignende. Beboerne vil kunne debattere med hinanden og afdelingsbestyrelsen. Redaktørerne kan oprette en kalender med afdelingens aktiviteter og meget mere. Derudover vil der på forsiden være et område med servicemeddelelser fra 3B, fx nye regler for råderet, eller at der bliver lukket for vandet i afdelingen. Kom med på kursus Indtil videre arbejder syv afdelinger på deres afdelings hjemmeside. Hvis jeres afdeling har lyst til at oprette jeres egen hjemmeside, så kom med på kursus. Næste kursus er allerede 4. august hos 3B i Kronprinsessegade. Lidt statistik 1. januar til 31. marts 278 fraflytninger svarer til 2,48 % Udsættelsessager pga. restancer: modtog 1. rykker 466 modtog 2. rykker (ophævelse) 57 fik 3. rykker (blev sendt til advokat) 22 blev sat ud af boligen de 9 nåede selv at aflevere nøglen, inden fogeden kom Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv., Villy Sørensen, Steffen Morild, Iris Gausbo, Anette Hertz (DJ), Camilla Gregers-Høegh. Layout Rikke Trillingsgaard Carlberg Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag 750 eget tryk / Næste nummer er september 2011 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 7. september 2011 Kalender Se også fælleskalenderen på X3B Fælleskonference november 2011 Repræsentantskabsmøde 23. november 2011 Bestyrelsesmøder 16. september, 13. oktober, 23. november, 15. december 2011 Forretningsudvalg 25. august, 6. september, 4. oktober, 15. november, 6. december 2011 Kurser 4. august: Afdelingens egen hjemmeside. 16. august: PowerPoint-kursus Se alle kurser på X3B.3b.dk. Nyt om personalet Goddag til: Allan Jensen, Egedalsvænge Susanne Andersen, Sekretariatet Bjørn A. Jørgensen, Byg Olga Gouskova, Økonomielev Suzanne Trøjbjerg, HR Ivan Bo Rasmussen, Højstensgård Tobias D. Larsen, Hjortegården Torlejf Johnsen, Egedalsvænge Thomas Tækker, Driftschef Herlev Charafdin Akhlaf, Remisevænget Øst Yvonne Nielsen, Kundeservice Gitte Andersen, barselsvikar Kundeservice Farvel til: Steen Jørgensen, lokalinspektør Herlev Ole Rasmussen, Driftschef Herlev Michael Damm Jensen, Kundeservice Anette Hvidberg Velk, Energi og miljø Ulla Lund, barselsvikar Kundeservice Connie Larsen, Områdekontoret København Carl Carlsen, Folehaven 8

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til

på museum Urbanplanen års jubilæum på Händelsvej Søagerpark Københavns Zoo nu leverandør til 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B I nr. 14 I december 2014 50 års jubilæum på Händelsvej Søagerpark nu leverandør til Københavns Zoo Urbanplanen på museum Indhold 3 Glædelig jul og

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere