UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015"

Transkript

1 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

2 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke jobcentrets virksomhedsindsats? Vigtige opmærksomhedspunkter i udviklingen og implementeringen af en styrket virksomhedsindsats

3 TILGANG TIL UDVIKLING AF VIRKSOMHEDSINDSATSEN

4 ET GODT OG VELFUNGERENDE SAMARBEJDE MELLEM VIRKSOMHEDER OG KOMMUNE ER TIL GAVN FOR ALLE! Virksomhederne kan understøttes i omstilling, udvikling og vækst Borgerne får en bedre og mere jobrettet indsats fra jobcentret bedre effekter i forhold til job, opkvalificering og fastholdelse Jobcentret får flere ledige i arbejde, opkvalificering og afprøvning (bedre effekter og økonomisk gevinst) Kommunen kan via jobcentrets og erhvervskontorets indsats understøtte vækst i lokalområdet og understøtte job og selvforsørgelse til så mange borgere som muligt (økonomisk gevinst)

5 EN SUCCESFULD VIRKSOMHEDSINDSATS SKAL I STØRRE OMFANG BYGGE PÅ EN FORRETNINGSFORSTÅELSE Jobcentret er en servicevirksomhed lever af at sælge og levere gode produkter og god service Virksomhederne er den primære kunde er aftager af jobcentrets produkter og service Jobcenterets succes opnås ved at skabe værdi for virksomhederne ikke kun ved at udvide kontakten til virksomhederne

6 EN SUCCESFULD VIRKSOMHEDSINDSATS SKAL I STØRRE OMFANG BYGGE PÅ EN FORRETNINGSFORSTÅELSE Hvad er vigtigt for at kunne skabe værdi for virksomheder -og dermed gode resultater: Viden om og kendskab virksomhedernes behov og ønsker i ft. produkter og service Virksomhederne skal kende jobcentrets produkter og services Høj kvalitet i jobcentrets leverancer (produkter og service) Flere valgmuligheder i ft. rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og udplacering Fokus på at opbygge relationer til virksomheder (udvide og fastholde samarbejdet) En service-og behovsorienteret tilgang til og møde med virksomhederne

7 HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED AT UDVIKLE OG STYRKE JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS?

8 FOKUS I UDVIKLINGEN AF VIRKSOMHEDSINDSATSEN En styrket kontakt til og dialog/samarbejde med virksomhederne En styrket rammesætning af virksomhedsindsatsen større tydelighed om forretnings-og servicetilgang, mål, kerneopgaver, kunder, produkter, ressourcer, mv. Et styrket servicekoncept overfor virksomheder serviceniveau, serviceprodukter, servicestandarder i ft. rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og udplacering Et styrket leveringssystem organisering, arbejdsprocesser, metoder, værktøjer og kompetencer. Herunder særligt modeller for kobling mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere En kapacitet til at levere og udvikle differentieret virksomhedsservice En kapacitet til at fastholde og udvide samarbejdet med de gode kunder

9 ØGET DIALOG MED OG VIDEN OM VIRKSOMHEDERNES EFTERSPØRGSEL Hvad skal der til? Overblik over arbejdskraftefterspørgslen Viden om hvilke services virksomhederne efterspørger Kendskab til virksomhedernes ønsker til samarbejds- og dialogformer Hvordan kan der arbejdes med det? Dialog med virksomheder om service og samarbejde i advisory boards, netværk mv. Systematiske afdækninger, f.eks. digitale/telefoniske screeninger, virksomhedspaneler, kampagner mv. Screening af virksomhedernes serviceog samarbejdsbehov, når der er kontakt

10 DEN LEDELSESMÆSSIGE RAMMESÆTNING Hvad skal der til? Strategiske mål og pejlemærker Rammer for indsatsen kerneopgaver, ressourcer, produkter, serviceniveau og serviceindhold Indsatsstrategi og udmøntning af indsats Ledelseskommunikation Hvordan kan der arbejdes med det? Strategi for virksomhedsindsatsen Etablere styringsværktøj => Udmøntning i indsatsplaner med operationelle måltal Fastlægge indhold i service og i evt. servicepakker Fastlægge og afprøve metoderne til at øge dialogen med virksomhederne

11 FASTLÆGGELSE AF SERVICENIVEAU OG SERVICEINDHOLD Hvad skal der til? Klarhed over hvilke serviceprodukter, som jobcenteret skal levere og ikke skal levere til virksomhederne Udvikling af nye og efterspurgte serviceprodukter og servicestandarder Fastlægge servicepakker med modkrav til virksomhederne for en udvidet service Hvordan kan der arbejdes med det? Inddrage ledere, virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere i fastlæggelsen af serviceprodukter og standarder Formaliserede beskrivelser af servicepakker inden for de fire kerneservices rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og udplacering (med modkrav)

12 OPTIMALT LEVERINGSSYSTEM OG SERVICEVÆRDIKÆDER Hvad skal der til? Gennemsigtige og effektive arbejdsprocesser Rolle- og opgavefordeling De rette kompetencer og kompetenceprofiler Hvordan kan der arbejdes med det? Beskrivelser for de vigtigste virksomhedsrettede arbejdsprocesser Rolle-og opgavefordeling Inddrage virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere i at fastlægge arbejdsprocesser Særlige modeller for at styrke samarbejdet mellem virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere

13 UDVIKLING AF DE RETTE KOMPETENCER I LEVERINGSKÆDEN Virksomhedskonsulenten Accept af mål og succeskriterier for jobcentret og virksomhedsservice Viden om virksomheder generelt og lokalt Viden om jobcentret målgrupper Viden om tilbud, og services til virksomhederne Evne metoder og teknikker til: at åbne og skabe relationer til virksomheder at afdække virksomhedernes behov og ønsker at koble virksomheder og borgere at skabe resultater service og den gode løsning at samarbejde med sagsbehandlerne Sagsbehandleren Accept af mål og succeskriterier for jobcentret Accept af vigtigheden af virksomhedsservice Viden om egne opgaver og rollers betydning for og sammenhæng til virksomhedsservice Viden om job og virksomhedsrettede tilbud indhold, krav, resultater, målgruppe mv. Evne metoder og teknikker til: at afdække borgere i ft. job og virksomhedstilbud at motivere borgere til job og virksomhedstilbud at gøre borgere klar til job og virksomhedstilbud at samarbejde med virksomhedskonsulenterne

14 VIGTIGE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I UDVIKLINGEN OG IMPLEMENTERINGEN AF EN STYRKET VIRKSOMHEDSINDSATS?

15 HVAD ER VIGTIGT I UDVIKLINGEN OG IMPLEMENTERINGEN AF EN STYRKET VIRKSOMHEDSINDSATS? (I) Tydelig rammesætning af virksomhedsservice => Hvad vil vi og hvad skal vi? Strategiske mål for virksomhedsservice (hvad og hvor meget skal vi opnå?) Kerneopgaverne i virksomhedsindsatsen (hvad skal vi løse?) Indsatsstrategi (hvordan gør vi?) og servicestrategi (hvad tilbyder vi?) Ressourcer, produkter og services (Hvad har vi at gøre godt med og hvad har vi på hylden?) Leveringskæden på plads => Hvordan gør vi det? og Hvem gør hvad? Enighed om produkter og services (hvad har vi og hvad tilbyder vi?) Opgave- og rollefordeling internt i jobcentret (hvem har hvilke opgaver og roller?) De virksomhedsrettede arbejdsprocesser (trin, arbejdsdeling, informationsudveksling, kvalitetskrav, mv.) Metoder og redskaber der anvendes (særlige kontaktformer, IT-redskaber, mv.)

16 HVAD ER VIGTIGT I UDVIKLINGEN OG IMPLEMENTERINGEN AF EN STYRKET VIRKSOMHEDSINDSATS? (II) Holdninger og kultur => Vi har fælles mål, værdier og normer Jobcentret er en servicevirksomhed -derfor skal vi arbejde på en ny måde og får nye opgaver En effektiv leveringskæde stiller krav til forandringer hos alle afdelinger og medarbejdere Forståelse og accept af at alle led i leveringskæden har betydning for resultatet Ledelsens egangement og styring => Vi tror på det og vi mener det Ledelsen skal sætte sig i spidsen for forandringen og fastholde fokus hele vejen Teamlederne som nøglepersoner i implementeringen fokus, styring og opfølgning Kompetenceudvikling=> Vi skal kunne dette organisatorisk og individuelt Kompetenceudvikling, som en del af en samlet forandringsproces ikke enkeltstående kurser

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere