Handicaprådet. det d. 8. april FagU Fagsekretariat for Undervisning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicaprådet. det d. 8. april 2008. FagU Fagsekretariat for Undervisning. undervisning@faaborgmidtfyn.dk"

Transkript

1 Handicaprådet det d. 8. april 2008 FagU Fagsekretariat for Undervisning

2 Disposition 1) Kommunens tilbud og indsats på specialundervisningsområdet, herunder tilbud til: - autistiske børn - ADHD - læsesvage elever 2) Det 11. skoleår og den treårige ungdomsuddannelse.

3 Specialundervisningen Der er igangsat initiativer med det formål at analysere, evaluere og udvikle de forskellige specialindsatser, således at der i løbet af nogle år er mere konkrete erfaringer med, hvad der er best practise på området, bl.a. med det formål at inkludere flest mulige børn inden for folkeskolens almindelige rammer, jf. den politiske målsætning for området. Sideløbende med dette evaluerings- og udviklingsarbejde vil det i forbindelse med skolestrukturanalysen blive vurderet, i hvilken udstrækning Faaborg - Midtfyn Kommune skal etablere flere egentlige specialskoler/heldagsskoler.

4 Kommunalt niveau I forbindelse med specialundervisningen er der igangsat en Række initiativer på kommunalt niveau og på skoleniveau. Følgende er iværksat: Der er udarbejdet og godkendt en inkluderende børne- og unge politik. Der er udarbejdet og godkendt en inkluderende kommunal målsætning for specialundervisningen.

5 Kommunalt niveau Der er udarbejdet faste procedurer for arbejdet med og visitationen af elever med særlige behov, som sikrer, at normalsystemets faglige og økonomiske ressourcer er udtømte, før en elev eventuelt henvises til undervisning udenfor skolens almindelige rammer (lokalmødet, områdemødet, PPR-sagsgang og årshjul for visitation) Ved selve visitationen af elever med vidtgående indlæringseller adfærdsmæssige problemer anvendes så vidt muligt enkeltintegration frem for visitation til specialtilbud. Tilbuddet i heldagsklassen på Rolfsted Skole er blevet udbygget. Det er for normaltbegavede med Akt problemer og elever der ellers vil være placeret på en specialskole udenfor kommunen.

6 Kommunalt niveau Ungdomsskolen underviser grupper af ældre elever på entreprenørbasis, som ellers ville være blevet undervist uden for kommunen. Der arbejdes med familieklassekonceptet på hovedparten af skolerne, og der sker uddannelse af personale i konceptet. Der er iværksat uddannelse af læsevejledere på samtlige skoler.

7 Følgende er iværksat: Skoleniveau Der er besluttet en politisk/faglig indsats på specialundervisningsområdet. Dette indsatsområde indgår i samtlige skolers aftaler og består i: A. Evaluering: Hver skole skal evaluere sin hidtidige praksis indenfor specialundervisningen / specialindsatser. B. Udvikling: Specialundervisningen skal udvikles. Dette sker bl.a. via udviklingsarbejde støttet af det afsatte rammebeløb.

8 Skoleniveau C. Dokumentation: Det er i skolens aftale fastlagt, at det specialpædagogiske arbejde på skolen, der er udført/igangsat for de midler, der er afsat hertil i budget skal dokumenteres. Den forebyggende indsats skal rettes mod elever med AKT-problemstillinger (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Erfaringerne fra de igangsatte projekter vil indgå i den fremtidige organisering af specialundervisningen.

9 Følgende tilbud anvendes af kommunen: Almen specialundervisning/specialindsatser Specialundervisningstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune ud over de almene tilbud Enkelt-integrerede elever / elever der er tildelt støttetimer Intern skole på socialpædagogisk opholdssted i og udenfor kommunen Specialtilbud i andre kommuner og regionale tilbud

10 Almene tilbud Skolerne har fået tildelt økonomiske ressourcer til almen specialundervisning samt til specialpædagogiske indsatser. Det er op til den enkelte skole at beslutte sig for, hvordan ressourcerne skal anvendes. Ressourcerne kan f.eks. bruges til faglige kurser for elever familieklasser ansættelse af specialpædagoger (AKT-indsatser)

11 Ud over de almene tilbud Specialundervisningstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune ud over de almene tilbud

12 Kommunens egne tilbud Kommunens egne tilbud til autistiske børn er følgende (I de efterfølgende dias, vil jeg forklare, hvilke andre tilbud vi har): Afdeling Rolfsted og Aastrup har de lettere tilfælde. Ved lettere grader af autisme sker der en vurdering, om eleven kan enkeltintegreres på kommunens folkeskoler.

13 Enkelt-integrerede elever / elever der er tildelt støttetimer Enkeltintegrerede elever er elever, som er visiteret til vidtgående specialundervisning, og hvor alternativet vil være skoleplacering på specialskole. Brahetrolleborg skole 1 elev Broskolen 4 elever Carl Nielsen Skolen 8 elever Heden-Vantinge skole 3 elever Horne Skole 7 elever Tingagerskolen 4 elever Toftegaardskolen 1 elev Vester Åby 6 elever Nordagerskolen Nordskolerne Svanninge Skole Faaborg Sundskole Sydskolerne Søllinge Skole Tre Ege skolerne 5 elever 11 elever 9 elever 4 elever 6 elever 4 elever 23 elever

14 Interne skoler i kommunen Børn fra Faaborg-Midtfyn kommune placeret på intern skole beliggende i kommunen. Basecamp 2 elever Småskolerne ved Nakkebølle 4 elever Haagerup gl. skole 1 elev Værkstedets Skole, Kværndrup 4 elever Gl. Højgård, Kværndrup 8 elever Æblegården, Årslev 1 elev Holbrogaard 0 elever Munkegaarden, Avernakø 1 elev Nordskovens friskole, som har specialiseret sig i at undervise elever med specialpædagogiske problemer, 4 elever fra Faaborg - Midtfyn Kommune.

15 Specialtilbud i andre kommuner, som Faaborg - Midtfyn Kommune anvender Odense: Enghaveskolen: 11 elever Specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespekter). Nørrebjergskolen: 10 elever Elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med multiple funktionsnedsættelser.

16 Specialtilbud i andre kommuner, som Faaborg - Midtfyn Kommune anvender Rosengårdskolen: 9 elever Bevægeklassen: Bevægelseshæmmede elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. Funktionsklasse: Elever med neurologisk relaterede vanskeligheder, med et ujævnt funktionsniveau. R-klassen: Elever med erhvervet hjerneskade Paarup Skole: 6 elever Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Autisme (højt fungerende), Aspergers syndrom, elever med grænsepsykose /psykose, OCD-tilstande, svære ADHDproblematikker, Tourettes syndrom og lignende.

17 Ejbyskolen: 11 elever Centerafdelingen: Vidtgående specialundervisning for hørehæmmede elever med middelsvær til svær hørenedsættelse eller elever med Cochlear Implant. Elevernes sproglige udvikling er påvirket, ligesom deres sociale og identitetsmæssige udvikling ofte er påvirket. Tale/sprog afdelingen: Vidtgående specialundervisning til elever med tale/sprogvanskeligheder. Eleverne er generelt normalt begavede med et ujævnt funktionsniveau. Eleverne har ofte omfattende tale/sprogligt handicap med stort behov for talepædagogisk undervisning. Derudover ses ofte læseindlæringsproblemer.

18 Nyborg: Lindholmskolen: 23 elever Specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Nyborg Heldagsskole: 5 elever Målgruppen er elever mellem 6 18 år. Eleverne er normaltbegavede med faglige og sociale indlæringsvanskeligheder samt psykiske problemer. Svendborg: Sundhøjskolen: 5 elever Heldagstilbud. Normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektrumforstyrrelser).

19 Byhaveskolen: 36 elever Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder, elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autismespektrum forstyrrelser) som ikke er aldersmæssigt udviklet og elever med multiple funktionsnedsættelser. Østre Skole, Centerklasserne: 3 elever Elever med svære tale, sprog, kommunikations og hørevanskeligheder. Assens: Pilehaveskolen: 16 elever Specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

20 Middelfart: Skrillingeskolen: 1 elev Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Udby Behandlingshjem: 6 elever Kerteminde kommune: Englegården: 1 elev Skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Regionale tilbud: Fredericiaskolen

21 Antal børn b i specialtilbud i andre kommuner og regionale tilbud - tidligere amtsskoler Antal af elever Specialtilbud i andre Kommuner Regionernes undervisningstilbud Ved siden af disse undervisningstilbud har Faaborg-Midtfyn Kommune børn på nogle regionale behandlingstilbud bl.a. Møllebakken, Kastaniely og Egely, som også modtager undervisning. Disse børn er anbragt af sociale årsager.

22 Læsning er en vigtig forudsætning for en god skolegang og uddannelse Kommunens tilbud til læsesvage børn er følgende: Konsulent bistand fra FagU og PPR Læsevejledere på skolerne IT-rygsæk (Uddybes senere) Igangsatte initiativer som skal sikre en yderligere kvalitet i arbejdet med læsesvage elever. Styrkelse af sprogvurderinger og sprogligopmærksomhed i dagtilbuddene. Handleplan for sprog- og læseudvikling fra 0 til 16 år I forbindelse med handleplanen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af FagU, dagtilbud og PPR. Relevante aktører inddrages ad hoc bl.a. dansk videnscenter for ordblindhed, National videnscenter for læsning, blindeinstituttet i København (Ballerup)

23 IT rygsæk Udstyr: PC (helst bærbar) HP's Scanjet serie C-Pen 20 (købes hos Mikroværkstedet) Programmer: Microsoft Office Document Imaging: Til indscanning af tekst via scanner med OCR (tekstgenkendelse) Irisordbank/CD-ORD: Med støttende funktioner til læsning og skrivning. Tekstbehandlingsprogram: MS Word, integrerer brugen af de andre softwareprodukter på en enkel og hensigtsmæssig måde. Kurser: 2 kurser i Intro Iris Ordbank Disse opfølges af 1 til 2 udvidede kurser. Herudover: Uddannelse af lærere i brug af It-hjælpemidler

24 Det 11. skoleår r og den treårige rige ungdomsuddannelse Baggrund: - 9 års undervisningspligt - Oprettelse af den treårige ungdomsuddannelse. Den treårige ungdomsuddannelse har givet unge med særlige behov mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter afslutning af folkeskolen. De har således i dag samme muligheder og rettigheder som andre unge, og placeres således ikke i en venteposition til de fylder 18 år.

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere