DELTA En del af høreomsorgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA En del af høreomsorgen"

Transkript

1 DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej Odense C Tlf

2 Agenda Hvad er DELTA? Teknisk Audiologisk Laboratorium TAL Test AMGROS Kliniktilsyn Undervisning og vidensformidling DELTA som informationskilde

3

4 DELTA DELTA er et Godkendt Teknologisk Service institut (GTS) Selvejende institution (erhvervsdrivende fond) Arbejder til gavn for samfund og erhvervsliv 4 divisioner: Microelektronik, Lys & optik, Test & Consultancy og Incubator Hovedkvarter i Hørsholm, ca. 275 medarbejdere. Adresser i Odense, Aarhus og Sønderborg i Danmark.

5 DELTA s Organisering

6 Teknisk- Audiologisk Laboratorium Udgør det meste af DELTA s afdeling I Odense Blev grundlagt for mere end 40 år siden som forskningslaboratorium Omfatter i dag 3 hovedområder: Konsulentydelser (teknisk rådgivning, tests/undersøgelser undervisning Akkrediteret test af høreapparater Certificering af private høreklinikker

7 Konsulentydelser DELTA TAL er konsulenter for dansk høreomsorg, offentligt og privat Videnformidling, uddannelse, akustiske målinger, Hot line Kvalitet / patienttilfredshedsundersøgelse landsdækkende Sundhedsministeriets godkendelsesinstans for private høreklinikker Fortsat lokaler på Odense Universitetshospital, men de fleste aktiviteter er flyttet til Edisonsvej 24 nær Odense Banegård Center DELTA TAL er konsulenter for international høreapparatindustri Primært akkrediteret test/typeafprøvning af produkter Standardisering af metoder

8 Test af høreapparater og testnær rådgivning DELTA er internationalt akkrediteret til elektroakustisk og EMC test af høreapparater >90% af alle nye høreapparatmodeller er testet hos DELTA i Odense (ca. 300 typer årligt) De tre Danske høreapparatproducenter samt Phonak, Siemens and Starkey benytter DELTA til deklarering af nye høreapparattyper til det skandinaviske marked. DELTA s stærke position indenfor audiologi og høreapparater er etableret og udviklet fra midten af tresserne gennem tæt samarbejde med den danske høreapparatindustri (GN Resound, Oticon & Widex) og de 17 offentlige audiologiske afdelinger I Danmark. Siden 2000 har DELTA også haft tæt kontakt til de private høreapparatforhandlere i Danmark DELTA deltager i standardiseringsarbejde da avanceret signalbehandling i moderne høreapparater stiller krav til udvikling af nye standarder som sikrer gennemskuelig evaluering af apparaternes ydelse.

9 Akkrediteret til høreapparatmålinger - 5 lyddøde testkamre - International anerkendt certificering, ISO kompetent personale af ingenører/teknikkere PULSE Målesystem Kunstigt øre

10 IEC standarden: Typegodkendelses målinger

11 Elektromagnetisk interferens i høreapparater fra trådløse telefoner og mobiltelefoner

12 Dipol målinger: IEC vs. ANSII

13 Udviklingen af IEC signal behandling i høreapparater Stadigt mere komplekse høreapparater Stadig behov for objektive tekniske målinger Toner er ikke godt nok, tale er det realistiske input ISMAHDA projektet: Valg af talesignal (ISTS Oldenburg) definere reference test audiograms Definere test metode (langtidsmidling) Bygge test opstilling, sammenlignende målinger Implementering og færdiggørelse af standard

14 Valg af talesignal testsignals Widex Senso C8 60 db SPL input, audiogram C db DANTALE Esperanto CCITT female CCITT male ICRA female ICRA male Mod. speech Mod. White noise Hz

15 Selecting speech signals/ RTA Reference Test Audiograms (RTA) erstatter "lineær test indstilling" and Reference Test Gain (RTG) ISMAHDA standard audiograms - normal sloping Frequency k 1.5k 2k 3k 4k 6k Resultater vises som langtidsspektra 0 ISMAHDA standard audiograms - steep sloping Frequency k 1.5k 2k 3k 4k 6k db/hl 50 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Mere relevant information om høreapparatets opførsel end de traditionelle tonemålinger "fine-tuning" I Software kan bruges til at vise tone- og volume kontrol funktionalitet db/hl 60 S1 S2 S

16 Bredbåndet test NSH/DELTA original Audiogrammer ICRA Noise

17 Nye metoder til at karakterisere ydelsen fra moderne høreapparater Der er generel enighed om at forskellige fabrikater af høreapparater lyder forskelligt Udover at opnå god taleforståelighed, er det også vigtigt at høreapparatet gengivet lydindtryk på en behagelig og naturtro måde I lighed med alt andet lydudstyr bør lydkvaliteten af høreapparater vurderes og beskrives objektivt Basis bør være optagelser med høreapparater, der er indstillet med et standard audiogram og antager derfor at tilpasningsprogrammet udfra dette audiogram kan vælge deen mest optimale indstilling Optagelserne gør det muligt at fokusere på direkte sammenligninger af lyden I to høreapparater eller to forskellige indstillinger af en feature I et høreapparat.

18 Resultater af lydtests Forskelle mellem høreapparaterne kan vises på disse spindelvævsplot HA0 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6 Meeting (3 people talking- 1 male 2 female) Bemærk at forskellige attributter rangerer apparaterne forskelligt, HA 4 vurderes som en af e højeste på talegengivelse, men lavest på lydstyrke

19 DELTA er teknisk konsulent for AMGROS i forbindelse med høreapparat- og batteri licitationerne Høreapparat licitationen - fællesindkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker Baseret på en matrice med ydelsesbeskrivelse byder firmaerne ind med relevante apparater i de kategorier der på forhånd er defineret. Matricen operer med høretabskonfigurationer og kommunikationsbehov De billigste apparater i hver kategori vælges

20 Opbygning af matrice søjler & rækker A+. Meget stort hørebehov+funktionalitet. Kommunikationskrævende erhverv, undervisning, mødeaktivitet mv. med krævende lyttesituationer. A. Meget stort hørebehov. Kommunikationskrævende erhverv, undervisning, mødeaktivitet mv. med krævende lyttesituationer. B+. Stort hørebehov+funktionalitet. Skal kommunikere i situationer med moderat til kraftigere baggrundsstøj. Behov for kommunikation i situationer med større afstand til den talende. Erhvervs- eller foreningsaktive mennesker der deltager i møder, lytter til musik mv. B. Stort hørebehov. Skal kommunikere i situationer med moderat til kraftigere baggrundsstøj. Behov for kommunikation i situationer med større afstand til den talende. Erhvervs- eller foreningsaktive mennesker der deltager i møder, lytter til musik mv. C. Almindeligt hørebehov. Skal normalt kun kommunikere i situationer med moderat til mindre baggrundsstøj. Deltager i møder, foredrag og gruppesamtaler. D. Lille hørebehov. Brugere med stort set kun behov for kommunikation på 2- mands-hånd i rolige omgivelser E+: Baby er, børn og unge+funktionalitet. E: Baby er, børn og unge. 1. Stejle høretab, asymmetriske høretab og høretab med påvirket skelneevne. 2a. Kraftige høretab. 2b. Meget kraftige høretab. 3. Flade eller lettere faldende høretab. 4. Lettere konduktive høretab

21 Eksempler på kravspecifikationer A+ - Stejlt Høretab(1) Separat signalbehandling i mindst 10 kanaler. Støjundertrykkelsesalgoritme med separat funktion i hvér kanal. Adaptivt retningsmikrofonsystem med separat funktion i hver kanal. Flere programmer hvor mikrofonsystemets karakteristik kan vælges separat i hvert program. Antifeedback algoritmer med dels statisk og dels dynamisk funktion. Flere programmer hvor forstærkningsalgoritmens knæpunkt og kompressionsratio kan indstilles separat i hvert program. Trådløs kommunikation mellem højre og venstre høreapparat ved binaural høreapparatbehandling, således at de 2 apparaters forstærkningsalgoritme og mikrofonkarakteristik afstemmes de 2 apparater imellem. Support for fjernbetjening, der udover justering af høreapparat kan danne trådløs forbindelse til andre enheder. Frekvenstransformering. C- almindeligt hørebehov fladt høretab(3) Separat signalbehandling i mindst 4 kanaler. Støjundertrykkelsesalgoritme med separat funktion i hvér kanal. Adaptivt retningsmikrofonsystem med separat funktion i hver kanal. Flere programmer hvor mikrofonsystemets karakteristik kan vælges separat i hvert program. Antifeedback algoritmer med dels statisk og dels dynamisk funktion. Support for fjernbetjening. Øvrige egenskaber: Leveres i flere farver Generisk fitting rationale NAL NL2 muligt Generisk fitting rationale DSL I/O 5.0 muligt CROS/BiCROS Forberedt for FM Forberedt for Bluetooth lydstreaming Audiosko Tinnitusmasker Brugerbetjent styrkekontrol 1) Telespole 2) Datalearning Datalogging

22 Konsekvenser af licitationen Billigere høreapparater! Paradigmeskift i høreapparatudvalg: Nye modeller af apparater, nye fabrikater, flere økonomimodeller, færre topmodeller MEN høreapparatet alene afhjælper ikke høretabet Ligesom en Kia og en Ferrari begge påvirkes af dækkenes vejgreb og støjen fra dem, er en god høreapparattilpasning også afhængig af mere end funktionaliteten af høreapparatet. Faktorer som god tilpasning, motivation, øreprop/pasform, instruktion, drifts-stabilitet og forståelse for hvad apparatet kan, er også betydende faktorer for en vellykket tilpasning af høreapparatet.

23 Certificering af private høreklinikker DELTA er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at stå for certificeringen af private høreapparatleverandører I Danmark Certificeringen er baseret på en kvalitetshåndbog der er skrevet og underskrevet af klinikken samt målinger I klinikken af audiometeret og baggrundsstøjniveauet I audiometrirummene Kvalitetshåndbogen skal indeholde en udstyrsliste en fortegnelse over det audiologiske personale, procedurer for audiometri, tilpasning klagehåndtering mm.

24 Certificering af private høreklinikker II Høreklinikkerne skal lave kvalitetssikring i form af mindst et besøg til efterkontrol (dokumenteres i journal) samt ved udlevering af IOI-HA spørgeskemaet. Certificeringen medfører et årligt besøg hvor kvalitetshåndbogen og udvalgte journaler gennemgås, og målinger foretages i klinikken. Der kræves en halvårlig indrapportering af IOI-HA besvarelser, antallet af udleverede høreapparater og ændringer til kvalitetshåndbogen indrapporteres.

25 Konsekvens? Der udstedes ikke godkendelse før kvalitetshåndbog er indleveret med nødvendige og dækkende information, og tilsyn er udført Konstateres afvigelse, gives en tidsfrist til afhjælpning, herefter fjernes klinikken fra listen over godkendte private klinikker Afslag / fratagelser er i niveau 1-5 pr. år I de fleste tilfælde genudstedes godkendelsen når dokumentation er indleveret Liste over godkendte klinikker :

26 Uddannelse og vidensdeling Undervisning på de to store audiologiske uddannelser beliggende i Odense : Audiologiassistent uddannelsen (3 års erhvervsskole uddannelse) Logopædi og Audiologi(pædagogisk/teknisk) på SDU (funderet i humanora og medicin, men med en fair mængde audiologisk relevant teknik) Bachelor & specialeprojekter DELTA kurser

27 Hørepanel

28 DELTA som informations-kilde Generelt : Almennyttig dataindsamling via Klinikcertificering Spørgeskemaundersøgelse AMGROS licitation(er) Høreapparater Batterier Networking

29 Høreapparater udleveret i Danmark (2011) Tilvækst i totalt antal udleverede høreapparater i Danmark Har nået > /år Fald % private stigende, nu >50% <200 godkendte private klinikker Tilskud kr. pr. øre Tilskud i alt ca. 431 mio. kr./år Stk HA udleveret i DK - kalenderår År 2011: Udl. > apparater Privat andel 49% Tilskud: Ca. 329 mio. kr. Offentlig Privat

30 Opsummering DELTA primære berøringsflader med høreomsorgen: Kliniktilsyn private klinikker Test af høreapparater og hjælpemidler Uddannelse Indkøb af Høreapparater (AMGROS)

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

DANSK LYDTEKNOLOGI en global styrkeposition. Branchestrukturer, relationer & værdikæder

DANSK LYDTEKNOLOGI en global styrkeposition. Branchestrukturer, relationer & værdikæder DANSK LYDTEKNOLOGI en global styrkeposition Branchestrukturer, relationer & værdikæder DANSK LYDTEKNOLOGI en global styrkeposition Kortlægning af danske virksomheder og forskning som bygger på og anvender

Læs mere

Paneldebat konklusion

Paneldebat konklusion Paneldebat konklusion Vingstedskurset 27. august 2014 Hvordan optimerer vi den danske hørerehabilitering? Danmark har den højeste andel af udleverede høreapparater pr. indbygger. Danmark er det land, der

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Mit barn har en hørenedsættelse

Mit barn har en hørenedsættelse Mit barn har en hørenedsættelse En vejledning til forældre Indholdsfortegnelse I er ikke alene 3 Hørenedsættelse 5 Hvordan vi hører 6 Ørets anatomi 7 Graden af hørenedsættelse 8 Milepæle i kommunikation

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Forbrugerredegørelse 2006

Forbrugerredegørelse 2006 Forbrugerredegørelse 2006 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsyderne til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2006: Lasse Hamilton Heidemann Kapitel

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 Støj fra menneskelig aktivitet - Et udredningsarbejde Arbejdsmiljøinstituttet ISBN: 87-7904-155-8 Tryk: DTKommunikation

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

www.scantone.dk Produktkatalog 2012/13

www.scantone.dk Produktkatalog 2012/13 www.scantone.dk Produktkatalog 2012/13 Høretekniske hjælpemidler Teleslyngeanlæg Ly Rådgivning om akustik Projektoranlæg Inter Scantone er: avler Høretekniske hjælpemidler Teleslyngea Lydanlæg Rådgivning

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Afsluttende rapport Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Indhold Hvad er WTR projektet?... 4 De fem delprojekter... 5 Indledning... 6 Delprojekt

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

Hør verden omkring dig med Advanced Bionics

Hør verden omkring dig med Advanced Bionics Referencer: 1. Buechner A, Dyballa K-H, Hehrmann P, Fredelake S, Lenarz T. Advanced beamformers for cochlear implant users in challenging listening conditions. Indsendt til Otology & Neurotology, 2013.

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere