Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a"

Transkript

1 Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Lars Jønstrup Dollerup Økonomidirektør Telefon Contents Fax Copenhagen Airports A/S Page 1 of 24 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resume for de første tre måneder af Highlights af resultaterne... 3 Forventninger til HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Øvrige resultatposter... 7 Pengestrømsopgørelse... 7 Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold... 8 Aeronautisk segment... 9 Ikke-aeronautisk segment International segment Øvrige forhold Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 24

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2013 Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn (CPH) faldt med 0,7 procent i første kvartal 2013 til 5,1 mio. passagerer, men korrigeret for den tidlige påske i år og skuddagen i februar 2012, ses en vækst. På trods af dette steg både omsætning og resultat før skat med henholdsvis 2,4 procent til DKK 787,1 mio. og 4,9 procent til DKK 202,6 mio. Den stigende omsætning skyldes blandt andet fortsat fremgang i shoppingcentret samt et stadigt stigende antal internationale passagerer. CPH ser frem mod en travl sommer, og lufthavnen fastholder forventningerne til helåret. Forårsmånederne er altid usammenlignelige, fordi helligdagene og dermed rejseaktiviteten falder forskelligt fra år til år. De underliggende tal viste en fremgang kvartalet igennem, og ugerne op til påske viste endvidere en stærk trafikvækst, hvilket tegner positivt for den kommende periode. Den interkontinentale trafik vokser fortsat, idet antallet af passagerer på de lange, oversøiske ruter steg med 1,1 procent i første kvartal. I alt er antallet af internationale passagerer steget med 1,5 procent i årets første tre måneder. Cimber Sterling stod før konkursen i maj i fjor for 49 procent af den samlede danske indenrigstrafik, og derfor er fraværet af Cimber Sterling i 2013 medvirkende til, at indenrigstrafikken i første kvartal i år faldt med 20,1 procent. Kapaciteten på de internationale ruter er genvundet efter Cimber Sterlings konkurs. Omsætningen i det aeronautiske segment er steget med 3,3 procent. Fortsat positiv udvikling i shopping-centret Omsætningen i det ikke-aeronautiske segment steg med 2,8 procent, hvilket var drevet af en fortsat positiv udvikling i shopping-centret, en øget omsætning på parkering samt øgede hotelaktiviteter. Den afsluttede ombygning og modernisering af Hilton har sammen med et højere antal møder og konferencer resulteret i en omsætningsstigning på 10,2 procent for hotellet. Omsætningen i Københavns Lufthavns shopping-område fortsatte i første kvartal de seneste års positive udvikling. Omsætningen steg med 3,8 procent, hvilket skyldes et forbedret food & beverage udbud samt en række nye, stærke brands. CPH arbejdede i 2012 målrettet på at forbedre lufthavnens udbud af restauranter, cafeer og barer med blandt andet steak-restauranten MASH og Le Sommelier Bistro & Bar. Herudover har CPH i begyndelsen af 2013 yderligere forbedret de ekstraordinære kundeoplevelser gennem en ombygning og modernisering af Tax-free-butikkerne, ligesom CPH har åbnet Europas første Marc By Marc Jacobs i en lufthavn. På den måde fortsætter CPH med at imødekomme passagerernes ønsker og behov, og det smitter positivt af på deres forbrug i lufthavnen. HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE Passagertallet i Københavns Lufthavn faldt med 0,7 procent i de første tre måneder af Antallet af lokaltafgående passagerer faldt med 0,1 procent, og transfererende passagerer faldt med 3,4 procent Omsætningen steg med 2,4 procent til DKK 787,1 mio. (2012: DKK 768,3 mio.), hvilket hovedsagligt skyldtes prisindeksreguleringen af de passagerrelaterede afgifter i april 2012, flere internationale passagerer samt øget forbrug i shopping-centret Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 2,0 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 2,7 procent til DKK 385,0 mio. (2012: DKK 374,9 mio.) Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 24

4 EBIT steg med 2,8 procent til DKK 253,2 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2012: DKK 246,4 mio.). Reporteret EBIT steg med 3,8 procent til 252,0 mio. (2012: DKK 242,7 mio.) Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med 2012 og udgør DKK 49,4 mio. Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 203,8 mio. (2012: DKK 196,8 mio.). Resultat før skat steg til DKK 202,6 mio. (2012: DKK 193,1 mio.) Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 214,6 mio. i de første tre måneder af 2013 (2012: DKK 166,0 mio.) FORVENTNINGER TIL 2013 Forventninger til resultat før skat På baggrund af det forventede trafikprogram for resten af 2013 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2012 forventes at give en positiv effekt i Endvidere forventes 2013 at blive positivt påvirket af fuldsårseffekten af de ruter, som blev erstattet efter Cimber Sterlings konkurs i Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også at være højere end i 2012 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2013 end i 2012, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2013 derfor at være lidt lavere end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes derimod at være højere i 2013 end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. Forventninger til investeringer i anlægsaktiver I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer i 2013 som i tidligere år at investere på et niveau, som er markant højere end det forpligtede. Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. Forventningerne til 2013 for resultat før skat og investeringer fastholdes. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 24

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Q Q Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse (DKK mio.) Anden totalindkomst Totalindkomst Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 48,9% 48,8% 75,9% EBIT-margin 32,0% 31,6% 60,0% Aktivernes omsætningshastighed 0,34 0,36 0,40 Afkastningsgrad 10,9% 11,3% 23,7% Egenkapitalforrentning 16,0% 20,6% 49,5% Soliditetsgrad 37,3% 28,9% 36,0% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 75,3 73,1 205,8 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 143,1 140,4 276,9 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,4 337,9 459,0 NOPAT margin 25,7% 24,6% 49,6% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,35 0,38 0,41 ROCE 9,0% 9,3% 20,4% Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 24

6 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2013 Resultat for første kvartal 2013 Udviklingen i første kvartal 2013 var negativt påvirket af et fald i passagertallet på 0,7 procent i Københavns Lufthavn. Dette blev dog opvejet af ændret passagermix og højere omsætning i det ikke-aeronautiske segment. Koncernens resultat før skat for første kvartal 2013 udgjorde DKK 203,8 mio., når der korrigeres for særlige forhold på DKK 1,2 mio. som primært vedrørte omkostninger til omstrukturering. Resultat i forhold til 2012 Koncernomsætningen er steget med DKK 18,8 mio. til DKK 787,1 mio. svarende til 2,4 procent. Den aeronautiske omsætning er steget med 3,3 procent til DKK 427,6 mio., hvilket skyldes flere internationale passagerer samt prisinddeksreguleringen af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Den ikke-aeronautiske omsætning steg med 2,8 procent hovedsaligt drevet af nye koncepter i Food and Beverage og special butikkerne samt en stigning i forbrug pr. passager. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 2,3 procent til DKK 534,1 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Dette skyldes hovedsagligt højere personaleomkostninger på DKK 13,5 mio. grundet lønindeksering og en stigning på 63 fuldtidsansatte (fra i de første tre måneder af 2012 til i de første tre måneder af 2013) som følge af myndighedskrav til security-området. Eksterne omkostninger er faldet med DKK 2,1 mio. grundet det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering. Endvidere er afskrivningerne steget med DKK 0,8 mio. Korrigeret for særlige forhold er EBITDA steget med 2,0 procent. Det rapporterede EBITDA er steget med 2,7 procent til DKK 385,0 mio. Nettofinansieringsomkostningerne udgør DKK 49,4 mio., hvilket er på niveau med 2012 Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat steget med DKK 7,0 mio. til DKK 203,8 mio. Koncernens resultat før skat steg med DKK 9,5 mio. og udgjorde DKK 202,6 mio. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 787,1 768,3 18,8 2,4% EBITDA 385,0 374,9 10,1 2,7% EBIT 252,0 242,7 9,3 3,8% Nettofinansieringsomkostninger 49,4 49,6-0,2-0,4% Resultat før skat 202,6 193,1 9,5 4,9% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 24

7 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Renter 53,9 50,7 3,2 Markedsværdireguleringer 1,1 0,1 1,0 Øvrige finansielle omkostninger -5,6-1,2-4,4 I alt 49,4 49,6-0,2 Nettofinansieringsomkostningerne var på niveau med Renteomkostningerne er steget med DKK 3,2 mio. grundet renteændringer i Der var ingen væsentlige markedsværdireguleringer i hverken 2013 eller Øvrige finansielle omkostninger faldt med DKK 4,4 mio. primært grundet en stigning i aktiveringen af renter på anlægsaktiver som følge af det høje investeringsniveau. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 242,5 209,8 32,7 Investeringsaktivitet -214,4-166,0-48,4 Finansieringsaktivitet -3,2 147,6-150,8 Pengestrømme i alt 24,9 191,4-166,5 Likvider ved årets begyndelse 832,8 346,5 486,3 Likvider ved periodens udgang 857,7 537,9 319,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet Stigningen i pengestrømme fra driftsaktiviteten kan primært henføres til stigningen i omsætningen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Nettoinvesteringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i første kvartal DKK 214,4 mio. De største investeringer omfatter blandt andet opgradering af baggageanlægget, ombygning af Terminal 2, fornyelse og ombygning af tax-free området, fornyelser på standpladser samt el- og ventilationsarbejder. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteter vedrører et mindre afdrag på realkreditlån. Likvider CPH havde DKK 857,7 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 2.150,0 mio. pr. 31. marts Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 24

8 RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar marts 2013 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 787,1 Særlige forhold - for særlige forhold 787,1 Andre driftsindtægter 0,2-0,2 Eksterne omkostninger 145,7-0,1 145,6 Personaleomkostninger 256,6-1,1 255,5 EBITDA 385,0 1,2 386,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 133,0-133,0 Resultat før renter og skat 252,0 1,2 253,2 Nettofinansieringsomkostninger 49,4-49,4 Resultat før skat 202,6 1,2 203,8 Skat af periodens resultat 54,8 0,3 55,1 Periodens resultat 147,8 0,9 148,7 1. januar marts 2012 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 768,3 Særlige forhold - for særlige forhold 768,3 Eksterne omkostninger 148,7-1,0 147,7 Personaleomkostninger 244,7-2,7 242,0 EBITDA 374,9 3,7 378,6 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 132,2-132,2 Resultat før renter og skat 242,7 3,7 246,4 Nettofinansieringsomkostninger 49,6-49,6 Resultat før skat 193,1 3,7 196,8 Skat af periodens resultat 49,7 0,9 50,6 Periodens resultat 143,4 2,8 146,2 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPH s resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse samt noterne for perioden 1. januar 31. marts 2013 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Aeronautisk 427,6 414,0 13,6 3,3% 23,8 25,4-1,6-6,4% Ikke-aeronautisk 358,9 349,0 9,9 2,8% 228,4 215,0 13,4 6,2% Kerneområder 786,5 763,0 23,5 3,1% 252,2 240,4 11,8 4,9% Internationale aktiviteter 0,6 5,3-4,7-88,7% -0,2 2,3-2,5-112,1% I alt 787,1 768,3 18,8 2,4% 252,0 242,7 9,3 3,8% Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 24

9 AERONAUTISK SEGMENT Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 427,6 414,0 13,6 3,3% 1.931,7 Andre driftsindtægter 0,2-0,2-2,3 Resultat før renter 23,8 25,4-1,6-6,4% 308,6 Segmentaktiver 6.394, ,8 630,4 10,9% 6.297,6 Passagerer Det samlede antal passagerer i første kvartal 2013 faldt med 0,7 procent. Udviklingen skyldes faldet i indenrigspassagerer på 20,1 procent, der er skabt efter Cimber s konkurs. De internationale passagerer steg derimod med 1,5 procent. Desuden var trafikken negativt påvirket af påskens tidlige placering. Antallet af operationer er faldet med 7,9 procent, hvilket skyldes de større flytyper, der benyttes efter Cimber Sterlings konkurs, og det gennemsnitlige antal sæder pr. fly steg med 6,6 procent. Antallet af transferende passagerer faldt med 3,4 procent, hvilket skyldes fald hos en lang række selskaber som delvist er modsvaret af fremgang fra SAS. Herudover skyldes faldet, at Cimber Sterling tidligere leverede passagerer ind i SAS netværk i CPH. Kapaciteten på de internationale ruter er genvundet efter Cimber Sterlings konkurs. Lokaltafgående passagerer udgjorde 75,1 procent af alle afgående passagerer, mens transferpassagerer udgjorde 24,9 procent. Passagerer på de europæiske og interkontinentale ruter steg med henholdsvis 1,6 procent og 1,1 procent, hvilket overvejende skyldes flere passagerer til europæiske, mellemøstlige og nordafrikanske destinationer. Passagerer/vækst fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,6% 1,1% -20,1% Europa Interkontinental Indenrigs For yderligere kommentarer til trafikken henvises til den senest offentliggjorte trafikstatistik for marts Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 88,0 90,3-2,3-2,6% Passagerafgifter 193,4 185,3 8,1 4,4% Securityafgifter 97,1 93,1 4,0 4,3% Handling 34,1 32,4 1,7 5,1% Opholdsafgifter, CUTE med videre 15,0 12,9 2,1 16,0% I alt 427,6 414,0 13,6 3,3% Den samlede trafikomsætning steg med 3,3 procent, hvilket primært er drevet af et ændret passagermix samt prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Startafgifter faldt med 2,6 procent sammenlignet med sidste år, hvilket skyldes færre operationer men opvejes delvist af stigning i den gennemsnitlige startvægt på flyene. Cimber Sterlings konkurs i maj 2012 har haft en negativ påvirkning på antallet af operationer i Passagerafgifterne steg med 4,4 procent, hvilket hovedsageligt skyldes stigning i antallet af lokaltafgående internationale passagerer, herunder fra CPH Go samt prisindeksreguleringen pr. 1. april Security- og handlingafgifterne steg samlet set med DKK 5,7 mio. til DKK 131,2 mio. svarende til 4,5 procent, hvilket hovedsagligt skyldes stigning i antallet af lokaltafgående, internationale passagerer. Resultat før renter (EBIT) Faldet i EBIT skyldtes hovedsagligt en stigning i personaleomkostningerne grundet myndighedskrav til security-området og lønindeksering. Dette er delvist modsvaret af en stigning i omsætningen drevet af prisindeksreguleringen pr. 1. april 2012 samt bedre passager-mix. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 24

10 IKKE-AERONAUTISK SEGMENT Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 358,9 349,0 9,9 2,8% 1.563,0 Resultat før renter 228,4 215,0 13,4 6,2% 1.026,1 Segmentaktiver 2.940, ,2 67,8 2,4% 2.879,2 Omsætning Lejeindtægter Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 31,5 31,8-0,3-1,1% Shopping-center 148,7 143,2 5,5 3,8% Udlejning af arealer 11,9 12,8-0,9-7,0% Parkering 68,1 66,8 1,3 1,9% Øvrige lejeindtægter 2,1 2,1 - - Øvrige indtægter 10,4 12,2-1,8-14,6% I alt 45,5 46,7-1,2-2,6% I alt 227,2 222,2 5,0 2,2% Koncessionsindtægten fra shopping-centret steg med 3,8 procent, hovedsaligt drevet af nye koncepter i Food and Beverage og Special butikkerne, en stigning i antallet af internationale, afgående passagerer samt en stigning i forbrug pr. passager i flere kategorier. Tax-free butikken har på grund af den omfattende ombygning haft en negativ effekt på omsætningen. Udvikling af centret med større produkt- og prisdifferentiering fortsætter i 2013 mod målet om at forstærke vort World Class shopping-center. Første kvartal har budt på åbningen af en Marc by Marc Jacobs butik og en helt ny, større Joe and the juice og i starten af april blev den nye Tax-free butik officielt åbnet. Omsætningen fra parkering er steget med 1,9 procent. Væksten er primært drevet af en stigning i den gennemsnitlige billetpris på Standard+ kategorien og en stigning i antallet af transaktioner på Direct kategorien. Der er et marginalt fald i penetration og det samlede antal transaktioner. Øvrige indtægter er faldet med 14,6 procent grundet de gældende markedsvilkår som outdoor marketing i øjeblikket er underlagt. Omsætningen fra leje af lokaler og arealer er faldet med henholdsvis 1,1 procent og 7,0 procent, hvilket primært skyldes en engangsbetaling for administration af salg af bygninger i Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 46,1 41,8 4,3 10,2% Øvrige 40,1 38,3 1,8 4,6% I alt 86,2 80,1 6,1 7,6% Omsætningen fra hotelaktiviteten steget med 10,2 procent, hvilket hovedsageligt skyldtes at sidste års ombygning er fuldendt, og alle etager er i brug. Derudover oplever Hilton højere møde- og konferenceaktivitet. Belægningsprocenten på værelserne er stadig den højeste sammenlignet med Københavns centrum. Øvrige indtægter er steget grundet åbningen af et ekstra spor til SAS Fast Track i Øvrige indtægter indeholder også indtægter fra serviceordningen for rejsende med handicap (PRM). Denne service ydes på non-profit, transparent basis og dækker omkostningerne til den eksterne serviceleverandør. Resultat før renter (EBIT) EBIT steg med DKK 13,4 mio., hovedsageligt grundet stigningen i omsætningen og det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 24

11 INTERNATIONAL SEGMENT Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 0,6 5,3-4,7-88,7% 21,1 Andre driftsindtægter ,1 Resultat før renter -0,2 2,3-2,5-112,1% 774,7 Segmentaktiver 0,3 2,4-2,1-87,3% 2,1 Kapitalandele i associerede virksomheder - 0,4-0,4-100,0% 0,4 Omsætning Omsætningen fra de internationale aktiviteter er faldet sammenlignet med sidste år primært grundet lavere aktivitet i England som følge af frasalget af NIAL i EBIT EBIT er faldet med DKK 2,5 mio. i forhold til sidste år grundet faldet i omsætningen. Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 24

12 ØVRIGE FORHOLD Østre Landsret har den 1. februar 2013 afsagt dom i en af Københavns Lufthavne A/S mod SAS anlagt retssag om SAS betaling for lufthavnsselskabets assistance til SAS handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance). Københavns Lufthavne A/S har i perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 faktureret SAS og øvrige flyselskaber for den pågældende afgift. Sagen er en prøvesag i den forstand, at der er indgået procesaftaler med alle øvrige flyselskaber. Dommen fastslår, at Københavns Lufthavne A/S var berettiget til at opkræve afgift for PRM-assistancen i perioden. Københavns Lufthavne A/S har indregnet de opkrævede PRM afgifter for den pågældende periode fra flyselskaberne i regnskabet, hvorfor Østre Landsrets dom, som den foreligger, ikke indebærer nogen regnskabsmæssig påvirkning. SAS har den 14. februar 2013 anket dommen til Højesteret. Det er selskabets og dets juridiske rådgiveres forventning, at Østre Landsrets afgørelse fastholdes ved Højesteret. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPH s risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPH s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPH s serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 24

13 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE DKK mio Trafikindtægter 427,6 414,0 Koncessionsindtægter 227,3 222,2 Lejeindtægter 45,4 46,7 Salg af tjenesteydelser med videre 86,8 85,4 Omsætning 787,1 768,3 Andre driftsindtægter 0,2 - Eksterne omkostninger 145,7 148,7 Personaleomkostninger 256,6 244,7 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 133,0 132,2 Driftsresultat 252,0 242,7 Finansielle indtægter 1,0 0,6 Finansielle omkostninger 50,4 50,2 Resultat før skat 202,6 193,1 Skat af periodens resultat 54,8 49,7 Periodens resultat 147,8 143,4 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 75,3 73,1 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 24

14 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio Periodens resultat 147,8 143,4 Periodens værdiregulering af sikringstransaktioner 159,1-62,3 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -90,2 95,3 Skat af anden totalindkomst -17,2-8,0 Periodens anden totalindkomst 51,7 25,0 Totalindkomst for perioden i alt 199,5 168,4 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 24

15 BALANCE Aktiver 31. marts 31. marts 31. dec Note DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 410,8 332,9 408,6 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4.315, , ,9 Investeringsejendomme - 164,3 - Tekniske anlæg og maskiner 2.936, , ,1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 506,4 498,1 443,0 3 Materielle anlægsaktiver under udførelse 755,8 483, ,9 Materielle anlægsaktiver i alt 8.513, , ,9 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4 0,4 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 0,1 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,5 0,5 0,5 Anlægsaktiver i alt 8.925, , ,0 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 342,1 275,8 253,8 Andre tilgodehavender 25,0 17,4 49,2 Periodeafgrænsningsposter 42,7 50,4 47,4 Tilgodehavender i alt 409,8 343,6 350,4 Likvide beholdninger 857,7 537,9 832,8 Omsætningsaktiver i alt 1.267,5 881, ,2 Aktiver i alt , , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 24

16 Passiver 31. marts 31. marts 31. dec Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner -85,3-53,1-137,0 Reserve for valutakursreguleringer - 25,4 - Overført overskud 3.102, , ,4 Egenkapital i alt 3.801, , ,2 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 976,2 984,7 959,0 4 Kreditinstitutter 3.357, , ,9 Anden gæld 318,6 490,8 459,2 Langfristede forpligtelser i alt 4.652, , ,1 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 4 Kreditinstitutter 594,0 9,9 576,1 Forudbetalinger fra kunder 191,7 65,0 63,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 376,3 250,5 522,6 Skyldig selskabsskat 208,2 109,5 199,0 5 Anden gæld 367,2 227,8 342,4 Skyldig udbytte - 432,3 - Periodeafgrænsningsposter 1,5 1,3 1,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1.738, , ,9 Forpligtelser i alt 6.391, , ,0 Egenkapital og forpligtelser i alt , , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 24

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 826,7 737,2 Udbetalt til personale, leverandører med videre -480,7-422,6 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 346,0 314,6 Renteindbetalinger med videre 0,7 4,4 Renteudbetalinger med videre -58,7-59,6 Pengestrømme fra drift før skat 288,0 259,4 Betalt selskabsskat -45,5-49,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet 242,5 209,8 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Køb afmaterielle anlægsaktiver -214,6-166,0 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,2 - Pengestrømme fra investeringsaktivitet -214,4-166,0 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -3,2-2,4 Optagelse af gæld med kort løbetid - 150,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -3,2 147,6 Periodens ændring i likviditet 24,9 191,4 Likvide beholdninger ved periodens begyndelse 832,8 346,5 Likvide beholdninger ved periodens udgang 857,7 537,9 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 24

18 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstrans -aktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-78,1 25, , ,9 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,4 143,4 Anden totalindkomst Periodens værdireguleringer af sikringstransaktioner - -46, ,6 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - 71, ,6 Anden totalindkomst i alt - 25, ,0 Totalindkomst i alt for perioden - 25,0-143,4 168,4 Transaktioner med ejere Deklareret udbytte ,3-432,3 Transaktioner med ejere i alt ,3-432,3 Egenkapital pr. 31. marts ,8-53,1 25, , ,0 Egenkapital pr. 1. april ,8-53,1 25, , ,0 Totalindkomst for perioden Periodens resultat , ,4 Anden totalindkomst Værdireguleringer på sikringstransaktioner i forbindelse med salg af investeringer i associerede virksomheder overført til Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen ,8-16,8 Tilbageførsel af valutakursreguleringer i forbindelse med salg af investeringer i associerede virksomhed overført til Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen , ,4 Værdireguleringer af sikringstransaktioner - -43, ,8 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -40, ,1 Anden totalindkomst i alt - -83,9-25,4-16,8-126,1 Totalindkomst i alt for perioden - -83,9-25, , ,3 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte ,1-395,1 Transaktioner med ejere i alt ,1-395,1 Egenkapital pr. 31. december ,8-137, , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 24

19 DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-137, , ,2 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,8 147,8 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 119, ,3 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -67, ,6 Anden totalindkomst i alt - 51, ,7 Totalindkomst i alt for perioden - 51,7-147,8 199,5 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 31. marts ,8-85, , ,7 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 9. april 2013, godkendte aktionærerne bestyrelsens beslutning om et udbytte på DKK 1.219,7 mio. vedrørende 2012 eller DKK 155,42 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet for 2012 blev udbetalt et interimsudbytte på DKK 395,1 mio., svarende til DKK 50,34 pr. aktie d. 14. august Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 24

20 NOTER NOTE 1: Grundlag for regnskabsaflæggelse CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPH s skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Disse indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPH s risici henvises tillige til side 24-25, side 43 samt side i årsrapporten for Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Årsrapporten for 2012 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt EU. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2012 side NOTE 2: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens finansielle redegørelse for perioden 1. januar 31. marts 2013 på side 8. NOTE 3: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i første kvartal 2013 DKK 214,6 mio. (DKK 166,0 mi.). De største investeringer i første kvartal 2013 omfatter blandt andet opgradering af baggageanlægget, ombygning af Terminal 2, fornyelse og ombygning af tax-free området, fornyelser på standpladser samt el- og ventilationsarbejder. I de første tre måneder af 2013 blev der solgt diverse materiel for DKK 0,2 mio. (2012: DKK 0 mio.). Økonomiske forpligtelser CPH har pr. 31. marts 2013 indgået kontrakter om opførelse af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 239,5 mio. (31. december 2012: DKK 256,6 mio.). Af større forpligtelser kan nævnes kontrakter vedrørende opgradering af baggageanlægget, ombygning af Terminal 2, fornyelse og ombygning af tax-free området, fornyelser på standpladser samt el- og ventilationsarbejder. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 24

21 NOTE 4: Kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen: 31. marts dec 2012 Langfristede forpligtelser 3.357, ,9 Kortfristede forpligtelser 594,0 576,1 I alt 3.951, ,0 CPH har pr. 31. marts følgende lån og kreditter: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/ variabel Udløb 31. marts dec marts dec 2012 RD (DKK 151 mio.)** DKK Fast 31. mar ,7 84,2 81,7 84,2 RD (DKK 64 mio.)** DKK Fast 23. dec ,4 64,0 63,4 64,0 Nordea Kredit** DKK Variabel 30. dec ,9 450,9 451,6 451,6 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,7 565,9 596,6 578,2 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,7 565,9 658,8 614,9 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,7 565,9 741,6 660,3 USPP bond issue USD Fast 29. jun ,7 565,9 724,2 645,5 USPP bond issue USD Fast 29. jun ,1 831, ,5 984,3 USPP bond issue GBP Fast 29. jun ,8 210,1 266,0 244,1 Total 3.991, , , ,1 Amortisering af låneomkostningerdkk ,4-41,7-40,4-41,7 Total -40,4-41,7-40,4-41,7 I alt 3.951, , , ,4 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrag og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider plus estimeret kredittillæg baseret på selskabets nuværende rating. I tidligere år blev dagsværdien opgjort på baggrund af en estimeret indfrielsesværdi. Sammenligningstal er tilpasset. ** Der er tinglyst pant i CPHs ejendomme for en samlet værdi på DKK 665,0 mio. (2012: DKK 665,0 mio.). De fastforrentede USD 547 mio. og GBP 23 mio. USPP obligationslån (2012: USD 547 mio. og GBP 23 mio.) er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via valutaswaps. Renterisikoen på det variable lån hos Nordea Kredit er afdækket med en renteswap. Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 24

22 NOTE 5: Anden gæld 31. marts dec 2012 Feriepenge og andre lønrelaterede poster 185,3 193,2 Skyldige renter 39,3 37,7 Cash flow hedge 2013 (USPP bond) 72,3 90,1 Øvrige skyldige omkostninger 70,3 21,4 I alt 367,2 342,4 NOTE 6: Nærtstående parter CPH's nærtstående parter er Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) og Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) jf. deres majoritetsejerandel samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 7, 20 og 29 i årsrapporten for Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. NOTE 7: Efterfølgende begivenheder Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 24

23 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 7. maj 2013 Direktion Thomas Woldbye Adm. direktør Bestyrelse Henrik Gürtler Formand David Stanton Næstformand Simon Geere Næstformand Christopher Timothy Frost Janis Kong Chris Ireland Stig Gellert Ulla Thygesen Jesper Bak Larsen Københavns Lufthavne A/S Side 23 af 24

24 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar marts 2013 omfattende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse samt udvalgte forklarende noter. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet og det retvisende billede i denne i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion om delårsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med standarden ISRE 2410, Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts 2013 i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. København, den 7. maj 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mogens Nørgaard Mogensen Statsautoriseret revisor Brian Christiansen Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 24 af 24

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2013 København, den 13. august 2013 P.O. Box

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. maj 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 12. august 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 3. november 2015 Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 12. maj 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 8. november 2016 Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. november 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 10. august 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 8. august 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2010 København, den 10. august 2010 a P.O.

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere