Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser"

Transkript

1 TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen Praksisnær kompetenceudvikling Didaktik Transformation Korte praksisnære uddannelser Udfordringer på korte praksisnære AMU-kurser Anvendelse af Viskvalitet Anvendelse af didaktiske modeller Anvendelse af Syvkantsmodellens elementer Rammefaktorer Mål Indhold Forudsætninger Arbejdsformer/læringsrum Tegn Evaluering Litteraturliste Faktabokse til print Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Denne håndbog er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriets tværgående Udvilklingspulje (TUP) Håndbogen er forfattet af Dora Troelsgaard SOSU-STV og Hanne Thorvardarson CVU Midt-Vest i samarbejde med erfarne AMU-undervisere. Det har været vores ambition at udvikle en håndbog, der kan støtte nye AMUundervisere og være til inspiration for erfarne AMU-undervisere inden for alle brancheområder. HÅNDBOG FOR UNDERVISERE PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

3 1. Indledning Med denne håndbog ønsker vi at give underviserne på de korte praksisnære AMUuddannelser pædagogiske redskaber og didaktiske modeller, som kan anvendes målrettet i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Vi berører de specifikke pædagogiske krav og udfordringer, som undervisere har, når de underviser og vejleder på praksisnære korte AMU-uddannelser. Udgangspunktet for håndbogen er overvejende kurser af teoretisk tilsnit. Store dele af håndbogen vil dog kunne anvendes af undervisere på mere praktisk orienterede kurser. Vi håber materialet er brugbart især for nye, men også for erfarne AMU-undervisere i tilrettelæggelsen af kommende kurser. Dette materiale om didaktik på AMU-uddannelser af én til fem dages varighed er udarbejdet af projektlederne Dora Troelsgaard og Hanne Thorvardarson med sparring fra AMU-undervisere fra Social- og Sundhedsskolen i Skive, Thisted, Viborg og CVU Midt-Vest. Inspiration til indhold og struktur på materialet er fremkommet ved interviews af 12 AMU-undervisere fra fire forskellige uddannelsesinstitutioner. Håndbogen er i foråret 2007 evalueret af 15 AMU-undervisere, der repræsenterer EUC-Midt, NVH-Thisted, PUC-Thisted og SOSU-Skive, hvorefter deres synspunkter og respons på indhold, struktur og layout er indarbejdet i materialet. HÅNDBOG FOR UNDERVISERE 3 PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

4 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen Dette materiale bruger en række begreber som er centrale at afklare for at forstå den tænkning, der ligger til grund for håndbogens indhold. Det drejer sig om disse begreber: Praksisnær kompetenceudvikling Didaktik Transformation Korte praksisnære uddannelser 2.1 Praksisnær kompetenceudvikling En præcis definition af begrebet praksisnær kompetenceudvikling er vanskelig at finde. Til gengæld kan der opstilles mange overvejelser over, hvorfor det er vigtigt at bygge bro mellem arbejdsplads og uddannelsessted, og hvilken betydning det har for kursistens udbytte af undervisningen. Vigtige kriterier må være: at kursisten oplever en nærhed til praksis at kursisten efter endt kursus vil være i stand til at overføre og anvende viden fra kurset til daglige arbejdsmæssige situationer (transformation) at læring sker i tilknytning til udførelsen af konkrete arbejdsopgaver at kompetenceudviklingen understøtter den læring, der allerede foregår i arbejdet. Derfor er der lagt vægt på et tæt samspil mellem kursisternes praksis, undervisernes viden om praksis og den læring, der sker gennem kombinationen af disse forhold. Uanset hvordan man vælger at definere praksisnær kompetenceudvikling, stiller det store krav til såvel virksomheder som undervisningsinstitutioner. Praksisnær kompetenceudvikling handler om, at kursisterne bliver i stand til at kunne håndtere og handle på nye og uventede krav i praksis. Virksomhederne skal indgå som aktive samarbejdspartnere i behovsafklaring og implementering af medarbejdernes nyerhvervede kompetencer i hverdagen. Det er en stor udfordring til uddannelsesinstitutionerne at vurdere hvilken type kvalificering der sker på en given virksomhed, og herudfra foreslå aktiviteter, der giver den bedste læringsmæssige effekt. Undervisernes kvalifikationer er en af nøglefaktorerne i den praksisnære kompetenceudvikling. I endnu højere grad end tidligere skal underviserne kunne facilitere lære- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i praksis. De skal ud på virksomhederne og få indblik i arbejdsgange, opgaver, kulturer m.v., og de skal kunne organisere læreprocesser uden for vante rammer i uddannelsesinstitutionens undervisningslokaler. 1 Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr Vejledning om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser, s HÅNDBOG FOR UNDERVISERE 4 PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

5 2.2 Didaktik Didaktik kommer af det græske didaktike techne, som betyder undervisningskunst. Begrebet defineres som Praktisk-teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring. Det kan også udtrykkes som overvejelser over undervisningens: Hvad gør jeg? Hvorfor gør jeg som jeg gør? Hvordan vil jeg gøre det? I håndbogen tænkes didaktikbegrebet i en snæver betydning som overvejelser over undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering. Vi tager udgangspunkt i en konstruktivistisk læringstilgang, hvilket vil sige, at vi betragter læring som en cirkulær og gensidig proces, hvor undervisere, kursister, mål, indhold, rammer og arbejdsformer har betydning for læringsudbyttet. 2.3 Transformation Med begrebet transformation tænkes på en treklang mellem kursistens praktiske hverdag, den læring der foregår på kurset og de teoretiske begreber kursisterne stifter bekendtskab med. Når denne transformation lykkes vil teorien være koblet til kursistens praktiske hverdag på en ny og brugbar måde, hvor implementeringen allerede starter i forbindelse med et AMU-kursus. Således siger en AMU-underviser i interviewet: Det skal være genkendeligt. Man skal vide hvad der rører sig i praksis, man kan sagtens folde det ud teoretisk, så de kan se tænke hvordan de kan bruge det når de kommer hjem Håndbogens indhold er også inspireret af Knud Illeris s betragtninger om praksisnærhed og transferbegrebet 3 (i denne håndbog anvendes ordet transformation): De kortuddannede har ofte dårlige uddannelseserfaringer og foretrækker derfor i forbindelse med læring at der tages udgangspunkt i arbejdet og deres arbejdserfaringer. De vil typisk gerne udvikle deres forståelse for det arbejde de kender til og lære mere, men de skal hele tiden kunne se forbindelsen til arbejdet. Undervisningen på skole eller kursus må ikke løsrive sig fra arbejdserfaringerne. Så bliver det til skolelæring, og så er der mange der meget hurtigt står af Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så den styrker deltagernes mulighed for transformation? Ifølge Illeris og samarbejdspartnere er det især transformation af den teoretiske undervisning der volder kursisterne vanskeligheder. Hilde Hiim og Else Hippe. En studiebog i didaktik, 1. udgave - [Kbh.]: Gyldendal, 2004, side Knud Illeris & samarbejdspartnere: Læring i arbejdslivet, Learning Lab Denmark, Roskilde Universitetsforlag, 2004, s HÅNDBOG FOR UNDERVISERE 5 PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

6 Vigtige forudsætninger for transformation er derfor: forståelse sammenhæng motivation kursisternes eget arbejde med at give eksempler fra praksis i forhold til undervisningen støtte. Forståelse Forståelse viser sig f.eks. ved, at man kan forklare det man har lært til andre. At kursisten gør det lærte til sit eget. Kan kursisten det, er der et grundlag for at kunne anvende det lærte i forskellige sammenhænge. Sammenhæng En sammenhæng i kursistens bevidsthed mellem det, der foregår i undervisningen og den daglige praksis. Illeris og samarbejdspartnere påpeger vigtigheden af ikke kun at tage udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov, men også i kursistens måde at skabe forståelse på. Kursisternes arbejde med eksemplificering En almindelig anerkendt måde at styrke kursisternes evne til at skabe sammenhæng på, er ved at inddrage eksempler fra praksis i undervisningen. En AMU-underviser udtrykker det sådan i interviewet: Inddragelse af praksiseksempler fra hverdagen er vældig vigtig, så kan de (kursisterne) pludselig se hvad de skal bruge det (teorien) til Denne kobling af teorier til konkrete eksempler og omvendt af eksempler til teorier kræver ifølge Illeris & samarbejdspartnere et abstraktionsniveau, der ikke altid vil være til stede hos kursisten. Det er derfor vigtigt for transformationsværdien, og kursistens forståelse og oplevelse af sammenhæng, at kursisterne selv arbejder med at eksemplificere den teoretiske viden. Motivation Motivation er ifølge Illeris og samarbejdspartnere af central betydning for transformation. Der skal være en interesse for at anvende det lærte i praksis. Hvis kursisten oplever at få et personligt udbytte ved at anvende det man har lært fremmer det også transformations-muligheden. Det kan f.eks være i form af avancement eller andre fordele i forbindelse med arbejdet. HÅNDBOG FOR UNDERVISERE 6 PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

7 Støtte Ifølge Illeris og samarbejdspartnere fremmer det transformations-muligheden, hvis der er en person, f.eks. en mester eller en værkfører på arbejdspladsen, der støtter den lærende og interesserer sig for, hvordan han eller hun kan komme til at arbejde med det, der er relevant for læringsforløbet. Kolleger, der er positive over for uddannelse og kender til, hvad der foregår i undervisningsforløbet, kan ligeledes fremme transformations-muligheden se faktaboks. Transformation sker ikke bare af sig selv, men i et samspil mellem undervisere, kursister, kolleger, virksomhed og ledelse. Eksempler på tiltag der kan fremme transformationsmuligheden Kursisterne beskriver, hvad de har lært i grupper eller på klassen Der indlægges tid til kursistens daglige overvejelser over personligt udbytte og hvad det lærte kan bruges til i kursistens praksis Kursistens eksempler fra praksis bruges som grundlag for de teoretiske oplæg Det teoretiske indhold og metoder tager udgangspunkt i det, kursisterne er optaget af Kursisterne får lejlighed til at afprøve formidling af udbytte og tanker om implementering i praksis Arbejdspladsen interesserer sig for og inddrager kursistens erfaringer efter kurset. 2.4 Korte praksisnære uddannelser Forstås her som forløb, der har en varighed mellem én til fem dage. Kursusdagene kan afvikles i umiddelbar tilknytning til hinanden eller som et splitkursus, hvor kursisterne skiftevis er på kursus og arbejder i praksis. HÅNDBOG FOR UNDERVISERE 7 PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

8 3. Udfordringer på korte praksisnære AMU-kurser Alle AMU-kurserne har uddannelsesmål, der er godkendte af Undervisningsministeriet. For at sikre, at kursisterne når de tilsigtede mål og kompetencer, er det nødvendigt, at de implicerede parter er informerede om målene og i fællesskab arbejder frem mod disse. I AMU-systemet er det en udfordring for undervisere at fremme transformationen ved at sikre, at det teoretiske og det praktiske udbytte kobles i kursistens bevidsthed som brugbar viden i forhold til den enkelte kursists aktuelle hverdag. På korte praksisnære uddannelsesforløb har man som underviser meget kort tid til at skabe et konstruktivt samspil mellem kursisterne og mødet med læringsmiljøet i forhold til de længerevarende kurser. Således siger AMU-undervisere i interview om udfordringen: Den første halve time er meget vigtigt på et hold på de helt korte forløb Der er stor forskel på at være underviser på de korte forløb og de lange man er meget på som underviser både fagligt og personligt i andre job kan man godt gemme sig lidt, hvis der er en dag man har det halvskidt det kan man absolut ikke her Som underviser på især de korte kurser kan udfordringen være stor, idet kursisternes krav om effektivitet og fagligt udbytte skal indfries på kort tid. Det er væsentligt, at kursisterne oplever underviseren som fagligt troværdig, og dermed som en person, de kan identificere sig med inden for faget. Det er en fordel, hvis underviseren har et grundigt kendskab til kursisternes praksis. Men dette er dog ikke et ultimativt krav. Den faglige troværdighed kan også opstå, når underviseren udviser respekt for og anerkendelse af kursisternes praksis. Ligeledes når underviseren formår at fange kursisternes interesse ved at inddrage deres viden og erfaringer i undervisningen, og kan indgå i en refleksiv dialog med kursisterne på baggrund af sin teoretiske viden. Har kursisten ikke selv haft indflydelse på valg af kursus, kan der i nogle tilfælde være en vis modstand mod deltagelse i kurset. Underviseren kan her imødegå modstanden ved at være imødekommende og forstående til en vis grænse. For at sikre de bedst mulige vilkår for kursister og undervisere på de korte kurser, er det særligt vigtigt, at planlægning, rammer og undervisningsmateriale er af høj standard, så koncentrationen kan samle sig om kursisternes læreproces. Er man som underviser vant til længerevarende kurser, kan det være en udfordring på de korte kurser at skulle slække på krav til sig selv om, at man f.eks. skal kunne gå i dybden med emnerne, eller kende kursisternes navne. HÅNDBOG FOR UNDERVISERE 8 PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

9 4. Anvendelse af Viskvalitet I AMU-kurserne er det et krav, at der arbejdes systematisk med kvalitetsudvikling, hvilket fremgår af Kvik-guide til Viskvalitet 4, der er AMU-uddannelsernes evalueringssystem. Kvalitetsarbejdet vedrørende arbejdsmarkedsuddannelserne kan tage udgangspunkt i kvalitetscirklen, som er Undervisningsministeriets anbefalede model for arbejdet med kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne. Her er det centralt, at alle aktiviteter og arbejdsprocesser tænkes ind i forhold til fire faser: Kvalitetscirklen Plan/strategi: Beskrivelse af mål og midler Opfølgning i forhold til. strategi/planer: Ændringsforslag Indsats: Udførelse/ implementering af planer Evaluering:. Måling og resultatvurdering Kilde: Kvik-guide til Viskvalitet. Side 12. Undervisningsministeriet. Kvalitetsudviklingen fremmes ved at gå hele cirklen rundt og bruge den dokumentation, der samles op, til vurdering, revurdering og dialog om de fastsatte mål og planer. 4 HÅNDBOG FOR UNDERVISERE 9 PÅ KORTE PRAKSISNÆRE AMU-KURSER

10 5. Anvendelse af didaktiske modeller I det pædagogiske arbejde kan en didaktisk model være hensigtsmæssig som værktøj bl.a. til styring af de pædagogiske diskussioner og til opnåelse af fælles beslutninger, der kan omsættes, diskuteres og omformuleres løbende. Desuden er en didaktisk model et arbejdsredskab, der kan anvendes til at analysere og tænke didaktisk. Ved hjælp af modellen kan man afklare forudsætninger, muligheder og begrænsninger af såvel teoretisk som praktisk art for undervisning og læring. Ved anvendelsen af en didaktisk model kan man som underviser reflektere over kursisternes forskellige læringsforudsætninger, set i forhold til undervisningens varierede læringsformer. Vi har valgt at lade os inspirere af syvkantsmodellen og den didaktologiske model 5. Syvkantsmodellen består af syv elementer, der indbyrdes er sammenhængende illustreret ved forbindelsesstregerne. Når de syv elementer er udfyldt og overvejet, er didaktikkens hvad, hvorfor og hvordan besvaret. Arbejdet med at udfylde og overveje elementerne kan begynde, hvor man ønsker det. Den didaktologiske model supplerer Syvkantsmodellen med overvejelser over forskellige læringsrum: installerende, kommunikerende og studerende læring samt anvendelse af medier. I det følgende uddybes anvendelsen af disse modeller yderligere: Syvkantsmodellen Den didaktologiske model Indhold Mål Rammefaktorer Kommunikerende læring Tegn Kursisternes og undervisernes forudsætninger medier Evaluering Arbejdsformer Læringsrum Studerende læring Installerende læring 5 Lektor Henning Linderoth: 10

11 5.1 Anvendelse af Syvkantsmodellens elementer RAMMEFAKTORER Underviseren samarbejder med administrationen om, hvem der gør hvad i forhold til de praktiske rammer se faktaboks. For at leve op til AMU-målene og sikre det størst mulige kursistudbytte kan man som underviser med fordel afstemme forventninger mellem rekvirent og AMU-udbyder ved fx at sende AMU-målene ud, holde møde mellem rekvirenten og underviseren og udfærdige en skriftlig aftale. Kursets første dag er af grundlæggende betydning for kursets videre forløb i forhold til læring, samarbejde og kursisternes oplevelse af at være velkomne. Tjek indholdet i aftalen med rekvirenten. Antal deltagere deltagerliste Information til kursister bekræftelse, AMU-mål, forberedelse, tid og sted, parkeringsforhold, litteratur, cases, praksisnær problemstilling m.m. Forplejning Kursusopbygning Skemalægning Undervisningsplan Kursusmapper med navneskilt, kursusmaterialer Reservering af (fag)lokaler og AVmidler Indretning af lokaler. Modtagelsen har derfor stor betydning. Underviseren kan overveje velkomsten for den enkelte kursist og for holdet som helhed. For eksempel: Giver jeg hånd? Er der opsat velkomst ved indgangen? Skriver jeg velkommen på tavlen? Starter jeg med en sang? Skal der være musik? Skal der dannes grupper på forhånd? Hvordan skal lokalet være indrettet? Hvilke praktiske oplysninger er væsentlige? Underviseren tager stilling til indhold i introduktionen se faktaboks. Tjekpunkter ved introduktionen Kriterier for bedømmelse og uddannelsesbevis Revision af deltagerliste Gruppedannelse Telefonliste/mailliste Fællestransport Spørgsmål til det udsendte materiale Pauser Forplejning Gennemgang af kursusmapper Brug af navneskilte Gennemgang af skema Gennemgang af undervisningsplan Tavshedspligt Hvor er toiletterne Kantineforhold Dokumentation for fremmøde Mobiltelefonpolitik. 11

12 5.1.2 MÅL For at underviseren har de aktuelle AMU-mål, er det vigtigt, at underviseren opdaterer sig på eller hos AMU-udbyderens eget efteruddannelsesudvalg f.eks. For at sikre overensstemmelse mellem forventninger og AMU-mål er det afgørende, at underviseren afstemmer disse hos involverede parter fx kursister, ledere, kolleger m.fl. AMU-målene er et udtryk for handlekomptencer, som kursisterne på en meningsfuld måde skal erhverve sig ved en kobling mellem indholdet i undervisningen og kursisternes egen praksis eller jobfunktion. Underviseren kan relatere målene til de forhold og forventninger, der kommer frem under præsentationen. AMU-mål kan eksemplificeres med kursisternes praksis for at fremme mening i forhold til kursisterne. Man kan aktivere kursisterne ved at lade dem læse målene op på skift og inddrage deres egne eksempler og problemstillinger i forhold til de enkelte mål INDHOLD For at underviseren kan leve op til de forpligtelser, der er forbundet ved at være AMU-udbyder, skal målene være udgangspunkt for planlægning af indholdet. Underviseren kan notere stikord under præsentationen. Det kan være udtrykte forventninger, ressourcer, problemstillinger. Dette kan bruges som huskeliste for nødvendige justeringer af det planlagte indhold og metoder koblet til AMU-målene. Hvis der er flere undervisere på holdet, formidles stikordene til de øvrige undervisere på holdet, så kursisterne oplever sammenhæng i forløbet. Indholdet relateres således til kursisternes forventninger og forudsætninger. 12

13 5.1.4 FORUDSÆTNINGER Kursister For at imødekomme kursisternes forudsætninger kan underviseren indhente oplysninger. F.eks. om deres teoretiske, praktiske og relevante personlige forudsætninger. Dette kan inddrages i underviserens planlægning. Disse oplysninger kan indhentes på forskellig måde, f.eks. ved at underviseren starter præsentation af sig selv ud fra de samme spørgsmål, som kursisterne skal bruge. Kursisterne kan kort interviewe og efterfølgende præsentere hinanden. Underviseren kan også tage kontakt til den type arbejdsplads, som kursisterne kommer fra og forhøre sig om, hvad man generelt er optaget af dér. Hvorfor er kursisterne netop på dette kursus? Hvilken arbejdsplads kommer kursisterne fra? Er der flere fra samme arbejdsplads? Hvilken betydning kan det have for undervisningsmiljøet? Eventuelt tilbud om læse-/stavehjælp Kursisternes uddannelsesmæssige baggrund? Kursisternes relevante arbejdsmæssige erfaringer? Kursisternes interesser inden for området? Hvad er kursisterne lige nu optaget af på deres arbejde? Kursisternes forventninger til dette kursus? Hvad har du særlig lyst til at vide mere om? Er der noget, du er betænkelig ved eller nervøs for? Hvad vil du gerne have ud af kurset? Det praksisnære er derved i fokus fra start, og underviseren kan få yderligere indblik i kursisternes forudsætninger. Underviseren kan stille få uddybende spørgsmål og kommentarer til kursisternes præsentation for at koble forudsætninger og forventninger til AMU-mål og indhold. Hvis der er tale om samme kursusforløb for mange medarbejdere på en bestemt arbejdsplads, kan det være hensigtsmæssigt, af hensyn til transformation af undervisningen, at der er et samspil mellem arbejdsplads, AMU-udbyder og nuværende og kommende kursister. F.eks. i form af en planlagt erfaringsopsamling og videregivelse af de hjemvendte kursisters viden. 13

14 Undervisere Undervisere på de korte AMU-uddannelser har kontakter til mange mennesker inden for kort tid. Derfor er underviserens egne forudsætninger i høj grad i spil, og samspillet mellem underviser og kursister er af afgørende betydning for læringsudbytte og kursisternes oplevelse af succes. Hvis rollen som AMU-underviser er ny for dig, kan en mentorordning med en mere erfaren underviser være en støtte. Spørgsmål som underviseren kan overveje i forhold underviserrollen i de korte praksisnære AMU-uddannelser. Se faktaboks Underviserrollen omfatter også at tage ansvaret for planlægning af læreprocessen ud fra rammer, mål, indhold og forudsætninger. Hvordan sikrer du dig kendskab til kursisternes praksis? Hvordan viser du respekt for og anerkendelse af kursisterne? Hvordan vil du udfordre kursisterne på deres viden, holdninger og handlinger? Hvor omstillingsparat vil du være i forhold til kursisternes ønsker og behov? Hvordan vil du imødekomme det at skulle indgå i mange og korte relationer med kursisterne? Hvordan fremmer du deltagernes oplevelse af succes Hvordan tager du hånd om lederrollen i forhold til kurset? Hvordan vil du koordinere og udveksle oplysninger med øvrige lærere? Hvilke opgaver kan du med fordel uddelegere til dine samarbejdspartnere? Hvordan fremmer du en god omgangstone på kurset? ARBEJDSFORMER/LÆRINGSRUM På kurser, hvor der ikke naturligt er bevægelse i forbindelse med undervisningen, kan underviseren inddrage kroppen ved at koble praktiske øvelser til teorien 6 og ved at indlægge pausegymnastik tilpasset målgruppen 7. På andre mindre teoretiske kurser hvor kroppen bruges, bør der undervises i ergonomi. Mange kursister har et fysisk krævende arbejde til dagligt. Derfor er det særlig betydningsfuldt at inddrage praktiske øvelser i undervisningen for at fremme koncentration og for at stimulere alle sanser og dermed flere forskellige måder at lære på (visuel, auditiv, kinæstetisk). Det praksisnære element fremmes ved at skabe plads til erfaringsudveksling indlagt i små pauser og ved valg af metode f.eks. ved at veksle mellem tavleundervisning, dialog på hele holdet og i grupper. Der kan tages udgangspunkt i kursisterfaringer ved løbende at justere arbejdsform, læringsrum og medier i forhold til kursisternes forudsætninger og de behov, som opstår undervejs. Underviseren kan udfordre kursisterne ved at stille spørgsmål ud fra situationer der opstår i undervisningen, og inddrage praksiseksempler fra hverdagen, så kursisterne kan se, hvad de skal bruge teorien til. 6 Kirsten Kaya Roessler: Krop & læring, Klim eller 14

15 Under læreprocessen hører arbejdsform, læringsrum og medie. Arbejdsform Her kan underviseren gøre sig overvejelser om forskellige arbejdsformer, der fremmer kursisternes læringsudbytte. Læringsrum Her kan underviseren gøre sig overvejelser over sin strukturering af kursisternes arbejdsform, her kaldet læringsrum. Vi anvender her de tre begreber fra den didaktologiske model, som er relevante for læringssituationen: 1. Den installerende læring, hvor underviseren er den styrende. Det er eksempelvis foredrag og klasseundervisning. 2. Den kommunikerende læring, hvor læringssituationen struktureret som dialog mellem underviser og kursister. Arbejdsform Hvor stor en del af arbejdsformen kan med fordel være individuelt arbejde? Hvor stor en del af arbejdsformen kan med fordel være gruppearbejde? Hvor stor en del af arbejdsformen kan med fordel foregå som dialog på holdet? Hvornår og hvordan kan der skabes plads til erfaringsudveksling? Læringsrum Hvornår vil du anvende installerende læring (læringsrum 1)? Hvornår vil du anvende kommunikerende læring (læringsrum 2)? Hvornår vil du anvende studerendelæring (læringsrum 3)? Medier Hvornår er tavleundervisning en fordel? Hvornår vil du inddrage video eller IT? (PowerPoint, tekstbehandling m.m.) 3. Den studerende læring, hvor kursisten er den styrende i læringssituationen, f.eks. i projektarbejde. Medie Her kan underviseren gøre sig overvejelser om anvendelsen af henholdsvis visuel, auditiv eller kinæstetisk undervisning og brug af medier til formidling af undervisning se faktaboks. 15

16 5.1.6 TEGN For at underviseren kan være opmærksom på kursisternes reaktioner, måder at handle på og adfærd, er det en fordel, at underviseren på forhånd definerer forventede tegn. Det kan være tegn relateret til rammer, mål, indhold, forudsætninger, læreproces og evaluering. Underviserne kan også blive opmærksomme på andre tegn, som ikke var tydelige i planlægningsfasen, men som fremstår i processen, og nødvendiggør en justering af det planlagte for at fremme læreprocessen. Tegn på kurset: Hvad og hvor meget siger kursisterne på holdet? Er alle med i dialogen? Kursisternes nonverbale udtryk? Hvordan er stemningen i klassen? Hvordan fungerer grupperne? Er alle inddraget og aktive? Hvordan ser du at alle er med? Hvordan engagerer du de ikke motiverede Hvad skal der til for at du vil justere i det planlagte indhold Hvornår justerer du i de planlagte metoder? Hvordan inddrager du kursisterne i nødvendige ændringer? M.m. Opmærksomhed på tegn hos kursisterne gør det lettere for underviseren løbende at koordinere og justere undervisningen i forhold til kursisternes reaktioner på f.eks. konfliktløsning, udtryksformer, justering af krav til proces og produkt. De tegn, som viser sig, danner baggrund for evalueringen se faktaboks EVALUERING For at underviserne indbyrdes kan koordinere undervisningen, kan den enkelte underviser evaluere sin egen undervisning løbende og videregive relevante refleksioner til de øvrige undervisere med henblik på justering af indhold og metode se faktabox. Underviseren kan også opfordre den enkelte kursist til løbende at evaluere udbytte af den enkelte kursusdag og indholdets relevans i forhold til deres daglige arbejde. Det kan være skriftligt, men også (af hensyn til kursisternes forudsætninger) være i form af stikord, som grundlag for en mundtlig evaluering se eksempler i faktaboks. Forslag til spørgsmål for underviseren Er kursisterne engagerede? Skal der justeres i struktur, indhold og metode? Er der information, der skal videregives til andre undervisere? Forslag til spørgsmål til kursister Hvad har du lært i dag? Hvordan kan du bruge det lærte i praksis? Hvem kan støtte dig i at omsætte det lærte til praksis? Nævn mindst to eksempler på noget du har fået ud af kurset, fagligt og /eller personligt, som du kan bruge i praksis? Hvad var det, der gjorde at du især fik noget ud af de nævnte eksempler? Har du forslag eller ønsker til ændringer? Logbog kan være et godt arbejdsredskab til udvikling af eftertanke (refleksion). Der kan arbejdes med forskellige former for logbogsskrivning. F.eks. 16

17 Tænkeskrivning, hvor processen er vigtigst. Her skriver kursisterne for at tænke og lære. De skriver spontant og uformelt for sig selv, og bruger deres eget personlige sprog. Det kan være tekst, brainstorm, tegninger, stikord m.m. Præsentationsskrivning, hvor produktet er vigtigst. Her skriver kursisterne en af dem bearbejdet tekst i et mere officielt sprog for at formidle, så det forstås af andre 8. Daglig evaluering kan være med til at fremme refleksion og dermed bevidsthed om egen læreproces og muligheden for at omsætte teorien til egen praksis (transformation). Specielt ved splitkurser kan det hjælpe kursisterne med at huske de enkelte kursusdage fra hinanden. Ved afslutning af det enkelte kursus er underviseren forpligtiget til bruge AMU-systemets evalueringsredskab Viskvalitet. Underviseren kan supplere spørgsmålene i Viskvalitet med yderligere spørgsmål, der kan uddybe tilfredshedsmålingen. Som introduktion til evalueringen kan underviseren repetere de formelle AMU-mål relateret til kursets afvikling. Det har stor betydning for kursistens forståelse af spørgsmålene i evalueringsskemaet. Samtidig er det vigtigt at opfordre kursisterne til at uddybe deres tilfredshedsmåling med egne ord i tekstboksene. For at få mest muligt frem i evalueringen er det vigtigt, at underviseren er opmærksom på, om den enkelte kursist har behov for støtte til den praktiske udførelse af evalueringen, såvel elektronisk som sprogligt. Evalueringen kan med fordel foregå elektronisk, fordi det giver underviseren mulighed for umiddelbart at se en samlet oversigt over tekstbesvarelser og tilfredshedsgraden i procent. Dette kan være udgangspunkt for en supplerende mundtlig evaluering, hvor det er muligt at uddybe kursisternes tilfredshedsgrad. Derved har underviseren evalueringsresultater, der kan danne grundlag for udvikling af efterfølgende kurser både i forhold til indhold, metode og underviserens forudsætninger. Kilde: Olga Dysthe: Det flerstemmige klasserum. Klim 1997; Thorlaug Løkensgaard Hoel: Skrive og samtale, Klim

18 Litteraturliste Bodil Kampp: Et didaktisk faghæfte om evaluering i litteraturundervisning til kollegial dialog, Danmarks Underviserhøjskole, København Dansk firmaidræt: Familie- og Forbrugerministeriet: Pædagogiske læreplaner i dagtilbud undervisningsmateriale, 2006 Henning Linderoth: Hilde Hiim og Else Hippe: En studiebog i didaktik 1. udgave, Gyldendal, København 2004 Hilde Hiim og Else Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, Gyldendal, København Kirsten Kaya Roessler: Krop & læring, Klim Knud Illeris & samarbejdspartnere: Læring i arbejdslivet, Learning Lab Denmark, Roskilde Universitetsforlag, 2004 Morten Zacho: Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr : Vejledning om fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Undervisningsministeriet: 18

19 Faktabokse til print Kan printes og bruges som afkrydsningsskemaer Rammefaktorer: Tjek om der er en skriftlig kontrakt ved rekvirerede forløb Antal deltagere deltagerliste Information til kursister bekræftelse, AMU-mål, forberedelse, tid og sted, parkeringsforhold, litteratur, cases, praksisnær problemstilling, m.m. Forplejning Kursusopbygning Skemalægning Undervisningsplan Kursusmapper med navneskilt, kursusmaterialer Reservering af (fag)lokaler og av-midler Indretning af lokaler Introduktionen: Revision af deltagerliste Gruppedannelse Telefonliste Fællestransport Spørgsmål til det udsendte materiale Pauser Forplejning Gennemgang af kursusmapper Brug af navneskilte Gennemgang af skema Gennemgang af undervisningsplan Tavshedspligt Hvor er toiletterne Kantineforhold Dokumentation for fremmøde Mobiltelefonpolitik 19

20 Kursisternes forudsætninger: Hvorfor er kursisterne netop på dette kursus? Hvilken arbejdsplads kommer kursisterne fra? Er der flere fra samme arbejdsplads? Hvilken betydning kan det have for undervisningsmiljøet? Eventuelt tilbudnom læse-/stavehjælp Kursisternes uddannelsesmæssige baggrund? Kursisternes arbejdsmæssige erfaring? Kursisternes interesser inden for området? Hvad er kursisterne lige nu optaget af på deres arbejde? Kursisternes forventninger til dette kursus? Hvad har du særlig lyst til at vide mere om? Er der noget, du er betænkelig ved/nervøs for? Hvad vil du gerne have ud af kurset? Dine forudsætninger: Hvordan sikrer du dig kendskab til kursisternes praksis? Hvordan viser du respekt for og anerkendelse af kursisterne? Hvordan vil du udfordre kursisterne på deres viden, holdninger og handlinger? Hvor omstillingsparat vil du være i forhold til kursisternes ønsker og behov? Hvordan vil du imødekomme det at skulle indgå i mange og korte relationer med kursisterne? Hvordan fremmer du deltagernes oplevelse af succes Hvordan tager du hånd om lederrollen i forhold til kurset? Hvordan vil du koordinere og udveksle oplysninger med øvrige lærere? Hvilke opgaver kan du med fordel uddelegere til dine samarbejdspartnere? Hvordan fremmer du en god omgangstone på kurset? 20

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS)

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) Struktur for kliniske for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) 1. Struktur for klinisk for studerende på LFS-specialet... 2 2. Forudsætnings- og forventningssamtale... 3 3. Planlægningssamtaler...

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Differentieret undervisning

Differentieret undervisning Differentieret undervisning Lav en workshop, hvor du/i lærer os andre noget om differentieret undervisning Workshoppen skal vare 45 minutter Giv workshoppen et navn Lise skal have navnet senest fredag

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer

Fase 5 Fase 5. Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S. Brug af forskellige læringsformer Fase 5 Fase 5 Eksempel fra rengøringsfirmaet REN A/S Læringsformer i virksomheden Læringsform Anvendelse Beskrivelse Opgaveløsning under overvågning af overordnede Hjælp fra overordnet Arbejdsgrupper Hygiejnekurser

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU

Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Regional EPOS-uddannelseskonference Det fleksible AMU Region Sjælland 26. September 2006 på Social- og Sundhedsskolen i Greve Oplæg ved Lene Dahlgaard, Tidligere leder af kursus- og udviklingsafdelingen

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser

Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser KOMPETENCEUDVIKLING.DK Forandringspiloter - SU + For SU og andre aktører som understøtter forandringsprocesser Et kursusforløb på 2 dage med fokus på hvordan SU og andre aktører kan understøtte både de

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer

Kompetencekatalog: Fællesfaglige, almene og personlige kompetencer 1. semester Kompetencer Mål Nærmere beskrivelse / Bemærkninger Ansvarlige fag / lærere Kendskab til fagterminologi Eleven anvender fagterminologi i den faglige samtale Eleven opnår kendskab til Blooms

Læs mere