Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport"

Transkript

1 Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 1

2 Baggrund I løbet af 2012 genudbydes færgebetjeningen af Samsø i en ny 5-årig kontraktperiode. Samsø Kommune og Trafikstyrelsen ønsker i den forbindelse en evaluering af den nuværende færgebetjening på ruterne Hou-Sælvig og Kalundborg-Kolby Kås. a) Kortlægning af brugsstrukturen for Samsøruterne samt evaluering af den nuværende færgebetjening med henblik på identifikation og prioritering af ønsker fsva. kapacitet, sejltid, pris og frekvens. Kortlægningen foretages på segment og ruteniveau. b) Måling af interessen for en hurtigfærgerute imellem Samsø og Århus havn med henblik på en vurdering af trafik- og omsætnings potentialet samt graden af trafikoverflytning fra Hou-Sælvig. c) Kortlægning af Samsøs position som ferie og udflugtsdestination samt færgeruternes betydning ift. indfrielse af det fulde besøgs potentiale og dermed også i hvilken udstrækning færgebetjeningen i dag udgør en barriere for at besøge Samsø. Samtidig ønsker Samsø Kommune at belyse potentialet for en ny passagerrute imellem Samsø og Århus-Havn. Herunder de afledte effekter i form af trafikoverflytning fra specielt Hou- Sælvig ruten. På Øst ruten overvejes det at flytte havnen fra Kolby-Kås til Ballen, hvilket giver mulighed for en betydelig reduktion af sejltiden. Betydningen af denne reduktion af sejltiden ønskes ligeledes belyst. Formålet med undersøgelsen sammenfattes som følger: d) Vurdering af effekterne af en reduceret sejltid på henholdsvis 20 og 35 minutter og den derved muliggjorte øgede frekvens i spidsbelastningsperioder på ruten Samsø-Sjælland som følge af en ny havn på østsiden af Samsø Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 2

3 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i fire separate målgrupper: Fastboende samsinger over 15 år. Personer over 18 år med fritidshus på Samsø og bopæl på Sjælland. Personer i alderen år med bopæl i Århus, Favrskov, Silkeborg, Randers, Viborg eller Syddjurs kommune. Personer i alderen år med bopæl på Sjælland. Spørgsmålene i undersøgelsen er udformet i henhold til de overordnede formål med undersøgelsen, men vægtningen af spørgsmål varierer på tværs af de fire målgrupper. Alt i alt er der gennemført interviews. Fastboende samsinger Undersøgelsen blandt samsinger er gennemført ved, at Samsø kommune har udsendt et brev til samtlige fastboende over 15 år. Brevet beskriver formålet med undersøgelsen samt en opfordring til at besvare et elektronisk spørgeskema som tilgås på en til formålet oprettet hjemmeside Undersøgelsen er derudover blevet omtalt på kommunens hjemmeside, med mulighed for at tilgå spørgeskemaet via et link. Samtidig har der været mulighed for at få hjælp til udfyldelsen i kommunens borgerservice, på biblioteket og i erhvervs & turistcenteret. Perioden for dataindsamlingen var og i alt har 1142 samsinger over 15 år benyttet sig af muligheden for at deltage i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 35%. Svarprocenten vurderes at være tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Datamaterialet for samsinger er renset for dobbeltbesvarelser. Personer med bopæl på Sjælland og fritidshus på Samsø Undersøgelsen blandt fritidssamsinger er som for samsinger gennemført ved fremsendelse af brev fra Samsø kommune til bopæl adressen, for personer der er registreret som ejere af et fritidshus på Samsø. Brevet beskriver formålet med undersøgelsen samt en opfordring til at besvare et elektronisk spørgeskema som tilgås på en til formålet oprettet hjemmeside Perioden for dataindsamlingen var ligeledes Der er i alt blevet udsendt breve og 539 fritidssamsinger over 18 år har benyttet sig af muligheden for at deltage i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 45%. Svarprocenten vurderes at være meget tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Datamaterialet for personer med fritidshus på Samsø er renset for dobbeltbesvarelser. Personer med bopæl i det østlige Jylland og Sjælland Undersøgelsen blandt jyder og sjællændere er gennemført som onlineinterviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen i de nævnte kommuner i Jylland og på Sjælland. Undersøgelsen er gennemført i perioden Der er foretaget 1272 interviews med personer fra de nævnte kommuner i Jylland og 1330 interviews med personer med bopæl på Sjælland. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 3

4 Rapportens indhold Rapporten er struktureret i henhold til de fire hovedformål med undersøgelsen. Først gennemgås datamaterialets sammensætning på baggrundskriterier og der redegøres for den anvendte vejning. Hernæst følger kortlægningen af de forskellige segmenters brug af færgeruterne til Samsø og der redegøres for brugernes evaluering af henholdsvis øst- og vestruten. Under evalueringen af østruten beskrives potentialet ved en kortere sejltid og flere afgange på østruten. Herefter følger resultaterne vedrørende en eventuel passager hurtigfærgerute imellem Århus havn og Samsø og der afsluttes med en gennemgang af resultaterne for Samsøs position som ferie og udflugtsdestination blandt befolkningen i Jylland og på Sjælland. Bilagsoversigt : Åbne besvarelser: Evaluering af den nuværende færgebetjening - positive kommentarer Evaluering af den nuværende færgebetjening - kritiske kommentarer Årsager til at Samsø vurderes positivt som ferie og udflugtsmål (målgruppe Jylland og Sjælland) Årsager til at Samsø vurderes negativt som ferie og udflugtsmål (målgruppe Jylland og Sjælland) Forslag og idéer til forbedringer af færgebetjeningen Spørgeskema for alle fire delundersøgelser I det omfang at samme spørgsmål er stillet til flere af de fire målgrupper er resultaterne vist i samme grafik og for at lette læsningen er der forsøgt anvendt det samme farvevalg for målgrupperne igennem hele rapport. Efter hvert hovedafsnit, indeholdende en grafisk præsentation af resultaterne, følger en kort vurdering af resultaterne samt en konkluderende opsummering. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 4

5 Vejning Fordelingen på køn og alder i hver af de fire målgrupper er gengivet nedenfor for både stikprøver og populationer. For fritidssamsinger er populationens fordeling ukendt. For målgrupperne Sjælland, Jylland og Samsø er der foretaget vejning af datamaterialet i henhold til populationens fordeling på køn og alder. For målgrupperne Sjælland og Jylland er der yderligere vejet i henhold til befolkningens størrelse i henholdsvis region Sjælland og region Hovedstaden for målgruppe Sjælland og for hver af de 6 kommuner for målgruppe Jylland. Sjælland Jylland Samsø Fritidssamsinger Køn Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Mænd 48,7% 49,7% 59,0% 50,1% 51,1% 50,8% 51,4% Kvinder 51,3% 50,3% 41,0% 49,9% 48,9% 49,2% 48,6% Alder år / år for Samsø 15,0% 21,5% 13,7% 25,7% 3,9% 11,3% 0,7% år 19,9% 20,2% 14,0% 18,9% 7,4% 9,8% 3,3% år 21,9% 21,7% 18,6% 20,0% 18,0% 15,3% 13,0% år 21,8% 17,8% 25,7% 18,0% 27,7% 20,0% 32,1% år 21,4% 18,7% 28,0% 15,5% 31,2% 22,9% 38,4% Over 70 år ,8% 20,7% 12,4% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 5

6 Familie- og beskæftigelsessituation Datamaterialets sammensætning på de øvrige baggrundskriterier, familie og beskæftigelsessituation, fremgår af nedenstående tabel. For de tre målgrupper, hvor der er foretaget vejning er fordelingen vist efter vejningen, hvilket vil være konsekvent for resultaterne i den resterende del af indeværende rapport. Sjælland Jylland Samsø Fritidssamsinger Beskæftigelsessituation Studerende 13% 17% 7% 1% Deltidsbeskæftiget 5% 8% 8% 8% Fuldtidsbeskæftiget 57% 50% 39% 56% Pensionist 13% 13% 32% 30% Udenfor arbejdsmarkedet 7% 9% 6% 3% Andet 4% 4% 8% 3% Familiesituation Hjemmeboende 4% 4% 9% 0% Enlige 28% 25% 20% 15% Samboende med hjemmeboende børn Samboende uden hjemmeboende børn 31% 33% 21% 27% 37% 38% 49% 58% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 6

7 Brugsstruktur for færgeruterne til Samsø Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 7

8 Samsinger - Hyppige/regelmæssige rejser Tænk nu på de rejser, som du foretager til Jylland og/eller Sjælland. Har nogle af disse rejser hyppig og regelmæssig karakter? Med hyppige/regelmæssige rejser menes rejser med samme hovedformål, der foretages mindst 1 gang pr. uge i en periode der er længere end 4 uger. 70% 60% 50% Blandt de 32% af samsingerne, som benytter vestrutenhyppigt/ regelmæssigt angives den gennemsnitlige rejsefrekvens til 6 returrejser pr. måned. 64% 40% 30% 20% 10% 32% 11% Blandt de 11% af samsingerne, som benytter østtruten hyppigt/ regelmæssigt angives den gennemsnitsligerejsefrekvens til 4,4 returrejser pr. måned. 0% Samsinger: 1142 (Alle) Rejser hyppigt/regelmæssigt Rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland til Sjælland Nej Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 8

9 Samsinger - Formålet med hyppige/regelmæssige rejser Hvad er hovedformålet med disse hyppige/regelmæssige rejser? Angiv gerne flere formål hvis du rejser hyppigt med forskellige formål. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Besøg af familie og venner 57% Jobrelaterede rejser 35% Privat ærinde 29% Behandlinger i sundhedssektoren 24% Indkøb 24% Rejser mellem hjem og skole/uddannelsesinstitution Rejser mellem hjem og fritidsaktivitet 10% 13% Andet formål 9% Samsinger: 419 (Alle der rejser hyppigt/regelmæssigt til henholdsvis Jylland eller Sjælland ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 9

10 Samsinger - Anvendelse af bilen som transportmiddel ifm. hyppige/regelmæssige rejser I hvilket omfang medbringes bilen på hyppige/regelmæssige rejser? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jeg medbringer altid bilen 55% Jeg medbringer oftest bilen 17% Jeg medbringer bilen ca. hver anden gang 5% Jeg medbringer sjældent bilen 7% Jeg medbringer aldrig bilen 16% Ved ikke 1% Samsinger: 419 (Alle der rejser hyppigt/regelmæssigt Jylland eller Sjælland) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 10

11 Samsinger - Øvrige rejser som ikke har hyppig/regelmæssig karakter De næste spørgsmål handler om dine øvrige rejser med færgerne, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter. Du bedes nu tænke på hele 2011 og angive dit samlede antal rejser med henholdsvis Jylland- og Sjællandsruten. Du skal ikke medregne de hyppige/regelmæssige rejser, som du eventuelt allerede har angivet. Og du bedes angive det samlede antal returrejser så præcist som muligt. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Har kun benyttet vestruten Har kun benyttet østruten 3% 15% Det gennemsnitlige antal rejser (ekskl. rejser med hyppig/regelmæssig karakter) angives til 17,2 på vestrutenog 5,4 på østrutenfor samtlige samsinger, der har deltaget i undersøgelsen. Har benyttet begge ruter 82% Har ikke benyttet ruterne til Jylland/Sjælland i ,4% Samsinger : 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 11

12 Samsinger - Formålet med øvrige rejser Hvad var hovedformålet med din seneste rejse, som ikke havde hyppig/regelmæssig karakter? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Besøg hos venner og familie 41% Behandlinger i sundhedssektoren 14% Privat ærinde Forretningsrejse/tjenesterejse Ferie Rejse ifm. sport eller kulturarrangement Indkøbstur Udflugt Rejse mellem hjem og arbejdsplads Andet formål Husker ikke 9% 8% 7% 4% 4% 3% 2% 7% 1% Totalt set medbragte 78% bilen ifm. den seneste rejse, som ikke havde hyppig/ regelmæssig karakter Samsinger: 1138 (Alle der har rejst til Jylland eller Sjælland i 2011 ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 12

13 Samsinger - Formålet med øvrige rejser Har du på noget tidspunkt haft bopæl på Samsø og arbejdssted udenfor Samsø? Har du på noget tidspunkt haft overvejelser om at søge arbejde udenfor Samsø, samtidig med at du har haft bopæl på Samsø? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nuværende pendlere Tidligere pendlere Har aldrig været pendler, men har overvejet at søge arbejdssted udenfor Samsø 5% 10% 16% Blandt de nuværende eller tidligere pendlere har/havde 22% arbejdssted på Sjælland, 57% i Østjylland og 36% i det øvrige Jylland eller på Fyn. Har aldrig været pendler, og har aldrig overvejet at søge arbejdssted udenfor Samsø 67% Ved ikke/husker ikke 1% Samsinger: 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 13

14 Samsinger - Transporttiden som barriere for at pendle I hvilken grad vil du sige, at transporttiden til fastlandet udgør et problem ved at have bopæl på Samsø og arbejdssted udenfor Samsø? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I meget høj grad 34% 54% I høj grad 26% 28% I nogen grad 11% 36% Slet ikke 2% 6% Ved ikke 2% 1% Pendler eller har tidligere været pendler Har overvejet at pendle Samsinger der pendler eller tidligere har været pendlere: 172 Samsinger der har overvejet at blive pendlere: 187 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 14

15 Samsinger - Omfanget af Århus som destination Hvis du tænker på destinationen for dine rejser til Jylland. Hvor stor en andel af rejserne vil du vurdere har destination indenfor Århus kommune? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0%-25% 26%-45% 46%-75% 9% 13% 20% 23% 29% 33% Den gennemsnitlige andel af rejser med destination indenfor Århus kommune kan beregnes til 54% for de hyppige/ regelmæssige rejser og 46% for ikke hyppige regelmæssige rejser. 76%-100% 30% 41% Ved ikke 1% 2% Ikke hyppige/regelmæssige rejser Hyppige/regelmæssige rejser Samsinger der rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland: 357 Samsinger der har foretaget mindst én rejse til Jylland indenfor det seneste år, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter: 1106 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 15

16 Besøgende - Penetration Hvor længe er det siden du sidst har besøgt Samsø? Har besøgt Samsø indenfor det seneste år 1 år siden 2 år siden 3 år siden 4 år siden 5 år siden Mere end 5 år siden Jeg har aldrig besøgt Samsø Ved ikke/husker ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 7% 4% 5% 3% 2% 6% 3% 0% 6% 4% 0% 2% 3% 0% 3% 3% 0% 1% 0% 3% 3% 0% 28% 32% 37% 49% 97% Blandt de der har besøgt Samsø indenfor det seneste år, angives den gennemsnitlige besøgsfrekvens til 1,9 i område Jylland, 2,8 i område Sjælland og 9,0 blandt Fritidssamsinger. Jylland: 1272 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 16

17 Besøgende - Formålet med det seneste besøg Hvis du tænker på dit sidste besøg på Samsø. Hvad var hovedformålet med dette besøg? Rejse mellem hjem og arbejdsplads Forretningsrejse/tjenesterejse Rejse ifm. sport eller kulturarrangement Besøg hos venner og familie Udflugt Miniferie/Weekendtur Ferie Privat ærinde Andet formål Husker ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 0% 4% 6% 6% 9% 7% 6% 11% 9% 13% 16% 21% 19% 29% 40% 40% 42% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 17

18 Besøgende - Opholdets længde ifm. det seneste besøg Hvor længe opholdte du dig på Samsø ifm. dit seneste besøg? 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6-9 dage dage Mere end 14 dage Husker ikke/ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 4% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) 7% 7% 9% 11% 11% 11% 12% 13% 13% 15% 17% 17% 18% 18% 18% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger 20% 20% 24% 26% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 18

19 Besøgende - Rejsegruppens størrelse ifm. seneste besøg Hvor længe opholdte du dig på Samsø ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6-10 personer 11 personer eller derover 4% 3% 13% 23% 20% 10% 10% 11% 19% 23% 16% 8% 8% 6% 13% 12% 5% 23% 23% 1% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger 49% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 19

20 Besøgende - Rejsegruppens sammensætning ifm. seneste besøg Hvem rejste du sammen med ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Partner/ægtefælle Familie med små/mindre børn Familie med store børn (alle over 15 år) Familiegruppe (f.eks bedsteforældre med børnebørn) Ven/venner Kollegaer Anden gruppe Husker ikke 20% 19% 19% 19% 15% 6% 8% 12% 11% 11% 12% 18% 17% 6% 7% 5% 0% 19% 21% 2% 0% 1% 0% 54% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Jylland: 798 (Alle der har besøgt Samsø og ikke rejst alene ifm. seneste besøg) Sjællændere: 618 (Alle der har besøgt Samsø og ikke rejst alene ifm. seneste besøg ) Fritidssamsinger: 470 (Alle som ikke har rejst alene ifm. seneste besøg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 20

21 Besøgende - Anvendelse af bilen som transportmiddel ifm. seneste besøg Havde du/i bilen med til Samsø ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 49% Ja 53% 92% 46% Nej 44% 8% 5% Husker ikke 3% 0% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinge Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 21

22 Summary brugsstruktur Samsinger Stort set alle (99,6%) Samsinger, der har deltaget i undersøgelsen har benyttet mindst én af de 2 færgeruter til henholdsvis Jylland og Sjælland indenfor det seneste år. Det vurderes, at undersøgelsens resultater er repræsentative for den andel af befolkningen på Samsø som rejser. Men der vil være en andel på måske 20%- 30% af Samsøs befolkning, der kun meget sjældent rejser væk fra øen og undersøgelsens resultater, vil derfor ikke være dækkende for denne andel af de fastboende på Samsø. Når der i det følgende refereres til Samsingerne totalt, menes der altså den andel af befolkningen på Samsø som rejser. 32% af Samsingerne rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland 11% til Sjælland, mens 64% ikke rejser hyppigt/regelmæssigt. Væsentligste formål med de hyppige/regelmæssige rejser er besøg af familie og venner. 35% af de hyppige/regelmæssige rejser er jobrelaterede rejser og 5% af Samsingerne angiver, at de er pendlere. Bilen medbringes til ca. 70% af de hyppige/regelmæssige rejser. Når det handler om rejser, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter benytter 82% af Samsingerne begge ruter i løbet af et år, men den gennemsnitlige frekvens er ca. 3 gange så høj på vestruten som på østruten. Ca. 50% af alle rejserne til Jylland har destination indenfor Århus kommune. Udover de nuværende pendlere (5%) eller tidligere pendlere (10%), har 16% af Samsingerne overvejet at søge arbejde udenøs, men opfatter transporttiden til fastlandet som en betydelig barriere hertil. Fritidssamsinger, Jylland og Sjælland Fritidssamsingerne besøgte i gennemsnit Samsø 9 gange i løbet af 2011 og kun 3% af de deltagende fritidssamsinger har svaret, at de ikke fik aflagt Samsø et besøg i løbet af det seneste år. Undersøgelsens resultater vurderes dog at være repræsentative for samtlige fritidssamsinger med bopæl på Sjælland. Fsva. besøgende fra de 6 kommuner i Jylland og Sjælland generelt, har kun 7% af jyderne og 4% af Sjællænderne besøgt Samsø i Samtidig kan det konstateres, at hele 32% af jyderne og 49% af sjællænderne aldrig i deres liv har besøgt Samsø. Miniferie eller ferie var hovedformålet med den seneste rejse til Samsø for 59% af Sjællænderne og 50% af jyderne. Jyderne bruger i højere grad end Sjællænderne Samsø som udflugtsmål for endagsture således var 20% af jydernes Samsøbesøg endagsture i For Sjællændere udgjorde endagsture 11% af besøgene. 92% af fritidssamsingerne medbragte bilen ifm. det seneste samsøbesøg hvilket kun var tilfældet for ca. 50% af de besøgende fra Jylland og Sjælland. Ca. 3% af de besøgende fra Jylland og Sjælland rejste alene, ca. 36% som en familiegruppe, ca. 19% sammen med partner/ægtefælle og ca. 42% sammen med venner (17%), kollegaer (6%) eller anden form for gruppe (19%). Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 22

23 Evaluering af østruten (Kolby-Kås Kalundborg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 23

24 Overordnet vurdering Hvis du helt overordnet skal vurdere den nuværende færgebetjening af Samsø, hvor mange point vil du da give færgeruten Kolby Kås - Kalundborg på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Beregnet gennemsnit 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 6,3 6,1 5,7 Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Samsinger: 1142 (Alle, hvoraf 166 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår i beregningen) Sjællændere: 137 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år, hvoraf 14 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår i beregningen) Fritidssamsinger: 535 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år, hvoraf 8 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår beregningen) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 24

25 Overordnet vurdering for Samsinger Forskellen i vurderingen (gennemsnit) afhængig af om der rejses hyppigt og regelmæssigt til Sjælland 6,6 6,4 6,4 6,2 6 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 Rejser hyppigt/regelmæssigt til Sjælland Rejser ikke hyppigt/regelmæssigt til Sjælland Samsinger Samsinger 1142 (alle) Rejser hyppigt/regelmæssigt til Sjælland: 124 Rejser ikke hyppigt/regelmæssigt til Sjælland: 1018 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 25

26 Prioritering af ønsker til den fremtidige færgebetjening Tænk på ruten Kolby Kås Kalundborg. Hvis du skulle vælge imellem lavere billetpriser, flere afgange, kortere sejltid eller mere kapacitet (større skibe) på de attraktive afgangstidspunkter hvad ville du så prioritere? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Kortere sejltid 24% 26% 34% Flere afgange Lavere billetpriser 15% 23% 26% 22% 39% 38% Mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe) Ingen af delene jeg syntes færgebetjeningen fungerer godt. 1% 2% 3% 7% 8% 12% Ved ikke 1% 7% 11% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 535 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år) Sjællændere: 137 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år) Samsinger Fritidssamsinger Sjælland Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 26

27 Følsomhed overfor billetpriser Du har tidligere svaret, hvor mange returrejser du i 2011 alt i alt har foretaget med Sjællandsruten (eksklusiv pendlerrejser). Hvor mange returrejser tror du, at du ville have foretaget, hvis billetpriserne på Sjællandsruten havde været henholdsvis det dobbelte og det halve? Indeks for antal rejser ved halv pris Nuværende antal ture (indeks 100) Indeks for antal rejser ved dobbelt pris Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Samsinger: 965 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år) Sjællændere: 52 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 27

28 Kapacitet Har du indenfor det seneste år oplevet, at der ikke var plads på en ønsket færgeafgang på Sjællandsruten og du derfor ændrede dine rejseplaner? Fritidssamsinger 69% 29% 2% Sjælland 20% 68% 12% Ja Nej Husker ikke Samsinger 20% 75% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsinger: 1142 (Alle) Sjællændere: 52 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 28

29 Kapacitet Har du kendskab til familie, venner eller bekendte udenfor Samsø, som indenfor det seneste år har oplevet, at der ikke var plads på en ønsket færgeafgang, og som derfor ændrede deres rejseplaner? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Samsinger: Ja, på Jyllandsruten 43% Samsinger Ja, på Sjællandsruten 37% Nej 30% Ved ikke 10% Samsinger: 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 29

30 Sejlplan Tænk nu på dit seneste besøg på Samsø, hvor du benyttede ruten Kalundborg-Kolby Kås hvordan vil du sige at afgangstiderne på ruten (sejlplanen) passede med dine aktuelle rejsebehov? Fritidssamsinger 24% 19% 38% 18% Sjælland 16% 23% 34% 19% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sejplanen passede meget dårligt/dårligt Sejlplanen passede lidt dårligt Sejlplanen passede OK (acceptabelt) Sejlplanen passede godt/meget godt Husker ikke/ved ikke Sjælland: 52 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 30

31 Sejlplan Savnede du generelt flere afgange? Eller savnede du en afgang på et specifikt tidspunkt? 80% 70% 70% Afgange der passer til tog og bus. Mand 49, fritidssamsing 60% 50% 40% 30% 20% Senere aftenafgange Kalundborg-KK, så færgen kan nås efter normal arbejdsdag. Mand 58, fritidssamsing En afgang midt på dagen. Kvinde 47, fritidssamsing 23% Flere afgang fra Kalundborg fredag, og søndag eftermiddager det meget svært af få plads hjem fra Kålbykås. Kvinde 48, fritidssamsing 10% 7% 0% Jeg savnede generelt flere afgange Jeg savnede en specifik afgang, notér gerne retning og tidspunkt: Totalt - Fritidssamsinge og Sjælland Anden årsag til at sejlplanen passede dårligt Fritidssamsinger og Sjælland: 246 (Alle som oplevede, at sejlplanen passede lidt eller meget dårligt ifm. seneste rejse ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 31

32 Kritikpunkter (åbent spørgsmål) Er der noget ved færgeruten Kolby Kås Kalundborg, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? Udvalgte kommentarer Samtlige kommentarer fremgår af bilag. Alt for tæt pakning af biler, især på hængedæk. Mand 56, fritidssamsing Det er en tidsrøver. 2 timer + ventetid + transporttid fra bolig. 5 timer i alt! Hver vej. Det tager 3 timer at nå langt op i Småland. Og lige før man kan nå Skagen hurtigere. Kvinde 58, fritidssamsing. Al for lille kapacitet. I 2011 har vi ikke kunnet komme til vores fritidshus i alt 3 gange i weekender på grund af udsolgte færger. Kvinde 39, fritidssamsing Når jeg ikke har bil med, så passer tog, færge og bussen aldrig. Hverken ud eller hjem. Bussen på Samsø kører nogle gange 2 min før færgen kommer ind. Kvinde 46, fritidssamsing I det hele taget måske verdens dårligste billetsystem. Mand 66, fritidssamsing Priserne er for høje sammenlignet med jyllandssiden. Der mangler en tilsvarende færgebizzordning som jydernes. Kvinde 66, fritidssamsing Jeg mangler afgange, der gør det muligt at deltage i udenøs aftenarrangementer, og nå hjem samme dag. Mand 55, samsing Ualmindeligt ringe serviceniveau efter indførslen af billetautomater, hvor det alligevel er nødvendigt at have mandskab stående, idet passagererne ikke kan finde ud af systemet. Kvinde 47, fritidssamsing Det er urimeligt at det er meget dyrere og sejltiden er meget længere end fra Hou. Som om at sjællændere ikke er velkomne. Mand 46, Sjælland Cafeteriets mad. Det burde brande Øens friske råvarer i stedet for at være en pølse/pomfrit bar! Kvinde 50, samsing Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 32

33 Kritikpunkter (åbent spørgsmål) Er der noget ved færgeruten Kolby Kås Kalundborg, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? Kodede kommentarer 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% For langsom overfart Upassende afgangstider, for få afgange (især manglende muligehd for at nå frem og tilbage på For dyrt Dårligt/usundt cafeteria Check-in og automater Dyrt cafeteria Unfair priser for fritidssamsinge fra Sjælland ift. Jylland Billetsystem, bookingsystem generelt Kapacitet, udsolgte færger (især sommer) Problemer med 10-turskort, især køb af dette Dårlig service fra færgeselskab eller personale Rengøring, vedligeholdelse, indeklima Manglende koordinering med offentlig transport Biler pakkes for tæt, problemer med hængedæk Manglende bizz-ordning Saloner bliver sjældent åbnet trods fuld færge For få / uhensigtsmæssige pladser til folk med hunde (placeret ved legerum og spisepladser til Samsinger: 308 Sjællændere: 34 Fritidssamsinger: 477 For få siddepladser til folk, der medbringer egen mad Larm på færge, manglende stillerum Manglende arbejdsmuligheder (internet, stikkontakter, særlig zone) Forhold for gående passagerer Komfort ombord Problemer med at få ø-kort Savner venteliste Andet 9% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 8% 13% 13% 19% 23% 29% 26% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 33

34 Positive kommentarer omkring færgebetjeningen Tænk på færgeruten Kalundborg Kolby Kås, er der noget som du synes er specielt godt ved denne færgerute? Noget du er specielt utilfreds med? Kodede kommentarer (åbent spørgsmål) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Stabil, holder sejlplan, tryg at sejle med Venligt personale God færge (renhold, størrelse, generelt) Hyggeligt at sejle, langsom overfart gør intet Færgen eksisterer God plads på færgen Billetsystem Faciliteter og indretning Cafeteria Passende afgangstider Antallet af afgange Nemt at få plads til bil Andet 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 7% 12% 16% 26% 40% Samsinger: 156 Sjællændere: 18 Fritidssamsinger: 222 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 34

35 Summary Evaluering af østruten Tilfredshed og pris Af de tre grupper opfatter fritidssamsinger overordnet set færgebetjeningen Kolby Kås-Kalundborg dårligst, med en gennemsnitlig vurdering på 5,7 ud af 10. Sjællændere giver 6,1, mens samsinger vurderer færgebetjeningen til 6,3 for hyppigt rejsende samsinger til Sjælland er vurderingen dog nede på 5,7. De, der oftest benytter østruten, vurderer således færgebetjeningen dårligst. Der er en vis elasticitet i prisen, hvor alle gruppers rejseindeks er hhv. ca. 60 rejser og 140 rejser pr. nuværende 100 ved dobbelt og halv pris. 23% påpeger i den åbne kritik, at prisen generelt eller prisen for en særlig gruppe rejsende, er for høj. Når billigere billetter prioriteres ift. andre forbedringer, er prisen især en faktor for fritidssamsinger (39%) og sjællændere (28%), og i mindre grad for samsinger (22%), hvilket sandsynligvis hænger sammen med samsingernes rabatfordele. Af den åbne kritik fremgår det yderligere, at mange fritidssamsinger finder det unfair, at deres rabatordning ikke gælder hele året, som det er tilfældet for fritidssamsinger fra Jylland. Afgange For samsingerne er forkortet sejltid (34%) og flere afgange (23%) vigtigere end pris, men også fritidssamsinger (hhv. 24% og 26%) og sjællændere (hhv. 26% og 15%) lægger vægt på disse forbedringer. I den åbne kritik finder 29% sejltiden for lang, mens ønsket om flere afgange går igen ved, at 26% mener, at der er for få afgange generelt eller at tidspunkterne for disse er upassende og 8% peger på problemer med manglende kapacitet på færgerne. 43% fritidssamsinger og 39% sjællændere, oplevede ved seneste rejse, at sejlplanen passede dårligt. Af disse savnede 70% flere afgange generelt, mens 23% savnede en specifik afgang og der er yderligere meget lidt konsensus omkring hvilken afgang der savnes, hvilket således også kan tolkes i retning af for få afgange generelt. 69% af fritidssamsingerne har i løbet af det seneste år oplevet, at der ikke var plads på en ønsket rute og samtidig beretter 43% af samsingerne, at de har oplevet, at bekendte ikke kunne få plads på færgen. Overordnet set, og især sammenlignet med vestruten, ligger østrutens oplevede forbedringspotentiale således i tilgængelighed (sejltid og afgange) frem for pris. Oplevelse af turen I den åbne kritik peges der, ud over det allerede nævnte, især på problemer i forbindelse med check-in og billetkøb. 13% beretter om problemer med betjening af automater ved check-in, og 8% har generelle problemer med booking eller billetsystem. Derudover påpeger 6%, at systemet med 10- turskort fungerer dårligt især kritiseres det, at de kun kan købes i Sælvig. Endelig er der stor utilfredshed med færgens cafeteria. 19% finder maden usund eller af dårlig kvalitet, og 13% mener at den er for dyr især ift. den oplevede kvalitet. Mange nævner også, at det ville være oplagt at benytte og dermed markedsføre Samsøs mange glimrende råvarer om bord på færgen. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 35

36 Reduktion af sejltiden på østruten (Kolby-Kås Kalundborg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 36

37 Sejltidens betydning Ved at flytte havnen for Sjællandsruten fra Kolby Kås til østsiden af Samsø kan sejltiden reduceres med ca. 20/35 minutter. Hvilken betydning tror du, at dette vil have for antallet af besøgende til Samsø via Sjællandsruten? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) Samsinger - 20 min 39% 25% 32% 5% Samsinger - 35 min 55% 23% 18% 4% Fritidssamsinger - 20 min 32% 30% 36% 1% Fritidssamsinger - 35 min 53% 28% 17% 2% Sjælland - 20 min 9% 28% 51% 12% Sjælland - 35 min 21% 35% 33% 11% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stor eller meget stor betydning Nogen betydning Lille eller ingen betydning Ved ikke Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 37

38 Sejltidens betydning Tror du, at du ville besøge Samsø oftere/foretage flere rejser hvis sejltiden på Sjællandsruten blev reduceret med 20/35 minutter? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min, den anden halvdel har svaret med 20 min.) Samsinger - 20 min 32% 54% 15% Samsinger - 35 min 49% 39% 12% Fritidssamsinger - 20 min 33% 54% 13% Fritidssamsinger - 35 min 57% 28% 15% Sjælland - 20 min 7% 67% 26% Sjælland - 35 min 16% 55% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) Ja Nej Ved ikke Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 38

39 Sejltidens betydning Forskel i andelen af Sjællændere, der svarer at de vil besøge Samsø oftere hvis sejltiden blev reduceret med 20/35 minutter afhængig af hvornår de sidst har besøgt Samsø. (Halvdelen af Sjællænderne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) 35% 30% 29% 25% 20% 16% 15% 13% 10% 5% 11% 9% 9% 5% 7% 0% Har besøgt Samsø for højst 5 år siden Har besøgt Samsø for mere end 5 år siden Har aldrig besøgt Samsø Totalt Sjælland: 1330 (Alle) Ja - 35 minutter Ja - 20 minutter Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 39

40 Følsomhed overfor sejltid Du har tidligere svaret, hvor mange returrejser du i 2011 alt i alt har foretaget med Sjællandsruten (eksklusiv pendlerrejser). Hvor mange årlige returrejser tror du, at du vil foretage, hvis sejltiden på Sjællandsruten reduceres med 20/35 min? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) Nuværende antal ture (indeks 100) Indeks for antal rejser ved 20 min. kortere overfart Indeks for antal rejser ved 35 min. kortere overfart Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjælland: 271 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 5 år) Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 40

41 Summary Reduktion af sejltiden på østruten En reduktion af sejltiden på sjællandsruten vurderes at have stor betydning for både samsinger, fritidssamsinger og sjællændere generelt og specielt for samsinger og fritidssamsinger vil muligheden for flere afgange yderligere afhjælpe den nuværende frustration over frekvensniveauet på ruten. Mange kommentarer i de åbne spørgsmål i undersøgelsen omhandler således afgangstidspunkter og Samsøs tilgængelighed fra sjællandssiden. Konkret adspurgt om betydningen af sejltiden kan der ligeledes identificeres markante forskelle på om sejltiden reduceres med 20 minutter eller 35 minutter en reduktion på 35 minutter har den psykologiske effekt, at sejltiden nærmer sig én time mod tæt på to timer i dag. 55% af samsingerne, 53% af fritidssamsingerne og 21% af de adspurgte sjællændere svarer da også, at de forventer at foretage flere ture med østruten hvis sejltiden reduceres med 35 minutter. Specifikt for sjællænderne er det interessant at bemærke, at de der har besøgt Samsø indenfor de seneste 5 år og dermed med rimelighed kan erindre rejsen til og fra øen, svarer 29%, at de vil besøge Samsø oftere hvis sejltiden reduceres med 35 minutter dette mod kun 11%, hvis reduktionen er 20 minutter. Det nuværende trafikniveau på passager og biler årligt på Sjællandsruten betyder en kapacitets udnyttelse på ca. 80% i tidsrummet i juli måned samt øvrige rejsetunge dage i sommerhalvåret. Der er dermed ingen tvivl om, at specielt fritidssamsingerne reelt oplever store problemer med at få plads på de ønskede afgange, idet de typisk har behov for at rejse på de samme tidspunkter fredag og søndag. 69% svarer da også, at de i løbet af 2011 har oplevet at de ikke kunne få plads på en ønsket færgeafgang. At estimere trafikpotentialet for Sjællandsruten ved en reduktion af sejltiden på henholdsvis 20 minutter og 35 minutter er vanskeligt, men det er tydeligt, at der både er et potentiale bestående af de nuværende brugere, som med reduceret sejltid og flere afgange, ville rejse mere et såkaldt skyggemarked. Men derudover vil en styrkelse af Samsøs tilgængelighed fra Sjællandssiden også betyde væsentlig bedre muligheder for at tiltrække sjællandske turister til øen et potentiale der bekræftes flere steder i undersøgelsen og som er en kombination af lav nuværende penetration, manglende kendskab og Samsøs tilgængelighed fra Sjællandssiden i dag. Hertil kommer, at et større udbud af rabatterede billetter og en ændring af bizz ordningen for fritidssamsinger, vil kunne stimulere markedet yderligere. Volumenpotentialet syntes derfor at være ganske betydeligt måske i niveaet 50% ift. de nuværende trafikmængder. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 41

42 Evaluering af vestruten (Sælvig Hou) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 42

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Baggrund Thorsager Distriktsråd har ønsket at undersøge behovet for et trinbræt i Thorsager, således

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus (bilagsmateriale) 1. Hovedkonklusioner fra Den tekniske analyse og Passagerpotentiale analysen 2004

Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus (bilagsmateriale) 1. Hovedkonklusioner fra Den tekniske analyse og Passagerpotentiale analysen 2004 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Århus og Samsø (bilagsmateriale) Magistraten mk 2.115 Etablering

Læs mere

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp

Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse. InterComp Besøgsinterview Bolig- og livsstilsmesse InterComp Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Spørgeskemaet blev udsendt på mail til ca.

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Seminar, CRT, Nexø 7. nov. 2013 Carl Henrik Marcussen Anders Hedetoft Anja Bach-Jensen Dagsorden 1. Talmæssig belysning v/chm (udviklingen i finanslovsbevillingen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere

ASejlplan og priser 2013

ASejlplan og priser 2013 ASejlplan og priser 2013 SamsøFærgen Hou Sælvig 1 time Kalundborg Kolby Kås 1 time 50 minutter 2. udgave 2 3 INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Hou-Sælvig 4-11 Sejlplan Kalundborg-Kolby Kås 12-21

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Sejlplan for BornholmerFærgen

Sejlplan for BornholmerFærgen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 199 Offentligt Bodilsker, den 29. januar 2012 Til transportminister Henrik Dam Kristensen og samtlige medlemmer af Folketingets Transportudvalg Fremsendes via

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB 5.10.2017 Side 1 1 Erfaringer andre steder fra Side 2 Trafikspring og årlig vækst Storebælt 12.000.000

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård TNS Gallup A/S Masnedøgade 22-26 2100 København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Sejlplan BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Sejlplan BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Sejlplan 2013 ornholmerfærgen 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter A 3. januar 21. marts 3. januar 21. marts 22. 31. marts 22. 31. marts A* Sejler kun d.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere