ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010

2 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende panel rådgiver m behandling af patienter med livstruende kræftsygdmme eller andre lignende livstruende sygdmme, fr hvem der ikke umiddelbart er yderligere mulighed fr behandling. Denne årspgørelse beskriver rdningen vedrørende eksperimentel behandling g præsenterer g analyserer data g erfaringer fra Derudver diskuterer årsrapprten ngle af de samlede erfaringer med g knsekvenser af rdningen. 1 Ordningen m eksperimentel behandling 1.1 Baggrund Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling rådgiver m behandling af patienter, der har en livstruende kræftsygdm eller anden lignende livstruende sygdm, sm der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling fr på ffentlige sygehuse her i landet eller i henhld til reglerne m højtspecialiseret g frskningsmæssig behandling i udlandet. Regler fr rdningen fremgår af bekendtgørelsen m ret til sygehusbehandling m.v. (sidste pdatering er nr. 62 af 20. januar 2010) Det rådgivende panel kan i henhld til reglerne give råd m: Yderligere udredning g behandling i Danmark Højt specialiseret behandling i udlandet Frskningsmæssig behandling i Danmark Frskningsmæssig behandling i udlandet Eksperimentel behandling i Danmark Eksperimentel behandling i udlandet. Der kan kun gives råd m eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet, når almindelige behandlingsmuligheder er udtømte. Det rådgivende panel har ikke mulighed fr at anbefale eksperimentel behandling i udlandet, hvis der freligger et relevant behandlingstilbud i Danmark. 2

3 1.2 Hvad er eksperimentel behandling? Generelt gælder fr behandling med lægemidler under rdningen m eksperimentel behandling, at behandlingen iværksættes i relatin til en bestemt patient med det frmål at yde patienten den bedst mulige behandling i den knkrete situatin. Patienterne vil fte være i den situatin, at de har gennemgået flere frskellige behandlinger fr deres livstruende sygdm, g eksperimentel behandling er i denne situatin den sidste mulighed fr behandling. Udver behandlinger med lægemidler kan det rådgivende panel anbefale andre typer af eksperimentel behandling f.eks. strålebehandling g kirurgi. Sundhedsstyrelsens rådgivende panel fretager en knkret vurdering fr hver enkelt patient. Det er panelets afgørelse, m der freligger tilstrækkeligt grundlag til at anbefale behandlingen til den enkelte patient. Følgende behandlinger med lægemidler kan gdkendes under rdningen m eksperimentel behandling: a. behandlinger med lægemidler, der er under udvikling i kliniske frsøg, men hvr patienten pga. frmelle inklusins- eller eksklusinskriterierne ikke kan indgå i den videnskabelige prtkl b. behandlinger med lægemidler, hvr det kliniske frsøg g den videnskabelige prtkl er afsluttet, g markedsføring afventes c. behandlinger med lægemidler i en eksperimentel erfaringsprtkl etableret i regi af det Natinale Krdinatins Udvalg (NKU) d. behandlinger med lægemidler på baggrund af mindre grad af evidens såsm mindre fase 2 undersøgelser. 1.3 Vurdering af muligheden fr eksperimentel behandling Det er den behandlende hspitalslæge, der skal indsende en anmdning m rådgivning g vurdering af en knkret patient til Sundhedsstyrelsen. Dette fr at sikre at der freligger de relevante aktuelle infrmatiner sm grundlag fr rådgivningen. Det kan være den behandlende hspitalslæge g/eller patienten, der finder behv fr at få en vurdering af det rådgivende panel. Patienten kan drøfte et ønske m en vurdering hs Sundhedsstyrelsens rådgivende panel med den behandlende hspitalslæge. Det er hspitalslægen der vurderer, m der skal indsendes en anmdning m vurdering til Sundhedsstyrelsen. Det rådgivende panels rådgivning er at betragte sm en rådgivning fra læge til læge. Sundhedsstyrelsens rådgivende panel vurderer på baggrund af de freliggende plysninger mulighederne fr eksperimentel behandling fr den enkelte patient, men kan sm nævnt ved behv gså rådgive m diagnstiske undersøgelser, etablerede behandlingstilbud g frskningsmæssig behandling. Det rådgivende panel kan indhente yderligere plysninger, hvis det skønnes nødvendigt, herunder råd fra eksperter i ind- g udland. Hvad angår udlandet indhenter det rådgivende panel råd fra eksperter på centre i de nrdiske lande, en lang række eurpæiske lande, Japan g USA. 3

4 Det rådgivende panel rådgiver altid i frhld til den knkrete patient g vurderer således i hvert enkelt tilfælde, m den frventede effekt af behandlingen pvejer eventuel risik g bivirkninger ved behandlingen. Det er den behandlende/henvisende afdeling i samråd med patienten, der beslutter, m et råd skal følges. Den behandlende læge vil i den frbindelse vurdere patientens kliniske tilstand g afgøre, m patienten vil kunne tåle behandlingen. Patienten vil tilsvarende på baggrund af infrmatiner m effekt, bivirkninger mm. vurdere m hun/hun ønsker den pågældende behandling. 4

5 2 Årspgørelse Antallet af sager Det rådgivende panel har vurderet henvendelser vedrørende 818 nye patienter i Antallet af nye patientsager er faldet med 349 fra 2008 til 2009, svarende til et fald på 30%. Dette kan frklares med, at flere eksperimentelle behandlinger, der tidligere skulle gdkendes via rdningen vedrørende eksperimentel behandling vergik til standard behandlinger i 2008 g Det drejer sig blandt andet m Srafinib (Nexavar ) til patienter med nyrecellekræft, Sunitinib (Sutent ) til patienter med nyrecellekræft, Cetuximab (Erbitux ) kmbinatinsbehandling til patienter med metastatisk tarmkræft g Srafenib (Nexavar) til patienter med hepatcellulært carcinm (primær leverkræft) Tabel Antal nye patientsager I tabel 1 ses udviklingen i antallet af sager siden rdningen vedrørende eksperimentel behandling startede i Antallet af patientsager steg mest markant fra 2004 til 2005, hvr antallet af sager blev næsten frdblet. Dette falder sammen med etableringen af de danske enheder fr eksperimentel kræftbehandling. Udver de 818 nye patientsager i 2009 har det rådgivende panel genvurderet 249 patientsager fra samme eller tidligere år (87 fra 2009, 120 fra 2008, 25 fra 2007, 12 fra 2006, 1 fra 2005, 3 fra 2004 g 1 fra 2003). Fr disse patienter har den behandlende læge/afdeling således bedt m frnyet rådgivning - i hvedparten af tilfældene efter at patienten er blevet behandlet i henhld til tidligere rådgivning fra det rådgivende panel. Til sammenligning vurderede det rådgivende panel i patientsager fra samme eller tidligere år. Frdelingen af mænd g kvinder i 2009 var 433 kvinder (53%) 385 mænd (47%) 2.2 Kræftfrmer Der har i 2009 været henvist patientsager med strt set alle kræftfrmer til vurdering med henblik på behandling. Ngle kræftfrmer er hyppigere repræsenteret. Det kan skyldes, at kræftfrmen er hyppigt frekmmende, men det kan gså skyl- 5

6 des, at der har været gde erfaringer med eksperimentel behandling af visse kræftfrmer, eller at der fr visse kræftfrmer kun er få etablerede behandlingsmuligheder. Patienterne har haft følgende diagnser: 157 tyk- g endetarmskræft 73 urlgiske kræftsygdmme (kræft i urinveje inkl. prstata), heraf 39 med nyrekræft 144 kræftsygdmme i øvre mavetarmkanal inkl. bugspytkirtel, lever g galdeveje 119 lunge- g lungehindekræft 100 gynæklgiske kræftsygdmme 66 brystkræft 23 kræft i hjernen 25 hved-/halskræft 111 med andre kræftfrmer. 2.3 Behandlende/henvisende afdelinger Alle hspitalsafdelinger kan henvise patientsager til vurdering med henblik på eksperimentel behandling. Hvedparten af henvisningerne kmmer naturligt fra de nklgiske afdelinger, men der kmmer gså henvisninger fra andre afdelinger. I 2009 er nye patientsager indsendt til Sundhedsstyrelsen fra følgende sygehusafdelinger: Onklgiske afdelinger 541 fra de nklgiske landsdelsafdelinger 141 fra Herlev Hspital 82 fra Odense Universitetshspital 118 fra Rigshspitalet 78 fra Ålbrg Sygehus 122 fra Århus Sygehus 63 fra Vejle Sygehus 115 fra decentrale nklgiske g nklgiske/hæmatlgiske afdelinger 6

7 29 fra Herning 25 fra Rskilde 25 fra Næstved 19 fra Hillerød 9 fra Esbjerg 2 fra Sønderbrg 1 fra Vibrg 1 fra Brnhlm 4 fra Færøerne Andre afdelinger I alt 99 fra andre afdelinger 40 fra medicinske afdelinger 33 fra kirurgiske afdelinger (inklusiv fælles medicinsk/kirurgiske gastrenheder) 11 fra urlgiske afdelinger 5 fra gynæklgiske afdelinger 4 fra hæmatlgiske afdelinger 4 fra pædiatriske afdelinger 2 fra neurlgiske afdelinger Tabel Onklgiske afdelinger Øvrige afdelinger Henvisningerne fra de nklgiske afdelinger er ver årene steget kraftigt, g der er således sket mere end en femdbling fra 2003 til Andelen af henvisninger fra ikke-nklgiske afdelinger har været svagt stigende fra 2003 til 2007 g er stabilt fra 2007 til I 2009 er der fr begge grupper sket et fald i henvisninger på ca. 30%. 7

8 2.4 Vurdering g råd fra det rådgivende panel fr eksperimentel behandling Det rådgivende panel har vurderet 818 nye patientsager. I 87% af patientsagerne blev der afgivet et knkret råd m behandling. I 13% af patientsagerne kunne det rådgivende panel ikke pege på yderligere frmer fr behandling, sm kunne frventes at gavne patienten. Rådgivningen frdeler sig sm følger: 341 patienter: Eksperimentel behandling eller frskningsmæssig behandling på enhederne fr eksperimentel kræftbehandling i Danmark, deraf 129 patienter: Eksperimentel behandling 212 patienter: Frskningsmæssig behandling 5 patienter: Frskningsmæssig behandling på andre afdelinger i Danmark 7 patienter: Eksperimentel behandling i udlandet 1 patient: Højt specialiseret behandling i udlandet 116 patienter: Rådgivning m yderligere diagnstik eller behandling i Danmark 239 patienter: Enig i aktuel behandlingsstrategi 106 patienter: Ikke mulighed fr yderligere behandling 3 patienter: Ikke afgivet råd pga. død eller tilbagetrækning af ansøgning Eksperimentel behandling g frskningsmæssig behandling i Danmark I 2009 har det rådgivende panel i 341 patientsager afgivet råd m eksperimentel eller frskningsmæssig behandling i Danmark, svarende til 41,6 % af de 818 patientsager indsendt til vurdering. Eksperimentel behandling i udlandet I 2009 er der fr 7 patienter afgivet råd m eksperimentel behandling i udlandet, hvraf tre har mdtaget DOTATOC behandling i Basel, Schweiz. DOTATOC g DATATATE behandling er blevet indført på henhldsvis Århus Sygehus g Rigshspitalet, der i 2009 samlet har mdtaget 17 patienter til disse behandlinger. Antallet af patienter fr hvem der er givet råd m eksperimentel behandling i udlandet, har været stabilt mkring ca. 30 i årene 2005, 2006 g Dette skal ses i frlængelse af etableringen af enhederne fr eksperimentel kræftbehandling i Danmark g er udtryk fr, at hvedparten af de eksperimentelle behandlinger kan tilbydes i Danmark. 8

9 Rådgivning m yderligere diagnstik eller behandling i Danmark Fr 116 patienter er der afgivet råd m yderligere vurdering g behandling i Danmark, sm ligger ud ver, hvad der er freslået fra den behandlende/henvisende afdeling. Der kan være tale m tilfælde, hvr patienten ikke er tilbudt alle tilgængelige behandlinger, men der kan gså være tale m tilfælde, hvr man allerede - uden at dette fremgår af det materiale, sm det rådgivende panel er i besiddelse af - fra behandlende/henvisende afdeling har fretaget en afvejning af frdele g ulemper ved en given behandling fr den knkrete patient g valgt ikke at tilbyde behandlingen. Enig i aktuelle behandlings strategi Fr 239 patienter er der afgivet råd m at det rådgivende panel har været enig i aktuelle behandlingsstrategi, det vil sige at det rådgivende panel kan tilslutte sig den af henvisende afdeling tilbudte behandling. Der kan være tale m patientsager, hvr patienten er blevet tilbudt eller har fået en behandling sm læge g/eller patient ønsker vurderet eller hvr patienten specifikt har ønsket en vurdering af mulighederne fr behandling i udlandet Ikke mulighed fr yderligere behandling Fr 109 patienter svarende til 13 % har der ikke umiddelbart været mulighed fr at rådgive m yderligere specifik kræftbehandling, sm kan frventes at gavne den aktuelle patient. Det rådgivende panel kan dg i ngle af disse tilfælde have givet råd m en knkret behandling, sm vil kunne tilbydes, afhængig af at patientens almentilstand frbedres. Der kan i ngle tilfælde desuden være afgivet råd m en rent symptmlindrende behandling. 2.5 Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstiden, fra Sundhedsstyrelsen har mdtaget en anmdning m vurdering, til der afsendes svar til den behandlende læge, er pgjrt fr 2009 til et gennemsnit på 13,6 kalenderdage. Sagsbehandlingen tager således nrmalt 1-2 uger. I særlige tilfælde, hvr der eksempelvis er brug fr at indhente yderligere viden i Danmark eller udlandet, kan sagsbehandlingstiden være p til 4 uger. Hvis sagsbehandlingstiden tager længere tid end 4 uger, frdi der indhentes ekspertvurdering i ind- eller udland, vil afdelingen mdtage et freløbigt svar indenfr 4 uger. Figur 2 viser at langt de fleste svar afsendes indenfr 21 dage. 9

10 Figur 2 10

11 3 Krdinering af eksperimentel behandling 3.1 Det Natinale Krdinatins Udvalg g enhederne fr eksperimentel kræftbehandling I direkte frlængelse af rdningen vedrørende eksperimentel behandling i udlandet blev det senere vedtaget, at de dertil afsatte midler ligeledes kunne anvendes til eksperimentel behandling i Danmark. Ved de nklgiske centre er der således prettet enheder fr eksperimentel kræftbehandling. Disse enheder er placeret på Rigshspitalet g Herlev Hspital, Odense Universitetshspital g Vejle Sygehus, Århus Sygehus g Aalbrg Sygehus g varetager eksperimentel behandling iværksat i samråd med det rådgivende panel. Enhedernes aktiviteter krdineres i regi af Det Natinale Krdinatinsudvalg (NKU), der er sammensat af det rådgivende panel, repræsentanter fra enhederne fr eksperimentel kræftbehandling, Lægemiddelstyrelsen g Sundhedsstyrelsen. Hermed er der skabt en struktur, der medfører, at man meget hurtigt kan etablere eksperimentel behandling. Den største del af behandlingen gennemføres i regi af almindelige frskningsprtkller eller såkaldte erfaringspsamlingsprtkller, g der er i øjeblikket 10 sådanne prtkller i NKU-regi. Oprettelsen af enhederne fr eksperimentel kræftbehandling g samarbejdet i NKU har medført et væsentligt frbedret behandlingstilbud til patienter med i øvrigt beskedne behandlingsmuligheder. Der er skabt en struktur, der tillader, at nye behandlinger indføres på eksperimentel basis med meget krt varsel. Den prtkllerede aktivitet medfører, at der skabes evidens fr nye behandlinger, før de indføres sm generel standard. Behandling på enhederne fr eksperimentel kræftbehandling har skabt mulighed fr, at der psamles erfaringer til gavn fr kmmende patienter. Der er allerede på nuværende tidspunkt udgået en del videnskabelige arbejder fra enhederne, g en bibligrafi er under udarbejdelse. 3.2 Hurtig intrduktin af nye behandlinger På baggrund af rådgivning fra panelet vedrørende eksperimentel behandling har en række patienter fået mulighed fr at få tilbud m behandlinger, sm ikke har været ibrugtaget i Danmark på det pågældende tidspunkt. Ved rdningens start måtte ngle patienter rejse til udlandet fr at mdtage medicinske behandlinger, der endnu ikke var indført i Danmark. Fr rdningens første år gælder således, at hvedparten af de behandlingsmuligheder i udlandet, sm panelet rådgav m i et givent år, året efter var indført sm behandlingstilbud i Danmark, enten sm standard eller sm led i prtkllerede behandlingsfrsøg. Gennem de seneste år har behandlinger i stedet kunnet tilbydes på de venfr mtalte enheder fr eksperimentel kræftbehandling, hvrved svært syge patienter har 11

12 kunnet undgå fte strabadserende rejser til udlandet. Behandlinger har kunnet tilbydes på enhederne, så snart lægemidlet var tilgængeligt i Danmark. 3.3 Øget fkus på behandling af sjældne kræftsygdmme Fr sjældne kræftsygdmme gælder det, at det på grund af det lille patientantal kan være vanskeligt at pnå evidens fr en given behandling på samme niveau sm fr de hyppige sygdmme. I regi af NKU gennemføres der derfr flere gange årligt en analyse af medical needs, dvs. en vurdering af, m der er sygdmme herunder især gså sjældne kræftsygdmme hvr der er brug fr yderligere behandlingstilbud. På baggrund af den løbende psamling af viden vurderes det, hvilke nye behandlingstiltag der kan iværksættes, fx i regi af enhederne fr eksperimentel kræftbehandling. Ordningen vedrørende eksperimentel behandling har således medført øget fkus på behandlingen af sjældne kræftsygdmme g frbedrede behandlingsmuligheder fr patienter med sådanne sygdmme både i Danmark g hvis behandlingen ikke kan tilbydes i Danmark i udlandet. 12

13 4 Knklusin Ordningen med vurdering af individuelle patienter med henblik på mulig eksperimentel behandling har eksisteret i syv år, g har i den tid været i knstant udvikling. Et stadigt stigende antal patienter er blevet vurderet af det rådgivende panel, indtil 2008, men antallet er fra 2008 til 2009 faldet. Dette kan frklares med, at flere eksperimentelle behandlinger, der tidligere skulle gdkendes via rdningen vedrørende eksperimentel behandling vergik til standard behandlinger i 2008 g Ngle væsentlige resultater i 2009 er: - Antal nye henvendelser har i 2009 været 818 g er således fra 2008 til 2009 faldet med ca. 30% - Anmdningerne m vurdering mfatter patienter med strt set alle frmer fr kræft - Sagsbehandlingstiden har i 2009 været 1-2 uger, i særlige tilfælde p til 4 uger. Gennemsnittet er på 13,6 dage - DOTATOC behandling sm hidtil har fundet sted i udlandet er nu hjemtaget til Århus Sygehus g Rigshspitalet. Den danske rdning vedrørende eksperimentel behandling er unik i internatinal sammenhæng, g andre lande har vist str interesse fr rdningen, herunder både dens muligheder fr at tilbyde eksperimentel behandling g dens tilbud m en uvildig ekspertvurdering ved anden ekspert end patientens vanlige behandlende læge (secnd pinin). Der eksisterer Sundhedsstyrelsen bekendt ikke lignende rdninger i andre lande, men der er kræfter i gang fr at indføre lignende rdninger fx i Nrge. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at rdningen vedr. eksperimentel behandling har medført knkrete behandlingstilbud fr en lang række patienter, fr hvem der ellers ikke var yderligere behandlingstilbud. Ordningen har været direkte medvirkende til at skabe fkus på behandlingstilbuddene til svært syge patienter, til etableringen af enheder fr eksperimentel kræftbehandling i Danmark, hurtig intrduktin af nye behandlinger, øget fkus på sjældne kræftsygdmme mv. Endelig skal det nævnes, at rdningen har medført en ensretning af behandlingstilbuddene fr kræftpatienter i Danmark til gavn ikke blt fr de patienter, der har fået deres sag vurderet af panelet, men gså fr en lang række andre patienter. 13

14 Årsrapprt 2009: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emnerd: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling; Kræftlægemidler Sprg: Dansk Kategri: Faglig rådgivning Versin: 1,2 Versinsdat: Frmat: pdf Elektrnisk ISBN: Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, juni 2010

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2008 Årspgørelse 2007 I 2003 etableredes rdningen m eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001

Oversigt over kræftinitiativer siden 2001 [Finansministeriet] [Indenrigs- g Sundhedsministeriet] Oversigt ver kræftinitiativer siden 2001 2002 Regeringens sundhedsplan Sund hele livet. Denne plan har blandt andet sm målsætning at reducere antallet

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK

STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK STATIONSSTRUKTUREN I DANMARK - en undersøgelse Indledning Andreas Røhl, Banestyrelsen g Peter Feilberg Schjødt, Trafikministeriet Banestyrelsen g Trafikministeriet gennemførte i 2. halvår af 2001 en undersøgelse

Læs mere

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi

Specialevejledning for oto-rhinolaryngologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/5 Specialevejledning fr t-rhinlarynglgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Ot-rhin-larynglgi

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1 Helhedsplan DP 1.0 Overrdnet byggeprgram Rapprt Oplæg til knceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Labratriefunktiner Versin 1 09.01.2009 Indhldsfrtegnelse 1. Kmmissrium... 1 2. Tidsplan g arbejdsgruppens

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion DPCG 6. november 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG SUNDHEDSPOLITIK SEPTEMBER 2014 KRÆFTPLAN IV FORORD Venstre pririterer kræftmrådet højt. Under VK-regeringen fik mrådet et markant løft med pfølgning på Kræftplan I, aftale m Kræftplan II

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Rapport Danish Cancer Society Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen - en interviewundersøgelse blandt brugere af Kræftlinjen, Kræftens bekæmpelses telefonrådgivning November 2009 Dokumentation

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet 2012

Reaktioner fra Arbejdstilsynet 2012 Område: Human Resurces Afdeling: Persnaleudvikling Jurnal nr.: 12/8958 Dat: 24. januar 2013 Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje & Randi Lagni E mail: Randi.Lagni@reginsyddanmark.dk Telefn: 76631727 Ntat

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni 2005 1 1. Indledning

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH Opslag Internatinaliseringspuljen på OUH Understøttelse af højtspecialiseret behandling Løbende ansøgningsfrist Regin Syddanmark (RSD) g OUH ønsker at øge samarbejdet med hspitaler g frskere i udlandet

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs indsats og service i 2016

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs indsats og service i 2016 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs indsats g service i 206 Esbjerg, april 207 Side af . Indledning Ud fra ønsket m til stadighed at frbedre sin virksmhedsvendte indsatser,

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Notat om den siddende patientbefordring

Notat om den siddende patientbefordring Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: Dat: 05. februar 2015 Udarbejdet af: Frank Rejnhlt E mail: fre@rsyd.dk Telefn: 76631354 Ntat m den siddende patientbefrdring Baggrund

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere