HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere"

Transkript

1 HverdagsMatematik 2 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper. Det kan bruges fleksibelt efter holdets og deltagernes interesser og forudsætninger. I kan ikke nå det hele. I bliver nødt til at vælge. I må vælge mellem temaerne. Det er også en god idé at vælge ud, så I kun arbejder med nogle af opgaverne i et tema. Det er ikke nødvendigt, at alle på holdet vælger de samme temaer. Måske vil deltagerne vælge forskellige emner, og nogle deltagere vil måske arbejde med flere temaer end andre. Det kan være et led i at differentiere undervisningen, så den passer bedst til den enkelte. Der er mange opgaver at vælge imellem i hvert tema. C-opgaverne er de sværeste. I kan starte et tema i temabogen eller i mediebogen. I temabogen er opgaverne mere åbne end i mediebogen. Vi håber, at I igennem FVUtrin 2 vil variere, hvor I starter. Læg mærke til, hvad der virker bedst for hver enkelt deltager. Webdelen består af øvelser og animationer. Web-øvelser kan behandles on-line. I kan selv søge oplysninger i opslagsbogen. Deltagernes egne regnemetoder i hovedet og på papir skal respekteres. I opslagsbogen er der forslag til metoder og skrivemåder, som I kan arbejde med, hvis I har behov for det. Vi håber, at beskrivelserne i opslagsbogen og animationerne på nettet hjælper til at forstå, hvorfor og hvordan metoderne virker. Overvej, hvis der er forskellige metoder på holdet, om de er hensigtsmæssige: er metoden sikker, er den let at huske og er den let at forklare for andre. FVU-trin 2 er også rettet mod videre undervisning. Derfor er det også relevant at overveje, om metoderne er gode i forhold til kurser og uddannelse, der følger efter FVU? Vi foreslår, at lærere og deltagere supplerer med egne eksempler og erfaringer. Vi foreslår også, at I sammenligner jeres egen hverdag med eksempler, opgaver og øvelser i materialet. Det er vores ønske, at I arbejder videre hjemme ved at: Lægge mærke til tal, skemaer, kurver, formler og matematikproblemer i bøger og nyhedsmedier. Overveje om I kan udnytte det I lærer, i jeres egen hverdag.

2 Af hensyn til videre undervisning er det godt at lægge mærke til hvad de matematiske symboler står for, og hvilken gavn de kan gøre. Ligesom på FVU-trin 1 er det en god støtte for indlæring og hukommelse at udtrykke det samme på flere måder. På trin 2 skal I være særlig opmærksom på symboler: Sig det højt. Tegn det. Skriv det. Vis det med hverdagsting. Vis det med konkrete materialer i undervisningen, som fx. kugleramme, et fiktivt grøntsagsmarked osv. Brug evt. symboler Løbende evaluering er et krav i FVU-loven. I mediebogen kan du efter hvert tema skrive, hvad du har lært, hvad du gerne vil huske fremover, og om du har lagt mærke til, hvordan du bedst lærer og husker. Om temabogen: Tema 1: Køb og salg Hverdag og arbejde er fyldt med køb og salg. En god talfornemmelse er praktisk, når man køber og sælger. Det er også vigtigt at være sikker på, om man skal bruge plus, minus, gange eller division. I temaet kan du sammenligne priser, kontrollere priser og øve dig på at give en god tilbudspris. Nogle gange skal man regne præcist. Andre gange er overslag mere relevant. Du kan bruge lommeregner, regne i hovedet eller regne og tegne på papir. Er I ikke helt fortrolig med de danske penge, foreslår vi at I arbejder med HverdagsMatematik 1, tema 1. I kan kontrollere kilopriser og stykpriser på varer, som du selv køber eller sælger. I kan vælge nogle varer fra tegningerne, formulere relevante spørgsmål til hinanden om køb og salg af dem. I kan sammenligne hvordan man som køber og sælger regner på varepriser. I kan finde regnestykker og formler om køb og salg i andre matematikbøger, og forklare stykker og formler med jeres egne ord.

3 I kan undersøge hvor mange gange på et år, at I betaler husleje, TV-licens, el, fødselsdagsgaver osv.. Hvordan kan de årlige udgifter beregnes som gangestykker? Tema 2: Brøker I temaet kan du øge din opmærksomhed over for brøker. Du kan bruge brøker til at beskrive forskellige ting med, og du kan omskrive brøker til decimaltal. Mange mennesker synes, det er svært at regne med hverdagens brøker, fx når man skal gange en brøk med et helt tal. Vi håber, at tegningerne i temabogen, i opslagsbogen, i mediebogen og på Internetdelen kan hjælpe jer til at holde tankerne fast. Vi foreslår, at I har tilsvarende konkrete hverdagsmaterialer til rådighed, når I arbejder med temaet. Er du ikke helt fortrolig med brøker som ¼, ½ og ¾, foreslår vi at du arbejder med HverdagsMatematik 1, tema 1, og opslagsbogen s. 27 I kan også sammenligne, hvad tre fjerdele er, når det handler om en kilometer vej, et ton jern, en krone, en million kroner, en time, et døgn, samt sammenligne hvordan det kan skrives som decimaltal. I kan overveje, hvornår det er relevant at lægge brøker sammen, og hvornår det er relevant at gange en brøk med et helt tal. I kan beskrive nogle ting på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen ved hjælp af brøker, og ved hjælp af en brøk ganget med et helt tal. Præsentér det for de andre på holdet ved hjælp af tegninger og symboler. I kan også finde regning med brøker fra kurser og uddannelser der ligger efter FVU-matematik og sammenligne det med opgaverne i dette tema. Tema 3: Opskrifter og blandinger Vi møder opskrifter og blandinger på arbejde og hjemme. I temaet kan I omregne opskrifter til andre portionsstørrelser og dosere farvestof og vaskepulver, så det passer til jeres lokalområde. I kan desuden arbejde med hvilket energibehov en portion mad dækker.

4 I kan også købe forskellige typer saft og sammenligne hvor meget vand, der skal blandes i. Overvej, eventuelt hvilken saftevand, der er billigst og bedst! I kan undersøge, hvordan man doserer rengøringsmidler. Undersøg fx de rengøringsmidler, der anvendes på stedet hvor jeres FVUundervisning foregår eller på jeres arbejdspladser. I kan også gå i dybden med forholdstal. Tema 4: Vægge og gulve Det kan være praktisk at have en god arealfornemmelse og at kunne regne med arealer fx arealer af vægge og gulve i ens eget hjem og på arbejdet. I er velkomne til at bruge aktuelle reklamer eller fotos fra lokale forretninger, og besvare opgave T4.3 og T4.5 udfra det. Vi foreslår, at I arbejder med en visuel og fysisk fornemmelse af arealenheder. Prøv at se en kvadratmeter og en kvadratdecimeter på væg og gulv, når I er indenfor, og på jord og mur, når I er udenfor. I kan også prøve at afmærke et område på gulvet i lokalet eller på jorden, og derefter gætte på hvor mange kvadratmeter området er. I kan også afmærke et område, der har cirka en bestemt størrelse areal, fx et areal på omkring 10 kvadratmeter. I kan læse et par boligannoncer, forestille jer størrelsen af boligerne og eventuelt afmærke arealer og rumfang, der svarer til rummene i annoncerne. I kan også sammenligne forskellige formler for arealer af firkanter og trekanter og prøve at forstå hvad den halve står for i arealformlen for trekant, og hvorfor den halve er med i formlen. I kan også øve jer i at bruge arealformlen for trekant. Tema 5: Procent Avisartikler og brochurer indeholder ofte oplysninger med brøker, procenter, forholdstal og cirkeldiagrammer. Derfor kan I i temaet undersøge om oplysningerne passer sammen. I kan også overveje hvilke af de fire begreber, I bedst forstår og bedst kan regne med. Mange voksne har svært ved at holde fast i deres tankegang, når de skal vurdere procenter og regne med procenter. Blandt andet fordi procenter bruges til meget forskellige ting.

5 Derfor foreslår vi, at I anstrenger jer på at holde fast i, hvad spørgsmålet handler om og hvilke enheder det handler om. Hold fast i om det er svind, rabat, forøgelse, andel, forskel osv. Hold fast i om svaret er i kroner, biler, mennesker, procent osv. Vi foreslår også at træner jeres talfornemmelse ved at gætte på et cirka-svar inden I starter på at regne. Er du ikke helt fortrolig med enkle procenter som10%, 25%, 50%, foreslår vi at du arbejder med HverdagsMatematik 1: dels tema 15 og dels opslagsbog s I kan også regne på, hvor meget man får i tilskud til medicin fra det offentlige. Reglerne ser sådan ud pr. 1. januar 2002: kr.: 0 % tilskud kr.: 50 % tilskud kr.: 75 % tilskud Over 2900 kr.: 85% tilskud I kan også lægge mærke til andre procenter i dagens avis og TV-avis, og prøve at huske størrelsen på de procenter I finder mest overraskende. I kan lægge mærke til forholdstal i dagens avis og TV-avis, f.eks. 3 ud af 5 vælgere mener... Overvej, om det ville være mere forståeligt at angive det som procent. I kan (ligesom i temaet om brøker) beskrive nogle ting på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen med procenter og med beregninger med procenter. Præsentér det for de andre på holdet ved hjælp af tegninger og symboler. I kan også finde regning med procenter fra kurser og uddannelser, der ligger efter FVU-matematik, og sammenligne det med opgaverne i dette tema. Tema 6: Rabat Når vi ser rabatskilte, er det en fordel hurtigt at kunne finde, hvad varen koster. Det er også en fordel at kunne kontrollere og vurdere rabatten. Rabat angives i kroner, i procent eller som brøkdele. Der er forskellige eksempler i temaet på, at det er relevant at beregne. Vi foreslår, at I lægger mærke til rabatter, der ofte optræder i hverdagen. Disse tal kan I også bruge i opgaverne T6.1-4.

6 I kan også overveje hvilket spørgsmål om rabat, der er allermest relevant for jer. I kan samle en uges reklamer og se hvilke rabatstørrelser, der er mest almindelige. I kan også overveje hvilke regnemetoder, som hjælper jer til hurtigt at give et overslag. Tema 7: Moms I virksomheder skal der laves momsregnskab. I temaet kan I arbejde med priser med og uden moms, bl.a. kontrollere om priserne er rigtige. I Danmark er momsen på 25%. I mediebogen kan du arbejde med betydningen af 125% og 80%, og hvordan det kan bruges i momsberegning. (Opgave 7.12C og 7.13C) I kan også øve jer på overslagsregning i forbindelse med moms. I kan tage regninger og boner med, hvor momsen er angivet. Overvej, hvilken slags angivelse der er klarest. Det er nemmere at regne med moms i Danmark end i andre EU-lande. Danmark er det eneste EU-land med samme moms på alle varer. I andre lande er der 2-5 forskellige momssatser. I kan arbejde med, hvad det betyder for momsberegninger i de andre lande. Tema 8: Diagrammer og grafik I aviser, fagblade og på tv vises mange diagrammer og grafik. De anvendes ofte for at vi bedre kan overskue oplysninger om, hvordan ting er, hvordan de har været, og hvordan de måske vil blive. Diagrammer og grafik bruges også til at underbygge påstande og til at tage beslutninger med både på arbejdspladsen og i politik. Derfor er det godt både at kunne vurdere, hvad man kan aflæse på diagrammer og grafik, og hvad de ikke kan bruges til. Det kan I arbejde med i temaet, og vi anbefaler I arbejder sammen om det. Vær opmærksom på, hvad de forskellige typer diagrammer og tegninger kan vise. I kan undersøge forskellige påstande, f.eks. i mediebogen opgave 8.8C.

7 I kan også sammenligne diagrammer og grafik om et aktuelt emne i forskellige aviser. I kan tage diagrammer og grafik med, som I synes er svære at forstå. Ville oplysningerne være lettere at forstå hvis der ikke var diagrammer eller grafer? I kan også selv lave diagrammer og grafik om en almindelig uge. Vis hver især, hvad en almindelig uge består af for hver enkelt af jer. I kan eventuelt aftale på forhånd hvilke slags diagrammer og grafik, I vil bruge. Tema 9: Fliser Ordet mønster har forskellige betydning. Her drejer det sig om geometriske mønstre og mønstre i tal, og der er en del om fliser. Fliser er både dekorative og praktiske. Genkende, kombinere og tegne mønstre er en hjælp til design. Tælle, måle og beregne er en hjælp til at finde antal og pris. Det er hurtigere at tælle, hvis man kan få øje på mønstre der gentager sig. I opgaverne T9.2-6 kan I arbejde med at tælle og tegne. I opgave T9.7 kan I designe et nyt mønster. Både ved længde og ved areal er det nødvendigt at omsætte i metersystemet. Prøv, om I kan udnytte og udbygge jeres visuelle og fysiske fornemmelse af arealenheder, hver gang I omsætter mellem f.eks. cm 2 og m 2. I kan træne enhedsomregning i mediebogen, tema 20. For at kunne bruge oversigter over husnumre, telefonnumre eller biografsæder, skal man være opmærksom på mønstre i tal. Det er også med i temaet. I kan også prøve at se mønstre i gange-tabeller, der er skrevet op på forskellige måder. I kan prøve at se geometriske mønstre i logoer for firmaer og foreninger. Tema 10: Forbrug - målere I hjemmet og på arbejdet er der mange gange brug for at aflæse forskellige målere: vand, temperatur, gas, el.

8 Noget forbrug måles tredimensionalt, i rummål, og det kan være en god idé at have en liter foran sig, når man regner i rummål. Danmarks energiforbrug og selvforsyning er meget diskuteret. Derfor kan I arbejde med det i opgave T10.7 og T10.8. I kan også øve jer på at give overslag over størrelsen af beholdere i jeres hverdag. I kan øve jer på at omregne mellem liter og m 3. Tema 11: Indkøb i udlandet Der er meget handel på tværs af landegrænser, både fra private og firmaer, så der er brug for at sammenligne priser. Derfor er det godt at kunne omsætte mellem forskellige valutaer, både som overslag og præcist. Det er godt at kunne forstå andres beregninger og at kunne kontrollere dem. Derfor kan I f.eks. i opgave 11.7 opstille et regnestykke, der viser, hvordan butikken har omregnet mellem den danske pris og den udenlandske pris. I kan også give eksempler på, hvad man kan købe for 1, for 10, for 100 og for I kan vælge tre fremmede valutaer. Prøv at finde smarte metoder, så I hurtigt på overslag kan omregne mellem danske kroner og hver af de tre valutaer. I kan selv vælge nogle varer, der sælges i flere lande, og undersøge hvor varerne er billigst. På internettet kan I følge, hvordan valutakurserne ændrer sig. På webdelen kan I finde adresser til links med aktuelle valutakurser. Tema 12: Find vej Man kan bruge landkort til at lokalisere, hvor man selv og andre er, og til at finde vej og planlægge en rejserute. Vi har indsat forskellige landkort og bykort. I kan øve jer på at følge beskrevne ruter (opgave T12.1 og T12.44), og I kan selv indtegne og beskrive ruter (opgave T12.2 og T12.3). De fleste kort har angivet en målestok, så man kan beregne afstande og rutens længde (opgave T12.1, T12.2 og T12.5).

9 I kan også bruge landkort og bykort fra jeres egen kommune og amt og arbejde med samme slags spørgsmål som i opgaverne. I kan gå en strækning på ½ km og 1 km og bruge den visuelle og fysiske fornemmelse herfra til at anslå andre afstande i jeres lokalområde. I kan også være opmærksom på aktuelle debatter om jordarealer og deres anvendelse. Læg mærke til, hvordan arealstørrelser og brøkdele indgår. Tema 13: takster En del af familiens udgifter bestemmes af takster. Det gælder billetter til transport og forlystelser, og det gælder afgifter for el og vand. Firmaer og kommuner kører efter et bestemt system af takster, og nogen gange giver de specielle tilbud. Når firmaer og kommuner ændrer takstsystemer og tilbud, ligger der tal og regneudtryk til grund for disse ændringer. I temaet kan I arbejde med rejsetider og billetpriser. Vi har indsat en togplan, en zonetabel og en prisliste, som I kan bruge. I mediebogen er der desuden materiale om forlystelser og afgifter til el og vand. I opgaverne kan I vælge at bruge jeres egne udgifter til transport, forlystelser, el og vand. Det er en god idé at have aktuelle brochurer med priser på vand og el, både fra jeres egen kommune og fra en kommune der ligger langt væk. I kan så overveje, hvilke brochurer, der mest overskueligt viser tal og regneeksempler. Det er en også god idé at have aktuelle prislister for lokale busser, tog og seværdigheder. I kan f.eks. finde ud af, hvad de sidste takstændringer gik ud på. I kan diskutere, hvordan de næste ændringer mon kommer til at se ud. I kan give et bud på en helt anderledes prisstruktur for busserne og opskrive et regneudtryk for busselskabets samlede indtægt. Tema 14: Formularer Af og til skal man udfylde formularer for at bestille og betale varer og medlemskaber. Det kan I gøre i dette tema. I opgave T14.3 kan I bruge formularer fra jeres hverdag. I kan bestille kataloger og prøve at udfylde formularer i dem.

10 Nogle gange kan man vælge mellem forskellige muligheder, og så er det en fordel at opstille et regnestykke for at finde den billigste. Tema 15: Beregn prisen Nogle priser er ret komplicerede at beregne, og det er der hjælp til i dette tema. Det handler om priser som det offentlige yder tilskud til (opgave T15.1-3). Det handler om posttakster (opgave T ). Det handler om pris på lejebolig med boligsikring (opgave T15.12 og T15.13). Det handler om benzinudgifter (opgave T ). I mediebogen kan I arbejde med ejerbolig, rejseforsikringer og befordringsfradrag. I kan også beregne befordringsfradraget for jer selv eller én, som I kender. I kunne forestille jer, at Told og skat beder jer foreslå nogle nye regneeksempler til deres pjecer. I kunne også forestille jer, at folketinget beder jer om at foreslå nogle nye regler om fradraget. Hvilke forslag vil I så give, og hvordan vil I præsentere jeres forslag? I kan også sammenligne med priserne fra Dem kan I finde side 44 i temabogen FVU 1. Er der et mønster i, hvordan priserne er steget fra 2001 til 2002? Tema 16: Charterrejser I mange sammenhænge er det en god idé at opstille budget. Her handler det om budget for rejser til udlandet. Nogle af opgaverne er åbne, hvor I bestemmer ordlyden af spørgsmålene. Vi foreslår, at I fortæller ordlyden på jeres spørgsmål til hele holdet. Eventuelt kan I bytte spørgsmål, inden I besvarer dem.

11 I kan også gå i dybden med at præsentere jeres svar for hele holdet. Fx kan I præsentere det, som om det var en reklame. Tema 17: Chance - risiko I dette tema anbefaler vi, at I arbejder i grupper. Det er vigtigt at tale sammen om netop dette tema. I kan arbejde med at kombinere ting, dels i en sportsturnering, dels i forbindelse med allergi. Det er relevant at forstå oplysninger om risiko og chance. I dette tema handler oplysningerne om at få gevinst, når man spiller. De handler også om politiets opklaring af forbrydelser og om ulykker i trafikken. Nogle oplysninger om risiko består af meget små tal, som er svære at få en fornemmelse af. Det kan I arbejde med i opgave T I kan også samle oplysninger om chance og risiko i medierne og hos Dansk Tipstjeneste. Prøv at vise nogle af oplysningerne som tegninger. Tema 18: Betalingsformer I nogle tilfælde kan større indkøb betales på flere måder: Nogle lejer, nogle sparer op på forhånd op, nogle låner penge i forretningen, og nogle låner i banken. At låne penge giver nogle udgifter, som det er godt at undersøge på forhånd. Det er også godt at have en fornemmelse af, hvor lang tid man har udgifterne, og hvilken dato det er slut. Nogle har mange erfaringer med betalingsformer, andre har kun få. Det synes vi, at I skal udnytte i jeres samarbejde. Vi foreslår også, at I skriver ned, hvis nogle af jeres resultater forbavser jer. I er velkomne til at bruge andre eksempler end de eksempler, vi viser, til brug i opgaverne i temaet. I kan også forestille jer, at I er en TV-forretning. Hvilke tilbud om lån vil I give jeres kunder? Tema 19: Telefon

12 I kan arbejde med at gennemskue regninger og med at sammenligne priser. Der er mange teleselskaber og mange måder at betale telefon på. Informationerne findes ofte som prisskemaer. I kan gå i detaljer med en telefonregning (opgave T19.1 5). I kan sammenligne priser fra forskellige teleselskaber. I mediebogen har vi lavet skemaer til beregning af udgift til telefon (skema 1, 2, 3 og 4). I kan også opskrive et generelt regneudtryk for den samlede afgift, forbrugeren skal betale. Overvej, om regneudtryk eller prisskemaer er lettest at forstå og bruge. I kan finde regneudtryk og formler i undervisningsmaterialer fra andre kurser og uddannelser. Tema 20: Enheder Tema 20 findes i mediebogen, men ikke i temabogen. Her kan du øve dig i at omregne forskellige enheder. Vi foreslår, at du med egne ord formulerer, hvorfor antallet bliver større/mindre, når man omregner til andre enheder. Skriv det også i dine notater. Prøv eventuelt at skrive regneudtryk eller formler om at omregne forskellige enheder. I kan også angive hvilke enheder, der er relevante til at beskrive fx ting i lokalet hvor undervisningen foregår, ting i hjemmet og på ting arbejdspladsen. Overvej også hvilke enheder, der er relevante til at beskrive ting på globalt plan. For at styrke fornemmelse af rumfang kan I uden at måle prøve at hælde en liter vand i sodavandsflasker, gryder og spande. For at styrke fornemmelsen af vægt kan I uden at måle prøve at tage et gram, 100 gram og et kilo salt fra en bøtte. Af hensyn til jeres fornemmelsen af længde kan I uden at måle prøve at afsætte en centimeter, en meter og ti meter på jorden.

HverdagsMatematik 1. Vejledning for lærere og deltagere

HverdagsMatematik 1. Vejledning for lærere og deltagere HverdagsMatematik 1 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper.

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8 Tema 1: Køb og salg opgave 1.1A 89,90 (90,00) opgave 1.2A 65,90 (66,00) opgave 1.3A 65,90 (66,00) opgave 1.4A 127,80 (127,75) opgave 1.5A 81,95 (82,00) opgave

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Paradigmer til faget Matematik, modul 1

Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Fag Matematik modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i matematik er at styrke de studerendes matematiske kompetencer ud fra de forudsætninger, de har.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Lekion 4 Brøker og forholdstal

Lekion 4 Brøker og forholdstal Lekion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker... Forlænge og forkorte brøker... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Forholdstal... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning med brøker plus og minus... Regning med

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør..? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenser og præfikser, trin 1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kort frokost, s. 30-33 Regning m. negative

Læs mere

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10.

fs10 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel Matematik 10. fs10 10.-klasseprøven Matematik Maj 2014 1 På rejse til VM i fodbold 2 VM-fodbolden Brazuca 3 Brasilien og Danmark 4 Fodboldkampe og odds 5 Korde i en cirkel 1 På rejse til VM i fodbold Ane og Bjarne planlægger

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Talblind vs. Matematikvanskeligheder

Talblind vs. Matematikvanskeligheder Talblind vs. Matematikvanskeligheder Pernilles tanker om Anton og Bertil Anton og Bertil Anton Problemer med oversættelse mellem talord og talsymbol. Tæller meget. Faglige huller bl.a. division, brøker,

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen.

Basisblokke addition Programmet viser enere, 10-bunker, 100- bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke addition bunker osv. Det kan bruges til at visualisere, hvordan man lægger tal sammen. Basisblokke - decimaltal bunker osv. Det kan desuden vise decimaler og dermed give eleven visuel støtte

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

30 = 2 + x. Svar: x = 28. 10 x = 6. 3x 12 = 0. Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar:

30 = 2 + x. Svar: x = 28. 10 x = 6. 3x 12 = 0. Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: Svar: . Superliga Forstør kopiarkene til A-format og klip sæt brikker af kopiarket. Alle stiller sig parvis overfor hinanden omkring et langt bord. De udklippede brikker deles ud så hvert par har en lille bunke

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12

= 1. Og hvis du spiser 100% af lagkagen, betyder det, at du spiser 1 - altså det hele. procenten det hele delen. 5% af 240 er 12 Procent betyder hundrededele (pro cent pr. hundrede) Når der altså står %, betyder det hundrededele, som jo skrives Derfor er... % hundrededel 0% 0 hundrededele % hundrededele 50% 50 hundrededele 75% 75

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed Tælle og systematisere tal. Tælle i trin på 5 og 10 Kender i nogle tal? Hvor mange forskellige tal kender I? (forskellen på tal og grundtal) Hvad kan I tælle til? Kender I nogle store tal? Kan I tælle

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG. Forlaget TRIP. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen.

Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG. Forlaget TRIP. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen. 29-33. Side 1 af 6 Procent- og rentesregning ( 29-33) Opgaverne med svar starter på side 5, og deres numre har et s efter nummeret. Deres nummerering starter forfra. Svarene står på side 6 med et s foran

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger basis brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, basis ISBN: 978-87-92488-07-7 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Evaluering af matematik 0. klasse

Evaluering af matematik 0. klasse Evaluering af matematik 0. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 46 + 3546 = 2. 354 214 = 3. 32 18 = Afrund til 1 decimal 14. 2,38 15. 1 6 4 4. 215 : 5 = Løs ligningen 5. x + 9 = 18 x = 6. 7 x = 35 x = 16. 17.

Læs mere

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007

fsa 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går til København 4 Amalienborg 5 Overnatninger i København i 2007 fsa Folkeskolens Afgangsprøve Matematisk problemløsning december 2009 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark 1 Befolkningen i København i 2007 2 Københavns folketal i fremtiden 3 Turen går

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter uden regnemaskine...2 De fire regnearter nu må du godt bruge regnemaskine...5 10-tals-systemet...7 Decimaler og brøker...9 Store tal...1 Gange

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, basis+g 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere