HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HverdagsMatematik 2. Vejledning for lærere og deltagere"

Transkript

1 HverdagsMatematik 2 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper. Det kan bruges fleksibelt efter holdets og deltagernes interesser og forudsætninger. I kan ikke nå det hele. I bliver nødt til at vælge. I må vælge mellem temaerne. Det er også en god idé at vælge ud, så I kun arbejder med nogle af opgaverne i et tema. Det er ikke nødvendigt, at alle på holdet vælger de samme temaer. Måske vil deltagerne vælge forskellige emner, og nogle deltagere vil måske arbejde med flere temaer end andre. Det kan være et led i at differentiere undervisningen, så den passer bedst til den enkelte. Der er mange opgaver at vælge imellem i hvert tema. C-opgaverne er de sværeste. I kan starte et tema i temabogen eller i mediebogen. I temabogen er opgaverne mere åbne end i mediebogen. Vi håber, at I igennem FVUtrin 2 vil variere, hvor I starter. Læg mærke til, hvad der virker bedst for hver enkelt deltager. Webdelen består af øvelser og animationer. Web-øvelser kan behandles on-line. I kan selv søge oplysninger i opslagsbogen. Deltagernes egne regnemetoder i hovedet og på papir skal respekteres. I opslagsbogen er der forslag til metoder og skrivemåder, som I kan arbejde med, hvis I har behov for det. Vi håber, at beskrivelserne i opslagsbogen og animationerne på nettet hjælper til at forstå, hvorfor og hvordan metoderne virker. Overvej, hvis der er forskellige metoder på holdet, om de er hensigtsmæssige: er metoden sikker, er den let at huske og er den let at forklare for andre. FVU-trin 2 er også rettet mod videre undervisning. Derfor er det også relevant at overveje, om metoderne er gode i forhold til kurser og uddannelse, der følger efter FVU? Vi foreslår, at lærere og deltagere supplerer med egne eksempler og erfaringer. Vi foreslår også, at I sammenligner jeres egen hverdag med eksempler, opgaver og øvelser i materialet. Det er vores ønske, at I arbejder videre hjemme ved at: Lægge mærke til tal, skemaer, kurver, formler og matematikproblemer i bøger og nyhedsmedier. Overveje om I kan udnytte det I lærer, i jeres egen hverdag.

2 Af hensyn til videre undervisning er det godt at lægge mærke til hvad de matematiske symboler står for, og hvilken gavn de kan gøre. Ligesom på FVU-trin 1 er det en god støtte for indlæring og hukommelse at udtrykke det samme på flere måder. På trin 2 skal I være særlig opmærksom på symboler: Sig det højt. Tegn det. Skriv det. Vis det med hverdagsting. Vis det med konkrete materialer i undervisningen, som fx. kugleramme, et fiktivt grøntsagsmarked osv. Brug evt. symboler Løbende evaluering er et krav i FVU-loven. I mediebogen kan du efter hvert tema skrive, hvad du har lært, hvad du gerne vil huske fremover, og om du har lagt mærke til, hvordan du bedst lærer og husker. Om temabogen: Tema 1: Køb og salg Hverdag og arbejde er fyldt med køb og salg. En god talfornemmelse er praktisk, når man køber og sælger. Det er også vigtigt at være sikker på, om man skal bruge plus, minus, gange eller division. I temaet kan du sammenligne priser, kontrollere priser og øve dig på at give en god tilbudspris. Nogle gange skal man regne præcist. Andre gange er overslag mere relevant. Du kan bruge lommeregner, regne i hovedet eller regne og tegne på papir. Er I ikke helt fortrolig med de danske penge, foreslår vi at I arbejder med HverdagsMatematik 1, tema 1. I kan kontrollere kilopriser og stykpriser på varer, som du selv køber eller sælger. I kan vælge nogle varer fra tegningerne, formulere relevante spørgsmål til hinanden om køb og salg af dem. I kan sammenligne hvordan man som køber og sælger regner på varepriser. I kan finde regnestykker og formler om køb og salg i andre matematikbøger, og forklare stykker og formler med jeres egne ord.

3 I kan undersøge hvor mange gange på et år, at I betaler husleje, TV-licens, el, fødselsdagsgaver osv.. Hvordan kan de årlige udgifter beregnes som gangestykker? Tema 2: Brøker I temaet kan du øge din opmærksomhed over for brøker. Du kan bruge brøker til at beskrive forskellige ting med, og du kan omskrive brøker til decimaltal. Mange mennesker synes, det er svært at regne med hverdagens brøker, fx når man skal gange en brøk med et helt tal. Vi håber, at tegningerne i temabogen, i opslagsbogen, i mediebogen og på Internetdelen kan hjælpe jer til at holde tankerne fast. Vi foreslår, at I har tilsvarende konkrete hverdagsmaterialer til rådighed, når I arbejder med temaet. Er du ikke helt fortrolig med brøker som ¼, ½ og ¾, foreslår vi at du arbejder med HverdagsMatematik 1, tema 1, og opslagsbogen s. 27 I kan også sammenligne, hvad tre fjerdele er, når det handler om en kilometer vej, et ton jern, en krone, en million kroner, en time, et døgn, samt sammenligne hvordan det kan skrives som decimaltal. I kan overveje, hvornår det er relevant at lægge brøker sammen, og hvornår det er relevant at gange en brøk med et helt tal. I kan beskrive nogle ting på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen ved hjælp af brøker, og ved hjælp af en brøk ganget med et helt tal. Præsentér det for de andre på holdet ved hjælp af tegninger og symboler. I kan også finde regning med brøker fra kurser og uddannelser der ligger efter FVU-matematik og sammenligne det med opgaverne i dette tema. Tema 3: Opskrifter og blandinger Vi møder opskrifter og blandinger på arbejde og hjemme. I temaet kan I omregne opskrifter til andre portionsstørrelser og dosere farvestof og vaskepulver, så det passer til jeres lokalområde. I kan desuden arbejde med hvilket energibehov en portion mad dækker.

4 I kan også købe forskellige typer saft og sammenligne hvor meget vand, der skal blandes i. Overvej, eventuelt hvilken saftevand, der er billigst og bedst! I kan undersøge, hvordan man doserer rengøringsmidler. Undersøg fx de rengøringsmidler, der anvendes på stedet hvor jeres FVUundervisning foregår eller på jeres arbejdspladser. I kan også gå i dybden med forholdstal. Tema 4: Vægge og gulve Det kan være praktisk at have en god arealfornemmelse og at kunne regne med arealer fx arealer af vægge og gulve i ens eget hjem og på arbejdet. I er velkomne til at bruge aktuelle reklamer eller fotos fra lokale forretninger, og besvare opgave T4.3 og T4.5 udfra det. Vi foreslår, at I arbejder med en visuel og fysisk fornemmelse af arealenheder. Prøv at se en kvadratmeter og en kvadratdecimeter på væg og gulv, når I er indenfor, og på jord og mur, når I er udenfor. I kan også prøve at afmærke et område på gulvet i lokalet eller på jorden, og derefter gætte på hvor mange kvadratmeter området er. I kan også afmærke et område, der har cirka en bestemt størrelse areal, fx et areal på omkring 10 kvadratmeter. I kan læse et par boligannoncer, forestille jer størrelsen af boligerne og eventuelt afmærke arealer og rumfang, der svarer til rummene i annoncerne. I kan også sammenligne forskellige formler for arealer af firkanter og trekanter og prøve at forstå hvad den halve står for i arealformlen for trekant, og hvorfor den halve er med i formlen. I kan også øve jer i at bruge arealformlen for trekant. Tema 5: Procent Avisartikler og brochurer indeholder ofte oplysninger med brøker, procenter, forholdstal og cirkeldiagrammer. Derfor kan I i temaet undersøge om oplysningerne passer sammen. I kan også overveje hvilke af de fire begreber, I bedst forstår og bedst kan regne med. Mange voksne har svært ved at holde fast i deres tankegang, når de skal vurdere procenter og regne med procenter. Blandt andet fordi procenter bruges til meget forskellige ting.

5 Derfor foreslår vi, at I anstrenger jer på at holde fast i, hvad spørgsmålet handler om og hvilke enheder det handler om. Hold fast i om det er svind, rabat, forøgelse, andel, forskel osv. Hold fast i om svaret er i kroner, biler, mennesker, procent osv. Vi foreslår også at træner jeres talfornemmelse ved at gætte på et cirka-svar inden I starter på at regne. Er du ikke helt fortrolig med enkle procenter som10%, 25%, 50%, foreslår vi at du arbejder med HverdagsMatematik 1: dels tema 15 og dels opslagsbog s I kan også regne på, hvor meget man får i tilskud til medicin fra det offentlige. Reglerne ser sådan ud pr. 1. januar 2002: kr.: 0 % tilskud kr.: 50 % tilskud kr.: 75 % tilskud Over 2900 kr.: 85% tilskud I kan også lægge mærke til andre procenter i dagens avis og TV-avis, og prøve at huske størrelsen på de procenter I finder mest overraskende. I kan lægge mærke til forholdstal i dagens avis og TV-avis, f.eks. 3 ud af 5 vælgere mener... Overvej, om det ville være mere forståeligt at angive det som procent. I kan (ligesom i temaet om brøker) beskrive nogle ting på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen med procenter og med beregninger med procenter. Præsentér det for de andre på holdet ved hjælp af tegninger og symboler. I kan også finde regning med procenter fra kurser og uddannelser, der ligger efter FVU-matematik, og sammenligne det med opgaverne i dette tema. Tema 6: Rabat Når vi ser rabatskilte, er det en fordel hurtigt at kunne finde, hvad varen koster. Det er også en fordel at kunne kontrollere og vurdere rabatten. Rabat angives i kroner, i procent eller som brøkdele. Der er forskellige eksempler i temaet på, at det er relevant at beregne. Vi foreslår, at I lægger mærke til rabatter, der ofte optræder i hverdagen. Disse tal kan I også bruge i opgaverne T6.1-4.

6 I kan også overveje hvilket spørgsmål om rabat, der er allermest relevant for jer. I kan samle en uges reklamer og se hvilke rabatstørrelser, der er mest almindelige. I kan også overveje hvilke regnemetoder, som hjælper jer til hurtigt at give et overslag. Tema 7: Moms I virksomheder skal der laves momsregnskab. I temaet kan I arbejde med priser med og uden moms, bl.a. kontrollere om priserne er rigtige. I Danmark er momsen på 25%. I mediebogen kan du arbejde med betydningen af 125% og 80%, og hvordan det kan bruges i momsberegning. (Opgave 7.12C og 7.13C) I kan også øve jer på overslagsregning i forbindelse med moms. I kan tage regninger og boner med, hvor momsen er angivet. Overvej, hvilken slags angivelse der er klarest. Det er nemmere at regne med moms i Danmark end i andre EU-lande. Danmark er det eneste EU-land med samme moms på alle varer. I andre lande er der 2-5 forskellige momssatser. I kan arbejde med, hvad det betyder for momsberegninger i de andre lande. Tema 8: Diagrammer og grafik I aviser, fagblade og på tv vises mange diagrammer og grafik. De anvendes ofte for at vi bedre kan overskue oplysninger om, hvordan ting er, hvordan de har været, og hvordan de måske vil blive. Diagrammer og grafik bruges også til at underbygge påstande og til at tage beslutninger med både på arbejdspladsen og i politik. Derfor er det godt både at kunne vurdere, hvad man kan aflæse på diagrammer og grafik, og hvad de ikke kan bruges til. Det kan I arbejde med i temaet, og vi anbefaler I arbejder sammen om det. Vær opmærksom på, hvad de forskellige typer diagrammer og tegninger kan vise. I kan undersøge forskellige påstande, f.eks. i mediebogen opgave 8.8C.

7 I kan også sammenligne diagrammer og grafik om et aktuelt emne i forskellige aviser. I kan tage diagrammer og grafik med, som I synes er svære at forstå. Ville oplysningerne være lettere at forstå hvis der ikke var diagrammer eller grafer? I kan også selv lave diagrammer og grafik om en almindelig uge. Vis hver især, hvad en almindelig uge består af for hver enkelt af jer. I kan eventuelt aftale på forhånd hvilke slags diagrammer og grafik, I vil bruge. Tema 9: Fliser Ordet mønster har forskellige betydning. Her drejer det sig om geometriske mønstre og mønstre i tal, og der er en del om fliser. Fliser er både dekorative og praktiske. Genkende, kombinere og tegne mønstre er en hjælp til design. Tælle, måle og beregne er en hjælp til at finde antal og pris. Det er hurtigere at tælle, hvis man kan få øje på mønstre der gentager sig. I opgaverne T9.2-6 kan I arbejde med at tælle og tegne. I opgave T9.7 kan I designe et nyt mønster. Både ved længde og ved areal er det nødvendigt at omsætte i metersystemet. Prøv, om I kan udnytte og udbygge jeres visuelle og fysiske fornemmelse af arealenheder, hver gang I omsætter mellem f.eks. cm 2 og m 2. I kan træne enhedsomregning i mediebogen, tema 20. For at kunne bruge oversigter over husnumre, telefonnumre eller biografsæder, skal man være opmærksom på mønstre i tal. Det er også med i temaet. I kan også prøve at se mønstre i gange-tabeller, der er skrevet op på forskellige måder. I kan prøve at se geometriske mønstre i logoer for firmaer og foreninger. Tema 10: Forbrug - målere I hjemmet og på arbejdet er der mange gange brug for at aflæse forskellige målere: vand, temperatur, gas, el.

8 Noget forbrug måles tredimensionalt, i rummål, og det kan være en god idé at have en liter foran sig, når man regner i rummål. Danmarks energiforbrug og selvforsyning er meget diskuteret. Derfor kan I arbejde med det i opgave T10.7 og T10.8. I kan også øve jer på at give overslag over størrelsen af beholdere i jeres hverdag. I kan øve jer på at omregne mellem liter og m 3. Tema 11: Indkøb i udlandet Der er meget handel på tværs af landegrænser, både fra private og firmaer, så der er brug for at sammenligne priser. Derfor er det godt at kunne omsætte mellem forskellige valutaer, både som overslag og præcist. Det er godt at kunne forstå andres beregninger og at kunne kontrollere dem. Derfor kan I f.eks. i opgave 11.7 opstille et regnestykke, der viser, hvordan butikken har omregnet mellem den danske pris og den udenlandske pris. I kan også give eksempler på, hvad man kan købe for 1, for 10, for 100 og for I kan vælge tre fremmede valutaer. Prøv at finde smarte metoder, så I hurtigt på overslag kan omregne mellem danske kroner og hver af de tre valutaer. I kan selv vælge nogle varer, der sælges i flere lande, og undersøge hvor varerne er billigst. På internettet kan I følge, hvordan valutakurserne ændrer sig. På webdelen kan I finde adresser til links med aktuelle valutakurser. Tema 12: Find vej Man kan bruge landkort til at lokalisere, hvor man selv og andre er, og til at finde vej og planlægge en rejserute. Vi har indsat forskellige landkort og bykort. I kan øve jer på at følge beskrevne ruter (opgave T12.1 og T12.44), og I kan selv indtegne og beskrive ruter (opgave T12.2 og T12.3). De fleste kort har angivet en målestok, så man kan beregne afstande og rutens længde (opgave T12.1, T12.2 og T12.5).

9 I kan også bruge landkort og bykort fra jeres egen kommune og amt og arbejde med samme slags spørgsmål som i opgaverne. I kan gå en strækning på ½ km og 1 km og bruge den visuelle og fysiske fornemmelse herfra til at anslå andre afstande i jeres lokalområde. I kan også være opmærksom på aktuelle debatter om jordarealer og deres anvendelse. Læg mærke til, hvordan arealstørrelser og brøkdele indgår. Tema 13: takster En del af familiens udgifter bestemmes af takster. Det gælder billetter til transport og forlystelser, og det gælder afgifter for el og vand. Firmaer og kommuner kører efter et bestemt system af takster, og nogen gange giver de specielle tilbud. Når firmaer og kommuner ændrer takstsystemer og tilbud, ligger der tal og regneudtryk til grund for disse ændringer. I temaet kan I arbejde med rejsetider og billetpriser. Vi har indsat en togplan, en zonetabel og en prisliste, som I kan bruge. I mediebogen er der desuden materiale om forlystelser og afgifter til el og vand. I opgaverne kan I vælge at bruge jeres egne udgifter til transport, forlystelser, el og vand. Det er en god idé at have aktuelle brochurer med priser på vand og el, både fra jeres egen kommune og fra en kommune der ligger langt væk. I kan så overveje, hvilke brochurer, der mest overskueligt viser tal og regneeksempler. Det er en også god idé at have aktuelle prislister for lokale busser, tog og seværdigheder. I kan f.eks. finde ud af, hvad de sidste takstændringer gik ud på. I kan diskutere, hvordan de næste ændringer mon kommer til at se ud. I kan give et bud på en helt anderledes prisstruktur for busserne og opskrive et regneudtryk for busselskabets samlede indtægt. Tema 14: Formularer Af og til skal man udfylde formularer for at bestille og betale varer og medlemskaber. Det kan I gøre i dette tema. I opgave T14.3 kan I bruge formularer fra jeres hverdag. I kan bestille kataloger og prøve at udfylde formularer i dem.

10 Nogle gange kan man vælge mellem forskellige muligheder, og så er det en fordel at opstille et regnestykke for at finde den billigste. Tema 15: Beregn prisen Nogle priser er ret komplicerede at beregne, og det er der hjælp til i dette tema. Det handler om priser som det offentlige yder tilskud til (opgave T15.1-3). Det handler om posttakster (opgave T ). Det handler om pris på lejebolig med boligsikring (opgave T15.12 og T15.13). Det handler om benzinudgifter (opgave T ). I mediebogen kan I arbejde med ejerbolig, rejseforsikringer og befordringsfradrag. I kan også beregne befordringsfradraget for jer selv eller én, som I kender. I kunne forestille jer, at Told og skat beder jer foreslå nogle nye regneeksempler til deres pjecer. I kunne også forestille jer, at folketinget beder jer om at foreslå nogle nye regler om fradraget. Hvilke forslag vil I så give, og hvordan vil I præsentere jeres forslag? I kan også sammenligne med priserne fra Dem kan I finde side 44 i temabogen FVU 1. Er der et mønster i, hvordan priserne er steget fra 2001 til 2002? Tema 16: Charterrejser I mange sammenhænge er det en god idé at opstille budget. Her handler det om budget for rejser til udlandet. Nogle af opgaverne er åbne, hvor I bestemmer ordlyden af spørgsmålene. Vi foreslår, at I fortæller ordlyden på jeres spørgsmål til hele holdet. Eventuelt kan I bytte spørgsmål, inden I besvarer dem.

11 I kan også gå i dybden med at præsentere jeres svar for hele holdet. Fx kan I præsentere det, som om det var en reklame. Tema 17: Chance - risiko I dette tema anbefaler vi, at I arbejder i grupper. Det er vigtigt at tale sammen om netop dette tema. I kan arbejde med at kombinere ting, dels i en sportsturnering, dels i forbindelse med allergi. Det er relevant at forstå oplysninger om risiko og chance. I dette tema handler oplysningerne om at få gevinst, når man spiller. De handler også om politiets opklaring af forbrydelser og om ulykker i trafikken. Nogle oplysninger om risiko består af meget små tal, som er svære at få en fornemmelse af. Det kan I arbejde med i opgave T I kan også samle oplysninger om chance og risiko i medierne og hos Dansk Tipstjeneste. Prøv at vise nogle af oplysningerne som tegninger. Tema 18: Betalingsformer I nogle tilfælde kan større indkøb betales på flere måder: Nogle lejer, nogle sparer op på forhånd op, nogle låner penge i forretningen, og nogle låner i banken. At låne penge giver nogle udgifter, som det er godt at undersøge på forhånd. Det er også godt at have en fornemmelse af, hvor lang tid man har udgifterne, og hvilken dato det er slut. Nogle har mange erfaringer med betalingsformer, andre har kun få. Det synes vi, at I skal udnytte i jeres samarbejde. Vi foreslår også, at I skriver ned, hvis nogle af jeres resultater forbavser jer. I er velkomne til at bruge andre eksempler end de eksempler, vi viser, til brug i opgaverne i temaet. I kan også forestille jer, at I er en TV-forretning. Hvilke tilbud om lån vil I give jeres kunder? Tema 19: Telefon

12 I kan arbejde med at gennemskue regninger og med at sammenligne priser. Der er mange teleselskaber og mange måder at betale telefon på. Informationerne findes ofte som prisskemaer. I kan gå i detaljer med en telefonregning (opgave T19.1 5). I kan sammenligne priser fra forskellige teleselskaber. I mediebogen har vi lavet skemaer til beregning af udgift til telefon (skema 1, 2, 3 og 4). I kan også opskrive et generelt regneudtryk for den samlede afgift, forbrugeren skal betale. Overvej, om regneudtryk eller prisskemaer er lettest at forstå og bruge. I kan finde regneudtryk og formler i undervisningsmaterialer fra andre kurser og uddannelser. Tema 20: Enheder Tema 20 findes i mediebogen, men ikke i temabogen. Her kan du øve dig i at omregne forskellige enheder. Vi foreslår, at du med egne ord formulerer, hvorfor antallet bliver større/mindre, når man omregner til andre enheder. Skriv det også i dine notater. Prøv eventuelt at skrive regneudtryk eller formler om at omregne forskellige enheder. I kan også angive hvilke enheder, der er relevante til at beskrive fx ting i lokalet hvor undervisningen foregår, ting i hjemmet og på ting arbejdspladsen. Overvej også hvilke enheder, der er relevante til at beskrive ting på globalt plan. For at styrke fornemmelse af rumfang kan I uden at måle prøve at hælde en liter vand i sodavandsflasker, gryder og spande. For at styrke fornemmelsen af vægt kan I uden at måle prøve at tage et gram, 100 gram og et kilo salt fra en bøtte. Af hensyn til jeres fornemmelsen af længde kan I uden at måle prøve at afsætte en centimeter, en meter og ti meter på jorden.

HverdagsMatematik 1. Vejledning for lærere og deltagere

HverdagsMatematik 1. Vejledning for lærere og deltagere HverdagsMatematik 1 Vejledning for lærere og deltagere Undervisningsmaterialet består af tre dele: temabog, opslagsbog samt mediebog med tilhørende Internet. Materialet kan målrettes til bestemte deltagergrupper.

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Regning med brøk, decimaltal og procent

Regning med brøk, decimaltal og procent Regning med brøk, decimaltal og procent I kan få brug for at kunne regne med andre tal end de naturlige tal både i jeres hverdag, i jeres uddannelse og i jeres arbejdsliv. På en varedeklaration kan der

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8 Tema 1: Køb og salg opgave 1.1A 89,90 (90,00) opgave 1.2A 65,90 (66,00) opgave 1.3A 65,90 (66,00) opgave 1.4A 127,80 (127,75) opgave 1.5A 81,95 (82,00) opgave

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1

Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1 Matematisk opmærksomhed 1 Længdemål 1 At vurdere længder og afstande ud fra egen størrelse. At finde frem til en fælles længdeenhed At lære om metersystemet At kende længdemålet 1m At kende længdemålet

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker - nogle eksempler... 6 Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... 0 Regning med brøker - plus og minus... Regning

Læs mere

Paradigmer til faget Matematik, modul 1

Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Fag Matematik modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i matematik er at styrke de studerendes matematiske kompetencer ud fra de forudsætninger, de har.

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 5.klasse I timerne vil vi bruge bogen matematiktak 5.klasse, programmer

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Af jord er vi kommet

Af jord er vi kommet Evaluering af Matematik for 5 og 6 kl.: Af jord er vi kommet Heden, Samsø, Ulla Fredsøe Undervisningsplan Emne: Af jord er vi kommet Fag: Matematik 6. kl. Forløbsperiode: August September 2013 Begrundelse

Læs mere

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer

REELLE TAL. Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog. Vejledende sværhedsgrad. Indhold og kommentarer LÆRERVEJLEDNING REELLE TAL Kopiark Indhold og kommentarer Vejledende sværhedsgrad Tilknytning til Kolorit 9 matematik grundbog Danskerne og ketchup Medieforbrug Decimaltal, brøker og procent og 2 Procentregning

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11

2. Christian den Fjerde. Årsplan 2015 2016 (Matematik PHO) Elevbog s. 2-11 Lærer. Pernille Holst Overgaard Lærebogsmateriale. Format 2 Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 33-36 Elevbog s. 2-11 Additions måder. Vi kende forskellige måder at Addition arbejder med addition

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 syge Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1365 + 478 = 2. 912 642 = 3. 13 45 = Afrund til nærmeste hele tal 14. 0,9 15. 98,1 4. 860 : 4 = Løs ligningen 5. x - 2 = 68 x = 6. 4x + 5

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Årsplan for 3. klasse i matematik. Skoleåret Livets Skole

Årsplan for 3. klasse i matematik. Skoleåret Livets Skole Årsplan for 3. klasse i matematik Skoleåret 2016-2017 Livets Skole Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile. Der er en variation

Læs mere

Matematiske færdigheder opgavesæt

Matematiske færdigheder opgavesæt Matematiske færdigheder opgavesæt SÆT + 0 :, 0 000 9 0 cm m 0 liter dl ton kg Hvilket år var der flest privatbiler i Danmark? Cirka hvor mange privatbiler var der i 99? 00 0 000 Priser i Tivoli, 00: Turpas

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål Matematik 2. klasse Årsplan Årets emner med delmål Regn (side 1 14 + kopisider) opnå større fortrolighed med plus og minus anvende plus og minus til antalsbestemmelse anvende forskellige metoder til løsning

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

1 Huspriser 2 Liggetider 3 Flyttepriser 4 Højdemålinger i det gamle hus 5 Helles nye værelse 6 Et ligebenet trapez 7 Kvadrater i en additionstabel

1 Huspriser 2 Liggetider 3 Flyttepriser 4 Højdemålinger i det gamle hus 5 Helles nye værelse 6 Et ligebenet trapez 7 Kvadrater i en additionstabel FP10 10.-klasseprøven Matematik December 2014 1 Huspriser 2 Liggetider 3 Flyttepriser 4 Højdemålinger i det gamle hus 5 Helles nye værelse 6 Et ligebenet trapez 7 Kvadrater i en additionstabel 1 Huspriser

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Geometri Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,8 - geometri Side 82 Længdemål

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt B. Forberedende voksenundervisning. 1. januar - 30. juni 2012. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt B. Forberedende voksenundervisning. 1. januar - 30. juni 2012. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt B FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. januar - 30. juni 2012 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Jeg bekræfter

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 376 + 2489 = 2. 367 120 = 3. 16 40 = 4. 216 : 12 = Løs ligningen 14. x - 6 = 4 x = 15. 3x = 24 x = Afrund til nærmeste hele tal 5. 21,88 6. 3 3 1 16. 17. 1 4 + 6 6

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

6. klasse matematik. Årsplan for skoleåret 2016/2017. Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering Regn med tallene

6. klasse matematik. Årsplan for skoleåret 2016/2017. Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering Regn med tallene Årsplan for skoleåret 2016/2017 6. klasse matematik Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering 33 36 Regn med tallene Arbejde med færdigheds og problemregning med de fire regnearter og potenser. Kontext

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Årsplan for 2. kl. matematik

Årsplan for 2. kl. matematik Undervisningen i 2. kl. tager primært udgangspunkt i matematikbøgerne Kolorit 2A og 2B. Årets emner med delmål Gange (kopiark) ræsonnerer sig frem til multiplikationsalgoritmen i teams, ved hjælp af additionsalgoritmer.

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 Demo preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 Demo-udgave 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering og udskrift af denne bog er

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Årsplan for matematik 2013/2014

Årsplan for matematik 2013/2014 33 Valg af regningsart Matematikundervisningen vil komme til at indeholde forskellige arbejdsformer med vægt på klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Derudover vil vi fortsætte

Læs mere

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole

Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Årsplan for 4. klasse matematik på Solhverv Privatskole Klasse / hold: 4. klasse Skoleår / periode: 2015/2016 Team / lærere: Grethe Søgaard Der arbejdes ud fra Fælles mål efter 6. klasse. http://uvm.dk/uddannelserog-dagtilbud/folkeskolen/faelles-maal

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt A. Forberedende voksenundervisning. 1. januar - 30. juni 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt A. Forberedende voksenundervisning. 1. januar - 30. juni 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt A FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. januar - 30. juni 2011 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Jeg bekræfter

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt A. Forberedende voksenundervisning. 1. januar - 30. juni 2012. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt A. Forberedende voksenundervisning. 1. januar - 30. juni 2012. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt A FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. januar - 30. juni 2012 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Jeg bekræfter

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 4 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Faglig læsning undersøgende arbejde Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik

Læs mere

Brøker og forholdstal

Brøker og forholdstal Brøker og forholdstal Hvad er brøker... Forlænge og forkorte... Udtage brøkdele... Forholdstal... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning med brøker plus og minus... Regning med

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2015. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2015. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt G FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. august - 31. december 2015 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin:

MATEMATIK. Basismål i matematik på 1. klassetrin: MATEMATIK Basismål i matematik på 1. klassetrin: at kunne indgå i samtale om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik at kunne afkode og anvende tal og regnetegn og forbinde dem

Læs mere

Statistik og sandsynlighed

Statistik og sandsynlighed Navn: Nr.: Klasse: Prøvedato: mat3 Noter: Kompetencemål efter 3. klassetrin Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal Tal og algebra Tal Titalssystem Decimaltal, brøker og procent Negative

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Umulige figurer Periode Mål Eleverne skal: At opdage muligheden for og blive fascineret af gengivelse af det umulige. At få øvelse

Læs mere

Lekion 4 Brøker og forholdstal

Lekion 4 Brøker og forholdstal Lekion Brøker og forholdstal Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Hvad er brøker... Forlænge og forkorte brøker... Udtage brøkdele... Uægte brøker og blandede tal... Brøker og decimaltal... Regning

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Facitliste. Tema 1: Penge. Tema 2: Optælling. Facitlisten angiver ikke forslag til overslag. Facitliste til MEDIEBOG FVU 1 Side 1 af 11

Facitliste. Tema 1: Penge. Tema 2: Optælling. Facitlisten angiver ikke forslag til overslag. Facitliste til MEDIEBOG FVU 1 Side 1 af 11 Facitliste til MEDIEBOG FVU 1 Side 1 af 11 Facitliste Facitlisten angiver ikke forslag til overslag. Tema 1: Penge opgave 1.1 se bog opgave 1.2 7 og 5 opgave 1.3 se bog opgave 1.4 20 + 5 + 2 +1 (ud fra

Læs mere

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018

Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplan matematik 5. klasse 2017/2018 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for matematik. Formålet

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Egeskov. Matematik trin 1. avu

Egeskov. Matematik trin 1. avu Egeskov Matematik trin 1 avu Almen voksenuddannelse 16. maj 2008 Egeskov Matematik trin 1 Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte Svarark Hæftet indeholder følgende opgaver: 1 Egeskov 2

Læs mere

Vejledende læseplan Matematik

Vejledende læseplan Matematik 2008 Vejledende læseplan Matematik Fjordskolen Matematik Om faget Ifølge folkeskoleloven 5stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget matematik for alle elever på alle klassetrin. På

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Ringsted Lilleskole, Uffe Skak Årsplan for 5. klasse, matematik Som det fremgår af nedenstående uddrag af undervisningsministeriets publikation om fælles trinmål til matematik efter 6. klasse, bliver faget

Læs mere

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger G ISBN: 978-87-92488-07-7 10. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Tal og algebra Eleverne kan anvende rationelle tal og variable i beskrivelser og beregninger

Tal og algebra Eleverne kan anvende rationelle tal og variable i beskrivelser og beregninger ÅRSPLAN MATEMATIK 4. KLASSE 2016/17 I de enkelte undervisningsforløb indgår der mål fra både de matematiske kompetencer og fra de 3 stofområder: Matematiske kompetencer handle med overblik i sammensatte

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009 hed niveauerne

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Benyt regnearket Prislisten til at løse opgaverne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.8.

Benyt regnearket Prislisten til at løse opgaverne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.8. 1. Isabellas rabatkort På sin fødselsdag fik Isabella et rabatkort til køb af is i Iskiosken. Rabatkortet kan bruges både for at spare penge og som en gave. På Isabellas kort var der indsat 200 kr., og

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik i 5.kl. på Herborg Friskole Årsplan for i 5.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområder/mål 32 Opstartsuge 33- Regn med store 36 tal Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Eleven kan gennemføre enkle

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 1 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 1 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursisterne Indledning til kursisterne Dette undervisningsmateriale består af i alt 0 moduler med opgaver. I hvert modul er der en bestemt type opgaver. Der er

Læs mere

Fag matematik 1. klasse 17/18

Fag matematik 1. klasse 17/18 Fag matematik 1. klasse 17/18 UGER TEMA MATERIALER Uge 33-38 Kontext 1 elevbog a: s. 2-27 Tal og tælling Vi arbejder vi arbejder med forskellige begreber, hvor mange er der, flest eller færrest, hvad koster

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere