Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?"

Transkript

1 Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

2 Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab 5. Erklæring på indhentelse af børneattester 6. Praktiske informationer 7. Information om Ansøgningspuljen 8. Tilskud til voksenundervisning 9. Lokalefordeling 10. Præsentation af Planbook Web

3 Aktivitetstimetilskud 1. En deltager under 25 år i en time = 1 aktivitetstime. 2. Der kan maks. gives til 6 timer pr. uge pr. deltager 3. Der kan maks. gives til 44 uger om året pr. deltager 4. Eksempel: 2 gymnastiktimer om ugen for 10 deltagere under 25 år i 44 uger om året 2 x 10 x 44 = 880 aktivitetstimer 5. Har holdet en instruktør under 25 år, kan denne medregnes 6. Der skal afleveres supplerende dokumentation i form af holdlister, aktivitets/mødekalender, program eller andet (2011 niveau). Dokumentationen skal være for aktive medlemmer under 25 år, med påført fødselsdato (ikke cpr. nr.) 7. Der gives ikke til stævner, kampe, turneringer, mesterskaber, kurser, administrativt arbejde og vedligeholdelsestimer mv. 8. I 2011 var fordelingensnøglen på 2,80 kr. pr. aktivitetstime

4 Lokaletilskud Der kan søges lokaletilskud af følgende driftsudgifter: - Renter af prioritetsgæld (afdrag medregnes ikke) - Lejebeløb vedr. lejede haller, lokaler og lejrpladser - Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne lokaler og lejrpladser - Almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer) - Opvarmning og belysning - Rengøring og evt. fornødent tilsyn - Indtægter ved udlejning/fremleje skal fratrækkes udgifterne i alt, som der søges lokaletilskud til

5 Lokaletilskud - fortsat Såfremt driftsudgifterne til lokaler eller energibesparende foranstaltninger overstiger de seneste 3 års gennemsnit med mere end 20 %, kan de ikke medregnes uden forudgående accept fra folkeoplysningsudvalget og kultur og fritid. Nye lokaler og større ændringer jf. ovenfor kræver tilsagn inden, hvis man vil bevare lokaletilskuddet.

6 Regnskab Kommunens tilskud skal fremgå af foreningens regnskab Ved lokaletilskudsansøgning, skal udgifterne fremgå direkte af regnskabet. Hvis ikke, skal der vedlægges supplerende bilag som dokumentation for driftsudgifterne

7 Erklæring på indhentelse af børneattester Husk at udfylde og medsende særskilt erklæring på indhentelse af børneattester. Det er en betingelse for, at foreningen kan få udbetalt tilskud, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne kan i henhold til bekendtgørelse ikke give tilskud, hvis foreningen ikke afgiver erklæring om indhentelse af børneattester.

8 Praktiske oplysninger Det er vigtigt at oprette/forny CVR. nr. og tilknytte en nemkonto. CVR. nr. skal bekræftes årligt. Se mere information på - Der er frist for indsendelse af ansøgninger om aktivitetstimeog lokaletilskud samt regnskab den 1. april 2011 Der gives svar på ansøgningerne inden den 1. juni 2011 Tilskuddet/tilskuddene udbetales til foreningerne i juni 2011

9 Ansøgningspuljen Der kan søges om tilskud fra ansøgningspuljen til: - større materialeanskaffelser - kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører - nystartede foreninger - nye initiativer til gavn for hele foreningen Foreningerne kan indsende ansøgning henholdsvis senest den 1. februar og senest den 1. september Ansøgningerne må vedrøre udgifter afholdt siden den seneste ansøgningsfrist(1. februar hhv. 1.september) og 12 mdr. frem i tid i forhold til ansøgningsfristen. I ansøgningen anføres det beløb, der ansøges om, hvad beløbet søges til, og hvornår udgiften er/vil blive afholdt.

10 Ansøgningspuljen fortsat På grundlag af det af byrådets godkendte budget og folkeoplysningsudvalgets vurdering af ansøgningen gives der foreningerne meddelelse om tilskudstilsagn henholdsvis medio marts og medio oktober. Tilskuddet udbetales til foreningerne, når der foreligger dokumentation for afholdelse af den udgift, hvortil der er søgt støtte Tidsfristen for at indsende behørig dokumentation er senest 12 mdr. efter ansøgningsfristen

11 Tilskud til voksenundervisning Aftenskolerne indsender ansøgningen til folkeoplysningsudvalget senest den 1. november. Kommunens tilskud skal fremgå af foreningens regnskab, som skal indsendes til Faxe Kommune, Kultur og Fritid senest den 1. april. Aftenskolerne disponerer over kommunens tilskud inden for bestemmelserne i folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen og Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse.

12 Tilskud til voksenundervisning - fortsat Lokaletilskud Aftenskoleundervisning foregår som udgangspunkt i kommunale lokaler eller andre lokaler, som folkeoplysningsudvalget anviser i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 6. Hvis folkeoplysningsudvalget ikke kan anvise egnede lokaler til undervisningen, kan der ydes lokaletilskud med op til 75 % af driftsudgifterne.

13 Vedr. lokalefordeling Der anvises lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 6. Tidsfrist for sæsonønsker Ansøgningsvinduet for sæson ønsker i Planbook web er åbent de første tre uger i februar (i 2011 fra 1. februar og til og med den 21. februar) Det er ikke muligt at søge om sæsonønsker herefter, indtil alle foreningernes ønsker er fordelt. Det er derfor meget vigtigt, at tidsfristen overholdes. Svar på ansøgning om sæsontider Der gives svar via på lokalefordelingen i løbet af april, dog senest d. 1. maj. For ønsker om tider på skoler inden klokken gives der svar efter skolernes færdiggørelse af skemaer og lokalefordeling ca.1. juli. Weekendtræning kan søges sammen med ansøgning om sæsonønsker. I tilfælde af regelmæssig weekendtræning må der påregnes en del aflysninger til fordel for enkelt- og særarrangementer.

14 Vedr. lokalefordeling - fortsat Hvordan søger man Sæsonønsker skal tastes i Kultur og Fritids elektroniske lokalebookningssystem Planbook Web. Hvornår er der adgang Udlån sker for perioden 15/8 30/6. På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra kl til på hverdage (dog på overbygningsskoler). Der er mulighed for at imødekomme træningsønsker i henholdsvis Dalby Hallen til på hverdage og i Rønnede Hallen til på hverdage. Ansøgninger om tider på skoler før kl kan tildeles, men kan ikke bekræftes, før skolerne har færdiggjort deres skemaer senest 1. juli. Ferier Der kan ikke disponeres over lokaler under skolernes ferielukninger. Skolerne har lukket i sommerferien, efterårsferien, juleferien, vinterferien (uge 7), påsken inkl. de tre dage før skærtorsdag, 1. maj, Kristi Himmelfartsdag inkl. fredagen efter, st. bededag, grundlovsdag og pinseferien

15 Vedr. lokalefordeling - fortsat Sær og enkeltarrangementer Sær- og enkelt arrangementer kan søges året rundt, dog højst 12 måneder frem i tiden og kan foregå i Faxe Kommunes faciliteter på hverdag og i weekender. Sær- og enkeltarrangementer aftales som hovedregel indenfor de gældende åbningstider, men der kan gøres konkrete aftaler ud over disse tider, eksempelvis til afholdelse af Pondus-cup, stævner, overnatningsarrangementer osv. De praktiske foranstaltninger i forbindelse med aktiviteten koordineres direkte mellem servicemedarbejder/halinspektør og forening.

16 Præsentation af Planbook Web Faxe Kommunes elektroniske lokalebookningssystem kan findes på eller via Kultur og Fritids hjemmeside. Der findes vejledninger til at ønske samt annullere tider i Planbook Web. Vejledningerne findes på Kultur og Fritids hjemmeside. Der er altid mulighed for vejledning og hjælp til Planbook Web i Kultur og Fritids åbningstider.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere