Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for Pop Up Eksperimentariet"

Transkript

1 Drejebog for Pop Up Eksperimentariet - kildekritik og digitale forskere Aktivitetens mål: Kildekritik på nettet Dette Pop Up Eksperimentarium sætter fokus på kildekritik på nettet som en del af digital dannelse: Hvem er afsenderen, hvilken kvalitet har kilden, hvem har skrevet kilden, og er kilden objektiv eller udtrykker den stærke holdninger, budskaber eller meninger? Har kilden politiske, ideologiske eller kommercielle forbindelser? Hvor relevant er kilden, og hvor grundig er den? Klassetrin: klasse Varighed: ca. 5 timer kl Tema: Klimaforandring Aktivitetens setup: Pop Up Eksperimentariet er et eksperimenterende læringsrum for digital dannelse. Klasselokalet, gymnastiksalen eller skolebiblioteket omdannes til et eksperimentarium, hvor der med simple scenografiske virkemidler skabes: Et Centrum...som rum for fælles introduktion, opsamling og akkumulering af output fra laboratorierne, gruppernes præsentation og fælles refleksion. En Gamezone...som rum for spilelementer, der kobler sig til eksperimenterne. Laboratorier...som rum for gruppernes digitale eksperimenter.

2 Introduktion til aktiviteten: Omdrejningspunktet for Pop Up Eksperimentariet og Digitale Forskere er et tema, der på forhånd er valgt ud, som er aktuel og præget af forskellige holdninger, tilgange og forståelser. De Digitale Forskere skal udføre en række eksperimenter med kildekritik og undervejs skabe en Digital Storytelling, hvor de i tekst og billeder viser, hvilke kilder de har arbejdet med, hvordan de har arbejdet med kilderne og hvilke refleksioner, det har ført til. Hver gruppe præsenterer efterfølgende deres Digital Storytelling for klassen, som skal danne udgangspunkt for en fælles diskussion og refleksion. Dele af eksperimenterne vil undervejs bevæge sig ind i Gamezonen, hvor forskellige spilelementer vil koble sig til opgaveløsningen. Eksperimentariets forløb trin-for-tin: Pop Up Eksperimentariet er bygget op af 6 trin. Eksperimentariet udgøres af forskellige eksperimenter som understøttes af forskellige værktøjer, såsom søgemaskiner og forskellige apps. De Digitale Forskere vil udelukkende anvende IPads som redskab i eksperimenterne. Der anvendes selvinstruerende lommefilm - inspireret fra Flipped Classroom til at støtte de Digitale Forskeres i, hvilke opgaver der skal løses, og hvordan de skal løses. Underviserrollen er forskudt til en facilitatorrolle, og den primære funktion og opgave er ikke klasseundervisning, men i højere grad at igangsætte, understøtte og motivere eksperimenterne. Trin 1: Forberedelse Lommefilm 1 De Digitale Forskere forbereder sig på forhånd til Pop Up Eksperimentariet i form af en lommefilm, der ultrakort introducerer, hvad kildekritik er, og hvorfor det er vigtigt at kunne arbejde med kildekritik Ipads eller pc Ca. 45 sek - 1,5 minut pr. lommefilm

3 Trin 2: Fælles introduktion Fælles intro Forskere i lab coat? Tjek! Små grupper og digitale eksperimenter i laboratorier? Tjek! Et vigtigt eksperiment? Tjek! Alarmen lyder og kontrollampen blinker Eleverne trækker i de hvide labcoats og bliver til Digitale Forskere. Den fælles intro skal dels sættes stemningen I befinder jer i et eksperimentarium, og de genser lommefilmen om kildekritikkens hvad og hvorfor, som bruges som afsæt til at introducere formål, eksperimenterne og arbejdsformen. Derudover skal grupperne etableres. Lommefilm 1 Lommefilm 2 Ultrakort introduktion til, hvad kildekritik er, og hvorfor det er vigtigt at kunne arbejde med kildekritik. DIGITAL STORY selvinstruerer gruppen i, hvordan de skal arbejde med DS. Det handler primært om, at de løbende skal tage billeder af deres arbejdsproces, sociale samspil og netsider. Til slut skal de samle billederne i en collage og bruge denne som udgangspunkt for at besvare en række refleksionsspørgsmål. Grupper På forhånd har skolens selv dannet de mest optimale 4-mands-grupper. Hver gruppe får 2 ipads og kan derfor dele sig to-og-to. Ipads + projektor Oplæg om dagens formål og opbygning og kort intro til, hvordan der undervejs skal arbejdes med digital storytelling. 30 minutter Trin 3: Test-eksperiment Eksperiment De Digitale Forskere starter i 4-mands-grupper med en række test-eksperimenter på nettet, hvor de starter ud med at søge på ordet klimaforandring. Herfra netstormer de videre på de keywords, som de finder og akkumulerer herved så mange keywords om temaet som muligt. Gruppen skal løbende indlevere de fundne keywords til Centrum, hvorfra der opbygges og akkumuleres en fælles Wordle.

4 QUICK-GUIDE TIL NETSTORMING selvinstruerer gruppen i ganske få tricks i net-storming. Lommefilm 3 Digital Story Gruppen dokumenterer eksperimentet ved at tage screenshots og fotos af arbejdsprocessen og forskellige situationer, der kan illustrere deres refleksioner. Ipads + projektor + Google + Wordle + PicCollage Igangsætte med lommefilm. af en Wordle. Ud fra en faglig vurdering sikres, at Wordlen bygges op af keywords, som der med fordel kan søges videre på. Der suppleres evt. med keywords, hvis det er nødvendigt. Eleverne laver en collage, der opsamler Netstormning. Output 40 minutter Pause 5 minutter Gamezone Gamezone Via app en Socrative Student logger gruppen ind på quizzen. Her skal de besvare 10 spørgsmål om kildekritik. Svarer de RIGTIGT skal hele gruppen løbe ned om keglen og tilbage før de må besvare næste spørgsmål. Svarer de FORKERT skal de løbe to runder. App en fortæller om de svarer korrekt. Første færdige gruppe har vundet. Modifikation: Lave 5 sprællemænd for rigtigt svar 10 for forkert svar. Ipads + Socrative Student/Teacher +evt. kegler 20 minutter.

5 Trin 4: De første 8 hits Eksperiment Med udgangspunkt i den fælles Wordle udvælger hver gruppe selv keywords, som der arbejdes videre med. Ved hjælp af søgninger på de forskellige keywords udvælger de 8 hits (kilder), som de gerne vil arbejde videre med. QUICK-GUIDE TIL SØGNING PÅ KEYWORDS selvinstruerer gruppen i, hvordan de skal løse opgaven ved hjælp af søgninger på keywords. Lommefilm 4 Digital Story Gruppen dokumenterer eksperimentet ved at tage screenshots af de 8 hits samt fotos af arbejdsprocessen og forskellige situationer, der kan illustrere deres refleksioner. Ipads + Google + PicCollage Oplæg om dagens formål og opbygning og kort intro til, hvordan der undervejs skal arbejdes med digital storytelling. Eleverne laver en collage, der opsamler Netstormning. Output 30 minutter Gamezone Gamezone Deltagerne i grupperne får udleveret et elastikbånd til hovedet, som de skal tage på og der påsættes et kort som deltageren ikke selv har set. På kortet står navnet på en kendt person. Deltageren skal stille sin gruppe spørgsmål, så han/hun kan gætte hvem han/hun er. Når navnet gættes skal de finde en tillidsfuld kilde om personen. Der tages screenshot af kilden. Derefter er det næste gruppedeltagers tur. Der gættes i 10 minutter. Gruppen med flest gættede personligheder (inkl. kilder) eller hurtigste - har vundet. Ipads + Google + elastikbånd m. klister + quizkort 20 minutter.

6 Trin 5: De kildekritiske grundregler Eksperiment De Digitale Forskere eksperimenterer videre med de 8 kilder ved hjælp af de kildekritiske grundregler. Her vurderer de kildernes kvalitet. Eksperimenterne tager fart, og forskerne går endnu dybere: Hvem er kildens afsender, hvad står de for, og hvad er deres faglige viden og baggrund? Når de 8 kilder er gennemtestede, så slippes de Digitale Forskere for alvor løs i laboratoriet. Med udgangspunkt i de foregående test skal de lave endnu en netstorming og høste de kilder, som de vurderer har en særlig høj kildemæssig kvalitet og som Forskerne kan videreformidle. KILDEKRITIKKENS GRUNDREGLER selvinstruerer gruppen i, hvordan testen skal løses med udgangspunkt i de kildekritiske grundregler. Lommefilm 5 Digital Story Gruppen dokumenterer eksperimentet ved at tage screenshots af de 8 hits samt fotos af arbejdsprocessen og forskellige situationer, der kan illustrere deres refleksioner. Ipads + Google + handout om de kildekritiske grundregler + PicCollage Igangsætte med lommefilm, rottering mellem grupperne, hvor den kildekritiske proces understøttes. Output Eleverne laver en collage, der opsamler De kildekritiske grundregler. 35 minutter Pause 20 minutter Trin 5: De kildekritiske grundregler - fortsat 30 minutter

7 Trin 6: Digital Storytelling Eksperiment Grupperne skal færdiggøre deres Digital Story ved at færdigproducere deres Piccollager og besvare en række refleksionsspørgsmål. Målet er at få elevernes refleksion frem, bevidstgøre deres handlinger og synliggøre og formidle deres arbejdsproces og nye viden. DIGITAL STORY selvinstruerer gruppen i, hvordan dagens eksperimenter samles i en digital story ud fra en række refleksionsspørgsmål. Lommefilm 6 Refleksion Hvad er det vigtigste, som gruppen fandt ud af? Hvad var det sværeste, da I undersøgte kilderne? Hvad er det vigtigste, som I har lært? Hvilke 3 kilder synes i hhv. var bedst og mindre god? Digital Story Gruppen dokumenterer eksperimentet ved at illustrere deres refleksioner. Ipads + projektor + PowerPoint med refleksionsspørgsmål Facilitatorerne roterer mellem grupperne og hjælper med tekniske spørgsmål og refleksion over processen. 40 minutter - eleverne tager selv en pause undervejs. Fremlæggelse Hver gruppe præsenterer ders digital story. Præsentation Igangsætte grupperne og samle op ved at trække mønstre mellem gruppernes præsentationer. 60 minutter.

8 Drejebog for teknik Her følger vejledning til brug af ipads, internet, og Plan B løsninger. Der er beskrivelse af håndtering før, under og efter brug af PopUp Eksperimentariet. Tag en bærbar computer med til Plan B eller lån på stedet. HUSK: Specifikationskrav til uddannelsesstederne for lokalestørrelse, internetadgang, projektor mv. Internet Skolen skal sørge for, at der er trådløst internet tilgængeligt i rummet. PopUp Eksperimentariet skal være informeret om netværkets navn + login min. dagen før besøget. Det kræves også, at der er oprettet log-in til internettet eller at eleverne har mulighed for at logge sig ind med deres elevlog-in. Nettet skal kunne trække 16 ipads, der afspiller youtube-videoer i god kvalitet + browser. Når PopUp-teamet ankommer til skolen, tændes ipads og der oprettes forbindelse til det pågældende trådløse netværk. Alle ipads skal være fuldt opladet inden besøg. Dropbox en klargøres og mappe til hver gruppe oprettes. Ipads Eleverne skal tage screenshots, tage billeder, lave noter og lave en collage i app en PicCollage. De skal lave en collage pr. eksperiment. VIGTIGT: At gemme collagerne til Library/biblioteket! Dette skal gøres inden de kan uploade deres collager til Dropbox. Grupperne skal uploade deres collager til mappen med deres gruppe-nummer i Dropbox. Efter besøget tjekkes at alle grupper har lagt deres collager i Dropbox-mappen. Send link eller billeder af collager til læreren. Alle billederne slettes på alle ipad s, inkl. collagerne i PicCollage-app. Evt. tjek Safari-browser og luk faner. Lommefilm Åbn Youtube-appen. Søg på PopUp Eksperimentariet vælg kanal/bruger. Wordle inden besøg (gøres som det sidste) Åbn appen WordCollage. Tryk på text. Skriv ordene som wordlen skal indeholde. Tryk Go Gå evt. ind i settings, hvis I vil ændre i opsætningen (farver, horisontalt/vertikalt). Tryk på knappen nederst til højre og Save to Library.

9 ? Plan B Wordle under og efter brug Vis den fælles wordle. Tag en hurtig snak om ordene. Sæt gang i eksperimentet. Gå ind i appen WordCollage vælg text og vær klar til at indtaste de digitale forskeres ord. Efter brug slettes ordene. Gamezones (sandt eller falsk) Inden besøget laves spørgsmål i appen Socrative Teacher. De digitale forskere skal gå ind i appen Socrative Student og indtaste rum-koden. Derefter skal de indtaste deres holdnavn og gennemgå spørgsmålene. Hvis I ønsker at se statistik over svar, gå da ind via lærer-ipad i appen Socrative Teacher. Ændr ikke i spørgsmålene under aktiviteten. Fremlæggelse Hver gruppe tilslutter deres ipad til projektoren og åbner deres fotoalbum. Derfor er det vigtigt, at de har gemt collagerne til Library/biblioteket. Collagerne kan også tilgås via Dropbox, hvor man kun tilslutter en enkelt ipad. Hvis der er noget teknik, der ikke virker, følger her plan B løsninger. Hvis ipad ikke kan kobles til projektor - youtube Den medbragte eller lånte computer tilkobles projektor. Herfra tilkobles det trådløse netværk og åbner søg på PopUp Eksperimentariet gå ind på kanalen/brugeren. Hvis ipad ikke kan kobles til projektor - wordle Den forberedte start-wordle på USB isættes og vises på projektoren. Åbn en browser og gå til Start med det første ord (tema-ord) og word it out. Scroll ned og du kan ændre i font, farver mv. og du kan hele tiden opdatere ved at trykke apply og scroll op. Hvis ipad ikke kan kobles til projektor fremlæggelser Dropbox-mappen tilgås via computer.

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Kritisk it-læsning på internettet

Kritisk it-læsning på internettet Kritisk it-læsning på internettet Trin: Fag: Tid: 8.-9. klasse Kristendomskundskab Samfundsfag Projektopgaven 4 lektioner Dette forløb er tænkt som et kort input, der viser eleverne, hvor meget det kan

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere