Oplæg om trivsel og mobning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg om trivsel og mobning"

Transkript

1 Oplæg om trivsel og mobning af Birgit Bach-Valeur Instruktør i Skole og Samfund Nørre-Snede Skole den 23. oktober 2008 kl.19:45 20:30

2 Program Kort om mig selv og Skole og Samfund Om mobning (definition, konsekvenser, facts) Formalia krav til skolens indsats Eks. på trivselsarbejde fra andre skoler - Forældreinddragelse - I skoletiden

3 Min baggrund for oplægget Erfaring indenfor Skole og Samfund - medlem af skolebestyrelsen på Søndervangskolen i Hammel - medlem af Skole og Samfunds hovedbestyrelse - Skole og Samfunds repræsentant i bestyrelsen for Dansk Center for Undervisningsmiljø udpeget af UVM Privat - 40 år - mor til 3 drenge på 4,6 og 9 år. - Cand. Merc. i udenrigshandel. - Projektleder på et analyseinstitut, laver trivsels- og kundeanalyser

4 Om mobning

5 Hvad er mobning? Dan Olweus, professor med speciale i mobning, Norge: En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer Fra mobning i skolen, 1992 Helle Raabøl Hansen, cand. jur og mobbekonsulent Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig. Fra: Grundbog mod mobning, 2005

6 Konsekvenser af mobning Konsekvenser for dem der mobbes - Angst - Søvnbesvær - Manglende koncentration i skolen - Stagnation i en faglig udvikling - Ingen skoleglæde eller lyst til at komme i skole - Fysiske gener som mave- og hovedpine - Stress På længere sigt kan det føre til: - Manglende selvtillid /lavt selvværd - Depression - Tanker om selvmord

7 Konsekvenser af mobning Konsekvenser for dem, der mobber At de bliver mere aggressive og voldelige At de mister fornemmelsen for, hvad der er socialt og menneskeligt acceptabelt At de bliver forstærket i et negativt socialt mønster med en dårlig omgangstone At de får magt over andre ved en truende og negativ dominerende adfærd At de oplever angst for selv at blive mobbet At de er til skade for andre og sig selv

8 Konsekvenser af mobning Konsekvenser for øvrige elever Medløberne - støtter dem der mobber, men er ofte i et dilemma - Det er synd for dem, der bliver mobbet, men er bange for selv at blive mobbet. Tilskuerne - det tavse flertal - De bliver passive mobbere, fordi de ikke griber aktivt ind. - De forsøger at holde sig uden for mobningen blandt andet af angst for selv at blive mobbet eller fordi, de ikke ved, hvad de skal gøre

9 Facts om mobning DCUM Resultater om mobning ( svar) klasse indenfor de sidste 2 mdr.: 17% er blevet mobbet af nogen fra egen klasse. 15% er blevet mobbet af nogen fra en anden klasse 16% har været med til at mobbe en eller flere andre 53% siger, at der foregår mobning i deres klasse 40% har gjort noget for at stoppe mobning af en elev 42% har haft lyst til at gribe ind, men gjorde det ikke 11% mener ikke klasselæreren gør noget ved mobning 24% tror ikke, at klasselæreren ved der er mobning i kl. 16% har følt sig mobbet af en lærer

10 Facts om mobning 8 ud af 10 børn mellem år chatter 41% af de adspurgte børn har voldsomme negative chatoplevelser 23% af de adspurgte har oplevet chatchikane som en del af mobning eller konflikt med klasse- og skolekammerater. Der er et fravær af voksne både lærere og forældre Kilde: AMOK august 2005 se

11 Facts om mobning Søg evt. selv dokumentation på disse links:

12 74 ud af 78 med til BBQ og pool party i Voldby med 1.d!

13 Krav til skolernes indsats i forb. med trivsel /mobning

14 Facts om undervisningsmiljø I Undervisningsmiljøloven fra aug Rettigheder og pligter 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og udd.inst. skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. Dvs. fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø

15 Facts om undervisningsmiljø II 6. Uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. Stk. 2. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. Stk. 3. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. 7. Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer: 1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, 2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer, 3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og 4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. En skolefritidsordning, SFO, er en del af en skole, og børnene i SFO en er elever på skolen. Det betyder, at miljøet i SFO en skal vurderes i den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Der er metodefrihed Hvis loven ikke overholdes f.eks. ved at der forekommer mobning på en skole - eksisterer der ingen sanktionsmuligheder.

16 Skolebestyrelsens rolle 44. Skolebestyrelsen. fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed Herunder hører trivsel og mobning SB arbejder med principper. Der er ikke nævnt trivsel i minimumsprincipperne. Men skolebestyrelsen kan lave principper for trivsel og foranstaltninger mod mobning. Måske kommer trivsel/mobning med i næste revidering af folkeskoleloven. Det var fx med i udkastet af 6. dec. 07

17 Det er i dag ikke et krav, at der skal udarbejdes en Lokal Trivselserklæring og / eller en antimobbestrategi. Det er DCUM s anbefaling, at alle skoler gør det! Hvis I skal lave det på Nørre-Snede Skole, så check værktøjerne/brugsanvisning på dcum.dk De gør det meget let at gå i gang.

18

19 Forældrene Involveret i at skabe trivsel

20 Trivsel med forældreinvolvering Legegrupper Trivselsråd Trivselsambassadører

21 Hypotese Når der er gode samarbejdsrelationer mellem forældrene trives børnene bedre. Når børnene trives godt, så lærer de mere.

22 Legegrupper Legegrupper Se: Skolebørn nr. 2 Februar 2008

23 Legegrupper Børnene er inddelt i grupper Efter hver legedag laves nye grupper. 1 gruppe: 4 børn (2 drenge+2 piger) Legedag 1 gang om måneden Tidspunkt aftales. Kunne fx være - fra skolen slutter til kl. 17:00 - med skolebus hjem og så blive til aftensmad Forældrene kommer en halv time inden afslutningen til kaffe.

24 Citater fra artiklen Forældre Vi lærer hinanden og hinandens hjem at kende. Vi opbygger et fællesskab, også med sociale traditioner som denne aften hvor næsten alle familier dukker op. Da kontaktforældrene sendte det første papir om legegrupper ud, var der lidt skepsis. Nu er der bred opbakning. Det er først og fremmest en fornøjelse at piger og drenge finder ud af at lege sammen på en god måde. Det er godt for sammenholdet resten af skoleårene. Børn Vi leger noget anderledes end vi plejer, noget både drenge og piger kan lege. Det er ikke svært at lege med drengene. Nogle gange leger først drenge for sig og piger for sig. Og så leger vi sammen. Det er irriterende at blive hentet, når man lige er kommet i gang.

25 Sammen mod mobning Se selv TV programmet Forældre på banen på Citat fra filmen: Børn mobber ikke deres forældres venner Lars Bom, skuespiller

26 Hou Skole Trivselsråd Se: Skolebørn nr. 7 August 2008

27 Folder fra Ørting Skole

28 Valget er: Hvad vil du være med i? - Ikke et valg om man vil være med eller ej!

29 Folder fra Ørting Skole TRIVSEL for alle! HVORFOR? Fordi vi skal sikre tryghed og trivsel for ALLE børn Fordi børnenes trivsel er et fælles ansvar for skolen og ALLE forældre Fordi vi gerne vil skabe et socialt fællesskab for ALLE Målet er at ALLE forældre bidrager til klassens trivsel med en større eller mindre indsats. Ved at bygge en Trivsels-organisation op er det målet at opgaverne nu i større grad er veldefinerede og at det derfor bliver mere overskueligt for den enkelte forældre at bidrage til klassens trivsel. Trivsels-organisationen er et defineret netværk af ALLE forældre. Vi skal sikre en kultur omkring den enkelte klasse, hvor vi løbende samarbejder og vænner os til at tale åbent om børnenes trivsel. Samarbejdet tager afsæt i værdien ved et forpligtende fællesskab. HVORDAN? Trivsels-organisationen er sammensat af funktionsgrupper, som alle er en del af TRIVSELSRÅDET. Trivselsrådet holder møde med klassens lærer mindst én gang om året. ALLE forældre skal være tilknyttet mindst én gruppe i trivselsorganisationen, som sammensættes på ny fra år til år. Desuden vælger hvert Trivselsråd en kontaktperson, der skal fungere som den primære kontakt til skolen, f.eks. vedrørende uddelegering af faste opgaver.

30 Folder fra Ørting Skole TRIVSEL for alle! (fortsat) Funktions-grupperne: Arrangement-gruppe (mindst 3 personer) laver mindst 2 arrangementer for klassens børn og evt. forældre (Se listen over forslag til arrangementer). Ved selve afholdelsen af arrangementer får arrangement-gruppen hjælp fra de øvrige grupper til den praktiske gennemførelse. Forplejnings-gruppe (mindst 3 personer) bestyrer klasse-kassen og evt. indkøb til klassen, samt sørger for forplejning til møder, arrangementer m.v. Ressource-gruppe (3- personer) er vigtige reserver, som inddrages i løbet af året til uforudsete eller faste opgaver for den pågældende årgang, som f.eks. fastelavnsarrangementet, skolefest, skolebod m.v. Skolepolitisk-gruppe (0-3 personer) er det primære bindeled til skolebestyrelsen. Gruppen bør sammensættes af forældre med interesse for skolepolitiske spørgsmål og udvikling, f.eks. etableringen af en skolepatrujle, undersøge muligheden for skolemad mv. Mulige opgaver kan være: møder med skolebestyrelse, skrive læserbreve om aktuelle emner, o.s.v.

31 Faste opgaver

32 Trivselsambassadører Skole og Samfunds bidrag til UVMs kampagne Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed Findes blandt interesserede forældre på skolen Skal arrangere og medvirke ved aktiviteter, der forebygger mobning og fremmer trivslen i klassen og/eller skolen generelt Registreres hos Skole og Samfund. ( ) Foredrag for trivselsambassadører i jan/feb 2009 i alle landet kommuner. (Ikast-Brande 14/1-09) Får mails direkte fra Skole og Samfunds sekretariat med inspiration til trivselsarbejdet

33 Høj som lav er engageret i trivselsarbejdet Vi har alle behov for, at der nogen, som holder af os og forstår os, at der er nogen, som accepterer os. Det at være isoleret kan gøre én syg Kronprinsesse Mary Base Camp i DR Byen, 5. april 2008

34

35 Trivselsarbejde i skoletiden

36 I Skoletiden Trivselsråd Elevmæglere Elevpatruljer Venskabsklasser Peer Education

37 Trivselsråd i klassen Et trivselsråd i hver klasse Vælges for et år ad gangen Deltagere: klasselæren, 2-4 forældre, 2-4 elever (alt efter klassernes størrelse) Forældre må ikke være medlem af rådet samtidig med deres egne børn (dvs. ca 1/3 af børnene er repræsenteret ad gangen) 4-6 møder per skoleår dagsorden, referat og opfølgning i klassen samt på skrift til alle forældrene Rådene arbejder med klassens trivsel generelt. Det kan være omgangstonen, holdninger til mærkevaretøj og i det hele taget klassens sociale forhold. Rådet diskuterer ikke personsager. Trivselsrådene har afløst de traditionelle klasseforældreråd/kontaktforældre og står derfor også for at lave fællesarrangementer af social karakter i klasserne. Eksempel fra Ødis Sogneskole fra Skolebørn nr. 6/2006

38 Fordele trivselsråd Emner kommer til debat Forældreengagement øget - flere får bedre indsigt - flere til deltage i arbejdet - flere ambassadører Social arv. Aktive og engagerede forældre giver ofte aktive og engagerede forældre. Her bliver alle børn inddraget i den demokratiske proces på et tidspunkt uafhængigt af baggrund Bedre image for skolen

39 Elevmæglere Se: Skolebørn nr. 4 april Eksempel fra Hjortespring skolen i Herlev

40 Elevmæglere Mægling er en metode til at hjælpe parterne i en konflikt med at finde udveje på konflikten. I mægling får parterne hjælp af en upartisk tredjepart en mægler. En mægler er ikke én, der kommer med løsninger eller afgørelser. En mægler er hverken dommer, terapeut eller rådgiver. Dét, der er mæglerens fornemmeste opgave, er at hjælpe parterne til selv at komme med løsninger på deres konfliktsituation. 6. klasse på DCUM kursus i konstruktiv konflikthåndtering (9 timers kursus fordelt over 3 dage) Elevmæglerne er synlige i skolegården og har 2 timers ugentlig konfliktvagt under supervision af en voksen

41 Skolens mål for mæglings- og konflikthåndteringsarbejde at få løst flere konflikter mere konstruktivt at lade de konfliktende opleve, at det er deres ansvar, at konflikten bliver løst tilfredsstillende at lade de konfliktende opleve, at andre elever er i stand til at hjælpe dem, at de bliver hørt at frigøre undervisningstid, sådan at læreren har mulighed for at lade mæglerne tage sig af mindre konflikter. At øge alles trivsel på arbejdspladsen Et godt sted at være, er et godt sted at lære! Fra

42 Elevpatruljer Se: Skolebørn nr. 4 april Eksempel fra Skolen på Duevej på Frederiksberg

43 Elevpatruljer Elever fra klasse kort uddannelse så de er helt klar over deres rolle som observatører. Skal hjælpe med at identificere børn, som har brug for ekstra støtte

44 Andre tiltag Venskabsklasser Fx 0. og 5., 1. og 6. etc. Legepatruljer Sætter gang i legen i skolegården Peer Education ældre elever hjælper yngre) (Se fx Sabro Korsvejens Skole) Kig i DCUMs bog: Er du med mod mobning? Se

45 Skole og Samfund Er forældrenes organisation i Danmark Skole og Samfund Kvægtorvsgade København V Tlf Instruktør Birgit Bach-Valeur,

46 Executive Summary Om mobning - gentagne handlinger, tvunget til at være på stedet - Ca. 18% af eleverne fra klasse er mobbet indenfor de sidste 2 måneder. Formalia krav om skriftlig undervisningsmiljøvurdering min. hvert 3. år. Resten er frivilligt(fx principper, trivselserklæring, antimobbestrategi) Forældreinddragelse - legegrupper, trivselsråd, trivselsambassadører I skoletiden Trivselsråd, elevmæglere, elevpatruljer, venskabsklasser Læs mere på DCUM.dk, sammenmodmobning.dk

47 En lille opgave Skriv 3 ting, som du kunne gøre for at forbedre dit barns trivsel /og eller klassens trivsel Vælg én ting, som du vil gøre i løbet af det næste år

48 Minimumsprincipper 44 stk. 2 Skolebestyrelsens minimumsprincipper i henhold til 44 stk. 2 1.Undervisningens organisering - elevernes timetal på hvert klassetrin - udbud af valgfag - specialundervisning på skolen - elevernes placering i klassen 2.Samarbejde mellem skole og hjem 3.Underretning om elevernes udbytte af timerne 4.Arbejdets fordeling mellem lærerne 5.Fællesarrangementer - for eleverne i skoletiden - lejrskoleophold - udsendelse i praktik 6.Skolefritidsordningen

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere