Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård"

Transkript

1 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Mandag den. september, kl.6.0 Beliggenhed: Drejergårdsvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: 9,8 Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: -længet gård fra 9, med BD-etageadskillelse og halmloft Beskrivelse af situation ved ankomst: længer er ved ankomst overtændt, dog ingen brand i stueetagen på den ene, eternittag, stor risiko for brandspredning til beboelse, ingen dyr. Vandforsyning er sø 00 m. fra brandstedet. Indsatsopgaver x Indsatsledelse x Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte Civil indsats x Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd Andre Automobilsprøjter Lift / Tankvogne Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads 0/ Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Forløb Opgave Indsatspersonel Indsatsledelse ++ Udlægning 6 Brandslukning 6 Vandforsyning Sikring af skadested Logistik, lysopsætning

2 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård Forebyggelse eksisterende: Bygningsreglementet Forsikringsselskab: Kampagner for bedre brandsikkerhed, reduceret præmie. Forebyggelses tiltag: Dialog med landbrugsforeningen angående generelle forebyggelsestiltag Kurser i elementær brandbekæmpelse Opsøgende rådgivning til gårdejer ang. tiltag til bedre brandsikkerhed på gården. Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

3 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - gård m/dyrehold Hændelsestitel: Brand med svin Tidspunkt: Lørdag den. februar, kl..0 Beliggenhed: Sindingvej 0 Afstand fra brandstation: 6,8 Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: Staldlænge Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i staldlænge med ca. 00 søer og smågrise, branden er startet i lade og bredt sig til staldlængen. Tagkonstruktion, øvrige staldlænger truet af branden. Dyreredning påbegyndt af ejer og naboer Indsatsopgaver x Indsatsledelse x Sikring af skadested x Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning x Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte x Civil indsats x Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder 6 Brandmænd Dyrlæge Automobilsprøjter Lift / Tankvogne Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads 0/ Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Dyreredning Udlægning Vandforsyning Brandslukning Ventilering/sikring af skst Lys, logistik Dyrlæge Forløb Indsatspersonel ++ 6

4 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand gård m/dyrehold Forebyggelse eksisterende: Bygningsreglementet Forsikringsselskab: Kampagner for bedre brandsikkerhed, reduceret præmie. Forebyggelses ønsker: Hyppig > 0 pr. år Dialog med landbrugsforeningen angående generelle forebyggelsestiltag Kurser i elementær brandbekæmpelse Opsøgende rådgivning til gårdejer ang. tiltag til bedre brandsikkerhed på gården. Røg detekteringsanlæg Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker/ dyr Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

5 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - industribygning Hændelsestitel: Brand i Jørck & Larsen, dynefabrik Tidspunkt: Onsdag den. juni, kl Beliggenhed: Industrivej, Them Afstand fra brandstation:,7 Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: Maskine der limer vat og bomuld sammen, placeret i 600 m brandsektion. Beskrivelse af situation ved ankomst: Ild fra maskinen har bredt sig til ca. 0 m hjørne af brandsektionen. Der er risiko for brandspredning til tilstødende brandsektioner. Ved indsatsleders ankomst bryder branden igennem taget. Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte Civil indsats x Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder 9 Brandmænd Følgeskadebekæmpelse Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Forløb Opgave Indsatspersonel Indsatsledelse ++ Udlægning Brandslukning 6 Vandforsyning Ventilering Følgeskade Eksternt

6 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand - industribygning Forebyggelse eksisterende: Tekniske- og driftsmæssige forskrifter Forebyggelses ønsker: Hyppig > 0 pr. år Kurser i elementær brandbekæmpelse Indførelse af ordensregler for personale El-sikkerhedstjek Opsætning af ABA + sprinkling Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

7 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, institution Hændelsestitel: Ild i Frydenslund plejehjem Tidspunkt: Lørdag den 8. december, kl Beliggenhed: Grønnegade 0, Silkeborg Afstand fra brandstation:, Meteorologiske forhold: - Celsius Beskrivelse af objekt: Ældrebolig på. sal, sprinklet Beskrivelse af situation ved ankomst: Tilkaldt som følge af trykfald på sprinkleranlægget. Ved ankomst brand i ældrebolig på. sal, beboeren er savnet, samt mindre røg på gang, evakuering påbegyndt af personalet jf. instruks. Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested x Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning x Følgeskade x Brandslukning/røgdykning x Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte x Civil indsats Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd x Personale Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse/sikring af skst Evakuering/førstehjælp Udlægning Røgdykning/personredning Røgdykkere til evakuering Vandforsyning Ventilering Følgeskade Forløb Indsatspersonel +

8 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, institution Forebyggelse eksisterende: Forebyggelses tiltag: Hyppig > 0 pr. år ABA + sprinkling Beredskabsplan og evakueringsinstruks EB-kurser og FHJ-kurser Brandsyn Opsøgende og informerende personalemøder om beredskabsplan og evakueringsinstruks Afholdelse af kurser i driftsmæssige forskrifter for ledere og teknisk servicemedarbejdere. Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

9 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, lejlighed Hændelsestitel: Ild i lejlighed Tidspunkt: Søndag den 0. maj, kl. 0. Beliggenhed: Lupinvej 6,. th., Silkeborg Afstand fra brandstation: 0, Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: Etagebyggeri i beton Beskrivelse af situation ved ankomst: Ved ankomst kl. person på altan og ild ud gennem vindue. Hovedtrappe er fri for røg. Muligvis begyndende ild i tagudhæng. Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested x Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning x Følgeskade x Brandslukning/røgdykning x Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte x Civil indsats Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder 6 Brandmænd Andre Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Personredning med lift Slangeudlægning Brandslukning/røgdykning Vandforsyning Undersøgelse af tag Ventilation/følgeskade Forløb Indsatspersonel +

10 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, lejlighed Forebyggelse eksisterende: ingen Forebyggelses tiltag: Informationskampagne om anvendelse af røgalarmer Informationskampagne om forebyggelse af brand i private hjem Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

11 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, villa/rækkehus Hændelsestitel: Ild i lejlighed Tidspunkt: Søndag den 0. maj, kl. 0. Beliggenhed: Tvilumvej, Fårvang Afstand fra brandstation:, Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: Fritliggende enfamilieshus Beskrivelse af situation ved ankomst: Overtændt garage/carport med bil i, ruder til huset er sprunget. Ingen personer. Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning x Følgeskade x Brandslukning/røgdykning x Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte Civil indsats Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder 6 Brandmænd Andre Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Slangeudlægning Brandslukning/røgdykning Vandforsyning Ventilering/følgeskade Forløb Indsatspersonel +

12 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Bygningsbrand, villa/rækkehus Forebyggelse eksisterende: ingen Forebyggelses tiltag: Informationskampagne om anvendelse af røgalarmer Informationskampagne om forebyggelse af brand i private hjem Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

13 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Container/affald skraldespand i det fri Hændelsestitel: Ild i skraldespand Tidspunkt: Torsdag den. juni, kl. 8. Beliggenhed: Ege allé, Silkeborg Afstand fra brandstation:, Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: Skraldespand ved busstoppested Beskrivelse af situation ved ankomst: Gløder og røg i skraldespand Indsatsledelse Indsatsopgaver Sikring af skadested Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Personredning/dyreredning Førstehjælp Brandmænd Andre Vandforsyning Følgeskade Automobilsprøjter Lift x Brandslukning/røgdykning Ventilering Tankvogn Miljø-/redningsvogn Forureningsbekæmpelse Udlægning Bådberedskab Venteplads Frigørelse af fastklemte Slangetender Civil indsats Diverse Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Slukning med håndildslukker Forløb Indsatspersonel

14 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Container/affald skraldespand i det fri Forebyggelse eksisterende: ingen Forebyggelses tiltag: Skiltning mod cigaretskodder i skraldespand Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

15 Scenarie-/kapacitetsanalyse: El-installationer, mindre brand Hændelsestitel: Ild i el-installation Tidspunkt: Fredag den. april, kl..0 Beliggenhed: Vestergade, Silkeborg Afstand fra brandstation:, Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: Transformer til butiksbelysning, skjult bag sænket loft Beskrivelse af situation ved ankomst: Lugt af røg, sod på lysspots. Ingen kunder og personale i butikken. Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp Vandforsyning x Følgeskade Brandslukning/røgdykning x Ventilering Forureningsbekæmpelse Udlægning Frigørelse af fastklemte x Civil indsats x Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd Andre Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Civil indsats - rømning af butik Nedtagning af transformer Følgeskade/ventilering Forløb Indsatspersonel

16 Scenarie-/kapacitetsanalyse: El-installationer, mindre brand Forebyggelse eksisterende: ingen Forebyggelses tiltag: Kampagne for El-sikkerhedstjek Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

17 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Gas ledningsbrud, ej antændt Hændelsestitel: Overgravet gasledning Tidspunkt: Tirsdag den 6. marts, kl.6. Beliggenhed: Thorningvej, Kjellerup Afstand fra brandstation:, Meteorologiske forhold: Stærk østlig vind Beskrivelse af objekt: bars stikledning Beskrivelse af situation ved ankomst: Overgravet naturgasledning af gravemaskine. Indsatsopgaver x Indsatsledelse x Sikring af skadested x Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade Brandslukning/røgdykning x Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte Civil indsats x Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd Naturgas Midt/nord Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Forløb Opgave Indsatspersonel Indsatsledelse/sporing + Udlægning Vandforsyning Sikring af skadested Evakuering Ventilering

18 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Gas ledningsbrud, ej antændt Forebyggelse eksisterende: Tegninger Markering af gasledning Forebyggelses tiltag: Hyppighed Hyppig > 0 pr. år Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

19 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand mindre brand Hændelsestitel: Ild i bevoksning ved P-plads Tidspunkt: Torsdag den 8. august, 6.0 Beliggenhed: Vester Chr.højvej, Silkeborg Afstand fra brandstation: 9 Meteorologiske forhold: Svag vind Beskrivelse af objekt: Lav bevoksning Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i 00 m² bevoksning. Nærmeste skovareal km. Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte Civil indsats Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd Andre Automobilsprøjte Lift Tankvogne Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Udlægning Vandforsyning Brandslukning Forløb Indsatspersonel

20 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand mindre brand Forebyggelse eksisterende: ingen Forebyggelses tiltag: Skiltning for brandfare Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

21 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand skov/plantage Hændelsestitel: Brand Tidspunkt: Fredag den 6. august, kl..0 Beliggenhed: Hjøllund plantage, Them Afstand fra brandstation: 8,8 Meteorologiske forhold: Frisk vind, 8-0 m/s Beskrivelse af objekt: Skov, lav bevoksning, meget tørt. Vandforsyning er vandværk og å. Beskrivelse af situation ved ankomst: Brand i et meget stort areal, brandspredning med 0 m. i minuttet. Ved ISL ankomst, slås storalarm. Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte x Assistance x Civil indsats x Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd + Automobilsprøjte Lift Assistance Tankvogne Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Logistikbil Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Civile - Skovfolk/landmænd Udlægning Vandforsyning Brandslukning Assistance Logistik Forløb Indsatspersonel + 6 +

22 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Naturbrand skov/plantage Forebyggelse eksisterende: Brandbælter Branddasker Forebyggelses tiltag: Skiltning for brandfare Radiospots om brandfare i skov/plantage i tørkeperioder Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

23 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Skorstensbrand hårdt tag Hændelsestitel: Skorstensbrand, hårdt tag Tidspunkt: Torsdag den. november, kl.9.0 Beliggenhed: Silkeborgvej, Kjellerup Afstand fra brandstation: Meteorologiske forhold: Hård vind, 0- m/s, sne Beskrivelse af objekt: Muret skorsten på -etagers villa, renselem på loft og fyrrum Beskrivelse af situation ved ankomst: Ild i skorsten, meget varm i tagrum Indsatsopgaver x Indsatsledelse x Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning Ventilering Forureningsbekæmpelse Udlægning Frigørelse af fastklemte Assistance Civil indsats Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd Assistance Automobilsprøjte Lift Tankvogne Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Logistikbil Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Brandslukning/fejning Eftersyn af loftrum Forløb Indsatspersonel

24 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Skorstensbrand hårdt tag Forebyggelse eksisterende: Uddeling af pjece om korrekt fyring Periodisk lovpligtig skorstensfejning Forebyggelses tiltag: Udlevering af pjece ved skorstensfejerens godkendelse af installation Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

25 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Transportmidler bilbrand i det fri Hændelsestitel: Bilbrand i det fri Tidspunkt: Tirsdag den 6. marts, kl.6. Beliggenhed: Ternevej, Sorring Afstand fra brandstation: Meteorologiske forhold: Uden betydning Beskrivelse af objekt: Ældre Audi 00 Beskrivelse af situation ved ankomst: Overtændt bil Indsatsopgaver x Indsatsledelse x Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning Ventilering x Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte Civil indsats Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd Andre Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Indsatsledelse Udlægning Brandslukning Vandforsyning/sikring af skst Forureningsbekæmpelse Forløb Indsatspersonel

26 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Transportmidler bilbrand i det fri Forebyggelse eksisterende: Forsikringsselskab: Kampagner for bedre brandsikkerhed, reduceret præmie. Forebyggelses tiltag: EB-kurser Indlæg i avisen om pulverslukkere i bilen Samarbejde med de lokale bilforhandlere om information Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

27 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Mindre forurening mindre spild Hændelsestitel: Mindre oliespild Tidspunkt: Mandag den. februar, kl..0 Beliggenhed: H. C. Brannersvej Afstand fra brandstation: Meteorologiske forhold: ingen betydning Beskrivelse af objekt: Rendegraver Beskrivelse af situation ved ankomst: Hydraulikslangen til skovlen var sprunget ifm. opgravning. Antaget 0 l. spild på m². Indsatsopgaver Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsledelse Sikring af skadested Personredning/dyreredning Førstehjælp Vandforsyning Følgeskade Brandslukning/røgdykning Ventilering x Forureningsbekæmpelse Udlægning Frigørelse af fastklemte Civil indsats Diverse Indsatsleder Brandmænd Automobilsprøjter Tankvogn Bådberedskab Slangetender Holdleder Andre Lift Miljø-/redningsvogn Venteplads Analysebilag: - Skitsetegning Opgave Forureningsbekæmpelse Forløb Indsatspersonel

28 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Mindre forurening mindre spild Forebyggelse eksisterende: ingen Forebyggelses tiltag: ingen Hyppig > 0 pr. år Hyppighed Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

29 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Brand ombord på Tour-båd Hændelsestitel: Brand i Mågen Tidspunkt: Lørdag den. juli, kl..8 Beliggenhed: Borre Sø Afstand fra brandstation: 6 Meteorologiske forhold: Ingen vind, sol 8º Celsius Beskrivelse af objekt: Tour-båd med 7 passagerer Beskrivelse af situation ved ankomst: Melding om ild i motorrum, ude af kontrol, personer i vand Indsatsopgaver x Indsatsledelse Sikring af skadested x Personredning/dyreredning x Førstehjælp x Vandforsyning Følgeskade x Brandslukning/røgdykning Ventilering Forureningsbekæmpelse x Udlægning Frigørelse af fastklemte x Venteplads x Civil indsats x Diverse Indsatsenheder mandskab & materiel Indsatsleder Holdleder Brandmænd x Andre både Automobilsprøjter Lift Tankvogn Miljø-/redningsvogn Bådberedskab Venteplads Slangetender Transport Analysebilag: -Skitsetegning -Hændelsestræ Forløb Opgave Indsatspersonel Indsatsledelse ++ Personale Personredning på båd Personredning i vand Personredning i vand Brandslukning Venteplads 7

30 Scenarie-/kapacitetsanalyse: Brand ombord på Tour-båd Forebyggelse eksisterende: Interne brandbekæmpelse- og førstehjælpskurser i Hjejle-selskabet Brandslukningsmateriel ombord Redningsveste ombord Intern instruks Forebyggelses tiltag: Hyppighed Hyppig > 0 pr. år Påregnelig -0 pr. år Forekommer 0,- pr. år Sjælden 0,0-0, pr. år Næsten aldrig < 0,0 pr. år Mennesker Ubetydelige skader Mindre kvæstelser, få personer Mere end fem kvæstede Få livsfarligt kvæstede/døde Flere døde/mange kvæstede Værdier < kr kr mio kr -0 mio. kr. > 0 mio. kr. Miljø Ubetydelig påvirkning Større påvirkning Risiko for varige skader Mindre varige skader Større varige skader Samfund Ingen/mindre forstyrrelser. Forsinkelse på drift på < dag Kortere forstyrrelser. Forsinkelse af drift på < uge Betydelige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > måned, fyring af medarbejdere Alvorlige forstyrrelser. Forsinkelse af drift på > mdr, tab af kunder Kritisk for opretholdelse af funktion. Ophør af virksomhedsdrift Konsekvens

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA)

Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA) (9-04-202) Jane Borchersen Hansen - Resultatet af RI - SA - KA - 20-03-07.doc Side Resultatet af risikoidentifikation (RI) og risikoanalyse (RA). Resultatet af risikoidentifikation kan dokumenteres i form

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter Støvring Brandstations Nyheds-noter 04-08-2012 Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til

Læs mere

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab BRANDMANDSKABET: 2005 ÅRSBERETNING 2004 ØVELSESPLAN 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Organisationsplan for Skagen kommunes beredskab Side 3 Frivillige brandmænd

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB

HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB HERNING KOMMUNALE BEREDSKAB ÅRSBERETNING 2005 BEREDSKABSKOMMISSIONEN I medfør af Beredskabsloven af 1. januar 1993, er der oprettet en beredskabskommission i Herning Kommune. Beredskabskommissionen bestod

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning.

Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Høringssvar til Mulighedskatalog og ledelsens besparelser. Silkeborg Brand & Redning. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 Kapitel 2 Øget indtjening 4 Indtjening vagtcentralen 4 Indtjening værksted

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre NR. 7 august 2007 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 20.000 liter koncentreret syre Miljøet var truet, og træernes blade blev brune, da næsten 20.000 liter koncentreret salpetersyre

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere