Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier"

Transkript

1 Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

2 Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende forløb på tværs af sektorgrænser og inden for sektorerne Mere effektiv ressourceudnyttelse Højere grad af brugerinvolvering Styrket tværsektorielt samarbejde Styrket interprofessionelt samarbejde

3 Afvigelser fra målsætninger og ændringer i projektet Målgruppen blev ændret til at omfatte alle psykisk sårbare, hvilket vil sige at fokus blev rykket fra KOL og diabetes til en mere inkluderende tilgang med en generel forebyggelse af livsstilssygdomme Roadshows blev erstattet med en række temadage om emner som fx medicin, hvor både brugere og deltagere kunne deltage sammen Det viste sig praktisk og teknisk umuligt at udvikle og implementere en visitations- og kommunikationsguide, der på baggrund af Shared Caremodellen kunne bidrage til implementeringen af relevante IT-løsninger (MedCom-standarder)

4 Fokus for evalueringen Aktiviteter i projektet Kendskabet til Shared Care projektet blandt medarbejdere og brugere i psykiatrien samt almen praksis Nye netværk og samarbejdsrelationer Delprojektet Vestegnen til Skagen et psykelløb for sundhed Forandringer i sundhed

5 Metoder i evalueringen Deltagelse i to sundhedspædagogiske kurser og afholdelse af feedbackmøde efter kursets første uddannelsesdag Observationer i form af besøg på aktiviteter Deltagelse i møder undervejs Interviews med 11 brugere, 15 medarbejdere og 6 styregrupperepræsentanter Spørgeskemaer til brugere, medarbejdere og almen praksis

6 Aktiviteter i Shared Care Ikke kun besluttet oppefra, men også på baggrund af behov formuleret fra praksis (brugere og medarbejdere) Medarbejdere og brugere har deltaget på lige fod i aktiviteterne Aktiviteterne har været tværgående (alle har kunnet benytte aktiviteter på tværs af kommunegrænser) Aktiviteterne har været delt mellem træningsaktiviteter og komptetenceudviklingsaktiviteter De mange aktiviteter og særligt cykelløbet har skabt stor medieomtale af projektet Projektet har været let tilgængeligt og ikke så organisatorisk tungt. Hvis man tager initiativ, så sker der hurtigt noget. Det har betydet at flere har budt ind med ideer (medarbejder)

7 Kendskab til Shared Care projektet Det er først nu, der rigtig begynder at være kendskab til det (medarbejder)

8 Kendskabet blandt brugere og medarbejdere Mange initiativer til at fremme kendskabet til Shared Care Udarbejdet en oversigt over sundheds- og psykiatritilbud i forbindelse med Shared Care Blandt brugere og medarbejdere har mange kendskab til Shared Care, mens stort set alle kender til cykelløbet En stor del af medarbejderne har oplevet, at kommunikationen om projektet har været tydelig og at vigtige informationer er nået frem til de rette medarbejdere Vedvarende og løbende information er vigtig, så bevidstheden om projektet ikke forsvinder sammen med nyhedsværdien Tid er en afgørende faktor i udbredelsen af kendskabet

9 Udfordringer i udbredelsen af kendskab Størst succes med at udbrede kendskabet til Shared Care blandt brugere og medarbejdere i socialpsykiatrien Samtidig ses et stort potentiale for at arbejde videre med at udbrede kendskabet (særligt til almen praksis og behandlingspsykiatrien) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Almen praksis om Shared Care projektet Nej Ja Ved ikke/ ikke relevant Mener du, at der er behov for et projekt som Shared Care, der sætter fokus på sundhed blandt psykisk syge og samarbejde på tværs? Har emnet sundhed blandt psykisk syge nogen faglig interesse for dig? Ville du have været mere tilbøjelig til at henvise til projektet, hvis det havde været ydelsesberettiget?

10 Brugerdeltagelse i tværgående aktiviteter De tværgående aktiviteter har været en vigtig del af projektet En fjerdedel af brugerne har benyttet aktiviteter i andre kommuner end deres egen, ligesom en fjerdedel har deltaget i cykelløbet Omkring halvdelen af brugerne har lært brugere at kende fra andre kommuner Den oplevede støtte og opbakning fra medarbejdere til deltagelse har haft afgørende betydning særligt ved opstarten af en aktivitet

11 Nye netværk blandt brugerne Det der har været i Shared Care, som man ikke kan få i et træningscenter eller nogle af de andre steder, det er jo det her enorme fællesskab, der er kommet. Det er en enorm social faktor, for nogen, der ikke har særlig meget familie eller venner (bruger)

12 Nye netværk blandt brugerne Shared Care har skabt en tryg ramme at være sammen i En stor del af brugerne fortæller at Shared Care har hjulpet dem til at danne nye relationer og netværk med andre brugere En stor del af brugerne har oplevet at være en del af et fællesskab omkring Shared Care Netværket har gjort det nemmere at overvinde barrierer for deltagelse Fællesskabets betydning for deltagelse i Shared Care aktiviteter 31% 4% 4% 61% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Netværket og fællesskabet (tilhørsforhold) har spillet en stor rolle for motivation og fastholdelse Ved ikke/ikke relevant Udfordrer samtidig brugerne på, at det kun er det nære og kendte, der dur

13 Spin-off for brugerne Det har givet mig mere mod på at klare nogle andre ting, som jeg ikke troede, at jeg kunne klare. Det har givet mig mere selvværd (bruger)

14 Spin-off for brugerne Effekter der rækker ud over projektets målsætninger Nogle brugere er på eget initiativ begyndt at mødes om nye sundhedsfremmende aktiviteter Nogle brugere har fået reduceret eller er stoppet brugen af medicin Udvikling af selvtillid og sociale kompetencer Ny kultur hvor brugerne roser og bakker hinanden op

15 Medarbejdernes deltagelse i Shared Care 9 ud af 10 medarbejdere har henvist til, deltaget i eller anbefalet Shared Care aktiviteter Graden af involvering har været forskellig Over halvdelen af medarbejderne har lært nye brugere at kende særligt i andre kommuner Endnu flere har udvidet deres professionelle netværk og lært nye medarbejdere at kende særligt fra andre kommuner

16 Forbedrede samarbejdsrelationer Deling af erfaringer, viden og inspiration Særligt det tværkommunale samarbejde er forbedret Plads til forbedringer af samarbejde på tværs af sektorer og med almen praksis jf. kendskabet til Shared Care Især manglet samarbejde med psykiaterne Shared Care har været med til at opbygge et rigtig godt netværk i feltet. Det er godt at få ansigter på de kontakter, man har rundt i de andre kommuner. Det gør det nemmere at planlægge noget. Vidensdeling med de andre kommuner er rigtig positivt (medarbejder) Der har været et godt samarbejde fx til gruppemøder i forhold til træning. Der er kommet mere fokus på samarbejde, som kan bruges på sigt. Det bliver nemmere at samarbejde om aktiviteter i fremtiden (medarbejder)

17 Cykelløbets særlige rolle Opstod som et brugerønske Havde et klart defineret mål, hvilket øgede motivationen og viljen til at gennemføre Fordrede samarbejde mellem brugere og medarbejdere Nødvendiggjorde træning og sund levevis Blev projektets flagskib alle kender cykelløbet Spiller en væsentlig rolle i afstigmatisering af psykisk sygdom Uden cykelløbet, havde Shared Care projektet højst sandsynligt ikke fået den samme prioritering (medarbejder)

18 Cykelløbets effekter Ude på cykeltræningen har man fået talt rigtig meget sammen borgere og personale imellem. Det har styrket forholdet. Det har også sat fokus på, at personalet kan have dårlige cykeldage og har haft brug for opbakning (medarbejder)

19 Cykelløbets effekter Eksemplarisk for brugerinddragelse Netværk og fællesskab Ligestillethed i aktiviteten Øget fokus på brugernes ressourcer Det har været en enorm stor oplevelse for mig at se, hvor meget de enkelte individer har udviklet sig, og hvor meget psyke man kan finde frem, når man står ude på Lars tyndskids mark (bruger) Styrket relationen mellem medarbejdere og brugere og givet et nyt syn på sig selv og hinanden En god anledning til at snakke om livsstil med brugerne Motiveret til en sundere livsstil Nu har jeg fundet ud af at jeg kan meget mere, det er på grund af cykelløbet (bruger) Det er ligeværdigt, når man har samme projekt og træner sammen og har samme mål (medarbejder)

20 Et ambitiøst fællesskab Krævet meget af brugere og medarbejdere Cykelløbet har skabt et unikt fællesskab for dem som deltog Efterlader et tomrum Ambitiøs distance, men med til at gøre projektet særegent Positiv afsmitning på ikkedeltagere Jeg tror, at der er rigtig meget energi omkring cykelturen. Det der Skagen, det der ord. Der er bare rigtig meget energi omkring det, der smitter af. Og det gør jo selvfølgelig også, at nogen falder fra, fordi det er så ambitiøst (medarbejder) Borgerne var allerede inden den store cykeltur bekymrede for, hvad der skulle ske efterfølgende Det giver utryghed, at der ikke er en plan, nu hvor projektet er afsluttet. Før har der været en fast struktur, et fast mål og en fast plan de savner træning og fællesskab (medarbejder)

21 Forandringer i brugernes sundhed Så kan det godt være, at man har været til styrketræning, men der er også noget terapi i det (bruger)

22 Forandringer i brugernes sundhed Øget viden om sundhed Lever sundere som følge af aktiviteter Bedre fysisk og mentalt helbred Brugerne oplever at træning giver ro, overskud og balance i hverdagen (træning som terapi) 8% 15% 23% 42% 12% I høj grad Fået større viden om sundhed som følge af Shared Care I mindre grad Ved ikke/ikke relevant 15% 31% 15% 35% 19% Leve sundere som følge af Shared Cares aktiviteter I nogen grad Slet ikke 12% 12% 23% 27% 39% Fået det fysisk bedre som følge af Shared Care 19% 19% 35% Fået det psykisk bedre som følge af Shared Care

23 Nyt syn på brugerne Man bliver nærmest handicappet, når man bliver pakket ind i vat. Shared Care har i høj grad været med til at ændre indstillingen hos personalet (bruger)

24 Nyt syn på brugerne Afgørende for medarbejderne at erfare, hvor meget brugerne kan 100% 90% % Igangsat refleksioner hos medarbejderne Større fokus på brugernes ressourcer Åbner op for nye muligheder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ved ikke/ikke relevant Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Begyndende kulturforandring måden man tænker sundhed og måden man er sammen med brugerne på 0% Synes du, at tilbuddene i Shared Care tager hensyn til brugernes ressourcer? (medarbejdere, N = 57) Synes du, at Shared Care aktiviteterne tager hensyn til, at brugerne har forskellige ressourcer? (brugere, N = 35)

25 Udgangspunkt i individet Målgruppen er kendetegnet ved meget forskellige behov og ressourcer Sundhedsfremme skal tage udgangspunkt i den enkelte bruger Svært at nå de allermest ressourcesvage brugere Shared Care viser imidlertid, at påvirkningen på bruger-tilbruger niveau har stor betydning Tid igen en vigtig faktor tid til modning hos den enkelte bruger og blandt medarbejderne (kulturforandring tager tid)

26 Sundhed på dagsorden for medarbejderne Indledende skepsis og bekymring Et bredere sundhedsbegreb (sundhed som middel fremfor mål) Medarbejderne er blevet mere opmærksomme på sundhed til psykisk sårbare Sundhed er blevet en mere naturlig del af arbejdet med brugerne Sundhed er ikke et mål, men et middel (medarbejder) Sundhed er ikke noget, der er blevet talt så meget om under projektet, men man har handlet i stedet (medarbejder) Projektet har været med til at sætte sundhed på dagsordenen. Bare det at begynde at gå ture med patienterne har ikke været sket før (medarbejder)

27 Spin-off på medarbejdernes egen sundhed Der er kommet mere fokus på medarbejdernes egen sundhed Medarbejderne er blevet mere fokuserede på at være sunde rollemodeller Nemmere at give viden videre om sundhed Nye måder at være sammen på Projektet har også fået sat fokus på medarbejdernes egne vaner i forhold til motion og sundhed (medarbejder) Det at man kan være sammen om noget i socialpsykiatrien, der ikke er kaffe og smøger. At brugere og personale kan være sammen om noget, gøre noget aktivt i stedet for (bruger)

28 Fortsat fokus på sundhed i psykiatrien Brugerne har tiltro til at de gode takter omkring sundhed for psykisk sårbare vil fortsætte I hvilken grad føler du dig inspireret til at gå i gang med nye sundhedsprojekter pga. Shared Care? Medarbejderne føler sig inspireret til at gå i gang med nye sundhedsprojekter I høj grad I nogen grad Bekymring om der vil være ressourcer nok 19 I mindre grad Slet ikke Ved ikke Med etableringen af et tværsektorielt Shared Care sekretariat understøttes det fremadrettede arbejde med at skabe mere sundhed i psykiatrien Nu har man plantet, men man skal også huske at vande (medarbejder) 37

29 Ledelse og ressourcer Et projekt som Shared Care kræver mange personaleressourcer For fortsat at kunne sætte sundhed på dagsordenen er det afgørende, at ledelsen bakker op ved at prioritere dette og at sørge for, at de fornødne ressourcer er tilstede I Shared Care projektet oplevede medarbejderne stor opbakning fra ledelsen, men af og til har det været svært at finde ressourcer til at prioritere flere aktiviteter end cykelløbet

30 Vigtigste konklusioner og læring Shared Care har sat sundhed for psykisk sårbare på dagsordenen Bidraget til at forbedre netværk og samarbejde på tværs Forbedret sundhed hos brugere og medarbejdere, der har deltaget Vigtigt at have et mål med sundheden (motivation) Spin-off på projektet (fx nedbragt medicinforbrug og nye fællesskaber om sundhed) Ændret relationen mellem brugere og medarbejdere (ligestillethed) Brugerne har fundet nye ressourcer hos sig selv og medarbejderne har fundet ud af at brugerne kan mere end de måske troede Tilbud om sundhedsfremmeaktiviteter skal tage udgangspunkt i den enkelte bruger Begyndende kulturændring ikke bare det nye syn på brugerne, men også i forhold til den måde man tænker sundhed og den måde man er sammen med brugerne på Ting tager tid både brugere og medarbejdere har brug for tid til at lære projekter som Shared Care at kende og vænne sig til noget nyt

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere