Lån en ebogslæser. Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lån en ebogslæser. Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice"

Transkript

1 Lån en ebogslæser Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice Projektevaluering Februar 2010

2 Resume Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice indførte 1. april 2009 udlån af Sony PRS-505 ebogslæsere til bibliotekets brugere. Udlånet blev suppleret med trykt såvel som online vejledningsmateriale, der har været af en sådan kvalitet, at der ikke har været brugerhenvendelser med supportspørgsmål. Tilbuddet tiltrak fra start stor interesse, og samtlige ebogslæsere var udlånt 2½ time efter bibliotekets åbning. Også fra medierne har tilbuddet trukket opmærksomhed, og har været omtalt på P1, i flere trykte medier og på internettet. En sammenling af udlån og besøgstal, afslører at filialen på Njalsgade udlåner flere ebogslæsere, Diamanten færre, og Nørre Alle ca. som forventet. Lånerne er overvejende (89%) mænd, og ældre end forventet på baggrund af KUs studenterpopulation. Fordelingen på våde og tørre områder er fuldstændig identisk med antallet af studerende på de to områder. Brugerne blev bedt om at evaluere tilbuddet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Det store flertal (61%) finder det let eller meget let at overføre bøger til ebogslæseren. Gennemsnit 3,7±0,6. 64% finder ebogslæseren let at betjene, gennemsnit 3,9±0,4. 46% oplever at den ikke er en hjælp i studierne, gennemsnit 2,5±0,5. Der er observeret en svag sammenhæng mellem hvor let den er at betjene, og om den er hjælp i studierne. 46% får mere eller meget mere lyst til at læse ebøger. Gennemsnit 3,6±0,6 Opleves ebogslæseren som en hjælp i studierne, øges lysten til at læse ebøger. Den generelle tilfredshed var 4,1±0,4. Der var ingen vurderinger under 2. 74% gav vurderingen 4 eller 5. Den generelle tilfredshed lader ikke til at have nogen sammenhæng med nogen af de andre parametre vi spørger ind til. Brugerne har været interesserede i at prøve tilbuddet, og 9 måneder efter introduktionen er der fortsat pænt udlån. Forsøget bør fortsætte, men opgradering af udstyr må afvente udviklingen på netbook og tablet-pc-markedet. 2

3 Indledning Projekt Lån en e-bogslæser og få mere ud af din e-bog blev gennemført i perioden medio december 2008 til august Planlægnings- og forberedelsesfasen strakte sig til 26. januar, egentligt projektarbejde påbegyndtes 1. februar, og servicen blev sat i drift 1. april. Projektgruppen har efterfølgende foretaget mindre justeringer, fulgt op på hængepartier og evalueret. Projektgruppen har bestået af (*: fra start): Christian Knudsen *, projektleder Mia Nyman * Jeanette Hansen (fra 22. januar) Anne Skov * Susanne Mose Hartvig * Jannili Winge (fra 1. februar) Martin Weile (fra 11. februar til i praksis medio marts) Marianne Grützmeier (fra 18. februar til 6. marts) Ud over disse har projektet modtaget assistance fra medarbejdere i hele organisationen, særligt DIS. Forløbet Projekt Lån en e-bogslæser og få mere ud af din e-bog, blev iværksat i december Umiddelbart før jul blev bestilling af 26 ebogslæsere af mærket Sony PRS-505 sendt til Sony Europe. På grund af en administrativ fejl blev regningen først betalt medio januar, hvorfor ebogslæserne først blev modtaget 22. januar. Medio januar stod det klart at projektet skulle fungere som et KUBIS-projekt, forstået således at Life- og Farma-fakultetsbibliotekerne skulle deltage. Fakultetsbibliotekarerne blev kontaktet for at få oplyst navne på projektdeltagere. Implementeringsnotatet specificerede at projektgruppen bl.a. skulle bestå af en person fra hver filials publikumsbetjening. Primo januar 2009 blev de relevante afdelings- og sektionsledere bedt om at oplyse hvem der skulle deltage i projektet fra deres afdeling. 26. januar blev første møde i projektgruppen afholdt, hvor der dog fortsat manglede en del deltagere. Der blev brainstormet over arbejdsopgaverne, og gruppen begyndte at lære ebogslæserne at kende. Det blev undervejs overvejet om Nationalbiblioteket skulle deltage i projektet. En ide der blev overvejet var, at stille et eller to udvalgte forfatterskaber til rådighed på de udlånte ebogslæsere. Forudsætningen var at teksterne kunne konverteres til et hensigtsmæssigt format. DIS foretog undersøgelser af muligheden for dette. Ideen strandede på tekniske vanskeligheder i den automatiske konvertering af formater. 3

4 Sidste navn på deltagere fra KUBIS/KB blev modtaget 1. februar, Andet møde blev afholdt 10. februar. Med mindre justeringer var de overordnede arbejdsopgaver herefter: Stregkodning og registrering Status i systemet Praktiske vejledninger til brugerne Praktiske vejledninger til kollegerne Markedsføring Evaluering Overvejelserne under de forskellige punkter behandles separat. 11. februar kom en repræsentant til fra FARMA, Martin Weile, til, og 18. februar en repræsentant fra Life, Marianne Grützmeier. Tredie møde blev afholdt 19. februar. 25/2 var det endnu usikkert om LIFE vil fortsætte med projektet i den form det har nu. Fjerde møde 3. marts. Det er nu afgjort at der fremstilles plakater og flyers til markedsføring. 6/3 udtræder LIFEs repræsentant, idet LIFE alligevel ikke ønsker at deltage i projektet for indeværende. Det vurderes at de tekniske muligheder ikke lever op til behovene. Femte møde afholdes 12. marts. FARMA har indkøbt et stk. ebogslæser af mærket JetBook til forsøg. Det konstateres at det ikke er realistisk at gennemføre en samlet introduktion af tilbuddet, for både KUBIS/KB og FARMA før efter sommerferien, og det besluttes at lade KUBIS/KB gå enegang. Sjette møde afholdes 16. marts. Det besluttes at 1. april er en realistisk dato for idriftsættelse af servicetilbuddet. Syvende og sidste møde inden driftstart afholdes 24. marts. Pressemeddelelse udsendes 24. marts. Den giver umiddelbart respons fra ComputerWorld, og De grafiske arbejdsgiveres blad, der kontakter projektlederen for oplysninger. Harddisken på P1 omtaler projektet allerede dagen efter, den 25. marts. 1. april startede tilbuddet. 2½ time efter åbningstid var samtlige ebogslæsere på Njalsgade og Nørre Alle udlånt. To ebogslæsere var fortsat hjemme på Diamanten, de er udlånt en time senere. Oprindeligt blev de 20 ebogslæsere fordelt med fem stk. til hver filial. Fiolstræde/Gothersgade indgik ikke fra start 1. april på grund af flytteplaner, og deres fem eksemplarer skulle efter planen ikke indgå i udlånet før flytningen til Gothersgade var gennemført. I løbet af formiddagen 1. april sættes disse fem ekstra ebogslæsere til udlån på de tre andre filialer, og der bestilles yderligere seks ebogslæsere hjem til Gothersgade. 4

5 Fordelingen af ebogslæsere på de fire filialer er derefter: Njalsgade 8 Diamanten 5 Gothersgade 6 Nørre Alle 7 Der er undervejs uddelt og indsamlet evalueringsskemaer fra brugerne. Resultaterne herfra behandles i afsnittet Statistik. Valg af ebogslæser model Projektets første opgave var at vælge en ebogslæser. Af budgetmæssige grunde var et væsentligt kriterium, at der skulle kunne leveres, eller i det mindste bestilles og betales, et signifikant antal ebogslæsere inden udgangen af Som et yderligere kriterium, skulle den valgte model være testet internt på biblioteket. Det begrænsede de mulige modeller til den franske CyBook, og Sonys PRS-505. Testen af CyBook havde vist at den var ganske skrøbelig, og softwaren fejlbehæftet. Sonys model derimod var fremstillet i aluminium, og softwaren vurderedes, modellens alder taget i betragtning, at være af acceptabel kvalitet. Valget faldt derfor på Sony PRS-505, der som den eneste model på markedet, vurderes at være af tilstrækkelig fysisk kvalitet, og kunne leveres i de fornødne mængder. Markedsføring Det ny servicetilbud blev markedsført på bibliotekets ebogs-blog (blogs.kb.dk/eboeger), hvilket i sig selv gav forhåndsinteresse. Samtidig blev siden ebog.kb.dk (og ebook.kb.dk) lanceret, med omtale, hjælp og supportfunktioner for brugerne af ebogslæsere. En uge før idriftsættelse, blev plakater ophængt på Nørre Alle og Njalsgade. Det var ikke umiddelbart muligt at få tilladelse til at ophænge plakater på Diamanten. Plakaterne tog en grøn vinkel overskriften var Læs e-bøger og få en grønnere samvittighed. Design og budskab koordineredes med omdelte flyers. Flyers blev også omdelt på Diamanten. Evaluering Som en del af projektet skulle brugernes mening om det ny servicetilbud undersøges. Der blev udarbejdet et spørgeskema, vedlagt som bilag B, der sammen med en kort vejledning til bruge af ebogslæseren, blev placeret i en lomme på ebogslæserens omslag. Skemaerne er blevet uddelt og indsamlet i perioden 1. april til 13. august. I alt er 23 skemaer blevet indsamlet. Resultaterne gennemgås nedenfor. 5

6 Politikker Ebogslæserne er registreret i 4 bibliografiske poster en for hver filial. De kan søges og bestilles i Rex, men ikke i Danbib/Bibliotek.dk. Der er oprettet en ny eksemplarstatus 90 til formålet med følgende betingelser: Materialet må bestilles, reserveres og lånes af privatlånere (kategori 1-10) og tjenstlige lånere (kategori 73). Det er kun muligt at bestille/reservere til afhentning på materialets filial. Lånetiden er fast 1 måned, og det er ikke muligt at forny. Vejledningsmateriale og support Til vejledning af brugerne blev en meget kort instruktion fremstillet på dansk og engelsk i postkortstørrelse. Vejledningen blev placeret i en lomme på ebogslæserens omslag. Som supplement hertil blev Sonys brugermanual lagt på ebogslæserne, så den var tilgængelig for brugerne. På hjemmesiden ebog.kb.dk/sony (og ebook.kb.dk/sony) var der yderligere hjælp at hente. Endelig havde brugerne mulighed for at kontakte biblioteket på mailadressen Der har været et mindre behov for vejledning face-to-face ved udlån, mens muligheden for at maile biblioteket om hjælp slet ikke har været benyttet. Praktisk håndtering De første to måneder blev ebogslæserne udlånt i de papkasser de blev leveret i. En mere langtidsholdbar løsning blev herefter indført ebogslæserne udlånes nu i små netbook-tasker. ebogslæserne er stregkodet og RFID-chippet. For at undgå tyveri lægges ebogslæserne ikke på offentligt tilgængelig afhentningshylde, men udleveres kun fra skranken. Ved aflevering gennemføres en kort tastatur-kombination, der sletter al hukommelse på ebogslæseren. Herefter forbindes den, og synkroniseres med, en lokal computer. Dette sikrer at al brugerinstalleret tekst slettes, og ebogslæseren bringes tilbage til sin oprindelige tilstand. Udover brugermanualen, installeres automatisk tre bøger, On the Origin of Species, Pride and Prejudice samt The Jungle Book. Statistik Et statistisk intermezzo og et par begreber I det følgende behandles resultaterne af den foretagne brugerundersøgelse. Mange af resultaterne rapporteres som gennemsnit. Gennemsnittet er vores bedste gæt, baseret på de data vi har, på hvad den sande bedømmelse ville være; den bedømmelse vi ville få, hvis vi spurgte samtlige brugere. Med ganske få undtagelser er det statistiske materiale meget lille. En gennemsnitlig bedømmelse af hvor let det er at overføre bøger til ebogslæseren på, kan derfor være misvisende. 6

7 Derfor angives der i det følgende såkaldte 95% konfidens-intervaller for gennemsnittene. Når det gøres, skrives gennemsnittet som: 3,7±0,6. Betydningen er: Det sande gennemsnit ligger med 95% sandsynlighed mellem 3,1 og 4,2. Der er 2,5% sandsynlighed for at det sande gennemsnit er under 3,1 (eller over 4,2). Undervejs undersøges fordelinger af bestemte observationer. Dem ønsker vi at sammenligne med hvad vi forventer. Også her kan man indvende at materialet er så tyndt, at forskelle ligeså godt kan være tilfældige. Sandsynligheden for at forskellen er tilfældig kan beregnes. Til det benyttes en χ 2 -test (læses: chi-i-anden-test). For fuldstændighedens skyld angives χ 2 -værdien, men det interessante tal er den efterfølgende sandsynlighed. Endelig undersøges sammenhænge, korrelationer mellem forskellige observationer. Er det sådan, at hvis man synes at ebogslæseren er svær at betjene, så oplever man den også som en mindre hjælp i studierne? Og omvendt? I så fald kan det være rimeligt at konkludere at årsagen til deres utilfredshed er, at de synes det er svært. Og vejen frem hvis vi ønsker at hjælpe brugerne i deres studier, er at gøre ebogslæseren lettere at betjene. Sammenhængen angives med en korrelationsfaktor. I det nævnte tilfælde er den 0,7±0,6. Tallet betyder at hvis vi forbedrer brugernes oplevelse af hvor let ebogslæseren er at betjene med 1 (på skalaen 1-5), så stiger deres oplevelse af hjælpen i studierne med 0,7. Også her angives en usikkerhed. Stigningen er relativt stor, men usikkerheden næsten lige så stor. Det eneste vi med sikkerhed ved er, at påvirkningen med 95% sandsynlighed ligger mellem 0,1 og 1,3. Det er så stor en usikkerhed at der næppe kan drages konklusioner på den sammenhæng. Vådt og tørt Et par steder opdeles brugere og fakulteter i de såkaldte våde og tørre områder. Våde fakulteter er: Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, Biovidenskab og Farmaci. Tørre fakulteter er: Humaniora, Samfundsvidenskab, Teologi og Jura. Opdelingen er af universitetsadministrativ oprindelse, og baseres på hvilke fakulteters uddannelser, der udløser våde hhv. tørre bevillinger i STÅ-systemet. Opdelingen er i grove træk sammenfaldende med fagenes forankring i naturvidenskaberne, en række faglige traditioner for anvendelse af litteratur og almindelige antagelser om de studerendes erfaringer med IT-udstyr. Den benyttes derfor her. Opdelingen bør anvendes med stor forsigtighed, specielt i kommunikationen med brugerne, der sjældent ved hvad begrebet dækker over, og forvirres over at få fortalt at de kommer fra et tørt institut. Opdelingen kan også i sig selv være problematisk. Filmvidenskab er placeret på det tørre humaniora. Det udløser dog lige så høje bevillinger pr. studerende, som matematik, der hører hjemme på det våde naturvidenskab. 7

8 Udlån Er udlån og reservationer ligeligt fordelt? Pr. 29. april: Antal til udlån Reservationskø Antal udlån Njalsgade Diamanten Nørre Alle Det første vi kan se er at reservationskøen lader til at være uafhængig af antallet af læseapparater til rådighed. Njalsgade har flest til udlån, men også den længste reservationskø. Diamanten har færrest, og den korteste kø. Antal udlån antages derfor at kunne betragtes som udtryk for interesse, snarere end hvor mange apparater der er til udlån. Sammenholdes antallet af udlån med antallet af besøgende på de enkelte filialer, målt ved de estimerede besøgstal for 2008, fås nedenstående tabel: Besøgende 2008 Forventet udlån Reelt Afvigelse HUM , % DIA , % NA , % Det forventede udlån er den fordeling de 83 udlån ville have haft, hvis de fordelte sig over de tre filialer, efter antallet af besøgende. Forskellene er ikke tilfældige. En χ 2 -test på disse observationer giver χ 2 =9,81 med to frihedsgrader, og en sandsynlighed for at forskellen på observerede udlån og de estimerede er tilfældig på 0,74%. Det kan altså med stor statistisk sikkerhed konkluderes at variationen mellem de tre filialers udlån er reel, og i hvert fald ikke kan forklares ved besøgstallene. Det kan også påvises at Nørre Alle udlåner ca. som det forventes, givet antallet af brugere, mens Diamanten udlåner betydeligt mindre end forventet, og Njalsgade betydeligt mere. Det kan skyldes flere ting. Antallet af besøgende på Diamanten kan eksempelvis være en dårlig indikator for antallet af brugere. Holdes antallet af udlån, og besøgende, på Diamanten ude af beregningerne, og foretages testen udelukkende på data fra Njalsgade og Nørre Alle, er χ 2 =1,47, og sandsynligheden for at observerede afvigelser er tilfældig 0,2253. Forventet udlån Reelt udlån Afvigelse HUM 25, % NA 33, % På almindeligt dansk, ser vi kun på Njalsgade og Nørre Alle, udmærker Njalsgade sig fortsat med flere udlån end forventet. Nørre Alle har nu færre udlån end forventet. Men forskellen er med 23% sandsynlighed tilfældig, og vi kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed konkludere at der rent faktisk er forskel. 8

9 Det der sammenfattende kan konkluderes er derfor at Njalsgade udlånte betydeligt flere ebogslæsere end det skulle forventes filialens besøgstal taget i betragtning. Det er nærliggende gå skridtet videre og konkludere at humaniora-studerende står for flere lån end forventet. Da lånernes fakultets-tilhør ikke er registreret vil det være meget usikkert. Det viste sig vanskeligt at gennemføre samme markedsføring på Diamanten som på de øvrige filialer. Det var ikke muligt inden lanceringen at få tilladelse til opsætning af plakater, og eksponeringen af flyers var betydeligt mindre end på Njalsgade/Nørre Alle. En mulig forklaring på det dårligere udlån på Diamanten kan derfor være ringere markedsføring. Denne parameter er vanskelig at teste for statistisk, men det vurderes at den genses i udlånstakten 1. april. Udlånstakt Som tidligere nævnt var samtlige ebogslæsere udlånt i løbet af 1. april. Udlånet gik hurtigere på såvel Nørre Alle, som Njalsgade end på Diamanten, formentlig på grund af forskelle i markedsføringen. I grafen herunder er antallet af udlånte ebogslæsere vist som funktion af tiden. Samtlige ebogslæsere, 15, var som nævnt udlånt i løbet af den første dag. Herefter blev yderligere fem sat til udlån. Det maksimalt mulige antal udlånte ebogslæsere derefter, 20, nås ikke på grund af liggetiden inden låner afhenter ebogslæseren. Dykket i udlånte ebogslæsere i slutningen af april skyldes afleveringen efter låneperiodens udløb. Medio maj er yderligere seks ebogslæsere sat i cirkulation, hvilket afspejler sig i antallet af udlånte eksemplarer. De høje udlånstal skyldes formentlig nyhedens interesse næsten alle brugere der er interesserede i at prøve en ebogslæser har stillet sig i reservationskøen. Fra juni og frem er antallet af udlånte eksemplarer faldende, og ser ud til at stabilisere sig i nærheden af 10. Ved årsskiftet 09/10 var den samlede reservationskø 25 og antallet af udlånte eksemplarer 11. Evalueringen I det følgende gennemgås svarene fra den gennemførte evaluering. I alt er modtaget 28 besvarelser ud af 83 mulige, svarende til en respons på 34% Respondenternes fordeling på køn Respondenterne er meget ulige fordelt på køn: Køn Antal % Mænd 25 89% Kvinder 3 11% Kønsfordelingen blandt studerende respondenter er knap så skæv, 13% kvinder, 87% mænd, men fortsat meget skæv sammenlignet med kønsfordelingen blandt universitetets studerende (1. oktober 2008): Mænd 41,0% Kvinder 59,0% 9

10 Respondenternes fordeling på alder ¾ af respondenterne er mellem 25 og 35 år: Alder Antal Andel <25 2 7% % % >50 2 7% Sammenlignes der med aldersfordelingen blandt studerende ved KU, er forskellen meget markant: Aldersgruppe Antal Andel <25 år ,8% ,1% > ,1% (Antal studerende ved KU i de tre aldersgrupper, 1. oktober 2008). Respondenterne, selv når der kun ses på studerende, er betydeligt ældre end KUs studenterpopulation. Hvad er de? Ikke overraskende er den langt største brugergruppe studerende. Der optræder ingen undervisere blandt respondenterne. Det må forventes at de fleste undervisere ved universitetet vil identificere sig selv som forskere. Antal Andel Studerende 19 68% Underviser 0 0% Forsker 4 14% Andet 5 18% Sammenlignes antallet af forskere ansat ved KU (4.135 incl. DVIP, 2008) med antallet af studerende, (2008), burde udlånet til forskere udgøre 9,9% af det totale udlån. Forskere ser dermed ud til at udgøre en større lånergruppe end forventet. Det statistiske materiale er dog for lille til at drage sikre konklusioner. Hvor kommer de fra? Antal Andel JUR 1 4% SAMF 5 18% NAT 7 25% SUND 2 7% LIFE 0 0% FARMA 1 4% TEOL 0 0% HUM 9 32% Andet 3 11% 10

11 Alle kvindelige studerende kommer fra HUM, mens de fire forskere fordeler sig med to fra HUM og to fra NAT. Ikke overraskende er NAT og HUM topscorere det er her der er gjort mest reklame for servicetilbuddet, mens studerende fra JUR, LIFE, FARMA og TEOL kun har set det hvis de benytter et af de tre biblioteker, der indgik i ordningen fra start. SAMF er godt med i introduktionsperioden var netop SAMF-studerende nødt til at bruge andre biblioteker, da Fiolstrædebiblioteket var ved at blive flyttet. Tallene for hvert enkelt fakultet, er for små til at det giver mening at udsætte dem for en nærmere analyse. Opdeles tallene derimod efter våde og tørre fakulteter ses følgende: Antal studerende Andel Antal udlån Andel Våd ,5% 10 40% Tør ,5% 15 60% Studentertal Fordelingen af respondenter på hhv. våde og tørre fag er fuldstændig sammenfaldende med fordelingen af studerende. Der er med andre ord ikke grundlag for at konkludere at der er forskel på de våde og tørre fag i brugen af ebogslæsere. Hvad er deres indtryk? Brugerne blev på en række områder bedt om at vurdere ebogslæseren på en skala fra 1 til 5, hvor fem var bedst. Resultaterne gennemgås herunder. Er det let at overføre bøger til ebogslæseren? Det store flertal, ca. 60%, af respondenterne, finder det let eller meget let at overføre bøger til ebogslæseren. En ikke ubetydelig del af brugerne, 1/5, har dog så store problemer med det at de giver karakteren 1 : Vurdering Antal Andel % % % % % Den gennemsnitlige vurdering er 3,7±0,6. Hvad er afgørende for oplevelsen? Der er i det statistiske materiale ikke grundlag for at konkludere at alder, fakultet, beskæftigelse eller lignende har betydning for oplevelsen af hvordan bøger overføres til ebogslæseren. Det skal dog bemærkes at de fire karakterer 1 er givet af brugere fra HUM, de to af dem af kvinder. En af karaktererne 1, gives med den bemærkning, at Sonys software ikke kan køre på Mac-computere. Spørgsmålet om understøttelse af ikke-windows baserede computere dukker ikke op andre steder, men er generelt af stor betydning for udbredelsen af ebogslæsere. 11

12 Der er en svag sammenhæng mellem køn og oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger. Mænd giver i gennemsnit karakteren 3,9±1,4 på spørgsmålet, mens kvinder bedømmer spørgsmålet til 1,7±1,2. Datamaterialet er for småt til at konkludere med sikkerhed på spørgsmålet. Der er en svagere korrelation mellem respondentens fakultet, og oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger til ebogslæseren. En fremherskende fordom er, at de våde fakulteter er befolket af brugere der er bedre teknisk funderede end på de tørre fakulteter. Den gennemsnitlige bedømmelse givet af brugere fra de våde fakulteter er 4,5±1,1 og for de tørre fakulteter 3,2±1,6. De våde fakulteter opfatter det generelt som lettere at overføre bøger, men datamaterialet er for småt til at der kan konkluderes med sikkerhed på spørgsmålet. Er ebogslæseren let at betjene? % af respondenterne giver betjeningen af ebogslæseren bedømmelsen 4 eller 5. Der er ingen bedømmelser under 2: Vurdering Antal Andel 1 0 0% 2 1 4% % % % Den gennemsnitlige vurdering er 3,9±0,4 et resultat betydeligt bedre end forventet, men som også afspejler sig i det forhold at der ikke har været supporthenvendelser fra brugerne. Hvad er afgørende for deres indtryk af betjeningen? Der er ingen korrelation mellem vurderingen af betjeningen eller de øvrige vurderinger. Er den en hjælp i studierne Ebogslæserne vurderes ikke i særlig høj grad at være en hjælp i studierne. Næsten halvdelen giver bedømmelsen 1 eller 2 på spørgsmålet: Vurdering Antal Andel % 2 2 7% % % 5 2 7% Den gennemsnitlige vurdering er 2,5±0,5. Det kan med stor sikkerhed konkluderes at ebogslæserne på denne parameter ikke opfylder det generelle succeskriterium på et gennemsnit på 4 eller derover. Hvad er afgørende for om de mener den er en hjælp? Der er en svag sammenhæng mellem oplevelsen af hvor let ebogslæseren er at betjene, og vurderingen af hvor stor en hjælp den er i studierne og arbejdet. 12

13 Påvirkningen er relativt høj 0,7±0,6. Tallet skal forstås således at hver gang betjeningen af ebogslæseren forbedres med 1, stiger oplevelsen af om den er en hjælp i studierne, med 0,7. Den statistiske usikkerhed er dog så stor, at påvirkningen ligeså godt kan være 0,1, eller 0, og datamaterialet er derfor for tyndt til at der kan konkluderes med sikkerhed. Får de mere lyst til at læse ebøger? Næsten halvdelen af brugerne får mere, eller meget mere, lyst til at læse ebøger efter at have lånt en ebogslæser: Vurdering Antal Andel Meget mindre 0 0% Mindre 4 14% Uændret 11 39% Mere 9 32% Meget mere 4 14% Enkelte brugere får mindre lyst. Vurderingen af denne parameter gives ikke på den sædvanlige 1-5 skala, men oversættes svarmulighederne til denne, ( meget mindre =1, Meget mere =5), kan et gennemsnit beregnes til at være 3,5±0,6. Hvad er afgørende for om de får mere lyst til at læse ebøger? Der er ingen sammenhæng mellem lysten til at læse ebøger, og følgende parametre: Køn, alder, våd/tør område, oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger til læseren, eller den generelle tilfredshed. Oplevelsen af at ebogslæseren er en hjælp i studierne har derimod betydning for om lysten til at læse ebøger påvirkes. Påvirkningen er på 0,6±0,2, hvilket skal forstås som, at når brugerne ændrer deres vurdering af hjælpen med 1, eksempelvis fra 3 til 4, stiger lysten til at læse ebøger med 0,6. Det kan konkluderes at påvirkningen er reel, med en sikkerhed over 99,9%. Ønskes det at fremme brugernes lyst til at læse ebøger, vil det være hensigtsmæssigt at introducere modeller der i højere grad vil være en hjælp i studiet. Lysten til at læse ebøger påvirkes sandsynligvis også af oplevelsen af hvordan ebogslæseren er at betjene. Påvirkningen er mindre, 0,5±0,4, og usikkerheden så stor at der ikke kan konkluderes med sikkerhed Hvad er den generelle tilfredshed? Vurdering Antal Andel 1 0 0% 2 2 7% % % % Gennemsnittet er 4,1±0,4. Der er ingen vurderinger under 2. 13

14 Hvad er afgørende for den generelle tilfredshed? Den generelle tilfredshed er ikke korreleret med nogen af de andre spørgsmål. Man kunne forvente at oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger, eller betjene ebogslæseren ville påvirke den generelle tilfredshed stærkt. Det gør den ikke. Et gæt på en forklaring kunne være at respondenterne svarer, at de er tilfredse med at biblioteket tilbyder servicen, snarere end at de er tilfredse med ebogslæseren. Enten svarer de på noget andet end vi spørger om, eller også skelner de mellem servicetilbuddets eksistens og dets indhold. Hvor finder de bøgerne? % angiver at de finder ebøger på biblioteket, % at de finder dem på nettet. Summen er større end 100% fordi % angiver at de finder ebøger både på nettet og via biblioteket. Eftersom bibliotekets udbud af ebøger formidles via nettet, må det forventes at en del brugere ikke skelner særligt skarpt mellem de to kilder. Der er ingen statistisk signifikante mønstre i hvor brugerne angiver at de finder ebøgerne. En enkelt bruger angiver selv at lave ebøger. Der er formentlig tale om at brugeren konverterer elektronisk tekst til et passende ebogsformat. De frie kommentarer Brugerne fik mulighed for at at give deres kommentarer på bagsiden af spørgeskemaet. 18 af respondenterne valgte at benytte denne mulighed. Kommentarerne er gengivet uredigeret herunder. Måske er det en ide at vejlede i hvordan alle former for tekster kan overføres til læseren. Det øgede min brug af læseren. MVH Anders Godt koncept men den fysiske var, for mig, for lille til at være praktisk til læring. Det er ikke nemt at finde og overføre e_bøger fra Rex i det passende dokument (format?) "Ebogslæsere er en rigtig god ide - og det er en rigtig god ide at KB udlåner dem. Desværre har den valgte model en for lille skærm til at kunne anvendes med formater større end A5 - Zoom-funktionen er i den forbindelse ubrugelig - omformatteringen er for langsom og man kan ikke stole på, at man læser hvad forfatter/typograf har ønsket at formidle. Endeligt er det forstyrrende at skærmen blinker ved sideskift. Ellers: Fremragende ide" Det var vanskeligt for mig at downloade bøger via de hjemmesider, som der linkes til fra KB's hjemmeside (måske besidder jeg ikke nok IT-snilde) Selve ebogslæseren er dog let at betjene, ligesom ebogskonceptet tiltaler mig. Jeg kunne godt finde på at låne en ebogslæser igen, når udvalget af ebøger er blevet større. "se Tjeneste fra biblo: genialt at følge med teknologien! Kommentar: Når man låner en ebog kræves digital editions. Hvordan kommer man derfra og til ebogslæseren? Det nåede jeg ik at lære. Jeg synes det var svært at overføre artikler fra kb.dk til e-bogslæser Mac er årsagen til 1 i "overføre" Behagelig skærm, må gerne reagere hurtigere, gerne med tekst til tale Sonys læser virker til at være et godt valg. Måske Amazons Kindle DX med en større skærm kunne komme på tale senere hen? At læse et værk på s. på læseren bliver let en smule uoverskueligt pga skærmens størrelse. Men hvor er det rart at have eboglæseren med i stedet for et væld af tykke bøger Ideen er genial - tak for lån :) Produktet er for umodent. Mangler: Større "skærm"/ 2 "sider", bedre mulighed for visning af gamle artikler fra fx JSTOR (Når artiklerne er indscannede virker zoomfunktionen ikke) Notetagning 14

15 Hvordan skal man henvise, når der ingen side tal er? Jeg kunne ikke overføre ebøger lånt via ebib (jeg har mac) Skønt tilbud og dejligt at få lov til at prøve sådan en! Læseren er ikke god nok til de filer jeg skal læse (A4 pdf) skærmen skal være større før det giver mening Det største problem (endnu) er hastigheden. Hvis man læser som mig vil man gerne bladre frem og tilbage og skimme tekst og kun nærlæse det særligt relevante. E-bogslæseren er ikke særlig velegnet til denne læsestil (endnu). Jeg glæder mig til at se hvad næste generation kan præstere, for ideen er jo god nok. Tak! ebogslæseren skal have farvedisplay for at den kan være anvendelig i studiesammenhæng. Det ville være en stor fordel at kunne skrive noter og understrege ting. irex/iliad ville være et meget godt alternativ til denne sony. NB: ebib.dk burde gøres mac og linux kompatibelt Sjovt at kunne låne og prøve en ebogslæser. Men: Svært at finde e-bøger som kan lånes via biblioteket. Beskyttet materiale virker ikke sammen med mac. PDFbøger/filer, der ikke er specielt formatteret/tilpasset e-bogslæserens skærm, er mere besværlige at navigere rundt i, fordi man er nødt til at zoome ind på siderne. Det ville være smart at kunne læse fag-artikler på e-bogslæsere. Kommentarerne falder i tre generelle grupper: 1. Ros til biblioteket for at tage initiativet. 2. Kritik af selve ebogslæseren. Skærmen vurderes at være for lille, et par respondenter generes af at skærmen blinker når der skiftes side 3. Kritik af ebøgerne. Der efterlyses vejledning i hvordan alle former for tekster kan downloades til ebogslæseren. Ebøger i formater der ikke er hensigtsmæssige at læse på ebogslæseren kritiseres. ad 1. En enkelt bruger er gået så vidt som til at skrive en 1300 ord lang anmeldelse af servicen på en til formålet oprettet blog: ad 2. Den væsenligste kritik falder på områder biblioteket realistisk set ikke har indflydelse på. Skærmen har den standardstørrelse 90% af markedets ebogslæsere har. At den blinker ved sideskift er en konsekvens af det fundamentale princip skærmen fungerer efter. Kommentarerne bør inddrages i overvejelserne vedrørende valg af en eventuel nyere model. ad. 3. Kritikken af selve ebøgerne er relativt lettere at imødekomme. Det er formentlig urealistisk at vejlede i alle former for tekster, men emnerne for vejledningen på hjemmesiden kunne med fordel udvides. De problemer, der skyldes brugernes manglende IT-færdigheder ligger dog udenfor bibliotekets opgaver. Og problemer der skyldes uhensigtsmæssige valg af formater fra leverandørernes side, kan kun ændres ved lobbyarbejde og i forbindelse med licensforhandlinger 1. 1 Et konkret eksempel: Det fremherskende PDF-format, som praktisk taget alle vores elektroniske ressourcer leveres i, kan konstrueres på flere måder. Kun få af disse er egnede til fremvisning på mobile enheder. Den store ebogspakke, Early English Books Online, giver adgang til > titler. Samtlige titler er tilgængelige i den, for ebogslæsere, værst tænkelige version af PDF. Ydermere er hver enkelt bog tilgængelige i en serie af PDF-filer, der hver indeholder 1-2 sider af bogen. Skal en komplet bog på 200 sider læses, skal der, i bedste fald, downloades 100 PDF-filer. 15

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Som baggrund for drøftelse af udviklingsplan for bibliotek.dk er der lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk i september 2006. Her beskrives de vigtigste resultater og forslag

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen EVALUERING 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere