Lån en ebogslæser. Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lån en ebogslæser. Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice"

Transkript

1 Lån en ebogslæser Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice Projektevaluering Februar 2010

2 Resume Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice indførte 1. april 2009 udlån af Sony PRS-505 ebogslæsere til bibliotekets brugere. Udlånet blev suppleret med trykt såvel som online vejledningsmateriale, der har været af en sådan kvalitet, at der ikke har været brugerhenvendelser med supportspørgsmål. Tilbuddet tiltrak fra start stor interesse, og samtlige ebogslæsere var udlånt 2½ time efter bibliotekets åbning. Også fra medierne har tilbuddet trukket opmærksomhed, og har været omtalt på P1, i flere trykte medier og på internettet. En sammenling af udlån og besøgstal, afslører at filialen på Njalsgade udlåner flere ebogslæsere, Diamanten færre, og Nørre Alle ca. som forventet. Lånerne er overvejende (89%) mænd, og ældre end forventet på baggrund af KUs studenterpopulation. Fordelingen på våde og tørre områder er fuldstændig identisk med antallet af studerende på de to områder. Brugerne blev bedt om at evaluere tilbuddet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Det store flertal (61%) finder det let eller meget let at overføre bøger til ebogslæseren. Gennemsnit 3,7±0,6. 64% finder ebogslæseren let at betjene, gennemsnit 3,9±0,4. 46% oplever at den ikke er en hjælp i studierne, gennemsnit 2,5±0,5. Der er observeret en svag sammenhæng mellem hvor let den er at betjene, og om den er hjælp i studierne. 46% får mere eller meget mere lyst til at læse ebøger. Gennemsnit 3,6±0,6 Opleves ebogslæseren som en hjælp i studierne, øges lysten til at læse ebøger. Den generelle tilfredshed var 4,1±0,4. Der var ingen vurderinger under 2. 74% gav vurderingen 4 eller 5. Den generelle tilfredshed lader ikke til at have nogen sammenhæng med nogen af de andre parametre vi spørger ind til. Brugerne har været interesserede i at prøve tilbuddet, og 9 måneder efter introduktionen er der fortsat pænt udlån. Forsøget bør fortsætte, men opgradering af udstyr må afvente udviklingen på netbook og tablet-pc-markedet. 2

3 Indledning Projekt Lån en e-bogslæser og få mere ud af din e-bog blev gennemført i perioden medio december 2008 til august Planlægnings- og forberedelsesfasen strakte sig til 26. januar, egentligt projektarbejde påbegyndtes 1. februar, og servicen blev sat i drift 1. april. Projektgruppen har efterfølgende foretaget mindre justeringer, fulgt op på hængepartier og evalueret. Projektgruppen har bestået af (*: fra start): Christian Knudsen *, projektleder Mia Nyman * Jeanette Hansen (fra 22. januar) Anne Skov * Susanne Mose Hartvig * Jannili Winge (fra 1. februar) Martin Weile (fra 11. februar til i praksis medio marts) Marianne Grützmeier (fra 18. februar til 6. marts) Ud over disse har projektet modtaget assistance fra medarbejdere i hele organisationen, særligt DIS. Forløbet Projekt Lån en e-bogslæser og få mere ud af din e-bog, blev iværksat i december Umiddelbart før jul blev bestilling af 26 ebogslæsere af mærket Sony PRS-505 sendt til Sony Europe. På grund af en administrativ fejl blev regningen først betalt medio januar, hvorfor ebogslæserne først blev modtaget 22. januar. Medio januar stod det klart at projektet skulle fungere som et KUBIS-projekt, forstået således at Life- og Farma-fakultetsbibliotekerne skulle deltage. Fakultetsbibliotekarerne blev kontaktet for at få oplyst navne på projektdeltagere. Implementeringsnotatet specificerede at projektgruppen bl.a. skulle bestå af en person fra hver filials publikumsbetjening. Primo januar 2009 blev de relevante afdelings- og sektionsledere bedt om at oplyse hvem der skulle deltage i projektet fra deres afdeling. 26. januar blev første møde i projektgruppen afholdt, hvor der dog fortsat manglede en del deltagere. Der blev brainstormet over arbejdsopgaverne, og gruppen begyndte at lære ebogslæserne at kende. Det blev undervejs overvejet om Nationalbiblioteket skulle deltage i projektet. En ide der blev overvejet var, at stille et eller to udvalgte forfatterskaber til rådighed på de udlånte ebogslæsere. Forudsætningen var at teksterne kunne konverteres til et hensigtsmæssigt format. DIS foretog undersøgelser af muligheden for dette. Ideen strandede på tekniske vanskeligheder i den automatiske konvertering af formater. 3

4 Sidste navn på deltagere fra KUBIS/KB blev modtaget 1. februar, Andet møde blev afholdt 10. februar. Med mindre justeringer var de overordnede arbejdsopgaver herefter: Stregkodning og registrering Status i systemet Praktiske vejledninger til brugerne Praktiske vejledninger til kollegerne Markedsføring Evaluering Overvejelserne under de forskellige punkter behandles separat. 11. februar kom en repræsentant til fra FARMA, Martin Weile, til, og 18. februar en repræsentant fra Life, Marianne Grützmeier. Tredie møde blev afholdt 19. februar. 25/2 var det endnu usikkert om LIFE vil fortsætte med projektet i den form det har nu. Fjerde møde 3. marts. Det er nu afgjort at der fremstilles plakater og flyers til markedsføring. 6/3 udtræder LIFEs repræsentant, idet LIFE alligevel ikke ønsker at deltage i projektet for indeværende. Det vurderes at de tekniske muligheder ikke lever op til behovene. Femte møde afholdes 12. marts. FARMA har indkøbt et stk. ebogslæser af mærket JetBook til forsøg. Det konstateres at det ikke er realistisk at gennemføre en samlet introduktion af tilbuddet, for både KUBIS/KB og FARMA før efter sommerferien, og det besluttes at lade KUBIS/KB gå enegang. Sjette møde afholdes 16. marts. Det besluttes at 1. april er en realistisk dato for idriftsættelse af servicetilbuddet. Syvende og sidste møde inden driftstart afholdes 24. marts. Pressemeddelelse udsendes 24. marts. Den giver umiddelbart respons fra ComputerWorld, og De grafiske arbejdsgiveres blad, der kontakter projektlederen for oplysninger. Harddisken på P1 omtaler projektet allerede dagen efter, den 25. marts. 1. april startede tilbuddet. 2½ time efter åbningstid var samtlige ebogslæsere på Njalsgade og Nørre Alle udlånt. To ebogslæsere var fortsat hjemme på Diamanten, de er udlånt en time senere. Oprindeligt blev de 20 ebogslæsere fordelt med fem stk. til hver filial. Fiolstræde/Gothersgade indgik ikke fra start 1. april på grund af flytteplaner, og deres fem eksemplarer skulle efter planen ikke indgå i udlånet før flytningen til Gothersgade var gennemført. I løbet af formiddagen 1. april sættes disse fem ekstra ebogslæsere til udlån på de tre andre filialer, og der bestilles yderligere seks ebogslæsere hjem til Gothersgade. 4

5 Fordelingen af ebogslæsere på de fire filialer er derefter: Njalsgade 8 Diamanten 5 Gothersgade 6 Nørre Alle 7 Der er undervejs uddelt og indsamlet evalueringsskemaer fra brugerne. Resultaterne herfra behandles i afsnittet Statistik. Valg af ebogslæser model Projektets første opgave var at vælge en ebogslæser. Af budgetmæssige grunde var et væsentligt kriterium, at der skulle kunne leveres, eller i det mindste bestilles og betales, et signifikant antal ebogslæsere inden udgangen af Som et yderligere kriterium, skulle den valgte model være testet internt på biblioteket. Det begrænsede de mulige modeller til den franske CyBook, og Sonys PRS-505. Testen af CyBook havde vist at den var ganske skrøbelig, og softwaren fejlbehæftet. Sonys model derimod var fremstillet i aluminium, og softwaren vurderedes, modellens alder taget i betragtning, at være af acceptabel kvalitet. Valget faldt derfor på Sony PRS-505, der som den eneste model på markedet, vurderes at være af tilstrækkelig fysisk kvalitet, og kunne leveres i de fornødne mængder. Markedsføring Det ny servicetilbud blev markedsført på bibliotekets ebogs-blog (blogs.kb.dk/eboeger), hvilket i sig selv gav forhåndsinteresse. Samtidig blev siden ebog.kb.dk (og ebook.kb.dk) lanceret, med omtale, hjælp og supportfunktioner for brugerne af ebogslæsere. En uge før idriftsættelse, blev plakater ophængt på Nørre Alle og Njalsgade. Det var ikke umiddelbart muligt at få tilladelse til at ophænge plakater på Diamanten. Plakaterne tog en grøn vinkel overskriften var Læs e-bøger og få en grønnere samvittighed. Design og budskab koordineredes med omdelte flyers. Flyers blev også omdelt på Diamanten. Evaluering Som en del af projektet skulle brugernes mening om det ny servicetilbud undersøges. Der blev udarbejdet et spørgeskema, vedlagt som bilag B, der sammen med en kort vejledning til bruge af ebogslæseren, blev placeret i en lomme på ebogslæserens omslag. Skemaerne er blevet uddelt og indsamlet i perioden 1. april til 13. august. I alt er 23 skemaer blevet indsamlet. Resultaterne gennemgås nedenfor. 5

6 Politikker Ebogslæserne er registreret i 4 bibliografiske poster en for hver filial. De kan søges og bestilles i Rex, men ikke i Danbib/Bibliotek.dk. Der er oprettet en ny eksemplarstatus 90 til formålet med følgende betingelser: Materialet må bestilles, reserveres og lånes af privatlånere (kategori 1-10) og tjenstlige lånere (kategori 73). Det er kun muligt at bestille/reservere til afhentning på materialets filial. Lånetiden er fast 1 måned, og det er ikke muligt at forny. Vejledningsmateriale og support Til vejledning af brugerne blev en meget kort instruktion fremstillet på dansk og engelsk i postkortstørrelse. Vejledningen blev placeret i en lomme på ebogslæserens omslag. Som supplement hertil blev Sonys brugermanual lagt på ebogslæserne, så den var tilgængelig for brugerne. På hjemmesiden ebog.kb.dk/sony (og ebook.kb.dk/sony) var der yderligere hjælp at hente. Endelig havde brugerne mulighed for at kontakte biblioteket på mailadressen Der har været et mindre behov for vejledning face-to-face ved udlån, mens muligheden for at maile biblioteket om hjælp slet ikke har været benyttet. Praktisk håndtering De første to måneder blev ebogslæserne udlånt i de papkasser de blev leveret i. En mere langtidsholdbar løsning blev herefter indført ebogslæserne udlånes nu i små netbook-tasker. ebogslæserne er stregkodet og RFID-chippet. For at undgå tyveri lægges ebogslæserne ikke på offentligt tilgængelig afhentningshylde, men udleveres kun fra skranken. Ved aflevering gennemføres en kort tastatur-kombination, der sletter al hukommelse på ebogslæseren. Herefter forbindes den, og synkroniseres med, en lokal computer. Dette sikrer at al brugerinstalleret tekst slettes, og ebogslæseren bringes tilbage til sin oprindelige tilstand. Udover brugermanualen, installeres automatisk tre bøger, On the Origin of Species, Pride and Prejudice samt The Jungle Book. Statistik Et statistisk intermezzo og et par begreber I det følgende behandles resultaterne af den foretagne brugerundersøgelse. Mange af resultaterne rapporteres som gennemsnit. Gennemsnittet er vores bedste gæt, baseret på de data vi har, på hvad den sande bedømmelse ville være; den bedømmelse vi ville få, hvis vi spurgte samtlige brugere. Med ganske få undtagelser er det statistiske materiale meget lille. En gennemsnitlig bedømmelse af hvor let det er at overføre bøger til ebogslæseren på, kan derfor være misvisende. 6

7 Derfor angives der i det følgende såkaldte 95% konfidens-intervaller for gennemsnittene. Når det gøres, skrives gennemsnittet som: 3,7±0,6. Betydningen er: Det sande gennemsnit ligger med 95% sandsynlighed mellem 3,1 og 4,2. Der er 2,5% sandsynlighed for at det sande gennemsnit er under 3,1 (eller over 4,2). Undervejs undersøges fordelinger af bestemte observationer. Dem ønsker vi at sammenligne med hvad vi forventer. Også her kan man indvende at materialet er så tyndt, at forskelle ligeså godt kan være tilfældige. Sandsynligheden for at forskellen er tilfældig kan beregnes. Til det benyttes en χ 2 -test (læses: chi-i-anden-test). For fuldstændighedens skyld angives χ 2 -værdien, men det interessante tal er den efterfølgende sandsynlighed. Endelig undersøges sammenhænge, korrelationer mellem forskellige observationer. Er det sådan, at hvis man synes at ebogslæseren er svær at betjene, så oplever man den også som en mindre hjælp i studierne? Og omvendt? I så fald kan det være rimeligt at konkludere at årsagen til deres utilfredshed er, at de synes det er svært. Og vejen frem hvis vi ønsker at hjælpe brugerne i deres studier, er at gøre ebogslæseren lettere at betjene. Sammenhængen angives med en korrelationsfaktor. I det nævnte tilfælde er den 0,7±0,6. Tallet betyder at hvis vi forbedrer brugernes oplevelse af hvor let ebogslæseren er at betjene med 1 (på skalaen 1-5), så stiger deres oplevelse af hjælpen i studierne med 0,7. Også her angives en usikkerhed. Stigningen er relativt stor, men usikkerheden næsten lige så stor. Det eneste vi med sikkerhed ved er, at påvirkningen med 95% sandsynlighed ligger mellem 0,1 og 1,3. Det er så stor en usikkerhed at der næppe kan drages konklusioner på den sammenhæng. Vådt og tørt Et par steder opdeles brugere og fakulteter i de såkaldte våde og tørre områder. Våde fakulteter er: Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, Biovidenskab og Farmaci. Tørre fakulteter er: Humaniora, Samfundsvidenskab, Teologi og Jura. Opdelingen er af universitetsadministrativ oprindelse, og baseres på hvilke fakulteters uddannelser, der udløser våde hhv. tørre bevillinger i STÅ-systemet. Opdelingen er i grove træk sammenfaldende med fagenes forankring i naturvidenskaberne, en række faglige traditioner for anvendelse af litteratur og almindelige antagelser om de studerendes erfaringer med IT-udstyr. Den benyttes derfor her. Opdelingen bør anvendes med stor forsigtighed, specielt i kommunikationen med brugerne, der sjældent ved hvad begrebet dækker over, og forvirres over at få fortalt at de kommer fra et tørt institut. Opdelingen kan også i sig selv være problematisk. Filmvidenskab er placeret på det tørre humaniora. Det udløser dog lige så høje bevillinger pr. studerende, som matematik, der hører hjemme på det våde naturvidenskab. 7

8 Udlån Er udlån og reservationer ligeligt fordelt? Pr. 29. april: Antal til udlån Reservationskø Antal udlån Njalsgade Diamanten Nørre Alle Det første vi kan se er at reservationskøen lader til at være uafhængig af antallet af læseapparater til rådighed. Njalsgade har flest til udlån, men også den længste reservationskø. Diamanten har færrest, og den korteste kø. Antal udlån antages derfor at kunne betragtes som udtryk for interesse, snarere end hvor mange apparater der er til udlån. Sammenholdes antallet af udlån med antallet af besøgende på de enkelte filialer, målt ved de estimerede besøgstal for 2008, fås nedenstående tabel: Besøgende 2008 Forventet udlån Reelt Afvigelse HUM , % DIA , % NA , % Det forventede udlån er den fordeling de 83 udlån ville have haft, hvis de fordelte sig over de tre filialer, efter antallet af besøgende. Forskellene er ikke tilfældige. En χ 2 -test på disse observationer giver χ 2 =9,81 med to frihedsgrader, og en sandsynlighed for at forskellen på observerede udlån og de estimerede er tilfældig på 0,74%. Det kan altså med stor statistisk sikkerhed konkluderes at variationen mellem de tre filialers udlån er reel, og i hvert fald ikke kan forklares ved besøgstallene. Det kan også påvises at Nørre Alle udlåner ca. som det forventes, givet antallet af brugere, mens Diamanten udlåner betydeligt mindre end forventet, og Njalsgade betydeligt mere. Det kan skyldes flere ting. Antallet af besøgende på Diamanten kan eksempelvis være en dårlig indikator for antallet af brugere. Holdes antallet af udlån, og besøgende, på Diamanten ude af beregningerne, og foretages testen udelukkende på data fra Njalsgade og Nørre Alle, er χ 2 =1,47, og sandsynligheden for at observerede afvigelser er tilfældig 0,2253. Forventet udlån Reelt udlån Afvigelse HUM 25, % NA 33, % På almindeligt dansk, ser vi kun på Njalsgade og Nørre Alle, udmærker Njalsgade sig fortsat med flere udlån end forventet. Nørre Alle har nu færre udlån end forventet. Men forskellen er med 23% sandsynlighed tilfældig, og vi kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed konkludere at der rent faktisk er forskel. 8

9 Det der sammenfattende kan konkluderes er derfor at Njalsgade udlånte betydeligt flere ebogslæsere end det skulle forventes filialens besøgstal taget i betragtning. Det er nærliggende gå skridtet videre og konkludere at humaniora-studerende står for flere lån end forventet. Da lånernes fakultets-tilhør ikke er registreret vil det være meget usikkert. Det viste sig vanskeligt at gennemføre samme markedsføring på Diamanten som på de øvrige filialer. Det var ikke muligt inden lanceringen at få tilladelse til opsætning af plakater, og eksponeringen af flyers var betydeligt mindre end på Njalsgade/Nørre Alle. En mulig forklaring på det dårligere udlån på Diamanten kan derfor være ringere markedsføring. Denne parameter er vanskelig at teste for statistisk, men det vurderes at den genses i udlånstakten 1. april. Udlånstakt Som tidligere nævnt var samtlige ebogslæsere udlånt i løbet af 1. april. Udlånet gik hurtigere på såvel Nørre Alle, som Njalsgade end på Diamanten, formentlig på grund af forskelle i markedsføringen. I grafen herunder er antallet af udlånte ebogslæsere vist som funktion af tiden. Samtlige ebogslæsere, 15, var som nævnt udlånt i løbet af den første dag. Herefter blev yderligere fem sat til udlån. Det maksimalt mulige antal udlånte ebogslæsere derefter, 20, nås ikke på grund af liggetiden inden låner afhenter ebogslæseren. Dykket i udlånte ebogslæsere i slutningen af april skyldes afleveringen efter låneperiodens udløb. Medio maj er yderligere seks ebogslæsere sat i cirkulation, hvilket afspejler sig i antallet af udlånte eksemplarer. De høje udlånstal skyldes formentlig nyhedens interesse næsten alle brugere der er interesserede i at prøve en ebogslæser har stillet sig i reservationskøen. Fra juni og frem er antallet af udlånte eksemplarer faldende, og ser ud til at stabilisere sig i nærheden af 10. Ved årsskiftet 09/10 var den samlede reservationskø 25 og antallet af udlånte eksemplarer 11. Evalueringen I det følgende gennemgås svarene fra den gennemførte evaluering. I alt er modtaget 28 besvarelser ud af 83 mulige, svarende til en respons på 34% Respondenternes fordeling på køn Respondenterne er meget ulige fordelt på køn: Køn Antal % Mænd 25 89% Kvinder 3 11% Kønsfordelingen blandt studerende respondenter er knap så skæv, 13% kvinder, 87% mænd, men fortsat meget skæv sammenlignet med kønsfordelingen blandt universitetets studerende (1. oktober 2008): Mænd 41,0% Kvinder 59,0% 9

10 Respondenternes fordeling på alder ¾ af respondenterne er mellem 25 og 35 år: Alder Antal Andel <25 2 7% % % >50 2 7% Sammenlignes der med aldersfordelingen blandt studerende ved KU, er forskellen meget markant: Aldersgruppe Antal Andel <25 år ,8% ,1% > ,1% (Antal studerende ved KU i de tre aldersgrupper, 1. oktober 2008). Respondenterne, selv når der kun ses på studerende, er betydeligt ældre end KUs studenterpopulation. Hvad er de? Ikke overraskende er den langt største brugergruppe studerende. Der optræder ingen undervisere blandt respondenterne. Det må forventes at de fleste undervisere ved universitetet vil identificere sig selv som forskere. Antal Andel Studerende 19 68% Underviser 0 0% Forsker 4 14% Andet 5 18% Sammenlignes antallet af forskere ansat ved KU (4.135 incl. DVIP, 2008) med antallet af studerende, (2008), burde udlånet til forskere udgøre 9,9% af det totale udlån. Forskere ser dermed ud til at udgøre en større lånergruppe end forventet. Det statistiske materiale er dog for lille til at drage sikre konklusioner. Hvor kommer de fra? Antal Andel JUR 1 4% SAMF 5 18% NAT 7 25% SUND 2 7% LIFE 0 0% FARMA 1 4% TEOL 0 0% HUM 9 32% Andet 3 11% 10

11 Alle kvindelige studerende kommer fra HUM, mens de fire forskere fordeler sig med to fra HUM og to fra NAT. Ikke overraskende er NAT og HUM topscorere det er her der er gjort mest reklame for servicetilbuddet, mens studerende fra JUR, LIFE, FARMA og TEOL kun har set det hvis de benytter et af de tre biblioteker, der indgik i ordningen fra start. SAMF er godt med i introduktionsperioden var netop SAMF-studerende nødt til at bruge andre biblioteker, da Fiolstrædebiblioteket var ved at blive flyttet. Tallene for hvert enkelt fakultet, er for små til at det giver mening at udsætte dem for en nærmere analyse. Opdeles tallene derimod efter våde og tørre fakulteter ses følgende: Antal studerende Andel Antal udlån Andel Våd ,5% 10 40% Tør ,5% 15 60% Studentertal Fordelingen af respondenter på hhv. våde og tørre fag er fuldstændig sammenfaldende med fordelingen af studerende. Der er med andre ord ikke grundlag for at konkludere at der er forskel på de våde og tørre fag i brugen af ebogslæsere. Hvad er deres indtryk? Brugerne blev på en række områder bedt om at vurdere ebogslæseren på en skala fra 1 til 5, hvor fem var bedst. Resultaterne gennemgås herunder. Er det let at overføre bøger til ebogslæseren? Det store flertal, ca. 60%, af respondenterne, finder det let eller meget let at overføre bøger til ebogslæseren. En ikke ubetydelig del af brugerne, 1/5, har dog så store problemer med det at de giver karakteren 1 : Vurdering Antal Andel % % % % % Den gennemsnitlige vurdering er 3,7±0,6. Hvad er afgørende for oplevelsen? Der er i det statistiske materiale ikke grundlag for at konkludere at alder, fakultet, beskæftigelse eller lignende har betydning for oplevelsen af hvordan bøger overføres til ebogslæseren. Det skal dog bemærkes at de fire karakterer 1 er givet af brugere fra HUM, de to af dem af kvinder. En af karaktererne 1, gives med den bemærkning, at Sonys software ikke kan køre på Mac-computere. Spørgsmålet om understøttelse af ikke-windows baserede computere dukker ikke op andre steder, men er generelt af stor betydning for udbredelsen af ebogslæsere. 11

12 Der er en svag sammenhæng mellem køn og oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger. Mænd giver i gennemsnit karakteren 3,9±1,4 på spørgsmålet, mens kvinder bedømmer spørgsmålet til 1,7±1,2. Datamaterialet er for småt til at konkludere med sikkerhed på spørgsmålet. Der er en svagere korrelation mellem respondentens fakultet, og oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger til ebogslæseren. En fremherskende fordom er, at de våde fakulteter er befolket af brugere der er bedre teknisk funderede end på de tørre fakulteter. Den gennemsnitlige bedømmelse givet af brugere fra de våde fakulteter er 4,5±1,1 og for de tørre fakulteter 3,2±1,6. De våde fakulteter opfatter det generelt som lettere at overføre bøger, men datamaterialet er for småt til at der kan konkluderes med sikkerhed på spørgsmålet. Er ebogslæseren let at betjene? % af respondenterne giver betjeningen af ebogslæseren bedømmelsen 4 eller 5. Der er ingen bedømmelser under 2: Vurdering Antal Andel 1 0 0% 2 1 4% % % % Den gennemsnitlige vurdering er 3,9±0,4 et resultat betydeligt bedre end forventet, men som også afspejler sig i det forhold at der ikke har været supporthenvendelser fra brugerne. Hvad er afgørende for deres indtryk af betjeningen? Der er ingen korrelation mellem vurderingen af betjeningen eller de øvrige vurderinger. Er den en hjælp i studierne Ebogslæserne vurderes ikke i særlig høj grad at være en hjælp i studierne. Næsten halvdelen giver bedømmelsen 1 eller 2 på spørgsmålet: Vurdering Antal Andel % 2 2 7% % % 5 2 7% Den gennemsnitlige vurdering er 2,5±0,5. Det kan med stor sikkerhed konkluderes at ebogslæserne på denne parameter ikke opfylder det generelle succeskriterium på et gennemsnit på 4 eller derover. Hvad er afgørende for om de mener den er en hjælp? Der er en svag sammenhæng mellem oplevelsen af hvor let ebogslæseren er at betjene, og vurderingen af hvor stor en hjælp den er i studierne og arbejdet. 12

13 Påvirkningen er relativt høj 0,7±0,6. Tallet skal forstås således at hver gang betjeningen af ebogslæseren forbedres med 1, stiger oplevelsen af om den er en hjælp i studierne, med 0,7. Den statistiske usikkerhed er dog så stor, at påvirkningen ligeså godt kan være 0,1, eller 0, og datamaterialet er derfor for tyndt til at der kan konkluderes med sikkerhed. Får de mere lyst til at læse ebøger? Næsten halvdelen af brugerne får mere, eller meget mere, lyst til at læse ebøger efter at have lånt en ebogslæser: Vurdering Antal Andel Meget mindre 0 0% Mindre 4 14% Uændret 11 39% Mere 9 32% Meget mere 4 14% Enkelte brugere får mindre lyst. Vurderingen af denne parameter gives ikke på den sædvanlige 1-5 skala, men oversættes svarmulighederne til denne, ( meget mindre =1, Meget mere =5), kan et gennemsnit beregnes til at være 3,5±0,6. Hvad er afgørende for om de får mere lyst til at læse ebøger? Der er ingen sammenhæng mellem lysten til at læse ebøger, og følgende parametre: Køn, alder, våd/tør område, oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger til læseren, eller den generelle tilfredshed. Oplevelsen af at ebogslæseren er en hjælp i studierne har derimod betydning for om lysten til at læse ebøger påvirkes. Påvirkningen er på 0,6±0,2, hvilket skal forstås som, at når brugerne ændrer deres vurdering af hjælpen med 1, eksempelvis fra 3 til 4, stiger lysten til at læse ebøger med 0,6. Det kan konkluderes at påvirkningen er reel, med en sikkerhed over 99,9%. Ønskes det at fremme brugernes lyst til at læse ebøger, vil det være hensigtsmæssigt at introducere modeller der i højere grad vil være en hjælp i studiet. Lysten til at læse ebøger påvirkes sandsynligvis også af oplevelsen af hvordan ebogslæseren er at betjene. Påvirkningen er mindre, 0,5±0,4, og usikkerheden så stor at der ikke kan konkluderes med sikkerhed Hvad er den generelle tilfredshed? Vurdering Antal Andel 1 0 0% 2 2 7% % % % Gennemsnittet er 4,1±0,4. Der er ingen vurderinger under 2. 13

14 Hvad er afgørende for den generelle tilfredshed? Den generelle tilfredshed er ikke korreleret med nogen af de andre spørgsmål. Man kunne forvente at oplevelsen af hvor let det er at overføre bøger, eller betjene ebogslæseren ville påvirke den generelle tilfredshed stærkt. Det gør den ikke. Et gæt på en forklaring kunne være at respondenterne svarer, at de er tilfredse med at biblioteket tilbyder servicen, snarere end at de er tilfredse med ebogslæseren. Enten svarer de på noget andet end vi spørger om, eller også skelner de mellem servicetilbuddets eksistens og dets indhold. Hvor finder de bøgerne? % angiver at de finder ebøger på biblioteket, % at de finder dem på nettet. Summen er større end 100% fordi % angiver at de finder ebøger både på nettet og via biblioteket. Eftersom bibliotekets udbud af ebøger formidles via nettet, må det forventes at en del brugere ikke skelner særligt skarpt mellem de to kilder. Der er ingen statistisk signifikante mønstre i hvor brugerne angiver at de finder ebøgerne. En enkelt bruger angiver selv at lave ebøger. Der er formentlig tale om at brugeren konverterer elektronisk tekst til et passende ebogsformat. De frie kommentarer Brugerne fik mulighed for at at give deres kommentarer på bagsiden af spørgeskemaet. 18 af respondenterne valgte at benytte denne mulighed. Kommentarerne er gengivet uredigeret herunder. Måske er det en ide at vejlede i hvordan alle former for tekster kan overføres til læseren. Det øgede min brug af læseren. MVH Anders Godt koncept men den fysiske var, for mig, for lille til at være praktisk til læring. Det er ikke nemt at finde og overføre e_bøger fra Rex i det passende dokument (format?) "Ebogslæsere er en rigtig god ide - og det er en rigtig god ide at KB udlåner dem. Desværre har den valgte model en for lille skærm til at kunne anvendes med formater større end A5 - Zoom-funktionen er i den forbindelse ubrugelig - omformatteringen er for langsom og man kan ikke stole på, at man læser hvad forfatter/typograf har ønsket at formidle. Endeligt er det forstyrrende at skærmen blinker ved sideskift. Ellers: Fremragende ide" Det var vanskeligt for mig at downloade bøger via de hjemmesider, som der linkes til fra KB's hjemmeside (måske besidder jeg ikke nok IT-snilde) Selve ebogslæseren er dog let at betjene, ligesom ebogskonceptet tiltaler mig. Jeg kunne godt finde på at låne en ebogslæser igen, når udvalget af ebøger er blevet større. "se Tjeneste fra biblo: genialt at følge med teknologien! Kommentar: Når man låner en ebog kræves digital editions. Hvordan kommer man derfra og til ebogslæseren? Det nåede jeg ik at lære. Jeg synes det var svært at overføre artikler fra kb.dk til e-bogslæser Mac er årsagen til 1 i "overføre" Behagelig skærm, må gerne reagere hurtigere, gerne med tekst til tale Sonys læser virker til at være et godt valg. Måske Amazons Kindle DX med en større skærm kunne komme på tale senere hen? At læse et værk på s. på læseren bliver let en smule uoverskueligt pga skærmens størrelse. Men hvor er det rart at have eboglæseren med i stedet for et væld af tykke bøger Ideen er genial - tak for lån :) Produktet er for umodent. Mangler: Større "skærm"/ 2 "sider", bedre mulighed for visning af gamle artikler fra fx JSTOR (Når artiklerne er indscannede virker zoomfunktionen ikke) Notetagning 14

15 Hvordan skal man henvise, når der ingen side tal er? Jeg kunne ikke overføre ebøger lånt via ebib (jeg har mac) Skønt tilbud og dejligt at få lov til at prøve sådan en! Læseren er ikke god nok til de filer jeg skal læse (A4 pdf) skærmen skal være større før det giver mening Det største problem (endnu) er hastigheden. Hvis man læser som mig vil man gerne bladre frem og tilbage og skimme tekst og kun nærlæse det særligt relevante. E-bogslæseren er ikke særlig velegnet til denne læsestil (endnu). Jeg glæder mig til at se hvad næste generation kan præstere, for ideen er jo god nok. Tak! ebogslæseren skal have farvedisplay for at den kan være anvendelig i studiesammenhæng. Det ville være en stor fordel at kunne skrive noter og understrege ting. irex/iliad ville være et meget godt alternativ til denne sony. NB: ebib.dk burde gøres mac og linux kompatibelt Sjovt at kunne låne og prøve en ebogslæser. Men: Svært at finde e-bøger som kan lånes via biblioteket. Beskyttet materiale virker ikke sammen med mac. PDFbøger/filer, der ikke er specielt formatteret/tilpasset e-bogslæserens skærm, er mere besværlige at navigere rundt i, fordi man er nødt til at zoome ind på siderne. Det ville være smart at kunne læse fag-artikler på e-bogslæsere. Kommentarerne falder i tre generelle grupper: 1. Ros til biblioteket for at tage initiativet. 2. Kritik af selve ebogslæseren. Skærmen vurderes at være for lille, et par respondenter generes af at skærmen blinker når der skiftes side 3. Kritik af ebøgerne. Der efterlyses vejledning i hvordan alle former for tekster kan downloades til ebogslæseren. Ebøger i formater der ikke er hensigtsmæssige at læse på ebogslæseren kritiseres. ad 1. En enkelt bruger er gået så vidt som til at skrive en 1300 ord lang anmeldelse af servicen på en til formålet oprettet blog: ad 2. Den væsenligste kritik falder på områder biblioteket realistisk set ikke har indflydelse på. Skærmen har den standardstørrelse 90% af markedets ebogslæsere har. At den blinker ved sideskift er en konsekvens af det fundamentale princip skærmen fungerer efter. Kommentarerne bør inddrages i overvejelserne vedrørende valg af en eventuel nyere model. ad. 3. Kritikken af selve ebøgerne er relativt lettere at imødekomme. Det er formentlig urealistisk at vejlede i alle former for tekster, men emnerne for vejledningen på hjemmesiden kunne med fordel udvides. De problemer, der skyldes brugernes manglende IT-færdigheder ligger dog udenfor bibliotekets opgaver. Og problemer der skyldes uhensigtsmæssige valg af formater fra leverandørernes side, kan kun ændres ved lobbyarbejde og i forbindelse med licensforhandlinger 1. 1 Et konkret eksempel: Det fremherskende PDF-format, som praktisk taget alle vores elektroniske ressourcer leveres i, kan konstrueres på flere måder. Kun få af disse er egnede til fremvisning på mobile enheder. Den store ebogspakke, Early English Books Online, giver adgang til > titler. Samtlige titler er tilgængelige i den, for ebogslæsere, værst tænkelige version af PDF. Ydermere er hver enkelt bog tilgængelige i en serie af PDF-filer, der hver indeholder 1-2 sider af bogen. Skal en komplet bog på 200 sider læses, skal der, i bedste fald, downloades 100 PDF-filer. 15

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Erik Stener Jørgensen Telefon: 3945 3088 Mobil: 4089

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses

Responses. Studieretning? Studieretning? Count Arkitekt 75. Konservator 7.4% Responses to this question 121. last 41 days. Percentage of Responses 00 82 last 4 days 0 0 4 2 November, 202 November 8, 202 November, 202 November 22, 202 November 2, 202 Studieretning? Arkitekt (2%) Design (0.%) Konservator (.4%) to this question 2 Studieretning? Arkitekt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment November 2014 1 Introduktion Danske biblioteker er i gang med en udvikling mod mere selvbetjente biblioteker. Det er i stigende grad hensigten at brugeren

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 20. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 20. oktober 2009 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice 1. Resume Kommunikation mellem borgere, og mellem/med

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

at bestyrelsen tager evalueringen af Movias hjemmeside til efterretning.

at bestyrelsen tager evalueringen af Movias hjemmeside til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Pernille Jørgensen 24 Evaluering af Movias hjemmeside Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager evalueringen af

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - chkud08@student.sdu.dk Maria Buhl Hansen - marih09@student.sdu.dk Indhold Indhold 2 1 Indledning 4 1.1 Matematik-økonomi.......................

Læs mere

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE]

[DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] 2007 www.munthe-kaas.dk Peter Munthe-Kaas [DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE] En gennemgang af de forskellige elementer, der kan inddrages I en projektbeskrivelse I forbindelse med fundraising. Gennemgangen

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

E-bøger & Library Bypass

E-bøger & Library Bypass E-bøger & Library Bypass 2015 Den strategiske beslutning The long tail-biblioteket Fri og lige adgang? Kunsten at tilføre merværdi til noget, som andre gi r væk Hvem gider egentlig at læse bøger på dansk?

Læs mere