Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Angstforeningen KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende"

Transkript

1 KOGNITIV BEHANDLING AF ANGST Tlf Frivillighedscentret Peter Bangsvej 1, G, Frederiksberg C Sygekassernes Helsefond Kognitiv terapi går ud på at afdække, undersøge og omstrukturere de negative automatiske tankemønstre, der udløser og opretholder angst. Metoden anvendes i kombination med kognitiv adfærdsterapi, hvor den angstramte udsættes for angstprovokerende situationer (i passende grad) med det formål at lære at tackle angsten, berolige sig selv og få et nyt erfaringsgrundlag, der kan danne basis for mere realistiske tanker. Information til patienter og pårørende 1

2 Kognitiv behandling af angst Den amerikanske psykoanalytiker Aaron T. Bech lagde i 1960 erne kimen til den kognitive psykoterapi, idet han ved sit arbejde med traditionel psykodynamisk depressionsbehandling var blevet opmærksom på, at patienterne havde nogle meget dysfunktionelle (negative, overbekymrende og nedgørende) tankemønstre om sig selv og omverdenen. Ved at studere disse tankemønstre fandt han ud af, at den automatiske tænkning havde en negativ, selvforstærkende effekt og fastholdt patienterne i en depressiv tilstand. På dette grundlag begyndte han at udvikle kognitive metoder og behandlingsformer, som viste sig at have en god effekt på depression. I begyndelsen af 1970 erne fandt Beck og hans medarbejdere, at en kognitiv indfaldsvinkel til forståelse og behandling af angsttilstande ligeledes var særdeles gunstig. Siden har mange andre verden over bidraget til udvikling af de kognitive behandlingsformer, vi kender i dag, og som stadig er under udvikling. Til trods for at disse behandlingsformer allerede begyndte at komme til Danmark i sidste halvdel af 80 erne, er de stadig relativt ukendte både blandt angstramte og inden for det etablerede behandlingssystem. ønsker med denne brochure at udbrede kendskabet til behandling af angst med kognitiv psykoterapi. Vi har i den forbindelse stillet cand.psych. og kognitiv terapeut Lisbeth Gregersen en række spørgsmål. Lisbeth Gregersen er indehaver af FobiskoleAften i København. Mange mennesker spekulerer meget over, hvorfor de har fået en angstlidelse. Det er der vel både en biologisk og en psykologisk forklaring på, ikke? Først og fremmest kan man sige, at angst helt grundlæggende er en sund funktion hos både mennesker og dyr. Vores biologiske angstberedskab har til formål at beskytte os og sikre overlevelse ved at sætte os i stand til at kæmpe eller flygte i forbindelse med en reel, konkret fare. Har man en angstlidelse, aktiveres angstberedskabet imidlertid, uden at man ser en konkret, ydre fare. Derimod kan man tale om en tolket fare. Som man ser det i dag, ligger der et samspil af såvel biologiske som psykologiske faktorer til grund for en angstlidelse. Hos nogle mennesker aktiveres det medfødte angstberedskab hurtigere end hos andre. Men der vil samtidig altid være nogle psykologiske faktorer til stede, som har rod i den enkelte angstramtes opvækstvilkår. Her tænker jeg på de konkrete måder, man har lært at møde livets naturlige udfordringer på. Er man fx en særlig bekymret type, vil mange ting let kunne udlægges som farlige, og angstberedskabet aktiveres hurtigere, end hvis man tog tingene, som de nu engang kom. Eller hvis man fx aldrig har lært at sige fra, når noget er for meget, så vil man lettere blive stresset. Og i dag ved man, at stress - såvel ydre stress som indre - som oftest ligger forud for et angstudbrud. Endelig vil også traumatiske hændelser og særligt belastende faktorer kunne udløse en angstlidelse. 2

3 Hvad det biologiske angår, kunne man så ikke sammenligne det med, at lige som nogle mennesker fx har en særlig god lugtesans eller et særligt skarpt syn, så er der også nogle mennesker, der har et særligt veludviklet alarmsystem? Til en vis grad måske, men jeg vil hellere sige det på den måde, at mennesker, der er angste, har en tilbøjelighed til mere eller mindre konstant at afsøge omverdenen for angstprovokerende situationer, hvorved angstberedskabet konstant er aktiveret i en eller anden grad. Kan du forklare hovedprincipperne i kognitiv terapi? Med kognition menes tankegang, forestilling, tankebearbejdning med videre. Det handler altså om, hvad man tænker om det, man oplever. Lad os fx sige, at du er alene hjemme og pludselig hører en høj lyd. Hvis du så straks tænker:»en tyv!«, bliver du bange og tilkalder måske politiet. Hvis din første tanke derimod er:»blæsten fik vinduet til at smække i!«, er du rolig og går ind og sætter haspen på vinduet. Det er to forskellige spontane vurderinger af en konkret hændelse, som fremkalder vidt forskellige følelser og hermed forskellige adfærdsreaktioner. Kognitiv terapi går ud på, at den angstramte identificerer sin egen tænkning og undersøger, om der kunne være andre fortolkningsmuligheder i forbindelse med den angstudløsende situation end den, der umiddelbart dukker op. Typisk for angstramte er, at de helt automatisk tolker en oplevelse eller forestilling som fx bekymrende, faretruende eller selvnedgørende (heraf betegnelsen katastrofetanker). Det er således primært den automatiske tænkning, som er angstprovokerende og ikke den aktuelle situation, hvori personen befinder sig. Sammen med terapeuten udforskes den automatiske tænkning for at finde frem til mere realistiske og selvstøttende forklaringer til erstatning for de automatiske, men angstudløsende forklaringer. Til støtte for denne proces lærer den angstramte at benytte sig af en række angstreducerende teknikker til at stoppe et begyndende angstanfald. Har man haft angst gennem længere tid, er det ikke så enkelt at ændre sine vante tankemønstre. Derfor kræver det stor tålmodighed, stædig vedholdenhed og støtte at arbejde sig fri af angsten. Kan du forklare, hvilken funktion kroppens autonome nervesystem har? Kroppens autonome nervesystem består af to dele: den sympatiske del mobiliserer kroppens ressourcer med henblik på kamp eller flugt i forbindelse med øjeblikkelig fare eller en forestående fare (forventningsangst), mens den parasympatiske del er en stabiliseringsmekanisme, som bringer kroppen tilbage til sin normale tilstand. Aktiveringen af det autonome nervesystems sympatiske del er altså en hensigtsmæssig mekanisme, der hjælper os til at overleve. Hvis du fx er på vej over gaden i dine egne tanker og pludselig opdager, at du er ved at blive kørt ned af en bil, vil du opleve, at du får en uanet kraft, som bringer dig uden for fare. Hvis dit medfødte angstberedskab ikke var trådt i funktion med øjeblikkelig virkning, og du var blevet ved med at være afslappet, var du sandsynligvis blevet påkørt. 3

4 Når du får et angstanfald i supermarkedskøen, i en social sammenhæng eller et andet sted, er det nøjagtig den samme mekanisme, som aktiveres - selv om du ikke befinder dig i en livstruende situation. Det er meget ubehageligt, og den enorme aktivitet under et angstanfald gør, at du efter et angstanfald eller i forbindelse med en mere generaliseret angst føler dig meget træt og udmattet. Det er imidlertid ganske ufarligt for kroppen at have et panikangstanfald. Har det nogen betydning, om den angstramte forstår, hvordan og hvorfor alle de ubehagelige og skræmmende fysiske symptomer opstår i kroppen? Ja, det er altafgørende, at især panikangstramte og agorafobikere, som primært frygter, at angstsymptomerne er tegn på fysisk sygdom, forstår, at det, der sker i kroppen, ikke er farligt, men en naturlig reaktion på (tolket) fare. Hvis man er i tvivl, skal man selvfølgelig altid konsultere lægen. Når man så er blevet undersøgt og erklæret fysisk sund og rask, er den næste opgave at tro på det. Når man er angst, fokuserer man som regel meget på de fysiske symptomer. Hvilken betydning har det, at man på den måde vender opmærksomheden indad? Når man fokuserer på de fysiske symptomer, forstærker og vedligeholder man angsten. Man mærker måske, at hjertet slår lidt hurtigere end ellers. Så tænker man:»mit hjerte slår hurtigt, der er nok noget galt med det«. Tanken får kroppen til at producere endnu mere katastrofehormon, de fysiske symptomer tiltager og medfører nye katastrofetanker osv., osv. På den måde ender man i en ond selvforstærkende cirkel. Hvad skal der til for at flytte fokus fra kroppen til omgivelserne? De fleste har bemærket, at når de bliver optaget af noget spændende, så forsvinder angsten. Man skal altså prøve bevidst at vende opmærksomheden udad og koncentrere sig om det, man ser og hører i sine omgivelser. Kører man i bus, kan man fx tælle biler, læse avis, tælle baglæns fra 1000 osv. Hvis det ikke er nok til at fjerne katastrofetankerne, må man sætte hjernen i sving med mere krævende afledningsmanøvrer - fx holde styr på, hvor mange biler man ser af hver farve eller lignende. Hvis man som socialfobiker sidder til møde, skal man koncentrere sig meget om, hvad der bliver sagt. Er det ikke nok, kan man samtidig lægge mærke til, hvad de andre har på, formerne og farverne i lokalet osv. Kan du fortælle lidt mere om katastrofetanker og deres rolle i forbindelse med angsten? Katastrofetanker er som sagt tanker, der er bekymrende, selvnedgørende og negative.»jeg klarer det aldrig«,»nu kan de ikke li mig«,»jeg besvimer sikkert«,»måske er jeg alvorligt syg«osv. Tankerne kommer så hurtigt og automatisk, at de fleste slet ikke er klar over, at de er der. Men så snart de dukker op, aktiverer eller vedligeholder de kroppens alarmberedskab. Er det muligt at slippe af med katastrofetankerne, og hvordan gør man det? 4

5 Ja, når man er blevet opmærksom på dem, kan man lære at stoppe dem og erstatte dem med mere realistiske, hensigtsmæssige og selvstøttende tanker. Det kan godt tage nogen tid, hvis man har haft angst i mange år. Og katastrofetankerne kan poppe op igen med mellemrum, hvis man fx glemmer at lytte til sig selv og respektere sine egne grænser, eller hvis man kommer ud for en traumatisk oplevelse - bliver fyret fra jobbet, bliver alvorligt syg eller mister en af sine nærmeste. De fleste mennesker kan have katastrofetanker i belastede perioder af deres liv. Kan du forklare, hvorfor nogle mennesker ender i en situation, hvor katastrofetanker er en fast ingrediens i deres tankevirksomhed? Det drejer sig ofte om de erfaringer, man har gjort sig tidligt i livet. Man kan fx have været udsat for omsorgssvigt eller overbeskyttelse og således have fået den grundopfattelse, at andre ikke er til at stole på, eller at man selv er hjælpeløs. Vil det sige, at det i virkeligheden er nogle lidt uheldige overbevisninger om en selv og om omverdenen, der danner baggrund for katastrofetankerne? Ja, det er det. Man er tilbøjelig til kun at se det, der stemmer overens med de tidlige erfaringer, mens man frasorterer andre erfaringer, som beviser det modsatte. Har man fx fået opfattelsen af sig selv som»dum«i skolen, fastholder man sig selv i at være dum senere i livet ved at bortforklare succes med held osv. Og så er det, man er nødt til at realitetsteste sine overbevisninger. Kan man stille noget op med disse overbevisninger, og hvad er terapeutens rolle i denne forbindelse? Ja, man kan godt ændre sine overbevisninger. Terapeutens rolle er at hjælpe patienten med at gøre brug af de øvrige erfaringer, hun har, men ikke selv har kunnet gøre brug af, fordi hun måske i mange år har gået rundt og set sig selv og verden gennem»de forkerte briller«. Hvad med forventningsangst - eller angsten for angsten - hvordan kan man slippe af med den? Også her skal man forsøge at rette opmærksomheden udad og tvinge katastrofetankerne væk, så man ikke kommer ind i en ond cirkel. Forventningsangst er nemlig med til at piske det generelle angstniveau op, så man lettere aktiverer et angstanfald. Især socialfobikere, der begynder at arbejde med deres angst, vil desuden opleve, at angsten i den reelle situation ikke er nær så slem, som de forestillinger man har gjort sig forinden. Kan man holde forventningsangsten nede, vil man desuden opleve, at angsten i den reelle situation bliver endnu lavere end ellers. Er der noget, man kan gøre rent fysisk med sin krop for at reducere angsten? Ja, udover at træne åndedrætsøvelser og afspænding kan man sørge for at være fysisk aktiv. Fysisk aktivitet øger kroppens niveau af endorfiner og 5

6 reducerer det generelle angstniveau, så man kan tåle en større stressbelastning, før man oplever en angstreaktion. Endorfinniveauet falder i øvrigt, mens vi sover, hvilket er den biologiske årsag til, at nogle mennesker føler sig depressive, når de vågner om morgenen. Hvad med selvværd? Er angstlidelser ikke altid forbundet med lavt selvværd? Jo, og derfor går en meget vigtig del af terapien netop ud på at opbygge selvværdet. Her kan man fx starte med at se lidt på, hvordan man behandler sig selv. Taler man pænt til sig selv, og bakker man sig selv op, eller tillader man en konstant strøm af nedgørende og selvbebrejdende tanker at kværne i baghovedet Der er også noget om, at folk med angst ofte stiller urimeligt store krav til sig selv og deres præstationer, i forhold til hvad de forlanger af andre mennesker, ikke? Jo, i et forsøg på at komme følelsen af utilstrækkelighed til livs stiller den angstramte ofte store og helt urimelige krav til sig selv og får på den måde aldrig oplevelsen af at være OK, fordi sammenligningsgrundlaget er urealistisk. Ofte har hun svært ved at sætte grænser og sige fra og ligger i stedet under for»burde«og»skulle«, som er de rene»giftord«. Her går opgaven så ud på at finde frem til, hvad der er mere realistisk og rimeligt at forlange af sig selv. Er kognitiv terapi lige effektiv ved alle former for angst - panikangst, agorafobi, socialangst og generaliseret angst? Ja, men med det primære fokus på forskellige områder - det fysiske, andres vurdering, egen selvstændighed Og hvad med hypokondri. Kan det også behandles med kognitiv terapi, eller skal der andre midler til? Selv har jeg kun erfaring med hypokondri/sygdomsangst af meget svag styrke, og her har kognitiv behandling været effektfuld. (Se mere om dette emne i s pjece HYPOKONDRI/SYGDOMSANGST, red.). Er det muligt at overvinde angsten alene ved hjælp af kognitiv terapi, eller er det nødvendigt at supplere med medicin? Det må afgøres i det enkelte tilfælde. For nogle vil det være nok med kognitiv terapi, og er man i tvivl, synes jeg, man skal starte med at prøve terapien alene. Men hvis ens angst er stærkt invaliderende, kan det være nødvendigt at supplere med medicin for overhovedet at få angsten ned på et niveau, hvor man kan begynde at arbejde med den. Hvilke fordele er der ved kognitiv terapi frem for de traditionelle former for psykoterapeutisk behandling? Det karakteristiske ved kognitiv terapi er, at det er en konkret, handlingsorienteret terapiform. I forbindelse med andre former for psykoterapi får 6

7 du en stor selvindsigt og forståelse, men du får ingen konkrete redskaber til at tackle angsten. Det får du gennem kognitiv adfærdsterapi. Hvor længe tager det at slippe af med angsten, hvis man går i kognitiv behandling? Det er meget individuelt og afhænger dels af, hvor længe en person har haft sin angstlidelse, dels af, hvor omfattende lidelsen er. Desuden har det stor betydning, om man er motiveret til at arbejde med angsten og gør en indsats for at omsætte teori til praksis. En edderkopfobi kan som regel kureres på 1-4 timer, mens panikangst som oftest tager fra 5-15 timer. Jeg har hold med socialangst, hvor klienterne kommer 17 gange over fem måneder. Herefter får de fleste det væsentligt bedre, mens nogle har brug for lidt mere. Er man HELT fri for angsten, når behandlingen er slut? Angst er en naturlig reaktion på fare i alle menneskers liv - også når det gælder det psykiske liv. Forstået på den måde, at handler eller tænker man uhensigtsmæssigt i forhold til sin egen sunde psykiske balance, vil angsten typisk dukke op igen. Men i stedet for at gå i panik, hvis angsten dukker op, kan man bruge den til at tænke:»hov, nu har jeg glemt at lytte til mine egne grænser«. Desuden går behandlingen jo ud på at indarbejde et ændret og mere hensigtsmæssigt tankemønster, og den slags tager tid. Så man kan sige, at man får en forståelse af angsten, nogle metoder til at stoppe den samt et stort skub i den rigtige retning. Nogle skal måske arbejde videre med det resten af livet. Kan man få tilbagefald efter at have været i behandling med kognitiv terapi? Stress og traumatiske oplevelser kan godt aktivere de gamle mønstre igen. Men har man først en solid erfaring i, hvordan man tackler angst, vil man aldrig få det så slemt, som før man kom i behandling, lige som man hurtigere vil komme på benene igen. En del mennesker er kede af at ribbe op i deres fortid. De foretrækker at»lægge låg på«og undgår derfor alt, der har med psykoterapi at gøre. Kan disse mennesker hjælpes med kognitiv terapi? Det kan de godt. Det drejer sig jo om at ændre sine tankemønstre og sine overbevisninger, som de fremstår i dag. Og man kan sige, at det måske ikke er så vigtigt at vide nøjagtig, hvor de oprindelige tankemønstre og overbevisninger stammer fra. Det afgørende er, at man er parat og i stand til at blive bevidst om dem og ændre dem, så de bliver mere realistiske og ikke fremprovokerer angst. Hvis kognitiv terapi er så effektiv, hvorfor indgår den så ikke i højere grad som en naturlig del af det etablerede behandlingssystem? Det er et godt spørgsmål. 7

8 I Danmark så vi de første kognitive behandlingstiltag sidst i 1980-erne. Ca begyndte en mere formaliseret uddannelse af henholdsvis psykologer, læger og andet behandlingspersonale. Problemet med udbredelse af et nyt behandlingstiltag som dette er, at det tager mange år at uddanne tilstrækkeligt personale og indarbejde det i behandlingsrutiner som et kvalificeret tilbud i det offentlige behandlingssystem. Med hensyn til information til angstramte er et væsentligt tiltag i den rigtige retning. Hvor kan man søge hen, hvis man ønsker kognitiv behandling inden for det etablerede behandlingssystem? I København er Rigshospitalets Angstklinik én mulighed. Her arbejder man med en kombination af kognitiv terapi og medicinsk behandling. Bispebjerg Hospital, Psykoterapeutisk Daghospital, tilbyder også kognitiv terapi, men desværre kun i begrænset omfang. Endvidere tilbyder Bispebjerg Hospital kognitiv behandling af sygdomsangst/hypokondri. I Århus arbejdes der med kognitiv terapi på Psykiatrisk Hospital i Risskov. (Der tilbydes desuden kognitiv behandling i begrænset omfang på visse andre psykiatriske afdelinger rundt om i landet, red.). Hvilke muligheder er der for kognitiv behandling uden for det etablerede behandlingssystem, og hvad koster det? Uden for det etablerede behandlingssystem kan man søge til fobiskolerne, som findes i henholdsvis København, Aarhus, Ålborg og Randers. Nogle angstramte får kurset betalt af AF eller af kommunen, mens andre betaler af egen lomme. Priserne på de enkelte fobiskoler varierer meget efter hvilken type kursusforløb, man søger, idet der eksisterer mange forskellige tilbud tilpasset de forskellige angstlidelser. Alternativt kan man opsøge en privatpraktiserende kognitivt arbejdende terapeut. Se listen over disse terapeuter på SAKT s hjemmeside: Kan man få tilskud til behandlingen fra det offentlige? Nogle steder kan man få tilskud, men det er meget individuelt og afhænger af den enkeltes konkrete livsomstændighed, så man må i hvert enkelt tilfælde selv prøve at undersøge sagen i sin egen socialforvaltning. (Det er en god idé at tage informationsmateriale om angstlidelser med, når man skal tale med sin sagsbehandler, red.). Kunne man ikke her til sidst komme med et par trøstende ord og sige, at selv om der er en delvis genetisk forklaring på, hvorfor angstramtes alarmsystem virker meget effektivt, når det slås til, så er de overbevisninger og tanker, der aktiverer alarmsystemet, ikke genetisk betinget. De er»indkodet«i løbet af livet og skal»bare afkodes«igen!? Jo, netop! 8

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Flemming Jensen. Angst

Flemming Jensen. Angst Flemming Jensen Angst Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V. Lindhardt

Læs mere

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den?

HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? HVAD ER ANGST - og hvordan kommer jeg fri af den? PsykInfo Midt Horsens 21. november 2016 Kristian Kastorp autoriseret psykolog krikas@rm.dk Program Hvad er angst? Angstlidelserne Behandling af angst Hvorfor

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest

Angstlidelser og behandling. v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest Angstlidelser og behandling v/ autoriseret psykolog, Stine Hæk Klinik for OCD og Angstlidelser Regionspsykiatrien Vest 1 Dagsorden Hvad er angstlidelser og hvilke forskellige angstlidelser findes der?

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Psykolog John Eltong

Psykolog John Eltong Psykolog John Eltong Undervisningens formål Give dig en forståelse af, hvad angst er Hjælpe til bedre at kunne formulere hypoteser om, hvad der måske kunne være på færde med en borger Blive bedre til at

Læs mere

Information om behandling for Socialfobi

Information om behandling for Socialfobi Information om behandling for Socialfobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for socialfobi på en af angstklinikkerne i psykiatrien

Læs mere

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017

Angst diagnosen. Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst diagnosen Underviser: Majbrith Schioldan Kusk, April 2017 Angst Hvorfor taler vi ikke så meget om stress, angst og depression? Hvorfor beskæftige sig med angst? Rammer 350.000 voksne danskere Yderligere

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014

Angstens Ansigter. Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Angstens Ansigter Tove Niljendahl, sundhedsfaglig rådgiver PsykInfo 27-01-2014 Edward Munch s : Skriget Angst Angst er en grundlæggende følelse som er en naturlig del af menneskets overlevelsesmekanismer

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Angst-lidelser og angst-behandling

Angst-lidelser og angst-behandling Angst-lidelser og angst-behandling Kort om mig Ansat i Psykiatrien i Region Sjælland, Klinik for Lisisonpsykiatri Egen klinik i Roskilde Arbejdet siden 2003 som psykolog blandt andet med angst. Arbejdet

Læs mere

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Psykologisk Instituts klinik tilbyder behandling til et antal børn i alderen 7 17 år med angstproblemer som et led i instituttets

Læs mere

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag

ANGST. Socialangst Uddybende Uddybende artikel: Socialfobi Socialfobi opleves som en følelse af anspændthed og ubehag ANGST Angst omfatter symptomtilstande som panikangst, socialangst, generaliseret angst, agorafobi, enkeltfobi, tvangstilstande og posttraumatisk belastningsreaktion (defineres alle nedenfor). Først følger

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Depression. Depressionens negative spiral

Depression. Depressionens negative spiral Depression Hvad er depression? Mere end 200.000 danskere er til enhver tid deprimerede. Depression er en alvorlig psykisk lidelse, hvori der indgår både biologiske og psykologiske årsager. Depression findes

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Tinnitus. Hvad er tinnitus?

Tinnitus. Hvad er tinnitus? Tinnitus Hvad er tinnitus? Tinnitus er en oplevelse af indre lyd lokaliseret til ørerne eller mere diffust inde i hovedet. Lyden høres kun af personen selv og er ikke forårsaget af kilder fra omgivelserne

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Angst- og panikanfald

Angst- og panikanfald Bo Fischer-Nielsen og Trine Fredtoft Studenterrådgivningen 2005 Studenterrådgivningen Hvad er et angstanfald? Et angstanfald er en intens fysisk og mental kædereaktion, der kan opstå i en situation, som

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse

Depression. Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Depression Peter Christoffersen, overlæge, Psykiatrien i Distrikt Slagelse Hvad er depression Fakta: 200.000 personer i DK har depression En femtedel af befolkningen vil udvikle depression Depression er

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa. SIND Råd til pårørende www.kirstenjohansen.dk SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.dk SINDs Pårørenderådgivning Administration

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661

Autisme og Angst. Christina Sommer. Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Autisme og Angst Christina Sommer Psykologisk Ressource Center www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk 3166 4661 Frygt Frygt er en naturlig reaktion på en stimulus som truer ens velbefindende. Reaktionen

Læs mere

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår.

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår. Socialangst Frygter du konstant, at du vil gøre dig pinligt bemærket? Bekymrer du dig ekstremt meget om, hvad andre tænker om dig? Sætter du gerne dig selv gennem et tredjegradsforhør i forhold til alle

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011

Koncert mod Angst. Rådhushallen. Ringkøbing. Onsdag d. 16. november 2011 Koncert mod Angst Rådhushallen Ringkøbing Onsdag d. 16. november 2011 Angst & OCD Angst & OCD Angst og frygt er et eksistentielt grundvilkår en del af det at være menneske. Det bliver til egentlige angstlidelser,

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Kort samtale En transteoretisk model

Kort samtale En transteoretisk model Kort samtale En transteoretisk model Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Tre varianter Brief Advice Kort samtale Kan varetages af alt personale i f.eks sundhedscenter Udvidet

Læs mere

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Depression. - Måske er du deprimeret.

Depression. - Måske er du deprimeret. Depression Virker livet ligegyldigt og meningsløst? Er den person du plejede at være forsvundet langt væk, og trækker ud dig helst ind i dig selv uden at kunne se nogen vej videre? - Måske er du deprimeret.

Læs mere

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge

Psykiatri. Information om DEPRESSION hos børn og unge Psykiatri Information om DEPRESSION hos børn og unge 2 HVAD ER DEPRESSION hos børn og unge? Depression er en sygdom, der påvirker både sind og krop. Børn og unge med depression oplever at være triste,

Læs mere

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe?

Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Angst & OCD Hvad er det? Hvordan kan det forstås? Hvad kan man gøre for at hjælpe? Kulturcenter Limfjord, Skive Torsdag d. 10. oktober 2013 Angst & OCD Angst & OCD Angstreaktioner er livsvigtige Flygt

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Iver Hecht Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Familiecentret Vibygård Terapeutisk døgn og dagbehandling af familier igennem 29 år. Startede

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

ANGST ET VILKÅR FOR MANGE

ANGST ET VILKÅR FOR MANGE ANGST ET VILKÅR FOR MANGE 20-09-2017 Angst skal opdages og behandles Et stigende antal børn og unge oplever angst. Angst for ikke at kunne slå til, for krig, terror, sygdom, død, vold og meget andet. Hvis

Læs mere

ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER. PsykInfo Midt SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG

ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER. PsykInfo Midt SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG ANGST EN SYGDOM MED STORE KONSEKVENSER SKJERN D. 6. APRIL 2016 VED TENNA UDESEN, ANGSTRAMT OG MALENE KLINDT BOHNI, PSYKOLOG PsykInfo Midt NORMAL ANGST NORMAL ANGST KÆMP FRYS FLYGT Formål: Sætter kroppen

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Forskelle og fællestræk Vi er alle forskellige, det er personer med ADHD også. Derfor kan man ikke generalisere. Alligevel gør vi det når vi taler om ADHD,

Læs mere

Psykisk førstehjælp til din kollega

Psykisk førstehjælp til din kollega Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Projekt Udenfor I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR 22. april 2015 I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling. ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved

Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling. ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved Personlighedsforstyrrelse og Mentaliseringsbaseret behandling ved Tom Skaarup-Hille og Karen Sandahl, psykologer i Psykiatrisk Klinik i Næstved Program Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk Begrebsafklaring psykiatri Majbrith Schioldan Kusk Lidt om de gales historie Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er

Læs mere