Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I"

Transkript

1 Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless Alarm System. Systemet er enkelt at installere og er designet med brugeren i tankerne. Alle komponenter er selvstændige, og der kræves ingen forbindelse mellem enhederne. Det er ikke nødvendigt at ødelægge hjemmets udsmykning, løfte tæpper eller fremføre kabler. Du kan installere op til 20 enheder i systemet. Foruden ekstra dør/vindueskontakter, PIR-enheder og røgdetektorer kan du tilføje håndsendere som fjernbetjening og tastaturer for ekstra betjeningsbekvemmelighed. Der skal ikke tilsluttes nogen ledninger i stikkontakten, og det er ikke nødvendigt at få hjælp fra en kvalificeret elektriker. Alle komponenter er batteridrevne (alle batterier er inkluderet). Batterierne virker i 2 år eller mere, før de skal udskiftes. Regelmæssig afprøvning og udskiftning af batterier (når det meddeles af systemet) vil optimere driftssikkerhed og ro i sindet. Alle systemets dele er»sabotagebeskyttet. Ethvert uautoriseret indgreb på systemet vil udløse en alarm. Denne funktion kan deaktiveres af brugeren, når der skal skiftes batteri. Systemet har en fast 20 sekunders indgangs/udgangstid ved brug med et tastatur. Funktionen giver dig tid til at forlade hjemmet, når systemet tilkobles. Ved ankomst giver funktionen dig tid til at frakoble systemet, uden at alarmen aktiveres. Bemærk, at der ikke er nogen nedtælling, når du bruger en håndsender til at til- og frakoble systemet. Når sirenen udløses, hyler den i 10 minutter. Vær yderst forsigtig ved brug af stiger eller trapper, og følg producentens anvisninger. Vær forsigtig, når du bruger hånd- og elværktøj, og følg producentens retningslinjer, når du bruger dem. Sørg for at anvende det rigtige værktøj. Brug beskyttelsesbriller eller beskyttelsestøj, når det er nødvendigt. Sirenen er ekstremt høj, så sørg for at stå på sikker afstand inden afprøvning. Særlige bemærkninger om kompatibilitet: TDette alarmsystem er IKKE kompatibelt med SmartHome Alarm, HSA6000-serien og HSA3000-seriens tilbehør. Bemærk præfikset EF- foran delnummeret, som angiver kompatibilitet. 1 Planlægning af placering 2 2 Pak alle delene ud 3 3 Yderligere tilbehør 4 4 Programmering af det sirenebaserede system 5 5 Montering af enheder 6 6 Brug af systemet 8 7 Tilføjelse af tilbehør 10 7 Specifikationer 11 8 Udskiftning af batterier 12 9 Fejlfinding 14 Anbefalet installationssekvens Vi anbefaler, at du følger den enkle installationssekvens, overskrifter nummereret 1-5. Oplysninger og illustrationer kan ændres i dokumentet. forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og produktdesign, når som helst, uden varsel. er et registreret varemærke ASSA ABLOY. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Planlægning af placering 1Find de bedste steder til at placere enhederne for at opnå maksimal beskyttelse. Udvælg placeringerne, men monter ikke enhederne på nuværende tidspunkt. Rækkevidde Alle enheder skal placeres højst 30 meter fra styreenheden og må ikke monteres på eller i nærheden af store metalgenstande. Undgå oplagte kilder til elektrisk interferens, såsom køleskabe og mikrobølgeovne. Hjælp-knap som tilbehør Hjælp-knappen giver ekstra beskyttelse til dig og din familie. Hvis der er behov for hjælp, kan knappen aktivere alarmen med det samme - selv når systemet er frakoblet. Monteres i brysthøjde for at opnå større brugervenlighed Monteres på flade vægflader Kun beregnet til indendørs brug Utilgængeligt for børn Skjult, men let tilgængelig. Sirene (kun til indendørs brug) Sabotagekontakter Sørg for ved montering af enhederne, at eventuelle sabotagekontakter lukker helt. På ujævne flader kan det være nødvendigt at indsætte en pakning bag kontakten for at opnå bedre driftssikkerhed. Vælg en position på en indvendig væg, hvor sirenen vil være mest fremtrædende. Opsæt den så højt som muligt, ude af rækkevidde. Bemærk: Sirenen skal placeres centralt i forhold til tilbehøret for så vidt muligt at minimere afstanden. Røgdetektor Monteres midt på loftet over en trappegang eller midt på loftet i en gang, hvor der er størst sandsynlighed for, at røgen detekteres. Monteres ikke i hjørner eller over kogeapparater og varmeapparater. Installer ekstra detektorer, hvis der er lukkede døre, som kan forhindre røgen i at nå detektoren. Dør/vindueskontakter Brug en dør/vindueskontakt på en dør, der bruges som hovedindgang og -udgang, som regel hoveddøren. Den anden dør/ vindueskontakt kan anvendes til at beskytte en anden indgang, fx en bagdør. Monteres så højt som muligt. En PIR-enhed må ikke pege mod denne dør eller dette vindue. 2 Udpakning af systemet Den nemmeste måde at komme til at kende systemet på og hurtigt få det op at køre er at få alle enheder og tilbehør programmeret på en bordplade, før de placeres og monteres. Programmering af DIP-switch Sabotagekontakt Sirene Tænd-sluk-knap Kodningsknap Batterirum 4 x D-celler 1 Tag dækslet af ved at løsne den ene skrue på låget. 2 Sørg for, at DIP-switchenes position er som vist i diagrammet. Hvis kontakterne er indstillet forkert, skal de indstilles som vist. 2 Tænd ikke for tænd-sluk-knappen på dette tidspunkt. Dør/vindueskontakt EF-DC 1 Træk batterisparefligen ud på siden for at aktivere batteriet. Statuslampe Kodnings/testknap Dækselskrue Håndsender-fjernbetjening - tilbehør Kan bruges uden for lokalerne og sættes i din nøglering. NORMAL PIR movement detectors 1 Træk plastikfligen ud bag på PIR-enheden. Det aktiverer batterierne. (Man kan se en rød lampe blinke gennem linsen. Det varer 30 sek. og viser, at komponenten nulstilles.) PIR-bevægelsesdetektor Monteres således, at en ubuden gæst normalt ville bevæge sig på tværs af PIR-enhedens aktiveringsområde. Højden skal være 1,9-2 meter over gulvet. Placering i et hjørne vil sikre en bredere dækning af rummet. Monter ikke PIR-enheden, hvor aktiveringsområdet vil generes af fx gardiner, udsmykning mv. Ret den ikke direkte mod varmekilder, såsom ildsteder eller varmtvandsbeholdere, og placer den ikke lige over en radiator. Undgå at montere PIR-enheden lige over for et vindue. Ret ikke PIR-enheden mod en dør, der er beskyttet af en dør/vindueskontakt. Tastatur-fjernbetjening Tastaturet skal placeres ved siden af hovedindgangen/- udgangen, så systemet kan til- og frakobles inden 20 sekunder efter, at du er kommet ind i eller har forladt lokalerne. Sørg for, at tastaturet ikke er synligt udefra. Monteres i brysthøjde for at opnå større brugervenlighed Kun beregnet til indendørs brug Udvidelse af systemet Tastatur-fjernbetjening EF-KP 1 Træk batterisparefligen i plastik ud, bag på tastaturfjernbetjeningen. Det aktiverer batterierne. Udvid systemet på et senere tidspunkt for at øge sikkerheden, eller fordi dine behov har ændret sig. Du kan fx tilføje ekstra PIR-detektorer og ekstra dør/ 2 vindueskontakter (20 enheder i alt, inklusive tastatur). 3 Sensor Magnet DIP-switches DSW 4: Sirens som master/slave (kun On-position) DSW 3: Ikke i brug (tilsyn) DSW 2: Jamming detektion DSW 1: Nulstilling af sirene Lysdiode Kodnings/testknap Afstand højst 10 mm Væk Aktiver/ kodningsknap Panikknap A Panikknap B Lysdiode Kodningsknap = tryk på 8 og 9 samtidig Deaktiver Hjem Aktiver

3 3 Yderligere tilbehør Programmering af det sirenebaserede system 4 (uden betjeningspanel) Håndsender-fjernbetjening - tilbehør 1 åbn batterirummet med en mønt ved at dreje dækslet i den store pils retning, så den lille pil er ud for den runde prik. 2 Læg CR2032-batteriet i, og sæt dækslet på igen Batteridæksel Møntåbning Låst Oplåst Lysdiode Væk Aktiver/kodningsknap Nødknap Hjem aktiveringsknap Deaktiveringsknap Sirenen er kernen i systemet. Alle komponenter skal genkendes af sirenen. ADVARSEL Vær forberedt på, at sirenen lyder meget højt! Sørg for ikke at aktivere sirenens sabotagekontakt unødigt. INDSTILLING 2 Aktiver/deaktiver påvisning af jamming og interferens: Indstil DIP-switch 2 til påvisning af interferens. Skift til On for at aktivere og Off for at deaktivere (anbefalet standard). 1 Indstil sirenens tænd-sluk-knap på ON Kodnings/testknap Lysdiode (Der høres en kort biplyd.) Røgdetektor EF-SD 1 Tag dækslet af, og læg tre AA-batterier i Når sirenen strømforsynes, aktiveres kodningsfunktionen i 3 timer. Al sabotagebeskyttelse er deaktiveret i dette tidsrum. Sørg for, at ALLE enheder er monteret, før denne funktion udløber. NORMAL 2 Røgdetektoren vil nu starte en selvkalibreringsfunktion i min. Herefter aktiveres normal funktion. Hjælp-knap EF-PB 1 Systemet er forhåndskodet fra fabrikken, og det vil normalt genkende alle enheder (i dette sæt). Hvis elementerne ikke bliver genkendt, hvis de slettes ved et uheld, eller der er købt tilbehør, skal du trykke på kodnings/handlingsknapperne på tilbehøret (når tænd-sluk-knappen tændes første gang, og mens kodningsfunktionen er aktiv) for at indkode hver enkelt enhed i systemet. Tryk ikke på sirenens kodningsknap. Se i kapitel 2, hvor kodningsknappen er placeret. Sirenen bipper, hver gang den modtager et signal for indkodning. Denne enhed er udstyret med den nyeste type radiomodtager med FM-radio-teknologi. Når systemet er tilkoblet, vil ethvert kriminelt forsøg på at genere detektoren transmission udløse en alarm. Hvis alarmen ofte udløses af interferens, kan det skyldes et højt niveau af usædvanlige radiosignaler i området. Nogle typer elektronisk udstyr kan generere denne form for radiointerferens. Hvis det mod forventning skulle ske, at du får problemer med interferens, anbefales det, at du slår påvisning af interferens fra. Tag dækslet af ved at løsne fastspændingsskruen, og læg CR2032-batteriet (medfølger) i som vist (1). Sørg for, at batteriets polretning overholdes. 3 Systemet er nu klar til vægmontering. Panik/kodningsknap 4 5

4 Montering af alarmenheder 5Sørg for, at sirenens sabotagekontakt er deaktiveret, før tastaturet og sirenen monteres. Montering af sirenen Montering af tastatur Montering af dørkontakt Montering med skruer og rawlplugs Sørg for, at sabotagekontakten er trykket helt ind, når sirenen monteres. Hvis der er et mellemrum, skal det fyldes ud med egnet afstandsmateriale. Fjeder fast komprimeret mod væggen 1 Slå monteringshullerne ud. Bor huller i væggen, og brug monteringshullerne som skabelon. 2 Fastgør vægstifterne i væggen, og fastgør bagsidedækslet med de medfølgende skruer. Fastgør forsiden af tastaturet på bagpladen. Skabelon Dør/vindue 1 Løsn den nederste skrue, og åbn dør/vindueskontakten. 2 Slå hullerne på bundpladen ud som vist. 3 Bor huller i monteringsfladen, og brug hullerne på bundpladen som skabelon. Skabelon Rund sirenebase Fjederstyr Væg 4 Monter rawlplugs (hvis påkrævet), og fastspænd med de medfølgende skruer. 1 Skru sirenen fast i væggen gennem de 4 monteringshuller på sirenebasen ved hjælp af de medfølgende store skruer og rawlplugs. Hvis der er et mellemrum mellem væggen og sabotagekontaktens mekanisme, skal det fyldes ud med egnet afstandsmateriale. 2 Fastgør sirenens dæksel med fastspændingsskruen. Montering af andre enheder Find det sted, hvor enheden skal monteres, se afsnittet»planlægning af placering«, der indeholder forslag. Inden du går videre med at montere enhederne fysisk, er det nyttigt at sikre, at de ikke er uden for radioens rækkevidde ved at udføre en enkel test af dækningen. Kontroller, at systemets sabotagekontakt er deaktiveret. Tastatur: Hold tastaturet på det ønskede sted, og tryk på aktiveringsknappen. (Sirenen bipper som bekræftelse.) Batterispareflig Montering af PIR-enhed Skabelon til vægmontering x 2 1 åbn PIR-enheden ved at løsne den nederste skrue. Slå de relevante huller ud på bundpladen, hvor plastikken er tyndere. De 2 midterste huller er til flad vægmontering, og de 4 huller i siden er til hjørne montering. Sensor Magnet Afstand højst 10 mm 1 Find det sted, hvor dør/vindueskontakten skal monteres. Den skal monteres mellem dør/vinduesrammen og dør/ vindue som vist øverst i åbningen. Magneten skal være på døren/vinduet, og sensoren skal placeres på rammen. Vinduer kan beskyttes på samme måde som døre. Sørg for, at sabotagekontaktens fjeder er trykket helt sammen. Afstanden mellem magnet og sensor skal højst være 10 mm, når den er lukket (måske kortere afhængigt af det faktiske miljø). Udfør en simpel test for at se, om magneten er inden for sensorens rækkevidde: Hold magneten og sensoren på plads, og træk dem derefter fra hinanden. Hvis sensorens lysdiode tænder, betyder det, at de to elementer er inden for rækkevidde. 5 Monter sensoren igen, og spænd skruen. 6 Test sensoren ved at trykke på testknappen og åbne og lukke døren/vinduet. Lysdioden skal tænde, når døren/vinduet åbnes. Installationen er nu afsluttet. Montering af Hjælp-knappen 1 Slå skabelonhullerne ud (hvor plastikken er tyndere). 2 Brug hullerne som skabelon, og bor huller i væggen. Sæt rawlplugs i, hvis enheden monteres i gips eller mursten. Skru den bageste del fast på væggen. 3 Sæt dækslet på, og spænd skruen. Montering af røgdetektor 1 Bundpladen har to monteringsriller. Brug rillerne som skabelon, og bor huller. Sæt rawlplugs i ved montering i gips. Skru den bagerste del fast i loftet ved hjælp af de medfølgende skruer. Hjælp-knap: Hold enheden på det ønskede sted, og tryk på nødknappen i 2 sekunder. (Sirenen skal reagere med en enkelt biplyd.) Alle andre enheder: Hold enheden på det ønskede sted, og tryk på kodnings/testknappen. (Sirenen skal reagere med en enkelt biplyd.) Når du er tilfreds, og enhederne fungerer på de valgte placeringer, skal du fortsætte med installationen som beskrevet på næste side. Hvis sirenen ikke reagerer, kan placeringen være uden for dens dækningsområde. Prøv i så fald alternative placeringer, indtil der opnås pålidelig radiokontakt. Batteriflig Skabelon til vægmontering x 2 Skabelon til hjørnemontering x 4 2 Bor huller i væggen, og brug hullerne på bundpladen som skabelon. Fastgør bundpladen med de medfølgende skruer. 3 Monter PIR-enheden igen, og spænd den nederste skrue. Montering med klæbepuder 1 Rengør monteringsfladen med et egnet affedtningsmiddel. 2 Fjern beskyttelsesfilmen fra den ene side af klæbepuden, og sæt den på bagsiden af sensoren og magneten. 3 Fjern den resterende beskyttelsesfilm, og tryk fast på plads. 4 Test sensoren ved at trykke på testknappen og åbne og lukke døren/vinduet. Lysdioden skal tænde, når døren/ vinduet åbnes. Installationen er nu afsluttet. 2 Monter hovedenheden på beslaget. Sabotagekontakten aktiveres igen automatisk efter 3 timer (efter sirenens tænd-sluk-knap blev tændt første gang). Du kan også aktivere sabotagekontakten manuelt ved at deaktivere på tastaturet (deaktiver og PIN-kode: 0000). 6 7

5 Brug af systemet 6Aktiver og deaktiver systemet flere gange for at øve dig. Udløs alarmen ved at aktivere systemet og åbne beskyttede døre/vinduer og gå forbi PIR-enhederne. Herefter skal PIN-koden indtastes, og du skal vise resten af familien, hvor nemt systemet er at bruge. PIR-enhederne har en indbygget standbytimer for at spare på batteriet. Hvis der ikke sker nogen bevægelse foran PIR-enhederne i 1 minut, vil PIRenhederne være i klar-funktion, og al bevægelse vil nu blive rapporteret. PIR-enhederne vil være i standby i 1 minut efter rapportering. Bevægelse, der registreres i løbet af standbytiden, vil ikke blive rapporteret, og det vil forlænge standbytiden med yderligere 1 minut. Aktivering af systemet Tastatur/håndsender: Tryk på Aktiver (Sirenen bipper/blinker én gang. Ingen hørbar nedtælling.) Tastaturet aktiverer systemet med en 20 sekunders udgangsperiode. Alle detektorer ignoreres (bortset fra sabotagekontakterne). Systemet kan aktiveres, når du er inde i det beskyttede område i lokalerne. Håndsenderen vil tilkoble systemet øjeblikkeligt uden en 20 sekunders forsinkelse. Hvis en detektor herefter aktiveres, udløses alarmen med det samme. Systemet skal aktiveres, når du er uden for det beskyttede område i lokalerne. Frakobling af systemet Tastatur: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Tastatur: Tryk på Deaktiver. (Sirenen bipper to gange og blinker.) Tastatur: Hvis systemet er aktiveret med et tastatur, vil der være et 20 sekunders tidsrum til at komme ind, som begynder, når den første detektor aktiveres (normalt en vindues/dørkontakt ved hovedindgangen). I dette tidsrum ignoreres alle detektorer. Hvis systemet ikke deaktiveres, før tidsperioden udløber, vil alarmen blive aktiveret. Systemet har ikke en hørbar nedtælling i løbet af indgangsperioden, men sirenen bipper én gang, når den første detektor udløses. Håndsender: Hvis systemet er aktiveret med en håndsender, vil der ikke være en 20 sekunders indgangsperiode, og enhver detektoraktivering vil medføre øjeblikkelig alarm. Systemet skal deaktiveres, når du er uden for det beskyttede område i lokalerne. Slukning af sirenen Tastatu: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Håndsender: Tryk på Deaktiver. (Sirenen slukkes og bipper derefter to gange og blinker.) Ændring af tastaturets PIN-kode 1 åbn indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast den aktuelle PIN-kode (standardindstilling er 0000). 2 Tryk på panikknap B. 3 Indtast en ny 4-cifret PIN-kode. 4 Tryk på Aktiver for at bekræfte. 5 Afslut indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange for at afslutte proceduren med ændring af koden. Eller vent i 5 minutter, til tastaturet afslutter testtilstanden automatisk. (Tastaturets lysdiode holder nu op med at blinke.) Hvis PIN-koden ikke ændres, skal du gentage ovenstående procedure hurtigt uden ophold. If the PIN code doesn t change, repeat the above procedure quickly without gaps. Sabotagealarmadvarsel Hvis en enheds sabotagekontakter forstyrres, aktiveres en sabotagealarm, hvor sirenen høres. Alarmen kan afbrydes som beskrevet i Slukning af sirenen. Hvis der opstår en vedvarende sirenesabotagefejl, høres en serie med 5 biplyde, når systemet tilkobles. Sirenen skal i så fald kontrolleres for eventuelle monteringsfejl, og sirenens låg skal efterses. Brug pakningsmateriale, hvis vægflade er ujævn. Forrige alarmadvarsel Hvis en alarm er blevet udløst og er udløbet (mens brugeren er væk), vil sirenen lyde i 3 sekunder, når systemet frakobles (når brugeren kommer hjem). * Advarsel: hvis dette sker, kan tyven stadig være i lokalerne. Min PIN-kode: (skriv din PIN-kode her, så du ikke glemmer den) Brug af Hjælp-knappen Aktiver: Tryk på panikknappen i 3 sekunder. Lampen tænder kortvarigt, og sirenen aktiveres. Afbryd: Tryk på panikknappen i 10 sekunder. Lampen tænder kortvarigt, og sirenen afbrydes. Bemærk venligst, at når alarmen slukkes med Hjælp-knappen, frakobles systemet ikke. Hvis alarmen er aktiveret, før den udløses, vil systemet blive aktiveret igen efter at være afbrudt med Hjælp-knappen. Brug af røgdetektoren Røgdetektoren giver advarsel om brand ved at tænde den indbyggede sirene, lampen og hovedsirenen (EF-BXINT). Røgdetektering Når der registreres røg, vil enheden aktiveres i mindst 10 sekunder med en totonealarm, og lysdioden blinker ved en lokal brandalarm. Detektoren vil også aktivere hovedsirenen. Hvis du trykker på testknappen, når en alarmtilstand er aktiv, slukkes alarmen i 10 minutter, og røgdetekteringen fortsætter igen automatisk efter dette tidsrum. Hvis røgtætheden stadig er over alarmgrænsen, forbliver røgdetektoren i alarmtilstand, og den gentager den lokale brandalarm og aktiverer hovedsirenen igen. Test Der skal udføres en test af røgdetektoren på en regelmæssig, månedlig basis. Tryk på testknappen for at få lysdioden til at blinke, den hørbare sirene lyder og sender et radiotestsignal til sirenen, når knappen slippes. Hvis der ikke sker noget, når du trykker på testknappen, skal batterierne udskiftes. Kalibrering Røgdetektoren skal muligvis kalibreres for at sikre, at den fungerer optimalt. Det gøres ved at trykke på testknappen, indtil lysdioden blinker og bipper efter 10 sekunder. Detektoren vil herefter begynde sin egen kalibreringsrutine. Panikalarm med tastatur Aktiver: Tryk på panikknap A og panikknap B samtidig. Afbryd: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Panikalarm med håndsender Aktiver: Tryk længe på panikknappen. Afbryd: Tryk på Deaktiver. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. (Lysdioden på tastaturet begynder at blinke) Funktionsindstilling: Tryk på panikknap A efterfulgt af en af følgende nummertaster: 1 Send kodnings/testsignal (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 3 Aktiver sirenens sabotagekontakt 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration første gang) 5 Afslut kodningstilstand Afslutning af indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Sirenens sabotagekontakt (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. 8 9

6 7 Tilføjelse af tilbehør i et eksisterende system Specifikationer For at opnå ekstra beskyttelse kan du tilføje ekstra dør/vindueskontakter, PIR-enheder, håndsender-fjernbetjeninger, tastatur-fjernbetjeninger, Hjælp-knapper og røgdetektorer. Disse enheder kan købes separat hos din lokale forhandler. Tilføjelse af enheder i et allerede installeret system. Det installerede system vil blive styret med en håndsender eller et tastatur. Med et eksisterende tastatur: 1 Aktiver indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden. (Angives ved at lysdioden blinker kontinuerligt.) 2 Aktiver indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast 2. (Sirenen vil bippe som svar.) 3 Aktiver kodningstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast 4. (Sirenen vil bippe som svar.) 4 KODNING: Tryk på enhedens kodnings/ testknapper på de nye enheder (se i kapitel 2, hvor knappen er placeret) for at udløse kodningssignaler. Eksempler: Hvis du vil tilføje en ny håndsender, skal du trykke på den øverste knap (aktiver/kodning). For at tilføje et nyt tastatur skal du trykke på knap 8 og 9 samtidig for at overføre kodningssignaler. (Sirenen bipper, når hver enhed kodes.) 5 Afslut kodningstilstand: Når alle enheder er kodet, skal du trykke på panikknap A og 5 for at afslutte kodningstilstanden. 6 Tænd systemets sabotagebeskyttelse: Tryk på panikknap A og 3 for at aktivere sabotagebeskyttelse igen. Med en eksisterende håndsender: 1 Tryk på knappen Aktiver og Hjem samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke, for at slukke for sabotagebeskyttelse, mens du installerer den nyeenhed. (Sirenen vil bippe som svar.) 2 Tryk på Hjem og nødknappen samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke for at aktivere kodningstilstanden. (Sirenen vil bippe som svar.) 3 Tryk på enhedens kodnings/testknapper på de nye enheder (se i kapitel 2, hvor knappen er placeret) for at udløse kodningssignaler. Eksempler: Hvis du vil tilføje en ny håndsender, skal du trykke på den øverste knap (aktiver/kodning). For at tilføje et nyt tastatur skal du trykke på knap 8 og 9 samtidig for at overføre kodningssignaler. (Sirenen bipper, når hver enhed kodes.) 4 Når alle enheder er kodet, skal du trykke længe på knappen Deaktiver for at afslutte kodningstilstanden. 5 Tryk på Aktiver og nødknappen samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke, for at aktivere sabotagebeskyttelse igen. Alle enheder Environmental conditions Omgivelsesforhold -10 C til 40 C, relativ fugtighed 70 % ikke-kondenserende for alle enheder. Radioens operationelle rækkevidde 30 m i en typisk installation i et hjem, rækkevidden kan variere alt efter bygningskonstruktion, enhedens placering og RF-miljøet. Kabinetter i ABS/polycarbonat Sirene (kun til indendørs brug) Sirenens output 1104 dba lydtryk ved 1 m minimum. Strømforsyning 6 V, 4 x D alkaliske celler. Typisk levetid 2,5 år. Passiv infrarød (PIR) detektor Alarmbehandling: Mikroprocessorstyret sekventiel dual edge-impulstæller med impulslængdefølsomhed. Strømforsyning 4,5 V, 3 x AAA alkaliske celler. Typisk levetid uden opsyn i hjem, 2 år. Bevægelsesdetekteringsområde 12 m, 110 Dør/vindueskontakt Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid uden opsyn i hjem, 2 år. Røgdetektor Strømforsyning 4,5 V, 3 x AA alkaliske celler. Typisk levetid i hjem, 3 år Testet i henhold til EN54 Håndsender-fjernbetjening Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år Tastatur-fjernbetjening Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år Hjælp-knap Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år 7 Afslut indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange for at afslutte. (Tastaturets lysdiode holder nu op med at blinke.) 10 11

7 Udskiftning af batterier 8Brug altid alkaliske batterier eller den korrekte type møntceller som erstatning, fordi alle andre batterier kan forårsage problemer med driften af systemet. Typisk levetid for batterier er to år. Sørg for at følge anvisningerne, når der skiftes batterier i sabotagebeskyttede enheder. Sirene Sirenen vil udsende en serie biplyde under til- og frakobling af systemet, når batterierne begynder at være afladet. Efter advarslen, vil batterierne have strøm nok til 1 måneds normal funktion, før de er helt afladet. 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. Batterierne udskiftes således: 2 Tag sirenens låg af, og sluk for sirenens strømforsyning. 3 Løsn de fire skruer på låget til batterirummet, og tag dem ud. 4 Tag de fire batterier ud, og udskift dem med fire nye alkaliske»d«celler. 5 Tænd sirenens strømforsyning og kontroller, at sirenen bipper. Bemærk! Når batterierne er udskiftet, og systemet tændt, vil sabotagebeskyttelsen være inaktiv i 3 timer for at tillade montering. 6 Sæt batterirummets låg og skruer på igen, og fastspænd sirenens låg. Sabotagebeskyttelsen aktiveres automatisk, når de 3 timer er gået. PIR-enhed Når batteriets ladestand er lav, vil lysdioden blinke, når der registreres en bevægelse. Batterierne udskiftes således: 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. 2 Løsn kassens skrue, og tag PIR-sensoren ud fra bundpladen for at få adgang til de tre AAA-batterier. 3 T ryk på kodningsknappen for at tømme den resterende effekt. 4 Indsæt nye alkaliske batterier i henhold til korrekt polaritet. 5 Sæt sensoren på bundpladen igen, og spænd kassens nederste skrue. Aktiver sabotagebeskyttelsen igen. PIR-enhedens sabotagebeskyttelsesforhold vises også ved, at en lysdiode blinker. Kontroller sabotagebeskyttelsen, før du skifter batterierne. Dør/vinduessensor Når batteriets ladestand er lav, tænder lysdioden, når døren/vinduet åbnes, eller når sabotagebeskyttelsen udløses. Batteriet udskiftes således: 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. 2 Løsn skruen på kassen, og tag dør/vinduessensoren af bundpladen for at få adgang til batteriet 3 Brug en skruetrækker til forsigtigt at løfte det gamle batteri ud. 4 Indsæt en ny CR2032 møntcelle med +-siden opad. 5 Skub batteriet ind i holderen. Bemærk at +-kontaktens stikben skal være over batteriet. Se billedet på side Sæt sensoren på bundpladen igen, og spænd kassens nederste skrue. Aktiver sabotagebeskyttelsen igen. Dør/vinduessensorens sabotagebeskyttelsesforhold vises også ved, at en lysdiode blinker. Kontroller sabotagebeskyttelsen, før du skifter batterierne. Røgdetektor Lysdioden blinker, og der høres en biplyd for hvert 30. sekund for at angive lav batteriladestand. Udskift batterierne så hurtigt som muligt med nye AA alkaliske batterier. Hjælp-knap Tag dækslet af ved at løsne monteringsskruen, og sæt et nyt CR2032-batteri i. Tastatur Bemærk: Deaktiver sirenens sabotagebeskyttelse, før du fortsætter (side 9, tabel 1) Når batteriets ladestand er lav, vil lysdioden blinke, når der trykkes på en tast. Batteriet udskiftes således: 1 Skru de to tastaturkasseskruer af, og tag tastaturets bagside af for at få adgang til batteriet. Brug en skruetrækker til forsigtigt at løfte det gamle batteri ud. 2 Indsæt en ny CR2032 møntcelle med +-siden opad. 3 Skub batteriet ind i holderen. Bemærk at +-kontaktens stikben skal være over batteriet. Se billedet nedenfor. 4 Tryk på en taltast og kontroller, at lysdioden tænder. Hvis lysdioden tænder, er det nye batteri korrekt isat. Skru tastaturet sammen igen. Udskiftningen af batteriet er færdig. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. (Lysdioden på tastaturet begynder at blinke) Funktionsindstilling: Tryk på panikknap A efterfulgt af en af følgende nummertaster: 1 Send kodnings/testsignal (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 3 Aktiver sirenens sabotagekontakt 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration første gang) 5 Afslut kodningstilstand Afslutning af indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Brug en flad skruetrækker til at tage Sirenens sabotagekontakt batteriet ud. (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Håndsender Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. Når (Lysdioden batteriets på tastaturet ladestand begynder er lav, at blinke) vil lysdioden lyse svagt, når der Funktionsindstilling: trykkes på en tast. Batteriet udskiftes således: Tryk på panikknap A efterfulgt af 1 Drej en af batteridækslet følgende nummertaster: mod uret til ulåst position med en mønt, og 1 tag Send dækslet kodnings/testsignal og batteriet ud. (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 2 Indsæt 3 Aktiver en ny sirenens CR2032 sabotagekontakt møntcelle med +-siden opad. 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration 3 Sæt første batteridækslet gang) på igen. 5 Afslut kodningstilstand 4 Tryk på en vilkårlig tast og kontroller, at lysdioden tænder. Afslutning af indstillingstilstand: Hvis Tryk lysdioden på Deaktiver tænder, to gange. er det nye batteri korrekt isat. Udtagning og isættelse af batteri. Dør/vinduessensor og tastatur Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Sirenens sabotagekontakt (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. VIGTIGT Isæt batteriet under de to flige, og klik det på plads

8 9 Fejlfinding Sirene Sirenen reagerer ikke på tastaturet Lav batteriladestand for tastatur eller dårlig forbindelse. Kontroller batteriets forbindelser og polaritet. Hvis OK udskiftes batteriet. Sirenens batterier er helt afladet. Kontroller sirenens batterier ved at tage sirenens dæksel af. Hvis sabotagealarmen ikke aktiveres, når det fjernes, skal batterierne udskiftes med nye alkaliske batterier med tilsvarende mærkeværdi. Tastatur ikke indkodet. Hvis sirenen udsender en sabotagealarm, når dækslet fjernes, og tastaturet er OK, skal tastaturet indkodes. Sirenen kan være uden for radioens rækkevidde. Sirenen udsender en 3 sekunders alarm ved frakobling Der har været en tidligere alarm, og der kan stadig være en ubuden gæst i lokalerne. Sirenen udsender en række biplyde ved til- eller frakobling. Sirenens batteriladestand er lav. Kontroller, at sirenen udsender en række biplyde ved til- og frakobling, hvilket indikerer lav batteriladestand. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier. Sirenens sabotagekontakt er blevet generet. Kontroller, at sirenen kun udsender en række biplyde ved tilkobling, hvilket indikerer en sabotagetilstand. Kontroller, at sirenens dæksel sidder godt fast, og at sabotagekontaktens stempel er i kontakt med væggen. Hvis ikke, skal der anvendes egnet pakningsmateriale til at udfylde mellemrummet. Sirenen udsender en afbrudt tone, når en alarm aktiveres Sirenens batteriladestand er lav. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier. Tastatur Tastaturets lysdiode tænder ikke, når der trykkes på aktiveringstasten. Batteriet er helt opbrugt. Udskift batteriet med en CR2032 møntcelle. Tastaturets lysdiode virker ikke efter batteriskift. Batteriet er helt opbrugt. Udskift batteriet med en CR2032 møntcelle. Batteriet er sat forkert i, og batteriets +-kontakts stikben er skubbet ud til siden. Kontroller batterirummet, og sørg for, at batteriets +-stikben forbliver over batteriet. Sirenen reagerer ikke på brugerkoden for deaktivering Sørg for, at tastaturtilstanden er korrekt ved at aktivere testtilstand og trykke på knappen A og derefter 8. Bruger-PIN-kode glemt Se Tastaturets nulstillingsprocedure på næste side. PIR-enhed PIR-enheden reagerer ikke på bevægelse PIR-enhederne har en indbygget standbytimer for at spare på batteriet. Hvis der ikke sker nogen bevægelse foran PIR-enhederne i 1 minut, vil PIR-enhederne være i klar-funktion, og al bevægelse vil nu blive rapporteret. PIR-enhederne vil være i standby i 1 minut efter rapportering. Aktiver systemet for at afprøve funktionen. Forlad det beskyttede rum i mindst 1,5 min. før testen. PIR-enheden reagerer langsomt Dette er normalt. PIR-enheden har en avanceret filtrering af falsk alarm, der frasorterer tilfældige udsving og reagerer på ægte bevægelighed på tværs af synsfeltet, og den er mindre følsom, hvis man går direkte mod den. PIR-enheden udsender falske alarmer Kontroller, at ingen husdyr har adgang til det beskyttede område. Kontroller, at PIR-enheden ikke peger mod varmekilder eller bevægelige genstande, fx flagrende gardiner. Kontroller, at PIR-enheden ikke er monteret over konvektionsvarmeapparater eller peger direkte mod vinduer. PIR-enhedens lysdiode blinker Batteriernes ladestand er lav, eller sabotagekontakten generes. Kontroller, at sabotagekontaktens fjeder er i kontakt med basen. Hvis sabotagekontakten er OK, udskiftes batterierne med nye alkaliske batterier. PIR-enheden reagerer ikke på bevægelser, efter at der er trykket på test/kodningsknappen Batterierne er helt afladet. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier. Lysdioden blinker i 30 sekunder, mens komponenterne initialiseres. Dørkontakt Dørkontaktens lysdiode tænder Batteriernes ladestand er lav, eller sabotagekontakten generes. Kontroller, at sabotagekontaktens fjeder er i kontakt med monteringsfladen. Hvis sabotagekontakten er OK, udskiftes batterierne med nye alkaliske batterier. Dørkontakten reagerer ikke på døråbning, efter at der er trykket på test/kodningsknappen. Batterierne er helt afladet. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier Magneten er for langt væk fra dørkontakten. Kontroller, at afstanden mellem dørkontakt og magnet ikke er større end 10 mm. Sirenens nulstillingsprocedure Skub tænd-sluk-knappen til position Off. Tryk på kodningsknapperne et par gange for at udtømme al resteffekt. Indstil DIP-switch 1 på position On Skub tænd-sluk-knappen til position On. Vent i 5 sekunder. Indstil DIP-switch 1 på position Off Sirenen er nu nulstillet, og alle kodede enheder er slettet fra hukommelsen. Se kapitel 3 for konfiguration første gang. Vær opmærksom på, at alle enheder skal være indkodet på dette tidspunkt. Tryk på kodningsknappen på hver enkelt enhed for at indkode dem. Tastaturets nulstillingsprocedure Tastaturet er sabotagebeskyttet. Sørg for, at sirenens sabotagebeskyttelse er deaktiveret, før du åbner dækslet til tastaturet. Se på side 9, tabel 1, med hensyn til deaktiveringsproceduren for sirenens sabotagebeskyttelse. Åbn dækslet, og tag batteriet ud. Sæt det i igen, mens du trykker på taltast 3 (sørg for, at 3 holdes nede). Tastaturet nulstilles til tastaturkoden Tastaturet skal nu på ny indkodes i sirenen, se kapitel

9 NoPb E2 06/13 Bemærk: Affald af elektriske produkter og batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug, hvor der findes faciliteter. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds om genbrug. MÆRKET YALE, med den uovertrufne globale rækkevidde og produktserie, sørger for flere menneskers sikkerhed i flere lande end nogen anden forbrugerlåseløsning. Koncernen ASSA ABLOY er verdens førende producent og leverandør af låseløsninger, dedikeret til at imødekomme slutbrugernes behov for tryghed, sikkerhed og bekvemmelighed

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual HouseGuard Pro+ -alarmsystem dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere