Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I"

Transkript

1 Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless Alarm System. Systemet er enkelt at installere og er designet med brugeren i tankerne. Alle komponenter er selvstændige, og der kræves ingen forbindelse mellem enhederne. Det er ikke nødvendigt at ødelægge hjemmets udsmykning, løfte tæpper eller fremføre kabler. Du kan installere op til 20 enheder i systemet. Foruden ekstra dør/vindueskontakter, PIR-enheder og røgdetektorer kan du tilføje håndsendere som fjernbetjening og tastaturer for ekstra betjeningsbekvemmelighed. Der skal ikke tilsluttes nogen ledninger i stikkontakten, og det er ikke nødvendigt at få hjælp fra en kvalificeret elektriker. Alle komponenter er batteridrevne (alle batterier er inkluderet). Batterierne virker i 2 år eller mere, før de skal udskiftes. Regelmæssig afprøvning og udskiftning af batterier (når det meddeles af systemet) vil optimere driftssikkerhed og ro i sindet. Alle systemets dele er»sabotagebeskyttet. Ethvert uautoriseret indgreb på systemet vil udløse en alarm. Denne funktion kan deaktiveres af brugeren, når der skal skiftes batteri. Systemet har en fast 20 sekunders indgangs/udgangstid ved brug med et tastatur. Funktionen giver dig tid til at forlade hjemmet, når systemet tilkobles. Ved ankomst giver funktionen dig tid til at frakoble systemet, uden at alarmen aktiveres. Bemærk, at der ikke er nogen nedtælling, når du bruger en håndsender til at til- og frakoble systemet. Når sirenen udløses, hyler den i 10 minutter. Vær yderst forsigtig ved brug af stiger eller trapper, og følg producentens anvisninger. Vær forsigtig, når du bruger hånd- og elværktøj, og følg producentens retningslinjer, når du bruger dem. Sørg for at anvende det rigtige værktøj. Brug beskyttelsesbriller eller beskyttelsestøj, når det er nødvendigt. Sirenen er ekstremt høj, så sørg for at stå på sikker afstand inden afprøvning. Særlige bemærkninger om kompatibilitet: TDette alarmsystem er IKKE kompatibelt med SmartHome Alarm, HSA6000-serien og HSA3000-seriens tilbehør. Bemærk præfikset EF- foran delnummeret, som angiver kompatibilitet. 1 Planlægning af placering 2 2 Pak alle delene ud 3 3 Yderligere tilbehør 4 4 Programmering af det sirenebaserede system 5 5 Montering af enheder 6 6 Brug af systemet 8 7 Tilføjelse af tilbehør 10 7 Specifikationer 11 8 Udskiftning af batterier 12 9 Fejlfinding 14 Anbefalet installationssekvens Vi anbefaler, at du følger den enkle installationssekvens, overskrifter nummereret 1-5. Oplysninger og illustrationer kan ændres i dokumentet. forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og produktdesign, når som helst, uden varsel. er et registreret varemærke ASSA ABLOY. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Planlægning af placering 1Find de bedste steder til at placere enhederne for at opnå maksimal beskyttelse. Udvælg placeringerne, men monter ikke enhederne på nuværende tidspunkt. Rækkevidde Alle enheder skal placeres højst 30 meter fra styreenheden og må ikke monteres på eller i nærheden af store metalgenstande. Undgå oplagte kilder til elektrisk interferens, såsom køleskabe og mikrobølgeovne. Hjælp-knap som tilbehør Hjælp-knappen giver ekstra beskyttelse til dig og din familie. Hvis der er behov for hjælp, kan knappen aktivere alarmen med det samme - selv når systemet er frakoblet. Monteres i brysthøjde for at opnå større brugervenlighed Monteres på flade vægflader Kun beregnet til indendørs brug Utilgængeligt for børn Skjult, men let tilgængelig. Sirene (kun til indendørs brug) Sabotagekontakter Sørg for ved montering af enhederne, at eventuelle sabotagekontakter lukker helt. På ujævne flader kan det være nødvendigt at indsætte en pakning bag kontakten for at opnå bedre driftssikkerhed. Vælg en position på en indvendig væg, hvor sirenen vil være mest fremtrædende. Opsæt den så højt som muligt, ude af rækkevidde. Bemærk: Sirenen skal placeres centralt i forhold til tilbehøret for så vidt muligt at minimere afstanden. Røgdetektor Monteres midt på loftet over en trappegang eller midt på loftet i en gang, hvor der er størst sandsynlighed for, at røgen detekteres. Monteres ikke i hjørner eller over kogeapparater og varmeapparater. Installer ekstra detektorer, hvis der er lukkede døre, som kan forhindre røgen i at nå detektoren. Dør/vindueskontakter Brug en dør/vindueskontakt på en dør, der bruges som hovedindgang og -udgang, som regel hoveddøren. Den anden dør/ vindueskontakt kan anvendes til at beskytte en anden indgang, fx en bagdør. Monteres så højt som muligt. En PIR-enhed må ikke pege mod denne dør eller dette vindue. 2 Udpakning af systemet Den nemmeste måde at komme til at kende systemet på og hurtigt få det op at køre er at få alle enheder og tilbehør programmeret på en bordplade, før de placeres og monteres. Programmering af DIP-switch Sabotagekontakt Sirene Tænd-sluk-knap Kodningsknap Batterirum 4 x D-celler 1 Tag dækslet af ved at løsne den ene skrue på låget. 2 Sørg for, at DIP-switchenes position er som vist i diagrammet. Hvis kontakterne er indstillet forkert, skal de indstilles som vist. 2 Tænd ikke for tænd-sluk-knappen på dette tidspunkt. Dør/vindueskontakt EF-DC 1 Træk batterisparefligen ud på siden for at aktivere batteriet. Statuslampe Kodnings/testknap Dækselskrue Håndsender-fjernbetjening - tilbehør Kan bruges uden for lokalerne og sættes i din nøglering. NORMAL PIR movement detectors 1 Træk plastikfligen ud bag på PIR-enheden. Det aktiverer batterierne. (Man kan se en rød lampe blinke gennem linsen. Det varer 30 sek. og viser, at komponenten nulstilles.) PIR-bevægelsesdetektor Monteres således, at en ubuden gæst normalt ville bevæge sig på tværs af PIR-enhedens aktiveringsområde. Højden skal være 1,9-2 meter over gulvet. Placering i et hjørne vil sikre en bredere dækning af rummet. Monter ikke PIR-enheden, hvor aktiveringsområdet vil generes af fx gardiner, udsmykning mv. Ret den ikke direkte mod varmekilder, såsom ildsteder eller varmtvandsbeholdere, og placer den ikke lige over en radiator. Undgå at montere PIR-enheden lige over for et vindue. Ret ikke PIR-enheden mod en dør, der er beskyttet af en dør/vindueskontakt. Tastatur-fjernbetjening Tastaturet skal placeres ved siden af hovedindgangen/- udgangen, så systemet kan til- og frakobles inden 20 sekunder efter, at du er kommet ind i eller har forladt lokalerne. Sørg for, at tastaturet ikke er synligt udefra. Monteres i brysthøjde for at opnå større brugervenlighed Kun beregnet til indendørs brug Udvidelse af systemet Tastatur-fjernbetjening EF-KP 1 Træk batterisparefligen i plastik ud, bag på tastaturfjernbetjeningen. Det aktiverer batterierne. Udvid systemet på et senere tidspunkt for at øge sikkerheden, eller fordi dine behov har ændret sig. Du kan fx tilføje ekstra PIR-detektorer og ekstra dør/ 2 vindueskontakter (20 enheder i alt, inklusive tastatur). 3 Sensor Magnet DIP-switches DSW 4: Sirens som master/slave (kun On-position) DSW 3: Ikke i brug (tilsyn) DSW 2: Jamming detektion DSW 1: Nulstilling af sirene Lysdiode Kodnings/testknap Afstand højst 10 mm Væk Aktiver/ kodningsknap Panikknap A Panikknap B Lysdiode Kodningsknap = tryk på 8 og 9 samtidig Deaktiver Hjem Aktiver

3 3 Yderligere tilbehør Programmering af det sirenebaserede system 4 (uden betjeningspanel) Håndsender-fjernbetjening - tilbehør 1 åbn batterirummet med en mønt ved at dreje dækslet i den store pils retning, så den lille pil er ud for den runde prik. 2 Læg CR2032-batteriet i, og sæt dækslet på igen Batteridæksel Møntåbning Låst Oplåst Lysdiode Væk Aktiver/kodningsknap Nødknap Hjem aktiveringsknap Deaktiveringsknap Sirenen er kernen i systemet. Alle komponenter skal genkendes af sirenen. ADVARSEL Vær forberedt på, at sirenen lyder meget højt! Sørg for ikke at aktivere sirenens sabotagekontakt unødigt. INDSTILLING 2 Aktiver/deaktiver påvisning af jamming og interferens: Indstil DIP-switch 2 til påvisning af interferens. Skift til On for at aktivere og Off for at deaktivere (anbefalet standard). 1 Indstil sirenens tænd-sluk-knap på ON Kodnings/testknap Lysdiode (Der høres en kort biplyd.) Røgdetektor EF-SD 1 Tag dækslet af, og læg tre AA-batterier i Når sirenen strømforsynes, aktiveres kodningsfunktionen i 3 timer. Al sabotagebeskyttelse er deaktiveret i dette tidsrum. Sørg for, at ALLE enheder er monteret, før denne funktion udløber. NORMAL 2 Røgdetektoren vil nu starte en selvkalibreringsfunktion i min. Herefter aktiveres normal funktion. Hjælp-knap EF-PB 1 Systemet er forhåndskodet fra fabrikken, og det vil normalt genkende alle enheder (i dette sæt). Hvis elementerne ikke bliver genkendt, hvis de slettes ved et uheld, eller der er købt tilbehør, skal du trykke på kodnings/handlingsknapperne på tilbehøret (når tænd-sluk-knappen tændes første gang, og mens kodningsfunktionen er aktiv) for at indkode hver enkelt enhed i systemet. Tryk ikke på sirenens kodningsknap. Se i kapitel 2, hvor kodningsknappen er placeret. Sirenen bipper, hver gang den modtager et signal for indkodning. Denne enhed er udstyret med den nyeste type radiomodtager med FM-radio-teknologi. Når systemet er tilkoblet, vil ethvert kriminelt forsøg på at genere detektoren transmission udløse en alarm. Hvis alarmen ofte udløses af interferens, kan det skyldes et højt niveau af usædvanlige radiosignaler i området. Nogle typer elektronisk udstyr kan generere denne form for radiointerferens. Hvis det mod forventning skulle ske, at du får problemer med interferens, anbefales det, at du slår påvisning af interferens fra. Tag dækslet af ved at løsne fastspændingsskruen, og læg CR2032-batteriet (medfølger) i som vist (1). Sørg for, at batteriets polretning overholdes. 3 Systemet er nu klar til vægmontering. Panik/kodningsknap 4 5

4 Montering af alarmenheder 5Sørg for, at sirenens sabotagekontakt er deaktiveret, før tastaturet og sirenen monteres. Montering af sirenen Montering af tastatur Montering af dørkontakt Montering med skruer og rawlplugs Sørg for, at sabotagekontakten er trykket helt ind, når sirenen monteres. Hvis der er et mellemrum, skal det fyldes ud med egnet afstandsmateriale. Fjeder fast komprimeret mod væggen 1 Slå monteringshullerne ud. Bor huller i væggen, og brug monteringshullerne som skabelon. 2 Fastgør vægstifterne i væggen, og fastgør bagsidedækslet med de medfølgende skruer. Fastgør forsiden af tastaturet på bagpladen. Skabelon Dør/vindue 1 Løsn den nederste skrue, og åbn dør/vindueskontakten. 2 Slå hullerne på bundpladen ud som vist. 3 Bor huller i monteringsfladen, og brug hullerne på bundpladen som skabelon. Skabelon Rund sirenebase Fjederstyr Væg 4 Monter rawlplugs (hvis påkrævet), og fastspænd med de medfølgende skruer. 1 Skru sirenen fast i væggen gennem de 4 monteringshuller på sirenebasen ved hjælp af de medfølgende store skruer og rawlplugs. Hvis der er et mellemrum mellem væggen og sabotagekontaktens mekanisme, skal det fyldes ud med egnet afstandsmateriale. 2 Fastgør sirenens dæksel med fastspændingsskruen. Montering af andre enheder Find det sted, hvor enheden skal monteres, se afsnittet»planlægning af placering«, der indeholder forslag. Inden du går videre med at montere enhederne fysisk, er det nyttigt at sikre, at de ikke er uden for radioens rækkevidde ved at udføre en enkel test af dækningen. Kontroller, at systemets sabotagekontakt er deaktiveret. Tastatur: Hold tastaturet på det ønskede sted, og tryk på aktiveringsknappen. (Sirenen bipper som bekræftelse.) Batterispareflig Montering af PIR-enhed Skabelon til vægmontering x 2 1 åbn PIR-enheden ved at løsne den nederste skrue. Slå de relevante huller ud på bundpladen, hvor plastikken er tyndere. De 2 midterste huller er til flad vægmontering, og de 4 huller i siden er til hjørne montering. Sensor Magnet Afstand højst 10 mm 1 Find det sted, hvor dør/vindueskontakten skal monteres. Den skal monteres mellem dør/vinduesrammen og dør/ vindue som vist øverst i åbningen. Magneten skal være på døren/vinduet, og sensoren skal placeres på rammen. Vinduer kan beskyttes på samme måde som døre. Sørg for, at sabotagekontaktens fjeder er trykket helt sammen. Afstanden mellem magnet og sensor skal højst være 10 mm, når den er lukket (måske kortere afhængigt af det faktiske miljø). Udfør en simpel test for at se, om magneten er inden for sensorens rækkevidde: Hold magneten og sensoren på plads, og træk dem derefter fra hinanden. Hvis sensorens lysdiode tænder, betyder det, at de to elementer er inden for rækkevidde. 5 Monter sensoren igen, og spænd skruen. 6 Test sensoren ved at trykke på testknappen og åbne og lukke døren/vinduet. Lysdioden skal tænde, når døren/vinduet åbnes. Installationen er nu afsluttet. Montering af Hjælp-knappen 1 Slå skabelonhullerne ud (hvor plastikken er tyndere). 2 Brug hullerne som skabelon, og bor huller i væggen. Sæt rawlplugs i, hvis enheden monteres i gips eller mursten. Skru den bageste del fast på væggen. 3 Sæt dækslet på, og spænd skruen. Montering af røgdetektor 1 Bundpladen har to monteringsriller. Brug rillerne som skabelon, og bor huller. Sæt rawlplugs i ved montering i gips. Skru den bagerste del fast i loftet ved hjælp af de medfølgende skruer. Hjælp-knap: Hold enheden på det ønskede sted, og tryk på nødknappen i 2 sekunder. (Sirenen skal reagere med en enkelt biplyd.) Alle andre enheder: Hold enheden på det ønskede sted, og tryk på kodnings/testknappen. (Sirenen skal reagere med en enkelt biplyd.) Når du er tilfreds, og enhederne fungerer på de valgte placeringer, skal du fortsætte med installationen som beskrevet på næste side. Hvis sirenen ikke reagerer, kan placeringen være uden for dens dækningsområde. Prøv i så fald alternative placeringer, indtil der opnås pålidelig radiokontakt. Batteriflig Skabelon til vægmontering x 2 Skabelon til hjørnemontering x 4 2 Bor huller i væggen, og brug hullerne på bundpladen som skabelon. Fastgør bundpladen med de medfølgende skruer. 3 Monter PIR-enheden igen, og spænd den nederste skrue. Montering med klæbepuder 1 Rengør monteringsfladen med et egnet affedtningsmiddel. 2 Fjern beskyttelsesfilmen fra den ene side af klæbepuden, og sæt den på bagsiden af sensoren og magneten. 3 Fjern den resterende beskyttelsesfilm, og tryk fast på plads. 4 Test sensoren ved at trykke på testknappen og åbne og lukke døren/vinduet. Lysdioden skal tænde, når døren/ vinduet åbnes. Installationen er nu afsluttet. 2 Monter hovedenheden på beslaget. Sabotagekontakten aktiveres igen automatisk efter 3 timer (efter sirenens tænd-sluk-knap blev tændt første gang). Du kan også aktivere sabotagekontakten manuelt ved at deaktivere på tastaturet (deaktiver og PIN-kode: 0000). 6 7

5 Brug af systemet 6Aktiver og deaktiver systemet flere gange for at øve dig. Udløs alarmen ved at aktivere systemet og åbne beskyttede døre/vinduer og gå forbi PIR-enhederne. Herefter skal PIN-koden indtastes, og du skal vise resten af familien, hvor nemt systemet er at bruge. PIR-enhederne har en indbygget standbytimer for at spare på batteriet. Hvis der ikke sker nogen bevægelse foran PIR-enhederne i 1 minut, vil PIRenhederne være i klar-funktion, og al bevægelse vil nu blive rapporteret. PIR-enhederne vil være i standby i 1 minut efter rapportering. Bevægelse, der registreres i løbet af standbytiden, vil ikke blive rapporteret, og det vil forlænge standbytiden med yderligere 1 minut. Aktivering af systemet Tastatur/håndsender: Tryk på Aktiver (Sirenen bipper/blinker én gang. Ingen hørbar nedtælling.) Tastaturet aktiverer systemet med en 20 sekunders udgangsperiode. Alle detektorer ignoreres (bortset fra sabotagekontakterne). Systemet kan aktiveres, når du er inde i det beskyttede område i lokalerne. Håndsenderen vil tilkoble systemet øjeblikkeligt uden en 20 sekunders forsinkelse. Hvis en detektor herefter aktiveres, udløses alarmen med det samme. Systemet skal aktiveres, når du er uden for det beskyttede område i lokalerne. Frakobling af systemet Tastatur: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Tastatur: Tryk på Deaktiver. (Sirenen bipper to gange og blinker.) Tastatur: Hvis systemet er aktiveret med et tastatur, vil der være et 20 sekunders tidsrum til at komme ind, som begynder, når den første detektor aktiveres (normalt en vindues/dørkontakt ved hovedindgangen). I dette tidsrum ignoreres alle detektorer. Hvis systemet ikke deaktiveres, før tidsperioden udløber, vil alarmen blive aktiveret. Systemet har ikke en hørbar nedtælling i løbet af indgangsperioden, men sirenen bipper én gang, når den første detektor udløses. Håndsender: Hvis systemet er aktiveret med en håndsender, vil der ikke være en 20 sekunders indgangsperiode, og enhver detektoraktivering vil medføre øjeblikkelig alarm. Systemet skal deaktiveres, når du er uden for det beskyttede område i lokalerne. Slukning af sirenen Tastatu: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Håndsender: Tryk på Deaktiver. (Sirenen slukkes og bipper derefter to gange og blinker.) Ændring af tastaturets PIN-kode 1 åbn indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast den aktuelle PIN-kode (standardindstilling er 0000). 2 Tryk på panikknap B. 3 Indtast en ny 4-cifret PIN-kode. 4 Tryk på Aktiver for at bekræfte. 5 Afslut indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange for at afslutte proceduren med ændring af koden. Eller vent i 5 minutter, til tastaturet afslutter testtilstanden automatisk. (Tastaturets lysdiode holder nu op med at blinke.) Hvis PIN-koden ikke ændres, skal du gentage ovenstående procedure hurtigt uden ophold. If the PIN code doesn t change, repeat the above procedure quickly without gaps. Sabotagealarmadvarsel Hvis en enheds sabotagekontakter forstyrres, aktiveres en sabotagealarm, hvor sirenen høres. Alarmen kan afbrydes som beskrevet i Slukning af sirenen. Hvis der opstår en vedvarende sirenesabotagefejl, høres en serie med 5 biplyde, når systemet tilkobles. Sirenen skal i så fald kontrolleres for eventuelle monteringsfejl, og sirenens låg skal efterses. Brug pakningsmateriale, hvis vægflade er ujævn. Forrige alarmadvarsel Hvis en alarm er blevet udløst og er udløbet (mens brugeren er væk), vil sirenen lyde i 3 sekunder, når systemet frakobles (når brugeren kommer hjem). * Advarsel: hvis dette sker, kan tyven stadig være i lokalerne. Min PIN-kode: (skriv din PIN-kode her, så du ikke glemmer den) Brug af Hjælp-knappen Aktiver: Tryk på panikknappen i 3 sekunder. Lampen tænder kortvarigt, og sirenen aktiveres. Afbryd: Tryk på panikknappen i 10 sekunder. Lampen tænder kortvarigt, og sirenen afbrydes. Bemærk venligst, at når alarmen slukkes med Hjælp-knappen, frakobles systemet ikke. Hvis alarmen er aktiveret, før den udløses, vil systemet blive aktiveret igen efter at være afbrudt med Hjælp-knappen. Brug af røgdetektoren Røgdetektoren giver advarsel om brand ved at tænde den indbyggede sirene, lampen og hovedsirenen (EF-BXINT). Røgdetektering Når der registreres røg, vil enheden aktiveres i mindst 10 sekunder med en totonealarm, og lysdioden blinker ved en lokal brandalarm. Detektoren vil også aktivere hovedsirenen. Hvis du trykker på testknappen, når en alarmtilstand er aktiv, slukkes alarmen i 10 minutter, og røgdetekteringen fortsætter igen automatisk efter dette tidsrum. Hvis røgtætheden stadig er over alarmgrænsen, forbliver røgdetektoren i alarmtilstand, og den gentager den lokale brandalarm og aktiverer hovedsirenen igen. Test Der skal udføres en test af røgdetektoren på en regelmæssig, månedlig basis. Tryk på testknappen for at få lysdioden til at blinke, den hørbare sirene lyder og sender et radiotestsignal til sirenen, når knappen slippes. Hvis der ikke sker noget, når du trykker på testknappen, skal batterierne udskiftes. Kalibrering Røgdetektoren skal muligvis kalibreres for at sikre, at den fungerer optimalt. Det gøres ved at trykke på testknappen, indtil lysdioden blinker og bipper efter 10 sekunder. Detektoren vil herefter begynde sin egen kalibreringsrutine. Panikalarm med tastatur Aktiver: Tryk på panikknap A og panikknap B samtidig. Afbryd: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Panikalarm med håndsender Aktiver: Tryk længe på panikknappen. Afbryd: Tryk på Deaktiver. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. (Lysdioden på tastaturet begynder at blinke) Funktionsindstilling: Tryk på panikknap A efterfulgt af en af følgende nummertaster: 1 Send kodnings/testsignal (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 3 Aktiver sirenens sabotagekontakt 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration første gang) 5 Afslut kodningstilstand Afslutning af indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Sirenens sabotagekontakt (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. 8 9

6 7 Tilføjelse af tilbehør i et eksisterende system Specifikationer For at opnå ekstra beskyttelse kan du tilføje ekstra dør/vindueskontakter, PIR-enheder, håndsender-fjernbetjeninger, tastatur-fjernbetjeninger, Hjælp-knapper og røgdetektorer. Disse enheder kan købes separat hos din lokale forhandler. Tilføjelse af enheder i et allerede installeret system. Det installerede system vil blive styret med en håndsender eller et tastatur. Med et eksisterende tastatur: 1 Aktiver indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden. (Angives ved at lysdioden blinker kontinuerligt.) 2 Aktiver indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast 2. (Sirenen vil bippe som svar.) 3 Aktiver kodningstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast 4. (Sirenen vil bippe som svar.) 4 KODNING: Tryk på enhedens kodnings/ testknapper på de nye enheder (se i kapitel 2, hvor knappen er placeret) for at udløse kodningssignaler. Eksempler: Hvis du vil tilføje en ny håndsender, skal du trykke på den øverste knap (aktiver/kodning). For at tilføje et nyt tastatur skal du trykke på knap 8 og 9 samtidig for at overføre kodningssignaler. (Sirenen bipper, når hver enhed kodes.) 5 Afslut kodningstilstand: Når alle enheder er kodet, skal du trykke på panikknap A og 5 for at afslutte kodningstilstanden. 6 Tænd systemets sabotagebeskyttelse: Tryk på panikknap A og 3 for at aktivere sabotagebeskyttelse igen. Med en eksisterende håndsender: 1 Tryk på knappen Aktiver og Hjem samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke, for at slukke for sabotagebeskyttelse, mens du installerer den nyeenhed. (Sirenen vil bippe som svar.) 2 Tryk på Hjem og nødknappen samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke for at aktivere kodningstilstanden. (Sirenen vil bippe som svar.) 3 Tryk på enhedens kodnings/testknapper på de nye enheder (se i kapitel 2, hvor knappen er placeret) for at udløse kodningssignaler. Eksempler: Hvis du vil tilføje en ny håndsender, skal du trykke på den øverste knap (aktiver/kodning). For at tilføje et nyt tastatur skal du trykke på knap 8 og 9 samtidig for at overføre kodningssignaler. (Sirenen bipper, når hver enhed kodes.) 4 Når alle enheder er kodet, skal du trykke længe på knappen Deaktiver for at afslutte kodningstilstanden. 5 Tryk på Aktiver og nødknappen samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke, for at aktivere sabotagebeskyttelse igen. Alle enheder Environmental conditions Omgivelsesforhold -10 C til 40 C, relativ fugtighed 70 % ikke-kondenserende for alle enheder. Radioens operationelle rækkevidde 30 m i en typisk installation i et hjem, rækkevidden kan variere alt efter bygningskonstruktion, enhedens placering og RF-miljøet. Kabinetter i ABS/polycarbonat Sirene (kun til indendørs brug) Sirenens output 1104 dba lydtryk ved 1 m minimum. Strømforsyning 6 V, 4 x D alkaliske celler. Typisk levetid 2,5 år. Passiv infrarød (PIR) detektor Alarmbehandling: Mikroprocessorstyret sekventiel dual edge-impulstæller med impulslængdefølsomhed. Strømforsyning 4,5 V, 3 x AAA alkaliske celler. Typisk levetid uden opsyn i hjem, 2 år. Bevægelsesdetekteringsområde 12 m, 110 Dør/vindueskontakt Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid uden opsyn i hjem, 2 år. Røgdetektor Strømforsyning 4,5 V, 3 x AA alkaliske celler. Typisk levetid i hjem, 3 år Testet i henhold til EN54 Håndsender-fjernbetjening Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år Tastatur-fjernbetjening Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år Hjælp-knap Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år 7 Afslut indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange for at afslutte. (Tastaturets lysdiode holder nu op med at blinke.) 10 11

7 Udskiftning af batterier 8Brug altid alkaliske batterier eller den korrekte type møntceller som erstatning, fordi alle andre batterier kan forårsage problemer med driften af systemet. Typisk levetid for batterier er to år. Sørg for at følge anvisningerne, når der skiftes batterier i sabotagebeskyttede enheder. Sirene Sirenen vil udsende en serie biplyde under til- og frakobling af systemet, når batterierne begynder at være afladet. Efter advarslen, vil batterierne have strøm nok til 1 måneds normal funktion, før de er helt afladet. 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. Batterierne udskiftes således: 2 Tag sirenens låg af, og sluk for sirenens strømforsyning. 3 Løsn de fire skruer på låget til batterirummet, og tag dem ud. 4 Tag de fire batterier ud, og udskift dem med fire nye alkaliske»d«celler. 5 Tænd sirenens strømforsyning og kontroller, at sirenen bipper. Bemærk! Når batterierne er udskiftet, og systemet tændt, vil sabotagebeskyttelsen være inaktiv i 3 timer for at tillade montering. 6 Sæt batterirummets låg og skruer på igen, og fastspænd sirenens låg. Sabotagebeskyttelsen aktiveres automatisk, når de 3 timer er gået. PIR-enhed Når batteriets ladestand er lav, vil lysdioden blinke, når der registreres en bevægelse. Batterierne udskiftes således: 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. 2 Løsn kassens skrue, og tag PIR-sensoren ud fra bundpladen for at få adgang til de tre AAA-batterier. 3 T ryk på kodningsknappen for at tømme den resterende effekt. 4 Indsæt nye alkaliske batterier i henhold til korrekt polaritet. 5 Sæt sensoren på bundpladen igen, og spænd kassens nederste skrue. Aktiver sabotagebeskyttelsen igen. PIR-enhedens sabotagebeskyttelsesforhold vises også ved, at en lysdiode blinker. Kontroller sabotagebeskyttelsen, før du skifter batterierne. Dør/vinduessensor Når batteriets ladestand er lav, tænder lysdioden, når døren/vinduet åbnes, eller når sabotagebeskyttelsen udløses. Batteriet udskiftes således: 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. 2 Løsn skruen på kassen, og tag dør/vinduessensoren af bundpladen for at få adgang til batteriet 3 Brug en skruetrækker til forsigtigt at løfte det gamle batteri ud. 4 Indsæt en ny CR2032 møntcelle med +-siden opad. 5 Skub batteriet ind i holderen. Bemærk at +-kontaktens stikben skal være over batteriet. Se billedet på side Sæt sensoren på bundpladen igen, og spænd kassens nederste skrue. Aktiver sabotagebeskyttelsen igen. Dør/vinduessensorens sabotagebeskyttelsesforhold vises også ved, at en lysdiode blinker. Kontroller sabotagebeskyttelsen, før du skifter batterierne. Røgdetektor Lysdioden blinker, og der høres en biplyd for hvert 30. sekund for at angive lav batteriladestand. Udskift batterierne så hurtigt som muligt med nye AA alkaliske batterier. Hjælp-knap Tag dækslet af ved at løsne monteringsskruen, og sæt et nyt CR2032-batteri i. Tastatur Bemærk: Deaktiver sirenens sabotagebeskyttelse, før du fortsætter (side 9, tabel 1) Når batteriets ladestand er lav, vil lysdioden blinke, når der trykkes på en tast. Batteriet udskiftes således: 1 Skru de to tastaturkasseskruer af, og tag tastaturets bagside af for at få adgang til batteriet. Brug en skruetrækker til forsigtigt at løfte det gamle batteri ud. 2 Indsæt en ny CR2032 møntcelle med +-siden opad. 3 Skub batteriet ind i holderen. Bemærk at +-kontaktens stikben skal være over batteriet. Se billedet nedenfor. 4 Tryk på en taltast og kontroller, at lysdioden tænder. Hvis lysdioden tænder, er det nye batteri korrekt isat. Skru tastaturet sammen igen. Udskiftningen af batteriet er færdig. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. (Lysdioden på tastaturet begynder at blinke) Funktionsindstilling: Tryk på panikknap A efterfulgt af en af følgende nummertaster: 1 Send kodnings/testsignal (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 3 Aktiver sirenens sabotagekontakt 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration første gang) 5 Afslut kodningstilstand Afslutning af indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Brug en flad skruetrækker til at tage Sirenens sabotagekontakt batteriet ud. (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Håndsender Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. Når (Lysdioden batteriets på tastaturet ladestand begynder er lav, at blinke) vil lysdioden lyse svagt, når der Funktionsindstilling: trykkes på en tast. Batteriet udskiftes således: Tryk på panikknap A efterfulgt af 1 Drej en af batteridækslet følgende nummertaster: mod uret til ulåst position med en mønt, og 1 tag Send dækslet kodnings/testsignal og batteriet ud. (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 2 Indsæt 3 Aktiver en ny sirenens CR2032 sabotagekontakt møntcelle med +-siden opad. 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration 3 Sæt første batteridækslet gang) på igen. 5 Afslut kodningstilstand 4 Tryk på en vilkårlig tast og kontroller, at lysdioden tænder. Afslutning af indstillingstilstand: Hvis Tryk lysdioden på Deaktiver tænder, to gange. er det nye batteri korrekt isat. Udtagning og isættelse af batteri. Dør/vinduessensor og tastatur Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Sirenens sabotagekontakt (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. VIGTIGT Isæt batteriet under de to flige, og klik det på plads

8 9 Fejlfinding Sirene Sirenen reagerer ikke på tastaturet Lav batteriladestand for tastatur eller dårlig forbindelse. Kontroller batteriets forbindelser og polaritet. Hvis OK udskiftes batteriet. Sirenens batterier er helt afladet. Kontroller sirenens batterier ved at tage sirenens dæksel af. Hvis sabotagealarmen ikke aktiveres, når det fjernes, skal batterierne udskiftes med nye alkaliske batterier med tilsvarende mærkeværdi. Tastatur ikke indkodet. Hvis sirenen udsender en sabotagealarm, når dækslet fjernes, og tastaturet er OK, skal tastaturet indkodes. Sirenen kan være uden for radioens rækkevidde. Sirenen udsender en 3 sekunders alarm ved frakobling Der har været en tidligere alarm, og der kan stadig være en ubuden gæst i lokalerne. Sirenen udsender en række biplyde ved til- eller frakobling. Sirenens batteriladestand er lav. Kontroller, at sirenen udsender en række biplyde ved til- og frakobling, hvilket indikerer lav batteriladestand. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier. Sirenens sabotagekontakt er blevet generet. Kontroller, at sirenen kun udsender en række biplyde ved tilkobling, hvilket indikerer en sabotagetilstand. Kontroller, at sirenens dæksel sidder godt fast, og at sabotagekontaktens stempel er i kontakt med væggen. Hvis ikke, skal der anvendes egnet pakningsmateriale til at udfylde mellemrummet. Sirenen udsender en afbrudt tone, når en alarm aktiveres Sirenens batteriladestand er lav. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier. Tastatur Tastaturets lysdiode tænder ikke, når der trykkes på aktiveringstasten. Batteriet er helt opbrugt. Udskift batteriet med en CR2032 møntcelle. Tastaturets lysdiode virker ikke efter batteriskift. Batteriet er helt opbrugt. Udskift batteriet med en CR2032 møntcelle. Batteriet er sat forkert i, og batteriets +-kontakts stikben er skubbet ud til siden. Kontroller batterirummet, og sørg for, at batteriets +-stikben forbliver over batteriet. Sirenen reagerer ikke på brugerkoden for deaktivering Sørg for, at tastaturtilstanden er korrekt ved at aktivere testtilstand og trykke på knappen A og derefter 8. Bruger-PIN-kode glemt Se Tastaturets nulstillingsprocedure på næste side. PIR-enhed PIR-enheden reagerer ikke på bevægelse PIR-enhederne har en indbygget standbytimer for at spare på batteriet. Hvis der ikke sker nogen bevægelse foran PIR-enhederne i 1 minut, vil PIR-enhederne være i klar-funktion, og al bevægelse vil nu blive rapporteret. PIR-enhederne vil være i standby i 1 minut efter rapportering. Aktiver systemet for at afprøve funktionen. Forlad det beskyttede rum i mindst 1,5 min. før testen. PIR-enheden reagerer langsomt Dette er normalt. PIR-enheden har en avanceret filtrering af falsk alarm, der frasorterer tilfældige udsving og reagerer på ægte bevægelighed på tværs af synsfeltet, og den er mindre følsom, hvis man går direkte mod den. PIR-enheden udsender falske alarmer Kontroller, at ingen husdyr har adgang til det beskyttede område. Kontroller, at PIR-enheden ikke peger mod varmekilder eller bevægelige genstande, fx flagrende gardiner. Kontroller, at PIR-enheden ikke er monteret over konvektionsvarmeapparater eller peger direkte mod vinduer. PIR-enhedens lysdiode blinker Batteriernes ladestand er lav, eller sabotagekontakten generes. Kontroller, at sabotagekontaktens fjeder er i kontakt med basen. Hvis sabotagekontakten er OK, udskiftes batterierne med nye alkaliske batterier. PIR-enheden reagerer ikke på bevægelser, efter at der er trykket på test/kodningsknappen Batterierne er helt afladet. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier. Lysdioden blinker i 30 sekunder, mens komponenterne initialiseres. Dørkontakt Dørkontaktens lysdiode tænder Batteriernes ladestand er lav, eller sabotagekontakten generes. Kontroller, at sabotagekontaktens fjeder er i kontakt med monteringsfladen. Hvis sabotagekontakten er OK, udskiftes batterierne med nye alkaliske batterier. Dørkontakten reagerer ikke på døråbning, efter at der er trykket på test/kodningsknappen. Batterierne er helt afladet. Udskift batterierne med nye alkaliske batterier Magneten er for langt væk fra dørkontakten. Kontroller, at afstanden mellem dørkontakt og magnet ikke er større end 10 mm. Sirenens nulstillingsprocedure Skub tænd-sluk-knappen til position Off. Tryk på kodningsknapperne et par gange for at udtømme al resteffekt. Indstil DIP-switch 1 på position On Skub tænd-sluk-knappen til position On. Vent i 5 sekunder. Indstil DIP-switch 1 på position Off Sirenen er nu nulstillet, og alle kodede enheder er slettet fra hukommelsen. Se kapitel 3 for konfiguration første gang. Vær opmærksom på, at alle enheder skal være indkodet på dette tidspunkt. Tryk på kodningsknappen på hver enkelt enhed for at indkode dem. Tastaturets nulstillingsprocedure Tastaturet er sabotagebeskyttet. Sørg for, at sirenens sabotagebeskyttelse er deaktiveret, før du åbner dækslet til tastaturet. Se på side 9, tabel 1, med hensyn til deaktiveringsproceduren for sirenens sabotagebeskyttelse. Åbn dækslet, og tag batteriet ud. Sæt det i igen, mens du trykker på taltast 3 (sørg for, at 3 holdes nede). Tastaturet nulstilles til tastaturkoden Tastaturet skal nu på ny indkodes i sirenen, se kapitel

9 NoPb E2 06/13 Bemærk: Affald af elektriske produkter og batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug, hvor der findes faciliteter. Spørg de lokale myndigheder eller forhandleren til råds om genbrug. MÆRKET YALE, med den uovertrufne globale rækkevidde og produktserie, sørger for flere menneskers sikkerhed i flere lande end nogen anden forbrugerlåseløsning. Koncernen ASSA ABLOY er verdens førende producent og leverandør af låseløsninger, dedikeret til at imødekomme slutbrugernes behov for tryghed, sikkerhed og bekvemmelighed

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Libra+ 200M Ledningsfri dørklokkesæt. Indstilling

Libra+ 200M Ledningsfri dørklokkesæt. Indstilling Libra+ 200M Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 20 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner du trykknappen... side. 21 Sådan isætter du batteriet i trykknappen...isæt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

El- Matic GSM- alarm

El- Matic GSM- alarm El- Matic GSM- alarm Dansk manual Side 0 af 48 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O da Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Vedligeholdelse 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O da Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Vedligeholdelse 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme

Læs mere

Dansk manual www.trueguard.dk

Dansk manual www.trueguard.dk TrueGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual Dansk manual www.trueguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

GRIPO trådløs alarm 6840

GRIPO trådløs alarm 6840 GRIPO trådløs alarm 6840 INTRODUKTION Din GRIPO O-net alarm er designet til at beskytte din ejendom, og virker ved at modtage trådløst fra dine O-net dele. Ved aktivering kan din GRIPO O-net alarm virke

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk Dansk manual www.trueguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER APP / WWW-LOGIN... 7 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER... 8 SAMMENKODNING AF ENHEDER...

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere