Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I"

Transkript

1 Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless Alarm System. Systemet er enkelt at installere og er designet med brugeren i tankerne. Alle komponenter er selvstændige, og der kræves ingen forbindelse mellem enhederne. Det er ikke nødvendigt at ødelægge hjemmets udsmykning, løfte tæpper eller fremføre kabler. Du kan installere op til 20 enheder i systemet. Foruden ekstra dør/vindueskontakter, PIR-enheder og røgdetektorer kan du tilføje håndsendere som fjernbetjening og tastaturer for ekstra betjeningsbekvemmelighed. Der skal ikke tilsluttes nogen ledninger i stikkontakten, og det er ikke nødvendigt at få hjælp fra en kvalificeret elektriker. Alle komponenter er batteridrevne (alle batterier er inkluderet). Batterierne virker i 2 år eller mere, før de skal udskiftes. Regelmæssig afprøvning og udskiftning af batterier (når det meddeles af systemet) vil optimere driftssikkerhed og ro i sindet. Alle systemets dele er»sabotagebeskyttet. Ethvert uautoriseret indgreb på systemet vil udløse en alarm. Denne funktion kan deaktiveres af brugeren, når der skal skiftes batteri. Systemet har en fast 20 sekunders indgangs/udgangstid ved brug med et tastatur. Funktionen giver dig tid til at forlade hjemmet, når systemet tilkobles. Ved ankomst giver funktionen dig tid til at frakoble systemet, uden at alarmen aktiveres. Bemærk, at der ikke er nogen nedtælling, når du bruger en håndsender til at til- og frakoble systemet. Når sirenen udløses, hyler den i 10 minutter. Vær yderst forsigtig ved brug af stiger eller trapper, og følg producentens anvisninger. Vær forsigtig, når du bruger hånd- og elværktøj, og følg producentens retningslinjer, når du bruger dem. Sørg for at anvende det rigtige værktøj. Brug beskyttelsesbriller eller beskyttelsestøj, når det er nødvendigt. Sirenen er ekstremt høj, så sørg for at stå på sikker afstand inden afprøvning. Særlige bemærkninger om kompatibilitet: TDette alarmsystem er IKKE kompatibelt med SmartHome Alarm, HSA6000-serien og HSA3000-seriens tilbehør. Bemærk præfikset EF- foran delnummeret, som angiver kompatibilitet. 1 Planlægning af placering 2 2 Pak alle delene ud 3 3 Yderligere tilbehør 4 4 Programmering af det sirenebaserede system 5 5 Montering af enheder 6 6 Brug af systemet 8 7 Tilføjelse af tilbehør 10 7 Specifikationer 11 8 Udskiftning af batterier 12 9 Fejlfinding 14 Anbefalet installationssekvens Vi anbefaler, at du følger den enkle installationssekvens, overskrifter nummereret 1-5. Oplysninger og illustrationer kan ændres i dokumentet. forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og produktdesign, når som helst, uden varsel. er et registreret varemærke ASSA ABLOY. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Planlægning af placering 1Find de bedste steder til at placere enhederne for at opnå maksimal beskyttelse. Udvælg placeringerne, men monter ikke enhederne på nuværende tidspunkt. Rækkevidde Alle enheder skal placeres højst 30 meter fra styreenheden og må ikke monteres på eller i nærheden af store metalgenstande. Undgå oplagte kilder til elektrisk interferens, såsom køleskabe og mikrobølgeovne. Hjælp-knap som tilbehør Hjælp-knappen giver ekstra beskyttelse til dig og din familie. Hvis der er behov for hjælp, kan knappen aktivere alarmen med det samme - selv når systemet er frakoblet. Monteres i brysthøjde for at opnå større brugervenlighed Monteres på flade vægflader Kun beregnet til indendørs brug Utilgængeligt for børn Skjult, men let tilgængelig. Sirene (kun til indendørs brug) Sabotagekontakter Sørg for ved montering af enhederne, at eventuelle sabotagekontakter lukker helt. På ujævne flader kan det være nødvendigt at indsætte en pakning bag kontakten for at opnå bedre driftssikkerhed. Vælg en position på en indvendig væg, hvor sirenen vil være mest fremtrædende. Opsæt den så højt som muligt, ude af rækkevidde. Bemærk: Sirenen skal placeres centralt i forhold til tilbehøret for så vidt muligt at minimere afstanden. Røgdetektor Monteres midt på loftet over en trappegang eller midt på loftet i en gang, hvor der er størst sandsynlighed for, at røgen detekteres. Monteres ikke i hjørner eller over kogeapparater og varmeapparater. Installer ekstra detektorer, hvis der er lukkede døre, som kan forhindre røgen i at nå detektoren. Dør/vindueskontakter Brug en dør/vindueskontakt på en dør, der bruges som hovedindgang og -udgang, som regel hoveddøren. Den anden dør/ vindueskontakt kan anvendes til at beskytte en anden indgang, fx en bagdør. Monteres så højt som muligt. En PIR-enhed må ikke pege mod denne dør eller dette vindue. 2 Udpakning af systemet Den nemmeste måde at komme til at kende systemet på og hurtigt få det op at køre er at få alle enheder og tilbehør programmeret på en bordplade, før de placeres og monteres. Programmering af DIP-switch Sabotagekontakt Sirene Tænd-sluk-knap Kodningsknap Batterirum 4 x D-celler 1 Tag dækslet af ved at løsne den ene skrue på låget. 2 Sørg for, at DIP-switchenes position er som vist i diagrammet. Hvis kontakterne er indstillet forkert, skal de indstilles som vist. 2 Tænd ikke for tænd-sluk-knappen på dette tidspunkt. Dør/vindueskontakt EF-DC 1 Træk batterisparefligen ud på siden for at aktivere batteriet. Statuslampe Kodnings/testknap Dækselskrue Håndsender-fjernbetjening - tilbehør Kan bruges uden for lokalerne og sættes i din nøglering. NORMAL PIR movement detectors 1 Træk plastikfligen ud bag på PIR-enheden. Det aktiverer batterierne. (Man kan se en rød lampe blinke gennem linsen. Det varer 30 sek. og viser, at komponenten nulstilles.) PIR-bevægelsesdetektor Monteres således, at en ubuden gæst normalt ville bevæge sig på tværs af PIR-enhedens aktiveringsområde. Højden skal være 1,9-2 meter over gulvet. Placering i et hjørne vil sikre en bredere dækning af rummet. Monter ikke PIR-enheden, hvor aktiveringsområdet vil generes af fx gardiner, udsmykning mv. Ret den ikke direkte mod varmekilder, såsom ildsteder eller varmtvandsbeholdere, og placer den ikke lige over en radiator. Undgå at montere PIR-enheden lige over for et vindue. Ret ikke PIR-enheden mod en dør, der er beskyttet af en dør/vindueskontakt. Tastatur-fjernbetjening Tastaturet skal placeres ved siden af hovedindgangen/- udgangen, så systemet kan til- og frakobles inden 20 sekunder efter, at du er kommet ind i eller har forladt lokalerne. Sørg for, at tastaturet ikke er synligt udefra. Monteres i brysthøjde for at opnå større brugervenlighed Kun beregnet til indendørs brug Udvidelse af systemet Tastatur-fjernbetjening EF-KP 1 Træk batterisparefligen i plastik ud, bag på tastaturfjernbetjeningen. Det aktiverer batterierne. Udvid systemet på et senere tidspunkt for at øge sikkerheden, eller fordi dine behov har ændret sig. Du kan fx tilføje ekstra PIR-detektorer og ekstra dør/ 2 vindueskontakter (20 enheder i alt, inklusive tastatur). 3 Sensor Magnet DIP-switches DSW 4: Sirens som master/slave (kun On-position) DSW 3: Ikke i brug (tilsyn) DSW 2: Jamming detektion DSW 1: Nulstilling af sirene Lysdiode Kodnings/testknap Afstand højst 10 mm Væk Aktiver/ kodningsknap Panikknap A Panikknap B Lysdiode Kodningsknap = tryk på 8 og 9 samtidig Deaktiver Hjem Aktiver

3 3 Yderligere tilbehør Programmering af det sirenebaserede system 4 (uden betjeningspanel) Håndsender-fjernbetjening - tilbehør 1 åbn batterirummet med en mønt ved at dreje dækslet i den store pils retning, så den lille pil er ud for den runde prik. 2 Læg CR2032-batteriet i, og sæt dækslet på igen Batteridæksel Møntåbning Låst Oplåst Lysdiode Væk Aktiver/kodningsknap Nødknap Hjem aktiveringsknap Deaktiveringsknap Sirenen er kernen i systemet. Alle komponenter skal genkendes af sirenen. ADVARSEL Vær forberedt på, at sirenen lyder meget højt! Sørg for ikke at aktivere sirenens sabotagekontakt unødigt. INDSTILLING 2 Aktiver/deaktiver påvisning af jamming og interferens: Indstil DIP-switch 2 til påvisning af interferens. Skift til On for at aktivere og Off for at deaktivere (anbefalet standard). 1 Indstil sirenens tænd-sluk-knap på ON Kodnings/testknap Lysdiode (Der høres en kort biplyd.) Røgdetektor EF-SD 1 Tag dækslet af, og læg tre AA-batterier i Når sirenen strømforsynes, aktiveres kodningsfunktionen i 3 timer. Al sabotagebeskyttelse er deaktiveret i dette tidsrum. Sørg for, at ALLE enheder er monteret, før denne funktion udløber. NORMAL 2 Røgdetektoren vil nu starte en selvkalibreringsfunktion i min. Herefter aktiveres normal funktion. Hjælp-knap EF-PB 1 Systemet er forhåndskodet fra fabrikken, og det vil normalt genkende alle enheder (i dette sæt). Hvis elementerne ikke bliver genkendt, hvis de slettes ved et uheld, eller der er købt tilbehør, skal du trykke på kodnings/handlingsknapperne på tilbehøret (når tænd-sluk-knappen tændes første gang, og mens kodningsfunktionen er aktiv) for at indkode hver enkelt enhed i systemet. Tryk ikke på sirenens kodningsknap. Se i kapitel 2, hvor kodningsknappen er placeret. Sirenen bipper, hver gang den modtager et signal for indkodning. Denne enhed er udstyret med den nyeste type radiomodtager med FM-radio-teknologi. Når systemet er tilkoblet, vil ethvert kriminelt forsøg på at genere detektoren transmission udløse en alarm. Hvis alarmen ofte udløses af interferens, kan det skyldes et højt niveau af usædvanlige radiosignaler i området. Nogle typer elektronisk udstyr kan generere denne form for radiointerferens. Hvis det mod forventning skulle ske, at du får problemer med interferens, anbefales det, at du slår påvisning af interferens fra. Tag dækslet af ved at løsne fastspændingsskruen, og læg CR2032-batteriet (medfølger) i som vist (1). Sørg for, at batteriets polretning overholdes. 3 Systemet er nu klar til vægmontering. Panik/kodningsknap 4 5

4 Montering af alarmenheder 5Sørg for, at sirenens sabotagekontakt er deaktiveret, før tastaturet og sirenen monteres. Montering af sirenen Montering af tastatur Montering af dørkontakt Montering med skruer og rawlplugs Sørg for, at sabotagekontakten er trykket helt ind, når sirenen monteres. Hvis der er et mellemrum, skal det fyldes ud med egnet afstandsmateriale. Fjeder fast komprimeret mod væggen 1 Slå monteringshullerne ud. Bor huller i væggen, og brug monteringshullerne som skabelon. 2 Fastgør vægstifterne i væggen, og fastgør bagsidedækslet med de medfølgende skruer. Fastgør forsiden af tastaturet på bagpladen. Skabelon Dør/vindue 1 Løsn den nederste skrue, og åbn dør/vindueskontakten. 2 Slå hullerne på bundpladen ud som vist. 3 Bor huller i monteringsfladen, og brug hullerne på bundpladen som skabelon. Skabelon Rund sirenebase Fjederstyr Væg 4 Monter rawlplugs (hvis påkrævet), og fastspænd med de medfølgende skruer. 1 Skru sirenen fast i væggen gennem de 4 monteringshuller på sirenebasen ved hjælp af de medfølgende store skruer og rawlplugs. Hvis der er et mellemrum mellem væggen og sabotagekontaktens mekanisme, skal det fyldes ud med egnet afstandsmateriale. 2 Fastgør sirenens dæksel med fastspændingsskruen. Montering af andre enheder Find det sted, hvor enheden skal monteres, se afsnittet»planlægning af placering«, der indeholder forslag. Inden du går videre med at montere enhederne fysisk, er det nyttigt at sikre, at de ikke er uden for radioens rækkevidde ved at udføre en enkel test af dækningen. Kontroller, at systemets sabotagekontakt er deaktiveret. Tastatur: Hold tastaturet på det ønskede sted, og tryk på aktiveringsknappen. (Sirenen bipper som bekræftelse.) Batterispareflig Montering af PIR-enhed Skabelon til vægmontering x 2 1 åbn PIR-enheden ved at løsne den nederste skrue. Slå de relevante huller ud på bundpladen, hvor plastikken er tyndere. De 2 midterste huller er til flad vægmontering, og de 4 huller i siden er til hjørne montering. Sensor Magnet Afstand højst 10 mm 1 Find det sted, hvor dør/vindueskontakten skal monteres. Den skal monteres mellem dør/vinduesrammen og dør/ vindue som vist øverst i åbningen. Magneten skal være på døren/vinduet, og sensoren skal placeres på rammen. Vinduer kan beskyttes på samme måde som døre. Sørg for, at sabotagekontaktens fjeder er trykket helt sammen. Afstanden mellem magnet og sensor skal højst være 10 mm, når den er lukket (måske kortere afhængigt af det faktiske miljø). Udfør en simpel test for at se, om magneten er inden for sensorens rækkevidde: Hold magneten og sensoren på plads, og træk dem derefter fra hinanden. Hvis sensorens lysdiode tænder, betyder det, at de to elementer er inden for rækkevidde. 5 Monter sensoren igen, og spænd skruen. 6 Test sensoren ved at trykke på testknappen og åbne og lukke døren/vinduet. Lysdioden skal tænde, når døren/vinduet åbnes. Installationen er nu afsluttet. Montering af Hjælp-knappen 1 Slå skabelonhullerne ud (hvor plastikken er tyndere). 2 Brug hullerne som skabelon, og bor huller i væggen. Sæt rawlplugs i, hvis enheden monteres i gips eller mursten. Skru den bageste del fast på væggen. 3 Sæt dækslet på, og spænd skruen. Montering af røgdetektor 1 Bundpladen har to monteringsriller. Brug rillerne som skabelon, og bor huller. Sæt rawlplugs i ved montering i gips. Skru den bagerste del fast i loftet ved hjælp af de medfølgende skruer. Hjælp-knap: Hold enheden på det ønskede sted, og tryk på nødknappen i 2 sekunder. (Sirenen skal reagere med en enkelt biplyd.) Alle andre enheder: Hold enheden på det ønskede sted, og tryk på kodnings/testknappen. (Sirenen skal reagere med en enkelt biplyd.) Når du er tilfreds, og enhederne fungerer på de valgte placeringer, skal du fortsætte med installationen som beskrevet på næste side. Hvis sirenen ikke reagerer, kan placeringen være uden for dens dækningsområde. Prøv i så fald alternative placeringer, indtil der opnås pålidelig radiokontakt. Batteriflig Skabelon til vægmontering x 2 Skabelon til hjørnemontering x 4 2 Bor huller i væggen, og brug hullerne på bundpladen som skabelon. Fastgør bundpladen med de medfølgende skruer. 3 Monter PIR-enheden igen, og spænd den nederste skrue. Montering med klæbepuder 1 Rengør monteringsfladen med et egnet affedtningsmiddel. 2 Fjern beskyttelsesfilmen fra den ene side af klæbepuden, og sæt den på bagsiden af sensoren og magneten. 3 Fjern den resterende beskyttelsesfilm, og tryk fast på plads. 4 Test sensoren ved at trykke på testknappen og åbne og lukke døren/vinduet. Lysdioden skal tænde, når døren/ vinduet åbnes. Installationen er nu afsluttet. 2 Monter hovedenheden på beslaget. Sabotagekontakten aktiveres igen automatisk efter 3 timer (efter sirenens tænd-sluk-knap blev tændt første gang). Du kan også aktivere sabotagekontakten manuelt ved at deaktivere på tastaturet (deaktiver og PIN-kode: 0000). 6 7

5 Brug af systemet 6Aktiver og deaktiver systemet flere gange for at øve dig. Udløs alarmen ved at aktivere systemet og åbne beskyttede døre/vinduer og gå forbi PIR-enhederne. Herefter skal PIN-koden indtastes, og du skal vise resten af familien, hvor nemt systemet er at bruge. PIR-enhederne har en indbygget standbytimer for at spare på batteriet. Hvis der ikke sker nogen bevægelse foran PIR-enhederne i 1 minut, vil PIRenhederne være i klar-funktion, og al bevægelse vil nu blive rapporteret. PIR-enhederne vil være i standby i 1 minut efter rapportering. Bevægelse, der registreres i løbet af standbytiden, vil ikke blive rapporteret, og det vil forlænge standbytiden med yderligere 1 minut. Aktivering af systemet Tastatur/håndsender: Tryk på Aktiver (Sirenen bipper/blinker én gang. Ingen hørbar nedtælling.) Tastaturet aktiverer systemet med en 20 sekunders udgangsperiode. Alle detektorer ignoreres (bortset fra sabotagekontakterne). Systemet kan aktiveres, når du er inde i det beskyttede område i lokalerne. Håndsenderen vil tilkoble systemet øjeblikkeligt uden en 20 sekunders forsinkelse. Hvis en detektor herefter aktiveres, udløses alarmen med det samme. Systemet skal aktiveres, når du er uden for det beskyttede område i lokalerne. Frakobling af systemet Tastatur: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Tastatur: Tryk på Deaktiver. (Sirenen bipper to gange og blinker.) Tastatur: Hvis systemet er aktiveret med et tastatur, vil der være et 20 sekunders tidsrum til at komme ind, som begynder, når den første detektor aktiveres (normalt en vindues/dørkontakt ved hovedindgangen). I dette tidsrum ignoreres alle detektorer. Hvis systemet ikke deaktiveres, før tidsperioden udløber, vil alarmen blive aktiveret. Systemet har ikke en hørbar nedtælling i løbet af indgangsperioden, men sirenen bipper én gang, når den første detektor udløses. Håndsender: Hvis systemet er aktiveret med en håndsender, vil der ikke være en 20 sekunders indgangsperiode, og enhver detektoraktivering vil medføre øjeblikkelig alarm. Systemet skal deaktiveres, når du er uden for det beskyttede område i lokalerne. Slukning af sirenen Tastatu: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Håndsender: Tryk på Deaktiver. (Sirenen slukkes og bipper derefter to gange og blinker.) Ændring af tastaturets PIN-kode 1 åbn indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast den aktuelle PIN-kode (standardindstilling er 0000). 2 Tryk på panikknap B. 3 Indtast en ny 4-cifret PIN-kode. 4 Tryk på Aktiver for at bekræfte. 5 Afslut indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange for at afslutte proceduren med ændring af koden. Eller vent i 5 minutter, til tastaturet afslutter testtilstanden automatisk. (Tastaturets lysdiode holder nu op med at blinke.) Hvis PIN-koden ikke ændres, skal du gentage ovenstående procedure hurtigt uden ophold. If the PIN code doesn t change, repeat the above procedure quickly without gaps. Sabotagealarmadvarsel Hvis en enheds sabotagekontakter forstyrres, aktiveres en sabotagealarm, hvor sirenen høres. Alarmen kan afbrydes som beskrevet i Slukning af sirenen. Hvis der opstår en vedvarende sirenesabotagefejl, høres en serie med 5 biplyde, når systemet tilkobles. Sirenen skal i så fald kontrolleres for eventuelle monteringsfejl, og sirenens låg skal efterses. Brug pakningsmateriale, hvis vægflade er ujævn. Forrige alarmadvarsel Hvis en alarm er blevet udløst og er udløbet (mens brugeren er væk), vil sirenen lyde i 3 sekunder, når systemet frakobles (når brugeren kommer hjem). * Advarsel: hvis dette sker, kan tyven stadig være i lokalerne. Min PIN-kode: (skriv din PIN-kode her, så du ikke glemmer den) Brug af Hjælp-knappen Aktiver: Tryk på panikknappen i 3 sekunder. Lampen tænder kortvarigt, og sirenen aktiveres. Afbryd: Tryk på panikknappen i 10 sekunder. Lampen tænder kortvarigt, og sirenen afbrydes. Bemærk venligst, at når alarmen slukkes med Hjælp-knappen, frakobles systemet ikke. Hvis alarmen er aktiveret, før den udløses, vil systemet blive aktiveret igen efter at være afbrudt med Hjælp-knappen. Brug af røgdetektoren Røgdetektoren giver advarsel om brand ved at tænde den indbyggede sirene, lampen og hovedsirenen (EF-BXINT). Røgdetektering Når der registreres røg, vil enheden aktiveres i mindst 10 sekunder med en totonealarm, og lysdioden blinker ved en lokal brandalarm. Detektoren vil også aktivere hovedsirenen. Hvis du trykker på testknappen, når en alarmtilstand er aktiv, slukkes alarmen i 10 minutter, og røgdetekteringen fortsætter igen automatisk efter dette tidsrum. Hvis røgtætheden stadig er over alarmgrænsen, forbliver røgdetektoren i alarmtilstand, og den gentager den lokale brandalarm og aktiverer hovedsirenen igen. Test Der skal udføres en test af røgdetektoren på en regelmæssig, månedlig basis. Tryk på testknappen for at få lysdioden til at blinke, den hørbare sirene lyder og sender et radiotestsignal til sirenen, når knappen slippes. Hvis der ikke sker noget, når du trykker på testknappen, skal batterierne udskiftes. Kalibrering Røgdetektoren skal muligvis kalibreres for at sikre, at den fungerer optimalt. Det gøres ved at trykke på testknappen, indtil lysdioden blinker og bipper efter 10 sekunder. Detektoren vil herefter begynde sin egen kalibreringsrutine. Panikalarm med tastatur Aktiver: Tryk på panikknap A og panikknap B samtidig. Afbryd: Tryk på Deaktiver, og indtast PIN-koden. Panikalarm med håndsender Aktiver: Tryk længe på panikknappen. Afbryd: Tryk på Deaktiver. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. (Lysdioden på tastaturet begynder at blinke) Funktionsindstilling: Tryk på panikknap A efterfulgt af en af følgende nummertaster: 1 Send kodnings/testsignal (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 3 Aktiver sirenens sabotagekontakt 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration første gang) 5 Afslut kodningstilstand Afslutning af indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Sirenens sabotagekontakt (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. 8 9

6 7 Tilføjelse af tilbehør i et eksisterende system Specifikationer For at opnå ekstra beskyttelse kan du tilføje ekstra dør/vindueskontakter, PIR-enheder, håndsender-fjernbetjeninger, tastatur-fjernbetjeninger, Hjælp-knapper og røgdetektorer. Disse enheder kan købes separat hos din lokale forhandler. Tilføjelse af enheder i et allerede installeret system. Det installerede system vil blive styret med en håndsender eller et tastatur. Med et eksisterende tastatur: 1 Aktiver indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden. (Angives ved at lysdioden blinker kontinuerligt.) 2 Aktiver indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast 2. (Sirenen vil bippe som svar.) 3 Aktiver kodningstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast 4. (Sirenen vil bippe som svar.) 4 KODNING: Tryk på enhedens kodnings/ testknapper på de nye enheder (se i kapitel 2, hvor knappen er placeret) for at udløse kodningssignaler. Eksempler: Hvis du vil tilføje en ny håndsender, skal du trykke på den øverste knap (aktiver/kodning). For at tilføje et nyt tastatur skal du trykke på knap 8 og 9 samtidig for at overføre kodningssignaler. (Sirenen bipper, når hver enhed kodes.) 5 Afslut kodningstilstand: Når alle enheder er kodet, skal du trykke på panikknap A og 5 for at afslutte kodningstilstanden. 6 Tænd systemets sabotagebeskyttelse: Tryk på panikknap A og 3 for at aktivere sabotagebeskyttelse igen. Med en eksisterende håndsender: 1 Tryk på knappen Aktiver og Hjem samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke, for at slukke for sabotagebeskyttelse, mens du installerer den nyeenhed. (Sirenen vil bippe som svar.) 2 Tryk på Hjem og nødknappen samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke for at aktivere kodningstilstanden. (Sirenen vil bippe som svar.) 3 Tryk på enhedens kodnings/testknapper på de nye enheder (se i kapitel 2, hvor knappen er placeret) for at udløse kodningssignaler. Eksempler: Hvis du vil tilføje en ny håndsender, skal du trykke på den øverste knap (aktiver/kodning). For at tilføje et nyt tastatur skal du trykke på knap 8 og 9 samtidig for at overføre kodningssignaler. (Sirenen bipper, når hver enhed kodes.) 4 Når alle enheder er kodet, skal du trykke længe på knappen Deaktiver for at afslutte kodningstilstanden. 5 Tryk på Aktiver og nødknappen samtidig og kontinuerligt i 5 sekunder, indtil lysdioden holder op med at blinke, for at aktivere sabotagebeskyttelse igen. Alle enheder Environmental conditions Omgivelsesforhold -10 C til 40 C, relativ fugtighed 70 % ikke-kondenserende for alle enheder. Radioens operationelle rækkevidde 30 m i en typisk installation i et hjem, rækkevidden kan variere alt efter bygningskonstruktion, enhedens placering og RF-miljøet. Kabinetter i ABS/polycarbonat Sirene (kun til indendørs brug) Sirenens output 1104 dba lydtryk ved 1 m minimum. Strømforsyning 6 V, 4 x D alkaliske celler. Typisk levetid 2,5 år. Passiv infrarød (PIR) detektor Alarmbehandling: Mikroprocessorstyret sekventiel dual edge-impulstæller med impulslængdefølsomhed. Strømforsyning 4,5 V, 3 x AAA alkaliske celler. Typisk levetid uden opsyn i hjem, 2 år. Bevægelsesdetekteringsområde 12 m, 110 Dør/vindueskontakt Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid uden opsyn i hjem, 2 år. Røgdetektor Strømforsyning 4,5 V, 3 x AA alkaliske celler. Typisk levetid i hjem, 3 år Testet i henhold til EN54 Håndsender-fjernbetjening Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år Tastatur-fjernbetjening Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år Hjælp-knap Strømforsyning 3 V, CR2032 lithiummøntcelle. Typisk levetid i hjem, 3 år 7 Afslut indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange for at afslutte. (Tastaturets lysdiode holder nu op med at blinke.) 10 11

7 Udskiftning af batterier 8Brug altid alkaliske batterier eller den korrekte type møntceller som erstatning, fordi alle andre batterier kan forårsage problemer med driften af systemet. Typisk levetid for batterier er to år. Sørg for at følge anvisningerne, når der skiftes batterier i sabotagebeskyttede enheder. Sirene Sirenen vil udsende en serie biplyde under til- og frakobling af systemet, når batterierne begynder at være afladet. Efter advarslen, vil batterierne have strøm nok til 1 måneds normal funktion, før de er helt afladet. 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. Batterierne udskiftes således: 2 Tag sirenens låg af, og sluk for sirenens strømforsyning. 3 Løsn de fire skruer på låget til batterirummet, og tag dem ud. 4 Tag de fire batterier ud, og udskift dem med fire nye alkaliske»d«celler. 5 Tænd sirenens strømforsyning og kontroller, at sirenen bipper. Bemærk! Når batterierne er udskiftet, og systemet tændt, vil sabotagebeskyttelsen være inaktiv i 3 timer for at tillade montering. 6 Sæt batterirummets låg og skruer på igen, og fastspænd sirenens låg. Sabotagebeskyttelsen aktiveres automatisk, når de 3 timer er gået. PIR-enhed Når batteriets ladestand er lav, vil lysdioden blinke, når der registreres en bevægelse. Batterierne udskiftes således: 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. 2 Løsn kassens skrue, og tag PIR-sensoren ud fra bundpladen for at få adgang til de tre AAA-batterier. 3 T ryk på kodningsknappen for at tømme den resterende effekt. 4 Indsæt nye alkaliske batterier i henhold til korrekt polaritet. 5 Sæt sensoren på bundpladen igen, og spænd kassens nederste skrue. Aktiver sabotagebeskyttelsen igen. PIR-enhedens sabotagebeskyttelsesforhold vises også ved, at en lysdiode blinker. Kontroller sabotagebeskyttelsen, før du skifter batterierne. Dør/vinduessensor Når batteriets ladestand er lav, tænder lysdioden, når døren/vinduet åbnes, eller når sabotagebeskyttelsen udløses. Batteriet udskiftes således: 1 Sluk sabotagebeskyttelsen som beskrevet i afsnit 5, tabel 1 og 2. 2 Løsn skruen på kassen, og tag dør/vinduessensoren af bundpladen for at få adgang til batteriet 3 Brug en skruetrækker til forsigtigt at løfte det gamle batteri ud. 4 Indsæt en ny CR2032 møntcelle med +-siden opad. 5 Skub batteriet ind i holderen. Bemærk at +-kontaktens stikben skal være over batteriet. Se billedet på side Sæt sensoren på bundpladen igen, og spænd kassens nederste skrue. Aktiver sabotagebeskyttelsen igen. Dør/vinduessensorens sabotagebeskyttelsesforhold vises også ved, at en lysdiode blinker. Kontroller sabotagebeskyttelsen, før du skifter batterierne. Røgdetektor Lysdioden blinker, og der høres en biplyd for hvert 30. sekund for at angive lav batteriladestand. Udskift batterierne så hurtigt som muligt med nye AA alkaliske batterier. Hjælp-knap Tag dækslet af ved at løsne monteringsskruen, og sæt et nyt CR2032-batteri i. Tastatur Bemærk: Deaktiver sirenens sabotagebeskyttelse, før du fortsætter (side 9, tabel 1) Når batteriets ladestand er lav, vil lysdioden blinke, når der trykkes på en tast. Batteriet udskiftes således: 1 Skru de to tastaturkasseskruer af, og tag tastaturets bagside af for at få adgang til batteriet. Brug en skruetrækker til forsigtigt at løfte det gamle batteri ud. 2 Indsæt en ny CR2032 møntcelle med +-siden opad. 3 Skub batteriet ind i holderen. Bemærk at +-kontaktens stikben skal være over batteriet. Se billedet nedenfor. 4 Tryk på en taltast og kontroller, at lysdioden tænder. Hvis lysdioden tænder, er det nye batteri korrekt isat. Skru tastaturet sammen igen. Udskiftningen af batteriet er færdig. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. (Lysdioden på tastaturet begynder at blinke) Funktionsindstilling: Tryk på panikknap A efterfulgt af en af følgende nummertaster: 1 Send kodnings/testsignal (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 3 Aktiver sirenens sabotagekontakt 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration første gang) 5 Afslut kodningstilstand Afslutning af indstillingstilstand: Tryk på Deaktiver to gange. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Brug en flad skruetrækker til at tage Sirenens sabotagekontakt batteriet ud. (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Tastaturtilstande: Tabel 1 Aktivering af indstillingstilstand: Håndsender Tryk på panikknap A, og indtast PIN-koden (standardindstilling er 0000) Du kan nu vælge en anden funktion. Når (Lysdioden batteriets på tastaturet ladestand begynder er lav, at blinke) vil lysdioden lyse svagt, når der Funktionsindstilling: trykkes på en tast. Batteriet udskiftes således: Tryk på panikknap A efterfulgt af 1 Drej en af batteridækslet følgende nummertaster: mod uret til ulåst position med en mønt, og 1 tag Send dækslet kodnings/testsignal og batteriet ud. (samme som 8+9) 2 Deaktiver sirenens sabotagekontakt 2 Indsæt 3 Aktiver en ny sirenens CR2032 sabotagekontakt møntcelle med +-siden opad. 4 Aktiver kodningstilstand (ikke egnet til konfiguration 3 Sæt første batteridækslet gang) på igen. 5 Afslut kodningstilstand 4 Tryk på en vilkårlig tast og kontroller, at lysdioden tænder. Afslutning af indstillingstilstand: Hvis Tryk lysdioden på Deaktiver tænder, to gange. er det nye batteri korrekt isat. Udtagning og isættelse af batteri. Dør/vinduessensor og tastatur Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. (Lysdioden holder nu op med at blinke. Hvis ikke, skal du trykke på deaktiver to gange igen) Håndsendertilstande: Tabel 2 Sende kodningssignal Tryk på en vilkårlig tast, undtagen nødknappen. Sirenens sabotagekontakt (Aktiver) Tryk på Aktiver og nødknappen i 5 sekunder. Sirenens sabotagekontakt (Deaktiver) Kodningstilstand (Aktiver) Kodningstilstand (Deaktiver) Tryk på Deaktiver i 5 sekunder. VIGTIGT Isæt batteriet under de to flige, og klik det på plads

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15 POWERMAX PRO Fuldt overvåget trådløst alarmsystem Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 4.4.6 Alarm-annullering... 15 1. INTRODUKTION... 3 4.4.7 Hurtig tilkobling... 15 2. SPECIFIKATIONER... 3 4.4.8

Læs mere