CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL"

Transkript

1 CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET Taster...4. Specialfunktioner Display Lysdioder BETJENING Tilkobling Frakobling Frakobling efter alarm Specielle funktioner BRUGER MENU VEDLIGEHOLD HVIS DER OPSTÅR EN FEJL...11 Aritech CS351 M1 / M version 3.8

3 1 INDLEDNING Tillykke med Deres nye Aritech CS351 tyverialarm. Aritech s produkter er af høj kvalitet, og såfremt anlægget vedligeholdes korrekt vil det kunne fungere pålideligt i mange år Denne manual forklarer hvordan Aritech CS351 tyverialarmen fungerer ved almindelig daglig brug. Der findes en mere detaljeret manual for alarmteknikere som forklarer hvordan hele anlægget installeres og programmeres efter Deres specifikke behov. Aritech CS351 udgør hjernen i Deres tyverialarm-system. Ved hjælp af de tilsluttede detektorer, magnetkontakter o.s.v. detekteres indbrud (og indbrudsforsøg), hvorefter det afgiver en alarm. Systemet er blevet programmeret med en indgangstid og en udgangstid. Disse tider tillader at man kan komme ind i det sikrede område, gennem en specifik rute uden at alarmen går i gang, for at frakoble anlægget. Det samme gælder når man skal forlade området efter tilkobling. Det er vigtigt at kende denne rute (adgangsvejen) samt at vide hvor lang tid man har. Aritech CS351 M1 / M version 3.8 3

4 . BETJENINGSPANELET Dette afsnit beskriver hvorledes anlæggets betjeningspanel fungerer. DISPLAY Net Fejl Alarm Fig.1 Betjeningspanelet.1 Taster 0 9 Disse taster bruges til at indtaste koden. Start altid med at taste nul (0) og derefter den korrekte adgangskode. Når den korrekte kode er indtastet kan man udføre de funktioner som er knyttet til koden. De funktioner som er knyttet til de enkelte brugerkoder kan ændres af en tekniker eller måske også af anlægsejeren. Det afhænger af systemets programmering. Når man er i brugermenuen (se afsnit 4) bruges denne tast til at gå baglæns i listen. Den kan bl. a. også bruges til at udelukke zoner under tilkobling. Se specialfunktioner. Denne tast har også flere funktioner. Når man er i bruger menuen bruges den til at gå fremad. De øvrige funktioner er beskrevet under specialfunktioner. Dette er accept tasten. Den bruges til at bekræfte funktionen som er vist i displayet. Dette er afvis tasten. Den bruges når den viste funktion ikke ønskes ændret eller man ønsker at forlade funktionslisten. NB: Hvis der indtastes en forkert kode 10 gange i træk vil systemet være spærret for adgang i 90 sekunder. 4 Aritech CS351 M1 / M version 3.8

5 . Specialfunktioner Disse tast-kombinationer skal være programmeret af en alarmtekniker før de kan fungere. De er måske ikke aktive i det aktuelle system. Trykkes på samtidig vil systemet aktivere en overfaldsalarm (PA). Tryk på gange for at se hvilke zoner der er åbne. Displayet vil vise åbne zoners numre, ellers vises beskeden alt lukket. Tryk på gange for tvangstilkobling med åbne zoner. Tryk på for udkobling af åbne zoner ved tilkobling..3 Display Displayet er forbindelsen mellem brugeren og alarmsystemet. Tekstbeskederne i displayet viser hvor og hvornår der har været fejl eller alarm. Displayet kan også vise en liste over de funktioner, man kan vælge mellem. Eksempler på de beskeder som kan vises: TOR 3 APR 07:40 Dato og tid vil normalt blive vist uanset om systemet er tilkoblet eller ej. Hvis det ønskes kan alarmteknikeren ændre denne besked til at vise tilkoblings tilstand. Tilkoble? Hvis man trykker på Accepter ( ) kommer man ind i en funktionsmenu. Her vælger man så hvordan systemet skal tilkobles. System tilkobles Systemet er i gang med at tilkoble. Forlad det overvågede område via den fastlagte adgangsvej. System tilkoblet Systemet er tilkoblet. Det er ikke sikkert at alle disse beskeder vises i Deres system. Det afhænger af hvordan det er blevet programmeret. Det kan programmeres til kun at vise de beskeder man ønsker, eller til kun at vise de beskeder man er autoriseret til at se. Aritech CS351 M1 / M version 3.8 5

6 .3 Lysdioder Der er tre farvede lysdioder (LED s) på betjeningspanelet, som hurtigt kan vise om der er problemer. Grøn Net Hovedforsyningen (30 volt) er tilsluttet. Grøn blink = batteridrift. Hvis det varer mere end 1 time bør De kontakte en alarmtekniker. Gul Fejl Den gule led viser at der er en fejl i systemet og fejltypen vises på displayet Det kan være nødvendigt at tilkalde en alarmtekniker for at rette fejlen. Rød Alarm Alarmen er blevet aktiveret. Klokkerne og buzzeren i betjeningspanelet er sandsynligvis også aktiverede. Hvis der er tilsluttet en telefonsender er der også sendt en alarm til vagtcentralen eller anden form for alarmmodtager. Når der indtastes en gyldig kode frakobles systemet og klokker m.v. stopper. Systemet kan ikke tilkobles igen før alarmtilstanden er ophævet. Ved en sabotagealarm vil det normalt være nødvendigt at tilkalde en alarmtekniker for at gøre dette. Det vil blive vist i displayet som Kald alarmfirma efter frakobling. 6 Aritech CS351 M1 / M version 3.8

7 3. BETJENING Betjeningen, og de muligheder man har, er afhængig af den måde systemet er blevet programmeret på. De beskrevne måder dækker måske ikke helt det aktuelle system. Sammen med alarmteknikeren bør De gennemgå, og blive fortrolig med, netop Deres anlæg. Det kan være en hjælp at sammenligne med brugermenuen i afsnit 4. Her er alle muligheder beskrevet. For at kunne udnytte disse skal ens brugerkode være udstyret med de fornødne autoriteter. I pkt. 3.1 og 3. beskrives til- og frakobling udført med en brugerkode som kun har autoritet til at til- og frakoble Tilkobling. Før man kan tilkoble systemet på normal vis skal alle indbrudszoner være lukkede. Hvis man prøver at tilkoble systemet med åbne zoner vises beskeden Åben zone på displayet. Det vil også fremgå hvilken (hvilke) det drejer sig om. Vinduer og døre som indgår i alarmsystemet skal derfor lukkes før tilkobling. Tast 0 (nul) efterfulgt af Deres brugerkode. Displayet viser: Normal Tilkobl. System tilkobles System ok Forlad område nu Buzzeren går i gang og De forlader nu huset af den aftalte adgangsvej. Efter den programmerede udgangstid (typisk sekunder) stopper buzzeren og systemet er tilkoblet d.v.s. at tyverialarmen er aktiv. Displayet viser igen dato og tid. 3. Frakobling Her beskrives den mest almindelige måde at frakoble på. Når De åbner Deres adgangsdør starter buzzeren for at fortælle at indgangstiden er startet. Indgangstiden er den tid De har til at gå gennem den fastlagte adgangsvej hen til betjeningspanelet for at frakoble systemet Tryk 0 (nul) efterfulgt af Deres kode. Display viser: Frakobler System Frakoblet og går derefter tilbage til dato / tid visning. Systemet er nu frakoblet d.v.s. at tyverialarmen ikke længere er aktiv. Aritech CS351 M1 / M version 3.8 7

8 3.3 Frakobling efter alarm. Efter en alarm skal systemet frakobles med en gyldig brugerkode. Klokkerne er måske stadig i gang og de stopper så først når koden indtastes. Hvis der er tilsluttet en telefonsender vil alarmmeldingen også være sendt. Er det en falsk alarm er det vigtigt at kontakte vagtcentralen for at stoppe en unødvendig udrykning. Frakobling sker ved: Tast 0 (nul) efterfulgt af Deres kode. Display viser: Frakobler Hændelser i log Displayet vil derefter skifte mellem Type / Zone / aktuel dato-tid visning. Tryk Displayet viser: Frakoblet og vender tilbage til dato-tid visning. For at kontrollere at systemet kan anvendes igen tastes 0(nul) efterfulgt af Deres kode. Displayet skal da vise: System ok. I modsat fald kan det være nødvendigt at tilkalde en alarmtekniker, da systemet ikke kan tilkobles igen før alarmtilstanden er ophørt. 3.4 Specielle funktioner Til hver brugerkode knyttes en eller flere autoriteter. Autoriteterne giver adgang til forskellige muligheder ved betjening af systemet. Fig.1 på side 9 viser hvilke muligheder der opnås med de forskellige autoriteter. Autoriteterne er her angivet ved forkortelser som betyder Fk Dt Ft Æk Mn Dk Uk Vk Tvangskode Fuld tilkobling Deltilkobling Frakobling Ændre koder Manager, giver udvidede muligheder Kan vælge dørklokke funktion, udføre klokke- og gangtest. Kan udkoble zoner. Vægterkode, kan kun frakoble (og tilkoble) efter en alarm. PA (overfaldskode), kan sende en tavs alarm. 8 Aritech CS351 M1 / M version 3.8

9 AUTORITETER / BRUGER MULIGHEDER Brugerkode / Autoritet Til - koble Fra - koble Del til - koble Ud - koble Tvangstilkoble Dørklok. / tester Tekn.log Ændre koder tid / dato egen andre Operatør log LED & LCD test Fk Ft Fk Ft Æk Fk Ft Æk Mn Fk Ft Mn Fk Ft Dk Fk Ft Dt Fk Ft Uk Fk Ft Vk Tvangskode (PA) Fig.1 Brugerkoder/autoriteter I afsnit 4 vises Bruger Menu strukturen. For at få adgang til alle menupunkter skal ens brugerkode have tilknyttet samtlige autoriteter som er vist i fig.1 I de fleste tilfælde vil der kun være behov for et mindre antal muligheder (jo færre muligheder jo nemmere betjening). Deres alarmtekniker kan være behjælpelig med at udvælge netop de autoriteter som De har behov for og viser hvorledes funktionerne virker. Med hensyn til at bevæge sig rundt i Bruger Menuen samt til at anvende specialfunktioner henvises til punkterne:.1 Taster. Specialfunktioner Aritech CS351 M1 / M version 3.8 9

10 4. BRUGER MENU 1 Tilkoble? 1 3 Normal Tilkobl. Del Tilkobling Tilkobl. ( Ej Buzz ) 4 Tvangstilkobling Kun ved "åbne zoner" Åbne zoner Åbne zoner Åbne zoner Bruger Menu Udkoble? 1 Udkoble Zone nn Udkoblet nn zone nn = zonenummer 3 Dørklokke / Tester 1 Dørklokke Dørklokke valgt Ingen dørklokke Klokketest Tester Klokker 3 Gangtest Gangtest nn zone nn = zone nummer Bruger Menu 4 TEKN LOG/TID/DATO 1 Vis Log Tid 3 Dato Bruger Menu 5 Koder 1 Egen Kode Ny kode Bekræft Koder Kode 1 / ny Bekræft Kode 5 / ny Bekræft 3 Autoritet Kode 1 / autoritet Kode 5 / autoritet 4 Kodetæller Operatør log Bruger Menu 7 LED & LCD Test FÆRDIG? 10 Aritech CS351 M1 / M version 3.8

11 5.VEDLIGEHOLD Systemet kræver ikke meget vedligehold. Det er vigtigt at De ved den daglige betjening lægger mærke til eventuelle uregelmæssigheder, og på den måske kan gribe ind før der opstår alvorlige fejl. Systemet kan være programmeret til automatisk daglig kontrol af nødstrømsbatteriets tilstand. Hvis ikke, bør De få kontrolleret nødstrømsbatteriet en gang årligt. 6. HVIS DER OPSTÅR EN FEJL Betjeningspanelets display og lysdioder holder Dem løbende orienteret om systemets tilstand, også eventuelle fejltilstande. Skulle der opstå en fejl kan systemets egen overvågning i de fleste tilfælde fortælle hvad der er galt. Ud fra disse oplysninger kan det måske være nødvendigt at tilkalde en alarmtekniker for at få rettet fejlen. Aritech CS351 M1 / M version

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere