Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde"

Transkript

1 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde

2 2

3 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Indledning 5 Estland, Letland og Litauen 7 Rusland 9 Østersøregionen 13 Hviderusland 14 Arktis 17 Nordens naboer i Vest 18 Norden i Verden 19

4 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde ISBN ANP 2013:752 Nordisk Ministerråd, København 2013 Layout: Jette Koefoed Foto: Image Select s. 12,14 18; Creas s. 6, 8; Karin Beate Nøsterud s. 10; Niels Stern s. 11; Nordic-Cool/Trondur-Patursson s. 19 Omslagsfotos: ImageSelect Oplag: 2000 Tryk : Scanprint NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Printed in Denmark Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

5 Indledning De fem nordiske lande arbejder tæt sammen i Nordisk Ministerråd. Samarbejdet er baseret på fælles værdier, fælles traditioner og en fælles historie. Norden er også åben for omverdenen. Siden 1990 erne har Nordisk Ministerråd opbygget og udviklet et tæt samarbejde med nabolandene i Østersøregionen. Også det arktiske samarbejde og samarbejdet med Nordens naboer i Vest såsom Canada er under opbygning. Nordens internationale udsyn strækker sig videre ud i verden, til EU og på globalt plan. Nordisk Ministerråd har gennem årene opbygget et omfangsrigt internationalt netværk og har stor erfaring med at samarbejde med både lande og organisationer. Nordisk Ministerråd afsætter cirka 10 procent af sit årlige budget direkte til samarbejde med nabolandene. Denne brochure handler først og fremmest om Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordens nabolande, det vil sige Østersø- og Barentsregionen samt Arktis og naboer i Vest. Du kan finde mere information om samarbejdet på Nordisk Ministerråds forskellige hjemmesider, som du finder henvisninger til i brochuren. God fornøjelse! Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. I praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre og til Nordisk Samarbejdskomité (NSK), som tager sig af den løbende koordinering. Nordisk Ministerråd, som blev grundlagt i 1971, er på trods af navnet egentlig ikke ét, men flere ministerråd. Der findes 10 fagministerråd udover samarbejdsministrenes ministerråd. Alle ministerråd mødes flere gange om året. Beslutninger i de nordiske ministerråd skal være vedtaget enstemmigt. Der bliver forberedt og fulgt op på sager af de forskellige embedsmandskomitéer, som består af nationale embedsmænd. Under Nordisk Ministerråd findes en række institutioner og samarbejdsorganer i de nordiske lande, som arbejder inden for forskellige områder. For eksempel NordForsk i Oslo, Kulturkontakt Nord i Helsingfors, Nordens Velfærdscenter i Stockholm og mange flere. 5

6 6

7 Estland, Letland og Litauen Nordisk støtte til de baltiske lande i slutningen af 1980 erne og frem til uafhængigheden i 1991 var medvirkende til, at verdenssamfundet kort efter anerkendte de baltiske landes nye status som uafhængige stater. Samarbejdet med Estland, Letland og Litauen er fortsat en prioritet for de nordiske lande og er formaliseret i det såkaldte NB8- samarbejde, der involverer forskellige ministerområder. På en række områder bliver der jævnligt afholdt minister- og embedsmandsmøder med deltagelse fra både de nordiske og baltiske lande. Nordisk Ministerråd har haft kontorer i de tre baltiske landes hovedstæder siden Kontorerne har en central rolle i samarbejdet mellem de nordiske og baltiske lande. Mobilitetsprogrammer Mobilitet er helt afgørende for samarbejdet på tværs af grænserne. Det gælder både inden for den offentlige sektor og erhvervslivet, men i ligeså høj grad inden for kunst og kultur. Derfor har Nordisk Ministerråd sammen med Estland, Letland og Litauen etableret en række fælles nordisk-baltiske mobilitetsprogrammer, der har til formål at lette udvekslingen af ansatte i den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Det samme gælder for udøvende inden for kunst og kultur. Ved at give økonomisk støtte til studiebesøg, praktik og netværksaktiviteter bidrager Nordisk Ministerråd aktivt til udviklingen i NB8-samarbejdet. Uddannelse Også inden for uddannelsessektoren er mobilitet og udveksling af erfaringer afgørende. Nordisk Ministerråds Nordplus-program tilbyder finansiel støtte til uddannelsessamarbejde mellem de nordiske og baltiske lande. Nordplus er for både unge og gamle og kan bruges til at skabe kontakt til andre interesserede i både de nordiske og de baltiske lande. Nordisk Ministerråds kontor i Tallinn: Nordisk Ministerråds kontor i Riga: Nordisk Ministerråds kontor i Vilnius: Nordiske kontorer Nordisk Ministerråds netværk af kontorer i de baltiske lande og Nordvestrusland er unikt i Østersøregionen. Kontorerne har tæt samarbejde med myndigheder og andre organisationer, samt med de nordiske landes ambassader og Nordisk Ministerråds kontorer Estland (Tallinn og Tartu) Letland (Riga) Litauen (Vilnius) Rusland (Sankt Petersborg, Kaliningrad, Arkhangelsk, Murmansk og Petrozavodsk) generalkonsulater. Kontorerne er katalysatorer for udvikling af Nordisk Ministerråds samarbejde med nabolandene. 7

8 8

9 Rusland Som Nordens største nabo har samarbejdet med Rusland en særlig betydning. Historien viser, at udviklingen i Rusland spiller en direkte rolle for hele Nordens sikkerhed og stabilitet, samt for udviklingen af Østersøområdet som dynamisk region. Derfor prioriterer Nordisk Ministerråd samarbejdet med Rusland højt især med de regioner i Nordvestrusland, der er tættest på de nordiske og baltiske lande. Nordisk Ministerråd har kontorer i Skt. Petersborg og Kaliningrad, der åbnede i henholdsvis 1995 og Projekter og andre initiativer inden for Nordisk Ministerråds samarbejde med Rusland udvikles og gennemføres hovedsagligt gennem kontorerne. Nordisk Ministerråd lægger i samarbejdet med Rusland vægt på at koordinere indsatsen med andre regionale organisationer som Arktisk Råd, Barentsrådet, HELCOM og Østersørådet. Den Nordlige Dimension Nordisk Ministerråd lægger i samarbejdet med Rusland vægt på at koordinere indsatsen med andre regionale organisationer som Arktisk Råd, Barentsrådet, HELCOM og Østersørådet. Desuden arbejder Nordisk Ministerråd aktivt for at bidrage til den såkaldte Nordlige Dimension. Den Nordlige Dimension repræsenterer en politisk aftale mellem EU, Norge, Island og Rusland vedtaget i Den politiske rammeaftale fokuserer på samarbejde i Østersøregionen og Barentsregionen med det formål at skabe rammer for dialog og styrke økonomisk samarbejde, stabilitet, konkurrenceevne og bæredygtig udvikling Inden for den Nordlige Dimension findes en række partnerskaber med fokus på henholdsvis miljø, socialog sundhedsområdet, transport og logistik og ikke mindst kultur. Den Nordlige Dimensions Partnerskab for Kultur var oprindeligt et initiativ fra de nordiske kulturministre, og Nordisk Ministerråd har siden 2010 påtaget sig sekretariatsfunktionen for dette partnerskab. Nordisk Ministerråd har inden for rammerne af den Nordlige Dimensions Partnerskab for Folkesundhed og Socialt Velbefindende blandt andet deltaget i projekter med Rusland, der har forbedret forholdene for HIV/ AIDS-smittede og bekæmpet menneskehandel. Inden for miljøpartnerskabet medvirker den nordiske institution NEFCO i en lang række projekter med Rusland om blandt andet energieffektivitet

10 Rusland 10

11 Flagskibet i Nordisk Ministerråds samarbejde med Rusland er programmet for Kundskabsopbygning og Netværk. Samarbejdsprogrammer Flagskibet i Nordisk Ministerråds samarbejde med Rusland er programmet for Kundskabsopbygning og Netværk. Programmets formål er at opbygge kundskab og sikre netværksopbygning inden for civilsamfund, uddannelse og forskning, økonomi og offentlig forvaltning gennem udveksling af erfaringer og færdigheder. Ved at give embedsmænd, forskere, politikere, journalister og NGO er mulighed for at deltage i fælles nordisk-russiske aktiviteter skabes netværk på tværs af grænser, der kan styrke holdbare og langvarige partnerskaber. Nordisk-russisk samarbejde inden for uddannelse og forskning Som del af programmet for Kundskabsopbygning og Netværk indgik Nordisk Ministerråd i 2011 partnerskabsaftale med Rusland inden for områderne højere uddannelse- og forskning. Gennem det samarbejde vil de nordiske og russiske uddannelses- og forskningsmiljøer styrke deres faglige bånd og levere fælles input til presserende globale udfordringer inden for bl.a. klima og miljøområderne. Samarbejdet blev officielt lanceret i januar 2013, hvor de første ansøgningsrunder for fælles projekter blev offentliggjort. Nordisk Ministerråds kontor i Skt. Petersborg: Nordisk Ministerråds kontor i Kaliningrad: 11

12 12

13 Østersøregionen Nordisk Ministerråd samarbejder med de forskellige organisationer og samarbejdsfora, som findes i Østersøregionen. Disse omfatter blandt andet Østersørådet (CBSS), som er den mellemstatslige samarbejdsorganisation for landene i Østersøregionen, Helcom, som har fokus på Østersøens miljø, og Baltic Development Forum, som samler erhvervsliv og politiske aktører i regionen. Med sit netværk i de nordiske lande og i Østersøregionen bidrager Nordisk Ministerråd til udvikling og gennemførelse af det regionale samarbejde. Østersøstrategien EU-Kommissionen fremlagde i 2009 en plan for et udvidet samarbejde i Østersøregionen, den såkaldte Østersøstrategi med fokus på miljø, samhørighed og konkurrenceevne. Handlingsplanen for Østersøstrategien omfatter en lang række Nordisk Ministerråds fagministerråd og institutioner arbejder målrettet for at implementere Østersøstrategien. Blandt andet bidrager Nordisk Ministerråd til gennemførelsen af handlingsplanen for Østersøstrategien i en række projekter. Dette gælder inden for eksempelvis skovbrug projekter inden for strategiens tre målsætninger: at redde Østersøen, at forbinde regionen og at øge velstanden. Østersøstrategiens handlingsplan indeholder en lang række flagskibsprojekter, og det er første gang, en så omfattende strategi er blevet udarbejdet for en hel region inden for EU. og beredskab overfor spredning af husdyrsygdomme. I den nyeste version af handlingsplanen tager Nordisk Ministerråd ansvar for at udvikle samarbejdet inden for bioøkonomi samt inden for kultur med særligt fokus på bæredygtig udvikling. Østersøstrategiens fokusområder er sammenfaldende med Nordisk Ministerråds. Af samme grund har Nordisk Ministerråd arbejdet aktivt for at bidrage til gennemførelse af projekter ved hjælp af sine netværk i Norden og i Østersøregionen. Gennem afholdelse af debatter, gennemførelse af projekter og andre initiativer arbejder Nordisk Ministerråd for at sikre Østersøstrategiens høje placering på den politiske dagsorden. Nordisk Ministerråd anser det for vigtigt, at russiske partnere inddrages i relevante projekter under Østersøstrategien, selvom Rusland ikke er omfattet af strategien. Derfor har Nordisk Ministerråd givet støtte til projekter med russiske partnere, som sikrer deres inddragelse i større regionale EU-finansierede projekter Frivillige organisationer Nordisk Ministerråd mener, at frivillige organisationer spiller en fremtrædende rolle for samarbejdet i Østersøregionen. Af samme grund valgte Nordisk Ministerråd i 2006 at etablere NGO programmet for Østersøregionen, som støtter samarbejde mellem NGO er i de nordiske og baltiske lande, Rusland, Hviderusland og Polen. NGO-programmet har til formål at sikre frivillige organisationers muligheder for indflydelse på aktiviteter i regionen. Det overordnede mål er at fremme civilsamfundet og styrke samarbejdet på tværs af grænser og herigennem bidrage til regionens udvikling. 13

14 Hviderusland Hviderusland grænser op til Letland, Litauen og Rusland, og Norden har en naturlig interesse i at fremme ytringsfrihed, tolerance, ligestilling og demokrati i regionen. Nordisk Ministerråd ønsker at bidrage til en demokratisk samfundsudvikling i Hviderusland gennem støtte til og samarbejde med aktører i civilsamfundet og om muligt også lokale og regionale myndigheder. Det er Nordisk Ministerråds målsætning at koordinere aktiviteter i Hviderusland med de nordiske landes bilaterale indsatser, men også andre initiativer skal tilgodeses i forsøget på at opnå en så høj grad af synergieffekt som muligt. Nordisk Ministerråd har i den konkrete gennemførelse af aktiviteter i forhold til Hviderusland opbygget et stærkt partnerskab med EU-Kommissionen. European Humanities University Siden 2005 har Nordisk Ministerråd i samarbejde med EU-kommissionen støttet det hviderussiske eksiluniversitet, European Humanities University (EHU), i Vilnius. Universitetet åbnede i Minsk i 1992 og blev det første hviderussiske universitet til at indføre europæiske standarder og metoder inden for videregående uddannelser. Efter stærkt pres fra de hviderussiske myndigheder, der ønskede at isolere uddannelsessystemet fra international indflydelse, blev universitetet lukket i Året efter lukkede universitetet dørene op i nabolandet Litauen og fik i 2006 status af et privat litauisk universitet. Siden 2005 har Nordisk Ministerråd i samarbejde med EU-kommissionen støttet det hviderussiske eksiluniversitet, European Humanities University (EHU), i Vilnius. 14

15 Universitetet sikrer omkring 2000 hviderussiske unge adgang til en fri og åben uddannelse på en højere læreanstalt. For de unge studerende og ansatte er tilknytningen til EHU i mange tilfælde forbundet med personlige risici i form af forfølgelse og chikane fra de hviderussiske myndigheder. Det understreger behovet for at støtte universitetet, der forhåbentlig en dag vil kunne vende tilbage til Hviderusland og bidrage til en demokratisk udvikling i landet. Finansieringen af universitetet sikres gennem EHU Trust Fund, som Nordisk Ministerråd og EU Kommissionen oprettede i Fonden administreres af Nordisk Ministerråd. Den sikrer en effektiv og transparent administration af de økonomiske midler til EHU. Open Europe Scholarship Scheme Open Europe Scholarship Scheme (OESS) er finansieret af EU-kommissionen og administreres af Nordisk Ministerråd. Unge hviderussere, som opfylder de akademiske, sproglige og personlige krav, kan ansøge om stipendium til højere uddannelse i Europa - uden ideologisk ensidighed og i henhold til internationale akademiske standarder. Det er EU s og Nordisk Ministerråds mål, at stipendiemodtagerne efter endt uddannelse vil kunne returnere til hver deres hjemland med styrket kompetence i forhold til at bidrage til Hvideruslands fremtidige demokratiske udvikling. Civil Society Stability for Belarus Nordisk Ministerråd administrerer projektet Civil Society Stability for Belarus (CSSB), som støtter det civile samfund i Hviderusland efter præsidentvalget i Initiativet er finansieret af EU-Kommissionen, og der ydes støtte til ofre berørt af myndighedernes følgende indgreb, civile organisationer samt fritstående medier. 15

16 16

17 Arktis Arktis er et område hvor det både er press på og muligheter for utvikling som skjer raskt. Klimaforandringer, nye sjøruter, voksende behov for energi globalt og teknologiutvikling gjør det mulig å utvinne ressurser under krevende arktiske forhold. De globale klimaforandringene har satt natur og mennesker i Arktis under et sterkt press. Gjennomsnittstemperaturen i Arktis stiger, isbreer og havisen smelter og åpner opp tilgjengeligheten av naturressurser i området. Dette har konsekvenser for naturen, samfunn og mennesker i Arktis, men også nye muligheter åpner seg. En stor del av de nordiske land- og hav- områdene ligger i Arktis. Norden er derfor sterkt engasjert i arktiske spørsmål. De nordiske lande ønsker at de nye mulighetene som åpner seg i Arktis utnyttes med respekt for natur og miljø. Samtidig skal de arktiske folks levekår og utvikling sikres. Utvikling av moderne velferdssamfunn for befolkningens beste står i sentrum. De fem nordiske landenes samarbeidsprogram for Arktis prioriterer naturen, og især menneskene, som bor i regionen. Arktisk Råd Alle de nordiske land er medlemmer i Arktisk råd, sammen med Canada, Russland og USA. Nordisk Ministerråd har været observatør til Arktisk råd siden opprettelsen i Nordisk Ministerråd arbeider også tett med andre regionale råd som Barentsrådet for å skape åpenhet og nettverk i Arktis. Nordisk ministerråd finansierer en rekke prosjekter og aktiviteter i Arktis gjennom det nordiske arktiske samarbeidsprogram. Ministerrådets fagsektorer og institusjoner som Nordforsk, Nordregio og NORA har dessuten omfattende aktiviteter i Arktis. Alle de nordiske land er medlemmer i Arktisk råd, sammen med Canada, Russland og USA. Nordisk Ministerråd har været observatør til Arktisk råd siden opprettelsen i

18 Nordens naboer i Vest Samarbeidet mellom Nordisk ministerråd og Nordens naboer i Vest har økt i de seneste årene. Naboene i vest utgjør Canada, USA, Irland og Skottland. De nordiske landene og Grønland og Færøyene har mange felles utfordringer med sine vestlige naboer, for eksempel tynt befolkede områder, store avstander, kaldt klima og en høy avhengighet av havet og maritime ressurser. Økt sjøtrafikk i Arktis påvirker geopolitiske interesser og den strategiske betydningen av området. Dette gir nye utfordringer og muligheter for de nordiske og Nord-Atlanterens nærområder. Samarbeidet mellom de nordiske landene innenfor rammene av Nordisk ministerråd og naboene i vest er multilateralt og foregår hvor det finnes en nordisk merverdi. Samarbeidet komplimenterer de nordiske landenes bilaterale samarbeid med naboene i vest. Nordisk atlantersamarbeid (NORA) er et nordisk samarbeidsorgan med ekspertise om det nordatlantiske samarbeidet. Nordisk Ministerråds retningslinjer for samarbejdet med naboerne i Vest prioriterer samarbeidet innenfor: det marine området næring, miljø, klima og energi utdanning, forskning og innovasjon kultur helse Samarbeidet mellom Nordisk ministerråd og Nordens naboer i Vest har økt i de seneste årene. Naboene i vest utgjør Canada, USA, Irland og Skottland. 18

19 Norden i världen Det är en växande efterfrågan på nordiskt samarbete ute i världen i takt med den tilltagande globaliseringen. Nordiska ministerrådet deltar aktivt på olika plan för att stärka den samnordiska insatsen globalt. Som exempel kan nämnas att det nordiska samarbetet används som inspiration och modell på Balkan när nya strukturer för mellanstatligt samarbete i regionen skall skapas. I Asien samarbetar Nordiska ministerrådet med Kinas, Sydkoreas och Japans samarbetsorganisation Trilateral Secretariat och inte minst har den stora nordiska satsningen Nordic Cool i Kennedycentret i Washington i 2013 visat sig mycket värdefull. Intresset för nordiskt samarbete ute i världen är starkt växande. Intresset för nordiskt samarbete ute i världen är starkt växande. 19

20 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Denne brochure handler om Nordisk Ministerråds samarbejde med Nordens nabolande, det vil sige Østersø- og Barentsregionen samt Arktis og naboer i Vest. Du kan finde mere information om samarbejdet på Nordisk Ministerråds forskellige hjemmesider, som du finder henvisninger til i brochuren. ANP ISBN

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk 1. s forslag foreslår at rekommanderer Nordisk Ministerråd at etablere et nordisk informationskontor

Læs mere

Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik TemaNord 2015:554 Kreative erhverv i Norden Danmarks Statistik ISBN 978 92 893 4255 1 (PRINT) ISBN 978 92 893 4257 5 (PDF) ISBN

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2013 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2013 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2010-2013 samt prioriteringerne

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Sektorplan Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Ministerrådet for næring, energi og regionalpolitik Islands formandskapsprogram 2009 Dagsorden for MR-NER 2009 Ministermøde og konferencer

Læs mere

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske

Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Overblik Muligheder Tilskuddet Det praktiske Erasmus+ 2014-2020 Europe 2020: strategi for vækst, jobs, social retfærdighed og inklusion Europæisk 2020-strategi for uddannelse (ET2020) I alt over syv år:

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Det internationale Norden

Det internationale Norden Det internationale Norden Nordisk samarbejde i europæisk ramme 2007 ANP 2007:727 Det internationale Norden Nordisk samarbejde i europæisk ramme 2007 ANP 2007:727 Nordisk Ministerråd, København 2007 ISBN

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde 1 NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde Kære venner. Bedste nordiske frænder. Kære gæster. Det er en stor glæde og hæder for mig som færøsk fiskeriminister, som

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde

Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 152 Offentligt Det Danske Kulturinstitut Folketingets Kulturudvalgsmøde 21. marts 2012 Formål - At berige kulturlivet i Danmark og udlandet gennem kulturudvekslinger,

Læs mere

EU og det Arktiske område

EU og det Arktiske område Gardermoen 13 November 2010 EU og det Arktiske område Martin Lassen Skylv Ambassaderåd Oversigt 1. Seks grunde til en arktisk politik i EU 2. Vurdering af situationen i Arktis 3. Indholdet i EU s politikdokumenter

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU Center for polare aktivtiter (Polar DTU) To hovedformål: At styrke de polarrelaterede

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd 2 Velkommen til Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordic funding instruments Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd (MR) for de forskellige sektorer som støttes af 16 embedsmandskomitéer

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

sek torprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010

sek torprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 sektorprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 NORDISK MILJØMÆRKNING Sektorprogram Miljø Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 ANP 2009:754 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn V ed Stranden 1 8 DK-1061 København K T el +4 5 3 3 9 6 0 200 Fax +4 5 3 3 9 6 0 202 www.norden.org

Læs mere

340.000 24.000 769.065 21.398 1.765 24.000 769.065 DIT NORDEN. Penge, politik og profil 2011 340.000 1.765

340.000 24.000 769.065 21.398 1.765 24.000 769.065 DIT NORDEN. Penge, politik og profil 2011 340.000 1.765 1.554 24.000 340.000 4 769.065 15 112 21.398 1.765 38 24.000 769.065 29 DIT NORDEN 4 340.000 231 Penge, politik og profil 2011 15 1.765 2 hvad er NORDEN Norden er både et område og et samarbejde. Det nordiske

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat 11.

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsregnskab for 2011

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsregnskab for 2011 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 Nordisk ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 ANP 2012:760 Nordisk ministerråds samlede virksomhed Årsregnskab for 2011 ISBN

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram

Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Nordisk seminar Nuuk 9. februar 2011 Kristian Birk Afdelingschef Vækst og Klima Footer indsættes via: 'Vis' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013 Skjal 1: Tilráðingar 2013 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi 17. 22. august 2013 Rekommandation nr. 1/2013 Vestnordisk Råd har, den 20. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18 Region Midtjylland Region Midtjyllands internationale samarbejder Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 18 Indstilling til Forberedelsesudvalget vedr. fremtidige internationale samarbejder

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 4. oktober 2011 Mødested København, Hotel Admiral Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Handelsmønstret i. Østersølandene. Jacob Ramskov og Anders Hertz Larsen. Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk.

Handelsmønstret i. Østersølandene. Jacob Ramskov og Anders Hertz Larsen. Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk. Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Økonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Jacob Ramskov og Anders Hertz Larsen

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Føroyum august 2015

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Føroyum august 2015 Skjal 1: Tilráðingar 2015 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Føroyum 10. 13. august 2015 Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2015 Vestnordisk Råd har, den 12.august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Rekommandation nr. 1/2003 Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Vestnordisk Råd har vedtaget følgende rekommandation under Rådets årsmøde 2003. 15 stemmer var for, ingen var imod og 3 var fraværende. Vestnordisk

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) "The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective.

$SSHQGLNV,0)VÃUROOH. 1) Bordo, M. og James, H. (2000) The International Monetary Fund: It s Present Role in Historical Perspective. $SSHQGLNV,0)VÃUROOH,QGOHGQLQJ Den Internationale Valutafond (IMF) blev etableret i december 1945 for at skabe et samarbejde om det globale valutasystem. Som led i dette samarbejde er IMF s rolle at overvåge

Læs mere