TRANSMISSIONSSYSTEMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSMISSIONSSYSTEMER"

Transkript

1 FANE Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN og EN Forklaring til kravene jf. EN og EN Forsikring & Pension Amaliegade København K Tlf Fax Alarmtransmission via telefonforbindelser og Alarmnettet SIDE 131 SEPTEMBER 2008

2 10 Forord I dette afsnit beskrives mulighederne for transmission af indbrudsalarmer fra et AIA-anlæg til en af Rigspolitichefen godkendt kontrolcentral. 20 Definitioner Et alarmtransmissionssystem er en alarmsender og en alarmmodtager samt det nødvendige alarmtransmissionsmedie med tilhørende komponenter En alarm er et signal sendt fra et automatisk indbrudsalarmanlæg til en kontrolcentral, der er godkendt af Rigspolitichefen. 30 Generelt Alarmtransmissionssystemet skal være pålideligt og opbygget på en sådan måde, at der er høj sandsynlighed for, at alarmsignaler afsendt på et vilkårligt tidspunkt når frem til kontrolcentralen. 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN og EN Alarmtransmissionssystemer skal opfylde de generelle krav i de europæiske standarder for indbrudsalarmsystemer EN og alarmtransmission EN Hvis der på særskilt produktområde er implementeret en standard eller teknisk specifikation, skal produkterne opfylde disse krav De generelle krav er beskrevet nærmere i følgende standarder: EN : Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - System requirements EN : Alarm systems Alarm transmission systems and equipment general requirements for alarm transmission systems EN : Alarm systems Alarm transmission systems and equipment general requirements for alarm transmission equipment Alarmsendere skal være Forsikring & Pension-registreret Alarmsendere, der opfylder de generelle krav jf , og som er Forsikring & Pension-registreret, kan anvendes til alarmtransmission indtil udgivelsen af de specifikke europæiske produktstandarder Forsikring & Pension-registrering af alarmsendere på baggrund af de generelle krav jf. punkt bortfalder 36 måneder efter udgivelse af en specifik europæisk produktstandard Alarmtransmissionssystemet skal opfylde krav om maksimal alarmtransmissionstid, overvågning ved hjælp af poll-signaler samt beskyttelse af de transmitterede data. Dette krav medfører, at den anvendte kontrolcentral skal være i besiddelse af teknisk udstyr, der kan modtage og tolke disse signaler Under punkt 40 findes en skematisk sammenstilling af kravene i de europæiske standarder. Her vises bl.a., hvilke krav der stilles til alarmtransmissionstid, overvågning med poll-signaler samt signalbeskyttelse i henhold til standardernes opdeling i fire udstyrsklasser (grade 1, 2, 3 og 4). SIDE 132 SEPTEMBER 2008

3 40.80 Anvendelsen af alarmsendere, signalgivere m.v. jr. forsikringsselskabernes sikrings-niveauer skal ske i henhold til nedenstående skema. Udstyr i de grå felter må ikke anvendes: Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 A B C A B C D A B C D A B C D Sikringsniveau 20 Sikringsniveau 30 Sikringsniveau 40 Sikringsniveau 50 Sikringsniveau 60 Note: Ved strømsvigt i det overvågede område skal det for alarmtransmissionssystemer installeret i henhold til sikringsniveauerne sikres, at alarmsignaler fortsat kan transmitteres til kontrolcentralen som følger, jævnfør DSEN : Udstyrsklasse 1 og 2: Minimum 12 timer. Udstyrsklasse 3 og 4: Minimum 60 timer Forsikring & Pension registrerede AIA-produkter herunder alarmsendere kan findes på under menuen Tyveri/sikringsprodukter. SIDE 133 SEPTEMBER 2008

4 50 Forklaring til kravene jf. EN og EN Af nedenstående skema fremgår kravene i de europæiske standarder. Det fremgår bl.a., hvilke krav der stilles til alarmtransmissionstid, overvågning med poll-signaler samt signalbeskyttelse i henhold til de fire udstyrsklasser. Primær alarmtransmission Detaljerede krav til alarmtransmissionssystemer Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 A B C A B C D A B C D A B C D Gennemsnitlig alarmtransmissionstid 95 % af transmissions tiderne ligger under Maksimum alarmtransmissionstid S 60 S 60 S 60 S 60 S 60 S 60 S 60 S 20 S 20 S 20 S 20 S 10 S S 80 S 80 S 80 S 80 S 80 S 80 S 80 S 30 S 30 S 30 S 30 S 15 S S 120 S 120 S 120 S 120 S 120 S 120 S 120 S 60 S 60 S 60 S 60 S 20 S Overvågning (poll-tid) h 25 h 25 h 25 h 25 h 300 m 300 m 300m 180 S 180 S 180 S 180 S 20 S Sikkerhed mod erstatning (substitution) Beskyttelse af informationer - (betegnelse) ID ID ID ID ID+AUT ID+AUT ID+AUT ID+AUT ID+AUT - - i 0 i 0 i 0 i 0 i 1 i 2 i 2 i 2 i 3 i 3 i 3 i 3 i 3 Sekundær alarmtransmission Gennemsnitlig alarmtransmissionstid 95 % af transmissionstiderne ligger under Maksimum alarmtransmissionstid S 60 S 60 S S 80 S 80 S S 120 S 120 S Overvågning (poll-tid) - 25 h 25 h 300 m Sikkerhed mod erstatning (substitution) Beskyttelse af informationer - (betegnelse) - - ID ID - i 0 i 1 i 2 Andre krav Sirener (antal) Sirener med egen strømforsyning (antal) Primær alarmtransmission (type) Sekundær alarmtransmission (type) ATS 1 ATS 2 ATS 2 ATS 2 ATS 3 ATS 4 ATS 4 ATS 4 ATS 5 ATS 5 ATS 5 ATS 5 ATS 6 ATS 1 ATS 3 ATS Sikringsniveau 20 eksempel For at opfylde kravene til sikringsniveau 20 skal der som minimum anvendes et klasse (grade) 1C alarmtransmissionssystem jf. afsnit Det betyder i praksis: at der som minimum skal foretages en overvågning af alarmtransmissionssystemet med en maksimal poll-tid på 25 timer, at overførsel af et alarmsignal i gennemsnit skal overføres inden for 120 sekunder, at der generelt ikke stilles særlige krav til beskyttelsen af alarmsignalets informationer, at hvis der findes en relevant specifik standard for den aktuelle valgte alarmsender, er det de evt. skærpede krav i denne standard, der er gældende for alarmtransmissionssystemet, SIDE 134 SEPTEMBER 2008

5 50.25 at ved anvendelse af et alarmtransmissionssystem af højere klasse end klasse 1C, er det kravene for den valgte klasse, der finder anvendelse. Det kunne f.eks. være et klasse 2A alarmtransmissionssystem, hvor der er større krav til alarmtransmissionstiden Sikringsniveau 50 eksempel For at opfylde kravene til sikringsniveau 50 skal der som minimum anvendes et klasse 3C alarmtransmissionssystem jf Det betyder i praksis såfremt der er valgt et Grade 3C system: at et Grade 3C transmissionssystem skal have et primært og et sekundært transmissionssystem, der udgør den samlede løsning, at der skal ske en overvågning af det primære alarmtransmissionssystem med en maksimal poll-tid på 300 minutter, at overførsel af et alarmsignal via det primære alarmtransmissionssystem i gennemsnit skal overføres inden for 60 sekunder, at der er krav om beskyttelse af alarmsignalets informationer og mod substitution, at for det sekundære alarmtransmissionssystem er kravene til poll-tid og beskyttelse reduceret i forhold til det primære alarmtransmissionssystem, at hvis der findes en relevant specifik standard for de aktuelt valgte alarmsendere, så er det de skærpede krav i disse standarder, som er gældende for alarmtransmissionssystemet, at hvis der anvendes et transmissionssystem af højere klasse end Grade 3C, er det kravene for den valgte klasse, der finder anvendelse. Det kan f.eks. være et Grade 3D transmissionssystem, hvor der ikke er krav om et primært og sekundært system, men derimod større krav til bl.a. poll-tid. 60 Alarmtransmission via telefonforbindelser og Alarmnettet Frem til den 1. januar 2010 kan alarmtransmission endvidere ske ved anvendelse af en telefonforbindelse eller Alarmnettet, når kravene i dette afsnit følges Alarmtransmission via telefonforbindelser og Alarmnettet inddeles i tre kategorier jf. pkt , og 60.50: Transmissionssystemer uden overvågning Transmissionssystem/-medie, der mindst skal kunne overføre 2 individuelle tilstande fra AIA-anlægget Transmissionssystemer med overvågning Transmissionssystem/-medie, der er overvåget på en sådan måde, at indgriben eller forringelse af transmissionsmediets kvalitet, som hindrer kommunikation mellem alarmsender og modtager, registreres på kontrolcentralen. Overvågningen skal foregå: SIDE 135 SEPTEMBER 2008

6 automatisk og periodisk mindst hvert andet sekund samt som tovejskommunikation Afhængig af transmissionssystemets udformning og virkemåde skal hele eller dele af transmissionssystemet overvåges mod afbrydelse, der skal medføre alarm på kontrolcentralen Transmissionssystemet skal mindst kunne overføre 8 individuelle tilstande fra AIA-anlægget Transmissionssystemer med overvågning og identifikation Der stilles samme krav som nævnt under pkt Transmissionssystem med overvågning Desuden skal transmissionssystemet gøre det muligt for kontrolcentralen med sikkerhed at kunne identificere det enkelte AIA-anlæg (adresse) Identifikation skal: foregå automatisk og periodisk foregå på en måde, der forhindrer kortlægning af tidspunkt for samt indhold af identifikationen Der skal desuden være mulighed for at kontrolcentralen manuelt kan iværksætte identifikation af det enkelte AIA-anlæg Det maksimale tidsrum mellem 2 identifikationer skal afstemmes efter sikringsniveauet og må ikke overstige 60 minutter Transmission af alarmer via telefonforbindelser og Alarmnettet jr. forsikringsselskabernes sikringsniveauer skal ske i henhold til nedenstående skema. Udstyr i de grå felter må ikke anvendes: Transmissionssystemer uden overvågning Transmissionssystemer med overvågning Transmissionssystemer med overvågning og identifikation Sikringsniveau 20 Sikringsniveau 30 Sikringsniveau 40 Sikringsniveau 50 Sikringsniveau 60 Note: Ved strømsvigt i det overvågede område skal det for alarmtransmissionssystemer installeret i henhold til sikringsniveau sikres, at alarmsignaler i minimum 12 timer fortsat kan transmitteres til kontrolcentralen. Forsikring & Pension April 2006 SIDE 136 SEPTEMBER 2008

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105

ITV-specifikation. Teknisk standard. Version 180105 ITV-specifikation Version 180105 Teknisk standard SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk Copyright SikkerhedsBranchen

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1

01 Januar 2000 BN-00-00-04-02-00. Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00. Banenorm. side 1 01 Januar 2000 Krav om dokumentation Banenorm side 1 01 Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 REFERENCER...3 2.1 Banenormen erstatter... 3 3 GYLDIGHEDSOMFANG...3 4 ORDFORKLARINGER...4 5 DOKUMENTATION...6

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere