Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere"

Transkript

1 Hvordan arbejder vi med elever, der stammer? Vejledning til lærere

2 2 Årsagsforklaringer Oversigt over faktorer, som kan bidrage til stammeudvikling. Fysiske faktorer Genetik Køn Koordination Præmatur Sproglige faktorer Avanceret/enkelt niveau Flersproget Udtale Sprogspurt Talehastighed Stammen Psykologiske faktorer Genert Perfektionist Sårbar Sensitiv Selvværd Ængstelig Eftertænksom Konkurrencemenneske Miljømæssige faktorer Høje forventninger fra forældre Travl hverdag Forældrenes reaktion på stammen Kulturelle/sociale forventninger Træthed Tvilling Forældrenes bekymring Rivalisering ml. søskende Sprogmodeller Stemning/trivsel i hjemmet Figur 1: Multifaktormodel

3 3 Hvordan kan stammen udvikles? Vanskelighederne er svingende og afløses af helt stammefri perioder. Det almindelige er gentagelser af hele ord enstavelsessmåord. Stammen forekommer så godt som altid på det første ord i sætningen. Mest stammen af småord, f.eks. stedord og forholdsord. Barnet er overhovedet ikke eller meget lidt bevidst om afvigelsen i talen og snakker uhæmmet. Stammen er ikke længere så svingende, tendensen findes altid. Stammen forekommer oftest på de vigtigste ord i sætningen ( navneord, udsagnsord, tillægsord og biord ) Stammen forekommer og øges ved hurtig tale og iver. Den, som stammer, er bevidst om afvigelsen jeg stammer sommetider. Trods bevidstheden viser den stammende intet eller næsten intet ubehag og taler frit i alle situationer. Visse talesituationer føles sværere end andre. Vanskeligheder med visse ord og lyde. Stammeren er begyndt at anvende synonymer og omskrivninger, især ved taleblokeringer. Stort set ingen taleangst eller hæmning, ingen egentlig tendens til at undgå talesituationer. Tydelig forventning om stammen. Frygt for visse ord, lyde og situationer. Oftest synonymer og omskrivninger. Systematisk undgåelse af visse talesituationer. Maskeret stammer. Omgivelserne kan ikke høre, at barnet stammer. Angst Undgåelser Mindreværdsfølelser

4 4 Lidt af det vi ved om stammen Stammen begynder oftest før 31/2 års alderen. Mellem 4 og 5% af alle børn stammer i en periode af deres taleog sprogudvikling. Spontant ophør varierer mellem 32% og 80% Forholdet mellem drenge og piger er 1,2-1,6 : 1 Forholdet mellem mænd og kvinder er 4:1 Cirka 0,7% af den voksne befolkning stammer. 25% af de stammende 4 årige, 50% af de 6 årige og 75% af de 10 årige stammer fortsat ved 16 års alderen. Arvelighed - ca. 20% af børn med stammen i familien kommer til at stamme. ca. 40% af de stammende børn har også artikulationsvanskeligheder. Tid og spændinger er vigtige faktorer i forhold til stammen. Folk, der stammer, er indbyrdes mindst lige så forskellige som andre mennesker.

5 5 Stammebehandling før og nu Før Åndedræts og afslapningsøvelser Højtlæsning Forsøg på at øge mængden af stammefri tale Taleøvelser/artikulation Klip i tungen Kileformet snit i tungen Tale med sten i munden Skræmme stammen væk med spanskrør Belønning Medicinsk behandling Indirekte stammebehandling vent og se tiden an, lad som ingenting, så går det nok over Ingen direkte undervisning med fokus på stammen Nu Både direkte og indirekte stammebehandling Indirekte: Vejledning til forældre, daginstitution, skole Direkte: Analyse af selve stammeøjeblikket Hvordan stammer jeg? Hvordan kommer jeg videre på en blødere måde? Hærdning og øvelser i frivillig stammen At gå fra hård stammen og kamp til blød og let stammen At finde en vej ud af kampen mod stammen At smelte nederste del af isbjerget At få viden om stammen At lære eleven at tage vare på egen stammen

6 6 Mål for stammeundervisningen Stammeundgåelser Manglende selvtillid Stammen bestemmer Indadvendt Stammeangst Handicap Stammen Selvtillid Barnet bestemmer Udadvendt Talelyst Taleejendommelighed

7 7 Indhold/mål for stammeundervisning i Viborg Kommune Målet med undervisningen er, at give eleverne en øget indsigt i egen stammen og en viden om stammen generelt, der kan lette dem i forståelsen af egen kommunikationssituation. Der arbejdes ud fra Van Ripers "non-avoidance" behandlingsmodel. Den grundliggende tankegang er, at stammeren ikke skal undgå sin stammen men skal lære at leve med den og mestre den. Baggrunden for non-avoidance tankegangen er, at man forstår udviklingen af stammen som en lag på lag udvikling af reaktioner på den primære stammen. Dette starter tidligt i barndommen formodentlig for at undgå det ubehag, som barnet har oplevet i tilknytning til det at stamme. Resultatet er blevet, at der er udviklet automatiske talemønstre, hvis formål er at undgå stammen. Disse undgåelsesstrategier, som vi kan kalde "tricks", aktiveres hver gang, det er vigtigt for den, der stammer, at undgå sin stammen. For at ændre disse mønstre - den sekundære stammen - er det nødvendigt at vende sig mod sin stammen i stedet for at forsøge at undgå den. Det kræver, at man lader sin stammen "komme-an" og slipper den løs, så man kan få styr på den. For at kunne gå ind i denne ændring af mangeårige vaner og mønstre kræves mod til at se tingene i øjnene. Det kunne man også kalde accept.

8 8 Non-avoidance handler ikke om stammen contra flydende tale men derimod om at kunne sige: hvad jeg vil når jeg vil og trives med det Selvtillid og selvstændighed er derfor områder, der lægges stor vægt på, ligesom omgivelserne naturligt kan være med til at støtte og opmuntre eleven. Jo større opbakning jo bedre. Vi tænker her både på forældre, familie, skole og venner. For at kunne ændre på allerede fastgroede mønstre er det vigtigt først at have en forståelse for, hvad det er man gør, når man stammer. Denne del i non-avoidance behandlingen er identifikation, hærdning og modifikation. Råd til lærerne Husk: at udsagn som det ved jeg ikke og det kan jeg ikke huske også kan være stammen at tale med eleven om stammen, specielt hvis han/hun bliver drillet, føler sig uden for etc. at spørge eleven om, hvad der vil gøre det lettere at tale i klassen i forskellige faglige situationer, udenfor klassen etc. at sørge for, at der er tid nok til at tale at hjælpe eleven med at få øje på hans/hendes stærke sider at hjælpe eleven med at bevare talelysten at hjælpe eleven med at undgå at udvikle en skjult stammer identitet

9 9 Mål for ugekurserne Eleven at få oplevelsen af jeg er god nok at få mulighed for at være sammen med andre, der stammer at få mulighed for at tale med andre, der stammer om følelser og tanker omkring stammen at turde stamme at blive bedre til at kommunikere at få en større viden om stammen at opleve at stammen er forskellig at finde ud af, hvordan han selv stammer hvad gør jeg? at turde lege med sin stammen at begynde at arbejde med ændring af sin stammeadfærd at få mulighed for at ændre sin stammen til en lettere form for stammen Forældre at få en viden om stammen at få bearbejdet egen skyldfølelse og angst at få mulighed for at tale med forældre til stammebørn og opleve, at andre har samme følelser og tanker som én selv at erkende, at barnet måske stammer resten af livet at forstå, at stammen ikke forsvinder efter et ugekursus at få en viden om hvordan barnet kommunikerer med andre at få indblik i barnets tanker og følelser om egen stammen at blive mere bevidste om, hvordan de kan støtte barnet at blive bedre til at skabe gode kommunikationssituationer/samværsformer i hjemmet

10 10 Lærere at få en viden om stammen at forstå at stammen ikke forsvinder efter et ugekursus at forstå, at eleven måske stammer resten af livet at turde snakke med eleven om stammen at turde snakke med klassen om stammen at kunne håndtere kommunikationssituationer i klassen på en hensigtsmæssig måde at forstå, at udsagn som det ved jeg ikke og det kan jeg ikke huske også kan være tegn på stammen at blive mere tryg ved at have en elev, der stammer i klassen at få mulighed for at tale med andre lærere der har elever, der stammer Gode råd til personer der stammer, fra personer der stammer Lad være med at være nervøs for at stamme Lad være med at tænke på, at du stammer Lad være med at være bange for at stamme Lad være med at tænke på, at du måske stammer, når du siger noget Stammen hverken lugter eller smager grimt

11 11 Gode råd til dig, når du taler med én der stammer Lad være med at afbryde Spørg om stammen i stedet for at grine Ros stammeren for at han får sagt det han vil Undgå gode råd Hold øjenkontakt Dril ikke den der stammer ved at efterligne hans stammen Lyt til stammeren Gode råd er ikke dyre, når du taler med én, der stammer Udarbejdet af elever kl. Gode råd til lærerne Hold øjenkontakt Lad mig tale færdig ligegyldigt hvor lang tid det tager Kun højtlæsning, når det er strengt nødvendigt Flere foredrag, så man bliver bedre til det ( jeg hærdes ) Færre foredrag, da det er ubehageligt at sidde fast i ordene, mens alle de andre ser på én Karaktererne skal ikke gives ud fra ens sproglige præstation, der er hakkende og stammende, men ud fra ens faglige kundskaber Afbrydelser fra både kammerater og lærere skal forbydes Tid, tid, tid Snak med mig om min stammen Udarbejdet af elever 7.-9.kl.

12 Yderligere oplysninger fås hos Koordinerende talehørekonsulent Birgit Gade Mobil Mail Pjecen er udarbejdet af Stammeteamet Mette Munk Birgitte Strandholdt Ulla Klitgaard Børn & Unge Familieog Rådgivning - PPR Prinsens Alle Viborg Tlf

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn

Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn folkeskolen.dk november 2010 1 /5 Et ganske almindeligt, tidligt omsorgssvigtet, adopteret skolebarn Kære lærere og pædagoger, Det følgende er skrevet til jer - ud fra bøger, artikler, pjecer, kurser,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere