Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer Tegningsnummer /

2 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER: 4 Operatørbetjening:... 5 FUNKTION AF TASTER PÅ STYRING MED 24 KARAKTERS DISPLAY : 5 FUNKTION AF TASTER PÅ STYRING MED 20 KARAKTERS DISPLAY: 5 OPERATØR PARAMETRE 6 TID/DATO 6 ÅBNINGSKALENDER 6 DAG START 6 DAG START 6 TÆLLE PULSER 6 PRIS/PULS I ØRER 6 TEST AF IND-/UDGANGE PÅ ANLÆGGET. 7 RESET REGNSKAB 7 SLET SPÆRRINGER 7 SLET HUSK KUNDER 7 DRÆNVENTIL DELAY 8 DRÆNVENTIL AKTIV 8 FEJLTID 8 20 KARAKTER DISP/24 KARAKTER DISP 8 MED EXTERN STOP/ UDEN EXTERN STOP 8 STOP FORSINKELSE 8 MAX BELØB PÅ NØGLEN 8 TOTAL [M3] 9 LITER PR. PULS 9 SPROG 9 FLOW DETEKTERING 9 FLOW DETECTION TID: 9 MAX FLOW IN STOP MODE 9 MINUS TEMPERATURE INPUT 9 BRØND ALARM INPUT 10 GPRS PARAMETRE 10 GPRS SERVICE 10 SEND EN UDP TEST 10 MODEM STATUS 10 IP ADRESSE 10 2

3 APN ADRESSE 11 GPRS POINTER 11 VANDKIOSK NR. 11 SMS PARAMETRE 11 SMS SERVICE 11 SEND EN TEST SMS 11 MODEM STATUS 11 ALARM SMS 12 ALARM STATUS 12 MODTAGER NUMMER 12 SMS FUNKTIONER 13 INFO SMS 13 INDSTILLING AF ALARM NUMMER MED SMS 13 EKSEMPEL: 1234C NULSTILLING AF ALARM PÅ VANDKIOSKEN 13 INDGANG OG UDGANGSLISTE 14 3

4 Kundebetjening : 1. Isæt nøgle 2. Tryk på start. 3. Tryk på stop når udvejning ønskes stoppet. 4. Vent med at udtage nøgle indtil displayet viser udtag nøglen. Hvis kunden tager nøglen ud under udvejning og ikke isætter nøglen igen indenfor fejl tiden(indstilles i operatør menuen), huskes kunden og næste gang kunden isætter nøglen bliver nøglen opdateret med det beløb som var på nøglen. Der kan være 50 kunder i huskeregisteret. Aflæsning af data: Isæt datanøgle(rød) i vandkiosken. Anlægget overfører nu registreringer til datanøglen automatisk. Indlæsning af spærringer: Isæt spærringsnøgle(blå) i vandkiosken. Spærringer overføres nu automatisk til anlægget. Fejlmeddelelser: Ved opstået fejl kommer fejlmeddelelse frem på displayet. Samtidigt aktiveres fejl relæ. DRIFT FEJL: Vand i brønden. DRIFT FEJL: Flowmåler defekt. DRIFT FEJL: Flow detekteret. Skyldes at fejl indgang er brudt. Skyldes at der ikke er detekteret flow inden for den indstillede tid i operatør menuen. Skyldes at der er detekteret flow uden at Vandkiosken er i gang med salg af vand. 4

5 Operatørbetjening: Funktion af taster på styring med 24 karakters display : Ved aktivering eller flyttes mellem de forskellige parametre i den pågældende menu. Hvis en værdi ønskes ændret trykkes på. Ved aktivering eller flyttes cursoren. Ved aktivering eller ændres den værdi som cursoren står på. Afslutning af ændring gøres ved aktivering af. Funktion af taster på styring med 20 karakters display: Ved aktivering 2 eller 3 flyttes mellem de forskellige parametre i den pågældende menu. Hvis en værdi ønskes ændret trykkes på 7. Ved aktivering 2 eller 3 flyttes cursoren. Ved aktivering 4 eller 5 ændres den værdi som cursoren står på. Afslutning af ændring gøres ved aktivering af 7. Hovedmenuen er opdelt i 3 undermenuer. 1. Operatør parametre 2. SMS parametre 3. GPRS parametre Parametre i undermenuerne er beskrevet på efterfølgende sider. 5

6 Operatør parametre Tid/Dato Her indstilles tiden i betalingssystemet :01:34 Åbningskalender Her indstilles hvilke dage anlægget er åbent. skiftes mellem de forskellige ugedage og med eller skiftes mellem åben og lukket. Med afsluttes hver dags indstilling. Funktionen forlades automatisk når alle ugedagene er indstillet. Søndag : Lukket Dag start Her indstilles fra hvilket tidspunkt vandkiosken er åben. Før dette tidspunkt kan der ikke udvejes vand. Dag start 00:00 Dag start Her indstilles fra hvilket tidspunkt vandkiosken er lukket. Efter dette tidspunkt kan der ikke udvejes vand. Dag slut 23:59 Tælle pulser Her indstilles hvor mange pulser der skal komme, før der fratrækkes det beløb som er indstillet i pris/puls i øre fra nøglebeløbet. Tælle pulser 1 Pris/puls i ører Her indstilles hvor mange ører der fratrækkes nøglebeløbet hver gang antal pulser = tællepulser. Pris/puls i øre 140 6

7 Test af ind-/udgange på anlægget. Input output test I dette menupunkt. kan man teste ind- og udgangene på styringen Nummereringen af ind og udgangene starter fra venstre mod højre. 1 = aktiv 0 = ikke aktiv. Øverste linie viser indgangenes aktuelle værdi. Nederste linie viser udgangene startende fra venstre. 20 karakters display : Med 2 -tasten aktiveres udgangen og med 3 -tasten deaktiveres udgangen. Der skiftes mellem udgangene med 4 og 5. Når In/out testen forlades går styringen tilbage til den oprindelige status. 24 karakters display : Med -tasten aktiveres udgangen og med -tasten deaktiveres udgangen. Der skiftes mellem udgangene med og. Når In/out testen forlades går styringen tilbage til den oprindelige status. Funktionen forlades ved aktivering af tasten. Reset regnskab Reset regnskab Reset tryk Enter Ved aktivering af tasten slettes alle de registreringer som er i anlægget. Registreringsregisteret indeholder de seneste 700 registreringer. Slet spærringer Slet spærringer Resette tryk Enter Ved aktivering af tasten slettes alle de kundenumre som er i spærringsregisteret. Spærringsregisteret kan indeholde 100 numre. Slet husk kunder Slet husk kunder Resette tryk Enter Ved aktivering af tasten slettes alle de kundenumre som er i anlæggets huske register. Anlægget kan huske 50 kunder som har afbrudt en udvejning uden at have nøglen isat. Hvis en nøgle som er i huskeregisteret isættes så skrives det restbeløb som var på nøglen da udvejningen blev afbrudt. 7

8 Drænventil delay Her indstilles den tid i sekunder der går før drænventilen åbnes under afslutning af en udvejning. Drænventil delay 8 Drænventil aktiv Her indstilles den tid i sekunder drænventilen er åben under afslutning af en udvejning Drænventil aktiv 7 Fejltid Her indstilles den tid der går før anlægget er klar til en ny udvejning efter udtagning af nøglen under drift. Det er denne tid kunden har til at isætte nøglen igen for at der ikke registreres et fejl betjening. Fejltid karakter disp/24 karakter disp Her indstilles der om styringen kører med 20 karakter display eller 24 karakter display. 24 karakter disp Med extern stop/ Uden extern stop Her indstilles om en udvejning afsluttes med extern stop knap eller ved aktivering af tastatur Med extern stop Stop forsinkelse Her indstilles den tid der går fra at man har startet et salg(trykket på START), indtil man kan stoppe et salg. Stop forsinkelse 30 Max beløb på nøglen Her indstilles hvor stort maks. beløb der må være på nøglen. Hvis beløbet er større end det indstillede beløb accepteres nøglen ikke. Max beløb kr. 8

9 Total [m3] Her kan man se hvor meget vand Vandkiosken har solgt siden sidste nulstilling. Værdien nulstilles med tasten. Total [m3] 0,0 Nulstille tryk Enter Liter pr. puls Her kan man se hvor meget total mængde tælleren, tæller op for hver puls der kommer. Liter pr. puls 100 Sprog Her vælges hvilket sprog som vises i displayet. Sprog : Dansk Indstil med Enter Flow detektering Her indstilles om flow detektering er aktiv. Flow detektion = ON Flow detection tid: Hvis der ikke er detekteret flow efter den indstillede tid fremkommer fejlen: Flowmåler defekt. Hvis tiden er indstillet til 0 er funktionen frakoblet. Flow detektion tid 30 Max flow in stop mode Her indstilles den mængde vand som maksimalt må måle mens at vandkiosken er stoppet. Hvis denne mængde overskrides fremkommer fejlen: Flow detekteret. Hvis mængden er indstillet til 0 er funktionen frakoblet. MaxFlowInStop 1000 Minus temperature input Her indstilles om indgang til Minus Temperatur Indgangen er N.O. eller N.C.. Denne indgang kan bruges til at undgå at dræne hvis temperaturen er over 0 grader. Hvis indgangen ikke er tilsluttet en termostat sættes værdien til N.O.. Derved er funktionen frakoblet. MinusTempInput N.O. 9

10 Brønd alarm input Her indstilles om indgang til Brønd Åben indgangen er N.O. eller N.C.. Denne indgang kan bruges til at få en alarm SMS hvis brønden åbnes uden at operatør nøglen er isat. Hvis operatørnøglen er isat Vandkiosken sendes der ikke en alarm SMS hvis brønden åbnes. Hvis indgangen ikke er tilsluttet en låge switch sættes værdien til N.O.. Derved er funktionen frakoblet. MinusTempInput N.O. GPRS parametre GPRS service Her indstilles stander nummeret på standeren. Dette nummer bruges til at identificere registreringerne på serveren. GPRS service = ON Send en UDP test Sender er en I live registrering til serveren. Send en UDP test ENTER=>sender test UDP Modem status Viser GSM/GPRS modem status. 30,5% * TDC MOBIL Modem status ELLER 30,5% * GREENTEL Modem status IP adresse IP adresse på serveren. IP adressen oplyses af Poul Tarp A/S. IP: Indstil med ENTER 10

11 APN adresse APN på det isatte SIM kort. APN oplyses af Poul Tarp A/S. Apn: internet Indstil med ENTER ELLER Apn: websp Indstil med ENTER GPRS pointer Hvis de 2 pointere ikke er ens, mangler Vandkiosken at sende registreringer til serveren. GPRS pointer 10 Registreringspointer10 Vandkiosk nr. Her indstilles nummeret på Vandkiosken. Nummeret på den enkelte Vandkiosk oplyses af Poul Tarp A/S. Vandkiosk nr. 1 SMS parametre SMS service Her vælges om SMS er aktiv i Vandkiosken. SMS service = ON Send en test SMS Indstil det ønskede nummer som skal modtage en info SMS. Send en test SMS ENTER=>sender test SMS Modem status Viser GSM/GPRS modem status. 30,5% * TDC MOBIL Modem status 11

12 Alarm SMS Indstilling af SMS numre som skal modtage en alarm SMS ved fejl på Vandkiosken. Der skiftes mellem de enkelte alarmnumre med eller. Alarm Alarm status Viser om SMS alarmnummeret er ON eller OFF. Der skiftes mellem de enkelte alarmnumre med eller. Alarm1 = OFF Modtager nummer Viser nummeret på det sidste gang har sendt en SMS til Vandkiosken. Modtagernr

13 SMS funktioner Det er muligt at indstille parametre ved at sende en SMS til Vandkiosken. Samtidigt er det muligt at få info omkring diverse parametre i Vandkiosken. GSM nummeret på Vandkiosken kan findes på under menuen Vandkioske Vandkioskliste og derefter klikke på den Vandkiosk som man ønsker at indstille alarmnummer på. Info SMS Herunder er en liste af mulige info SMS er. SMS besked til Vandkiosk Info1 Info2 Info5 Svar fra Vandkiosk Vandkiosk parameter værdier. Alarm SMS parameter værdier. GPRS parameter værdier. Indstilling af alarm nummer med SMS Vandkiosken indeholder 5 alarmnumre. Det er muligt at indstille alarmnumre samt aktivere, ved at sende en SMS. SMS besked til Vandkiosk Funktion Svar fra Vandkiosk 1234C<nr><GSM nummer> Indstilling af alarm nr. Alarm SMS parameter værdier. Eksempel: 1234C CE Alarm nr. ON Alarm SMS parameter værdier. 1234CD Alarm nr. OFF Alarm SMS parameter værdier. Nulstilling af alarm på Vandkiosken Det er muligt at nulstille alarm fra Vandkiosken. SMS besked til Vandkiosk Funktion Svar fra Vandkiosk 1234GR Nulstiller alarm Alarm nulstillet. 13

14 Indgang og udgangsliste Digital-indgangsnr. Funktion XP6-2 In 1 Start knap. XP6-4 In 2 Stop knap. XP6-6 In 3 Hvis ikke aktiv: Vand på gulvet detekteret. XP6-8 In 4 Lås åben XP6-10 In 5 Hvis aktiv: Vandkiosk kører med lås. XP6-12 In 6 Hvis aktiv: Låge switch indgang frakoblet XP7-2 In 7 Hvis aktiv: GSM/GPRS modem aktiv. XP7-4 In 8 Brønd åben. XP7-6 In 9 Temperatur under 0 grader XP7-8 In 10 Ikke brugt XP7-10 In 11 Ikke brugt XP7-12 In 12 Flowmåler signal Digital-udgangsnr. Funktion XP8-1 Out1 Vandventil/Start lampe XP8-3 Out2 Drænventil XP8-5 Out3 Stop lampe XP8-7 Out4 Åbne lås XP8-9 Out5 Bipper XP8-11 Out6 Drikkevandsventil XP8-13 Out7 Ikke brugt XP8-15 Out8 Ikke brugt XP8-17 Out9 Error output. Signal forsvinder, hvis der er fejl på Vandkiosken. XP8-19 Out10 GSM/GPRS modem 14

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere