UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206"

Transkript

1 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse Salto Sallis låse. Interfaceprintet monteres mellem en UniLock låsecomputer og Salto systemet Copyright 2015 by UNITEK

2 - 2 - PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse Bruger-vejledning Operatør-vejledning Reaktionstid for oplåsning og låsning Døroplåsningstid DAS Logning af Salto Sallis alarmer Logtekster Projekterings-vejledning Kriterier Projektering Placering Installations-vejledning Tilslutning Lysdioder på interfaceprintet Opsætning af Salto enheder Software i Salto Sallis enhederne Lysdioder i Salto Sallis enheder Forbindelsesdiagram - 12V forsyning til Salto Forbindelsesdiagram - 24V forsyning til Salto... 16

3 Unitek Produktbeskrivelse Anvendelse Med dette interfaceprint kan online trådløse Salto Sallis låse anvendes i et UniLock adgangskontrolsystem. Online trådløse døre letter nøgleadministration i forhold til mekaniske nøgler. Online trådløse døre giver mere funktionalitet end offline døre, men betydelig reduceret funktionalitet i forhold til ledningsforbundne online døre. Med denne integration med online trådløse døre kan man udbygge sit eksisterende UniLock adgangskontrolsystem til en reduceret installationspris pr. dør, hvor man kan acceptere den reducerede funktionalitet. Udbygning med online trådløse døre kunne fx udføres på de indvendige døre, som ikke kræver fuld funktionalitet. Administration af døre og personers adgangsrettigheder foregår på den velkendte enkle måde i UniLock, og styringen varetages decentralt af den låsecomputer som interfaceprintet tilsluttes. Alle personer med adgang i den pågældende låsecomputer får således automatisk adgang i alle tilsluttede Sallis døre. Den professionelle decentrale styring af tyverialarmer i UniLock er delvis mulig med online trådløse døre. Installationsomkostningerne nedbringes ved online trådløse døre, da en del af kablingen erstattes af den trådløse forbindelse, og da låsen kan monteres direkte i de fleste typer af døre. Man skal dog være opmærksom på øgede driftsomkostninger til service og batteriskift.

4 - 4 - PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Beskrivelse Salto Sallis systemet består bl.a. af batteridrevne låse med indbygget berøringsfri Mifare læser, som kommunikerer trådløst med den resterende del af systemet. Interfaceprintet kommunikerer med Salto Sallis enhederne og sender data ud, som kom det fra en Unitek læser. Interfaceprintet signalerer dør-alarmer (tvangsåbning, dør for længe åben), teknik-alarmer (kommunikationsproblemer) og batteri-alarmer fra Salto enhederne via tre udgange. Interfaceprintet sikrer at berøringsfrie nøgler indlæst i en Salto læser afgiver samme nøglekode, som kom de fra en af Uniteks egne berøringsfri læsere. Interfaceprintet monteres mellem Salto systemet og UniLock låsecomputeren (LS10). Interfaceprint og Salto systemet kan forsynes fra låsecomputeren. Interfaceprintet kan monteres i låsecomputerens montagekasse.

5 Unitek Bruger-vejledning Hver gang en bruger indlæser sin berøringsfri nøgle, signalerer Salto låsen med sin lysdiode og lydgiver, såfremt den er konfigureret til at lyde: Lysdiode Orange blink Grøn blink Rød blink Grøn/rød blink Rød/grøn blink Beskrivelse 1 blink Nøgle læst. 1 blink og lydgiver aktivering med tone 1. Dør oplåst i tid. 4 blink og lydgiver aktivering med tone 1. Dør oplåst eksternt fra. (Pc-operatør eller sikkerhedsniveau) Dør oplåst. Dør var låst pga. låsens privacy-knap. 1 blink og lydgiver-aktivering med tone 2. Dør låses efter at have været oplåst i tid. 1 blink og 5 lydgiver-aktiveringer med tone 2. Adgang nægtet. 1 grøn blink og lydgiver-aktivering med tone 1. 1 rød blink og lydgiver-aktivering med tone 2. Dør låses eksternt fra. (Pc-operatør eller sikkerhedsniveau) 4 rød blink og lydgiver-aktiveringer med tone 2. 1 grøn blink og lydgiver aktivering med tone 1. Adgang givet, lavt batteriniveau. Oplåsning sker ved grøn blink. 4 rød blink og lydgiver-aktiveringer med tone 2. 4 grøn blink og lydgiver-aktiveringer med tone 1. Dør var låst pga. låsens privacy-knap. Adgang givet, lavt batteriniveau. Oplåsning sker ved grøn blink. Interfaceprint og låsecomputer håndterer én bruger ad gangen. I den situation hvor flere brugere på nøjagtig samme tid ønsker adgang i hver deres dør, kan dette medføre at nøglen skal indlæses igen, før døren reagerer.

6 - 6 - PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Operatør-vejledning Der er en række forhold at være opmærksom på, når der anvendes trådløse Salto døre. 3.1 Reaktionstid for oplåsning og låsning En Salto lås kontakter sin Node hvert 8. sekund og når en nøgle indlæses. Når en bruger anvender sin nøgle, vil reaktionstiden for oplåsning være op til ca. et sekund. På de enkelte Salto låse kan reaktionstiden på låsning og oplåsning være op til 8 sekunder, når disse sker fra pc-operatør og på baggrund af skift i sikkerhedsniveau. 3.2 Døroplåsningstid I UniLock adgangseditor sættes K-punktets døroplåsningstid til 1 sekund. 3.3 DAS Tyverialarmer kan styres ved hjælp af UniLock arbejdstidstabel, købetid og bagstoppertidstabel. Vær opmærksom på, at den øgede reaktionstid betyder, at døre kortvarigt kan være oplåst umiddelbart efter at tyverialarmen er blevet tilkoblet. Manuel tilkobling af tyverialarm er ikke mulig med Salto systemet, mens manuel frakobling sker hver gang en bruger får adgang. Der skal være sammenfald mellem det styrede alarmområde og det adgangsområde, som sikres af de døre låsecomputeren styrer. 3.4 Logning af Salto Sallis alarmer Interfaceprintet har tre udgange til at indikere alarmer fra Salto systemet. Ønsker man at logge disse alarmer, forbindes udgangene til hver deres indgang på låsecomputeren, og logning aktiveres i UniLock adgangseditor. Udgange til alarmindikationer: 1. Døralarmer 2. Teknikalarmer 3. Batterialarmer 1: Udgang til døralarmer Indeholder Salto låsen en åbningskontakt kan den alarmere hvis døren tvangsåbnes eller er åben for længe. Udgangen holdes lav så længe, at der er aktive døralarmer fra dørene.

7 Unitek For hver på hinanden følgende ny alarm, vil interfaceprintet skifte udgangen fra lav til høj og et sekund senere sætte den lav igen. 2: Udgang til teknikalarmer Opstår der forbindelsesproblemer til router eller døre vil det udløse en teknikalarm. Udgangen holdes lav så længe, at der er aktive teknikalarmer. For hver på hinanden følgende ny alarm, vil interfaceprintet signalere dette. Signaleringen udføres ved at skifte udgangen fra lav til høj og et sekund senere sætte den lav igen. 3: Udgang til batterialarmer Når batterierne i en dør bør skiftes, udløses batterialarm. Udgangen holdes lav så længe, at der er aktive batterialarmer. Hver gang en godkendt nøgle anvendes i en dør med batterialarm, og for hver på hinanden følgende ny dør med batterialarm, vil interfaceprintet skifte udgangen fra lav til høj og et sekund senere sætte den lav igen. 3.5 Logtekster Vær opmærksom på at logtekster fra trådløse døre på samme låsecomputer i visse situationer kun er retvisende og ikke helt korrekte. Fx hvis en trådløs dør er oplåst i tid af en bruger, vil en bruger, som på samme tid ønsker adgang ved en anden trådløs dør, som på dette tidspunkt er låst, blive logget i UniLock som om at brugeren stod ved en oplåst dør.

8 - 8 - PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Projekterings-vejledning 4.1 Kriterier Det er vigtigt at projektere adgangskontrolsystemet, så det passer til kundens behov, installationens fysiske udformning og samtidig er servicevenligt. Hvis man vælger at tilslutte flere trådløse døre på samme låsecomputer, skal man være særlig opmærksom på følgende forhold: Personers adgangsrettigheder i låsecomputeren vil automatisk være gældende for alle tilsluttede døre. Alle døre vil automatisk have samme sikkerhedsniveau. Man skal dog være opmærksom på forsinkelser ved skift af sikkerhedsniveau og aktivering fra pc-operatør, da dørene kun er online med et vist mellemrum for at spare på batteriet. Alle hændelser i loggen vil stamme fra låsecomputeren. Er flere døre tilsluttet låsecomputeren vil det være uvist i hvilken dør hændelsen kom fra. Det er dog muligt at spore batterialarmer og tekniske alarmer i en servicesituation. For at kunne styre tyverialarmen skal der være sammenfald mellem det fysiske alarmområde, som låsecomputeren tilkobler og frakobler, og det adgangsområde som dørene på låsecomputeren sikrer. Manuel tilkobling af tyverialarmen er ikke mulig ved døren. Man skal ligeledes være klar over, at hvis man øger antallet af døre på samme låsecomputer, så øger man også den teoretiske risiko for at to brugere ønsker at få adgang på nøjagtig samme tid i hver deres dør. Dette kan betyde, at en bruger skal indlæse sin nøgle igen før døren oplåses. Ovenstående forhold er vigtige at kende, når en installation med trådløst online døre skal projekteres.

9 Unitek Projektering LS10 PCB168-PIC127 4 låse: PCB168-PIC127 8 låse: PCB168-PIC låse: PCB168-PIC130 Sallis Router485 En Router485 kan håndtere op til 16 låse fordelt på op til 16 noder. Sallis Node Trådløs Trådløs Sallis Lås og læser UniLock Antal låsecomputere med trådløse døre fastlægges med hensyn til forholdene i afsnittet Kriterier. Antal interfaceprint svarer til antal låsecomputere med trådløse døre, hvor det specifikke varenummer for interfaceprintet bestemmes ud fra nedenstående: Varenummer: PCB168-PIC127, styrer op til 4 trådløse døre. Varenummer: PCB168-PIC129, styrer op til 8 trådløse døre. Varenummer: PCB168-PIC130, styrer op til 16 trådløse døre. Salto Sallis Salto Sallis systemet består af en Router485, som via en til flere noder, kommunikerer med det aktuelle antal trådløse låse.

10 PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Router485 antal modsvarer antal interfaceprint. En Router485 kan håndtere op til 16 låse fordelt på op til 16 noder. Router485 forsynes med VDC, 75mA. Node antal afgøres ud fra den trådløse rækkevidde mellem Node og lås, som pt. er 10m. En Node kan håndtere op til 16 låse. Noder forsynes med VDC, 45mA. For specifik information om Sallis enheder henvises til Sallis Installation & Maintenance Guide. I guiden skal man som minimum være opmærksom på: Afhængig af afstanden mellem noder og antallet af noder, stiller Salto forskellige krav til om forsyningsspændingen skal være 12VDC eller 24VDC, og til forbindelseskablet mellem Router485 og noder. Noder har indbygget en termineringsmodstand, som kun aktiveres i den node, som sidder sidst på kommunikationskablet. 4.3 Placering Interfaceprintet kan indbygges i låsecomputerens montagekasse. Det anbefales at Sallis Router485 monteres i nærheden af interfaceprintet, således at lysdioder på Sallis Router485 og på interfaceprintet kan aflæses på samme tid, for at lette eventuel service.

11 Unitek Installations-vejledning 5.1 Tilslutning Interfaceprintet monteres mellem låsecomputeren og Sallis Router485. Diagram over tilslutning ses i Figur 1. Elektriske forbindelser Interfaceprintet forbindes fra J3, J7 og J11 til LS10 med et 11-ledet kabel. Interfaceprintet forbindes fra J3 og J6 til Sallis Router485 med et 4-ledet kabel. Specielle forbindelser med indflydelse på systemfunktionalitet Interfaceprint J11, pin 3 (Rød LED) anvendes til at afvise brugere uden adgang i den situation, hvor en dør er oplåst af en bruger, samtidig med at brugere uden adgang ønsker adgang i andre døre. Interfaceprint J11, pin 2 (Grøn LED), anvendes til at give brugere adgang i døre, som er låst alene på baggrund af, at Sallis låsens privacy-knap er aktiveret. Data Interface 1 (J3) Forsyning: Interface 2 (J11) Indgange: Udgange: Interface 3 (J6) Interface 4 (J8) Interface 5 (J7) Indgange: Udgange: Størrelse: 8-14 VDC, 90 ma Til LS10 3 stk. TTL (lysdioder) 2 stk. åben kollektor (data) 2-ledet RS485 til Sallis Router485 RS232 (COM port) Indgange og udgange 2 stk. intern pull-up til 5 VDC 3 stk. aktiv = forsyning, inaktiv = stel 110 x 80 x 30 mm, 60 g

12 PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Lysdioder på interfaceprintet Lysdiode D13 (Power) D17 (Ok/Error) D16 (Rød/Grøn) D19 (Gul) D9 (Tx) D10 (Rx) D11 (Rx) D12 (Tx) Beskrivelse Rød konstant. Forsyning tilsluttet. Rød = 0,1 sek. off = 1,9 sek.: Klar. Rød = 0,9 sek. off = 0,1 sek.: Fejl. Forbindelsen Rød led eller Grøn Led er ikke detekteret efter opstart. Som lysdiode i læser. Se UniLock manual til Windows program Som DAS-lysdiode i læser. Se UniLock manual til Windows program. Gul blink (0,25 sek.): En nøgle sendes til låsecomputeren. Gul: Oplås signalet fra låsecomputeren er aktivt. Off: Oplås signalet fra låsecomputeren er ikke aktivt. Gul: Der modtages data på Rs485 forbindelsen. Gul: Der sendes data på Rs485 forbindelsen. 5.3 Opsætning af Salto enheder De enkelte låse og noder skal sættes op ved hjælp af Salto Sallis pc-software og Salto PPD (Portable Programming Device). For nærmere information om Salto softwaren og opsætning af Salto enheder henvises til vejledningen fra Salto. Berøringsfri nøgle For at den berøringsfri nøgle aflæses på samme måde fra Salto enheder som fra Unitek læsere, skal Salto låsene indstilles korrekt. I Salto pc-software indstilles [IDCode size], UID sættes til 7 mens AcCode sættes til 0. Dør ID De enkelte Salto låse ved samme Router485 skal tildeles et unikt ID således at interfaceprintet kan identificere låsene. De valgbare dør ID, ved de forskellige versioner af interfaceprint, ses af nedenstående tabel. Version Maks. antal døre Valgbar Salto ID PCB168-PIC til 4 PCB168-PIC til 8 PCB168-PIC til 16 Oplåsningstid Når en bruger opnår adgang i en dør, vil døren være oplåst i den tid som låsen er indstillet til. Oplåsningstiden bør tilpasses kundens behov.

13 Unitek Offline funktionalitet Mister låsen sin trådløse forbindelse til den resterende del af systemet, vil den selvstændigt give adgang for kort, som der blev givet adgang til i en justerbar tidsperiode op til det tidspunkt, hvor den gik offline. Denne tidsperiode bør tilpasses kundens behov. 5.4 Software i Salto Sallis enhederne Interfaceprintet er testet med følgende software version i Salto Sallis enhederne: Enhed Enhed nummer Software nummer Lås - Control Lås - RF module Lås - Mifare læser Node Router Unitek kan ikke garantere for funktionalitet hvis Salto enhedernes software ikke er kompatibel med ovenstående. 5.5 Lysdioder i Salto Sallis enheder Beskrivelse af lysdiode indikationer i Salto Sallis enhederne findes i Sallis installation og vedligeholdelses manual. Lysdiode indikationer fra Sallis manualen af er angivet her. Router485 Routerens lysdiode viser status i systemet. Lysdiode Forklaring Slukket Ingen forsyning. Blå blink Der har ikke været kommunikation med interfaceprintet de seneste 10 sekunder. Rød blink Der er et problem med mindst en node eller en lås. Sallis PPD kan bruges til fejlsøgning. Mulige problemer er: En node kommunikerer ikke med routeren. En lås kommunikerer ikke med sin node. En lås har lavt batteriniveau. Blå blink og rød blink kan godt være aktiv på samme tid.

14 PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Node Grønt lys indikerer at noden er i drift. Lås Umiddelbart efter at låsen er blevet initialiseret eller opdateret via Salto PPD, vil den forsøge at kommunikere med sin node. Grønt lys indikerer at låsen er forbundet med sin node, mens rødt lys indikerer at låsen ikke er forbundet med sin node. Hver gang en bruger indlæser sin berøringsfri nøgle, signalerer låsen med sin lysdiode og lydgiver, såfremt den er konfigureret til at lyde: Lysdiode Orange blink Grøn blink Rød blink Grøn/rød blink Rød/grøn blink Beskrivelse 1 blink Nøgle læst. 1 blink og lydgiver aktivering med tone 1. Dør oplåst i tid. 4 blink og lydgiver aktivering med tone 1. Dør oplåst eksternt fra. (Pc-operatør eller sikkerhedsniveau) Dør oplåst. Dør var låst pga. låsens privacy-knap. 1 blink og lydgiver-aktivering med tone 2. Dør låses efter at have været oplåst i tid. 1 blink og 5 lydgiver-aktiveringer med tone 2. Adgang nægtet. 1 grøn blink og lydgiver-aktivering med tone 1. 1 rød blink og lydgiver-aktivering med tone 2. Dør låses eksternt fra. (Pc-operatør eller sikkerhedsniveau) 4 rød blink og lydgiver-aktiveringer med tone 2. 1 grøn blink og lydgiver aktivering med tone 1. Adgang givet, lavt batteriniveau. Oplåsning sker ved grøn blink. 4 rød blink og lydgiver-aktiveringer med tone 2. 4 grøn blink og lydgiver-aktiveringer med tone 1. Dør var låst pga. låsens privacy-knap. Adgang givet, lavt batteriniveau. Oplåsning sker ved grøn blink.

15 Unitek Forbindelsesdiagram - 12V forsyning til Salto Figur 1. Tilslutning af PCB168-PIC127, PCB168-PIC129 og PCB168-PIC130

16 PRJ177 Ver.: 1.0 Rev.: Forbindelsesdiagram - 24V forsyning til Salto Figur 2. Tilslutning af PCB168-PIC127, PCB168-PIC129 og PCB168-PIC130

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

UniLock systembeskrivelse

UniLock systembeskrivelse UniLock systembeskrivelse PC styret adgangskontrol med decentrale låsecomputere Systemets opgave er, helt decentralt, at styre adgangskontrollen i en række kontrolpunkter (døre mv.). Systemet er modulopbygget

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere