KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: Fax.: http:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk"

Transkript

1 Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget sender til trådløs overførsel af alarm til modtager. 4. Relæudgang potentialefri for tilslutning til et bestående system på plejehjem ell. sygehus. 5. Let daglig betjening til gavn for personale. 6. Hurtig indstilling. 7. Drives af 2 stk. standart 1,5 volt Alkaline batterier. 8. Op til et ½ år mellem batteriskift. EPI-2000 Sygehus- og institutionssenge som er opbygget med fjederbunde egner sig fortrinligt til ophæng af EPI Ophængning under sengen kan dog vanskeliggøres på grund af bevægelige dele. (Løsning: Anvend ekstern føler EPI-2000-S som placeres oven på madrassen.) Der findes i dag mange madrasser, der på grund af deres opbygning og brug af materialer, dæmper rystelserne fra krampeanfaldet, så man ikke kan registrere sikkert under dem. Den nye eksterne føler EPI-2000S løser disse opgaver, da den placeres på oversiden af madrassen lige under topmadrassen. Endvidere registreres rystelser fra børn og lette voksne personer bedre ved denne placering. EPI-2000-S FØLER Føleren EPI-2000S placeres tæt på kroppen, hvor kramperne er kraftigst. Dette giver den bedste registrering. Til børn og voksne der skal overnatte uden for hjemmet. Et sæt består af følgende: 1 stk. EPI stk. EPI-2000-S 1 stk. RX-2004 Sættet kan placeres i sengen på et par minutter og pakkes sammen på få minutter. EPI-2000 EPI-Alarm EPI-2000-S Ekstern føler RX-2004 Modtager 1

2 Epilepsialarm EPI-2000/ til institutionsbrug. Et system består af følgende enheder: EPI-2000 har en indbygget sender, der overfører alarmen til modtager RX-300. EPI-2000S ekstern føler til EPI Pager RX-300 med 99 kanaler og en rækkevidde fra 20 til 50 m. EPI-2000 Epilepsialarm EPI-2000S Ekstern føler RX-300 Pager Epilepsialarm EPI-2000 / PRC2000RP til institutionsbrug. Et system består af følgende enheder: EPI-2000 har en indbygget sender, der overfører alarmen via PRC2000RP. EPI-2000S ekstern føler til EPI PRC2020V Modtager med 4 kanals vibrator til lydløs modtagelse af alarm. Rækkevidde op til 500 m. EPI-2000 Epilepsialarm EPI-2000S Ekstern føler PRC-2020V Modtager Det er let at anvende EPI-2000 med ekstern føler EPI-2000S samt modtager RX-2004 (ved hjælp af den løse føler EPI-2000S, som ikke er monteret fast i sengen), når det drejer sig om børn, som skal på lejrskole eller på besøg hos familien m.m., da det kun tager et øjeblik at pakke systemet sammen og tage det med sig. Ekstern føler EPI-2000S KNOP ELEKTRONIK har udviklet den ny eksterne føler EPI-2000S til at detektere krampeanfald fra oversiden af madrassen. Føleren kan anvendes i de fleste senge. Føleren lægges på oversiden af madrassen eller under topmadrassen/overmadrassen nær ved personen.. Der findes ikke nogen generel regel for placeringen, da der er flere ting at tage hensyn til, særlig senge- og madrastype. Man skal også tage hensyn til sengens størrelse i forhold til personens størrelse og vægt (en lille person / barn kan flytte sig rundt i sengen og komme væk fra føleren, hvilket resulterer i at der muligvis ikke registreres nogen rystelse.) Føleren har også vist sig anvendelig på forskellige kørestole, monteret på armlænet. (Man skal altid forsøge sig frem til den bedste placering.) 2

3 HVORNÅR KAN JEG BRUGE EPI-2000? a. Ved kloniske anfald. b. Ved generaliserede tonisk/kloniske krampeanfald (GTK). Altså ved anfald, der medfører egentlige kramper. ANFALDS TYPER Der findes forskellige former for epileptiske anfald. Nogle anfald består af at almindelige sanseindtryk forvrænges ganske kortvarigt eller af svedudbrud, hjertebanken ell. lign.; andre påvirker bevidstheden og kan resultere i, at man mister kontakten til omgivelserne og måske foretager ejendommelige handlinger; atter andre kan optræde som ultrakorte anfald med fuldstændigt bevidsthedstab og evt. lette rystelser/kramper. Nogle anfald kan vise sig som pludselige rykvise trækninger i hals, overkrop, skuldre og arme. De fleste forbinder epileptiske anfald med bevidstløshed, kramper i hele kroppen, evt. ledsaget af et skrig og/eller ufrivillig vandladning og/eller tungebid. EPILEPTISKE ANFALD DELES I TO HOVEDGRUPPER : a. Generaliserede anfald b. Partielle anfald Hovedgruppen er afhængig af, hvor i hjernen anfaldet starter. Et anfald som fra starten ser ud til at omfatte hele hjernen, kaldes et primært generaliseret anfald, mens et anfald der starter i et bestemt område kaldes et partielt anfald; dette kan være med eller uden sekundær generalisering. PRIMÆRT GENERALISEREDE ANFALD: Ved primært generaliserede anfald starter anfaldet samtidig i hele hjernen, og patienten er uden bevidsthed under selve anfaldet. PARTIELLE ANFALD: Partielle anfald og partiel epilepsi betyder, at kun en mindre del af hjernen er inddraget under anfaldet. Et partielt anfald kan brede sig til hele hjernen og derved udvikle sig til et sekundært generaliseret anfald. GENERALISEREDE TONISK/KLONISKE KRAMPEANFALD (GTK) er epileptiske anfald, hvor de abnorme impulser involverer hele hjernen. Anfaldet starter med stivnen af musklerne og dermed kroppen, der afløses af rytmiske ryk i hele kroppen. * KOMPLEKSE PARTIELLE ANFALD er partielle anfald med påvirket bevidsthed, der har udgangspunkt i mindre dele af hjernen. Et komplekst partielt anfald kan spredes og ender dermed i et sekundært generaliseret krampeanfald.* 3

4 SEKUNDÆRT GENERALISEREDE TONISKE/KLONISKE KRAMPEANFALD er krampeanfald der forudgås af et partielt anfald, krampeanfaldet er sekundært i forhold til det primære partielle anfald. * SIMPLE PARTIELLE ANFALD er partielle anfald med bevaret bevidsthed, der har udgangspunkt i en mindre del af den ene hjernehalvdel. Et simpelt partielt anfald kan spredes og bliver dermed til et komplekst partielt anfald eller et sekundært generaliseret krampeanfald. * *: Fra ordliste i hæftet EPILEPTISKE SYNDROMER af Lene Sahlholdt. Udgivet af Videncenter om Epilepsi. Knop Elektronik har udviklet en serie af produkter til forskellige behov. Enhederne kan anvendes alene eller sammen i forskellige kombinationer, for at konstatere forskellige reaktioner. Eks.: Kramper, lyde, vandladning, sved, eller fald. Nogle bor alene, andre har familie omkring sig og atter andre har personale på plejehjem eller anden institution i nærheden som kan komme til hjælp, hvis de har en alarm installeret. Brugerens situation varierer meget. Nogen bor alene uden nogen omkring sig i egen bolig. Det kan også være børn som sover på eget værelse. 4

5 EPI-2000 EPILEPSIALARM Placering af knapper og indikator og tilslutninger. OFF indikator PROG indikator ON indikator Display ON/OFF knap CLOCK indikator LOW BATT indikator ALARM indikator PULS knap Tilslutning ekstern føler. EPI-2000S Relæudgang 5

6 1. Betjeningsknapper Vi har arbejdet meget med betjeningen af EPI-2000, for at gøre det let for brugerne. Der er kun to knapper til daglig betjening samt programmering. Dette er ikke mindst vigtigt på institutioner, hvor der ofte kan være mange personer, der skal betjene mange forskellige apparater. EPI-2000 har to betjeningsknapper. Disse bruges til den daglige betjening og til programmering. Brugeren skal til daglig kun tænde og slukke EPI-2000 ved hjælp af ON/OFF knappen. EPI-2000 husker altid indstillingen. Under indkøring af EPI-2000 indstiller man antallet, af rystelser/kramper der skal til inden alarmen aktiveres. Dette sker ved at betjene knappen mærket med PULS. (Se under indstilling af antal rystelser.) 2. Kontrol af Indstillinger Trykker man een gang på PULS knappen, viser displayet og de 6 røde indikatorer helt for oven, indstillinger for EPI-2000 i en sekvens, hvor hver indstilling vises et øjeblik, inden den fortsætter. (Denne kontrol kan man foretage så ofte man vil.) Først viser displayet det antal rystelser/kramper den er indstillet til. F.eks. 05 Displayet viser derefter klokken. F.eks Displayet viser, hvornår EPI-2000 automatisk tænder. F.eks Displayet viser hvornår EPI-2000 automatisk slukker. F.eks Hvis automatisk ON/OFF ikke anvendes, skal ON og OFF tid være indstillet til kl Indstilling af rystelser Trykkes een gang på PULS knappen vises indstillingen. Trykkes flere gange forøges antallet, ifølge tabellen nedenfor. Tabel: (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) Herefter viser displayet hele apparatets status og displayet slukker. EPI-2000 er nu klar til brug. (Hvis programmering ønskes: Gå videre til pkt. 10.) 4. Følsomhed EPI-2000 registrerer selv meget små rystelser/kramper ved krampeanfald. Det er den type rystelser der normalt fremkommer ved kloniske og generaliserede tonisk/kloniske anfald (GTK). Følsomhed: EPI-2000 er fra fabrikken sat til største følsomhed og kan ikke ændres af brugeren. Den eneste justering, der skal foretages hos brugeren, er indstillingen af det antal rystelser/kramper man ønsker, der skal aktivere alarmen. 5. Tænd og sluk af EPI-2000 manuel eller automatisk ON og OFF af EPI-2000 kan ske manuelt eller automatisk. Fra fabrikken er EPI-2000 s automatiske ON/OFF funktion indstillet til ON kl og OFF kl hvilket betyder, at den manuelle funktion er aktiv. EPI-2000 tændes og slukkes manuelt ved at trykke på ON/OFF knappen. Trykkes der een gang på ON/OFF knappen viser displayet ON eller OFF. Trykkes der flere gange vil displayet skifte mellem ON og OFF, hvorefter displayet slukker. 6

7 6. Kontroller ON/OFF ved manuel brug. EPI-2000 er manuelt slukket. Tryk een gang på ON/OFF knappen og displayet viser OFF (indikatorerne CLOCK og ON lyser). EPI-2000 er manuelt tændt. Tryk een gang på ON/OFF knappen og displayet viser ON (indikatorerne CLOCK og ON lyser). 7. Kontrol af automatisk tænd/sluk funktion Ved automatisk tænd/sluk funktion skal apparatet være sat til manuel ON i display. Eks.: EPI-2000 er sat til 05 rystelser. Klokken er 16.30, automatisk ON sat til klokken og automatisk OFF til klokken Tryk en gang på ON/OFF knappen, displayet viser ON, (indikatorerne CLOCK og OFF lyser). (Display slukker efter 5 sek.) 7.2. Tryk en gang på PULS knappen og displayet viser indstillingerne Display viser 05 for det antal rystelser/kramper EPI-2000 er indstillet til at give alarm ved Display viser (indikatoren CLOCK lyser) Display viser ON tidspunkt (indikatorerne ALARM og ON lyser) Display viser OFF tidspunkt (indikatorerne ALARM og OFF lyser) Display slukker. 8. Programmeringsindstillinger. Sørg for at have koden nedskrevet på et stykke papir inden De begynder programmeringen. 8.1 Systemkode Alarm ID kode 8.3 Batteri alarm ID kode OFF / ON A1 X 1 A2 X A3 X A4 X 4 A5 X A6 X 6 A7 X A8 X 8 Systemkode Nr, 1468 Kode 1468 (x) OFF / ON d1 1 x =1 d2 2 x d3 4 x =4 d4 8 x (X) = Hex decimaltal Kode 5 Værdi ved sammentælling =5 (x) OFF / ON b1 1 x x =1 B2 2 x B3 4 x B4 8 x x =8 (X) = Hex decimaltal Kode 9 Værdi ved sammentælling = 9 7

8 9. Beskrivelse af programmering. Læs programmeringsvejledningen grundigt igennem, inden De begynder og følg den nøje. Hold ON/OFF knappen og PULS knappen nede samtidig i 5 sekunder, til displayet viser A1 (samtidig lyser indikatorerne PROG og ALARM samt ON eller OFF). A1 til A8 angiver systemkode, som bestemmer hvilket system apparatet tilhører. Systemkoden er valgfri. A1 ændres til ON ell. OFF i displayet ved tryk på PULS knappen. Skift til A2 ved tryk på ON/OFF knappen og vælg igen ON ell. OFF i displayet ved tryk på PULS knappen og fortsæt på samme måde, til du har været igennem A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Efter A8 vises d1 som er starten på ID koden. ID koden består af d1, d2, d3, d4, som kombineres til det tal, man ønsker vist på Micropager ved alarm. Tallene dannes i det hexadecimale talsystem og yderligere vejledning fås i brugsanvisningen til Micropager Efter d4 vises b1, som er starten på ID koden. ID koden består af b1, b2, b3, b4, som kombineres til det tal, man ønsker vist på Micropager ved batterialarm. Efter b4 vises klokken (indikatoren CLOCK lyser), som (f.eks ) stilles ved, at ændre det blinkende tal med PULS knappen. Når det rigtige tal vises, trykkes een gang på ON/OFF knappen og det næste tal blinker. NB. 2. ciffer i timetallet blinker først, derefter det første osv. Efter indstillingen af klokken vises automatisk ON tidspunkt (indikatorerne ALARM og ON lyser). Fortsæt indstillingen ved at ændre det blinkende tal med PULS knappen. Når det rigtige tal vises, trykkes een gang på ON/OFF knappen og det næste tal blinker. Efter indstillingen af automatisk ON tidspunkt indstilles automatisk OFF tidspunkt (indikatorerne ALARM og OFF lyser). Fortsæt indstillingen ved at ændre det blinkende tal med PULS knappen. Når det rigtige tal vises, trykkes een gang på ON/OFF knappen og det næste tal blinker. (Hvis automatisk ON/OFF tidspunkt ikke anvendes, skal både ON og OFF tidspunkt være indstillet til kl.00.00) Efter indstilling af ON/OFF tidspunkt er programmeringen færdig og displayet slukker 10. Programmering. Hold ON/OFF knappen og PULS knappen nede samtidig i 5 sekunder, til displayet viser A1. PULS knappen ændrer ON/OFF. ON/OFF knappen stepper frem i programmeringen Indstilling af system kode. Eks. 1468: 8

9 10.1. A1 ON (= 1) A2 OFF A3 OFF A4 ON (= 4) A5 OFF A6 ON (= 6) A7 OFF A8 ON (= 8) KNOP ELEKTRONIK Indstilling af ID kode: D1 til d4 angiver hvilket tal, der skal vises i Micropager når en alarm modtages. Eks. 3 (hexadecimalt, se brugsanvisning for Micropager ): d1 ON d2 ON d3 OFF d4 OFF Indstilling af batterialarm: B1 til b4 angiver, hvilket tal der skal vises i Micropager , når der skal skiftes batterier i EPI- 2000: b1 OFF b2 OFF b3 OFF b4 OFF B1, b2, b3, b4 i stilling OFF viser et 0 i displayet på Micropager. Indstilling af uret. Eks : Tryk een gang på ON/OFF knappen og klokken ses, samtidig lyser indikatoren CLOCK. Nu indstilles klokken ved at ændre det blinkende ciffer. Tryk på PULS knappen det antal gange, det er nødvendigt, indtil første ciffer er rigtigt (i eks. 6), tryk en gang på til ON/OFF knappen og De kan ændre det næste ciffer (1) på samme måde, indtil alle fire cifre er korrekte. NB. 2. ciffer i timetallet indstilles først, derefter 1. ciffer osv. Indstilling af automatisk tænd tidspunkt. Eks : Nu indstilles tænd tidspunktet ved at ændre det blinkende tal, (indikatorerne ALARM og ON lyser). Tryk på PULS knappen det antal gange det er nødvendigt indtil første ciffer er rigtigt (i eks. 0). Tryk en gang til på ON/OFF knappen og De kan ændre det næste ciffer (2) på samme måde til alle fire cifre er korrekte. Indstilling af automatisk sluk tidspunkt. Eks : Nu indstilles sluk tidspunktet ved at ændre det blinkende tal, (indikatorerne ALARM og OFF lyser). Tryk på PULS knappen det antal gange, der er nødvendigt indtil første ciffer er rigtigt (i eks. 7), tryk en gang på ON/OFF knappen og De kan ændre det næste ciffer (0) på samme måde, indtil alle fire tal er korrekte. 9

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere