Forsyning. Vandforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyning. Vandforsyning"

Transkript

1 Vandforsyning I denne rapport vil jeg komme ind på forskellige problemer angående forsyning i Danmark. Jeg har indkredset mit emne til vandforsyning i husstande. Lars Thomsen klasse

2 Lars Thomsen HT - Roskilde Indholdsfortegnelse Indledning: Problemobservation: Problemtræ: Disposition for analyse: Tidsplan: Analyse: Delkonklusioner: Problemformulering: Kriterier: Løsningsforslag: Miljøovervejelser: Vurderinger og valg af løsning: Kravmatrix: Beskrivelse af løsning: analyse: Produktionsfasen: Konklusion og perspektivering: Kildeliste: Side 2 af 13

3 Lars Thomsen HT - Roskilde Indledning: Jeg er en elev fra HT i Roskilde. Jeg har fået til opgave, at analysere og redegøre for en problemstilling, som omhandler forsyning i Danmark, og derefter udarbejde et produkt, der er i stand til at forbedre et eller flere af de problemer, der i forvejen findes i forbindelse med forsyning i Danmark. Jeg har valgt at arbejde med vandforsyning, nærmere betegnet vandforsyning i husstande. Derfor vil denne rapport komme til at omhandle diverse problemstillinger, hvad angår vandforsyning i husstande. 1. Problemobservation: Forbruget af vand i husstande i dagens Danmark er alt for stort. Den danske befolkning er simpelthen ikke gode nok til at spare på vandet i husstandene til fx bad og toiletskyld. På trods af, at vandforbruget rent faktisk har været faldende de seneste årtier, er forbruget stadig stort. 1.1 Problemtræ: Jeg har, med tanke på det åbenlyse problem, som er, at forbruget af vand er for stort i danske husstande, udarbejdet et kortfattet problemtræ, som inddækker de største faktorer, hvad angår problemet. Dette problemtræ kan ses herunder. Side 3 af 13

4 Lars Thomsen HT - Roskilde Disposition for analyse: Jeg har udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, som jeg på senere vis i rapporten, vil få besvaret. Jeg vil ved hjælp af research besvare disse arbejdsspørgsmål i analysen, som kommer i et andet afsnit i rapporten. Mine arbejdsspørgsmål kan ses herunder: Hvad er det for et problem, jeg har med at gøre? Hvem og hvad har problemet indflydelse på? Hvor meget vand bliver årligt brugt i husstande i Danmark? Hvor stor en belastning er dette forbrug af vand rent økonomisk? Hvor i husstandene er forbruget af vand størst? Hvilke muligheder er der for at mindske brugen af vandforbruget i det mest udsatte sted? 1.3 Tidsplan: Jeg har udarbejdet en tidsplan, som skal hjælpe mig med at holde styr på arbejdet. Over aktivitet Under aktivitet Indledning Problemobserva tion Indholdsfortegnelse Indledning Problemstilling Problemtræ Tidsplan Projektbeskrivelse Analyse For stort vandforbrug i husstande Problem formulering Færdig problemformulering Kriterier Til vores produkt Løsningsforslag Et vandbesparende apparat. Rapport skrivning Rapport startes Indledning Indholdsforteg nelse Analyse af Side 4 af 13

5 Lars Thomsen HT - Roskilde Beskrivelse Test og afprøvning Konklusion Aflevering problem Hvad har jeg lavet? Hvorfor har jeg lavet det? Tegninger Pris Af selve produktet/produktern e Kopiering Aflevering 2. Analyse: Rent vand er en livsnødvendighed. Hvor der ikke kan skaffes rent drikkevand, vil det ikke være muligt at bosætte sig. På årsbasis falder der mere regnvand over Danmark, end der fordamper vand. Derfor har Danmark en stor grundvandsreserve. Når landbrugsjorden indeholder overskudsrester af gødning og pesticider, kan disse udvaskes og sive ned til grundvandet. Dette er en af årsagerne til lukning af drikkevandsboringer. På trods af at forbruget af vand i Danmark er faldet fra ca. 1 mia. m3 i slutningen af 1980 erne til i dag 646 mio. m3 om året, er forbruget stadig for stort. En af grundene til at der stadig, den dag i dag, bliver brugt for meget vand er, at den danske befolkning simpelthen bare ikke er miljøbevidste nok og bruger uanede mængder af vand uden at tænke på konsekvenserne. Dette problem har været rundt og vende i diverse medier. Der er mange forslag på en løsning af dette problem, eller hvert fald til en forbedring af problemet, men folk tager sig ikke sammen til at få gjort. Problemet har et eller andet sted indflydelse på hele Danmarks befolkning, da det i værste fald kan gå ud over grundvandsreserven og vi så ikke kan forsyne os selv med rent drikkevand. Et stort forbrug af vand koster jo også en pæn sum penge. I gennemsnit bruger en familie i Danmark for over kr. om året på vand. Denne udgift kan reduceres dels ved at ændre vaner og dels ved at investere i vandbesparende installationer. Er installationerne utætte, kan både forbrug og prisen blive fordoblet. Side 5 af 13

6 Lars Thomsen HT - Roskilde Den gennemsnitlige dansker bruger liter vand om dagen til madlavning, bad, tøjvask, opvask og toilet med videre svarende til m3 om året. I år 1989 var vandforbruget per person i Danmark på 174 liter per år, og i 2005 var det på 122 liter per år 1. Så det er tydeligt at se, at der sker gode takter. I gennemsnit bruger en familie i Danmark for over kr. om året på vand. Denne udgift kan reduceres dels ved at ændre vaner og dels ved at investere i vandbesparende installationer. Er installationerne utætte, kan både forbrug og prisen blive fordoblet. En familie på to voksne og to børn har således et forbrug på m 3 om året. En tredjedel af dette forbrug udgøres af varmt vand. Den gennemsnitlige fordeling af vandforbruget i de danske husholdninger ser således ud: 2 Som det fremgår af ovenstående figur, ses det tydeligt, at forbruget af vand er størst i bad og personlig hygiejne. Dernæst kommer toiletskyld, som også har et stort forbrug af vand. Nogle umiddelbare ting man kan gøre for at spare på vandet, er at: Brug en balje, når der renses grønsager eller vaskes op. Finvaskeprogrammet har høj vandstand, hvilket resulterer i et højere vandforbrug i modsætning til strygeletprogrammet, der har lav vandstand. Ved kogning af kartofler, grønsager og æg kan der koges i langt mindre vand end traditionen byder. Opsamlet vand fra tagrenden kan bruges til havevanding. Undlad at vande græsplænen den skal nok overleve. Vand haveblomster og urter med vandkande helst om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Vask ikke bil med rindende vand brug spand og børste. Som sagt er det et velkendt problem i Danmark, og generelt over hele verdenen. Og som man kan se, er grunden til dette problem os selv, da størstedelen af vandforbruget ligger ved bad og personlig hygiejne. 1 Kilde: 2 Kilde: Side 6 af 13

7 Lars Thomsen HT - Roskilde På trods af at størstedelen af forbruget ligger ved bad og personlig hygiejne og toiletskyld, har jeg alligevel valgt at fokusere på forbruget af vand i et køkken. Nærmere betegnet i køkkenvaske. Der findes i forvejen en masse vandbesparende produkter ude på markedet nu til dags. Der findes diverse filtre til vandhaner, der findes vandtønder, som opfanger regnvand og det derefter kan filtreres og renses og benyttes til vask eller opvask, der findes bevægelsescensorer, der går ind og stopper for vandet, når legemet under vandhanen eller brusebadet ikke er til stede mere, og en masse andre funktioner, som er vandbesparende. 2.1 Delkonklusioner: Jeg er kommet frem til flere problemer, hvad angår et for stort forbrug af vand i husstande. Det er simpelthen problemer i de forskellige steder i husstandene, som f.eks. bad, toilet, vask m.m. Det problem jeg finder mest interessant, er problemet i køkkenet, da jeg selv godt kan lide at bruge køkkenet, dog uden at være miljøbevidst. Derfor har jeg har tænkt mig at fremstille et produkt, der er i stand til at sikre en vandbesvarelse i eventuelt vandhaner i en køkkenvask. Jeg er klar over, at der findes sådanne apparater i forvejen, men det kan jo være, at jeg kan få forbedret dem. Set bort fra køkkenet, ville det have været oplagt at arbejde videre med problemet med badet eller vaskemaskinen. Da forbruget af vand er højest i de to ting, og man godt kunne finde på noget genbrug og filtrering af vand, til de to ting. 3. Problemformulering: Nu skal jeg opstille en kortfattet problemformulering, som inddækker hele omfanget af mit problem. Og jeg er kommet frem til dette: Det er et problem, at der, på trods af et faldende forbrug, bliver brugt for meget vand i de danske husstande. 4. Kriterier: Nu skal jeg til at opstille nogle krav, der skal være opfyldt før man kan regne problemstillingen for løst. 1 Den skal sørge for en markant besparelse af vandforbruget Side 7 af 13

8 Lars Thomsen HT - Roskilde For det første skal løsningen ikke være mod lovgivningen 3 Den skal ikke være for dyr 4 Den skal være let anvendelig og brugbar 5. Løsningsforslag: Jeg vil nu opstille et par løsningsmodeller, som kan forbedre det overordnede problem og som samtidig overholder de ovenstående kriterier. Først vil jeg skrive nogle løsninger på de ovenstående 4 kriterier, og derefter vil jeg komme med nogle konkrete løsningsforslag på et produkt, som er i stand til at forbedre problemet. 1 Løsningen skal selvfølgelig gå ind og mindske vandforbruget. Det kan gøres med en installation af en art, som f.eks. et filter, en filtreringsproces og derefter genbrug af vandet, eller andet. 2 For at sikre mig, at min løsning ikke er mod lovgivningen, kan jeg gå ud og undersøge andre løsninger på problemet og se, hvordan de har løst det. Jeg kan selvfølgelig også vælge at researche på internettet og få fat i nogle konkrete krav til løsninger som min. 3 For at lave løsningen så billig som overhovedet mulig, er det altafgørende at anvende det rigtige materiale. Materialet skal både være miljømæssigt korrekt, men selvfølgelig også det bedste og billigste med henblik på løsningsproduktet. 4 For at gøre den let anvendelig og meget brugbar, skal løsningen, måske i form af en installation, være meget brugervenlig, hvis den skal f.eks. installeres. Der er det vigtigt at lave nogle brugervejledninger til produktet, som hjælper brugeren med at anvende produktet. Det var lidt om løsningerne på selve kriterierne. Nu vil jeg komme med nogle løsningsforslag på det overordnede problem; for stort vandforbrug i husstande. Først stiller jeg de forskellige løsningsforslag op, og derefter vil jeg forklare lidt om hver løsning: Filter til vandhane Filtrering af spildevand Brug af regnvand Filter til vandhane: Pointen med dette filter er, at det skal reducere koncentrationen af vand i en vandhane i et køkken eller på et toilet. Filteret skal laves med et meget let og slidstærkt materiale. Side 8 af 13

9 Lars Thomsen HT - Roskilde Det er et filter, som man nemt og hurtigt kan installere i sin vandhane i hjemmet uden nogle problemer. Filtrering af spildevand: Pointen med denne filtrering er, at samle vand fra brusebad, opvaskemaskine og vaskemaskine i et afløb og ned i en beholder af en art. Derfra skal det så igennem en filtreringsproces af flere faser, som selvfølgelig bliver renere og renere jo længere hen i processen man kommer. Når det så har været igennem beholderen og gennem denne filtreringsproces i et rør fra beholderen, er tanken bag det hele så, at vandet skal opbevares i en ny beholder, så det på ny kan bruges til f.eks. opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. Selve installationen af denne løsning er nok en meget kompliceret proces. Derfor bliver det en dyr løsning. Brug af regnvand: Her ville jeg få anskaffet en tønde, der kunne indsamle regnvand fra tagrender. Fra tønden skulle der så være et rør ned til en beholder, som så igen skulle filtrere det og ned i en ny opbevaringsbeholder. Sådan set samme princip som med filtreringen af spildevandet. 5.1 Miljøovervejelser: Hvad angår filtrering og genbrug af regnvand f.eks., har jeg tænkt over, at der ikke skal gøres brug af kemikalier i processen, da det kan skade miljøet. 6. Vurderinger og valg af løsning: Jeg har opstillet tre løsningsmodeller i ovenstående afsnit. Der er visse fordele og ulemper ved dem alle tre. Dog vil jeg mene, at den største ulempe er prisen for installationen af de to sidste løsningsforslag, og det omfang det vil komme til at have. Der skal virkelig tænkes kreativt og der skal graves og lægges rør og forskellige ting i stil med det. Derfor har jeg valgt løsning nummer et, altså et filter, der går ind og reducerer koncentrationen af vand i en køkken- eller toiletvandhane. Der er dog mange lignende produkter på markedet i øjeblikket, og specielt her for tiden, da dette problem tit diskuteres. Men ingen produkter er perfekte, og derfor vil jeg mene, at det er muligt at få gjort markedets produkter endnu bedre. Simpelthen få dem videreudviklet så de bliver billigere for brugere og de bliver mere effektive. Side 9 af 13

10 Lars Thomsen HT - Roskilde Kravmatrix: Jeg vil opstille et kravmatrix af mine tre forskellige løsningsforslag, for at få slået fast, hvilken løsning, der rent faktisk er den bedste. Kriterier Vigtighed Pris 0,15 Effektivitet 0,75 Bruger venlighed 0,10 Sum =1,0 Løsningsforslag Filter til vandhane Filtrering af spildevand Filtrering af regnvand 0,15 0,60 0,10 0,85 0,3 0,65 0,5 0,73 0,5 0,70 0,5 0,80 Som det fremgår af mit kravmatrix, havde jeg ret i, at det første løsningsforslag er det bedste. På trods af, at den hænger lidt ved effektiviteten, er prisen markant bedre og brugervenligheden er også i top. Og til den pris, er det jo en ganske fornuftig effektivitet løsningen har. 7. Beskrivelse af løsning: Jeg vil fremstille et filter, som kan placeres under hætten af en vandhane. Formålet med filteret er, at det skal mindske udstrømningen af vand i en vandhane. Problemet med et for stort forbrug af vand i vandhaner i husstande er i forvejen blevet mindsket med et lignende filter af en art. Jeg vil dog tage fat i problemet igen, og forsøge at videreudvikle et nemt og billigt produkt, som markant skal forbedre dette problem. Jeg har tænkt at lave et filter, som går ind og mindsker koncentrationen af vand, der kommer ud af vandhaner, med 25% til 30%. Det kan jeg teste ved at opstille et forsøg med en stor vandbeholder, en hane af en art for neden, og selvfølgelig mit filter implementeret i hanen. Så kan jeg måle forskellen på, hvor hurtigt vandbeholderen tømmes med og uden filter, og der ud fra beregne, hvor meget vand der spares ved brug af mit filter. Så havde jeg tænkt, at man kunne vælge produktet med 5 filtre i en pose for 50,-. Produktet er nemt at installere på egen hånd, og det er utrolig billigt. Hvis et filter har en levetid på 3 måneder, og man køber 5 filtre for 50,-, har man en sikker besparelse på vand i vandhanerne i 15 måneder for blot 50,-. Side 10 af 13

11 Lars Thomsen HT - Roskilde analyse: Jeg vil nu lave en teknologianalyse for et sådan filter til vandhaner. Filteret skal kunne bruges til både varme og kolde temperaturer. Til mit formål med filteret, ønskes et så let og slidstærkt produkt som overhovedet muligt. Filteret skal masseproduceres, da der skal bruges en masse emballage til det færdige produkt. Her kommer selve teknologianalysen med; viden, teknologi, organisation og produkt. Viden: Kompetencer Opstilling og drift af produktionslinje Viden om hvordan forskellige materialer fungerer i dette sammenhæng Skal man bruge plastik Skal man bruge gummi Skal man bruge metal Markedsføring af nyt produkt Produktudvikling Pakning af produktet Medarbejdere Maskinarbejdere Fysikere, kemikere eller andet inden for det fag. Medarbejdere med erfaring med markedsføring Fysikere, kemikere, laboranter m.m. Ufaglærte medarbejdere Teknik: Modtagelse af råvarer og kvalitetskontrol Analyseudstyr samt efter ekspedition af faglærte medarbejdere Produktion Pakning Lager Ekspedition Produktionslinje, transportbånd med alle filterne Pakkemaskine Lille lagerhal Læsse på lastbiler Organisation: Det behøver ikke være en ret stor virksomhed, men virksomheden skal være meget miljøbevidste og have kompetencer i samarbejde med få aktører. Der skal selvfølgelig samarbejdes med købere af produktet, som f.eks. supermarkeder. Side 11 af 13

12 Lars Thomsen HT - Roskilde Det skal være en dansk virksomhed, da produktet, hvert fald i starten af markedsføringen, skal ske i Danmark. Produkt: - Muligheder med produktet: Produktet er forbedret fra de andre nuværende lignende produkter på markedet. Det er blevet billigere og lettere anvendeligt. - Svagheder: Produktet skal skiftes med jævne mellemrum, vi snakker her om en 3-4 måneders levetid, hvis produktet skal kunne fungere optimalt. 8. Produktionsfasen: Da jeg ikke har været i stand til at komme i maskinværksted, har jeg desværre ikke været i stand til at få fremstillet et færdigt produkt. Jeg har forsøgt at lave et produkt i procesværkstedet, men det lykkedes mig ikke. Jeg havde simpelthen bare ikke de materialer og værktøjer, som jeg nu engang behøvede, for at kunne lave mit produkt. Jeg har dog skitseret mit produkt, og vist hvordan det skulle have set ud på nedenstående billede: Side 12 af 13

13 Lars Thomsen HT - Roskilde Konklusion og perspektivering: Jeg kan på baggrund af et produkt ikke rigtigt konkludere ret meget, da jeg ikke har fået fremstillet noget konkret produkt. Det er dog ikke noget jeg har været herre over, da det er blevet bestemt fra de højere magter på skolen, at det værksted jeg skulle have benyttet mig af, maskinværksted, er bleven lukket ned. Et alternativ til at fremstille et produkt, eller hvert fald bare en lille opstilling til produktet, var multiværkstedet (byg). Men da det var blevet fyldt op, var der ikke rigtigt noget at gøre for mig. Derfor har jeg skrevet denne rapport med henblik på et ikke-eksisterende produkt, men jeg har dog stadig prøvet at få mine tanker, omkring det produkt jeg ville have haft fremstillet, skitseret her i rapporten. Selve ideen med dette vandbesparende filter til køkkenvandhaner er i realiteten en ganske udmærket ide. Det er bevist ved, at det allerede findes i forvejen på markedet. Så hvis jeg på en eller anden måde kunne have haft udarbejdet og fremstillet et lignende, men bedre, produkt, som dem på det nuværende marked, kunne det have været rigtig godt, og en sikker super-sælger på markedet. 10. Kildeliste: Til denne rapport, har jeg selvfølgelig anvendt nogle kilder. De kan ses her: Side 13 af 13

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SPAR PÅ VANDET Jeres forældre synes, det er blevet for dyrt med det store vandforbrug, I har i jeres husholdning, og de overvejer derfor forskellige måder at spare på vandet. I hjælper nu jeres forældre med at analysere

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn?

SPAR PÅ VANDET. Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Hvor mange liter vand bruger din gæst pr. døgn? Vandforbruget er en væsentlig miljøpåvirkning og økonomisk udgift ved campingdrift. Den væsentligste belastning er forbruget i sanitetsbygningerne fra toilet

Læs mere

14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER. Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma

14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER. Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma 14-2-2013 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM KLIMAFORANDRINGER Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi Christian, Sarah og Emma Indhold: Indledning Problemformulering Projekt beskrivelse Produktbeskrivelse Produktvurdering

Læs mere

Moral er godt - Dobbeltmoral er dobbelt så godt.

Moral er godt - Dobbeltmoral er dobbelt så godt. 1 Palle Flebo-Hansen - om kramme (og andre formænd) form for forskelsbehandling Moral er godt - Dobbeltmoral er dobbelt så godt. Forord Et enigt Teknik- og Miljøudvalgbesluttet på mødet den 6. august 2012,

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET DANSK 1 BRUG VAND MED OMTANKE TIL GAVN FOR PENGEPUNGEN OG MILJØET Når vi åbner for vandhanen, vasker tøj, eller går i bad, tænker vi sjældent over, hvor

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune

Vandbesparelser og afledning af regnvand. Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune Vandbesparelser og afledning af regnvand Jane Meller Thomsen - Center for Miljø, Københavns Kommune A) Er vandbesparelser vigtige generelt eller kun i de egne af landet, hvor vand er en meget begrænset

Læs mere

GROHE RED. Kogning af pasta. Brygning af te og kaffe. Flåning af tomater. grohe.dk GROHE Red Side 85

GROHE RED. Kogning af pasta. Brygning af te og kaffe. Flåning af tomater. grohe.dk GROHE Red Side 85 Kogende varmt vand. Før i tiden skulle du bruge en gryde eller en elkedel. Nu kommer det direkte ud af armaturet. Det innovative Red kedelsystem har altid tre til seks liter kogende vand (afhængig af kedelversion)

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

På det rene med spildevandet

På det rene med spildevandet På det rene med spildevandet Hvem er VandCenter Syd? VandCenter Syd tager hånd om spildevandsrensningen i både Odense Kommune og Nordfyns Kommune, efter vi den 1. januar fusionerede med Nordfyns Spildevand.

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4. 6. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4.-6. klasse 7 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød...........................................3 b. Et lille vandkredsløb.......................................5

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Vandets Vej. Lærervejledning

Vandets Vej. Lærervejledning Vandets Vej Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns

Læs mere

Vand. Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

Vand. Formålet med vandrammedirektivet er at sikre beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. 1.Z, Uge 6. SO-projekt. Fag: Teknologi ( Valle ), Mat ( John ), Dansk ( Pernille ) og engelsk ( Svenja ). Tema: Vand ( Kilde # 1 ). 70 % af vores planet er dækket af vand. Men kun ca. 2,5 % heraf er ferskvand,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2

FAKTA 4:1. Personlig hygiejne og rengøring. Personlig hygiejne og rengøring. Mad, hygiejne og mikroorganismer 2 Personlig hygiejne og rengøring FAKTA 4:1 Personlig hygiejne og rengøring Det er nødvendigt med en god personlig hygiejne og en god hygiejne i køkkenet, når du laver mad. Det er især vigtigt at vaske hænder

Læs mere

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid Faktum 01. Energibesparende. Med en elkedel koger du ofte meget mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid og energi. Med Quooker derimod

Læs mere

Be inspired by Danish Design... Caring for. the environment. - and your economy. Water Save

Be inspired by Danish Design... Caring for. the environment. - and your economy. Water Save Be inspired by Danish Design... Caring for the environment - and your economy Damixa tænker miljøet ind i alle aktiviteter. Det er moderne at være en grøn virksomhed, men hos Damixa handler det om gode

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Vandets Vej. Lærervejledning

Vandets Vej. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

21/08/08 Torsdag. Edgar & David Zakarian HTX Euc Syd Teknologi

21/08/08 Torsdag. Edgar & David Zakarian HTX Euc Syd Teknologi Edgar & David Zakarian For meget mad smides ud Indholdsfortegnelse For meget mad smides ud......2 Forord...... 3 Indledning...... 4 Baggrundsviden...... 6 Udgangspunk & Afgrænsning af madvarer:...... 7

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Der findes seks modeller i vores kollektion af kogendevandhaner.

Læs mere

50/65 C. mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid

50/65 C. mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid NYHED TWINTAPS KOGENDE-VANDHANE OG BLANDINGSBATTERI I SAMME DESIGN 100 C 50/65 C Faktum 01. Energibesparende. Med en elkedel koger du ofte meget mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger,

Læs mere

Egnen virksomhed - Carbon Capture

Egnen virksomhed - Carbon Capture Egnen virksomhed - Carbon Capture Emil Hansen Jonas Fardrup Hennecke Mathias Brodersen Simon Paw Dam Bodholt Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 2 Forord Side 3 Indledning Side

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt?

Ann Vikkelsø 40% 26-10-2014. Energibesparelser i boligen. Spar varme og få et godt indeklima. Er energibesparelser i boligen vigtigt? Energibesparelser i boligen Ann Vikkelsø, energirådgiver. Energitjenesten København Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energirådgiver Energitjek i lejligheder mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi IT-produkt til læring Lars Thomsen Vejleder: Karl HTX Roskilde 03/03-2009 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse 1. Planlægning:... 3 1.1 Kommunikationsplanlægning:... 3 1.1.1 Analyse af problemstilling:... 3

Læs mere

Lynvejledning Spildevand

Lynvejledning Spildevand Lynvejledning Spildevand GuldborGSund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

HVEM ER VI? VARME KLOAK GAS VAND

HVEM ER VI? VARME KLOAK GAS VAND HVEM ER VI? VARME KLOAK GAS VAND LOKAL FORSYNING BRUG OS Frederiksberg Forsyning er det fælles brand for Frederiksberg Energi A/S-koncernen, som er 100 % ejet af Frederiksberg Kommune. Ud over moderselskabet

Læs mere

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN

VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN VVS-ARBEJDE I HUSET SÅDAN OVERHOLDES AUTORISATIONSLOVEN Gas- og vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af virksomheder, der har opnået

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Smarte funktioner og gennemtænkt design gør din hverdag lettere. Tag hensyn til verdenen og spar samtidig penge på dit vand- og energiforbrug

Smarte funktioner og gennemtænkt design gør din hverdag lettere. Tag hensyn til verdenen og spar samtidig penge på dit vand- og energiforbrug Oras Oras Optima Optima Family Disse armaturer har noget nyt, noget smart, noget ekstra i sig de er mere end bare et armatur. De smarte funktioner gør brugen af armaturet lettere, mere sikkert og mere

Læs mere

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella R Bakteriefrit vand Point-of-use filtrering - den sikre løsning Stop Legionella - og andre bakterier T-Safe er en produktserie fra det danske firma, Tandrup Water Solutions A/S. Serien omfatter: Brusere

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne DANVA's Årsmøde 27. maj 2011 Lizzi Andersen 1 Baggrund Hårdhed 1000 m 3 % af sum 5-10 30.896 19,7 10-15 29.159 18,5 15-20 37.347 23,8 20-25 59.148

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid

mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid Faktum 01. Energibesparende. Med en elkedel koger du ofte meget mere vand end nødvendigt. Ofte sker det, at vandet koger, bliver glemt og skal koges igen det er spild af tid og energi. Med Quooker derimod

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Bæredygtighed vs. forbrug?

Bæredygtighed vs. forbrug? Bæredygtighed vs. forbrug? Eller bæredygtigt forbrug? INDHOLD: Indledning/motivation... Problemformulering... Afgrænsning... Tekst: Energi... Vand... Produktion (Vugge til vugge)... Transport... Lokaldyrkning...

Læs mere

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Naturvidenskabelig arbejdsmetode Naturvidenskabelig arbejdsmetode Introduktion til Naturvidenskabelig arbejdsmetode: I denne opgave skal I lære om en arbejdsmodel, som I kan bruge, når I skal løse en åben opgave. Arbejdsmodellen kan I

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Institution Teknisk Gymnasium Skive - Skive Tekniske Skole Uddannelse HTX Fag

Læs mere

Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012

Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012 Anders Niemann Teknologisk Institut Flowtemadag, Vejen 2012 Agenda A1: Vandmåleres måleevne under varierende forbrug A5: Flowmåling af fluider med flere komponenter A6: Omgivelsernes betydning for flowmåling

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 7. 9. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 7. 9. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 7. 9. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 7.-9. klasse 8 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød....................................... 3 b. Hvorfor spare på vandet?.............................

Læs mere

VISIONER FOR ANVENDELSE AF SEKUNDAVAND

VISIONER FOR ANVENDELSE AF SEKUNDAVAND SEKUNDAVAND En storm i et glas vand eller kilden til innovation, vækst og eksport. Odense 28. januar 2013 developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. 1 Hans-Martin

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere