MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld"

Transkript

1 MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern alarm) Muliggør periodevis kontrol, automatisk eller manuel test af brandspjældets funktion Stop af ventilatoren under udførelsen af testen og i tilfælde af brand (valgfri) Fjernstyringsudgange til alarmer for brand- og serviceintervaller Lokal alarmindikering af brand- og serviceforhold Let indbygning Forsynet med integreret kontakt til røgdetektor Enheden er udstyret med aflåselig transparent dør. Modeller og tilbehør Modeller til 8 eller 16 brandspjæld Røgdetektorer til kanal eller ruminstallation Røgspraydåse til tests MATERIALER OG FINISH DEL MATERIALE FINISH BEMÆRKNING Skab Plastik Hvid IP40 MSH modul Transformer 230/24 VAC Aluminium 150 VA for model MSH/8S 300 VA for model MSH/16S 49

2 H2 PRODUKTMULIGHEDER OG TILBEHØR PRODUKTMODEL/TILBEHØR KODE BESKRIVELSE BEMÆRKNING Kontrolenhed MSH /8S kontrolenhed for maksimum 8 spjæld, mulighed for tilslutning af maksimum 30 røgdetektorer Kontrolenhed MSH /16S kontrolenhed for maksimum 16 spjæld, mulighed for tilslutning af maksimum 30 røgdetektorer Optisk røgdetektor D Kanalinstallation Calectro UG-2-O Optisk røgdetektor R Ruminstallation Calectro ST-P-DA Røgaerosol S Beholder til røgtest Calectro RDP-300 Røgdetektor til kanalinstallation bliver leveret komplet til runde og isolerede kanaler og med 600mm venturirør. DIMENSIONER MSH-enhed Model W (mm) H (mm) D (mm) MSH/ 8S MSH//16S H1 W W 50

3 Funktion Halton MSH-systemet overvåger, tester og kontrollerer funktionen af motoriserede røgspjæld. MSHkontrolenheden kan have op til 16 motoriserede spjæld med eller uden termiske sikringer og 30 røgdetektorer tilsluttet. MSH-styresystemet har tre vigtige funktioner: lukkes alle aktuelle brand-, flamme- og røgspjæld, øjeblikkeligt til sikkerhedspositionen, når en røgdetektor indikerer en tidlig brand. Alternativt kan MSH-enheden aktiveres via et signal fra en ekstern alarm, f.eks. fra et brandalarm-system. En indikering fra en ekstern alarm lukker alle spjældene, som er tilsluttet MSH-systemet. Lukker spjældene og afbryder ventilatoren (valgfri) i tilfælde af brand. Regelmæssig test af spjældene for at sikre, at de er driftsklare. Sikrer, at spjældene er åbne ved normal drift, og at ventilationen fungerer som planlagt. De spjæld, som er tilsluttet systemet, skal være forsynet med en 24 VAC aktuator. BEMÆRK! MSH er ikke bergnet til anvendelse som brandalarm. Drift i tilfælde af brand MSH-systemet er velegnet til spjæld, som bliver aktiveret af både termisk sikring og røgdetektor.det bliver anvendt til kontrol af spjældenes lukning baseret på tre valgfrie driftstilfælde: Hvert spjæld er forsynet med en termisk sikring, som lukker spjældet, når temperaturen når 72 C. MSHenheden kan være programmeret (med DIP-switch 10) enten således, at hvis en af de termiske sikringer udløses, lukker alle de spjæld, som er tilsluttet MSHenheden omgående, eller således at kun det aktuelle spjæld lukker. Hvis MSH-enheden er forsynet med røgdetektorer, I alle driftstilfælde kan det vælges, om alle ventilatorer skal afbrydes samtidig. Den anbefalede funktion er at lukke alle spjældene og afbryde ventialtorerne i brandzonens aktuelle serviceareal. Test af spjæld MSH-systemet tester regelmæssigt brandspjældenes funktion for at sikre korrekt drift i tilfælde af brand. Testen kan foregå automatisk og være indstillet til besluttede intervaller (1 til 9 dage) eller f.eks. hver anden dag. Testen kan også udløses manuelt fra MSHkontrolenheden eller fra en ekstern kilde i form af et BMS-system. DS 428 kræver at samtlige spjæld, der anvendes til brandsikring af ventilationsanlæg, funktionstestes hver 7. dag. Når systemet skal testes, sender MSH-enheden et afbrydersignal til luftbehandlingsanlæggets styresystem. Efter at ventilatoren er standset, lukker MSH-enheden spjældene til sikkerhedspositionen og sikrer, at alle spjældene er lukkede. Derefter genåbnes alle spjæld, og ventilatoren får signal til at starte igen. Hvis der konstateres fejl på et af spjældene, afgiver MSH-enheden en servicealarm. 51

4 MSH MC Fire Service Closed Fan Open Total Test Day Reset Set Hour Min Set Brugerinterface De tilsluttede spjælds driftstilstand og alle alarmer kan ses på MSH-enhedens betjeningspanel. Betjeningspanelet kan også anvendes til at indstille tidskontrollerede testparametre, starte manuelle tests, serviceinformation samt funktionen i tilfælde af brand. En af fire mulige driftstilstande for et brandspjæld, som er tilsluttet til MSH-kontrolenheden vises på betjenningspanelet: Åbent, Lukket, Service eller Brand. Endvidere vises, når ventilatoren er klar til opstart. Ved normal drift viser LED-lyset på MSH-enheden, at spjældene er i åben stilling og uden fejl. Under testprocessen skifter LED-lysene deres status fra åben til lukket. Når spjældet kører, er begge LED-lys slukkede. Hvis spjældet forbliver i den mellemliggende stilling i mere end 3 minutter, fungerer det ikke korrekt, og styreenheden afgiver en servicealarm. Når det gule Servicelys er tændt, fungerer spjældet ikke korrekt, og driftstesten kan ikke gennemføres. Servicepersonel må tjekke årsagen til den dårlige funktion. Hvis servicelyset er slukket, fungerer spjældet korrekt. Det røde Brandlys viser driftsstatus for den termiske sikring på hvert spjæld. Når det røde lys er tændt, har varmen udløst den termiske sikring, og spjældet er lukket til sikkerhedspositionen. Forklaring på indikeringslys og kontrolknapper til brugeren for detailjeret set-up, se installationsguide: Brand Service Lukket Åbent Ventilator Total/Brand Total/Service Test Reset Dag/Set Tid Min Set Rødt lys indikerer, at en termisk sikring på spjældet er udløst Gult lys indikerer, at der er opstået en fejl under test af spjældet og at spjældet skal tjekkes. Gult indikerer, at spjældet er i fuldt lukket position. Gult lys indikerer, at spjældet er i fuldt åben position. Grønt lys indikerer, at de ventilatorer, som er tilsluttet MSH, kører. Rødt lys indikerer, at der er sket en brandalarm Gult lys indikerer, at et spjæld har afgivet en servicealarm Knappen bruges til at udføre en manuel test af systemet. Knappen bruges til at resette systemet til normal drift, efter at årsagen til alarmen er blevet undersøgt. Knappen bruges til at indstille dagen for den næste test. Knappen bruges til at indstille systemets ur og samtidig med setknappen at indstille tiden for test. Knappen bruges til at indstille systemets ur og samtidig med setknappen at indstille tiden for test. Knappen bruges til at indstille tiden for test. 52

5 Røgdetektor-kontrolenhed ABAV-S3 Røgdetektorer tilsluttes en røgdetektorenhed ABAV-S3, som leverer vigtig information vedrørende drift og status for røgsensorer. LED lysene på ABAV-S3 indikerer følgende driftstilstande: Drift, Service, Kortslutning, Ledningsbrud og Røgalarm. røgdetektorer. Hvis rengøring ikke hjælper, skal den sensor, som er årsag til servicealarmen, udskiftes med en ny. Kortslutning og ledningsbrud: Status for disse er sjældent forekommende, hvis systemet er omhyggeligt udført. Kontakt service for at rette installationsfejl. Servicestatus indikerer, at en eller flere af røgdetektorerne er snavsede og skal rengøres. Røgsensorer kan støvsuges eller aftørres med en fugtig klud. Tilkald servicepesonale for at rengøre Røgalarm: Lys indikerer, at en af røgdetektorerne har opfanget røg. Undersøg om dette indikerer en brand. Hvis alarmen er fejlagtig, brug Resetknappen til at resette. 53

6 Ruminstallation Kanalinstallation Installation og rådgivning For at sikre korrekt drift, skal leveringsomfanget for de forskellige entrepenører være klart definerede. En typisk opdeling kan være: Kontrolenheden, 24V tilslutninger mellem kontrolenhed og brandspjæld, samt systemets funktion er ventilationsentreprenørens ansvar. Tegninger af de elektriske installationer mellem spjældene og kontrolenheden, samt 230 V tilslutningen til transformeren er el-entreprenørens ansvar. Tilslutninger til systemer på højere niveau, BMS eller brandalarmer, samt ventilatorer er automatikentreprenørens ansvar. Transformeren 230/24 VAC, som er inkluderet i leverancen, skal installeres udenfor MSHkontrolenheden. 24 VAC strømforsyning til røgspjæld bliver leveret fra transformeren gennem MSHkontrolenheden. MSH-kontrolenheden er forsynet med 4 amperes sikringer af sikkerhedsgrunde. Hvis det er muligt, anbefales det at tilslutte mindst Service alarm fra MSH til det officielle BMS-system. På denne måde garanteres, at meldinger om mulige fejl i brandspjældenes kontrolsystem bliver opdaget ved eftersyn af bygningens installationer. En detaljeret vejledning vedrørende installation og rådgivning leveres sammen med enheden. Se afsnittet vedrørende dokumenter. Ledningsføring mellem kontrolenhed og spjæld Brandspjæld tilsluttes ved brug af et kabel med mindst 4 ledere. Maksimumlængde for tilslutningskabel til brandspjæld Kabel, mm² Maksimumafstand, m 0, , , , , Ledningsføring mellem MSH og røgdetektorer Røgsensorer skal tilsluttes til ABAV-S3 kontrolmodulet indeni MSH-enheden som forklaret i installationsvejledningen. For at tilslutte røgalarmer fra eksterne kilder (f.eks. et BMS-system) skal kontrolmodulet for røgdetektorer ABAV-S3 overstyres, og alarmen forbindes direkte til MSH-porten (smoke in) som vist i installations-guiden. Røgdetektorer For at luftmængden gennem adaptoren skal være korrekt i forhold til luftmængden i kanalen, skal detektoren installeres på et sted, hvor det er normalt at anbringe luftmængdemålere, venligst se montageinstruktioner i sektionen Dokumenter, samt den installationsvejledning, som er vedlagt detektoren. 54

7 Service MSH-kontrolenheden kræver ikke nogen særskilt service. Rengøring af røgdetektorer er beskrevet i installations- og rådgivningsvejledningen, se dokumenter. Specifikationer MSH kontrol- og styresystem for maksimum 8 eller 16 brandspjæld. Systemet skal have faciliteter for tilslutning af røgdetektorer og vise deres funktion. Produktkode MSH/S S = Kontrolenhed/Røgsensormodel 8S maks. 8 spjæld 16S maks. 16 spjæld D Røgdetektor, kanal R Røgdetektor, rum S Aerosol til røgtest Kodeeksempel Enheden skal forsynes med 24 V. Transformator (230/24 VAC) skal medleveres. Fortrådningen mellem brandspjæld og styre-/kontrolsystem skal foregå udelukkende med 24 V. MSH/8S Spjældenes testfunktion skal være forbundet med en automatisk funktion med justerbare intervaller, enten manuelt eller fra et eksternt system. Systemet skal være i stand til at afbryde ventilationsanlægget under gennemførelsen af testcyklussen. I tilfælde af brand skal styresystemet være i stand til at lukke alle spjæld og afbryde ventilatorerne i det aktuelle serviceområde. Brandalarmen skal kunne aktiveres enten af en termisk sikring på et spjæld, en røgsensoralarm eller en indikering fra en ekstern alarm. Enheden skal være indbygget i et skab, som skal være let at montere på stedet. Skabet med aflåselig dør skal være udført i beskyttelsesklasse IP40. Røgdetektorer skal være til kanalinstallation eller til ruminstallation. 55

KRM røgdetektor til kanal

KRM røgdetektor til kanal KRM røgdetektor til kanal Oppermann Regelgeräte GmbH Z-78.6-200 VdS Tekniske data Sensor Spredning RM 3.3 (ALK-E) Forsyningsspænding KRM-1 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Forsyningsspænding KRM-2/KRM-2-MOD 24

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral SV 24V-24A / SV 24V-32A SV 24V-24A-ds / SV 24V-30A-ds / SV 24V-32A-ds SV 48V-24A / SV 48V-32A SV 48V-8A-ds / SV 48V-24A-ds / SV 48V-30A-ds / SV 48V-32A-ds

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere