Skive Storkommune Borgerundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Storkommune Borgerundersøgelse"

Transkript

1 Skive Storkommune Juni 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management

2 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedresultater Formål og metode 2 2. Skiveegnen i dag 3 3. Visioner for Skiveegnen 5 4. Kultur og fritid 6 5. Handelslivet 9 6. Arbejds- og fritidsliv Huspriser Ungdommen på Skiveegnen Infrastruktur Baggrundsoplysninger 15

3 1. Undersøgelsens hovedresultater n for Skive Storkommune afdækker borgernes syn på Skiveegnen, deres præferencer i forhold til kulturtilbud, oplevelser og handelsliv, de værdier, der er til stede og de, som mangler på Skiveegnen. Desuden behandles en række konkrete forhold som huspriser og infrastruktur. Langt hovedparten af borgerne (62%) peger på, at naturen og herlighedsværdien er egnens største styrke. Herefter fremhæves en række kulturelle forhold som uddannelser, kulturtilbud, events, fritidstilbud og sociale netværk (15-20%). Det er også naturen på Skiveegnen de fleste borgere (66%) ville bruge, hvis de skulle få en kollega til at flytte til Skiveegnen. 38% ville fremhæve huspriserne og 1 Skiveegnens ånd og ligefremme facon. Kun få ville fremhæve sociale aspekter så som foreningsliv, handelsliv, kultur- og fritidstilbud eller naboskabet. Af mangler fremhæves videregående uddannelser og jobmulighederne som de største (hver 36%). Herefter følger infrastruktur (21%) og forholdene for erhvervslivet (19%) i anden række. Skiveegnens borgere ønsker Skive på landkortet. Således har flest svaret, at man ønsker synlighed som en del af visionen (38%). Handlekraft og samarbejde scorer dog også højt med henholdsvis 35% og 31%. Borgerne peger på Spøttrup Borg som den største kulturattraktion. Det er denne attraktion langt de fleste (69%) ville vise til en ven. Omkring tyve procent ville vise enten Jelne eller Staarup Hovedgård. Når det gælder events er Spøttrup Borg med det historiske marked godt med (26%), men overhales af topscoreren Skive Beach Party. Skive Festuge og gågaden i Skive scorer også pænt. Naturen, som flest borgere fremhævede som egnens største styrke, har flere styrker: Fjorden, Krabbesholm skov, Fur og Flyndersø, der alle fremhæves af 26-48%. Skiveegnens kulturtilbud anvendes i varietet omfang. Af de tilbud der er med i undersøgelsen, er biblioteket og koncerter de hyppigst anvendte kulturtilbud, mens Open by night, Skive festuge, Beach Party og sommerkoncerter i nævnte rækkefølge er de mest besøgte events. Detailindkøb foretages i meget stort omgang lokalt enten i Skive eller på Skiveegnen. Derimod angiver 40%, at de enten foretager alle elle en del af deres indkøb uden for Skiveegnen når det gælder andre varer. Længere åbningstider vil for 30% af borgerne give øget handel i Skive. Således angiver 15%, at de i nogen grad og 15%, at de i høj grad ville handle mere i Skive, hvis der var længere åbningstider. Af faktorer der vil få flere til at handle i Skive, angiver flest mere liv i gadebilledet (48%). Desuden angiver 45% specialbutikker, 2 bedre parkeringsforhold og 16% markeder og torvedage. Kun få ville handle mere grundet åbne pladser og parker, bedre arkitektur, flere kulturtilbud eller kunst i gadebilledet. 1

4 I forhold til de lave huspriser på egnen er holdningen meget forskellig. 26% ser det som en stor fordel og ligeledes 26% som værende af nogen betydning. 3 er det som hverken positivt eller negativ og ser negativt på de lave huspriser. Bedre jobservice for partnere fremhæves af flest (58%) som en vigtig serviceforbedring i forhold til arbejds- og familieliv. 48% fremhæver fleksible åbningstider i institutioner, 22% længere åbningstider i gågaden og 19% en kommunal bedstemorordning. Ungdommen på Skiveegnen prioriterer indsatser i følgende rækkefølge: Cafémiljø, bedre uddannelser, godt natteliv, flere store koncerter, kollektiv trafik til og fra Skiveegnen, campus-område, kollektiv trafik på Skiveegnen, foreningslivet, ungdomsråd og ungdomshus. Det er interessant at bemærke, at de unges højeste prioritet ikke er de initiativer, der længe har stået øverst på dagsordenen som ungdomshus og ungdomsråd. Flest borgere (56%) peger på motorvej mod syd som vigtigste infrastrukturelle forbedring. Derefter kommer det lokale vejnet (38%), bedre togforbindelse (2) og bedre forbindelse mellem Skive by og Skive havn (1). Bedre kollektiv trafik til Skive Hallerne og bedre lufthavnsforbindelse scorer derimod ret lavt. 1.1 Formål og metode Denne undersøgelse er udført som en del af Visions- og strategiprocessen for Skive Storkommune. Formålet med undersøgelsen er grundlæggende, at afdække Skiveegnens borgeres syn på deres egn og de tilbud, der knytter sig hertil. Undersøgelsen har fundet sted i foråret I alt har 316 borgere deltaget i undersøgelsen ved at besvare et spørgeskema på Internettet. Svarpersonerne har været et bredt udvalg af unge, voksne og ældre, mænd og kvinder samt borgere i de fire sammenlagte kommuner: Skive, Spøttrup, Sallingsund og Sundsøre. 2

5 2. Skiveegnen i dag Hvad sætter du først og fremmest pris på ved Skiveegnen, som det ser ud i dag? Naturen/herlighedsværdien på egnen 62% Udbuddet af uddannelsesinstitutioner Kulturtilbudene og events Fritidstilbudene Det gode sociale netværk Jobmulighederne De lave huspriser Indkøbsmulighederne Forholdene for erhvervslivet 20% % 12% 10% 10% 8% Andet Infrastrukturen Nattelivet og mulighederne for at gå i byen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Langt hovedparten (62%) af respondenterne peger på naturen og herlighedsværdien som en af de ting, de sætter størst pris på ved Skiveegnen, som det ser ud i dag. Hvad ser du som den største mangel ved Skiveegnen, som det ser ud i dag? Mangel på videregående uddannelsesinstitutioner Jobmulighederne 36% 36% Infrastrukturen Forholdene for erhvervslivet 19% 21% Kulturtilbudene og events Andet Indkøbsmulighederne 8% Fritidstilbudene Nattelivet og mulighederne for at gå i byen De lave huspriser Mangelfuldt socialt netværk Naturen/herlighedsværdien på egnen 5% 5% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Når respondenterne bliver bedt om at pege på mangler ved Skiveegnen i dag, nævner de fleste, at der er mangel på videregående uddannelsesinstitutioner (36%) og jobmulighederne (36%). Derefter svarer flest infrastrukturen (21%) og forholdene for erhvervslivet (19%). Under kategorien Andet bliver der bl.a. peget på, at der mangler helhed og liv i byen. 3

6 Hvilket argument ville du bruge for at få en kollega til at flytte til Skiveegnen? Naturen på Skiveegnen 66% Huspriserne på Skiveegnen 38% Egnens ånd og ligefremme facon 1 Nabo- og fællesskabet på Skiveegnen Fritidstilbudene på Skiveegnen Kulturtilbudene på Skiveegnen Erhvervslivet og erhvervsmiljøet på Skiveegnen Andet Foreningslivet på Skiveegnen Handelslivet på Skiveegnen 10% 10% 6% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 66% af respondenterne svarer, at de ville bruge naturen på Skiveegnen som et argument, hvis de skulle overtale en kollega til at flytte til egnen. Næst flest respondenter angiver huspriserne (38%). 4

7 3. Visioner for Skiveegnen Hvilke visioner har du som borger for Skiveegnen i fremtiden? Synlighed Skiveegnen på landkortet 38% Handlekraft Skiveegnen er der hvor beslutninger føres ud i livet 35% Samarbejde Skiveegnen samarbejder på tværs af institutioner, erhvervsliv og kommunen og inddrager borgerne 31% Tid og plads til at leve på Skiveegnen er der højt til loftet og tid til samvær 21% Imødekommenhed Skiveegnen er åben for nye ideer og nye mennesker 18% Mangfoldighed - på Skiveegnen er der frihed og frirum til at være som man er 1 Begejstring Skiveegnen er fuld af entusiasme 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% De oftest nævnte visioner for Skiveegnen i fremtiden er: Synlighed Skiveegnen på landkortet (38%) Handlekraft Skiveegnen er der hvor beslutninger føres ud i livet (35%) Samarbejde Skiveegnen samarbejder på tværs af institutioner, erhvervsliv og kommunen og inddrager borgerne (31%) Derudover har borgerne haft mulighed for at give deres eget bud på, hvad der i fremtiden bør kendetegne Skiveegnen. Mange af buddene ligger tæt op af de tre nævnte svarmuligheder. En stor gruppe borgere peger dog også på blødere værdier, hvilke ligger tæt op ad den 4. mest populære visions: Tid og plads til at leve på Skiveegnen er der højt til loftet og tid til samvær. Endelig nævner en del af respondenterne naturen, som et kendetegn for egnen. 5

8 4. Kultur og fritid Hvilke kulturtilbud på Skiveegnen benytter du og hvor ofte? Skive Bibliotek 56% 3 8% Koncerter 50% 31% 16% Kulturcenter Limfjord 35% 4 16% 5% Skive Biograf % 5% Skive Museum 18% 4 31% Skive Teater (musik) 1 50% 2 6% Skive Teater (teater) 9% 46% 40% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jævnligt Sjældent Aldrig Ved ikke Flest respondenter (56%) bruger jævnligt Skive Bibliotek. Koncerter er også et kulturtilbud som en stor del (50%) jævnligt benytter sig af. De kulturtilbud der benyttes mindst, er Skive Museum (31% angiver, at de aldrig benytter det) og Skive Teater, både hvad angår musik (2 benytter det aldrig) og teater (40% benytter det aldrig). Hvilke begivenheder på Skiveegnen besøger du og hvor ofte? Open by Night, Skive 38% 50% 9% Skive Festuge 31% 36% 26% Beach Party 2 36% 3 Sommerkoncerter i Skive 26% 39% 3 2% Skive Løbet 22% 36% 39% Musik på torvet i Skive 1 60% 2 Limfjorden Rundt (træskibssejlads) 12% 26% 58% Sundsøre Musik Festival 9% 22% 62% Historisk Marked, Spøttrup 5% 29% 61% 5% Fur Rundt March 9% 8 6% Herregårdedes Dag 2% Jenlefest 2% 81% 85% 6% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Er der stort set hvert år/gang Har været der et par gange Har aldrigværet der Ved ikke Den begivenhed, som flest af respondenterne besøger, er Open by Night i Skive. 38% angiver, at de besøger det stort set hver gang, mens 50% svarer, at de har været der et par gange. Antallet af respondenter, der besøger henholdsvis Skive Festuge, Beach Party eller sommerkoncerter i Skive stort set hver gang eller har været der et par gange er omtrent lige stor (ca. 60%). 6

9 Musik på torvet er også et populært tilbud. Det er dog ikke noget, man kommer til hver gang. 1 angiver, at de er der stort set hver gang, mens 60% svarer, at de har været der et par gange. Hvilken kulturattraktion på Skive-egnen vil du vise en ven, der aldrig har været på egnen før? Spøttrup Borg 69% Jenle Staarup Hovedgård Andet Skive Museum Skive Kunstmuseum Ørslev Kloster 21% 19% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Spøttrup Borg er den kulturattraktion som absolut flest ville vise frem til en ven, der aldrig har vært på Skiveegnen (69%). Hvilken kulturel oplevelse på Skive-egnen vil du vise en ven, der aldrig har været på egnen før? Beach Party Historisk Marked, Spøttrup Borg Skive Festuge Gågaden i Skive Koncerter på Skive-egnen Andet Musik-/teaterforestilling Skive Theater Jenlefesten Herregårdenes Dag 10% % 26% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Her vil 42% vise Beach Party. Dernæst kommer historisk marked på Spøttrup Borg (26%) tæt efterfulgt af Skive Festuge (2) og gågaden i Skive (22%). Under andet nævnes eksempelvis Sundsøre Musikfestival. 7

10 Hvilken naturoplevelse på Skive-egnen vil du vise en ven, der aldrig har været på egnen før? Fjorden 48% Krabbesholm Skov Fur 40% 3 Flyndersø 26% Skive Å og Ådalen Andet Hedelandskab 8% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De naturoplevelser på Skiveegnen som flest ville vise frem, er fjorden (48%), Krabbesholm Skov (40%) eller Fur (3). 8

11 5. Handelslivet Hvor køber du oftest dine dagligvarer? En del dagligvareindkøb uden for Skiveegnen; Stort set alle dagligvare-indkøb uden for Skiveegnen; Ved ikke; 1% Stort set alle dagligvare-indkøb på Skive-egnen; 2 Stort set alle dagligvare-indkøb i Skive by; 6 Lang hovedparten af respondenterne køber deres dagligvarer enten i Skive by (6) eller på Skiveegnen (2). Hvor køber du andre varer end dagligvarer? En del indkøb uden for Skiveegnen; 32% Stort set alle indkøb uden for Skiveegnen; 8% Ved ikke; 2% Stort set alle indkøb på Skiveegnen; 12% Stort set alle indkøb i Skive by; 46% Når det kommer til andre varer end dagligvarer foretager 46% stort set alle deres indkøb i Skive by, mens 32% søger udenfor Skiveegnen. 9

12 Hvad er de vigtigste faktorer for, at du fremover vil handle oftere i Skive by? Mere liv i gadebilledet Flere specialbutikker 45% 48% Bedre parkeringsforhold 2 Markeder eller torvedage 16% Flere åbne pladser og parker med aktiviteter Mere spændende arkitektur i bybilledet Ved ikke Flere kulturtilbud på Skiveegnens kulturinstitutioner Skulpturer og kunst i gaderne 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% De ting der ifølge respondenterne skal til for at få dem til at handle oftere i Skive by er mere liv i gadebilledet (48%) og flere specialbutikker (45%). Desuden nævnes bedre parkeringsforhold (2) og markeder eller torvedage (16%). Vil du handle mere i Skive by, hvis butikkerne havde længere åbningstid? Jeg vil i høj grad handle mere i Skive; 15% Ved ikke; 5% Jeg vil i nogen grad handle mere i Skive; 15% Jeg vil kun i ringe grad handle mere i Skive; Det vil ikke have nogen betydning for, hvor jeg handler; 5 5 svarer, at det ikke vil have nogen betydning for, hvor de handler, hvis butikkerne havde længere åbningstid. 31% svarer, at de i høj eller nogen grad vil handle mere i Skive, hvis butikkerne havde længere åbningstid. 10

13 6. Arbejds- og fritidsliv Hvad, mener du, kan gøre forholdet mellem familielivet og arbejdslivet bedre på Skiveegnen? Bedre jobservice til partneren 58% Mere fleksible åbningstider i institutionerne 48% Længere åbningstider i gågaden 22% En kommunal bedstemorordning 19% Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I forhold til hvad der kan gøres for at forbedre forholdet mellem familie- og arbejdslivet svarer langt størsteparten, at der bør være en bedre jobservice til partneren (58%). En stor del peger desuden på mere fleksible åbningstider i institutionerne (48%). 11

14 7. Huspriser Skiveegnen har i dag lave huspriser. Hvilken betydning har det for dig? Jeg ser negativt på de lave priser; Det er en meget stor fordel; 26% Det er hverken positivt eller negativt; 3 Det betyder noget; 26% For de fleste (3) er det hverken positivt eller negativt, at Skiveegnen har lave huspriser. Kun ser dog negativt på de lave huspriser. 12

15 8. Ungdommen på Skiveegnen Hvilke initiativer mener du er vigtige, for at gøre Skiveegnen mere attraktiv for de unge (15-29-årige)? Besvarelser fra de årige Café-miljø 68% 28% 2% 2% Bedre mulighed for at tage en vidergående uddannelse 60% 32% Godt natteliv 45% 3 Flere store koncerter 38% 38% 1 6% Bedre kollektiv trafik til og fra Skiveegnen 36% 45% 9% Campus-område 32% 4 19% 6% Bedre kollektiv trafik på Skiveegnen 30% 51% 15% Bedre foreningsliv for de unge 15% 60% 1 9% Ungdomsråd 15% 51% 2 Ungdomshus 6% 36% 4 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke De årige peger selv på, at et café-miljø og bedre mulighed for at tage en videregående uddannelse er initiativer, der ville gøre Skiveegnen mere attraktiv for dem. De mener derimod ikke, at et bedre foreningsliv for de unge, et ungdomsråd eller et ungdomshus ville gøre egnen mere attraktiv for de unge mellem 15 og 29 år. Set i forhold til besvarelserne for den samlede gruppe af respondenter adskiller de unge sig på især med hensyn til flere store koncerter, ungdomshus og café-miljø. Af den samlede gruppe svarer 52% at flere store koncerter er meget vigtigt eller vigtigt, mens 7 af de unge er af samme overbevisning altså en forskel på 25%-point. 4 af de unge mener, at et ungdomshus er meget vigtigt eller vigtigt, mens hele 55% af den samlede respondentgruppe mener det samme, en forskel på 12%-point. Hvad angår cafemiljø er der en forskel på 10%-point: 86% af den samlede gruppe synes at det er meget vigtigt eller vigtigt, mens denne andel udgør 96% blandt de unge. Set i forhold til ovenstående er det imidlertid vigtigt at tage højde for, at gruppen af årige kun udgør 1 af den samlede respondentgruppe. 13

16 9. Infrastruktur Hvilke infrastrukturelle områder, mener du, er vigtigst at udvikle? Motorvej mod syd 56% Bedre vejnet lokalt på Skiveegnen 38% Bedre togforbindelse til resten af landet 2 Bedre infrastruktur så havnen og Skive by forbindes bedre 20% Bedre Internet og bredbånd 1 Bedre kollektiv trafik mellem Skive by og Skivehallerne Bedre lufthavnsforbindelser Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 56% af respondenterne mener, at det er vigtigst at udvikle en motorvej mod syd, mens 38% mener, at et bedre lokalt vejnet på Skiveegnen er vigtigst. 14

17 10. Baggrundsoplysninger Alder år år 25% år 26% år 2 60 år eller derover 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Der er en forholdsvis jævn fordeling blandt aldersgrupperne, med undtagelse af personer over på 60 år eller derover. Køn Kvinde; 5 Mand; 46% Der er en lille overvægt af kvinder. 15

18 Sundsøre/Spøtt rup/sallingsund ; 2 Bopæl Skive Kommune; 76% Der er en overvægt af respondenter fra Skive Kommune (76%) og noget færre fra de tre øvrige kommuner (2). Sidst afsluttede uddannelse Folkeskole/realeksamen mm. Studentereksamen Erhvervsuddannelse/KVU (1-2 år) 32% MVU (3-4 år) 3 LVU (min. 5 år) 1 Andet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% De fleste respondenter har en erhvervsuddannelse/kort videregående uddannelse (32%) eller en mellemlang videregående uddannelse (3). 16

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Forstædernes Tænketank

Forstædernes Tænketank Forstædernes Tænketank Dagligdagslivet i 4 forstadsområder Aalborg Øst Brøndby Langeskov Horsens Syd November 2011 Analyse udviklet og gennemført af Jysk Analyse A/S Jørgen Haller, Cand. merc. Helle Søndergaard,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder)

1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 1. Køn (sæt kryds) - Mand - Kvinde 2. Hvor gammel er du (angiv venligst din alder) 3. I hvilket land er du født i (sæt kryds) a. Danmark - Udlandet b. Ved ikke 4. Hvor er din nuværende bopæl (sæt kryds)

Læs mere

KÆRUP PARK. Tæt på Ringsted Centrum. 41 attraktive grunde i skønne naturomgivelser. - siden 1972

KÆRUP PARK. Tæt på Ringsted Centrum. 41 attraktive grunde i skønne naturomgivelser. - siden 1972 KÆRUP PARK Tæt på Ringsted Centrum 41 attraktive grunde i skønne naturomgivelser - siden 1972 Inspiration og valgfrihed Hos HusCompagniet tilbyder vi det individuelle kvalitetshus. Hos os kan I vælge præcis

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH-LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.. Side 4-5 De unges

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

April Mennesker med en sygdom: 18 % Pårørende til menneske med sygdom: 19 % Mennesker udsat for livsændrende begivenheder: 26 %

April Mennesker med en sygdom: 18 % Pårørende til menneske med sygdom: 19 % Mennesker udsat for livsændrende begivenheder: 26 % April 2016 Undersøgelse af ensomhed hos mennesker med sygdom, pårørende til menneske med sygdom samt mennesker, der har været udsat for en livsændrende begivenhed Mere end 200.000 mennesker i Danmark er

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg - En redegørelse af Aalborgs styrker og svagheder som uddannelsesby Uddannelsesstrategiens fem delmål 1 Uddannelsesbyen Aalborg Fra Uddannelsesstrategien 2015-18: Begrebet omfatter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8

Forord Inddragelse og demokrati Uddannelse og job Familie og trivsel Sundhed Bolig og transport... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Inddragelse og demokrati... 3 Uddannelse og job... 4 Familie og trivsel... 6 Sundhed... 8 Bolig og transport... 8 Fritid og kultur... 10 Side 1 af 10 Forord Skive Kommunes

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr. ODDER KOMMUNE Byrådsservice Borgerpanel rapport Til : Byrådet Kopi til : Fra : Byrådsservice Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.:

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016

hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 hvorfor en bycenterforening? 13. april 2016 Baggrund Partnerskab om Algade Konkrete forslag til revitalisering af Vordingborg Bymidte Hvidbog præsenteret på borgermøde april 2015 1 af 5 forslag var dannelse

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR!

HOLSTEBRO TÆTTERE PÅ END DU TROR! Holstebro by, land og vand Holstebro Vi går andre veje Holstebro En kulturby Holstebro God karriere godt familieliv Holstebro Udsyn, udfoldelse og udvikling Holstebro En talent- og studieby HOLSTEBRO TÆTTERE

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006

Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune. Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design. December 2006 Kommunal omdømmeanalyse for: Næstved Kommune Analysemodel udarbejdet af TNS Gallup & 11 City Design December 2006 Metode Den kommunale omdømmeanalyse er gennemført for Næstved Kommune. Undersøgelsen er

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER. Udarbejdet november 2017 af:

BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER. Udarbejdet november 2017 af: BRUG & KENDSKAB AF ROSKILDES SEVÆRDIGHEDER Udarbejdet november 2017 af: ER DER NOGET DU MANGLER? Generelt er der stor tilfredshed med udbuddet i Roskilde. Af de indsamlede kommentarer er det særligt ønsket

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere