Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave"

Transkript

1 Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER

2 Roth Nordic A/S Centervej Frederikssund Telefon: Fax: Adresse Installatør Versions nummer: A Revideret dato: December P A

3 Indhold Indhold 1 Generelt Information om brugen af denne brugermanual Forklaring på symboler Ansvarsbegrænsning Informationer i tilfælde af svigt i det trådløse syste Copyrig ht Leveringsomfang Kundeservice Anvendelsesområde for det trådløse system Sikkerhed Anvendelsesformål Ændringer og modifikationer Krav til fagfolk Sikkerheds- og sundhedsfarer Advarselstegn Risiko og sikkerhed Identifikation Typeskilte Produktsortimentets materialenumre Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Design og funktion Design Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Funktion Betjening og overvågning Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Installation Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning...30 P A 3

4 Indhold 6 Elektriske tilslutninger Sikkerhed Trådløs Kontrolenhed Oversigt over klemmer Elektriske tilslutninger Ibrugtagning og drift Tilmelding Tilmeld en trådløs rumtermostat til en udgang Tilmeld en trådløs rumtermostat til flere udganger Tilmeld flere trådløse rumtermostater til en udgang (sensor-mode) Test tilmelding (Linktest) Slet tilmelding Tilmeld op til 3 trådløse Kontrolenheder til hinanden Zoner Zoneopbygning, tildeling af udgange til en zone Slet tildeling af en udgang til en zone Slet zone Ændring af setpunkter Indstilling af rumtemperatur Indstilling af gulvtemperatur Vælg driftsart Indstille tid og dato Tidsprogrammer Oversigt over de tre tidsprogrammer Definition " tilkoblet periode" og "tilkoblingspunkter" Fabriksindstilling tidsprogram Vælg tidsprogram Ændringer i tidsprogram Nulstil tidsprogrammer til fabriksindstillinger "eco" - Indikator Låst / ulåst drift af trådløs rumtermostat Nulstil til fabriksindstillinger Software-opdatering med mini SD-kort Parameterbeskrivelser Parameteroversigt Brugermenu P A

5 Indhold 8.3 Servicemenu Gå ind i servicemenu Vælg parametergruppe P-20 "Generelle parametre" P-30 "Parametre for alle trådløse rumtermostater" P-40 "Parametre for individuelle trådløse rumtermostater" P-50 "Anlægs- og systemrelaterede parametre" P-60 " Reguleringsparametre" Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding Trådløst Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Procedure for "radiosignal tabt" Udskift batterier i trådløs rumtermostat FAQs Tips og tricks Bortskaffelse af affald Tilbehør Aktiv Antenne Repeater Tilmeld repeater til trådløst Kontrolenhed Tekniske data Radiosystem Trådløs Kontrolenhed Opbygning og dimensioner Elektriske forbindelser Input Output Transmissionsdata Omgivelsesmæssige forhold Trådløs rumtermostat Opbygning og dimensioner Strømforsyning Batteri Strømforsyning 230 V Tekniske data Omgivelsesmæssige forhold...97 P A 5

6 Indhold 14 Menustruktur Anlægseksempler og kommunikation Anlægseksempler med en trådløs Kontrolenhed Anlægseksempler med op til tre trådløse Kontrolenheder Reset af reguleringsystem til fabriksindstilling Indeks P A

7 Generelt 1 Generelt 1.1 Information om brugen af denne brugermanual Denne brugermanual giver vigtige instruktioner med hensyn til brugen af trådløs Touchline Wave Kontrolenhed og rumtermostater. Overholdelse af alle sikkerheds- og installationsinstruktioner er grundlaget for sikkert arbejde. Læs denne manual omhyggeligt igennem inden arbejdet påbegyndes! Den er en del af produktet og skal til enhver tid være tilgængelig for brugeren. P A 7

8 Generelt 1.2 Forklaring på symboler Advarsler I denne brugermanual angives advarsler med symboler. Foran bemærkningerne står signalord som udtrykker omfanget af de risici der er forbundet med handlingen. Overhold altid instruktionerne og vær forsigtig for at undgå ulykker og skader på personer og ejendom. FARE... peger på en umiddelbar farlig situation, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL peger på en mulig farlig situation som kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG... peger på en mulig farlig situation som kan føre til mindre kvæstelser, hvis den ikke undgås. OPMÆ RKSOMHED... peger på en mulig skadelig situation som kan føre til beskadigelse af ejendom, hvis den ikke undgås. Tips og anbefalinger NOTE... fremhæver nyttige tips, informationer og anbefalinger til effektiv og problemfri drift. 8 P A

9 Generelt 1.3 Ansvarsbegrænsning Alle informationer og instruktioner i denne manual er i henhold til gældende standarder og regler, allernyeste teknologi samt vore mange års viden og erfaring. Producenten fraskriver sig ansvar for skader forårsaget af: At brugermanualen ikke er fulgt Forkert brug af produkterne Brug af ikke faglært personale Uautoriserede ændringer Konstruktionsmæssige ændringer. Derudover gælder følgende: betingelser som aftalt i kontrakten, producentens "Generelle salgs- og leveringsbetingelser" og de gældende lovmæssige regler på det tidspunkt kontrakten er indgået Informationer i tilfælde af svigt i det trådløse syste Radiosystemet er ikke sikret imod udefrakommende fejl. Radiosystemet er udstyret med en nødfunktion hvori systemet bliver ved med at fungere i reduceret drift. I denne nødfunktion blinker kanalens LED og displayet i den trådløse rumtermostat viser et advarselssymbol. Følgende betingelser skal opfyldes for at nødfunktions-mode fungerer korrekt: Den trådløse Kontrolenhed skal være tilsluttet strøm. Den trådløse Kontrolenhed må ikke kunne ødelægges ved udefrakommende påvirkninger så som lyn etc. OPMÆRKSOMHED Mulig beskadigelse af ejendom på grund af at systemet svigter! Det trådløse system er ikke sikret imod udefrakommende fejl. Bemærk følgende punkter for at sikre at systemet fungerer korrekt. Den trådløse Kontrolenhed skal være tilsluttet strøm Den trådløse Kontrolenhed må ikke kunne ødelægges ved udefrakommende påvirkninger så som lyn etc. P A 9

10 Generelt 1.4 Copyrig ht Overgivelse af brugermanualen til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt. BEMÆRK Alt indhold, tekst, tegninger, billeder og andre illustrationer er ophavsretligt beskyttet og underlagt immaterielle rettigheder. Eventuel uretmæssig udnyttelse er strafbar. Gengivelse i enhver form også delvis samt udnyttelse og/eller videregivelse af indholdet uden skriftlig tilladelse fra producenten er ikke tilladt. 1.5 Leveringsomfang Trådløse rumtermostater Levering af de trådløse rumtermostater omfatter: Trådløs rumtermostat Installationsmateriale (skruer og plugs) 2 Batterier 1,5 V AAA. Kvikmanual til trådløs rumtermostat (P ) Trådløse Kontrolenheder Levering af de trådløse Kontrolenheder omfatter: Trådløs Kontrolenhed Transformer 230 V AC / 24 V DIN-skinne Kvikmanual til trådløs Kontrolenhed (P ) DVD med brugermanual P , multisprog. 1.6 Kundeservice Kontakt venligst din forhandler eller installatør for yderligere tekniske informationer. Adresse, se faktura, leveringsseddel eller side 2 i denne manual BEMÆRK For at få den bedste hjælp, så noter venligst data på typeskiltet på produktet(erne) inden du ringer. 10 P A

11 Generelt 1.7 Anvendelsesområde for det trådløse system BEMÆRK Det bi-direktionale trådløse system Touchline Wave med 868 MHz radiotransmission er kun godkendt til brug i Europa. Systemet må absolut ikke anvendes i følgende lande: USA, Canada, Australien og Japan P A 11

12 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Anvendelsesformål De trådløse Kontrolenheder er kun beregnet til styring af opvarmnings og kølesystemer (primært gulvvarme- og køling). De trådløse rumtermostater er kun beretnet til drift og konfigurering af de trådløse Kontrolenheder. De trådløse Kontrolenheder og de trådløse rumtermostater er godkendt til anvendelse i private hjem, offentlige bygninger og industri. FORSIGTIG Risiko for skader ved forkert brug! Eventuel forkert anvendelse kan føre til farlige situationer. Anvend kun trådløs rumtermostat og trådløs Kontrolenhed til anvendelsesformålet. Alle instruktioner der er nævnt i brugermanualen skal overholdes. Reklamationer vedr. enhver form for forkert brug vil blive afvist. Ansvaret for alle skader fra forkert anvendelse ligger alene hos installatøren. 2.2 Ændringer og modifikationer Ændringer og modifikationer af trådløs Kontrolenhed og trådløs rumtermostat kan forårsage uventede skader og er derfor udtrykkeligt forbudt. 12 P A

13 Sikkerhed 2.3 Krav til fagfolk ADVARSEL Risiko for skader pga. utilstrækkelige kvalifikatiioner! Forkert håndtering kan resultere i betragtelige skader og beskadigelse af ejendom. Enhver form for arbejde må kun foretages af kvalificerede personer. Følgende kvalifikationskrav gælder til forskellige arbejder i denne brugermanual: VVS Installatører Er på baggrund af deres specialiserede uddannelse, viden, erfaringer og kendskab til relevante forholdsregler, i stand til at udføre deres tildelte opgaver og selv identificere potentielle farer. Elektrikere Er på grund af deres specialiserede uddannelse, viden, erfaringer og kendskab til relevante standarder og regler, i stand til at udføre arbejde på elektriske systemer og selv identificere potentielle farer. Elektrikeren skal overholde lokale regler der gælder for forebyggelse af ulykker. 2.4 Sikkerheds- og sundhedsfarer De sikkerhedsinstruktioner der er listet her og advarslerne i de efterfølgende kapitler i denne manual skal overholdes for herved at mindske risici og undgå farlige situationer Advarselstegn Fare for elektrisk stød!... identificerer livstruende situationer forårsaget af højspænding. Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne kan medføre alvorlige kvæstelser eller død. Arbejdet må kun udføres af en uddannet elektriker. Et advarselstegn er anbragt på følgende komponenter: Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning. P A 13

14 Sikkerhed Risiko og sikkerhed Følgende instruktioner bør overholdes for at sikre din egen og produkternes sikkerhed: FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele medfører umiddelbar livsfare. Beskadigelse af isolering eller enkelt komponenter kan medføre livsfare. Hvis isoleringen bliver beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet slukkes der for strømmen, og der sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller tjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. 14 P A

15 Identifikation 3 Identifikation 3.1 Typeskilte Typeskiltet på den trådløse Kontrolenhed er placeret på venstre side. Typeskiltet på den trådløse rumtermostat er placeret på bagsiden og på indersiden af frontpanelet. a) b) c) 230V AC +/-10% 868 MHz Fig. 1: Typeskilt a) Trådløs Kontrolenhed, b) Trådløs rumtermostat c) Trådløs rumtermostat, 230 V 3.2 Produktsortimentets materialenumre Trådløs Kontrolenhed Type Materialenumre Europa Nordic Danmark Sverige Norge Finland 4 Kanal Kanal Kanal Tabel 1: Materialenumre for trådløse Kontrolenheder P A 15

16 Identifikation Trådløs rumtermostat Type Materialenumre Europa Nordic Danmark Sverige Norge Finland Batteri, hvid V, hvid Batteri, med IR Sensor, hvid Batteri, sort V, sort Batteri, med IR Sensor, sort Tabel 2: Materialenumre for trådløse rumtermostater 16 P A

17 Design og funktion 4 Design og funktion 4.1 Design Trådløs Kontrolenhed A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H system + B A CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V 24V 24V 5 24V 24V Bxxxx1 Fig. 2: Design trådløs Kontrolenhed, 4-kanal version vist. 1 Transformer 230 / 24 V AC 2 Trådløs Kontrolenhed 3 LED er 4 Trykknapper 5 Terminaler/udgange 6 Trækaflastning 7 mini SD-kort til Software-Opdatering 8 RJ-12 til ekstern aktiv antenne 9 RJ-45 til LAN tilslutning P A 17

18 Design og funktion Trådløs rumtermostat C IR 3 4 Bxxxxx2 Fig. 3: Design trådløs rumtermostat 1 Display 2 Sensor knapper 3 Åbning, til at åbne den trådløse rumtermostat 4 IR-Sensor 4.2 Funktion De bi-direktionale (tovejs kommunikation) trådløse Kontrolenheder og trådløse rumtermostater er komponenter i et reguleringssystem til styring og regulering af primært gulvvarme- og gulvkølessystemer (kan også anvendes til andre typer varme- og kølesystemer). Trådløs Kontrolenhed og trådløs rumtermostat kommunikerer sikkert via trådløs transmission. Den trådløse rumtermostat måler rumtemperaturen med en intern nikkeltemperatursensor. Setpunkter, driftstype og parametre så som setpumkt limiteringer (min/max) og tidsrogrammer kan ændres og konfigureres med sensorknapper. Den trådløse Kontrolenhed er udstyret med udgange der er beskyttet mod kortslutning, standby-mode og separate relæer til pumpe og kedelstyring. Styring af termomotorer er enten on / off styring eller puls-pause modulation (PWM). Systemet er udstyret med selvdiagnose og viser fejl. Linktest (signaltest) kan nemt udføres for sikring af korrekt funktion. Der er forskellige muligheder for at sende mellem de trådløse rumtermostater og den trådløse Kontrolenhed. For eksempel er det muligt at tilslutte adskillige trådløse rumtermostater til en trådløs Kontrolenhed, og det er muligt at kombinere tre Kontrolenheder via det trådløse signal. Pumpe relæ Den integrerede pumpelogik med anti-blokeringsfunktion giver mulighed for optimal styring af pumpen. 18 P A

19 Design og funktion Energispare mode (reduceret drift) Køling Anti-blokeringsfunktion til pumpe og ventiler Nøddrift Temperaturstyring Den optimale bekvemmelighed med minimalt energiforbrug er garanteret ved valg af en individuel temperaturprofil for hver enkelt dag med tidsprogrammet. Der er tre forskellige tidsprogrammer som kan vælges og skræddersys i den trådløse rumtermostat. Derudover er det muligt at tilslutte en ekstern tidsafbryder til et spændingsløst input "Eco (N / R)". Denne tidsafbryders signal reducerer de trådløse rumtermostaters setpunkt med 3 K eller mere når den er aktiv. Afkøling kan aktiveres ved hjælp af et eksternt signal fra fx en varmepumpe eller en ekstern kontakt. Der er to muligheder for denne funktion: et spændingsløst input "C / O" og et "varmt" input " V TB / C / O". Derudover er det muligt at give et signal til en køleenhed med et spændingsløst output C / O. Afhængigt af konfigurationen af den trådløse rumtermostat kan køle-mode aktiveres med en trådløs rumtermostat med masterfunktion, eller med enhver trådløs rumtermostat. For at forhindre blokering af pumpe og ventiler, aktiveres anti-blokeringsfunktionen en gang om ugen. Denne funktion starter, når et output ikke har været aktivt i en uge. I denne anti-blokeringsfunktion kører pumpen i 3 minutter. Termomotorerne styres af udgangene og vil blive sat "ON" i 10 minutter. Pumpen og aktuatorerne kører uafhængigt af hinanden og uden varsel. Når radiosignalet mellem den trådløse rumtermostat og den trådløse Kontrolenhed går tabt i mere end 30 minutter, skifter Kontrolenheden over til nøddrift. I nøddrift er termomotorerne i en 30%-on / 70%-off mode i forhold til normal drift. Normal drift er bestemt af definerede reguleringsalgoritmer. Kanal LED(er) blinker. Et advarselssymbol vises i displayet på den trådløse rumtermostat hvilket indikerer at nøddrift er aktiv. For at nøddriften kan fungere korrekt skal den trådløse Kontrolenhed være tilsluttet strøm, og være sikret imod ødelæggelse som følge af eksterne påvirkninger så som lynnedslag. Den trådløse rumtermostat måler rumtemperaturen. Temperatur-setpunktet specificeres via den trådløse rumtermostat. Hvert 10. minut sendes den indstillede rumtermostats setpunkt og den faktiske temperatur i rummet, til den trådløse Kontrolenhed. Når setpunktet ændres sendes det nye setpunkt og den faktiske værdi straks til den trådløse Kontrolenhed. For effektiv temperaturstyring er der tre forskellige reguleringsalgoritmer og en optimeret styring af termomotoren til rådighed. Til styring af temperaturen kan man vælge mellem on/off og to forskellige PWM reguleringsalgoritmer. Med on / off styring vil varmen være on eller off, når temperaturforskellen i rummet er større end 0,5 K. Hvis setpunktet er højere end den målte temperatur åbnes ventilerne. Hvis setpunktet er lavere end den målte temperatur, lukkes ventilerne. Ved puls-pause modulation (PWM) styring beregnes ventilernes åbne- og lukketid ud fra temperaturforskellen mellem setpunktet og den faktiske målteværdi i rummet. Jo større denne forskel er jo større er åbne- og lukketiden på ventilen. P A 19

20 Design og funktion Den optimerede styring af termomotorerne er en specialudviklet styring til motorerne for at spare energi. Ved start får termomotorerne et konstant signal til i defineret periode. Motoren er så styret af et puls-/pausesignal, så mindre energi er nødvendig. Hver kanal har sin egen styringsløkke. Hvis en trådløs rumtermostat er tilsluttet flere udgange/kanaler, er disse udgange/kanaler grupperet i én styringsløkke. Temperaturstyring med IR gulvtemperatursensor Når man anvender en trådløs rumtermostat med integreret IR gulvtemperatursensor, vil målingen af gulvtemperaturen sikre at der etableres en behagelig gulvtemperatur. Under normale forhold styres rumtemperaturen af setpunktet og den faktiske målte rumtemperatur. Komfortstyringen af gulvet aktiveres når den faktiske rumtemperatur er over setpunktet. 20 P A

21 Design og funktion 4.3 Betjening og overvågning Trådløs Kontrolenhed Fuse System Master Zone Pump C/O Out Power Cool % rh NO CH 1 CH 2 CH 3 CH A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H system + B A CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V Bxxxx Fig. 4: Oversigt over trådløs Kontrolenhed: trykknapper og LED er 1 Trykknapper 2 LED er Trykknapper Trykknapper System Master Zone Beskrivelse Adskillige (op til 3) trådløse Kontrolenheder kan kombineres (trådløs) til ét system. Derudover kan I / O bokse og udendørs temperatursensorer integreres til ét system. Definerer en trådløs Kontrolenhed som master i et system med flere trådløse Kontrolenheder. Hvert system skal have én master. Som fabriksopsætning er de trådløse Kontrolenheder konfigureret som slaver. Se også side 47, kapitel Kombinerer flere udgange/kanaler i én zone op til maksimalt tre zoner. Kanaler Tilmelding af trådløs rumtermostat til trådløs Kontrolenhed. Sletning af tilmelding. Tabel 3: Trykknapper på trådløs Kontrolenhed P A 21

22 Design og funktion LEDer LEDer Sikring: Rød LED Beskrivelse ON: Sikring 2 A T i strømforsyning defekt System: Gul LED Master: GrønLED Zone, LED lyser (blinker samtidigt) Pumpe: Grøn LED Strøm: Grøn LED C/O Ud: Grøn LED Køling: Blå LED % rh: Rød LED ON: kommunikation mellem to eller tre trådløse Kontrolenheder ON: trådløst Kontrolenhed er konfigureret som master OFF: trådløst Kontrolenhed er konfigureret som slave Blå (mærket: Køling): Zone 1 Rød (mærket: % rh): Zone 2 Gul (mærket: NO): Zone 3 ON: Pumpe kører OFF: Pumpe stoppet ON: Strøm ON OFF: Strøm OFF Funktionen LED "C/O OFF " afhænger af indstillingen af parametrene P-51. Se også parameterbeskrivelse, side 79. Funktion "Kedel" aktiv: ON: varme påkrævet Funktion "C/O" aktiv: ON: køling påkrævet ON: Spændingsløs C/O-kontakt lukket (kølemode aktiv) ON: TB-C/O V input aktiv (konfigureret som C/O-input) ON: skift mellem opvarming/køling via trådløs rumtermostat (C/O-Output aktiv) ON: Dugpunkt kun aktivt i kølemode Blinker: TB kun aktiv i varmemode NO: Gul LED ON: Termomotor NO (normalt lukket) OFF: Termomotor NC (normalt lukket) CH 1 CH 12: Grønne LED er Tabel 4: LED er på trådløs Kontrolenhed ON: Tilmelding færdig og udgang/kanal aktiv Blinker: klar til at tilmelding Blinker, efterfuldt af hurtige blink: advarsel inden sletning, respektivt sletter Blinker hurtigt: kanal i nødsituationsmode Antal kanaler (CH) afhænger af versionen af Kontrolenheden. 22 P A

23 Design og funktion Trådløs rumtermostat C F % RESET TIMEDATETEMP SERV C F % RESET TIMEDATETEMP SERV Bxxxx3 Fig. 5: Oversigt display og sensorknapper på trådløs rumtermostat 1 Generel information så som batteristatus, eco-indikator, alarmer til vindueskontakt og dugpunkt, trådløs forbindelse, generel alarm, lås, ugedage for tidsprogrammer 2 Temperatur setpunkt og faktisk værdi, tid, tidsprogram, udendørs- og gulvtemperatur 3 Hjælpetekst til konfiguration 4 Driftsarter 5 Vælg setpunkter, tid og dato og andre værdiændringer, tidsprogrammer 6 Bekræft ændrede værdier, bekræft valg 7 Annullere: gå ud af aktuel parameter eller menu 8 Vælg driftsart, aktiver menu, vælg parameter Sensorknapper Sensorknapper Beskrivelse 2s: Aktiver betjening med tryk på en vilkårlig tast. Menu knap: Aktiver menu mode. Vælg driftsart. Mulige: frostbeskyttelse (ON), reduceret, normal, tidsprogram, opvarming eller afkøling. Vælg parameter (menumode). Ændr værdi. Gem værdi Bekræft OK. 10 s: Tryk på tasten i mere end 10s for at ændre tid og dato. P A 23

24 Design og funktion Sensorknapper Beskrivelse Annuller 5s: + Tilmelding Linktest. 5s: + Tastatur lås/lås op Tabel 5: Sensorknapper på trådløs rumtermostat Symboler Symboler Beskrivelse Batteri snart fladt Relativt energiforbrug Dugpunktsalarm (kun når dugpunktssensor er ON) Vindueskontakt (kun med tilbehør) Trådløst signal Tab af trådløs forbindelse Generel alarm Tastatur låst Arbejdsdage Weekend Tid og dato Tidsprogram C Aktuel temperatur Rumtemperatur Gulvtemperatur (kun IR-version) Udendørs temperatur (kun med tilbehør) Slukket (frostbeskyttelse) Reduceret temperatur Normal temperatur Tidsprogram med eksternt ur,, Tidsprogram 1, 2 eller 3 Køle mode Køle spærre Varme mode Automode: varme- og køle mode styret af Kontrolenheden. Tabel 6: Symboler på trådløs rumtermostat 24 P A

25 Design og funktion Display modes C 4 C Stand-by visning Bxxxx3 Aktiv visning Bxxxx4 Fig. 6: Display visning trådløs rumtermostat P A 25

26 Installation 5 Installation 5.1 Trådløs Kontrolenhed Information om dimensioner, se side 93, kapitel min B12184 Fig. 7: Installation trådløst Kontrolenhed NOTE Hvis der er planlagt LAN kommunikation over PowerLAN, bør der være et dobbeltstik til rådighed til tilslutning for både trådløs Kontrolenhed og PowerLAN. Type 1CY EN %RH Fig. 8: Trådløs Kontrolenhed i styretavle 26 P A

27 Installation 5.2 Trådløs rumtermostat Information om dimensioner, se side 96, kapitel Betingelser for placering Stedet hvor trådløs rumtermostat installeres skal overholde følgende betingelser: Indendørs væg Ikke i direkte sollys Ikke direkte ved siden af en indgangsdør På afstand af fugtkilder På afstand af vandsprøjt På afstand af varmekilder såsom brændeovne, varmeovne, fjernsyn eller andre elektroniske varmegivende anordninger. ~1.5 m B09522a Fig. 9: Placering af trådløs termostat Åbning af trådløs rumtermostat Hold dækslet til trådløs rumtermostat med den ene hånd. Åbn dækslet ved at sætte en 5 mm stjerne- skruetrækker i hullet, og drej. Tag dækslet af. OPMÆRKSOMHED Beskadigelse på grund af forkert åbning! Hold dækslet fast mens den trådløse rumtermostat åbnes. Brug det rigtige hul til at åbne trådløs rumtermostat med IR-sensor som vist nedenfor. Ellers beskadiges IR sensor! P A 27

28 Installation 1 4 IR 5 mm 3 2 B12170 Fig. 10: Åbning af den trådløse rumtermostat Fastgør bagplade Fastgør bagpladen fra den trådløse rumtermostat med de 2 medfølgende skruer og plugs mm 3 B12171 Fig. 11: Installation af bagplade 28 P A

29 Installation Indsæt batterier B12172 Fig. 12: Indsæt batterier. Vær opmærksom på +/- poler OPMÆRKSOMHED Mulig funktionsfejl af sensorknapperne! Efter at batterierne er indsat bliver sensorknapperne automatisk kalibreret i forhold til overfladen. Rør ikke ved sensorknapperne når batterierne indsættes. Læg ikke sensorkanpperne ned imod f.eks. en bordplade. Hvis en sensorknap ikke virker korrekt, fjernes et batteri og indsættes igen. Luk trådløs rumtermostat 1 2 click B12173 Fig. 13: Luk den trådløse rumtermostat P A 29

30 Installation 5.3 Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Beskadigelse af isolering eller enkeltdele kan være livsfarligt. Hvis isoleringen er beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet, skal der slukkes for strømmen og sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller fjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. Åbn dækslet på den trådløse rumtermostat. Se side 28. Fastgør bagpladen fra den trådløse rumtermostat med de 2 medfølgende skruer og plugs. Ledningen kan være afsluttet i en dåse eller komme direkte ud af væggen mm 4 Fig. 14: Installation af bagplade 30 P A

31 Installation Tilslut den trådløse rumtermostat. 230 V~ N 1 L 2 Fig. 15: Tilslutning af 230V til trådløs rumtermostat Luk dækslet på den trådløse rumtermostat. Se side 29. P A 31

32 Elektriske tilslutninger 6 Elektriske tilslutninger 6.1 Sikkerhed FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Beskadigelse af isolering eller enkeltdele kan være livsfarligt. Hvis isoleringen er beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet, skal der slukkes for strømmen og sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller fjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. 32 P A

33 Elektriske tilslutninger 6.2 Trådløs Kontrolenhed Oversigt over klemmer Fuse System Master Zone Pump C/O Out Power Cool % rh NO CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 2A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H systemc/o in CHc/o1 out eco CH 2c/o in CH%H 3 CH 4 system c/o in CH 5 c/o out CHeco 6 c/och in 7 %H CH 8 system 2A T + B A 230 V TB 230V 230V 24V 24V 2A T 24V 24V 24V 24V + B A 230 V TB 230V 230V 24V 24V 24V 24V 24V 24V + B A CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V V 24V 24V 24V 2A T c/o in 230 V TB 230V c/o out 230V eco c/o in %H system + B A 24V CH 1 24V CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V V 24V CH 5 CH 6 CH 7 CH CH 9 CH 10 CH 11 CH A10660a Fig. 16: Klemmer Elektriske tilslutninger Afmonter dækslet Afmonter dækslet som vist nedenfor. 1 click B12185 Fig. 17: Tag dækslet af P A 33

34 Elektriske tilslutninger Tilslut transformer Tilslut transformeren til 24 V input terminaler. OPMÆRKSOMHED Fejlfunktion på grund af forkert tilslutning! Forkert tilslutning kan forårsage fejlfunktion på systemet. Hver enkelt trådløs Kontrolenhed skal have sin egen separate transformer! 24V B12186 Fig. 18: Tilsluning af transformer BEMÆRK 24 V output anvendes kun som støttestrøm til en dugpunktssensor eller som strømsignal til TB input (temperatur begrænsning). 34 P A

35 Elektriske tilslutninger FARE Fare for elektrisk stød ved terminalerne 1 til 6! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Sluk for strømtilførslen og beskyt mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Tilslut ledninger Tryk ned på terminalens kontaktben med en skruetrækker i passende størrelse Samtidig sættes ledningen i terminalåbningen. Slip kontaktbenet. Tryk ledningen ind i den tilsvarende spændingsaflastning. 230 V AC 1 c/o in 230 V TB 230V c/o out 230V B12187a Fig. 19: Tilslut ledninger Tilslut 230 V pumpe Tilslut pumpen til terminaler 03 og 04. (fase eller nul) Mærkespænding: 230 V, 4 A, 1 A induktiv omskiftelig N L B12188 Fig. 20: Tilslutning af pumpe, 230 V BEMÆRK For energibesparelse og efter behov, frigives pumpekommando først efter 2 sekunder i enhver indstilling. P A 35

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Energisystemer. Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave. Brugermanual. Living full of energy

Energisystemer. Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave. Brugermanual. Living full of energy Energisystemer Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Brugermanual Living full of energy Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Energisystemer. Reguleringssystem Touchline. Brugermanual. Living full of energy

Energisystemer. Reguleringssystem Touchline. Brugermanual. Living full of energy Energisystemer Reguleringssystem Touchline Brugermanual Living full of energy Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk www.roth-nordic.dk

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse justeringsknappen. Kan bruges i både varme og kølesystemer.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT DTP F85 BC0 0SE SEITRON TRÅDLØS RUMTERMOSTAT Drift og vedligehold Integreret føler, mulighed for brug af ekstern føler. Lavt batteriniveau indikator Mulighed for at fastlåse

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 9416-126-00 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Ledningsført Installationsmanual 946-6-00 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig ret til at ændre specifikationer

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere