Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave"

Transkript

1 Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER

2 Roth Nordic A/S Centervej Frederikssund Telefon: Fax: Adresse Installatør Versions nummer: A Revideret dato: December P A

3 Indhold Indhold 1 Generelt Information om brugen af denne brugermanual Forklaring på symboler Ansvarsbegrænsning Informationer i tilfælde af svigt i det trådløse syste Copyrig ht Leveringsomfang Kundeservice Anvendelsesområde for det trådløse system Sikkerhed Anvendelsesformål Ændringer og modifikationer Krav til fagfolk Sikkerheds- og sundhedsfarer Advarselstegn Risiko og sikkerhed Identifikation Typeskilte Produktsortimentets materialenumre Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Design og funktion Design Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Funktion Betjening og overvågning Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Installation Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning...30 P A 3

4 Indhold 6 Elektriske tilslutninger Sikkerhed Trådløs Kontrolenhed Oversigt over klemmer Elektriske tilslutninger Ibrugtagning og drift Tilmelding Tilmeld en trådløs rumtermostat til en udgang Tilmeld en trådløs rumtermostat til flere udganger Tilmeld flere trådløse rumtermostater til en udgang (sensor-mode) Test tilmelding (Linktest) Slet tilmelding Tilmeld op til 3 trådløse Kontrolenheder til hinanden Zoner Zoneopbygning, tildeling af udgange til en zone Slet tildeling af en udgang til en zone Slet zone Ændring af setpunkter Indstilling af rumtemperatur Indstilling af gulvtemperatur Vælg driftsart Indstille tid og dato Tidsprogrammer Oversigt over de tre tidsprogrammer Definition " tilkoblet periode" og "tilkoblingspunkter" Fabriksindstilling tidsprogram Vælg tidsprogram Ændringer i tidsprogram Nulstil tidsprogrammer til fabriksindstillinger "eco" - Indikator Låst / ulåst drift af trådløs rumtermostat Nulstil til fabriksindstillinger Software-opdatering med mini SD-kort Parameterbeskrivelser Parameteroversigt Brugermenu P A

5 Indhold 8.3 Servicemenu Gå ind i servicemenu Vælg parametergruppe P-20 "Generelle parametre" P-30 "Parametre for alle trådløse rumtermostater" P-40 "Parametre for individuelle trådløse rumtermostater" P-50 "Anlægs- og systemrelaterede parametre" P-60 " Reguleringsparametre" Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding Trådløst Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Procedure for "radiosignal tabt" Udskift batterier i trådløs rumtermostat FAQs Tips og tricks Bortskaffelse af affald Tilbehør Aktiv Antenne Repeater Tilmeld repeater til trådløst Kontrolenhed Tekniske data Radiosystem Trådløs Kontrolenhed Opbygning og dimensioner Elektriske forbindelser Input Output Transmissionsdata Omgivelsesmæssige forhold Trådløs rumtermostat Opbygning og dimensioner Strømforsyning Batteri Strømforsyning 230 V Tekniske data Omgivelsesmæssige forhold...97 P A 5

6 Indhold 14 Menustruktur Anlægseksempler og kommunikation Anlægseksempler med en trådløs Kontrolenhed Anlægseksempler med op til tre trådløse Kontrolenheder Reset af reguleringsystem til fabriksindstilling Indeks P A

7 Generelt 1 Generelt 1.1 Information om brugen af denne brugermanual Denne brugermanual giver vigtige instruktioner med hensyn til brugen af trådløs Touchline Wave Kontrolenhed og rumtermostater. Overholdelse af alle sikkerheds- og installationsinstruktioner er grundlaget for sikkert arbejde. Læs denne manual omhyggeligt igennem inden arbejdet påbegyndes! Den er en del af produktet og skal til enhver tid være tilgængelig for brugeren. P A 7

8 Generelt 1.2 Forklaring på symboler Advarsler I denne brugermanual angives advarsler med symboler. Foran bemærkningerne står signalord som udtrykker omfanget af de risici der er forbundet med handlingen. Overhold altid instruktionerne og vær forsigtig for at undgå ulykker og skader på personer og ejendom. FARE... peger på en umiddelbar farlig situation, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL peger på en mulig farlig situation som kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG... peger på en mulig farlig situation som kan føre til mindre kvæstelser, hvis den ikke undgås. OPMÆ RKSOMHED... peger på en mulig skadelig situation som kan føre til beskadigelse af ejendom, hvis den ikke undgås. Tips og anbefalinger NOTE... fremhæver nyttige tips, informationer og anbefalinger til effektiv og problemfri drift. 8 P A

9 Generelt 1.3 Ansvarsbegrænsning Alle informationer og instruktioner i denne manual er i henhold til gældende standarder og regler, allernyeste teknologi samt vore mange års viden og erfaring. Producenten fraskriver sig ansvar for skader forårsaget af: At brugermanualen ikke er fulgt Forkert brug af produkterne Brug af ikke faglært personale Uautoriserede ændringer Konstruktionsmæssige ændringer. Derudover gælder følgende: betingelser som aftalt i kontrakten, producentens "Generelle salgs- og leveringsbetingelser" og de gældende lovmæssige regler på det tidspunkt kontrakten er indgået Informationer i tilfælde af svigt i det trådløse syste Radiosystemet er ikke sikret imod udefrakommende fejl. Radiosystemet er udstyret med en nødfunktion hvori systemet bliver ved med at fungere i reduceret drift. I denne nødfunktion blinker kanalens LED og displayet i den trådløse rumtermostat viser et advarselssymbol. Følgende betingelser skal opfyldes for at nødfunktions-mode fungerer korrekt: Den trådløse Kontrolenhed skal være tilsluttet strøm. Den trådløse Kontrolenhed må ikke kunne ødelægges ved udefrakommende påvirkninger så som lyn etc. OPMÆRKSOMHED Mulig beskadigelse af ejendom på grund af at systemet svigter! Det trådløse system er ikke sikret imod udefrakommende fejl. Bemærk følgende punkter for at sikre at systemet fungerer korrekt. Den trådløse Kontrolenhed skal være tilsluttet strøm Den trådløse Kontrolenhed må ikke kunne ødelægges ved udefrakommende påvirkninger så som lyn etc. P A 9

10 Generelt 1.4 Copyrig ht Overgivelse af brugermanualen til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt. BEMÆRK Alt indhold, tekst, tegninger, billeder og andre illustrationer er ophavsretligt beskyttet og underlagt immaterielle rettigheder. Eventuel uretmæssig udnyttelse er strafbar. Gengivelse i enhver form også delvis samt udnyttelse og/eller videregivelse af indholdet uden skriftlig tilladelse fra producenten er ikke tilladt. 1.5 Leveringsomfang Trådløse rumtermostater Levering af de trådløse rumtermostater omfatter: Trådløs rumtermostat Installationsmateriale (skruer og plugs) 2 Batterier 1,5 V AAA. Kvikmanual til trådløs rumtermostat (P ) Trådløse Kontrolenheder Levering af de trådløse Kontrolenheder omfatter: Trådløs Kontrolenhed Transformer 230 V AC / 24 V DIN-skinne Kvikmanual til trådløs Kontrolenhed (P ) DVD med brugermanual P , multisprog. 1.6 Kundeservice Kontakt venligst din forhandler eller installatør for yderligere tekniske informationer. Adresse, se faktura, leveringsseddel eller side 2 i denne manual BEMÆRK For at få den bedste hjælp, så noter venligst data på typeskiltet på produktet(erne) inden du ringer. 10 P A

11 Generelt 1.7 Anvendelsesområde for det trådløse system BEMÆRK Det bi-direktionale trådløse system Touchline Wave med 868 MHz radiotransmission er kun godkendt til brug i Europa. Systemet må absolut ikke anvendes i følgende lande: USA, Canada, Australien og Japan P A 11

12 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Anvendelsesformål De trådløse Kontrolenheder er kun beregnet til styring af opvarmnings og kølesystemer (primært gulvvarme- og køling). De trådløse rumtermostater er kun beretnet til drift og konfigurering af de trådløse Kontrolenheder. De trådløse Kontrolenheder og de trådløse rumtermostater er godkendt til anvendelse i private hjem, offentlige bygninger og industri. FORSIGTIG Risiko for skader ved forkert brug! Eventuel forkert anvendelse kan føre til farlige situationer. Anvend kun trådløs rumtermostat og trådløs Kontrolenhed til anvendelsesformålet. Alle instruktioner der er nævnt i brugermanualen skal overholdes. Reklamationer vedr. enhver form for forkert brug vil blive afvist. Ansvaret for alle skader fra forkert anvendelse ligger alene hos installatøren. 2.2 Ændringer og modifikationer Ændringer og modifikationer af trådløs Kontrolenhed og trådløs rumtermostat kan forårsage uventede skader og er derfor udtrykkeligt forbudt. 12 P A

13 Sikkerhed 2.3 Krav til fagfolk ADVARSEL Risiko for skader pga. utilstrækkelige kvalifikatiioner! Forkert håndtering kan resultere i betragtelige skader og beskadigelse af ejendom. Enhver form for arbejde må kun foretages af kvalificerede personer. Følgende kvalifikationskrav gælder til forskellige arbejder i denne brugermanual: VVS Installatører Er på baggrund af deres specialiserede uddannelse, viden, erfaringer og kendskab til relevante forholdsregler, i stand til at udføre deres tildelte opgaver og selv identificere potentielle farer. Elektrikere Er på grund af deres specialiserede uddannelse, viden, erfaringer og kendskab til relevante standarder og regler, i stand til at udføre arbejde på elektriske systemer og selv identificere potentielle farer. Elektrikeren skal overholde lokale regler der gælder for forebyggelse af ulykker. 2.4 Sikkerheds- og sundhedsfarer De sikkerhedsinstruktioner der er listet her og advarslerne i de efterfølgende kapitler i denne manual skal overholdes for herved at mindske risici og undgå farlige situationer Advarselstegn Fare for elektrisk stød!... identificerer livstruende situationer forårsaget af højspænding. Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne kan medføre alvorlige kvæstelser eller død. Arbejdet må kun udføres af en uddannet elektriker. Et advarselstegn er anbragt på følgende komponenter: Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning. P A 13

14 Sikkerhed Risiko og sikkerhed Følgende instruktioner bør overholdes for at sikre din egen og produkternes sikkerhed: FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele medfører umiddelbar livsfare. Beskadigelse af isolering eller enkelt komponenter kan medføre livsfare. Hvis isoleringen bliver beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet slukkes der for strømmen, og der sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller tjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. 14 P A

15 Identifikation 3 Identifikation 3.1 Typeskilte Typeskiltet på den trådløse Kontrolenhed er placeret på venstre side. Typeskiltet på den trådløse rumtermostat er placeret på bagsiden og på indersiden af frontpanelet. a) b) c) 230V AC +/-10% 868 MHz Fig. 1: Typeskilt a) Trådløs Kontrolenhed, b) Trådløs rumtermostat c) Trådløs rumtermostat, 230 V 3.2 Produktsortimentets materialenumre Trådløs Kontrolenhed Type Materialenumre Europa Nordic Danmark Sverige Norge Finland 4 Kanal Kanal Kanal Tabel 1: Materialenumre for trådløse Kontrolenheder P A 15

16 Identifikation Trådløs rumtermostat Type Materialenumre Europa Nordic Danmark Sverige Norge Finland Batteri, hvid V, hvid Batteri, med IR Sensor, hvid Batteri, sort V, sort Batteri, med IR Sensor, sort Tabel 2: Materialenumre for trådløse rumtermostater 16 P A

17 Design og funktion 4 Design og funktion 4.1 Design Trådløs Kontrolenhed A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H system + B A CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V 24V 24V 5 24V 24V Bxxxx1 Fig. 2: Design trådløs Kontrolenhed, 4-kanal version vist. 1 Transformer 230 / 24 V AC 2 Trådløs Kontrolenhed 3 LED er 4 Trykknapper 5 Terminaler/udgange 6 Trækaflastning 7 mini SD-kort til Software-Opdatering 8 RJ-12 til ekstern aktiv antenne 9 RJ-45 til LAN tilslutning P A 17

18 Design og funktion Trådløs rumtermostat C IR 3 4 Bxxxxx2 Fig. 3: Design trådløs rumtermostat 1 Display 2 Sensor knapper 3 Åbning, til at åbne den trådløse rumtermostat 4 IR-Sensor 4.2 Funktion De bi-direktionale (tovejs kommunikation) trådløse Kontrolenheder og trådløse rumtermostater er komponenter i et reguleringssystem til styring og regulering af primært gulvvarme- og gulvkølessystemer (kan også anvendes til andre typer varme- og kølesystemer). Trådløs Kontrolenhed og trådløs rumtermostat kommunikerer sikkert via trådløs transmission. Den trådløse rumtermostat måler rumtemperaturen med en intern nikkeltemperatursensor. Setpunkter, driftstype og parametre så som setpumkt limiteringer (min/max) og tidsrogrammer kan ændres og konfigureres med sensorknapper. Den trådløse Kontrolenhed er udstyret med udgange der er beskyttet mod kortslutning, standby-mode og separate relæer til pumpe og kedelstyring. Styring af termomotorer er enten on / off styring eller puls-pause modulation (PWM). Systemet er udstyret med selvdiagnose og viser fejl. Linktest (signaltest) kan nemt udføres for sikring af korrekt funktion. Der er forskellige muligheder for at sende mellem de trådløse rumtermostater og den trådløse Kontrolenhed. For eksempel er det muligt at tilslutte adskillige trådløse rumtermostater til en trådløs Kontrolenhed, og det er muligt at kombinere tre Kontrolenheder via det trådløse signal. Pumpe relæ Den integrerede pumpelogik med anti-blokeringsfunktion giver mulighed for optimal styring af pumpen. 18 P A

19 Design og funktion Energispare mode (reduceret drift) Køling Anti-blokeringsfunktion til pumpe og ventiler Nøddrift Temperaturstyring Den optimale bekvemmelighed med minimalt energiforbrug er garanteret ved valg af en individuel temperaturprofil for hver enkelt dag med tidsprogrammet. Der er tre forskellige tidsprogrammer som kan vælges og skræddersys i den trådløse rumtermostat. Derudover er det muligt at tilslutte en ekstern tidsafbryder til et spændingsløst input "Eco (N / R)". Denne tidsafbryders signal reducerer de trådløse rumtermostaters setpunkt med 3 K eller mere når den er aktiv. Afkøling kan aktiveres ved hjælp af et eksternt signal fra fx en varmepumpe eller en ekstern kontakt. Der er to muligheder for denne funktion: et spændingsløst input "C / O" og et "varmt" input " V TB / C / O". Derudover er det muligt at give et signal til en køleenhed med et spændingsløst output C / O. Afhængigt af konfigurationen af den trådløse rumtermostat kan køle-mode aktiveres med en trådløs rumtermostat med masterfunktion, eller med enhver trådløs rumtermostat. For at forhindre blokering af pumpe og ventiler, aktiveres anti-blokeringsfunktionen en gang om ugen. Denne funktion starter, når et output ikke har været aktivt i en uge. I denne anti-blokeringsfunktion kører pumpen i 3 minutter. Termomotorerne styres af udgangene og vil blive sat "ON" i 10 minutter. Pumpen og aktuatorerne kører uafhængigt af hinanden og uden varsel. Når radiosignalet mellem den trådløse rumtermostat og den trådløse Kontrolenhed går tabt i mere end 30 minutter, skifter Kontrolenheden over til nøddrift. I nøddrift er termomotorerne i en 30%-on / 70%-off mode i forhold til normal drift. Normal drift er bestemt af definerede reguleringsalgoritmer. Kanal LED(er) blinker. Et advarselssymbol vises i displayet på den trådløse rumtermostat hvilket indikerer at nøddrift er aktiv. For at nøddriften kan fungere korrekt skal den trådløse Kontrolenhed være tilsluttet strøm, og være sikret imod ødelæggelse som følge af eksterne påvirkninger så som lynnedslag. Den trådløse rumtermostat måler rumtemperaturen. Temperatur-setpunktet specificeres via den trådløse rumtermostat. Hvert 10. minut sendes den indstillede rumtermostats setpunkt og den faktiske temperatur i rummet, til den trådløse Kontrolenhed. Når setpunktet ændres sendes det nye setpunkt og den faktiske værdi straks til den trådløse Kontrolenhed. For effektiv temperaturstyring er der tre forskellige reguleringsalgoritmer og en optimeret styring af termomotoren til rådighed. Til styring af temperaturen kan man vælge mellem on/off og to forskellige PWM reguleringsalgoritmer. Med on / off styring vil varmen være on eller off, når temperaturforskellen i rummet er større end 0,5 K. Hvis setpunktet er højere end den målte temperatur åbnes ventilerne. Hvis setpunktet er lavere end den målte temperatur, lukkes ventilerne. Ved puls-pause modulation (PWM) styring beregnes ventilernes åbne- og lukketid ud fra temperaturforskellen mellem setpunktet og den faktiske målteværdi i rummet. Jo større denne forskel er jo større er åbne- og lukketiden på ventilen. P A 19

20 Design og funktion Den optimerede styring af termomotorerne er en specialudviklet styring til motorerne for at spare energi. Ved start får termomotorerne et konstant signal til i defineret periode. Motoren er så styret af et puls-/pausesignal, så mindre energi er nødvendig. Hver kanal har sin egen styringsløkke. Hvis en trådløs rumtermostat er tilsluttet flere udgange/kanaler, er disse udgange/kanaler grupperet i én styringsløkke. Temperaturstyring med IR gulvtemperatursensor Når man anvender en trådløs rumtermostat med integreret IR gulvtemperatursensor, vil målingen af gulvtemperaturen sikre at der etableres en behagelig gulvtemperatur. Under normale forhold styres rumtemperaturen af setpunktet og den faktiske målte rumtemperatur. Komfortstyringen af gulvet aktiveres når den faktiske rumtemperatur er over setpunktet. 20 P A

21 Design og funktion 4.3 Betjening og overvågning Trådløs Kontrolenhed Fuse System Master Zone Pump C/O Out Power Cool % rh NO CH 1 CH 2 CH 3 CH A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H system + B A CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V Bxxxx Fig. 4: Oversigt over trådløs Kontrolenhed: trykknapper og LED er 1 Trykknapper 2 LED er Trykknapper Trykknapper System Master Zone Beskrivelse Adskillige (op til 3) trådløse Kontrolenheder kan kombineres (trådløs) til ét system. Derudover kan I / O bokse og udendørs temperatursensorer integreres til ét system. Definerer en trådløs Kontrolenhed som master i et system med flere trådløse Kontrolenheder. Hvert system skal have én master. Som fabriksopsætning er de trådløse Kontrolenheder konfigureret som slaver. Se også side 47, kapitel Kombinerer flere udgange/kanaler i én zone op til maksimalt tre zoner. Kanaler Tilmelding af trådløs rumtermostat til trådløs Kontrolenhed. Sletning af tilmelding. Tabel 3: Trykknapper på trådløs Kontrolenhed P A 21

22 Design og funktion LEDer LEDer Sikring: Rød LED Beskrivelse ON: Sikring 2 A T i strømforsyning defekt System: Gul LED Master: GrønLED Zone, LED lyser (blinker samtidigt) Pumpe: Grøn LED Strøm: Grøn LED C/O Ud: Grøn LED Køling: Blå LED % rh: Rød LED ON: kommunikation mellem to eller tre trådløse Kontrolenheder ON: trådløst Kontrolenhed er konfigureret som master OFF: trådløst Kontrolenhed er konfigureret som slave Blå (mærket: Køling): Zone 1 Rød (mærket: % rh): Zone 2 Gul (mærket: NO): Zone 3 ON: Pumpe kører OFF: Pumpe stoppet ON: Strøm ON OFF: Strøm OFF Funktionen LED "C/O OFF " afhænger af indstillingen af parametrene P-51. Se også parameterbeskrivelse, side 79. Funktion "Kedel" aktiv: ON: varme påkrævet Funktion "C/O" aktiv: ON: køling påkrævet ON: Spændingsløs C/O-kontakt lukket (kølemode aktiv) ON: TB-C/O V input aktiv (konfigureret som C/O-input) ON: skift mellem opvarming/køling via trådløs rumtermostat (C/O-Output aktiv) ON: Dugpunkt kun aktivt i kølemode Blinker: TB kun aktiv i varmemode NO: Gul LED ON: Termomotor NO (normalt lukket) OFF: Termomotor NC (normalt lukket) CH 1 CH 12: Grønne LED er Tabel 4: LED er på trådløs Kontrolenhed ON: Tilmelding færdig og udgang/kanal aktiv Blinker: klar til at tilmelding Blinker, efterfuldt af hurtige blink: advarsel inden sletning, respektivt sletter Blinker hurtigt: kanal i nødsituationsmode Antal kanaler (CH) afhænger af versionen af Kontrolenheden. 22 P A

23 Design og funktion Trådløs rumtermostat C F % RESET TIMEDATETEMP SERV C F % RESET TIMEDATETEMP SERV Bxxxx3 Fig. 5: Oversigt display og sensorknapper på trådløs rumtermostat 1 Generel information så som batteristatus, eco-indikator, alarmer til vindueskontakt og dugpunkt, trådløs forbindelse, generel alarm, lås, ugedage for tidsprogrammer 2 Temperatur setpunkt og faktisk værdi, tid, tidsprogram, udendørs- og gulvtemperatur 3 Hjælpetekst til konfiguration 4 Driftsarter 5 Vælg setpunkter, tid og dato og andre værdiændringer, tidsprogrammer 6 Bekræft ændrede værdier, bekræft valg 7 Annullere: gå ud af aktuel parameter eller menu 8 Vælg driftsart, aktiver menu, vælg parameter Sensorknapper Sensorknapper Beskrivelse 2s: Aktiver betjening med tryk på en vilkårlig tast. Menu knap: Aktiver menu mode. Vælg driftsart. Mulige: frostbeskyttelse (ON), reduceret, normal, tidsprogram, opvarming eller afkøling. Vælg parameter (menumode). Ændr værdi. Gem værdi Bekræft OK. 10 s: Tryk på tasten i mere end 10s for at ændre tid og dato. P A 23

24 Design og funktion Sensorknapper Beskrivelse Annuller 5s: + Tilmelding Linktest. 5s: + Tastatur lås/lås op Tabel 5: Sensorknapper på trådløs rumtermostat Symboler Symboler Beskrivelse Batteri snart fladt Relativt energiforbrug Dugpunktsalarm (kun når dugpunktssensor er ON) Vindueskontakt (kun med tilbehør) Trådløst signal Tab af trådløs forbindelse Generel alarm Tastatur låst Arbejdsdage Weekend Tid og dato Tidsprogram C Aktuel temperatur Rumtemperatur Gulvtemperatur (kun IR-version) Udendørs temperatur (kun med tilbehør) Slukket (frostbeskyttelse) Reduceret temperatur Normal temperatur Tidsprogram med eksternt ur,, Tidsprogram 1, 2 eller 3 Køle mode Køle spærre Varme mode Automode: varme- og køle mode styret af Kontrolenheden. Tabel 6: Symboler på trådløs rumtermostat 24 P A

25 Design og funktion Display modes C 4 C Stand-by visning Bxxxx3 Aktiv visning Bxxxx4 Fig. 6: Display visning trådløs rumtermostat P A 25

26 Installation 5 Installation 5.1 Trådløs Kontrolenhed Information om dimensioner, se side 93, kapitel min B12184 Fig. 7: Installation trådløst Kontrolenhed NOTE Hvis der er planlagt LAN kommunikation over PowerLAN, bør der være et dobbeltstik til rådighed til tilslutning for både trådløs Kontrolenhed og PowerLAN. Type 1CY EN %RH Fig. 8: Trådløs Kontrolenhed i styretavle 26 P A

27 Installation 5.2 Trådløs rumtermostat Information om dimensioner, se side 96, kapitel Betingelser for placering Stedet hvor trådløs rumtermostat installeres skal overholde følgende betingelser: Indendørs væg Ikke i direkte sollys Ikke direkte ved siden af en indgangsdør På afstand af fugtkilder På afstand af vandsprøjt På afstand af varmekilder såsom brændeovne, varmeovne, fjernsyn eller andre elektroniske varmegivende anordninger. ~1.5 m B09522a Fig. 9: Placering af trådløs termostat Åbning af trådløs rumtermostat Hold dækslet til trådløs rumtermostat med den ene hånd. Åbn dækslet ved at sætte en 5 mm stjerne- skruetrækker i hullet, og drej. Tag dækslet af. OPMÆRKSOMHED Beskadigelse på grund af forkert åbning! Hold dækslet fast mens den trådløse rumtermostat åbnes. Brug det rigtige hul til at åbne trådløs rumtermostat med IR-sensor som vist nedenfor. Ellers beskadiges IR sensor! P A 27

28 Installation 1 4 IR 5 mm 3 2 B12170 Fig. 10: Åbning af den trådløse rumtermostat Fastgør bagplade Fastgør bagpladen fra den trådløse rumtermostat med de 2 medfølgende skruer og plugs mm 3 B12171 Fig. 11: Installation af bagplade 28 P A

29 Installation Indsæt batterier B12172 Fig. 12: Indsæt batterier. Vær opmærksom på +/- poler OPMÆRKSOMHED Mulig funktionsfejl af sensorknapperne! Efter at batterierne er indsat bliver sensorknapperne automatisk kalibreret i forhold til overfladen. Rør ikke ved sensorknapperne når batterierne indsættes. Læg ikke sensorkanpperne ned imod f.eks. en bordplade. Hvis en sensorknap ikke virker korrekt, fjernes et batteri og indsættes igen. Luk trådløs rumtermostat 1 2 click B12173 Fig. 13: Luk den trådløse rumtermostat P A 29

30 Installation 5.3 Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Beskadigelse af isolering eller enkeltdele kan være livsfarligt. Hvis isoleringen er beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet, skal der slukkes for strømmen og sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller fjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. Åbn dækslet på den trådløse rumtermostat. Se side 28. Fastgør bagpladen fra den trådløse rumtermostat med de 2 medfølgende skruer og plugs. Ledningen kan være afsluttet i en dåse eller komme direkte ud af væggen mm 4 Fig. 14: Installation af bagplade 30 P A

31 Installation Tilslut den trådløse rumtermostat. 230 V~ N 1 L 2 Fig. 15: Tilslutning af 230V til trådløs rumtermostat Luk dækslet på den trådløse rumtermostat. Se side 29. P A 31

32 Elektriske tilslutninger 6 Elektriske tilslutninger 6.1 Sikkerhed FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Beskadigelse af isolering eller enkeltdele kan være livsfarligt. Hvis isoleringen er beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet, skal der slukkes for strømmen og sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller fjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. 32 P A

33 Elektriske tilslutninger 6.2 Trådløs Kontrolenhed Oversigt over klemmer Fuse System Master Zone Pump C/O Out Power Cool % rh NO CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 2A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H systemc/o in CHc/o1 out eco CH 2c/o in CH%H 3 CH 4 system c/o in CH 5 c/o out CHeco 6 c/och in 7 %H CH 8 system 2A T + B A 230 V TB 230V 230V 24V 24V 2A T 24V 24V 24V 24V + B A 230 V TB 230V 230V 24V 24V 24V 24V 24V 24V + B A CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V V 24V 24V 24V 2A T c/o in 230 V TB 230V c/o out 230V eco c/o in %H system + B A 24V CH 1 24V CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V V 24V CH 5 CH 6 CH 7 CH CH 9 CH 10 CH 11 CH A10660a Fig. 16: Klemmer Elektriske tilslutninger Afmonter dækslet Afmonter dækslet som vist nedenfor. 1 click B12185 Fig. 17: Tag dækslet af P A 33

34 Elektriske tilslutninger Tilslut transformer Tilslut transformeren til 24 V input terminaler. OPMÆRKSOMHED Fejlfunktion på grund af forkert tilslutning! Forkert tilslutning kan forårsage fejlfunktion på systemet. Hver enkelt trådløs Kontrolenhed skal have sin egen separate transformer! 24V B12186 Fig. 18: Tilsluning af transformer BEMÆRK 24 V output anvendes kun som støttestrøm til en dugpunktssensor eller som strømsignal til TB input (temperatur begrænsning). 34 P A

35 Elektriske tilslutninger FARE Fare for elektrisk stød ved terminalerne 1 til 6! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Sluk for strømtilførslen og beskyt mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Tilslut ledninger Tryk ned på terminalens kontaktben med en skruetrækker i passende størrelse Samtidig sættes ledningen i terminalåbningen. Slip kontaktbenet. Tryk ledningen ind i den tilsvarende spændingsaflastning. 230 V AC 1 c/o in 230 V TB 230V c/o out 230V B12187a Fig. 19: Tilslut ledninger Tilslut 230 V pumpe Tilslut pumpen til terminaler 03 og 04. (fase eller nul) Mærkespænding: 230 V, 4 A, 1 A induktiv omskiftelig N L B12188 Fig. 20: Tilslutning af pumpe, 230 V BEMÆRK For energibesparelse og efter behov, frigives pumpekommando først efter 2 sekunder i enhver indstilling. P A 35

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning CoSy Radio Installations- og brugsanvisning Uponor Wirsbo A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tel +43 45 37 97, Fax + 43 45 43 10 www.wirsbo.dk Øvrige nordiske kontorer: Uponor Wirsbo AB Tel +46 (0)21 10

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere