Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave"

Transkript

1 Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER

2 Roth Nordic A/S Centervej Frederikssund Telefon: Fax: Adresse Installatør Versions nummer: A Revideret dato: December P A

3 Indhold Indhold 1 Generelt Information om brugen af denne brugermanual Forklaring på symboler Ansvarsbegrænsning Informationer i tilfælde af svigt i det trådløse syste Copyrig ht Leveringsomfang Kundeservice Anvendelsesområde for det trådløse system Sikkerhed Anvendelsesformål Ændringer og modifikationer Krav til fagfolk Sikkerheds- og sundhedsfarer Advarselstegn Risiko og sikkerhed Identifikation Typeskilte Produktsortimentets materialenumre Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Design og funktion Design Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Funktion Betjening og overvågning Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Installation Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning...30 P A 3

4 Indhold 6 Elektriske tilslutninger Sikkerhed Trådløs Kontrolenhed Oversigt over klemmer Elektriske tilslutninger Ibrugtagning og drift Tilmelding Tilmeld en trådløs rumtermostat til en udgang Tilmeld en trådløs rumtermostat til flere udganger Tilmeld flere trådløse rumtermostater til en udgang (sensor-mode) Test tilmelding (Linktest) Slet tilmelding Tilmeld op til 3 trådløse Kontrolenheder til hinanden Zoner Zoneopbygning, tildeling af udgange til en zone Slet tildeling af en udgang til en zone Slet zone Ændring af setpunkter Indstilling af rumtemperatur Indstilling af gulvtemperatur Vælg driftsart Indstille tid og dato Tidsprogrammer Oversigt over de tre tidsprogrammer Definition " tilkoblet periode" og "tilkoblingspunkter" Fabriksindstilling tidsprogram Vælg tidsprogram Ændringer i tidsprogram Nulstil tidsprogrammer til fabriksindstillinger "eco" - Indikator Låst / ulåst drift af trådløs rumtermostat Nulstil til fabriksindstillinger Software-opdatering med mini SD-kort Parameterbeskrivelser Parameteroversigt Brugermenu P A

5 Indhold 8.3 Servicemenu Gå ind i servicemenu Vælg parametergruppe P-20 "Generelle parametre" P-30 "Parametre for alle trådløse rumtermostater" P-40 "Parametre for individuelle trådløse rumtermostater" P-50 "Anlægs- og systemrelaterede parametre" P-60 " Reguleringsparametre" Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding Trådløst Kontrolenhed Trådløs rumtermostat Procedure for "radiosignal tabt" Udskift batterier i trådløs rumtermostat FAQs Tips og tricks Bortskaffelse af affald Tilbehør Aktiv Antenne Repeater Tilmeld repeater til trådløst Kontrolenhed Tekniske data Radiosystem Trådløs Kontrolenhed Opbygning og dimensioner Elektriske forbindelser Input Output Transmissionsdata Omgivelsesmæssige forhold Trådløs rumtermostat Opbygning og dimensioner Strømforsyning Batteri Strømforsyning 230 V Tekniske data Omgivelsesmæssige forhold...97 P A 5

6 Indhold 14 Menustruktur Anlægseksempler og kommunikation Anlægseksempler med en trådløs Kontrolenhed Anlægseksempler med op til tre trådløse Kontrolenheder Reset af reguleringsystem til fabriksindstilling Indeks P A

7 Generelt 1 Generelt 1.1 Information om brugen af denne brugermanual Denne brugermanual giver vigtige instruktioner med hensyn til brugen af trådløs Touchline Wave Kontrolenhed og rumtermostater. Overholdelse af alle sikkerheds- og installationsinstruktioner er grundlaget for sikkert arbejde. Læs denne manual omhyggeligt igennem inden arbejdet påbegyndes! Den er en del af produktet og skal til enhver tid være tilgængelig for brugeren. P A 7

8 Generelt 1.2 Forklaring på symboler Advarsler I denne brugermanual angives advarsler med symboler. Foran bemærkningerne står signalord som udtrykker omfanget af de risici der er forbundet med handlingen. Overhold altid instruktionerne og vær forsigtig for at undgå ulykker og skader på personer og ejendom. FARE... peger på en umiddelbar farlig situation, som kan føre til død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL peger på en mulig farlig situation som kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG... peger på en mulig farlig situation som kan føre til mindre kvæstelser, hvis den ikke undgås. OPMÆ RKSOMHED... peger på en mulig skadelig situation som kan føre til beskadigelse af ejendom, hvis den ikke undgås. Tips og anbefalinger NOTE... fremhæver nyttige tips, informationer og anbefalinger til effektiv og problemfri drift. 8 P A

9 Generelt 1.3 Ansvarsbegrænsning Alle informationer og instruktioner i denne manual er i henhold til gældende standarder og regler, allernyeste teknologi samt vore mange års viden og erfaring. Producenten fraskriver sig ansvar for skader forårsaget af: At brugermanualen ikke er fulgt Forkert brug af produkterne Brug af ikke faglært personale Uautoriserede ændringer Konstruktionsmæssige ændringer. Derudover gælder følgende: betingelser som aftalt i kontrakten, producentens "Generelle salgs- og leveringsbetingelser" og de gældende lovmæssige regler på det tidspunkt kontrakten er indgået Informationer i tilfælde af svigt i det trådløse syste Radiosystemet er ikke sikret imod udefrakommende fejl. Radiosystemet er udstyret med en nødfunktion hvori systemet bliver ved med at fungere i reduceret drift. I denne nødfunktion blinker kanalens LED og displayet i den trådløse rumtermostat viser et advarselssymbol. Følgende betingelser skal opfyldes for at nødfunktions-mode fungerer korrekt: Den trådløse Kontrolenhed skal være tilsluttet strøm. Den trådløse Kontrolenhed må ikke kunne ødelægges ved udefrakommende påvirkninger så som lyn etc. OPMÆRKSOMHED Mulig beskadigelse af ejendom på grund af at systemet svigter! Det trådløse system er ikke sikret imod udefrakommende fejl. Bemærk følgende punkter for at sikre at systemet fungerer korrekt. Den trådløse Kontrolenhed skal være tilsluttet strøm Den trådløse Kontrolenhed må ikke kunne ødelægges ved udefrakommende påvirkninger så som lyn etc. P A 9

10 Generelt 1.4 Copyrig ht Overgivelse af brugermanualen til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt. BEMÆRK Alt indhold, tekst, tegninger, billeder og andre illustrationer er ophavsretligt beskyttet og underlagt immaterielle rettigheder. Eventuel uretmæssig udnyttelse er strafbar. Gengivelse i enhver form også delvis samt udnyttelse og/eller videregivelse af indholdet uden skriftlig tilladelse fra producenten er ikke tilladt. 1.5 Leveringsomfang Trådløse rumtermostater Levering af de trådløse rumtermostater omfatter: Trådløs rumtermostat Installationsmateriale (skruer og plugs) 2 Batterier 1,5 V AAA. Kvikmanual til trådløs rumtermostat (P ) Trådløse Kontrolenheder Levering af de trådløse Kontrolenheder omfatter: Trådløs Kontrolenhed Transformer 230 V AC / 24 V DIN-skinne Kvikmanual til trådløs Kontrolenhed (P ) DVD med brugermanual P , multisprog. 1.6 Kundeservice Kontakt venligst din forhandler eller installatør for yderligere tekniske informationer. Adresse, se faktura, leveringsseddel eller side 2 i denne manual BEMÆRK For at få den bedste hjælp, så noter venligst data på typeskiltet på produktet(erne) inden du ringer. 10 P A

11 Generelt 1.7 Anvendelsesområde for det trådløse system BEMÆRK Det bi-direktionale trådløse system Touchline Wave med 868 MHz radiotransmission er kun godkendt til brug i Europa. Systemet må absolut ikke anvendes i følgende lande: USA, Canada, Australien og Japan P A 11

12 Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Anvendelsesformål De trådløse Kontrolenheder er kun beregnet til styring af opvarmnings og kølesystemer (primært gulvvarme- og køling). De trådløse rumtermostater er kun beretnet til drift og konfigurering af de trådløse Kontrolenheder. De trådløse Kontrolenheder og de trådløse rumtermostater er godkendt til anvendelse i private hjem, offentlige bygninger og industri. FORSIGTIG Risiko for skader ved forkert brug! Eventuel forkert anvendelse kan føre til farlige situationer. Anvend kun trådløs rumtermostat og trådløs Kontrolenhed til anvendelsesformålet. Alle instruktioner der er nævnt i brugermanualen skal overholdes. Reklamationer vedr. enhver form for forkert brug vil blive afvist. Ansvaret for alle skader fra forkert anvendelse ligger alene hos installatøren. 2.2 Ændringer og modifikationer Ændringer og modifikationer af trådløs Kontrolenhed og trådløs rumtermostat kan forårsage uventede skader og er derfor udtrykkeligt forbudt. 12 P A

13 Sikkerhed 2.3 Krav til fagfolk ADVARSEL Risiko for skader pga. utilstrækkelige kvalifikatiioner! Forkert håndtering kan resultere i betragtelige skader og beskadigelse af ejendom. Enhver form for arbejde må kun foretages af kvalificerede personer. Følgende kvalifikationskrav gælder til forskellige arbejder i denne brugermanual: VVS Installatører Er på baggrund af deres specialiserede uddannelse, viden, erfaringer og kendskab til relevante forholdsregler, i stand til at udføre deres tildelte opgaver og selv identificere potentielle farer. Elektrikere Er på grund af deres specialiserede uddannelse, viden, erfaringer og kendskab til relevante standarder og regler, i stand til at udføre arbejde på elektriske systemer og selv identificere potentielle farer. Elektrikeren skal overholde lokale regler der gælder for forebyggelse af ulykker. 2.4 Sikkerheds- og sundhedsfarer De sikkerhedsinstruktioner der er listet her og advarslerne i de efterfølgende kapitler i denne manual skal overholdes for herved at mindske risici og undgå farlige situationer Advarselstegn Fare for elektrisk stød!... identificerer livstruende situationer forårsaget af højspænding. Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne kan medføre alvorlige kvæstelser eller død. Arbejdet må kun udføres af en uddannet elektriker. Et advarselstegn er anbragt på følgende komponenter: Trådløs Kontrolenhed Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning. P A 13

14 Sikkerhed Risiko og sikkerhed Følgende instruktioner bør overholdes for at sikre din egen og produkternes sikkerhed: FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele medfører umiddelbar livsfare. Beskadigelse af isolering eller enkelt komponenter kan medføre livsfare. Hvis isoleringen bliver beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet slukkes der for strømmen, og der sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller tjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. 14 P A

15 Identifikation 3 Identifikation 3.1 Typeskilte Typeskiltet på den trådløse Kontrolenhed er placeret på venstre side. Typeskiltet på den trådløse rumtermostat er placeret på bagsiden og på indersiden af frontpanelet. a) b) c) 230V AC +/-10% 868 MHz Fig. 1: Typeskilt a) Trådløs Kontrolenhed, b) Trådløs rumtermostat c) Trådløs rumtermostat, 230 V 3.2 Produktsortimentets materialenumre Trådløs Kontrolenhed Type Materialenumre Europa Nordic Danmark Sverige Norge Finland 4 Kanal Kanal Kanal Tabel 1: Materialenumre for trådløse Kontrolenheder P A 15

16 Identifikation Trådløs rumtermostat Type Materialenumre Europa Nordic Danmark Sverige Norge Finland Batteri, hvid V, hvid Batteri, med IR Sensor, hvid Batteri, sort V, sort Batteri, med IR Sensor, sort Tabel 2: Materialenumre for trådløse rumtermostater 16 P A

17 Design og funktion 4 Design og funktion 4.1 Design Trådløs Kontrolenhed A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H system + B A CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V 24V 24V 5 24V 24V Bxxxx1 Fig. 2: Design trådløs Kontrolenhed, 4-kanal version vist. 1 Transformer 230 / 24 V AC 2 Trådløs Kontrolenhed 3 LED er 4 Trykknapper 5 Terminaler/udgange 6 Trækaflastning 7 mini SD-kort til Software-Opdatering 8 RJ-12 til ekstern aktiv antenne 9 RJ-45 til LAN tilslutning P A 17

18 Design og funktion Trådløs rumtermostat C IR 3 4 Bxxxxx2 Fig. 3: Design trådløs rumtermostat 1 Display 2 Sensor knapper 3 Åbning, til at åbne den trådløse rumtermostat 4 IR-Sensor 4.2 Funktion De bi-direktionale (tovejs kommunikation) trådløse Kontrolenheder og trådløse rumtermostater er komponenter i et reguleringssystem til styring og regulering af primært gulvvarme- og gulvkølessystemer (kan også anvendes til andre typer varme- og kølesystemer). Trådløs Kontrolenhed og trådløs rumtermostat kommunikerer sikkert via trådløs transmission. Den trådløse rumtermostat måler rumtemperaturen med en intern nikkeltemperatursensor. Setpunkter, driftstype og parametre så som setpumkt limiteringer (min/max) og tidsrogrammer kan ændres og konfigureres med sensorknapper. Den trådløse Kontrolenhed er udstyret med udgange der er beskyttet mod kortslutning, standby-mode og separate relæer til pumpe og kedelstyring. Styring af termomotorer er enten on / off styring eller puls-pause modulation (PWM). Systemet er udstyret med selvdiagnose og viser fejl. Linktest (signaltest) kan nemt udføres for sikring af korrekt funktion. Der er forskellige muligheder for at sende mellem de trådløse rumtermostater og den trådløse Kontrolenhed. For eksempel er det muligt at tilslutte adskillige trådløse rumtermostater til en trådløs Kontrolenhed, og det er muligt at kombinere tre Kontrolenheder via det trådløse signal. Pumpe relæ Den integrerede pumpelogik med anti-blokeringsfunktion giver mulighed for optimal styring af pumpen. 18 P A

19 Design og funktion Energispare mode (reduceret drift) Køling Anti-blokeringsfunktion til pumpe og ventiler Nøddrift Temperaturstyring Den optimale bekvemmelighed med minimalt energiforbrug er garanteret ved valg af en individuel temperaturprofil for hver enkelt dag med tidsprogrammet. Der er tre forskellige tidsprogrammer som kan vælges og skræddersys i den trådløse rumtermostat. Derudover er det muligt at tilslutte en ekstern tidsafbryder til et spændingsløst input "Eco (N / R)". Denne tidsafbryders signal reducerer de trådløse rumtermostaters setpunkt med 3 K eller mere når den er aktiv. Afkøling kan aktiveres ved hjælp af et eksternt signal fra fx en varmepumpe eller en ekstern kontakt. Der er to muligheder for denne funktion: et spændingsløst input "C / O" og et "varmt" input " V TB / C / O". Derudover er det muligt at give et signal til en køleenhed med et spændingsløst output C / O. Afhængigt af konfigurationen af den trådløse rumtermostat kan køle-mode aktiveres med en trådløs rumtermostat med masterfunktion, eller med enhver trådløs rumtermostat. For at forhindre blokering af pumpe og ventiler, aktiveres anti-blokeringsfunktionen en gang om ugen. Denne funktion starter, når et output ikke har været aktivt i en uge. I denne anti-blokeringsfunktion kører pumpen i 3 minutter. Termomotorerne styres af udgangene og vil blive sat "ON" i 10 minutter. Pumpen og aktuatorerne kører uafhængigt af hinanden og uden varsel. Når radiosignalet mellem den trådløse rumtermostat og den trådløse Kontrolenhed går tabt i mere end 30 minutter, skifter Kontrolenheden over til nøddrift. I nøddrift er termomotorerne i en 30%-on / 70%-off mode i forhold til normal drift. Normal drift er bestemt af definerede reguleringsalgoritmer. Kanal LED(er) blinker. Et advarselssymbol vises i displayet på den trådløse rumtermostat hvilket indikerer at nøddrift er aktiv. For at nøddriften kan fungere korrekt skal den trådløse Kontrolenhed være tilsluttet strøm, og være sikret imod ødelæggelse som følge af eksterne påvirkninger så som lynnedslag. Den trådløse rumtermostat måler rumtemperaturen. Temperatur-setpunktet specificeres via den trådløse rumtermostat. Hvert 10. minut sendes den indstillede rumtermostats setpunkt og den faktiske temperatur i rummet, til den trådløse Kontrolenhed. Når setpunktet ændres sendes det nye setpunkt og den faktiske værdi straks til den trådløse Kontrolenhed. For effektiv temperaturstyring er der tre forskellige reguleringsalgoritmer og en optimeret styring af termomotoren til rådighed. Til styring af temperaturen kan man vælge mellem on/off og to forskellige PWM reguleringsalgoritmer. Med on / off styring vil varmen være on eller off, når temperaturforskellen i rummet er større end 0,5 K. Hvis setpunktet er højere end den målte temperatur åbnes ventilerne. Hvis setpunktet er lavere end den målte temperatur, lukkes ventilerne. Ved puls-pause modulation (PWM) styring beregnes ventilernes åbne- og lukketid ud fra temperaturforskellen mellem setpunktet og den faktiske målteværdi i rummet. Jo større denne forskel er jo større er åbne- og lukketiden på ventilen. P A 19

20 Design og funktion Den optimerede styring af termomotorerne er en specialudviklet styring til motorerne for at spare energi. Ved start får termomotorerne et konstant signal til i defineret periode. Motoren er så styret af et puls-/pausesignal, så mindre energi er nødvendig. Hver kanal har sin egen styringsløkke. Hvis en trådløs rumtermostat er tilsluttet flere udgange/kanaler, er disse udgange/kanaler grupperet i én styringsløkke. Temperaturstyring med IR gulvtemperatursensor Når man anvender en trådløs rumtermostat med integreret IR gulvtemperatursensor, vil målingen af gulvtemperaturen sikre at der etableres en behagelig gulvtemperatur. Under normale forhold styres rumtemperaturen af setpunktet og den faktiske målte rumtemperatur. Komfortstyringen af gulvet aktiveres når den faktiske rumtemperatur er over setpunktet. 20 P A

21 Design og funktion 4.3 Betjening og overvågning Trådløs Kontrolenhed Fuse System Master Zone Pump C/O Out Power Cool % rh NO CH 1 CH 2 CH 3 CH A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H system + B A CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V Bxxxx Fig. 4: Oversigt over trådløs Kontrolenhed: trykknapper og LED er 1 Trykknapper 2 LED er Trykknapper Trykknapper System Master Zone Beskrivelse Adskillige (op til 3) trådløse Kontrolenheder kan kombineres (trådløs) til ét system. Derudover kan I / O bokse og udendørs temperatursensorer integreres til ét system. Definerer en trådløs Kontrolenhed som master i et system med flere trådløse Kontrolenheder. Hvert system skal have én master. Som fabriksopsætning er de trådløse Kontrolenheder konfigureret som slaver. Se også side 47, kapitel Kombinerer flere udgange/kanaler i én zone op til maksimalt tre zoner. Kanaler Tilmelding af trådløs rumtermostat til trådløs Kontrolenhed. Sletning af tilmelding. Tabel 3: Trykknapper på trådløs Kontrolenhed P A 21

22 Design og funktion LEDer LEDer Sikring: Rød LED Beskrivelse ON: Sikring 2 A T i strømforsyning defekt System: Gul LED Master: GrønLED Zone, LED lyser (blinker samtidigt) Pumpe: Grøn LED Strøm: Grøn LED C/O Ud: Grøn LED Køling: Blå LED % rh: Rød LED ON: kommunikation mellem to eller tre trådløse Kontrolenheder ON: trådløst Kontrolenhed er konfigureret som master OFF: trådløst Kontrolenhed er konfigureret som slave Blå (mærket: Køling): Zone 1 Rød (mærket: % rh): Zone 2 Gul (mærket: NO): Zone 3 ON: Pumpe kører OFF: Pumpe stoppet ON: Strøm ON OFF: Strøm OFF Funktionen LED "C/O OFF " afhænger af indstillingen af parametrene P-51. Se også parameterbeskrivelse, side 79. Funktion "Kedel" aktiv: ON: varme påkrævet Funktion "C/O" aktiv: ON: køling påkrævet ON: Spændingsløs C/O-kontakt lukket (kølemode aktiv) ON: TB-C/O V input aktiv (konfigureret som C/O-input) ON: skift mellem opvarming/køling via trådløs rumtermostat (C/O-Output aktiv) ON: Dugpunkt kun aktivt i kølemode Blinker: TB kun aktiv i varmemode NO: Gul LED ON: Termomotor NO (normalt lukket) OFF: Termomotor NC (normalt lukket) CH 1 CH 12: Grønne LED er Tabel 4: LED er på trådløs Kontrolenhed ON: Tilmelding færdig og udgang/kanal aktiv Blinker: klar til at tilmelding Blinker, efterfuldt af hurtige blink: advarsel inden sletning, respektivt sletter Blinker hurtigt: kanal i nødsituationsmode Antal kanaler (CH) afhænger af versionen af Kontrolenheden. 22 P A

23 Design og funktion Trådløs rumtermostat C F % RESET TIMEDATETEMP SERV C F % RESET TIMEDATETEMP SERV Bxxxx3 Fig. 5: Oversigt display og sensorknapper på trådløs rumtermostat 1 Generel information så som batteristatus, eco-indikator, alarmer til vindueskontakt og dugpunkt, trådløs forbindelse, generel alarm, lås, ugedage for tidsprogrammer 2 Temperatur setpunkt og faktisk værdi, tid, tidsprogram, udendørs- og gulvtemperatur 3 Hjælpetekst til konfiguration 4 Driftsarter 5 Vælg setpunkter, tid og dato og andre værdiændringer, tidsprogrammer 6 Bekræft ændrede værdier, bekræft valg 7 Annullere: gå ud af aktuel parameter eller menu 8 Vælg driftsart, aktiver menu, vælg parameter Sensorknapper Sensorknapper Beskrivelse 2s: Aktiver betjening med tryk på en vilkårlig tast. Menu knap: Aktiver menu mode. Vælg driftsart. Mulige: frostbeskyttelse (ON), reduceret, normal, tidsprogram, opvarming eller afkøling. Vælg parameter (menumode). Ændr værdi. Gem værdi Bekræft OK. 10 s: Tryk på tasten i mere end 10s for at ændre tid og dato. P A 23

24 Design og funktion Sensorknapper Beskrivelse Annuller 5s: + Tilmelding Linktest. 5s: + Tastatur lås/lås op Tabel 5: Sensorknapper på trådløs rumtermostat Symboler Symboler Beskrivelse Batteri snart fladt Relativt energiforbrug Dugpunktsalarm (kun når dugpunktssensor er ON) Vindueskontakt (kun med tilbehør) Trådløst signal Tab af trådløs forbindelse Generel alarm Tastatur låst Arbejdsdage Weekend Tid og dato Tidsprogram C Aktuel temperatur Rumtemperatur Gulvtemperatur (kun IR-version) Udendørs temperatur (kun med tilbehør) Slukket (frostbeskyttelse) Reduceret temperatur Normal temperatur Tidsprogram med eksternt ur,, Tidsprogram 1, 2 eller 3 Køle mode Køle spærre Varme mode Automode: varme- og køle mode styret af Kontrolenheden. Tabel 6: Symboler på trådløs rumtermostat 24 P A

25 Design og funktion Display modes C 4 C Stand-by visning Bxxxx3 Aktiv visning Bxxxx4 Fig. 6: Display visning trådløs rumtermostat P A 25

26 Installation 5 Installation 5.1 Trådløs Kontrolenhed Information om dimensioner, se side 93, kapitel min B12184 Fig. 7: Installation trådløst Kontrolenhed NOTE Hvis der er planlagt LAN kommunikation over PowerLAN, bør der være et dobbeltstik til rådighed til tilslutning for både trådløs Kontrolenhed og PowerLAN. Type 1CY EN %RH Fig. 8: Trådløs Kontrolenhed i styretavle 26 P A

27 Installation 5.2 Trådløs rumtermostat Information om dimensioner, se side 96, kapitel Betingelser for placering Stedet hvor trådløs rumtermostat installeres skal overholde følgende betingelser: Indendørs væg Ikke i direkte sollys Ikke direkte ved siden af en indgangsdør På afstand af fugtkilder På afstand af vandsprøjt På afstand af varmekilder såsom brændeovne, varmeovne, fjernsyn eller andre elektroniske varmegivende anordninger. ~1.5 m B09522a Fig. 9: Placering af trådløs termostat Åbning af trådløs rumtermostat Hold dækslet til trådløs rumtermostat med den ene hånd. Åbn dækslet ved at sætte en 5 mm stjerne- skruetrækker i hullet, og drej. Tag dækslet af. OPMÆRKSOMHED Beskadigelse på grund af forkert åbning! Hold dækslet fast mens den trådløse rumtermostat åbnes. Brug det rigtige hul til at åbne trådløs rumtermostat med IR-sensor som vist nedenfor. Ellers beskadiges IR sensor! P A 27

28 Installation 1 4 IR 5 mm 3 2 B12170 Fig. 10: Åbning af den trådløse rumtermostat Fastgør bagplade Fastgør bagpladen fra den trådløse rumtermostat med de 2 medfølgende skruer og plugs mm 3 B12171 Fig. 11: Installation af bagplade 28 P A

29 Installation Indsæt batterier B12172 Fig. 12: Indsæt batterier. Vær opmærksom på +/- poler OPMÆRKSOMHED Mulig funktionsfejl af sensorknapperne! Efter at batterierne er indsat bliver sensorknapperne automatisk kalibreret i forhold til overfladen. Rør ikke ved sensorknapperne når batterierne indsættes. Læg ikke sensorkanpperne ned imod f.eks. en bordplade. Hvis en sensorknap ikke virker korrekt, fjernes et batteri og indsættes igen. Luk trådløs rumtermostat 1 2 click B12173 Fig. 13: Luk den trådløse rumtermostat P A 29

30 Installation 5.3 Trådløs rumtermostat med 230 V tilslutning FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Beskadigelse af isolering eller enkeltdele kan være livsfarligt. Hvis isoleringen er beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet, skal der slukkes for strømmen og sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller fjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. Åbn dækslet på den trådløse rumtermostat. Se side 28. Fastgør bagpladen fra den trådløse rumtermostat med de 2 medfølgende skruer og plugs. Ledningen kan være afsluttet i en dåse eller komme direkte ud af væggen mm 4 Fig. 14: Installation af bagplade 30 P A

31 Installation Tilslut den trådløse rumtermostat. 230 V~ N 1 L 2 Fig. 15: Tilslutning af 230V til trådløs rumtermostat Luk dækslet på den trådløse rumtermostat. Se side 29. P A 31

32 Elektriske tilslutninger 6 Elektriske tilslutninger 6.1 Sikkerhed FARE Fare for elektrisk stød! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Beskadigelse af isolering eller enkeltdele kan være livsfarligt. Hvis isoleringen er beskadiget, skal der øjeblikkeligt slukkes for strømmen og sørges for reparation. Kun en uddannet elektriker bør udføre arbejde på det elektriske system. Inden der foretages eventuelt arbejde på systemet, skal der slukkes for strømmen og sikres mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Sikringer bør aldrig kortsluttes eller fjernes. Når der skiftes sikringer skal de efterses for korrekte strømstyrkespecifikationer. Strømførende dele bør holdes fri for fugtighed og støv. Fugtighed og støv kan forårsage kortslutning. 32 P A

33 Elektriske tilslutninger 6.2 Trådløs Kontrolenhed Oversigt over klemmer Fuse System Master Zone Pump C/O Out Power Cool % rh NO CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 2A T c/o in 230 V 230V TB c/o out 230V eco c/o in %H systemc/o in CHc/o1 out eco CH 2c/o in CH%H 3 CH 4 system c/o in CH 5 c/o out CHeco 6 c/och in 7 %H CH 8 system 2A T + B A 230 V TB 230V 230V 24V 24V 2A T 24V 24V 24V 24V + B A 230 V TB 230V 230V 24V 24V 24V 24V 24V 24V + B A CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V V 24V 24V 24V 2A T c/o in 230 V TB 230V c/o out 230V eco c/o in %H system + B A 24V CH 1 24V CH 2 CH 3 CH 4 24V 24V 24V 24V V 24V CH 5 CH 6 CH 7 CH CH 9 CH 10 CH 11 CH A10660a Fig. 16: Klemmer Elektriske tilslutninger Afmonter dækslet Afmonter dækslet som vist nedenfor. 1 click B12185 Fig. 17: Tag dækslet af P A 33

34 Elektriske tilslutninger Tilslut transformer Tilslut transformeren til 24 V input terminaler. OPMÆRKSOMHED Fejlfunktion på grund af forkert tilslutning! Forkert tilslutning kan forårsage fejlfunktion på systemet. Hver enkelt trådløs Kontrolenhed skal have sin egen separate transformer! 24V B12186 Fig. 18: Tilsluning af transformer BEMÆRK 24 V output anvendes kun som støttestrøm til en dugpunktssensor eller som strømsignal til TB input (temperatur begrænsning). 34 P A

35 Elektriske tilslutninger FARE Fare for elektrisk stød ved terminalerne 1 til 6! Kontakt med strømførende dele er livsfarligt. Sluk for strømtilførslen og beskyt mod genindkobling. Tjek at der ikke er strøm på! Tilslut ledninger Tryk ned på terminalens kontaktben med en skruetrækker i passende størrelse Samtidig sættes ledningen i terminalåbningen. Slip kontaktbenet. Tryk ledningen ind i den tilsvarende spændingsaflastning. 230 V AC 1 c/o in 230 V TB 230V c/o out 230V B12187a Fig. 19: Tilslut ledninger Tilslut 230 V pumpe Tilslut pumpen til terminaler 03 og 04. (fase eller nul) Mærkespænding: 230 V, 4 A, 1 A induktiv omskiftelig N L B12188 Fig. 20: Tilslutning af pumpe, 230 V BEMÆRK For energibesparelse og efter behov, frigives pumpekommando først efter 2 sekunder i enhver indstilling. P A 35

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15 POWERMAX PRO Fuldt overvåget trådløst alarmsystem Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 4.4.6 Alarm-annullering... 15 1. INTRODUKTION... 3 4.4.7 Hurtig tilkobling... 15 2. SPECIFIKATIONER... 3 4.4.8

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere