PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PKIR og PKIS brand- og røgspjæld"

Transkript

1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S CPD CPR CPD CPR Bestillingskoder PKIR- Brandmodstandsevne 3G* eller EI60S, EI90S, EI120S Dimensioner ødn Eksempler på bestillingskoder: Runde brand- og røgspjæld, dimensioner DN > ø400 mm, eksempel: PKIR-EI90S DV9-T Runde brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI90S, diameter ø1000 mm, med 24 V spjældmotor og brandtermostat. Aktivering, type Brandmodstandsevne Dimensioner Aktivering, type DV7-T, DV9-T, DV9-T-SR PKIS- 3G* eller EI90S, EI120S W H DV7-T, DV9-T, DV9-T-SR Firkantede brand- og røgspjæld, dimensioner W > 800 mm og / eller H > 600 mm, eksempel: PKIS-EI120S x DV9-T Firkantede brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI120S, dimensioner bredde x højde = 1600 x 1000 mm, med 24 V spjældmotor og brandtermostat. Runde brand- og røgspjæld 3G, dimensioner DN < ø400 mm, eksempel: PKIR-3G DV9-T Runde brand- og røgspjæld, diameter ø400 mm, med 24 V spjældmotor og brandtermostat. Firkantede brand- og røgspjæld 3G, dimensioner W < 800 mm og H < 600 mm, eksempel: PKIS-3G x DV9-T Firkantede brand- og røgspjæld, dimensioner bredde x højde = 800 x 600 mm, med 24 V spjældmotor og brandtermostat. * 3G = Brand- og røgspjæld af 3. generation (dimensioner DN < ø400 mm, W < 800 mm og H < 600 mm) hvor brandmodstandsevnen afhænger af installationsmetoden, som vist i Tab.1 og 2. E = Integritet, I = Termisk isolering, S = Tæthed

2 2 Brand- og røgspjæld Beskrivelse Et brand- og røgspjæld har til formål at hindre brand- og røgspredning mellem brandsektioner eller tilsvarende brandmæssige enheder via kanalsystemet. Alle brandog røgspjæld er som standard designet og godkendt i overensstemmelse med testkriterierne i henhold til EN PKIR og PKIS brand- og røgspjæld er konstrueret for installation som vist på fig. 8, 9 og 10. Installationen er beskrevet i Vejledning til installation, drift og inspektion af brand- og røgspjæld PP-28. Brand- og røgspjæld med spjældmotor Alle brand- og røgspjæld leveres med en springreturn spjældmotor, der lukker spjældet efter signal fra brandsikringsautomatik eller ved aktivering af den indbyggede brandtermostat. Hvis den omgivende temperatur forbliver eller overstiger 72 C, vil brandtermostaten afbryde spjældmotorens kredsløb, og spring-return motoren vil lukke spjældet indenfor 20 sekunder. Dimension område mm 1 2 Inspektionsåbning implementeret med Alternativ inspektionsåbning DN ø160 Aftagelig aktiveringsmekanisme - ø160 < DN ø400 Aftagelig aktiveringsmekanisme Inspektionslåg ø400 < DN ø1000 Inspektionslåg * - W 150 and H 150 Aftagelig aktiveringsmekanisme - W > 150 or H > 150 Aftagelig aktiveringsmekanisme Inspektionslåg Bemærk: * Disse dimensioner har ikke aftagelig aktiveringsmekanisme. 3 Ekstra inspektionsåbning Hvis ønsket Tæthed på brand- og røgspjældets spjældblad og hus Alle runde og firkantede spjæld har tæthed på spjældblad/ -hus i klasse 3/C i henhold til EN Tilbehør til brand- og røgspjæld PKIR og PKIS PRR og PRS - Afdækningsplader IKRR, IKRS og IKSS - Installationsramme Design Brand- og røgspjæld er opbygget af et hus i galvaniseret stålplade med et spjældblad af asbestfrit kalciumsilikat. Spjældbladet har en brandpassiv tætning (en gummiliste, som forhindrer gennemtrængning af røg) og en branda k tiv tætning (en ekspanderende brandpasta, som forhindrer gennemtrængning af røg og varmeoverførsel ved brand). 4 5 Fig. 1: Komponenter i runde brand- og røgspjæld Anvendte materialer 3 Produktet indeholder galvaniseret stålplade, kalciumsilikatplade, brandsikker kulstof glasfiber, polyuretan skum og ethylen-propylen gummi. Produktet indeholder ikke nogen farlige stoffer. Tilslutning af elektriske dele Tilslutning af spjældets elektriske dele er vist i Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld. Inspektionsåbninger Alle runde og firkantede spjæld har en inspektionsåbning med dæksel. På firkantede spjæld W > 800 mm og/eller H > 600 mm skal spjældmotoren demonteres for adgang til inspektionsåbningen. Fig. 2: Komponenter i firkantede brand- og røgspjæld Spjældkomponenter: 1. Spjældblad 2. Spjældhus 3. Spjældmotor 4. Inspektionsåbning 5. Brandtermostat

3 Brand- og røgspjæld ø6, ø6,2 max. 170 max. 155 ød R ,8 11,8 L= L= R 2 B H (B+40) (H+40) Fig. 3: Dimensioner på runde brand- og røgspjæld PKIR-3G med spjældmotor, nominel diameter ø mm. Fig. 4: Dimensioner på firkantede brand- og røgspjæld PKIS-3G med spjældmotor, nominel dimension 100 x 100 mm til 800 x 600 mm. 199 (EI60S) 203 (EI90S, EI120S) 122 ø6, ø6,2 100 ød R R 2 L (tab.) 180 R R 2 B H L=400 (B+80) (H+80) Fig. 5: Dimensioner på runde brand- og røgspjæld PKIR med spjældmotor, nominel diameter ø-1000 mm. Fig. 6: Dimensioner på firkantede brand- og røgspjæld PKIS med spjældmotor, nominel dimension W > 800 mm og/eller H > 600 mm op til 1600 x 1000 mm.

4 4 Brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne Runde brand- og røgspjæld PKIR-3G, PKIR-EI30S&E60S, -EI60S, -EI90S og -EI120S Runde brand- og røgspjæld er godkendt i henhold til EN 15650, testet i henhold til EN og klassificeret i henhold til EN Navn Certifikat Aktiveringsmekanisme Dimension område (mm) Installation 1) Støbt/muret væg Let væg Loft/dæk Brandmodstandsevne Testet ved undertryk (Pa) Brandisolering, afdækningsplader PKIR-3G CPR DV7-T DV9-T DV9-T-SR ø 100 up to 400 Installationsramme EI60 På væg/skakt Væk fra væg - Brandisolering, afdækningsplader Installationsramme EI90 På væg/skakt Væk fra væg - Installationsramme EI120 PKIR- EI30S og E60S PKIR-EI60S PKIR-EI90S PKIR-EI120S CPD DV7-T DV9-T DV9-T-SR ø op til 630 ø op til 1000 ø op til ) / brandisolering afdækningsplader - - / brandisolering afdækningsplader / brandisolering afdækningsplader / brandisolering afdækningsplader EI30 EI EI EI ) EI I HENHOLD TIL EN SKAL HVERT BRAND- OG RØGSPJÆLD INSTALLERES SOM ANGIVET I INSTALLATIONVEJLEDNINGEN, DER LEVERES AF PRODUCENTEN! Tab. 1: Brandmodstandsevne, dimensionsområder, type af aktiveringsmekanisme og tilladt installationsmetode på runde brand- og røgspjæld. Bemærkninger: 1. Væggene skal have en struktur og en brandmodstandsevne lig med eller bedre end angivet i tabel 3-5 i EN Nominelle diametre større end ø800 mm i indstøbt dæk installation, lodret kun på støbt/muret væg og brandisolering eller indstøbt installation med afdækningsplader.

5 Brand- og røgspjæld 5 Firkantede brand- og røgspjæld PKIS-3G, PKIS-EI60S, -EI90S og -EI120S Firkantede brand- og røgspjæld er godkendt i henhold til EN 15650, testet i henhold til EN og klassificeret i henhold til EN Navn Certifikat Aktiveringsmekanisme Dimension område (mm) Installation 1) Støbt/muret væg Let væg Loft/dæk Brandmodstandsevne Testet ved undertryk (Pa) Brandisolering, afdækningsplader PKIS-3G CPR DV7-T DV9-T DV9-T-SR op til Installationsramme EI60 På væg/skakt Væk fra væg - Brandisolering, afdækningsplader Installationsramme EI90 På væg/skakt Væk fra væg - Installationsramme EI120 PKIS-EI90S PKIS-EI120S CPD DV7-T DV9-T DV9-T-SR W > 800 mm og/eller H > 600 mm op til ) op til ) / brandisolering afdækningsplader EI90 EI I HENHOLD TIL EN SKAL HVERT BRAND- OG RØGSPJÆLD INSTALLERES SOM ANGIVET I INSTALLATIONVEJLEDNINGEN, DER LEVERES AF PRODUCENTEN! Tab. 2: Brandmodstandsevne, dimensionsområder, type af aktiveringsmekanisme og tilladt installationsmetode firkantede brand- og røgspjæld Bemærkninger: 1. Væggene skal have en struktur og en brandmodstandsevne lig med eller bedre end angivet i tabel 3-5 i EN Med understøttende konstruktion. 3. Støbt/muret væg og loft.

6 6 Brand- og røgspjæld Dimensioner Runde brand- og røgspjæld PKIR-3G, PKIR-EI30S og E60S, -EI60S, -EI90S og -EI120S DN ød L Vægt m R 1 R 2 mm kg mm ,5 4, ,5 4, ,5 4, , , ,5 5, ,5 7,1-31, ,5 9, ,0 19, ,0 25, ,0 29, ,0 35, ,0 41, ,0 48, Tab. 3: Vægte på runde brand- og røgspjæld med spjældmotor, og overhæng på helt åbent spjældblad Bemærkninger: R 1 og R 2 = Overhæng på helt åbent spjældblad inkl. tætninger m.v. = PKIR-3G brand- og røgspjæld med længde 435 mm = Øvrige PKIR brand og røgspjæld

7 Brand- og røgspjæld 7 Firkantede brand- og røgspjæld PKIS-3G, PKIS-EI60S, -EI90S og -EI120S H mm Bredde (aksellængde) mm ,2 4,6 5,1 5,5 6,0 6,4 6,9 7,4 7,8 8,3 8,8 9,2 9,7 10,1 10, ,6 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 7,7 8,3 8,8 9,3 9,9 10,4 10,9 11,4 11, ,1 5,7 6,2 6,8 7,4 8,0 8,6 9,2 9,8 10,4 11,0 11,6 12,2 12,7 13, ,2 6,8 7,5 8,1 8,8 9,4 10,2 10,8 11,5 12,1 12,8 13,4 14,1 14, ,7 7,4 8,1 8,8 9,6 10,3 11,1 11,8 12,5 13,2 13,9 14,6 15,4 16, ,0 8,8 9,6 10,3 11,1 12,0 12,8 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17, ,6 9,4 10,3 11,1 12,0 12,9 13,7 14,6 15,4 16,3 17,1 18,0 18, ,1 11,0 11,9 12,8 13,8 14,7 15,6 16,5 17,5 18,4 19,3 20,2 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7 18,6 19,6 20,6 21, ,4 13,5 14,5 15,6 16,7 17,7 18,8 19,8 20,9 21,9 22, ,1 14,2 15,4 16,5 17,7 18,8 19,9 21,0 22,1 23,2 24, ,6 26,0 27,2 28,4 31,2 36,5 38,3 39,2 42,5 43, ,9 27,0 29,2 31,4 34,4 37,4 40,3 42,1 44,4 46, ,0 32,1 33,3 34,5 37,9 42,0 43,5 46,5 48, ,0 34,3 36,7 39,1 41,5 46,5 46,4 48,8 51, ,0 38,9 41,2 43,3 47,5 48,5 50,6 53, ,5 40,1 42,7 45,5 48,1 50,8 53,4 56, ,7 44,6 47,6 51,7 53,0 55,7 58, ,5 46,5 49,4 55,1 55,2 58,2 61,1 m kg H mm Bredde (aksellængde) mm ,2 22,8 24,5 26,1 28,0 29,8 33,5 34,8 35,5 36,2 36,9 37,6 38,3 39, ,0 25,1 26,2 27,3 29,2 31,1 34,9 35,6 36,3 37,0 37,7 38,4 39,1 39, ,5 27,7 29,0 30,2 31,5 32,7 35,2 36,1 37,3 38,5 39,7 40,9 42,1 43, ,1 30,4 31,8 33,1 35,4 37,7 39,7 40,4 41,1 41,8 43,5 45,9 48,3 50, ,4 34,9 36,4 37,9 39,4 40,9 42,7 43,8 44,9 46,0 47,1 49,7 52,3 52,7 54,2 55, ,1 37,6 39,2 40,7 42, ,4 47,1 47,8 48,5 49,2 53,5 57,8 56,7 58,3 59,9 38,5 40,2 42,0 43,7 45,4 47,1 49,5 50,7 51,9 53,1 54,3 57,4 60,5 60,9 61,1 61, , ,8 46,6 48,5 50,3 52, ,1 56,2 57,3 61,3 65, ,9 68, ,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,4 56,8 57,3 57,8 58,3 58,8 65,1 70,3 71,1 72,0 72, ,4 47,3 50,2 53,1 55,5 57,8 62,5 64,9 67,2 69,6 71,9 72,8 73,5 74,2 76,1 77, ,6 50,8 53,1 55,3 57,5 59,6 62, ,2 66,4 67,6 72,8 75,3 77,1 79,3 81, ,3 52,9 55,5 58,1 61,0 63,8 69,5 72,4 75,2 76,6 75,0 77,5 80,0 81,1 83,3 85, ,8 56,2 58, ,4 65,8 69,0 70,7 72,4 74,1 75,8 78,5 81,2 85,3 87,7 90, ,9 58,5 61,1 63,7 66,1 68,4 73,1 75,5 77,8 80,2 82,5 84,9 87,2 89,2 92,0 94, ,0 61,6 64,2 66,8 69,5 72,2 75,0 77,5 80,0 82,5 85,0 88,3 91,6 93,6 96, ,5 63,4 66,3 69,2 72,3 75,4 77,8 79,0 80,2 81,4 82,6 83,8 85,0 97,5 100,4 103, ,0 66,9 69,8 72,7 75,6 78,5 81,3 84,3 87,3 90,3 93,3 95,3 97,3 101,8 104,7 107,6 m kg Tab. 4: Vægte på firkantede brand- og røgspjæld med spjældmotor = PKIS-3G brand- og røgspjæld med længde 325 mm = Øvrige PKIS brand- og røgspjæld med længde 400 mm = Produceres ikke

8 8 Brand- og røgspjæld R 1 R 2 H EI60/90/120S; W 800 mm EI60/90/120S; W > 800 EI60/90/120S; W 800 mm EI60/90/120S; W > 800 (mm) , , , , , , ,5-157, ,5-182, , , Tab. 6: Overhæng på helt åbent spjældblad på firkantede brand- og røgspjæld Bemærk: R 1 og R 2 = Overhæng på helt åbent spjældblad inkl. tætninger m.v. Spjældmotor Aktivering Type Spænding Beskrivelse DV7-T 230 V AC Spjældmotor med spring-return og mikrokontakter Brandtermostat 72 C BELIMO BLF - BF DV9-T 24 V Spjældmotor med spring-return og mikrokontakter Brandtermostat 72 C DV9-T-SR 24 V Modulerende spjældmotor med spring-return og mikrokontakter. Styresignal 0-10 V. Brandtermostat 72 C Tab. 5: Oversigt over aktiveringssystemer Aktivering af spjæld Brand- og røgspjæld med spjældmotor DV7-T: Spjæld med spring-return spjældmotor (230 V AC) med mikrokontakter og brandtermostat. DV9-T: Spjæld med spring-return spjældmotor (24 V) med mikrokontakter og brandtermostat. DV9-T-SR: Spjæld med modulerende spring-return spjældmotor (24 V) med mikrokontakter og brandtermostat. Giver mulighed for regulering af spjældstillingen.

9 Brand- og røgspjæld 9 Tryktab og lydeffektniveau Tryktab - p s (Pa) ø100 Spjældstilling 45 (Gælder for DV9-T-SR) ø db(a) ø db(a) Helt åbent spjæld db(a) ø400 ø450 ø1000 Tryktab - p s (Pa) db(a) db(a) Spjældstilling 45 (Gælder for DV9-T-SR) db(a) Helt åbent spjæld Kanalhastighed - v (m s -1 ) Kanalhastighed - v (m s -1 ) Diagram 1: Tryktab og lydeffektniveau - PKIR Diagram 2: Tryktab og lydeffektniveau - PKIS Tekniske data Holdbarhedstest Testet undertryk Sikkerhedsposition cyklusser styret af spjældmotor, uden ændring af de krævede egenskaber cyklusser, modulerende 300/ Pa, afhængig af installationsmetoden Lukket Mulig installation Vertikal/horisontal, støbt-muret væg/let væg, indstøbt/brandisolering (se klassifikationen i Tab. 1 og 2) Luftretning Tilladt lufthastighed Side beskyttet fra ilden Lukke-temperatur Lukketid Valgfri Maks. 12 m/s Valgfri 72 C standard ved hjælp af fjederen, efter afbrydelse af strømmen i brandtermostaten < 20 sekunder Omgivelsestemperatur C Gentaget åbning Indikator lukket/åben Miljømæssig egnethed Inspektionsmulighed Vedligeholdelse Tilladt trykdifferens Det er muligt at åbne spjældet manuelt i kold tilstand Spjældmotoren har indbyggede mikrokontakter (DV7-T, DV9-T, DV9-T-SR) Kun indendørs miljø Ved at fjerne spjældmotoren, eller åbne inspektionsdækslet Ikke påkrævet 1800 Pa Spjældblad, tæthed Klasse 3 i henhold til EN 1751 Spjældhus, tæthed Klasse C i henhold til EN 1751 Modulerende spjældmotor Kan indstilles til enhver position når bladet åbnes, se DV9-T-SR

10 10 Brand- og røgspjæld Tilbehør Afdækningsplader Bestillingskode Bestillingskode for afdækningsplader til runde spjæld: PRR-DN DN = Nominel diameter (mm) Bestillingskode for afdækningsplader til firkantede spjæld: PRS-W H W = Nominel bredde (mm), H = Nominel højde (mm) Afdækningspladerne er beregnet til brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI60S og EI90S til alle godkendte vægge og dæk/lofter. Ved brandisoleret installation er pladerne obligatoriske. Leveres i sæt af 8 afdækningsplader fremstillet af kalciumsilikat plader. Der er 4 plader til forsiden og 4 plader til bagsiden. Ved installationen skal Vejledning til installation, drift og inspektion af brand- og røgspjæld, PP-28 følges.

11 Brand- og røgspjæld 11 Installationsramme Installationsrammer leveres kun til PKIR-3G og PKIS-3G og er altid monteret på spjældet. DN W 1 W 2 ød 1 (mm) Bestillingskoder Bestillingskode for installationsramme med rund indbygningsstuds for runde brand- og røgspjæld: IKRR-DN DN = Nominel diameter (mm) Tab. 7: Dimensioner på installationsramme Bestillingskode for installationsramme med firkantet indbygningsstuds for runde brand- og røgspjæld: IKRS-DN DN = Nominel diameter (mm) Bestillingskode for installationsramme med firkantet indbygningsstuds for firkantede brand- og røgspjæld: IKSS-W H W = Bredde (mm), H = Højde (mm) ~150 ø6,2 ~150 ø6,2 ~150 ø6,2 W 1 W 1 ødn - 2,5 ød 1 ødn - 2,5 W 2 W 2 95 W 1 W 1 (W+88) (H+88) W H (W+250) (H+250) Fig. 7: : Installationsramme (IKRR, IKRS og IKSS9)

12 12 Brand- og røgspjæld Installation, drift, inspektion og vedligeholdelse Brand- og røgspjæld skal installeres, betjenes og inspiceres som beskrevet i Vejledning til installation, drift og inspektion af brand- og røgspjæld PP-28. Alle brand- og røgspjæld fra Systemair er vedligeholdelsesfrie. Metoder til installation i let væg eller støbt/muret væg Vedr. detaljer se Vejledning til installation, drift og inspektion af brand- og røgspjæld PP-28. installation Er beregnet for installation af brand- og røgspjæld med alle brandmodstandsevner til alle godkendte vægge og dæk den støbt/murede- eller lette væg eller loft/dæk med brandmodstandsevne lig med eller bedre end angivet i tabel 3-5 i EN Det er nødvendigt at forberede åbningen, at placere spjældet midt i åbningen ved hjælp af beslaget på spjældet, og at fylde åbningen mellem spjæld og væg med gipsmørtel eller beton. ødn ødn+80 ødn+100 W H (W+120) (H+120) 185 S PKIR PKIS Fig. 8: installation af brand- og røgspjæld i væg Installation med brandisolering og afdækningsplader Er beregnet for installation af brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI60S og EI90S til alle godkendte vægge den støbt/murede eller lette væg eller loft/dæk med brandmodstandsevne lig med eller bedre end angivet i tabel 3-5 i EN Det er nødvendig at forberede åbningen, at placere spjældet midt i åbningen ved hjælp af beslaget på spjældet, at samle afdækningspladerne på ophængssiden, at fylde åbningen mellem afdækningsplader, spjæld og væg med mineraluld (brandisolering A2, s1-do), at samle afdækningspladerne på den anden side, og at fylde åbningerne mellem afdækningsplader, væg/dæk og spjæld med brandhæmmende fugemasse. 20 ødn ødn+120 ød2 W H (W+120) (H+120) S PKIR PKIS Fig. 9: Brandisoleret installation af brand- og røgspjæld i væg

13 Brand- og røgspjæld 13 Hurtig installation med installationsramme Er beregnet for installation af brand- og røgspjæld til alle godkendte vægge og dæk med brandmodstandsevne lig med eller bedre end angivet i tabel 3-5 i EN Det er nødvendigt at forberede åbningen, at indsætte spjældet med installationsrammen i åbningen og at montere pladen på væggen eller dækket. ødn ød1 W H (W+120) (H+120) 185 S PKIR PKIS Fig. 10: Hurtig installation i væg af brand- og røgspjæld med installationsramme Installation på væg Er beregnet for installation af brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI60S og EI90S til alle godkendte vægge og dæk med brandmodstandsevne lig med eller bedre end angivet i tabel 3-5 i EN Det er nødvendigt at forberede åbningen, at installere kanalen i væggen, at fastgøre spjældet på væggen og at brandisolere kanalen fra væggen og ud til spjældbladet. ødn ødn+120 W H (W+120) (H+120) L 1 S PKIR PKIS Fig. 11: Installation af brand- og røgspjæld på væg

14 14 Brand- og røgspjæld Installation væk fra væg Er beregnet for installation af brand- og røgspjæld med brandmodstandsevne EI60S og EI90S til alle godkendte vægge og dæk med brandmodstandsevne lig med eller bedre end angivet i tabel 3-5 i EN Det er nødvendig at forberede åbningen, at installere kanalen i væggen, at fastgøre spjældet på kanalen og at brandisolere kanalen fra væggen og ud til spjældbladet. ødn ødn+120 W H (W+120) (H+120) L S PKIR 150 L PKIS Fig. 12: Installation af brand- og røgspjæld væk fra væg Driftsforhold Brand- og røgspjældene kan installeres i systemer med driftstemperaturer som angivet i Tab. 8. Aktivering Type Temperatur for lukning af spjæld Tilladt temperatur i kanalen og omgivelserne DV7-T, DV9-T, DV9-T-SR Standard 72 C -10 til +62 C Tab. 8: Installation Aktive brandtætninger må ikke blive udsat for direkte kontakt med vand. Maksimum lufthastighed er 12 m/s med ren luft uden mekanisk eller kemisk forurening, ensartet lufthastighed uden kondensering eller isdannelse. Maksimum tilladt trykdifference før og efter spjældbladet er 1800 Pa. Hvis højere temperatur er nødvendig i installationen, spørg producenten og angiv det i ordren. Brand- og røgspjældene er beregnet for horisontal eller vertikal aksel på spjældbladet. Transport og opbevaring Brand- og røgspjæld skal transporteres emballeret på paller eller i kasser. Under transporten skal spjældet beskyttes mod beskadigelse og vejret. Spjældbladet skal være i lukket stilling. Det anbefales at opbevare produktet på et lukket, tørt sted, hvor temperaturen er mellem -10 og + 50 C. Temperaturen må ikke overstige 62 C på noget tidspunkt under transport, opbevaring og drift. Tillæg Afvigelser fra de beskrevne tekniske specifikationer og vilkår skal meddeles producenten. Vi forbeholder os retten til ændringer på produktet uden forudgående meddelelse, forudsat at ændringerne ikke har nogen indflydelse på produktets kvalitet og opgivne parametre. Information om alle produkter kan findes på www. systemair.dk.

15 Brand- og røgspjæld 15 Systemair brand- og røgspjæld for eksplosionssikker udførelse EX 112/-G11B Atex cerftificeret Runde brand- og røgspjæld: PK12-Ex-R Firkantede brand- og røgspjæld: PK12-Ex-S Systemair brand- og røgspjæld i rustfrit stål samt rustfrit syrefast stål Runde brand- og røgspjæld: PKIR-3G og PKIR (rustfrit stål) Firkantede brand- og røgspjæld: PKIS-3G og PKIS (rustfrit stål) CPD For yderligere teknisk information kontakt Systemair på PKIR_PKIS_3G_Teknisk_manual_02_2014

PKIR, PKIR3G, PKIS, PKIS3G og PKIS3GA brand- og røgspjæld

PKIR, PKIR3G, PKIS, PKIS3G og PKIS3GA brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR, PKIR3G, PKIS, PKIS3G og PKIS3GA brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S og EI90S 1396 - CPD

Læs mere

DKIR1, DKIS1. Systemair røgkontrolspjæld. Bestillingskoder. Beskrivelse. Design. DKIR1 & DKIS1 Røgkontrolspjæld 1 / 6. i <-> o) S1500C 10000

DKIR1, DKIS1. Systemair røgkontrolspjæld. Bestillingskoder. Beskrivelse. Design. DKIR1 & DKIS1 Røgkontrolspjæld 1 / 6. i <-> o) S1500C 10000 DKIR1, DKIS1 Systemair røgkontrolspjæld DKIR1 & DKIS1 Røgkontrolspjæld 1 / 6 Modstandsklasse E 600 i o) S500C 10000 AA single (enkelt brandafsnit), E 600 i o) S1500C 10000 AA single (enkelt brandafsnit)

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosive områder

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosive områder Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosive områder 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0076 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0077 Rund - PKIR3G / PKIR EI30 / EI60 / EI90 / EI0 / EI80 & EKIR EI30 &E60

Læs mere

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosive områder

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosive områder Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosive områder 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0076 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0077 Rund Firkantet - PKIR3G / PKIR EI30S / EI60S / EI90S / EI0S / EI80S &

Læs mere

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosionsfarlige områder

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosionsfarlige områder Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosionsfarlige områder 96 - CPD - 006 96 - CPR - 0076 96 - CPD - 006 96 - CPR - 0077 Rund PKIRG / PKIR EI60S / PKIR EI90S / EKIR EI60S Firkantet PKISG

Læs mere

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION Røgkontrolspjæld 196 - CPD - 0058 Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION ALLE RØGKONTROLSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE VEJLEDNING! / 8 PP-5_016_06 DKIR1

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 Generelt Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPR-E-1 bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg

Læs mere

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosionsfarlige områder

Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosionsfarlige områder Brand- og røgspjæld og brand- og røgspjæld for eksplosionsfarlige områder 396 - CPR - 0076 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0077 Rund - PKIR3G/EKIR Firkantet - PKIS3G / PKIS-EI90S For eksplosive områder: Rund

Læs mere

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler Opfylder kravene til et RES-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io)

Læs mere

Brand- og røgspjæld. Røgspjæld og røgevakueringsspjæld

Brand- og røgspjæld. Røgspjæld og røgevakueringsspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Brand- og røgspjæld Røgspjæld og røgevakueringsspjæld Brand- og røgspjæld Røgspjæld og røgevakueringsspjæld

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk

røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk lindab ventilation Brandog røgspjæld Halton brand- og røgspjæld Ret til ændringer forbeholdes. Find senest opdaterede materiale på www.lindab.dk 22.07.10 / WJA Brand og røgspjæld forkortelse jvf beskrivelse

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

ETCE Brand- og røgspjæld

ETCE Brand- og røgspjæld ETCE Brand- og røgspjæld ETCE Brand- og røgspjæld er CE-mærket iht. EN15650:2010 og testet i henhold til DS/EN 1366-2. ETCE Brand- og røgspjæld opfylder kravene til brandklasse EI60 S/EI120 S. Spjældhuset

Læs mere

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S

Brandspjæld KH-KWP-O-E KH-KWP-O-S OPFYLDER KRAVENE EFTER STANDARDER: Certificeret i henhold til PN-EN 15650 (ventilation for bygninger - brandspjæld). Klassificeret i henhold til PN-EN 13501-3 (Brand klassifikation af konstruktion produkter

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode ETPR-EI-1 ETPR-E-1 Røgspjæld og ETPR-EI-2 samt Brand-/røgspjæld Flamme og røgspjæld ETPR-EI-1 Det runde brandspjæld ETPR-EI-1 leveres motoriseret og med termosikring. Spjældet er beregnet til montering

Læs mere

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS)

INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) INDHOLD: Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme- og røgspjæld (FRS) Flamme og røgspjæld til røgventilerede systemer. Generelt Røgspjæld (RS) Et uisoleret spjæld, som sikrer mod spredning af røg. Spjældet har

Læs mere

Brandspjæld FDE Til runde kanaler

Brandspjæld FDE Til runde kanaler Til runde kanaler Typegodkendt brandspjæld som opfylder kravene i henhold til EN 1366-2 and pren 13501-3 standarderne. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001. VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter,

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

PKIR3G, PKIS3G, PKIS3GA, PKIS EI90S, PKIS EI120S

PKIR3G, PKIS3G, PKIS3GA, PKIS EI90S, PKIS EI120S Datablad PKIR3G, PKIS3G, PKIS3GA, PKIS EI90S, PKIS EI120S Brandsikkerhedsprodukter 1 / 48 Brandspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S, EI120S 1396 - CPR - 0076 1396 - CPD - 0062 1396 - CPD - 0061 1396

Læs mere

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld Figur 1 Figur 2 Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPS-E bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg spreder sig i ventilationskanaler mellem

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld

ETPR-E-1 Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld ETPR-E- Røgspjæld samt Flamme-/røgspjæld Figur Røgspjæld Brand- og røgspjæld og flamme- ETPR-E- og røgspjæld bruges ETPR-E- som lukkemekanisme bruges som lukkemekanisme for at forhindre, for at forhindre,

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

FDV -Fire Valve. Halton FDV. Brandventil

FDV -Fire Valve. Halton FDV. Brandventil Halton FDV Brandventil Kombineret fraluftsventil og brandspjæld til runde kanaler Typegodkendt i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3 Brandmodstandsklasse ES120/EIS15 ved installation i lette vægge

Læs mere

INDHOLD: FDI Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

INDHOLD: FDI Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler INDHOLD: Generelt Et isoleret spjæld med brandtermostat (ca. 70 C), som sikrer mod spredning af både røg og brand. Spjældet har en brandspjældsmotor (spring-return) og er strømløs lukket. Anvendes ved

Læs mere

RØGKONTROLSPJÆLD ESAS TEKNISKE DATA

RØGKONTROLSPJÆLD ESAS TEKNISKE DATA RØGKONTROLSPJÆLD ESAS TEKNISKE DATA 2 Røgkontrolspjæld ESAS Det rektangulære røgkontrolspjæld ESAS er specielt designet til brug som åbnings- eller lukkespjæld til bortledning af røg i forbindelse med

Læs mere

Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH45 WH45 Brandspjæld www.air2trust.com Indeks OVERSIGT 4 Primære egenskaber 5 Udførte tests 6 Komponentliste 7 Versioner og tilbehør 8 Aktuator & tilbehør 9 Motortilslutningsdiagrammer

Læs mere

PKIR & PKIS brandspjæld

PKIR & PKIS brandspjæld Brandsikkerhedsprodukter PKIR & PKIS brandspjæld Brugervejledning 2/88 Brugervejledning PKIR & PKIS 201801 Indholdsfortegnelse Advarsler..................................... 5 Installation.....................................

Læs mere

ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Side 1

ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Side 1 Beskrivelse. Brandspjæld (herefter benævnt spjæld) er et afspærringsspjæld som arbejder efter det princip at dets spjældblad lukker i ved et derved forhindrer udbredelse af flammer, varme eller røggas.

Læs mere

CR2 Cirkulært brandspjæld

CR2 Cirkulært brandspjæld CR2 Cirkulært brandspjæld Godkendt i henhold til DS/EN 1366-2 og klassificeret i henhold til EN 13501-2. Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Brandklassificering Godkendelser Dimensioner Opbevaring Montagevejledning

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Brand-/røgspjæld Fire: ETPS-EI ETPS-EI Tekniske TEKNISK data DATA Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Figur 1 ER1 Figur 2 ER3 Det rektangulære brandspjæld ETPS-EI leveres som motoriseret og med termosikring.

Læs mere

REKTANGULÆRT INDREGULERINGS- OG AFSPÆRRINGSSPJÆLD SPBA/SPCA

REKTANGULÆRT INDREGULERINGS- OG AFSPÆRRINGSSPJÆLD SPBA/SPCA AIR COMFORT AIR MANAGEMENT FW: DK 2016.10 CC REKTANGULÆRT INDREGULERINGS- OG AFSPÆRRINGSSPJÆLD SPBA/SPCA» TEKNISKE DATA SPECIFIKATIONER Lækageklasse CEN1, CEN3 og CEN4 Ikke isoleret, Isolerede blade, Isoleret

Læs mere

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Brand-/røgspjæld Fire: ETPS-EI ETPS-EI Tekniske TEKNISK data DATA Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Figur 1 ER1 Figur 2 ER3 Det rektangulære brandspjæld ETPS-EI leveres som motoriseret og med termosikring.

Læs mere

CRE60. Cirkulære brandgasspjæld, brandklasse E60S KORTE DATA

CRE60. Cirkulære brandgasspjæld, brandklasse E60S KORTE DATA Cirkulære brandgasspjæld, brandklasse E60S KORTE DATA Brandgasspjæld i brandklasse E60S med cirkulær tilslutning Brandgasspjæld installeres i ventilationskanaler. Funktionen er at forhindre spredning af

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING 023/12-DK GÆLDENE FRA: BRANDSPJÆLD OG RØGSPJÆLD FDMC, FDMC-SRD

INSTALLATIONSVEJLEDNING 023/12-DK GÆLDENE FRA: BRANDSPJÆLD OG RØGSPJÆLD FDMC, FDMC-SRD BRANDSPJÆLD OG RØGSPJÆLD FDMC, FDMC-SRD INSTALLATIONSVEJLEDNING 023/12-DK GÆLDENE FRA: 15.4.2014 Brandspjæld FDMC og røgspjæld FDMC-SRD er klassificeret: EI 60 ve ho (i o) S iht. EN 13501-3 og testet iht.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Brandsikring. af ventilationssystemer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. Brandsikring. af ventilationssystemer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Brandsikring af ventilationssystemer 2 Brandsikring DS 428.4 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

Brandspjæld ETPR. Specifikationer. Eksempel på produktkode Brandspjæld ETPR

Brandspjæld ETPR. Specifikationer. Eksempel på produktkode Brandspjæld ETPR er CE-mærket baseret på produktstandarden EN 15650:2010 og testet iht. teststandard EN 166-2. ETPR opfylder kravene i brandklasse EI S / EI 90 S. Spjældhuset opfylder kravene til lækageklasse C iht. EN

Læs mere

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Halton FDR Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, io) S Brandtestet

Læs mere

RØGKONTROLSPJÆLD ESAR TEKNISK DATA

RØGKONTROLSPJÆLD ESAR TEKNISK DATA RØGKONTROLSPJÆLD ESAR TEKNISK DATA 2 Røgkontrolspjæld ESAR Det runde røgkontrolspjæld ESAR er specielt designet til brug som åbnings- eller lukkespjæld til bortledning af røg i forbindelse med røgudluftning

Læs mere

FDT Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDT Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler FDT Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Version: 20.02.2013 Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 4. udgave( = EI 60 (ve,ho, io) S) Brandtestet efter DS/EN 1366-2 og klassificeret

Læs mere

Brandsikring. Brandsikring. af ventilationssystemer. www.brandvent.dk

Brandsikring. Brandsikring. af ventilationssystemer. www.brandvent.dk Brandsikring Brandsikring af ventilationssystemer www.brandvent.dk DS 428.3 Systemair har det komplette program af komponenter inden for brandsikring af ventilationsanlæg. I denne brochure vil der være

Læs mere

CR60 Cirkulært brandspjæld

CR60 Cirkulært brandspjæld CR60 Cirkulært brandspjæld Godkendt i henhold til DS/EN 1366-2 og klassificeret i henhold til EN 13501-2. Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse Brandklassificering Godkendelser Dimensioner Opbevaring

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brandsikring. af ventilationssystemer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brandsikring. af ventilationssystemer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brandsikring af ventilationssystemer 2 Brandsikring DS 428:4 Norm for brandtekniske foranstaltninger

Læs mere

*1MUBWH45UDA* *1MUBWH45UDA-LIND* WH45U LINDAB SAFE. TIL RUNDE KANALER WH45U Pa. Cert. nr CPR-1007 EN Installationsvejledning DANSK

*1MUBWH45UDA* *1MUBWH45UDA-LIND* WH45U LINDAB SAFE. TIL RUNDE KANALER WH45U Pa. Cert. nr CPR-1007 EN Installationsvejledning DANSK WH45U LINDAB SAFE Installationsvejledning DANSK TIL RUNDE KANALER WH45U - 500 Pa Cert. nr. 1812-CPR-1007 EN 15650 *1MUBWH45UDA* *1MUBWH45UDA-LIND* rev 16-04 rev 16-04 *1MUBWH45UDA* *1MUBWH45UDA-LIND* www.mp3-italia.it

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulering. Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250. Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT 250

EL varmeflade med. temperaturregulering. Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250. Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT 250 1 ELVF serie ELVFT serie med temperaturregulering Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT 250 2 Anvendelse: Elvarmefladerne er designet

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulering. Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250. Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT 250

EL varmeflade med. temperaturregulering. Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250. Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT 250 1 ELVF serie ELVFT serie med temperaturregulering Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT 250 2 Anvendelse: Elvarmefladerne er designet

Læs mere

CRE60. Montering. Opbevaring og håndtering. Installation

CRE60. Montering. Opbevaring og håndtering. Installation Installation 20190119 Opbevaring og håndtering Eftersom produktet er et sikkerhedsprodukt, bør det opbevares og håndteres med forsigtighed. Undgå: Kraftige stød. Kontakt med vand. Deformation af chassiset.

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Aircondition Tilbehør Systemløsninger AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne

Læs mere

ETPR-EI-1 og ETPR-EI-2 Brand- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 11/2009

ETPR-EI-1 og ETPR-EI-2 Brand- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 11/2009 ETPR-EI-1 og ETPR-EI-2 Brand- og røgspjæld onteringsanvisning, drift og vedligehold 11/2009 ETPR-EI Indhold Fire: ETPR-EI-1 og ETPR-EI-2 Drift og vedligehold af brandspjæld ETPR-EI-1 og ETPR-EI-2... 4

Læs mere

Teknisk datablad WK45 WK45 Brandspjæld EI 120S & EN 1366-2

Teknisk datablad WK45 WK45 Brandspjæld EI 120S & EN 1366-2 Teknisk datablad WK45 WK45 Brandspjæld www.air2trust.com Indeks OVERSIGT 4 Primære egenskaber 5 De nye sikkerhedskrav - udførte tests 6 Versioner og tilbehør 7 Tilgængelige størrelser 7 Fittings MONTERINGER

Læs mere

Konstant volumenstrøms-reguleringsspjæld RPK / RPK-I

Konstant volumenstrøms-reguleringsspjæld RPK / RPK-I Type RPK Type RPK-I RPK konstant-flow reguleringsspjæld er beregnet til at opretholde den ønskede volumenstrøm i udvalgte afsnit at klimaanlæg. RPK spjældene er manuelt betjent, og er fremstillet i galvaniseret

Læs mere

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC SPC SPB Spjæld af type SPB/SPC er et robust og pålideligt indregulerings- og afspærringsspjæld, der kan bruges til forskellige formål i ventilationssystemer

Læs mere

Tekniske data. Gældene fra : 15/1/2012. Brandspjæld og Røgspjæld FDMC, FDMC-SRD

Tekniske data. Gældene fra : 15/1/2012. Brandspjæld og Røgspjæld FDMC, FDMC-SRD Tekniske data Gældene fra : 5//0 Brandspjæld og Røgspjæld FDMC, FDMC-SRD I. Indhold II. Generelle oplysninger 3. Beskrivelse...3. Opbygning...4 3. Mål og vægt...5 4. Indbygning...6 5. Montageanvisninger

Læs mere

Installationsvejledning 023/12-DK. Gældene fra: Brandspjæld og Røgspjæld

Installationsvejledning 023/12-DK. Gældene fra: Brandspjæld og Røgspjæld Installationsvejledning 0/-DK Gældene fra: 5..0 Brandspjæld og Røgspjæld FDMC, FDMC-SRD Spjældtyperne FDMC, FDMC-SRD i alle varianter er klassificerede som EI 60 ve, ho (i o) S, i henhold til EN 50- og

Læs mere

Rundrørsrist. Dimensioner. Beskrivelse. Vedligeholdelse Risten demonteres fra kanalen for at opnå fri adgang til kanal.

Rundrørsrist. Dimensioner. Beskrivelse. Vedligeholdelse Risten demonteres fra kanalen for at opnå fri adgang til kanal. Dimensioner B+0 A+0 A B Beskrivelse er en rektangulær ventilationsrist med lodrette stilbare lameller for montage direkte i cirkulære kanaler. Risten kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. Risten

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

Røgevakueringsspjæld ETER TEKNISKE DATA

Røgevakueringsspjæld ETER TEKNISKE DATA Røgevakueringsspjæld ETER TEKNISKE DATA 2 Røgevakueringsspjæld ETER ETER røgevakueringsspjæld sikre en bortledning af røg under en brand. Røgevakueringsspjæld anvendes i bortledningskanaler til det fri

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Installationsvejledning 021/12-DK. Brandspjæld og Røgspjæld FDMA, FDMA-SRD

Installationsvejledning 021/12-DK. Brandspjæld og Røgspjæld FDMA, FDMA-SRD Installationsvejledning 0/-DK Brandspjæld og Røgspjæld FDMA, FDMA-SRD Brandsspjælds typerne FDMA, FDMA-SRD i alle varianter er klassificerede som EI 90 ve, ho (i 0) S, i henhold til EN 0- og afprøvet i

Læs mere

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60

Montage vejledning. AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 Montage vejledning AIR2TRUST Brand røg røgevakueringsspjæld EN 1366-2, EN 13501-3 & CE EN 15650 EI 60 EN 1366-2 Model Beskrivelse Montage muligheder Brandklasse WK45 Dimension: 200x200-1500x800mm Spjældblad

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Røgevakueringsspjæld ETES TEKNISKE DATA

Røgevakueringsspjæld ETES TEKNISKE DATA Røgevakueringsspjæld ETES TEKNISKE DATA 2 Røgevakueringsspjæld ETES ETES røgevakueringsspjæld sikre en bortledning af røg under en brand. Røgevakueringsspjæld anvendes i bortledningskanaler til det fri

Læs mere

Brandspjæld ETCE og ETCS BRUGSANVISNING FOR INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Brandspjæld ETCE og ETCS BRUGSANVISNING FOR INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Brandspjæld ETCE og ETC BRUGANVINING FOR INTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELE Brandspjæld ETCE og ETC - Brugsanvisning for installation, drift og vedligeholdelse 3 Installation Brandspjæld ETCE og ETC

Læs mere

Hjælpekontakter. Moment Motor Spring-return Styring Styresignal Y Arbejdsområde Stillingssignal (målespænding U) Spring-return

Hjælpekontakter. Moment Motor Spring-return Styring Styresignal Y Arbejdsområde Stillingssignal (målespænding U) Spring-return Teknisk datablad Modulerende spring-return motor med sikkerhedsfunktion til drejning af luftspjæld i ventilations- og klimaanlæg. Til luftspjæld op til ca. 6 m 2 Drejemoment 30 Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG1

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG1 Brand-/røgspjæld EKO- Beskrivelse Brand-/røgspjæld EKO- er et P- og CEgodkendt spjæld beregnet til brandsektionering eller som beskyttelse mod spredning af brand og røggas i ventilationsanlæg. Spjældet

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Optima-GO volumenstrømsregulator

Optima-GO volumenstrømsregulator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Optima-GO volumenstrømsregulator Brugervejledning (C) (B) (D) (A) A Udkoblingsknap B 3-cifret display,

Læs mere

Brandspjæld ETPR BRUGSANVISNING FOR INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Brandspjæld ETPR BRUGSANVISNING FOR INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Brandspjæld ETPR BRUGSANVISNING FOR INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Brandspjæld ETPR - Brugsanvisning for installation, drift og vedligeholdelse 3 Installation Brandspjæld ETPR skal installeres

Læs mere

Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm 2 Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm 2 Funktions data Moment Motor Spring-return. Hjælpekontakter. Testspænding (puls) Motor

Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm 2 Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm 2 Funktions data Moment Motor Spring-return. Hjælpekontakter. Testspænding (puls) Motor Teknisk datablad motor med sikkerhedsfunktion til drejning af luftspjæld i ventilations- og klimaanlæg. Til luftspjæld op til ca. 6 m 2 Drejemoment 30 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off 2 integrerede

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

BUCCMA ENERGY SPIRAL System Runde ventilationskanaler og fittings

BUCCMA ENERGY SPIRAL System Runde ventilationskanaler og fittings BUCCMA ENERGY SPIRAL System Runde ventilationskanaler og fittings Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i dimensioner og tekniske data på produkterne pga. deres løbende forbedringer. BUCCMA ENERGY

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Luftfordelingskomponenter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Luftfordelingskomponenter 2 Luftfordelingskomponenter Lovkrav, armaturer Brandnorm DS 428.4 Armaturer

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Halton CAR Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 C. Velegnet til opvarmning. Velegnet også til

Læs mere

FireFree B790 Brandbøsning

FireFree B790 Brandbøsning FireFree B790 Brandbøsning Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb. 10301 5705673000771 FireFree B790 Brandbøsning

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. TFSR tagventilator Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TFSR tagventilator TFSR tagventilator TFSR tagventilator. TFSR tagventilator kan åbnes helt. Tagventilator

Læs mere

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 Beskrivelse Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 er et P- og CEgodkendt spjæld beregnet til brandsektionering eller som beskyttelse mod spredning af brand og røggas i ventilationsanlæg.

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

VAV indblæsnings armatur DCKZ + ATTB

VAV indblæsnings armatur DCKZ + ATTB DCKA er et indblæsningsarmatur til behovsstyret ventilation. Armaturet opretholder en konstant lufthastighed gennem spaltenens volumenstrømmen varierer og forhindrer træk. DCKA består af armatur DCKZ og

Læs mere

ETPL-3 BRANDSPJÆLD » MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-3 BRANDSPJÆLD » MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD ETPL-3 BRANDSPJÆLD» MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETPL-3 Brandspjæld Montage-DV INDHOLD, SPECIFIKATIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...2 Forholdsregler

Læs mere

Brandspjæld. Serie FKRS-EU Testet efter EN 1366-2, i henhold til ydeevnedeklaration. Ydeevnedeklaration / FKRS-EU / 2013 / 001

Brandspjæld. Serie FKRS-EU Testet efter EN 1366-2, i henhold til ydeevnedeklaration. Ydeevnedeklaration / FKRS-EU / 2013 / 001 FKRS-EU/DE/DK/da Brandspjæld Serie FKRS-EU Testet efter EN 1366-2, i henhold til ydeevnedeklaration Ydeevnedeklaration / FKRS-EU / 2013 / 001 The art of handling air Indhold Beskrivelse Beskrivelse 2 Anvendelse

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Navn: MUB EC K DK varenr.: Version: 90 luftstrøm

Navn: MUB EC K DK varenr.: Version: 90 luftstrøm MUB 42 45EC-K-DK varenr. 32112 Document type: Product card Document date: 212-6-29 Generated by: Systemair online katalog Version: 9 luftstrøm Beskrivelse 1 % regulerbar Indbygget elektronisk motorbeskyttelse

Læs mere

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade

Rundrørsrist TRP. ØLAND A/S Luftledeplade, enkelt vertikale lameller. Riste med luftledeplade Ledeplade Frontgitter/ramme Justérbare retningslameller Frontgitter/ramme Rundrørsrist Type er en rist beregnet til, både indblæsning og udsugning. Er for indbygning i spirorørs kanaler i.h.t. måltabel

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Indblæsningsventiler LUMI

Indblæsningsventiler LUMI 1 Inblæsningsventilen er beregnet til brug i mekaniske ventilationssystemer. Den kan monteres i lofter eller på vægge. Den har et lavt støjniveau og er let at dimensionere, justere og låse uden at tage

Læs mere