Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5"

Transkript

1 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

2 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet Definition Servicevindue Øvrige forhold 2 3. Svartid Definitioner 2 4. Reaktionstider ved fejlretning Definition 2 5. Krav til løsningens servicemål Delsystem Delsystem Måling og opgørelse af servicemål 4 6. Support Indledning Servicemål Åbningstider Beskrivelse af support til NemID til erhverv Særskilte supportaftaler til NemID til erhverv 6 7. Support til tjenesteudbydere Introduktion Systemer og områder der ydes support på Systemer og områder der ikke ydes support på Sådan fungerer tjenesteudbydersupporten Kontaktinformation og åbningstid Tjenesteudbydersupportens responstid 7

3 1. Oversigt Dette dokument beskriver forhold vedrørende drift på de OCES Digital Signatur ydelser (NemID infrastrukturen) som Nets DanID leverer. Driftseffektivitet. Svartid. Reaktionstider ved fejlretning. Kategorisering af transaktioner og systemer samt servicemål. Servicemål for support 2. Driftseffektivitet 2.1 Definition Den månedlige driftseffektivitetsprocent opgøres for et delsystem således: Tilgængelig driftstid 100 Aftalt driftstid Hvor: Aftalt driftstid er opgjort til antal minutter, i en måleperiode på en kalendermåned. Tilgængelig driftstid er den aftalte driftstid minus nedetid. Nedetid opgøres til det antal minutter, hvor delsystemet ikke fungerer fejlfrit. 2.2 Servicevindue Hvis det ikke er muligt at opretholde almindelig drift på grund af fejlretning eller vedligeholdelse af systemet, skal dette ske inden for aftalte servicevinduer. Leverandøren kan maksimalt etablere følgende servicevinduer om året: Delsystem 1, jf. punkt 5.1: 12 servicevinduer af maksimalt 4 timer om året. Delsystem 2, jf. punkt 5.2: 24 servicevinduer af maksimalt 6 timer om året. Alle servicevinduer skal placeres i tidsrummet mellem kl Tid medgået til fejlretning eller vedligeholdelse inden for et aftalt servicevindue indregnes hverken i tilgængelig eller aftalt driftstid. Såfremt leverandø- 1

4 ren anvender mere tid til et servicevindue end aftalt, fragår den for meget anvendte tid dog i den tilgængelige driftstid. Kunder, der er tilmeldt Nets DanID s varslingsservice vil blive varslet om behovet for at etablere et servicevindue med minimum 2 dages varsel. 2.3 Øvrige forhold Hvis nedetid skyldes forhold, der er Nets DanID uvedkommende, f.eks. fejl i kundens eget udstyr, netværksfejl eller fejl i kommunikationslinjer, udgør den manglende tilgængelighed ikke nedetid i denne aftales forstand. Driftshindringer, som kunden er ansvarlig for samt udefra kommende forstyrrelser, som f.eks. afbrydelse af strømforsyning, lynnedslag, indbrud, brand, vandskader og lignende, medregnes ikke som nedetid. Servicevinduer eller øvrige varslede stop, der foretages med henblik på forebyggende vedligeholdelse, regnes ikke som nedetid, i det omfang, at de planlagte stop falder indenfor de nævnte tidsrammer. 3. Svartid 3.1 Definitioner Svartid måles så tæt på grænsen til NemID infrastrukturen som muligt, fra en forespørgsel og/eller aktivering af funktionalitet modtages og til den returneres derfra igen. 4. Reaktionstider ved fejlretning 4.1 Definition Reaktionstid defineres som den tid det maksimalt må tage at registrere og klassificere fejlen og tilkalde driftspersonale med den nødvendige kompetence til at påbegynde udbedring. Fejltyper er opdelt i tre kategorier, som defineret herunder. Prioritet 1-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 1 fejl, hvis det ved måling eller alarm konstateres at: En eller flere services ikke er tilgængelig. Prioritet 2-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 2 fejl, hvis det ved måling eller alarm konstateres at: En eller flere services ikke overholder servicemål Prioritet 3-fejl: En fejl skal klassificeres som en prioritet 3 fejl, hvis det ved måling eller alarm konstateres at: Den fundne fejl ikke har prioritet 1 eller 2. 2

5 For fejltyper Prioritet 1 og Prioritet 2 skal leverandøren uden unødigt ophold fortsætte afhjælpning indtil fejlen er rettet. 5. Krav til løsningens servicemål Nedenfor er opstillet de krav til servicemål, som løsningen og løsningens enkelt elementer skal overholde. De enkelte transaktioner som indgår i NemID infrastrukturen opdeles i to delsystemer, hvoraf delsystem 1 omfatter transaktioner som er nødvendige ved brugerens anvendelse af sin digitale signatur på indholdstjenester og delsystem 2 omfatter resten af de transaktioner, der er aftalt servicemålsopgørelser på. 5.1 Delsystem 1 Delsystem 1 består af følgende transaktionstyper: CRL forespørgsel via LDAP og HTTP. OCSP forespørgsel. PID/RID opslag. Brugerens anvendelse af OTP og optimeret eller multifunktionel signatur via den centrale signatur server. Servicemålene for Delsystem 1 transaktionerne er: Aftalt driftstid på 24 timer i døgnet, 365 dage om året, fraregnet udnyttede servicevinduer som beskrevet i 2.2. Månedlig driftseffektivitetsprocent på 99,9 % Svartid mindre end 1 sekunder for 90 % af transaktionerne (opfyldelsesgrad 1) og mindre end 5 sekunder for 96 % af transaktionerne (opfyldelsesgrad 2). Svartiden opgøres separat for hver enkelt transaktionstype og system på månedsbasis, og det samlede resultat sættes til minimum af de resultater, der er opnået på de enkelte tjenester. 12 servicevinduer af maksimalt 4 timer om året. Desuden skal der til delsystem 1 systemerne garanteres en reaktionstid som angivet herunder: Fejltype Reaktionstid (timer) Prioritet 1-fejl 0,25 Prioritet 2-fejl 1 Prioritet 3-fejl Delsystem 2 Delsystem 2 består af følgende transaktionstyper og systemer: Hjemmesiderne nemid.nu og Brugerens certifikatadministration for alle certifikattyper. Central manuel søgning. Søgning via LDAP. 3

6 LRA webapplikations funktionalitet. Support grænseflader relateret til Delaftale 2. Alle programmatiske grænseflader og webservices udbudt af leverandøren relateret til Delaftale 2. Servicemålene for delsystem 2 transaktioner og systemer er: Aftalt driftstid på 24 timer i døgnet, 365 dage om året, fraregnet udnyttede servicevinduer som beskrevet i 2.2. Månedlig driftseffektivitetsprocent på 99,0 % Svartid mindre end 3 sekunder for 80 % af transaktionerne (opfyldelsesgrad 1) og mindre end 15 sekunder for 96 % af transaktionerne (opfyldelsesgrad 2). Svartiden opgøres separat for hver enkelt transaktionstype og system på månedsbasis, og det samlede resultat sættes til minimum af de resultater, der er opnået på de enkelte tjenester og systemer. 24 servicevinduer af maksimalt 6 timer om året. Desuden skal der til delsystem 2 systemerne garanteres en reaktionstid som angivet herunder: Fejltype Reaktionstid (timer) Prioritet 1-fejl 1 Prioritet 2-fejl 1 Prioritet 3-fejl Måling og opgørelse af servicemål Det påhviler Nets DanID at måle og opgøre løsningens opfyldelse af servicemålene pr. den 1. i hver måned og levere en månedlig statusrapport til Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen offentliggør nøgletallene fra statusrapporten på https://www.nemid.nu/dk-da/om_nemid/aktuelt/driftsstatistik_for_nemid/ Der udarbejdes ikke kundespecifikke statusrapporter. På de i dette bilag specificerede ydelser udbetales der ikke bod til slutkunder. 4

7 6. Support 6.1 Indledning Nedenfor under pkt. 6.2 beskrives servicemål gældende for support. 6.2 Servicemål Leverandøren tilbyder følgende servicemål: Erhvervssupport Servicemål Beskrivelse 1 Telefoni 80 % af alle kald besvares inden for 300 sekunder og 100 % inden for 720 sekunder.. 2 Chat 80 % af sessionerne besvares inden for 30 sekunder og 100 % inden for 180 sekunder. 3 s 80 % af s skal være besvaret inden for 4 timer og 100 % inden for 8 timer. 4 Sagsregistrering 85 % af alle sager skal være kategoriseret i en af de på forhånd aftalte kategorier. 5 2nd line sager Sager videregivet til 2nd line skal være behandlet senest 8 timer efter sagen er videregivet. 1st line informerer brugeren om at sagen er videregivet. 6 3rd line sager Sager videregivet til 3rd line skal være behandlet senest 8 timer efter sagen er videregivet. 2nd line informerer brugeren om at sagen er videregivet. 6.3 Åbningstider Erhvervssupportens åbningstid er følgende: Hverdage fra kl til kl Lørdage, søndag og helligdage fra kl til kl og 31. december fra kl til kl Beskrivelse af support til NemID til erhverv De supportydelser der leveres via erhvervssupporten er beskrevet på se Manglende opfyldelse af aftalte servicemål for support udløser ikke reduktion. 5

8 6.5 Særskilte supportaftaler til NemID til erhverv Der kan indgås særskilt aftale om udvidet support. Servicemål og vilkår herunder evt. bestemmelser om reduktion ved manglende af opfyldelse skal aftales i denne forbindelse med udgangspunkt i modellen i bilag Support til tjenesteudbydere 7.1 Introduktion Dette afsnit beskriver indhold og omfang af den supportydelse Nets DanID tilbyder som en del af NemID Tjenesteudbyderaftalen. Servicemål angivet i dette afsnit indgår ikke i Nets DanID s øvrige opgørelser for overholdelse af servicemål. 7.2 Systemer og områder der ydes support på Nets DanID yder support for programmatiske grænseflader og webservices udbudt af Nets DanID relateret til NemID herunder: Integration via Nets DanID s tjenesteudbyderpakke (TU pakke) til Nets DanID s certifikatservices Dokumentation og eksempler i Nets DanID s tjenesteudbyderpakke Anvendelse af NemID applet PID/RID opslag OCSP forespørgsel CRL forespørgsel via LDAP og HTTP Søgning via LDAP 7.3 Systemer og områder der ikke ydes support på Der ydes ikke slutbrugersupport via tjenesteudbydersupporten, her henvises til Nets DanID s almindelige slutbrugersupport beskrevet i 6. Nets DanID udfører ikke fejlretning på systemer og komponenter lokalt hos tjenesteudbyderen. Nets DanID yder ikke support på systemer og komponenter hos tjenesteudbyderen, når det er problemer med disse, der er årsagen til manglende integration til Nets DanIDs programmatiske grænseflader og webservices. For support af forretningsmæssig- eller mindre teknisk karakter anbefales det at kontakte Salg på Nets DanID Salg er opdelt i branchespecifikke kompetenceteams. Henvendelse til Salgspostkassen videresendes til en dedikeret salgskonsulent i det relevante brancheteam. 7.4 Sådan fungerer tjenesteudbydersupporten Henvendelser vedr. support på Nets DanID s grænseflader og infrastruktur kan ske ved skriftlig henvendelse til Nets DanID. På baggrund af kundens skriftlige henvendelse undersøger Nets DanID henvendelsen og eventuelle mulige årsager til rapporterede fejl. Nets DanID rapporterer mulige løsningsforslag tilbage til kunden. Såfremt henvendelsen 6

9 vedrører fejl på systemer og komponenter hos tjenesteudbyder giver Nets DanID meddelelse herom og stopper supporten, jf. punkt Kontaktinformation og åbningstid Nets DanID s tjenesteudbydersupport kan kontaktes på: NemID-tjenesteudbyder-support.aspx Supportens åbningstid er følgende: Hverdage fra kl til kl Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er tjenesteudbydersupporten lukket. Under løsning af sagen kan der på Nets DanIDs initiativ være direkte telefondialog med den der er kontaktperson på problemet hos kunden. 7.6 Tjenesteudbydersupportens responstid Nets DanID s tjenesteudbydersupport har som servicemål at svare på en henvendelse via og at påbegynde sagsbehandling inden for 1-2 hverdage fra modtagelsen heraf. Påbegyndt sagsbehandling betyder at Nets DanID s medarbejder arbejder på at finde en løsning på det pågældende problem, ikke at problemet nødvendigvis er løst på daværende tidspunkt. Nets DanID s medarbejder vil om nødvendigt tage kontakt til Tjenesteudbyderen i forbindelse med løsning af problemet. Tjenesteudbydere, der er registreret hos Nets DanID modtager løbende information om eventuelle driftsforstyrrelser på services, som Nets DanID leverer til tjenesteudbydere. 7

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform

Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform Økonomiforvaltningen Københavns Borgerservice Bilag 3 Servicekatalog for KBS 2013 Telefoni på central platform Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Aftalevilkår... 2 4. Levering... 2 5. Afregning...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere