Indhold. Manual til: Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Manual til: Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm"

Transkript

1 Manual til ST-3

2 Indhold Forord... 5 Alarmens generelle opbygning... 6 Quick guide... 7 Placering af alarmen... 8 Forbindelser på bagsiden af alarmen... 9 Kapitel 2: Installation og forbindelse Installation Forbindelse (N.C/N.O) Installér kabelført detektor Installér trådløs detektor Kapitel 3: Beskrivelse af tastatur og basal betjening Om tastaturet Grundlæggende betjening Blink, når telefonlinjen bliver afbrudt Vært tilkobler og frakobler Alarmprocedure Kapitel 4: Modtagelse af stemmealarm og GSM-kontrol Fjernbetjening via telefon Kapitel 5 Modtag stemmealarm og GSM-kontrol Indstil system-ur Indstil brugerpassword Indstil stemmetelefon (se også side 15) Kapitel 6: Systemindstillinger Indstil password

3 6.2 Indstil CMS-nummer Indstil stemmetelefon Indstil systemindstillinger Indstil system-ur Indstil indgangsforsinkelse Indstil udgangsforsinkelse Indstil sirenetid Indstil antal ring Indstil tidsramme for inspektion af detektortab Indstil tone for tilkobling/frakobling Indstil til- og frakoblingsrapport Indstil andre Betjen trådløs enhed Indstil fjernbetjening Indstil detektor Indstil strømafbryder Indkod trådløs sirene Indstil dørklokke Sektorindstillinger Indstil zoners sirenetyper (fabriksindstilling er vedvarende tone) Indstil kabelførte zoners looptype (fabriksindstilling EOL-loop) Indstil kabelførte zoners svarhastighed (fabriksindstilling er 500 millisekunder) Indstil relateret zone: Zone 1 + zone 2 + relateret tid + tilstand Systemvedligeholdelse Indstil timing-operation Optagelse Afspil optagelse Indstil programmeret outputport Slet systemevents Indstil GSM-modul Avancerede indstillinger

4 6.9.1 Aktiver og deaktiver GPRS Indstil servers IP-adresse Indstil serverport Indstil bruger-id Indstil brugerpassword GSM SMS-sprog Valgmuligheder for tonekilde i forsinkelseszone Inputsignalintensitet for handshake -tone (standardindstilling er 60) Indstil lysstyrke for LCD-standby (standardindstilling er 02) Kapitel 7: Tekniske specifikationer Generelle data Fysisk performance Kapitel 8: Vedligeholdelse Regelmæssig test Renhold af primære kontrolpanel Kapitel 9: Produktets begrænsninger

5 Forord Tak fordi du valgte Miracas ST MHz tyverialarm. ST-3 er et professionelt, højteknologisk produkt. For at du kan anvende og betjene alarmen bedst muligt bør du læse nærværende vejledning omhyggeligt før du tager alarmen i brug. ST-3 er en professionel alarm, med mange muligheder. Vi håber du bliver glad for din nye alarm. Skulle du have spørgsmål kan du altid kontakte os på Med venlig hilsen Miraca 5

6 Alarmens generelle opbygning En Elegant DK190 Alarm fra Miraca er grundlæggende bygget op i 32 zoner. Der er altså mulighed for at tilkoble op til 32 trådløse sensorer. Derudover er der 8 kabelførte zoner og et relæ der slår til når alarmen går. En zone er ikke så meget en fysisk placering som en egenskab. Man stiller altså indgangstid og sensortype for hver zone. Der kan indkodes op til 8 fjernbetjeninger eller tastaturer i denne alarm. Det kan være en fordel at bruge så mange zoner som muligt, da man i SMS fra alarmen får zonenummeret på den sensor der er aktiveret. 6

7 Quick guide Herunder finder du nogle hurtige punkter til at komme i gang med alarmen. Det er stadig nødvendigt at læse manualen, men disse få punkter vil hjælpe dig hurtigt i gang. 1. Sæt batterier i alle sensorer, og kontroller at disse virker som forventet. Sæt derefter låget på alle sensorer igen. 2. Fjern koden fra SIM-kortet. Har du SIM-kort fra Miraca kommer det uden kode. Indsæt SIM-kort. Vend SIM-kortet rigtige. Det skrå hjørne skal være synligt. Påmonter GSM antenne - Først derefter skal alarmen tændes. 3. Telefonnumrene skal indtastes under menupunkt 3 - Personlige telefonnumre. 4. Hvis du vil slukke alarmen, gør følgende: Tag strømmen fra. Derefter hold # nede, og på forespørgsel tast din personlige kode og tryk # 5. Vil du have alarmen til at kontrollere at alle magnetsensorer (døre og vinduer) er lukket ved tilkobling gør du følgende: Gå ind i menuen (Langt tryk på * efterfulgt af administratorkode + #) Tryk 4 + # Tryk 9 + # Tryk 3 + # Vælg nu 1 for kontrol og 2 for ingen kontrol og tryk derefter # 7

8 Placering af alarmen Det kan være af afgørende betydning hvor du fysisk placere selve alarmpanelet. Alarmpanelets vigtigste opgave er jo at sende SMS er hvis alarmen aktiveres. Det er derfor vigtigt at alarmpanelet ikke er det første tyven får øje på. Vi anbefaler at alarmpaneler placeres nogenlunde centralt i huset, og at man så bruger sine fjernbetjeninger når inden man går ind i huset. Du kan også placere et løst tastatur ved døren, og så benytte dette. 8

9 Forbindelser på bagsiden af alarmen Simkortet skal vende med metal forbindelserne ind mod alarmens print-kort, og med det skrå hjørne synligt når det er sat i. Der må IKKE være SIM-lås på kortet når dette sættes i alarmen. Har du kortet fra Miraca leveres det uden SIM-lås. Det er vigtigt at sim-kort og GSM-antenne monteres mens alarmen er helt slukket. Ellers vil GSM-signalet ikke virke. 9

10 Kapitel 2: Installation og forbindelse 2.1 Installation 1. Fastgør beslaget på væggen og fastgør panelet på beslaget. 2. For at undgå at påvirke det trådløse signal må panelet ikke placeres i en metalkasse. 3. Vær sikker på at placere panelet inden for de alle trådløse genstandes rækkevidde. 2.2 Forbindelse (N.C/N.O) Som på billedet. Her introduceres kun for zonerne 33, 34, 37, 38. Se venligst ovenfor, hvad angår andre zoner. 10

11 2.3 Installér kabelført detektor Per fabriksindstilling er de kabelførte zoner deaktiverede. Når de kabelførte zoner skal bruges, aktiver da først zonerne. Når de kabelførte zoner ikke er korrekt opsat, og brugeren forsøger at tilkoble panelet, vil panelet meddele betjening fejler, zoneproblemer. Zonenummeret vil også blive vist på LCD-skærmen. På dette tidspunkt er det ikke tilladt at tilkoble systemet, medmindre du tvangstilkobler Kontrolpanelet kan give 15 V, 100 ma til detektorer. Maksimalstrøm er 100 ma. Overskrid ikke 100 ma, og brug da gerne ekstra strømtilførsel. 2.4 Installér trådløs detektor Som der står i detektorens manual, installér den kodede detektor i området 150 meter fra kontrolpanelet. Husk at teste og vær sikker på, at detektoren fungerer normalt med kontrolpanelet Trådløs gentagelsesfunktion: Når den trådløse detektor er for langt fra panelet, eller noget spærrer og deaktiverer det signal, panelet modtager fra den trådløse detektor, kan du nu vælge vores trådløse gentager for at få videresendt det trådløse signal. 11

12 Kapitel 3: Beskrivelse af tastatur og basal betjening 3.1 Om tastaturet Tilkoble-diode: Lys tændt, når status er tilkoblet. Lys blinker, når status er bliv. Frakoble-diode: Lys tændt, når status er frakoblet. Problem-diode: Lys tændt, når status er zoneproblemer. Lys blinker, hvis AC slår fra. Alarm-diode: Lys blinker, når der er alarm. 1:Tryk tre sekunder for at igangsætte brandalarm. 2:Tryk tre sekunder for lægehjælp. 3:Tryk tre sekunder for SOS. 4:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at aktivere eller deaktivere forsinket zone-ringeklokke (se side 36). 5:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at aktivere eller deaktivere PGMoutput (se side 30). 6:Tryk tre sekunder for at gå i eller komme ud af dvaletilstand. 12

13 7:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at aktivere eller deaktivere elektrisk kontakt. 8:Tryk tre sekunder og indtast kode for at aflede eller aktivere zoner. 9:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at fortsætte normaltest, sirenetest og udgangstest. 10:Tryk tre sekunder for at foretage telefonopkald gennem GSM. Den længste taleperiode er 240 sekunder. Opkaldet vil blive afbrudt, når alarmen indtræffer. Dvaletilstand: Alle LED-dioder, baggrundslys, stemme og husketone vil blive deaktiveret i dvaletilstand. Panelet forlader dvaletilstanden automatisk, når en bruger indtaster systemindstillinger, eller hvis der optræder alarm. Afledte zoner: Afledte zoner er zoner, der er deaktiverede. Afledte zoner vil blive annulleret, når brugere frakobler systemet under hjemmemonteret eller monteret status. Kommunikationstest: Test kommunikationen mellem panel og CMS for at se, om den opfører sig normalt. Sirenetest: For at teste, om sirenen fungerer normalt. Udgangstest: For at teste om detektorerne fungerer normalt sammen med panel og alarm. 3.2 Grundlæggende betjening Fabriksindstillinger Administratorpassword: brugerpasswords, nummer 01 s fabriksindstilling er Brugerpasswords nummer 2-16 er udfyldte og kan ikke indtastes af brugeren, før brugeren har indstillet passwordet. Frakoble: Brugerpassword [1234] + FRAKOBLE. 13

14 Hjemmetilkobling: Tryk på tasten for hjemmetilkobling. Tilkoble: Tilkobletasten. Eventlog: Forespørgselstasten. Nedlukning: AC i slukket tilstand (tryk og hold inde i mere end 3 sekunder) + brugerpassword [1234]. Tilgå systemindstillinger: Tryk og hold inde i mere end 3 sekunder + administratorpassword [012345]. Tilgå brugerindstillinger: Tryk og hold inde i mere end 3 sekunder + brugernummer [01] + brugerpassword [1234]. Zonebesigtigelse: Besigtig ikke kabelførte zoner inden for det første minut af panelets opstart. Reset af password: Indtast for at tilgå systemindstillingsmenuen inden for et minut af panelets opstart. 3.3 Blink, når telefonlinjen bliver afbrudt 14

15 Alarmzonenummeret vil stadig blive vist på LCD-skærmen efter første afmontering, når alarmen går. Skærmen går først tilbage til normaltilstand, når brugeren afmonterer to gange. 3.4 Vært tilkobler og frakobler 15

16 Koderne til at tilkoble /frakoble modtages på forskellige måder: Du kan modtage den ovenfor viste alarmkode via CMS. Tilkoble/frakoble via nøglebrik: nøglebrikker #40-47 Tilkoble/frakoble via brugerkoder: brugerkoderne #01-16 Tilkoble/frakoble via telefonopkald: brugertelefonnummer #60-63 Tilkoble/frakoble via CMS:#97 Tilkoble/frakoble via hjemmetilkoblingstasten eller tilkoblingstasten i panelet: #98 Automatisk tilkobling/frakobling via timer eller nøglezone:#99 16

17 3.5 Alarmprocedure 17

18 Kapitel 4: Modtagelse af stemmealarm og GSMkontrol 4.1 Fjernbetjening via telefon Brugeren kan fjernkontrollere systemet via telefon. Efter det præinstallerede antal ring vil panelet afkoble telefonen, og brugeren kan da indtaste den firecifrede brugerkode, som stemmen meddeler, og betjene panelet i overensstemmelse med stemmens meldinger. Modtag alarm via telefon Hvis alarmen aktiveres, vil panelet ringe til det præinstallerede telefonnummer. Når brugeren tager telefonen, vil brugerne høre stemmens meldinger som nedenfor. Tryk 1 for at annullere alarmen eller tryk 4 for at frakoble systemet. Når telefonen er afkoblet, vil panelet ringe til de andre præinstallerede telefonnumre. GSM-fjernbetjening (talk-back-funktion tilføjet) 18

19 Når alarm indtræder, vil GSM ringe til de præinstallerede numre. Når brugeren tager telefonen, indtast firecifret kode og afvent stemmebesked: Tryk 1 for at tilkoble systemet, tryk 2 for at frakoble systemet, tryk 3 for at tilkoble systemet blivende, tryk 4 for at tjekke systemstatus, tryk 5 for at bruge apparatets kontaktkontrol, tryk 9 for at bruge oplæsningsfunktion, tryk 0 for at afbryde. GSM-alarmmodtagelse (talk-back-funktion tilføjet) Når alarm indtræder, vil systemet sende en SMS først og herefter ringe til det præinstallerede telefonnummer. Når brugeren tager telefonen, vil systemet afspille den optagede svarerbesked først, herefter give stemmebesked: Tryk 1 for at annullere alarmen, tryk 2 for at undersøge alarmhændelsen, tryk 3 for at tilkoble systemet, tryk 4 for at frakoble systemet, tryk 5 for at tilkoble systemet blivende, tryk 6 for at aktivere alarm, tryk 7 for at lytte med, tryk 8 for at kontrollere den programmerbare outputport, tryk 9 for at bruge talk-back, tryk 0 for at afbryde. GSM-kontrol via SMS Kommandoen tilkoble: Kommandoen frakoble: Kommandoen blivende : Kommandoen annuller alarm: Kommandoen statustjek: p:1234til p:1234fra p:1234hjem p:1234stop p:1234status Kommandoen aktiver programmerbar outputport: p:1234 pgm aktivere Kommandoen deaktiver programmerbar outputport: p:1234 pgm deaktiv Kommandoen aktiver kontakt på apparatet: password:1234 kontakt X ON (X=1-8 på vegne af apparatets kontaktnummer) Kommandoen deaktiver kontakt på apparatet: password:1234 kontakt X OFF (X=1-8 på vegne af apparatets kontaktnummer) 19

20 Bemærk: Fabriksindstillingens standardbrugerkode er Når systemet er tilkoblet succesfuldt, vil SMS automatisk svare tilkoblet succesfuldt, hvis password er korrekt. Hvis kommandoen ikke er korrekt, vil SMS automatisk svare betjeningsfejl, og hvis password ikke er korrekt, vil der ikke komme SMS-svar. 20

21 Kapitel 5 Modtag stemmealarm og GSM-kontrol Tryk[*] i 3 sekunder. 5.1 Indstil system-ur For eksempel: Indstil system-ur til: 22:59:36 22/12/ Indstil brugerpassword For eksempel: Indstil brugerpassword nummer 16 til Bemærk: Det er muligt at indstille 16 brugerpasswords, svarende til password fra nummer 1 til 16. Kun password nummer 1 kan tilgå systemindstillingerne. 5.3 Indstil stemmetelefon (se også side 15) 21

22 Kapitel 6: Systemindstillinger 6.1 Indstil password Bemærk: 1. Passwordindstilling omfatter brugerpassword og administratorpassword. Brugerpassword bruges primært til at frakoble systemet det er en privat nøgle til at fjernbetjene systemet, mens administratorpasswordet er det eneste password til at indstille systemet. 2. Administratorpassword består af seks tal, brugerpassword består af fire tal. Det er muligt at indstille 16 brugerpasswords svarende til nummer 1-16, men password 2-16 kan ikke tilgå brugerindstillingerne. 22

23 3. Hvis password glemmes, er administratorpasswordet , men kun det første minut, efter alarmen er blevet tændt. For eksempel: Indstil administratorpassword til Bemærk: 1. Det ovenstående er baseret på korrekt betjening. Hvis betjening fejler, tryk da venligst på tilbage -tasten for at gå til foregående menu og nulstille. 2. Fabrikkens standardindstilling for administratorpasswordet er 9876, mens brugerpasswordet er Hvis du har ændret passwordet, henvis da venligst til det nye password. 6.2 Indstil CMS-nummer 23

24 Bemærk: 1. Brugerkoden er identifikationskoden i CMS-indstillingerne. CMS 1 og CMS 2 anvender den samme brugerkode. Ringetid kan indstilles til 1-15 gange, og intervaltiden for kommunikationseftersyn kan indstilles til timer den normale indstilling er 24 timer. Når telefonnummeret indstilles, hold da 1 inde, indtil bogstavet P vises. Det betyder, at når deres ringes, pauses der et sekund, når der ringes op. Når telefonlinjen, som er forbundet til alarmen, er by-linje, er der behov for en pause i opkaldet. Hvad GSM angår, skal du blot lægge mærke til nummeret efter P, således at telefon og GSM anvender det samme nummer. For eksempel: By-linjen forbinder til alarmpanelet, CMS-nummer er Så skal CMS-nummer indstilles således: 9P , hvor 9 er koden ud. 24

25 6.3 Indstil stemmetelefon Bemærk: 1. Ringetider kan indstilles fra 1 til Når panelet ringer til brugerens telefon, kan du aktivere passwordkontrol. Panelet vil herefter anmode om, at brugeren indtaster password, når han modtager opkaldet. For eksempel: Indstil stemmetelefonnummer 3 til

26 6.4 Indstil systemindstillinger Indstil system-ur For eksempel: Indstil systemtid til 22:59:36 22/12/ Indstil indgangsforsinkelse Når alarmen udløses, vil panelet angive en tid for indgangsforsinkelse (standardindstilling er 10 sekunder). For eksempel: Indstil indgangsforsinkelse til 20 sekunder. Bemærk: Indgangsforsinkelse virker kun effektivt for forsinkelseszoner. Der kan ikke indtastes forsinkelse for andre zonetyper. 26

27 6.4.3 Indstil udgangsforsinkelse Efter bruger har tilkoblet systemet, er det bekvemt for brugeren at kunne forlade området roligt (standardindstillingen er 10 sekunder). For eksempel: Indstil udgangsforsinkelsestiden til 20 sekunder Indstil sirenetid Sirenens ringetid efter alarmen er udløst (standardindstillingen er fem minutter). For eksempel: Indstil sirenetiden til 10 minutter Indstil antal ring Når alarmpanelet er fjernstyret af en bruger, og panelet kalder op til det præinstallerede telefonnummer, vil panelet koble fra efter det antal gange, telefonen er indstillet til at ringe (standardindstillingen er syv gange). For eksempel: Indstil antal ringetider til fem gange. Bemærk: Det maksimale antal gange, telefoner ringer i overensstemmelse med den lokale kommunikation. Hvis antallet sættes til 0, frakobler telefonen ikke. 27

28 6.4.6 Indstil tidsramme for inspektion af detektortab Alarmpanelet vil undersøge detektorens status eller alarminfo i dette tidsinterval. Hvis alarmpanelet ikke modtager signal, fastlægges det, at detektoren er tabt. Standardindstillingen er ikke mindre end seks timer (standardindstillingen er 0, deaktiver denne funktion). For eksempel: Indstil tidsramme for inspektion af detektortab til otte timer Indstil tone for tilkobling/frakobling Når brugeren til- og frakobler systemet gennem fjernbetjening, indstil da, om sirenen vil afgive lyd for bekræftelse (standardindstillingen er deaktiveret). For eksempel: Indstil sirene med kort lyd, når der til- og frakobles via fjernbetjening Indstil til- og frakoblingsrapport Indstil, om der skal sendes rapport til CMS, når der til- og frakobles (standardindstillingen er deaktiveret). For eksempel: Indstil, således at der sendes til- og frakoblingsrapport til CMS. 28

29 6.4.9 Indstil andre Indstil sirenetype for nødalarm (standardindstillingen er lydløs) For eksempel: Indstil sirenetype for nødalarm til vedvarende tone Tidsindstilling for inspektion, når AC er afbrudt Hvor længe skal rapport til CMS forsinkes, når AC-strømforsyning er afbrudt (fabriksindstilling for forsinkelse er 30 minutter)? Eksempel:Indstil forsinkelse før inspektionstid, når AC er afbrudt, til 15 minutter. 29

30 magnetisk kontakt Inspektion af Indstil, om alarmpanelet skal vise zoneproblemer på LCD-skærmen, når det magnetiske bånd adskilles fra senderen (standardindstilling fra fabrikken har deaktiveret inspektion). Eksempel: Aktiver inspektion af magnetisk kontakt Tjek trådløs sabotagekontakt Hvis tjek er aktiveret, vil det medføre alarm, hvis sensorens sabotagekontakt bliver udløst. Hvis tjek er deaktiveret, vil det ikke medføre alarm (tjek er aktiveret i fabriksindstillingen). Eksempel: Deaktiver tjek af trådløs sabotagekontakt Indstil tilkobling med magt Hvis tilkobling med magt er aktiveret, kan systemet blive tilkoblet og rapportere problemzonens besked til CMS, når der er zoneproblemer. Hvis tilkobling med magt er deaktiveret, kan systemet ikke tilkobles (fabriksindstilling er, at tilkobling med magt er deaktiveret). 30

31 Eksempel: Aktiver tilkobling med magt Indstil telefonlinjens frakoblingspåmindelse (fabriksindstilling er forsinketsirenepåmindelse). Eksempel: Deaktiver telefonlinjens frakoblingspåmindelse Indstil antal gange, zonealarm lyder Hvis antallet af gange, alarmen skal lyde, er sat til én, vil alarmen begynde, når alarmen er udløst, men hvis zonealarmen udløses én gang mere, vil panelet ikke alarmere. Eksempel:Indstil zonealarmtid til én gang Indstil lytte med -tid (fabriksindstilling er 10 sekunder) Eksempel: Indstil lytte med -tid til 20 sekunder. 31

32 Indstil påmindelse for slukket AC (fabriksindstilling er per SMS) Eksempel:Deaktiver påmindelse om slukket AC. 6.5 Betjen trådløs enhed Indstil fjernbetjening fjernbetjening Indkod Eksempel: Indkod fjernbetjening til #3 fjernbetjening i alarmpanelet. 32

33 Indtast kode for fjernbetjening Eksempel: Indtast adressekoden manuelt for fjernbetjening til at være fjernbetjening #8 i alarmpanelet Slet fjernbetjening Eksempel: Slet fjernbetjening # Indstil detektor Kodning af detektor Eksempel: Autokod detektor til #9 i alarmpanel Indtast detektorkode Eksempel: Indtast adressekoden manuelt for detektor til at være detektor #7 i alarmpanelet. 33

34 Slet detektor Eksempel: Slet detektor # Indstil strømafbryder Indkod strømafbryder Eksempel: Autotilkobl enheden til #1 strømafbryder i alarmpanelet Slet strømafbryder Eksempel: Slet #4 strømafbryder. 34

35 6.5.4 Indkod trådløs sirene Indkod trådløs sirene Bemærk: Når tovejs trådløs sirene udfører forfalskningsalarm, vil alarmpanelets LCDskærm vise zone 41-alarm Slet trådløs sirene Bemærk: Den trådløse tovejssirene slettes Indstil dørklokke Indkod dørklokke Bemærk: Systemet kan udelukkende håndtere en trådløs dørklokke. Udløseren vil blive udstedt efter aftalens underskrift. 35

36 Slet dørklokke 6.6 Sektorindstillinger zoneegenskaber Indstil De forskellige zoneegenskaber er som nedenfor: Deaktiver zone 1> forsinket zone 2> perimeterzone 3> indvendig zone 4> nødzone 5> 24-timers zone 6> brandzone 7> nøglezone Zoneegenskaber er zonens alarmtype, som bliver vist på alarmpanelets LCD-skærm, når zonen er udløst. Når zoneegenskaberne er sat til 0, er zonen deaktiveret. Alarmpanelet vil ikke igangsætte alarm, når zonen udløses. Den indvendige zone vil kun udløse alarm, når zonen er udløst under statussen tilkoblet. Forsinket zone og perimeterzone udløser alarm, når zonen udløses, mens systemet har statussen tilkoblet eller hjemme. Nødzone, 24-timers zone og brandzone vil igangsætte alarm, uanset hvilken status systemet har. Trådløs zone kan ikke indstille typen nøglezone. Når den trådløse zone er indstillet som nøglezonen, og zonen er udløst, slår systemet over til status frakoblet. Zonen 36

37 genoprettes, og systemet vender tilbage til tilkoblet status. Dette er for adgangskontrolsystemet. Fabriksindstillinger: Trådløs zone 1-32 er aktiveret, kabelført zone er deaktiveret. Zone 00 er systemzone, mens zone 41 er tovejs trådløs sirenezone. Eksempel: Indstil zone 39 til typen nøglezone Indstil zoners sirenetyper (fabriksindstilling er vedvarende tone) Eksempel: Indstil zone 23 s sirenetype til pulserende tone Indstil kabelførte zoners looptype (fabriksindstilling EOL-loop) Valgmulighederne er som nedenstående: EOL-looptype: Når modstandsværdien er 10k, er zonen normal. Når zonen er i åbent loop eller genvej, udløses alarm. N.C-looptype: Zonegenvej er normal, åbent loop udløser alarm. N.O-looptype: Zone i åbent loop er normal, genvejsloop udløser alarm. 37

38 Eksempel: Indstil zone 35 som N.O-looptype Indstil kabelførte zoners svarhastighed (fabriksindstilling er 500 millisekunder) Bemærk: Normalt er detektorens svarhastighed 500 millisekunder. Detektor med højhastighedssvartid, eksempelvis svingningsdetektor, er 10 millisekunder Indstil relateret zone: Zone 1 + zone 2 + relateret tid + tilstand Mulighederne er som nedefor: Deaktiver relateret zone-tilstand UDGANG- INDGANG dobbeltudløsertilstand: Hvis zone 1 eller 2 udløses separat, vil alarmen ikke udløses. Hvis zone 1 udløses først, og zone 2 udløses inden for en angiven tidsramme, vil både zone 1 og zone 2 udløse alarm. Hvis zone 2 udløses først, vil udløsning af zone 1 ikke udløses alarm. 2> UDGANG-INDGANG enkeltudløsermodel: Udløses zone 1, vil zone 1 udløse alarm. Hvis zone 2 udløses først, vil zone 1 ikke udløse alarm inden for perioden af 38

39 relateret tid. Udløses zone 2, og zone 1 ikke udløses inden for den relaterede tid, vil zone 2 udløse alarm. 3> Dobbelt alarmudløsningstilstand: Hvis zone 1 eller 2 udløses separat, medfører det ikke alarm. Hvis zone 1 eller 2 er udløst inden for den relaterede tid, vil zone 1 eller zone 2 udløse alarm. Eksempel: Indstil zone 5 og zone 9 som gruppe #4 dobbeltudløser og relateret zone med relateret tid til 120 sekunder. Bemærk: Det er maksimalt muligt at indstille fire grupperelaterede zoner. 6.7 Systemvedligeholdelse 39

40 6.7.1 Indstil timing-operation Eksempel: Indstil gruppe 3 til timet frakobling klokken 8:30 og timet frakobling klokken 17:30. Tip: Fire grupper af timede til- og frakoblinger kan indstilles i overensstemmelse med brugeres afviklingsplan Optagelse Tip: 15 sekunders optagelsestid. Afspilningen af optagelsen vil begynde, med det samme panelet ringer op til det præinstallerede telefonnummer Afspil optagelse Indstil programmeret outputport Spændingen ændrer sig fra 0V to 14.5V, når en hændelse indtræffer (standardindstilling er følg alarmoutput ). Udløsningshændelse kan indstilles som nedenfor: 40

41 Følg alarmoutput Følg tilkoblingsoutput Følg AC-strømdefektoutput Følg kommunikationsfejlsoutput Passwordkontroloutput For eksempel: Indstil som passwordkontroloutput. Tip: Når indstilling sættes til passwordkontroloutput, hold tast 5 inde i tre sekunder og indtast herefter brugerpassword. Programoutputporten vil da være åben eller lukket. Stemmetelefon eller SMS kan også åbne eller lukke outputporten Slet systemevents fabriksindstilling Gendan til 6.8. Indstil GSM-modul 41

42 Stemmeprompten vil instruere dig til at fortsætte nedenstående handlinger. For eksempel: Indstil og aktiver GSM-modul, telefonlinjeprioritet. Indstillet GSMkorts opfyldning er 21. december Tip: Alarmkontrolpanelet sender SMS til mobiltelefonen som præindstillet og husker dig på at genoplade, i overensstemmelse med indstilling af GSM-korts opfyldningstid, inden eller efter ti dage. 6.9 Avancerede indstillinger Uden stemmeprompt, programadresse og de tilsvarende muligheder i overensstemmelse med nedenstående tabel. 42

43 Programmeringsadresse svarer til valgmulighederne for alarmindholdet. Data i højre kolonne er fabriksindstillinger. Indstil alarmdata som nedenfor: 0. Send ikke nogen information 1. Send kun SMS 2. Kun telefonlinje 3. SMS + telefonlinje 4. Upload kun til CMS 5. Upload til CMS + SMS 6. Upload til CMS + telefonlinje 7. Upload til CMS + SMS + telefonlinje 43

44 LCD-skærmretning Tryk tast op og ned for at kontrollere og ændre de forskellige data i dataenhederne Aktiver og deaktiver GPRS 1. Aktiver 2. Deaktiver. (Deaktiver er standardindstilling). For eksempel: Indstil og aktiver GPRS. Tip: Prioriter at aktivere GSM-modulet, inden GPRS aktiveres Indstil servers IP-adresse Indstil serverport For eksempel: Serverport indstilles til

45 6.9.4 Indstil bruger-id For eksempel: Bruger-ID indstilles til Tip: User-ID skal bestå af otte tal Indstil brugerpassword For eksempel: Brugerpassword indstilles til bestå af otte tal. Brugerpassword skal GSM SMS-sprog Dansk Engelsk Standardindstilling er 1: dansk For eksempel: Indstil GSM SMS-sprog til engelsk 45

46 6.9.7 Valgmuligheder for tonekilde i forsinkelseszone Ding dong Velkommen Optagelse Dee-Dee For eksempel: Indstil tonekilde i forsinkelseszone til optag. Tip: I frakoblet tilstand vil forsinkelseszone blive udløst og afspille ovenstående fire toner. Tryk på tast 4 i tre sekunder og indtast brugerpassword og luk herefter. Når tonekilden er i optagelsestilstand, vil stemmetelefonen ikke afspille optagelsen Inputsignalintensitet for handshake -tone (standardindstilling er 60) For eksempel: Indstil intensitet til 70. fastnetoutput (standardindstilling er 04) Signalintensitet for For eksempel: Indstil signalintensitet for fastnetoutput til

47 Indstil lysstyrke for LCD-standby (standardindstilling er 02) For eksempel: Indstil lysstyrke til 22. fastholdelsestid Alarmevents Når telefonlinje og GSM begge fejler, vil alarmhændelsen blive fastholdt i den prædefinerede tid. Ellers går den tabt. Når telefonlinje og GSM er gendannet, vil systemet oploade alarmhændelse til CMS (standardindstillingstid er 10 minutter). For eksempel: Indstil tilbageholdelsestid for alarminformation til 255 minutter. 47

48 48

49 Kapitel 7: Tekniske specifikationer 7.1 Generelle data Strømforsyning: 15V/2000mA Indbygget genopladeligt batteri: 11.1V/1000mah Systems faste strøm: <50mA (eksklusive trådløs detektor) Systems alarmstrøm: <300mA (eksklusive strøm til trådløs højsirene) Maksimalt strømoutput for system: 100mA (forsyner trådløs detektor) Frekvens: 433MHz/868MHz Afstand for signaltransmission: 100 til 150 meter (åbent areal) Metode for alarmopkald: fastnet, GSM eller GPRS Kommunikationsprotokol med CMS: Ademco Contact ID Variation i fastnetopkaldsfrekvens: 1,5 % Optagelsestid: 15 sekunder 7.2 Fysisk performance Temperaturspænd for drift: 0-45 (32F-120F Lagrings temperaturspænd: (-4F-140F) Relativ fugtighed: 85 % at 30 (86F) Farve: som indikeret på boksen. 49

50 Kapitel 8: Vedligeholdelse 8.1 Regelmæssig test Designet i systemets komponenter er målrettet på at nedbringe vedligeholdelsesomkostninger, men det tilrådes, at periodiske kontroller udføres Renhold af primære kontrolpanel Det primære kontrolpanel kan blive plettet af fingre eller dækket af støv, når det har været i brug et stykke tid. Brug en bomuldskuld eller svamp til at rense den, og brug ikke nogen former for smørelse, flydende væsker som kerosene, acetone eller koncentreret gel, da det vil ødelægge udseendet og vinduets gennemsigtighed. Bemærk: Brug ikke nogen former for smørelse, flydende væsker som kerosene, acetone eller koncentreret gel, da det vil ødelægge udseendet og vinduets gennemsigtighed. Kapitel 9: Produktets begrænsninger Selvom produktet er et højkvalitetsprodukt, er der også begrænsninger for dem, eksempelvis falsk alarm eller ingen alarm. Årsagerne kan skyldes nedenstående: Manglende vedligeholdelse: Systemet har brug for vedligeholdelse og regelmæssig test. Foretages test ikke, kan det hæmme detektorens sensitivitet, og sirenen vil måske ikke fløjte. Manglende strømforsyning: Hvis der ikke er strømtilførsel, og back-up-strømmen ikke er nok, kan panelet ikke fungere normalt. 50

51 Fejl på telefonlinjen: Hvis telefonlinjen afskæres, kan panelet ikke sende alarmsignaler. Begrænsning af røgdetektorer: Hvis røgen er langt fra røgdetektoren, er det muligt, at detektoren ikke giver alarm. Derudover kan der være begrænsninger, hvis den indtrængende bryder ind gennem et vindue eller en dør, der ikke er overvåget, eller hvis vedkommende ved, hvordan systemet kan sættes ud af kraft. 51

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Intelligent Alarm System Brugermanual

Intelligent Alarm System Brugermanual Intelligent Alarm System Brugermanual Indholdsfortegnelse Basisfunktioner 2 Grundlæggende funktioner 3 Konfiguration 3 Strømadapter 3 Fjernbetjening 4 Trådløs, magnetisk dørdetektor 4 Trådløs PIR (infrarød)

Læs mere

Manual til Trådløst Sirene m. flash

Manual til Trådløst Sirene m. flash Manual til Trådløst Sirene m. flash Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indkodning af indendørs trådløs sirene... 4 Indkodning i Miracas DK080 alarmer... 4 Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer... 5 Indkodning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02

Indholdsfortegnelse. HomeSecure HS-PRO-01 version nr. 02 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION 4 1.2 SPECIFIKATIONER 4 2 KOM GODT IGANG 5 2.1 KLARGØR ALARMPANELET 5 2.1.1 ÅBEN ALARMPANELET OG INDSÆT SIM KORTET 5 2.1.2 TILSLUT TRÅDEDE ENHEDER: 6 2.1.3 TILSLUT STRØM

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere