Indhold. Manual til: Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Manual til: Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm"

Transkript

1 Manual til ST-3

2 Indhold Forord... 5 Alarmens generelle opbygning... 6 Quick guide... 7 Placering af alarmen... 8 Forbindelser på bagsiden af alarmen... 9 Kapitel 2: Installation og forbindelse Installation Forbindelse (N.C/N.O) Installér kabelført detektor Installér trådløs detektor Kapitel 3: Beskrivelse af tastatur og basal betjening Om tastaturet Grundlæggende betjening Blink, når telefonlinjen bliver afbrudt Vært tilkobler og frakobler Alarmprocedure Kapitel 4: Modtagelse af stemmealarm og GSM-kontrol Fjernbetjening via telefon Kapitel 5 Modtag stemmealarm og GSM-kontrol Indstil system-ur Indstil brugerpassword Indstil stemmetelefon (se også side 15) Kapitel 6: Systemindstillinger Indstil password

3 6.2 Indstil CMS-nummer Indstil stemmetelefon Indstil systemindstillinger Indstil system-ur Indstil indgangsforsinkelse Indstil udgangsforsinkelse Indstil sirenetid Indstil antal ring Indstil tidsramme for inspektion af detektortab Indstil tone for tilkobling/frakobling Indstil til- og frakoblingsrapport Indstil andre Betjen trådløs enhed Indstil fjernbetjening Indstil detektor Indstil strømafbryder Indkod trådløs sirene Indstil dørklokke Sektorindstillinger Indstil zoners sirenetyper (fabriksindstilling er vedvarende tone) Indstil kabelførte zoners looptype (fabriksindstilling EOL-loop) Indstil kabelførte zoners svarhastighed (fabriksindstilling er 500 millisekunder) Indstil relateret zone: Zone 1 + zone 2 + relateret tid + tilstand Systemvedligeholdelse Indstil timing-operation Optagelse Afspil optagelse Indstil programmeret outputport Slet systemevents Indstil GSM-modul Avancerede indstillinger

4 6.9.1 Aktiver og deaktiver GPRS Indstil servers IP-adresse Indstil serverport Indstil bruger-id Indstil brugerpassword GSM SMS-sprog Valgmuligheder for tonekilde i forsinkelseszone Inputsignalintensitet for handshake -tone (standardindstilling er 60) Indstil lysstyrke for LCD-standby (standardindstilling er 02) Kapitel 7: Tekniske specifikationer Generelle data Fysisk performance Kapitel 8: Vedligeholdelse Regelmæssig test Renhold af primære kontrolpanel Kapitel 9: Produktets begrænsninger

5 Forord Tak fordi du valgte Miracas ST MHz tyverialarm. ST-3 er et professionelt, højteknologisk produkt. For at du kan anvende og betjene alarmen bedst muligt bør du læse nærværende vejledning omhyggeligt før du tager alarmen i brug. ST-3 er en professionel alarm, med mange muligheder. Vi håber du bliver glad for din nye alarm. Skulle du have spørgsmål kan du altid kontakte os på Med venlig hilsen Miraca 5

6 Alarmens generelle opbygning En Elegant DK190 Alarm fra Miraca er grundlæggende bygget op i 32 zoner. Der er altså mulighed for at tilkoble op til 32 trådløse sensorer. Derudover er der 8 kabelførte zoner og et relæ der slår til når alarmen går. En zone er ikke så meget en fysisk placering som en egenskab. Man stiller altså indgangstid og sensortype for hver zone. Der kan indkodes op til 8 fjernbetjeninger eller tastaturer i denne alarm. Det kan være en fordel at bruge så mange zoner som muligt, da man i SMS fra alarmen får zonenummeret på den sensor der er aktiveret. 6

7 Quick guide Herunder finder du nogle hurtige punkter til at komme i gang med alarmen. Det er stadig nødvendigt at læse manualen, men disse få punkter vil hjælpe dig hurtigt i gang. 1. Sæt batterier i alle sensorer, og kontroller at disse virker som forventet. Sæt derefter låget på alle sensorer igen. 2. Fjern koden fra SIM-kortet. Har du SIM-kort fra Miraca kommer det uden kode. Indsæt SIM-kort. Vend SIM-kortet rigtige. Det skrå hjørne skal være synligt. Påmonter GSM antenne - Først derefter skal alarmen tændes. 3. Telefonnumrene skal indtastes under menupunkt 3 - Personlige telefonnumre. 4. Hvis du vil slukke alarmen, gør følgende: Tag strømmen fra. Derefter hold # nede, og på forespørgsel tast din personlige kode og tryk # 5. Vil du have alarmen til at kontrollere at alle magnetsensorer (døre og vinduer) er lukket ved tilkobling gør du følgende: Gå ind i menuen (Langt tryk på * efterfulgt af administratorkode + #) Tryk 4 + # Tryk 9 + # Tryk 3 + # Vælg nu 1 for kontrol og 2 for ingen kontrol og tryk derefter # 7

8 Placering af alarmen Det kan være af afgørende betydning hvor du fysisk placere selve alarmpanelet. Alarmpanelets vigtigste opgave er jo at sende SMS er hvis alarmen aktiveres. Det er derfor vigtigt at alarmpanelet ikke er det første tyven får øje på. Vi anbefaler at alarmpaneler placeres nogenlunde centralt i huset, og at man så bruger sine fjernbetjeninger når inden man går ind i huset. Du kan også placere et løst tastatur ved døren, og så benytte dette. 8

9 Forbindelser på bagsiden af alarmen Simkortet skal vende med metal forbindelserne ind mod alarmens print-kort, og med det skrå hjørne synligt når det er sat i. Der må IKKE være SIM-lås på kortet når dette sættes i alarmen. Har du kortet fra Miraca leveres det uden SIM-lås. Det er vigtigt at sim-kort og GSM-antenne monteres mens alarmen er helt slukket. Ellers vil GSM-signalet ikke virke. 9

10 Kapitel 2: Installation og forbindelse 2.1 Installation 1. Fastgør beslaget på væggen og fastgør panelet på beslaget. 2. For at undgå at påvirke det trådløse signal må panelet ikke placeres i en metalkasse. 3. Vær sikker på at placere panelet inden for de alle trådløse genstandes rækkevidde. 2.2 Forbindelse (N.C/N.O) Som på billedet. Her introduceres kun for zonerne 33, 34, 37, 38. Se venligst ovenfor, hvad angår andre zoner. 10

11 2.3 Installér kabelført detektor Per fabriksindstilling er de kabelførte zoner deaktiverede. Når de kabelførte zoner skal bruges, aktiver da først zonerne. Når de kabelførte zoner ikke er korrekt opsat, og brugeren forsøger at tilkoble panelet, vil panelet meddele betjening fejler, zoneproblemer. Zonenummeret vil også blive vist på LCD-skærmen. På dette tidspunkt er det ikke tilladt at tilkoble systemet, medmindre du tvangstilkobler Kontrolpanelet kan give 15 V, 100 ma til detektorer. Maksimalstrøm er 100 ma. Overskrid ikke 100 ma, og brug da gerne ekstra strømtilførsel. 2.4 Installér trådløs detektor Som der står i detektorens manual, installér den kodede detektor i området 150 meter fra kontrolpanelet. Husk at teste og vær sikker på, at detektoren fungerer normalt med kontrolpanelet Trådløs gentagelsesfunktion: Når den trådløse detektor er for langt fra panelet, eller noget spærrer og deaktiverer det signal, panelet modtager fra den trådløse detektor, kan du nu vælge vores trådløse gentager for at få videresendt det trådløse signal. 11

12 Kapitel 3: Beskrivelse af tastatur og basal betjening 3.1 Om tastaturet Tilkoble-diode: Lys tændt, når status er tilkoblet. Lys blinker, når status er bliv. Frakoble-diode: Lys tændt, når status er frakoblet. Problem-diode: Lys tændt, når status er zoneproblemer. Lys blinker, hvis AC slår fra. Alarm-diode: Lys blinker, når der er alarm. 1:Tryk tre sekunder for at igangsætte brandalarm. 2:Tryk tre sekunder for lægehjælp. 3:Tryk tre sekunder for SOS. 4:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at aktivere eller deaktivere forsinket zone-ringeklokke (se side 36). 5:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at aktivere eller deaktivere PGMoutput (se side 30). 6:Tryk tre sekunder for at gå i eller komme ud af dvaletilstand. 12

13 7:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at aktivere eller deaktivere elektrisk kontakt. 8:Tryk tre sekunder og indtast kode for at aflede eller aktivere zoner. 9:Tryk tre sekunder og indtast brugerkode for at fortsætte normaltest, sirenetest og udgangstest. 10:Tryk tre sekunder for at foretage telefonopkald gennem GSM. Den længste taleperiode er 240 sekunder. Opkaldet vil blive afbrudt, når alarmen indtræffer. Dvaletilstand: Alle LED-dioder, baggrundslys, stemme og husketone vil blive deaktiveret i dvaletilstand. Panelet forlader dvaletilstanden automatisk, når en bruger indtaster systemindstillinger, eller hvis der optræder alarm. Afledte zoner: Afledte zoner er zoner, der er deaktiverede. Afledte zoner vil blive annulleret, når brugere frakobler systemet under hjemmemonteret eller monteret status. Kommunikationstest: Test kommunikationen mellem panel og CMS for at se, om den opfører sig normalt. Sirenetest: For at teste, om sirenen fungerer normalt. Udgangstest: For at teste om detektorerne fungerer normalt sammen med panel og alarm. 3.2 Grundlæggende betjening Fabriksindstillinger Administratorpassword: brugerpasswords, nummer 01 s fabriksindstilling er Brugerpasswords nummer 2-16 er udfyldte og kan ikke indtastes af brugeren, før brugeren har indstillet passwordet. Frakoble: Brugerpassword [1234] + FRAKOBLE. 13

14 Hjemmetilkobling: Tryk på tasten for hjemmetilkobling. Tilkoble: Tilkobletasten. Eventlog: Forespørgselstasten. Nedlukning: AC i slukket tilstand (tryk og hold inde i mere end 3 sekunder) + brugerpassword [1234]. Tilgå systemindstillinger: Tryk og hold inde i mere end 3 sekunder + administratorpassword [012345]. Tilgå brugerindstillinger: Tryk og hold inde i mere end 3 sekunder + brugernummer [01] + brugerpassword [1234]. Zonebesigtigelse: Besigtig ikke kabelførte zoner inden for det første minut af panelets opstart. Reset af password: Indtast for at tilgå systemindstillingsmenuen inden for et minut af panelets opstart. 3.3 Blink, når telefonlinjen bliver afbrudt 14

15 Alarmzonenummeret vil stadig blive vist på LCD-skærmen efter første afmontering, når alarmen går. Skærmen går først tilbage til normaltilstand, når brugeren afmonterer to gange. 3.4 Vært tilkobler og frakobler 15

16 Koderne til at tilkoble /frakoble modtages på forskellige måder: Du kan modtage den ovenfor viste alarmkode via CMS. Tilkoble/frakoble via nøglebrik: nøglebrikker #40-47 Tilkoble/frakoble via brugerkoder: brugerkoderne #01-16 Tilkoble/frakoble via telefonopkald: brugertelefonnummer #60-63 Tilkoble/frakoble via CMS:#97 Tilkoble/frakoble via hjemmetilkoblingstasten eller tilkoblingstasten i panelet: #98 Automatisk tilkobling/frakobling via timer eller nøglezone:#99 16

17 3.5 Alarmprocedure 17

18 Kapitel 4: Modtagelse af stemmealarm og GSMkontrol 4.1 Fjernbetjening via telefon Brugeren kan fjernkontrollere systemet via telefon. Efter det præinstallerede antal ring vil panelet afkoble telefonen, og brugeren kan da indtaste den firecifrede brugerkode, som stemmen meddeler, og betjene panelet i overensstemmelse med stemmens meldinger. Modtag alarm via telefon Hvis alarmen aktiveres, vil panelet ringe til det præinstallerede telefonnummer. Når brugeren tager telefonen, vil brugerne høre stemmens meldinger som nedenfor. Tryk 1 for at annullere alarmen eller tryk 4 for at frakoble systemet. Når telefonen er afkoblet, vil panelet ringe til de andre præinstallerede telefonnumre. GSM-fjernbetjening (talk-back-funktion tilføjet) 18

19 Når alarm indtræder, vil GSM ringe til de præinstallerede numre. Når brugeren tager telefonen, indtast firecifret kode og afvent stemmebesked: Tryk 1 for at tilkoble systemet, tryk 2 for at frakoble systemet, tryk 3 for at tilkoble systemet blivende, tryk 4 for at tjekke systemstatus, tryk 5 for at bruge apparatets kontaktkontrol, tryk 9 for at bruge oplæsningsfunktion, tryk 0 for at afbryde. GSM-alarmmodtagelse (talk-back-funktion tilføjet) Når alarm indtræder, vil systemet sende en SMS først og herefter ringe til det præinstallerede telefonnummer. Når brugeren tager telefonen, vil systemet afspille den optagede svarerbesked først, herefter give stemmebesked: Tryk 1 for at annullere alarmen, tryk 2 for at undersøge alarmhændelsen, tryk 3 for at tilkoble systemet, tryk 4 for at frakoble systemet, tryk 5 for at tilkoble systemet blivende, tryk 6 for at aktivere alarm, tryk 7 for at lytte med, tryk 8 for at kontrollere den programmerbare outputport, tryk 9 for at bruge talk-back, tryk 0 for at afbryde. GSM-kontrol via SMS Kommandoen tilkoble: Kommandoen frakoble: Kommandoen blivende : Kommandoen annuller alarm: Kommandoen statustjek: p:1234til p:1234fra p:1234hjem p:1234stop p:1234status Kommandoen aktiver programmerbar outputport: p:1234 pgm aktivere Kommandoen deaktiver programmerbar outputport: p:1234 pgm deaktiv Kommandoen aktiver kontakt på apparatet: password:1234 kontakt X ON (X=1-8 på vegne af apparatets kontaktnummer) Kommandoen deaktiver kontakt på apparatet: password:1234 kontakt X OFF (X=1-8 på vegne af apparatets kontaktnummer) 19

20 Bemærk: Fabriksindstillingens standardbrugerkode er Når systemet er tilkoblet succesfuldt, vil SMS automatisk svare tilkoblet succesfuldt, hvis password er korrekt. Hvis kommandoen ikke er korrekt, vil SMS automatisk svare betjeningsfejl, og hvis password ikke er korrekt, vil der ikke komme SMS-svar. 20

21 Kapitel 5 Modtag stemmealarm og GSM-kontrol Tryk[*] i 3 sekunder. 5.1 Indstil system-ur For eksempel: Indstil system-ur til: 22:59:36 22/12/ Indstil brugerpassword For eksempel: Indstil brugerpassword nummer 16 til Bemærk: Det er muligt at indstille 16 brugerpasswords, svarende til password fra nummer 1 til 16. Kun password nummer 1 kan tilgå systemindstillingerne. 5.3 Indstil stemmetelefon (se også side 15) 21

22 Kapitel 6: Systemindstillinger 6.1 Indstil password Bemærk: 1. Passwordindstilling omfatter brugerpassword og administratorpassword. Brugerpassword bruges primært til at frakoble systemet det er en privat nøgle til at fjernbetjene systemet, mens administratorpasswordet er det eneste password til at indstille systemet. 2. Administratorpassword består af seks tal, brugerpassword består af fire tal. Det er muligt at indstille 16 brugerpasswords svarende til nummer 1-16, men password 2-16 kan ikke tilgå brugerindstillingerne. 22

23 3. Hvis password glemmes, er administratorpasswordet , men kun det første minut, efter alarmen er blevet tændt. For eksempel: Indstil administratorpassword til Bemærk: 1. Det ovenstående er baseret på korrekt betjening. Hvis betjening fejler, tryk da venligst på tilbage -tasten for at gå til foregående menu og nulstille. 2. Fabrikkens standardindstilling for administratorpasswordet er 9876, mens brugerpasswordet er Hvis du har ændret passwordet, henvis da venligst til det nye password. 6.2 Indstil CMS-nummer 23

24 Bemærk: 1. Brugerkoden er identifikationskoden i CMS-indstillingerne. CMS 1 og CMS 2 anvender den samme brugerkode. Ringetid kan indstilles til 1-15 gange, og intervaltiden for kommunikationseftersyn kan indstilles til timer den normale indstilling er 24 timer. Når telefonnummeret indstilles, hold da 1 inde, indtil bogstavet P vises. Det betyder, at når deres ringes, pauses der et sekund, når der ringes op. Når telefonlinjen, som er forbundet til alarmen, er by-linje, er der behov for en pause i opkaldet. Hvad GSM angår, skal du blot lægge mærke til nummeret efter P, således at telefon og GSM anvender det samme nummer. For eksempel: By-linjen forbinder til alarmpanelet, CMS-nummer er Så skal CMS-nummer indstilles således: 9P , hvor 9 er koden ud. 24

25 6.3 Indstil stemmetelefon Bemærk: 1. Ringetider kan indstilles fra 1 til Når panelet ringer til brugerens telefon, kan du aktivere passwordkontrol. Panelet vil herefter anmode om, at brugeren indtaster password, når han modtager opkaldet. For eksempel: Indstil stemmetelefonnummer 3 til

26 6.4 Indstil systemindstillinger Indstil system-ur For eksempel: Indstil systemtid til 22:59:36 22/12/ Indstil indgangsforsinkelse Når alarmen udløses, vil panelet angive en tid for indgangsforsinkelse (standardindstilling er 10 sekunder). For eksempel: Indstil indgangsforsinkelse til 20 sekunder. Bemærk: Indgangsforsinkelse virker kun effektivt for forsinkelseszoner. Der kan ikke indtastes forsinkelse for andre zonetyper. 26

27 6.4.3 Indstil udgangsforsinkelse Efter bruger har tilkoblet systemet, er det bekvemt for brugeren at kunne forlade området roligt (standardindstillingen er 10 sekunder). For eksempel: Indstil udgangsforsinkelsestiden til 20 sekunder Indstil sirenetid Sirenens ringetid efter alarmen er udløst (standardindstillingen er fem minutter). For eksempel: Indstil sirenetiden til 10 minutter Indstil antal ring Når alarmpanelet er fjernstyret af en bruger, og panelet kalder op til det præinstallerede telefonnummer, vil panelet koble fra efter det antal gange, telefonen er indstillet til at ringe (standardindstillingen er syv gange). For eksempel: Indstil antal ringetider til fem gange. Bemærk: Det maksimale antal gange, telefoner ringer i overensstemmelse med den lokale kommunikation. Hvis antallet sættes til 0, frakobler telefonen ikke. 27

28 6.4.6 Indstil tidsramme for inspektion af detektortab Alarmpanelet vil undersøge detektorens status eller alarminfo i dette tidsinterval. Hvis alarmpanelet ikke modtager signal, fastlægges det, at detektoren er tabt. Standardindstillingen er ikke mindre end seks timer (standardindstillingen er 0, deaktiver denne funktion). For eksempel: Indstil tidsramme for inspektion af detektortab til otte timer Indstil tone for tilkobling/frakobling Når brugeren til- og frakobler systemet gennem fjernbetjening, indstil da, om sirenen vil afgive lyd for bekræftelse (standardindstillingen er deaktiveret). For eksempel: Indstil sirene med kort lyd, når der til- og frakobles via fjernbetjening Indstil til- og frakoblingsrapport Indstil, om der skal sendes rapport til CMS, når der til- og frakobles (standardindstillingen er deaktiveret). For eksempel: Indstil, således at der sendes til- og frakoblingsrapport til CMS. 28

29 6.4.9 Indstil andre Indstil sirenetype for nødalarm (standardindstillingen er lydløs) For eksempel: Indstil sirenetype for nødalarm til vedvarende tone Tidsindstilling for inspektion, når AC er afbrudt Hvor længe skal rapport til CMS forsinkes, når AC-strømforsyning er afbrudt (fabriksindstilling for forsinkelse er 30 minutter)? Eksempel:Indstil forsinkelse før inspektionstid, når AC er afbrudt, til 15 minutter. 29

30 magnetisk kontakt Inspektion af Indstil, om alarmpanelet skal vise zoneproblemer på LCD-skærmen, når det magnetiske bånd adskilles fra senderen (standardindstilling fra fabrikken har deaktiveret inspektion). Eksempel: Aktiver inspektion af magnetisk kontakt Tjek trådløs sabotagekontakt Hvis tjek er aktiveret, vil det medføre alarm, hvis sensorens sabotagekontakt bliver udløst. Hvis tjek er deaktiveret, vil det ikke medføre alarm (tjek er aktiveret i fabriksindstillingen). Eksempel: Deaktiver tjek af trådløs sabotagekontakt Indstil tilkobling med magt Hvis tilkobling med magt er aktiveret, kan systemet blive tilkoblet og rapportere problemzonens besked til CMS, når der er zoneproblemer. Hvis tilkobling med magt er deaktiveret, kan systemet ikke tilkobles (fabriksindstilling er, at tilkobling med magt er deaktiveret). 30

31 Eksempel: Aktiver tilkobling med magt Indstil telefonlinjens frakoblingspåmindelse (fabriksindstilling er forsinketsirenepåmindelse). Eksempel: Deaktiver telefonlinjens frakoblingspåmindelse Indstil antal gange, zonealarm lyder Hvis antallet af gange, alarmen skal lyde, er sat til én, vil alarmen begynde, når alarmen er udløst, men hvis zonealarmen udløses én gang mere, vil panelet ikke alarmere. Eksempel:Indstil zonealarmtid til én gang Indstil lytte med -tid (fabriksindstilling er 10 sekunder) Eksempel: Indstil lytte med -tid til 20 sekunder. 31

32 Indstil påmindelse for slukket AC (fabriksindstilling er per SMS) Eksempel:Deaktiver påmindelse om slukket AC. 6.5 Betjen trådløs enhed Indstil fjernbetjening fjernbetjening Indkod Eksempel: Indkod fjernbetjening til #3 fjernbetjening i alarmpanelet. 32

33 Indtast kode for fjernbetjening Eksempel: Indtast adressekoden manuelt for fjernbetjening til at være fjernbetjening #8 i alarmpanelet Slet fjernbetjening Eksempel: Slet fjernbetjening # Indstil detektor Kodning af detektor Eksempel: Autokod detektor til #9 i alarmpanel Indtast detektorkode Eksempel: Indtast adressekoden manuelt for detektor til at være detektor #7 i alarmpanelet. 33

34 Slet detektor Eksempel: Slet detektor # Indstil strømafbryder Indkod strømafbryder Eksempel: Autotilkobl enheden til #1 strømafbryder i alarmpanelet Slet strømafbryder Eksempel: Slet #4 strømafbryder. 34

35 6.5.4 Indkod trådløs sirene Indkod trådløs sirene Bemærk: Når tovejs trådløs sirene udfører forfalskningsalarm, vil alarmpanelets LCDskærm vise zone 41-alarm Slet trådløs sirene Bemærk: Den trådløse tovejssirene slettes Indstil dørklokke Indkod dørklokke Bemærk: Systemet kan udelukkende håndtere en trådløs dørklokke. Udløseren vil blive udstedt efter aftalens underskrift. 35

36 Slet dørklokke 6.6 Sektorindstillinger zoneegenskaber Indstil De forskellige zoneegenskaber er som nedenfor: Deaktiver zone 1> forsinket zone 2> perimeterzone 3> indvendig zone 4> nødzone 5> 24-timers zone 6> brandzone 7> nøglezone Zoneegenskaber er zonens alarmtype, som bliver vist på alarmpanelets LCD-skærm, når zonen er udløst. Når zoneegenskaberne er sat til 0, er zonen deaktiveret. Alarmpanelet vil ikke igangsætte alarm, når zonen udløses. Den indvendige zone vil kun udløse alarm, når zonen er udløst under statussen tilkoblet. Forsinket zone og perimeterzone udløser alarm, når zonen udløses, mens systemet har statussen tilkoblet eller hjemme. Nødzone, 24-timers zone og brandzone vil igangsætte alarm, uanset hvilken status systemet har. Trådløs zone kan ikke indstille typen nøglezone. Når den trådløse zone er indstillet som nøglezonen, og zonen er udløst, slår systemet over til status frakoblet. Zonen 36

37 genoprettes, og systemet vender tilbage til tilkoblet status. Dette er for adgangskontrolsystemet. Fabriksindstillinger: Trådløs zone 1-32 er aktiveret, kabelført zone er deaktiveret. Zone 00 er systemzone, mens zone 41 er tovejs trådløs sirenezone. Eksempel: Indstil zone 39 til typen nøglezone Indstil zoners sirenetyper (fabriksindstilling er vedvarende tone) Eksempel: Indstil zone 23 s sirenetype til pulserende tone Indstil kabelførte zoners looptype (fabriksindstilling EOL-loop) Valgmulighederne er som nedenstående: EOL-looptype: Når modstandsværdien er 10k, er zonen normal. Når zonen er i åbent loop eller genvej, udløses alarm. N.C-looptype: Zonegenvej er normal, åbent loop udløser alarm. N.O-looptype: Zone i åbent loop er normal, genvejsloop udløser alarm. 37

38 Eksempel: Indstil zone 35 som N.O-looptype Indstil kabelførte zoners svarhastighed (fabriksindstilling er 500 millisekunder) Bemærk: Normalt er detektorens svarhastighed 500 millisekunder. Detektor med højhastighedssvartid, eksempelvis svingningsdetektor, er 10 millisekunder Indstil relateret zone: Zone 1 + zone 2 + relateret tid + tilstand Mulighederne er som nedefor: Deaktiver relateret zone-tilstand UDGANG- INDGANG dobbeltudløsertilstand: Hvis zone 1 eller 2 udløses separat, vil alarmen ikke udløses. Hvis zone 1 udløses først, og zone 2 udløses inden for en angiven tidsramme, vil både zone 1 og zone 2 udløse alarm. Hvis zone 2 udløses først, vil udløsning af zone 1 ikke udløses alarm. 2> UDGANG-INDGANG enkeltudløsermodel: Udløses zone 1, vil zone 1 udløse alarm. Hvis zone 2 udløses først, vil zone 1 ikke udløse alarm inden for perioden af 38

39 relateret tid. Udløses zone 2, og zone 1 ikke udløses inden for den relaterede tid, vil zone 2 udløse alarm. 3> Dobbelt alarmudløsningstilstand: Hvis zone 1 eller 2 udløses separat, medfører det ikke alarm. Hvis zone 1 eller 2 er udløst inden for den relaterede tid, vil zone 1 eller zone 2 udløse alarm. Eksempel: Indstil zone 5 og zone 9 som gruppe #4 dobbeltudløser og relateret zone med relateret tid til 120 sekunder. Bemærk: Det er maksimalt muligt at indstille fire grupperelaterede zoner. 6.7 Systemvedligeholdelse 39

40 6.7.1 Indstil timing-operation Eksempel: Indstil gruppe 3 til timet frakobling klokken 8:30 og timet frakobling klokken 17:30. Tip: Fire grupper af timede til- og frakoblinger kan indstilles i overensstemmelse med brugeres afviklingsplan Optagelse Tip: 15 sekunders optagelsestid. Afspilningen af optagelsen vil begynde, med det samme panelet ringer op til det præinstallerede telefonnummer Afspil optagelse Indstil programmeret outputport Spændingen ændrer sig fra 0V to 14.5V, når en hændelse indtræffer (standardindstilling er følg alarmoutput ). Udløsningshændelse kan indstilles som nedenfor: 40

41 Følg alarmoutput Følg tilkoblingsoutput Følg AC-strømdefektoutput Følg kommunikationsfejlsoutput Passwordkontroloutput For eksempel: Indstil som passwordkontroloutput. Tip: Når indstilling sættes til passwordkontroloutput, hold tast 5 inde i tre sekunder og indtast herefter brugerpassword. Programoutputporten vil da være åben eller lukket. Stemmetelefon eller SMS kan også åbne eller lukke outputporten Slet systemevents fabriksindstilling Gendan til 6.8. Indstil GSM-modul 41

42 Stemmeprompten vil instruere dig til at fortsætte nedenstående handlinger. For eksempel: Indstil og aktiver GSM-modul, telefonlinjeprioritet. Indstillet GSMkorts opfyldning er 21. december Tip: Alarmkontrolpanelet sender SMS til mobiltelefonen som præindstillet og husker dig på at genoplade, i overensstemmelse med indstilling af GSM-korts opfyldningstid, inden eller efter ti dage. 6.9 Avancerede indstillinger Uden stemmeprompt, programadresse og de tilsvarende muligheder i overensstemmelse med nedenstående tabel. 42

43 Programmeringsadresse svarer til valgmulighederne for alarmindholdet. Data i højre kolonne er fabriksindstillinger. Indstil alarmdata som nedenfor: 0. Send ikke nogen information 1. Send kun SMS 2. Kun telefonlinje 3. SMS + telefonlinje 4. Upload kun til CMS 5. Upload til CMS + SMS 6. Upload til CMS + telefonlinje 7. Upload til CMS + SMS + telefonlinje 43

44 LCD-skærmretning Tryk tast op og ned for at kontrollere og ændre de forskellige data i dataenhederne Aktiver og deaktiver GPRS 1. Aktiver 2. Deaktiver. (Deaktiver er standardindstilling). For eksempel: Indstil og aktiver GPRS. Tip: Prioriter at aktivere GSM-modulet, inden GPRS aktiveres Indstil servers IP-adresse Indstil serverport For eksempel: Serverport indstilles til

45 6.9.4 Indstil bruger-id For eksempel: Bruger-ID indstilles til Tip: User-ID skal bestå af otte tal Indstil brugerpassword For eksempel: Brugerpassword indstilles til bestå af otte tal. Brugerpassword skal GSM SMS-sprog Dansk Engelsk Standardindstilling er 1: dansk For eksempel: Indstil GSM SMS-sprog til engelsk 45

46 6.9.7 Valgmuligheder for tonekilde i forsinkelseszone Ding dong Velkommen Optagelse Dee-Dee For eksempel: Indstil tonekilde i forsinkelseszone til optag. Tip: I frakoblet tilstand vil forsinkelseszone blive udløst og afspille ovenstående fire toner. Tryk på tast 4 i tre sekunder og indtast brugerpassword og luk herefter. Når tonekilden er i optagelsestilstand, vil stemmetelefonen ikke afspille optagelsen Inputsignalintensitet for handshake -tone (standardindstilling er 60) For eksempel: Indstil intensitet til 70. fastnetoutput (standardindstilling er 04) Signalintensitet for For eksempel: Indstil signalintensitet for fastnetoutput til

47 Indstil lysstyrke for LCD-standby (standardindstilling er 02) For eksempel: Indstil lysstyrke til 22. fastholdelsestid Alarmevents Når telefonlinje og GSM begge fejler, vil alarmhændelsen blive fastholdt i den prædefinerede tid. Ellers går den tabt. Når telefonlinje og GSM er gendannet, vil systemet oploade alarmhændelse til CMS (standardindstillingstid er 10 minutter). For eksempel: Indstil tilbageholdelsestid for alarminformation til 255 minutter. 47

48 48

49 Kapitel 7: Tekniske specifikationer 7.1 Generelle data Strømforsyning: 15V/2000mA Indbygget genopladeligt batteri: 11.1V/1000mah Systems faste strøm: <50mA (eksklusive trådløs detektor) Systems alarmstrøm: <300mA (eksklusive strøm til trådløs højsirene) Maksimalt strømoutput for system: 100mA (forsyner trådløs detektor) Frekvens: 433MHz/868MHz Afstand for signaltransmission: 100 til 150 meter (åbent areal) Metode for alarmopkald: fastnet, GSM eller GPRS Kommunikationsprotokol med CMS: Ademco Contact ID Variation i fastnetopkaldsfrekvens: 1,5 % Optagelsestid: 15 sekunder 7.2 Fysisk performance Temperaturspænd for drift: 0-45 (32F-120F Lagrings temperaturspænd: (-4F-140F) Relativ fugtighed: 85 % at 30 (86F) Farve: som indikeret på boksen. 49

50 Kapitel 8: Vedligeholdelse 8.1 Regelmæssig test Designet i systemets komponenter er målrettet på at nedbringe vedligeholdelsesomkostninger, men det tilrådes, at periodiske kontroller udføres Renhold af primære kontrolpanel Det primære kontrolpanel kan blive plettet af fingre eller dækket af støv, når det har været i brug et stykke tid. Brug en bomuldskuld eller svamp til at rense den, og brug ikke nogen former for smørelse, flydende væsker som kerosene, acetone eller koncentreret gel, da det vil ødelægge udseendet og vinduets gennemsigtighed. Bemærk: Brug ikke nogen former for smørelse, flydende væsker som kerosene, acetone eller koncentreret gel, da det vil ødelægge udseendet og vinduets gennemsigtighed. Kapitel 9: Produktets begrænsninger Selvom produktet er et højkvalitetsprodukt, er der også begrænsninger for dem, eksempelvis falsk alarm eller ingen alarm. Årsagerne kan skyldes nedenstående: Manglende vedligeholdelse: Systemet har brug for vedligeholdelse og regelmæssig test. Foretages test ikke, kan det hæmme detektorens sensitivitet, og sirenen vil måske ikke fløjte. Manglende strømforsyning: Hvis der ikke er strømtilførsel, og back-up-strømmen ikke er nok, kan panelet ikke fungere normalt. 50

51 Fejl på telefonlinjen: Hvis telefonlinjen afskæres, kan panelet ikke sende alarmsignaler. Begrænsning af røgdetektorer: Hvis røgen er langt fra røgdetektoren, er det muligt, at detektoren ikke giver alarm. Derudover kan der være begrænsninger, hvis den indtrængende bryder ind gennem et vindue eller en dør, der ikke er overvåget, eller hvis vedkommende ved, hvordan systemet kan sættes ud af kraft. 51

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Intelligent Alarm System Brugermanual

Intelligent Alarm System Brugermanual Intelligent Alarm System Brugermanual Indholdsfortegnelse Basisfunktioner 2 Grundlæggende funktioner 3 Konfiguration 3 Strømadapter 3 Fjernbetjening 4 Trådløs, magnetisk dørdetektor 4 Trådløs PIR (infrarød)

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15

POWERMAX PRO. Installationsvejledning. Fuldt overvåget trådløst alarmsystem INDHOLDSFORTEGNELSE. 4.4.6 Alarm-annullering... 15 POWERMAX PRO Fuldt overvåget trådløst alarmsystem Installationsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 4.4.6 Alarm-annullering... 15 1. INTRODUKTION... 3 4.4.7 Hurtig tilkobling... 15 2. SPECIFIKATIONER... 3 4.4.8

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere