Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion."

Transkript

1 DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul ALPRO-Link, som anvendes til kommunikation med kvægdatabasen. Krav til hardware/internet Kræver en almindelig pc med minimum Windows 98. Ved automatisk malkning er der krav om separat telefonstik. Ved traditionel malkning kræves kun internetforbindelse ved anvendelse af ALPRO-Link. Grunddata ved opstart Ved opstart er det muligt at indlæse et dataudtræk fra Kvægdatabasen, som indeholder de sidste kendte oplysninger på køerne. Dyrenummer og dyrets CKR-nr kan automatisk indlæses ved opstart af en ny installation. Data, som ikke findes på Kvægdatabasen såsom transpondernummer, skal desuden indtastes. Figur 1. Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. Udveksling af foderdata, malkedata, aktivitetsdata Data kan modtages fra og sendes til DeLavals fabrikater af kraftfoderautomater, mælkemålere og aktivitetsmålere. Der kræves en ALPRO System processor til kommunikationen med alt udstyr i stalden, hvilket er en sort boks, som indeholder den samme database som på pc en. Data overføres hele tiden (realtime) til pc. Dette gælder både foderdata, malkedata og aktivitetsdata. Aktivitetsdata aflæses løbende i staldanlægget. Der er et transpondernummer pr. ko samt et nummer på aktivitetsmåler, hvis dette benyttes. Herd Managementprogrammer 1

2 Udveksling af data med Kvægdatabase Data vedrørende reproduktion (insemineringer, kælvninger m.m.) samt fedt- og proteinprocent kan hentes fra Kvægdatabasen via Dyreregistrering og indlæses gennem ALPRO Link. Mælkeydelse til brug ved ydelseskontrol kan overføres til Dyreregistrering/Kvægdatabasen. Der kan enten overføres 7-dags gennemsnitydelse eller som ydelse ved malkning 1 og malkning 2. Manuel indtastning af data Alle hændelser kan indtastes ved pc eller på ALPRO System processor. Desuden er det muligt at se og indberette data fra en håndholdt Palm pc. Alle hændelser bortset fra de hændelser, der kommer via ALPRO-Link, skal indtastes. Hændelser kan enten registreres på enkeltdyr, eller flere dyr kan mærkes af til den samme hændelse og registreres samtidig. Det gælder alle reproduktionshændelser i form af inseminering, drægtighedstjek, kælvning osv., samt separation og gruppeskift. Lagring af data og backup Når dyret afgår fra besætningen, overgår det til en historisk database. I denne kan kun ses udsætterårsag. Data fra alle laktationer findes på pc, og data fra seneste laktation findes i ALPRO System processor. Det anbefales at lave backup, der som standard laves manuelt eller automatisk til harddisken, men det er muligt at gemme filen på eksterne drev. Programmet kan indstilles til at komme med en påmindelse om backup. Præsentation af data Data kan vises på pc-skærm, på malkeplads, på håndholdt pc og på udskrifter. Der er mulighed for grafisk præsentation af udvalgte data. Der er mulighed for at se data på enkeltkoniveau og som gennemsnit af grupper eller hele besætningen. Dyrene kan deles op i op til 99 grupper. Figur 2. Der er mange grafiske muligheder. Her er ydelse, aktivitetsniveau/alarm, kraftfoderoptagelse og sygdomsregistreringer kombineret i en graf. Herd Managementprogrammer 2

3 Parameter- og grænseværdier Der er lagt foruddefinerede parameter- og grænseværdier ind i forhold til, hvilke køer der bliver vist på styringslister. Disse værdier kan efterfølgende ændres af brugeren. Tildeling af foder Det er muligt at styre otte kraftfodertyper, men der kan maksimalt anvendes fire typer pr. foderstation. Det er muligt at beregne kraftfodermængden pr. ko baseret på fodertabeller. Fodertabellerne sammensættes af brugeren og vil bestå af fodertildeling, som afhænger af 7-dags gennemsnits ydelse. Det er muligt at have 99 forskellige fodertabeller. Det er også muligt at køre med en fast mængde kraftfoder pr. ko. Fodertildeling beregnes ikke løbende, men kun når der manuelt startes en foderberegning. Foderalarm genereres efter døgnskifte, som oftest er om natten. Der er både en tidlig alarm, en alarm for en dag med lav optagelse og en alarm for tre dage med lav optagelse. Alarmgrænserne kan ændres i programmet. Hastigheden, hvormed foderet tildeles, kan ændres på fodermiddelniveau og på enkeltkoniveau. Den minimale og maksimale kraftfodertildeling, en ko må få pr. besøg i kraftfoderautomaten, kan indstilles i program. Des længere ventetid, der er gået siden sidste kraftfoderbesøg, des større bliver den tildelte mængde, indtil den maksimale mængde nås. Der kan gives ekstra bonusfoder i en periode. Der er muligheder for at styre sutteautomater. Anvendelse af malkedata Der er mulighed for at se mælkeydelse, malkehastighed og malkningens varighed ved alle malkninger de sidste to dage. Total mælkeydelse pr. dag kan læses for de syv sidste dage. Ydelse pr. malkning og pr. dag vises grafisk for den sidste måned. Der vises også laktationsydelse for nuværende laktation og alle de laktationer, som koen har. Der kan vises kurver for malkeparametrene på enkeltko, hvor der kan vælges mellem alle malkeparametre. Det er muligt selv at bestemme, hvor mange dage kurven skal strække tilbage i laktationen. Overførte eller indtastede værdier på fedtprocent, proteinprocent og celletal kan også vises på disse kurver. Alarm på lav mælkemængde genereres efter døgnskifte ved konventionel malkning. Det er muligt at ændre alarmgrænserne. Ved automatisk malkning er der et særskilt modul til at følge malkningerne. Besætningens totale præstation ved de enkelte malkninger de sidste to dage vises. Her vises blandt andet total mælkeydelse, antal malkede køer pr. time, malketidspunkt, antal genpåsætninger og manuelle aftagninger. Anvendelse af aktivitetsdata Aktivitetsdata aflæses løbende hver time af antenner opsat i staldområdet. På koniveau beregnes en afvigelse i forhold til et 5-dags gennemsnit. På pc er der mulighed for grafisk fremstilling af aktivitet. Det er muligt selv at bestemme, hvor mange dage kurven skal strække tilbage i laktationen. Dog kan der ikke vises mere end 100 dage af gangen. Det er også muligt at kombinere aktivitetskurven med en grafisk visning af de forskellige parametre for mælkeydelse, kraftfoderoptagelse, reproduktionshændelser og sygdomsregistrering. Her kan vises op til 305 dage af laktationen. Herd Managementprogrammer 3

4 Der er lister i programmet, som viser køer, der afviger på aktivitet. Alarmgrænserne for høj og lav aktivitet kan ændres på besætningsniveau. Reproduktion Der er foruddefinerede observationslister i forbindelse med reproduktion. Der er desuden skærmvinduet Opmærksomhed og Kalender, der viser alle de dyr, som er interessante med hensyn til brunstobservation, inseminering, 3-ugers tjek efter inseminering, drægtighedstjek, goldning, optrapning og forventet kælvning. Desuden kan der laves egne lister, der for eksempel kombinerer aktivitetsmålinger og reproduktionsoplysninger. Sundhed/sygdom Der kan oprettes forskellige sygdomskoder, og der kan knyttes flere behandlinger til de enkelte sygdomskoder. Det kan angives i behandlingen, hvor mange dage mælken skal frasepareres, så der kommer en alarm på malkepladsen, indtil mælken må malkes med igen. En sygdomsindberetning laves på enkeltkoniveau. Separation af dyr Det er muligt at sætte køer til separation til forskellige områder. Dette kan styres automatisk eller manuelt fra ALPRO System processor og ved pc. Automatisk separation kan styres efter op til 46 forskellige kriterier. Der kan vælges en fremtidig dato til separering. Det er muligt at sætte koen til at blive separeret op til 99 dage i træk ved en eller flere malkninger. Figur 3. Der kan laves egne udskrifter eller eksisterende udskrifter kan tilrettes ved at vælge nye parametre i højre skærmvindue. Muligheder for udskrifter Der er et foruddefineret sæt udskrifter, som enten kan vises på skærm eller udskrives. Det er muligt at ændre disse. Det er muligt at sætte udskrifterne til automatisk udskrift til tilbageven- Herd Managementprogrammer 4

5 dende tidspunkter (ugedag, tidspunkt). Ligeså kan de også vælges til at indgå i den oversigt, der hedder Kalender på bestemte ugedage. Det er muligt at opsætte sine egne udskrifter og udvælge dyr efter egne kriterier. Her kan vælges mellem alle de parametre, som findes i programmet. Opstart og opfølgning Man får en grundinstruktion af montør, når systemet sættes op. Ved køb af nyt anlæg inkl. malkestald får bedriften et opfølgende besøg efter en til to måneder. Ved besøget bliver der også spurgt til tilfredsheden med systemet. Hotline til programmet er i dagtimer for konventionel malkning, men alle 24 timer, når det er AMS malkning. Hotline er normalt gratis. Der afholdes 2-dags kurser i programmet flere gange årligt. Brugervejledning Der er en dansk brugermanual på 250 sider. Den indeholder manual til installering og opstart af programmet og beskrivelse af programmets funktioner. De enkelte muligheder er beskrevet ud fra skærmprint. Disse skærmprint er med engelsk tekst, hvor teksten er på dansk i programmet. Opdateringer Der er mange tidligere versioner af programmet i drift. Det er op til de lokale sælgere at orientere kunderne om opdateringer. Der betales for opdateringer. I forbindelse med den automatiske malkning (VMS) er der et nyhedsbrev, som også orienterer om opdateringer. Vejledende priser Vejledende pris 2005 for ALPRO Windows. ALPRO Windows inkl. installation koster kr. ALPRO-Link inkl. installation koster kr. Program til Palm pc koster yderligere kr. Opdatering til ny programversion koster almindeligvis kr. Der betales ikke abonnement. Fuld anvendelse af ALPRO Windows kræver ALPRO System processor, der er en del af DeLavals system og er nødvendig til styring af malkestald, fodersystem m.m. Vejledende pris er for ALPRO System Processor er kr. Forhandler DeLaval A/S, Tårnvej 100, Gl. Højen, Postboks 240, 7100 Vejle, Tlf Firmaets kommentar ALPRO Windows kan installeres på flere pc er i netværk. Herd Managementprogrammer 5

S.A. Christensen & Co

S.A. Christensen & Co S.A. Christensen & Co Produktnavn Sælges som SATURNUS. Sælges p.t. sammen med Galaxy malkerobot. I fremtiden vil det sælges som managementprogram til anvendelse sammen med alle produkter fra S.A. Christensen

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015

Psykologer. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykologer. Indhold. Hvem er ClinicCare? Produktblad 2015 ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere