Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22"

Transkript

1 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1

2 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,... 3 Vejledning..., Viderestilling '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4 Personlige kortumre V ækning / alarm ,... 5 Brug af personlig kode..., Lokal omstilling Lokalkald og noterig Bane på """""""""""""'" Oversigt over koder......, T elefonsvarer System Portelefon '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Datanet... "'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 0 Hvis De har problemer eller spørgsmål... i i i,. _~aras Side2

3 SADAN,. Generelle forhold Telefonen er tilsluttet højre stik, i et såkaldt PDS-stik, som er monteret i boligen (det venstre stik anvendes til din PC'er). De har, hvis De er tilmeldt ekstern telefoni, modtaget et telefonnummer på 8 cifre, som skal benyttes når der eksternt fra skal ringes til dig. De skal selv sørge for at oplyse Deres telefonnummer. til personer De ønsker opkald fra. Deres navn og telefon nr. bliver ikke automatisk optaget i telefonbøger, dette skal De selv tilmelde Oem gennem tilmeldingsskemaet (De hvide sider). Der er mulighed for at få hemmeligt nummer og/eller adresse. De har fået udleveret et 6 cifret nummer(2xx) som er Deres lokal nr. Dette nummer benyttes når der ringes internt mellem beboerne. Ved interne opkald er der ingen minutafgift og det kræver ingen timelding. Ekstraapparater, modem, egen telefonsvarer m.v. kan tilsluttes men hver bolig får kun tildelt et lokalt telefonnummer samt evt. eksternt telefonnummer efter tilmelding. Forlængerkabel, ekstra stik, m.v. kan evt. bestilles via Olesen & Jensen. De i boligen/bygningen førte kabelbakker og stik må ikke åbnes. Vejledning Kald til eksternt nummer Kald til internt nummer o + tlf. nummer lokalnummer (2XXXX) Alarmopkald 112 I B6eaR as Side 3

4 i :' l: SADAN,. I I Viderestilling Hvis De er væk fra deres telefon i en peri ode eller hvis De ikke vii forstyrres, kan De bestille viderestilling ti et andet lokalnummer eller til en ekstern telefon. De kan viderestille hvis De ikke svarer - mens De er optaget, eller begge kombinationer. De kan ringe op fra Deres telefon som normalt, selvom De har bestit viderestilling. Straks viderestiling: i I i I Aktiver viderestiling: Tast *71 + lokalnummer eller eksternt nr. husk 0 Annuller viderestillng: Tast *81 Viderestiling ved optaget: Aktiver viderestiling: Tast *72 + lokalnummer eller eksternt nr. husk 0 Annuller viderestillng: Tast *82 Viderestiling ved intet svar: Aktiver viderestiling: Tast *73 + lokalnummer eller eksternt nr. husk 0 Annuller viderestillng: T ast *83 Annullering at aile viderestillnger: Annuller aile viderestillnger: Tast *80.B6~Ras Side 4

5 SADAN,. Personlige kortnumre Det er muligt at gemme 10 personlige kortnumre. For at gemme et eksternt telefonnummer som et personligt kortnummer: Tast *92 Tast det kortnummer, (0 til 9) De ønsker at benytte Tast 0 + det eksterne telefonnummer De vii gem me For at slette et personligt kortnummer: Tast *93 Tast det kortnummer, (0 til 9) De ønsker at slette For at ændre de gemte kortnumre skal disse først slettes, hvorefter det nye nummer kan programmeres. Vækning I alarm Denne funktion gør det muligt for dig; at anvende din telefon som en aftalereminder. Der kan maksimalt være 4 alarmer pro lokalnummer. Aktivering af alarmen Tast *95 + ttmm (time,minut) Deres telefon vii nu ringe på det indtastede tidspunkt. Såfremt De er optaget af en telefonsamtale på det indtastede tidspunkt, vii Deres telefon ringe umiddelbart efter at De lægger røret på. Annullering af alarm Tast * M8QeaRas Side 5

6 SADAN,. Brug af personlig kode Denne funktion kan bruges til at spærre ens egen telefon med en selvvalgt kode, således at kun de der kender koden, kan foretage eksterne opkald. Oprettelse af personlig kode Ændring af personlig kode Tast * Tast den 4 cifrede kode (4-cifre efter eget valg men forskellige fra 0000) 2 gange. Tast *670 + gl. Kode Tast den ny kode (4-cifre forskellig fra 0000) 2 gange Spærring I åbning af lokalnummer, ved hjælp af personlig kode. Aktivering af spærring Tast *50 Deaktivering af spærring permanent Tast *51 + personlig kode Deaktivering af spærring midlertidig ved hvert opkald Tast 0 + personlig kode Tast det ønskede nummer Adgang til personlige faciliteter fra andet lokalnummer Tast *65 + eget lokalnummer Tast personlig kode Foretag opkald De har hermed de sam me muligheder for at lave kald som på Deres egen telefon (f.eks. Service numre, internationale kald) og taksering vii blive påskrevet Oeres eget lokalnummer. _~~Ras Side 6

7 l SADAN,. Lokal omstilling De kan når som heist stille en bysamtale om til et andet lokalnummer. Tast R + lokalnummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til den første samtale ved at taste R + 1. Derudover er der følgende muligheder Samtale med begge på skift (Brokers Call) Tast R + 2 for at skifte imellem de 2 samtaler Samtale med begge samtidig (trepartskonference.) Lokalkald og notering Tast R + 3 Der er nu etableret forbindelse med det lokalnummer De kaldte og bysamtalen, og det er nu muligt at tale med begge to på sam me tid. Banke på Hvis De ønsker at kalde lokalt er det meget en kelt, De løfter røret afventer klartone og taster det ønskede nummer. Hvis der er optaget eller ikke bliver svaret, kan De tage noteringen pålokalnummeret. Tast R + 5, afvent kvitteringstone og læg på. Hvis nummeret er optaget, bliver De ringet op så snart den anden part har lagt røret på efter sin første samtale. De kan bruge Deres telefon, selvom De har lavet notering. Opret notering på nummeret Annullering af notering Tast R + 5 afvent kvitteringstone (klartone høres) Tast *69 Når de under en samtale hører et kort bip i røret betyder det, at der er en ekstern samtale, der venter på Dem. For at tale med den ventende samtale Tast R + * 60 For at genoprette den oprindelige forbindelse og parkere den eksterne samtale Tast R + 2.8QeaRas Side 7

8 SADAN,. Oversigt over koder Bylinievalg Vækning I alarm Programmering af alarm Annulering af specifìk alarm Annulering af aile alarmer Brug at personlig kode Oprettelse af personlig kode Ændring af personlig kode 0+ telefon nr. *95 + tidspunkt *96 + tidspunkt * * x ny kode *670 + gl.kode + 2x ny kode Genkald til sidst kaldte nummer Genkald af sidst kaldte nummer Slette sidst kaldte nummer Lagring at numre Lagring af nummer Kald af gemt nummer Slet nummer Lokalkald Notering på optaget Notering på ledig Annuller noteririg Lokalomstiling Lokalomstilling kald til andet lokalnummer Tilbage til første kald Brokers Call (skifte mellem to) Trepartskonference *56 *57 *743 *745 *744 R+ 5 R+ 5 *69 R + lokalnummer R + 1 R + 2 R + 3 Parkering at samtaler Parkering af samtale R + *52 Indtag parkeret samtale på et andet lok.nr. *53 + oprindeligt lokalnr. Personlige kortnumre Kortnummerkald (personlig) Banke på Samtale venter Genoprettelse af forbindelse og parker den eksterne samtale Spærring I Abning at lokalnummer Aktivering af spærring Deaktivering af spærring (permanent) Oeaktiverìng af spærring (midlertidig) Adgang til person facilit. på andet lok.nr. *4 + kode R + * 60 R +2 *50 *51 + personlig kode 0+ personlig kode *65 + eget lok.nr. + kode. B6~R as Side 8

9 SADAN,. ver. 1.1 Telefonsvarer System Telefonsvareren giver Dem en mulighed for, at få en telefonsvarer gratis, idet De kan anvende telefoncentralen's ìndbyggede telefonsvarer. Telefonsvarernummer. Deres mailbox nr. Deres kode 7995 Lokal nr. 00# Atlytning at besked Under aflytning kan De foretage Dem følgende: For at aflytte Deres besked Tast 1 Under aflytning kan De foretage Dem følgende: Spole tilbage 10 sek. Pause Spol fremad 10 sek. Tast 7 Tast 8 Tast 9 Efter aflytning har De følgende muligheder: Gentag Slet besked Aflyt næste besked Svar på besked Dato og tid for modtagelse Tast 1 Tast 0 + # Tast # Tast 3 + c:besked::+#+# Tast 4 Administration Optag standard fraværshilsen Optag udvidet fraværshilsen Aktiver Standard fraværshilsen Aktiver udvidet fraværshilsen Tast c:hilsen:: + # + # Tast c:hilsen:: + # + # Tast 421 Tast 422 _~~Ras Side 9

10 SADAN,. Porttelefon Fra porttelefonen ringes der til det ønskede lokalnummer, og efter endt samtale kan der fra modtagerens telefon tastes 5 og den tîlsluttede elektriske lås aktiveres og døren åbner. For at ringe op tillejlighed Tryk B efterfulgt af kode 2XX Datanet Telefonen er tilsluttet højre stik, i et såkaldt POS-stik, som er monteret i boligen (venstre stik anvendes til din PC'er)..8QeaRas Side 10

11 SADAN, II Hvis De har problemer eller spørgsmål Service På denne side kan du se hvem du skal kontakte hvis du har problemer eller behov for yderligere oplysninger. Abonnement, priser og faktura Spørgsmål om abonnement, priser og faktura stiles til Cirque, det er også her De skal henvende Oem hvis De ønsker en udspecificeret telefonregning. Cirque kan kontaktes på: Cirque Telecom / Bredbånd Borgergade København K Telefon (Kundeservice) Hotline Hvis telefonlinien eller porttelefon ikke virker, eller der er andre former for tekniske problemer henvises til: Olesen & Jensen AlS 0rnevej Esbjerg Telefon Tekniske spørgsmål Boligforeningen kan kontaktes på: Boligforeningen B32 Stormgade Esbjerg Telefon ~aRas Side 11

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tak fordi du valgte Telefoni I denne vejledning kan du se, hvordan du anvender de forskellige tjenester, der tilbydes sammen med Telefoni.

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE

BEBOERMAPPE PAB AFDELING 6 VINKELHUSE BEBOER MAPPE PAB - AFDELING 6 VINKELHUSE Indhold 1. Forord... 4 2. Et godt klima er meget værd... 5 3. Oversigt Vinkelhuse... 6 Lejlighedstyper... 7 4. Administration og hovedbestyrelse... 9 PAB s hovedkontor...

Læs mere

Webadministrations grænseflade. Administratorvejledning

Webadministrations grænseflade. Administratorvejledning Webadministrations grænseflade Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Februar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan benytte Connect Visible til styring og administration af firmaopsætningen

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Telenor Mobilt Omstillingsbord

Telenor Mobilt Omstillingsbord Kom godt i gang Telenor Mobilt Omstillingsbord Brugermanual Version 1.2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt:... 3 2. Log ind i omstillingsbordet... 4 2.1. Brugernavn og adgangskode... 4 2.2. Vælg nummer...

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere